НОВИНИ
09.05.2024
Eef
Теодор Шейтанов - Генерален секретар на Европейската Федерация по конен спорт

С голямо задоволство научихме за избора и назначението на Теодор Шейтанов за Генерален секретар на Европейската федерация по конен спорт. Това е изключително признание за неговите възможности и е поредното стъпало в развитието му. И ние сме горди, че кадър от конния спорт на България и българин е поставен на тази висока и престижна позиция.

От името на целия екип на Българската федерация по конен спорт, искаме да поднесем нашите най-сърдечни поздравления за заслуженото назначение на Теодор Шейтанов като Генерален секретар на EEF!

Желаем дълголетие и много успехи!

10.04.2024
БФКС лого
Решения на Управителния съвет на БФ по конен спорт от заседание, състояло се на 03.04.2024г.

 

На свое заседание на 03.04.2024г. Управителният съвет  на БФ по конен спорт взе следните решения:

 

1. Приема за нови членове на БФ по конен спорт:

Клуб по конен спорт и коневъдство – Русе;

Клуб по конен спорт Кабиюк - 2024.

2. Суспендиране и отпадане от членство на клубове по конен спорт, членове на БФ по конен спорт

Управителният съвет на БФ по конен спорт констатира, че:

2.1. поради  липса на регистрирано участие с минимум един кон и един състезател (в тандем),  в минимум едно състезание от държавния спортен календар (ДСК) през спортно-състезателната 2023г. и на основание чл. 15, ал. 2 от Устава е суспендирано членството на следните клубове – членове на федерацията: Клуб по конен спорт  БОЛКАН ХОРСИС (рег. № в ММС 131-053 -  17/06/2020);  Клуб по конен спорт КАБИЮК (рег. № в ММС 131-005 - 20/12/2019);  Клуб по конен спорт РУСЕ-ЕНДЮРАНС (рег. № в ММС 131-060 - 13/04/2021); Клуб по конен спорт СЛИВНИШКИ ГЕРОЙ  (рег. № в ММС 131-050 - 08/06/2020).

2.2.поради липса на регистрирано участие с минимум един кон и един състезател (в тандем) в минимум едно състезание от ДСК през спортно-състезателните 2022г. и 2023 г. и на основание чл. 17,  т. 3 от Устава е прекратено поради отпадане членството на следните клубове: Клуб по конен спорт БТБ-Русе ( рег. № в ММС 131-036 - 05/03/2020 ); Клуб по конен спорт ПЕРУН-София (рег. № в ММС 131-048 - 03/06/2020); Клуб по конен спорт САЛЛА ЛАПИЦАНЕР (рег. № в ММС 131-026 - 20/12/2019). 

3. Утвърждава  Финансови такси на БФ по конен спорт за 2024г.

4. На основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 22, ал. 1 и ал. 2 от Устава  свиква редовно отчетно общо събрание на БФ по конен спорт, което ще се проведе на 15 май 2024г., от 10.30 часа в гр. София, Стадион „Васил Левски“, Пресклуб „България“, при следния дневен ред: 1. Приемане на Доклад за дейността на Българска федерация по конен спорт за 2023г.; 2. Приемане на Годишен финансов отчет на Българска федерация по конен спорт за 2023г.; 3. Приемане на Бюджет за дейността на Българска федерация по конен спорт за 2024г.

Поканват се всички клубове по конен спорт – членове на федерацията, да вземат участие чрез своите законни представители или упълномощени лица. Материалите за събранието са на разположение на членовете в офиса на Българска федерация по конен спорт. При липса на кворум на основание чл. 23 от Устава на Българска федерация по конен спорт събранието ще се проведе същия ден в 11.30 часа на същото място и при същия дневен ред.

Извън дневния ред на събранието се предвижда свободен разговор на Ръководството на БФ по  конен спорт с клубовете по конен спорт редовни членове по следните теми:

  1. Настоящо състояние на конния спорт;
  2. Добри практики в България и чужбина;
  3. Проблеми на конния спорт в България
  4. Предложения за развитие на конния спорт;
  5. Комуникация на ръководството на федерацията с клубовете: положителни страни и възможности за подобренията;
  6. Други въпроси към ръководството на БФКС.

На събранието имат право да присъстват до 3-ма представители от даден клуб.

5.  Приема  Годишен финансов отчет и Доклад за дейността на Българска федерация по конен спорт за 2023г. и ги внася за разглеждане  в Общото събрание

6. Приема  Бюджет за дейността на Българска федерация по конен спорт за 2024г и го внася за разглеждане в Общото събрание

7. Утвърждава Инструкция за определяне на изискванията, критериите, условията и реда за разпределяне на годишните финансови средства, одобрени от Министерството на младежта и спорта, за подпомагане дейността на клубовете по конен спорт

Инструкцията е  публикувана на сайта на БФ по конен спорт.

8. В т.  Разни, по предложение на Тодор Гергов и Стоица Аргилашки УС на БФ по конен спорт обсъди възможностите за регистрация на Сдружение на всички юридически лица, свързани с конете, конния спорт и конната индустрия  за обединение на общите усилия за съхранение и развитие на коневъдството, конния спорт и всички съпътстващи дейности, което ще даде по-добро представителство пред държавни и общински органи,  обществени  организации, сдружения  и други трети лица.

 

12.02.2024
Download
Решения на Управителния съвет на БФ по конен спорт от заседание, състояло се на 08.02.2024г.

 

На свое заседание на 08.02.2024г. Управителният съвет  на БФ по конен спорт взе следните решения:

1.     Утвърди Годишният  спортно - състезателен календар на федерацията за спортно - състезателната 2024г.

2.   а/    Утвърди НАРЕДБА за организиране и провеждане на първенства и турнири, включени в държавния спортен календар през 2024г.

      б/ Утвърди допълнения в Кодекса за поведение;

3. Утвърди  Финансови такси на БФКС за 2024г.

4.Обсъди  спортното гражданство на Валерия Литовченко и даде съгласие за участието й като български гражданин от името на БФ по конен спорт в международни състезания

5. Прие за нови членове на БФ по конен спорт клубовете по конен спорт: Сдружение „Клуб по конен спорт Хипокамп“ гр. Асеновград  и Сдружение „Клуб по конен спорт- Горановски с. Алтемир“

6. Разни

- Бе обсъдена проблематиката за официалните лица,  тяхната квалификация и бъдеща подготовка и развитие;

- Обсъдено бе стимулирането на развъдчиците на спортни коне чрез обявяването им при участие на състезания и вписването им в протоколите на същите с  имената на произведените от тях коне;

- Обсъдена бе необходимостта от заседание на комисията за промени и допълнения в „ИНСТРУКЦИЯ За определяне на изискванията, критериите, условията и реда за разпределяне на годишните финансови средства, одобрени от Министъра на младежта и спорта, за подпомагане дейността на клубовете по конен спорт“

 

18.01.2024
420113772_782302983938972_7910970989111324224_n
Спортисти и отбор на 2023 год.

Българската федерация по конен спорт проведе в Пловдив Общо събрание на което бяха отличени най-добрите ездачи за 2023 година. Всеки представител на клуб имаше възможност чрез анкета да посочи имената на заслужилите в различните дисциплини. Ето ги и тях :

Прескачане на препятствия :

1 място – Ангел Няголов

2 място – Ивайло Бонев

3 място – Елиза Чолакова

4 масто – Антон Дацински

5 място – Росен Райчев

Обездка :

1 място – Валентин Джавелков

2 място – Дария Чолакова

3 място – Мирела Райкова

4 място – Дария Брезоева

5 място – Анна Ангелова

Всестранна езда:

1 място – Петър Марчев

2 място – Анна Ангелова

3 място – Елена Касакова

4 място – Йоана Тодорова

5 място – София Петрова

Издръжливост:

1 място – Мирослав Боршош

2 място – Катина Лютова

3  място – Мария Йорданова

4 място – Иван Стойчев

5 място – Денис Фурлански

В отборното класиране :

1 място – Прескачане на препятствия ( мъже)

2 място – Издръжливост ( мъже)

3 място – Обездка ( деца)

Купата на Председателя на БФКС за 2023 г беше спечелена от Клуб по конен спорт "Калоян 92" – Арбанаси

По време на разширеното заседание на Българска федерация по конен спорт бяха обсъдени предложенията за промяна в наредбата за организация и провеждане на състезания през настоящата година.

На Общото събрание бяха утвърдени оценките за дейността на клубовете през изминалата 2023г.

Новият сезон за 2024-та на БФКС по традиция ще започне с празника на конете на Тодоровден ( 23 март ) .

30.12.2023
Eyle flayer
Обучение на треньори по Програма за Млади лидери

 

Българска федерация по конен спорт организира обучение на треньори по Програмата за Млади лидери по проект на Еразъм +, с която се запознахте в началото на годината.

Пълна информация за програмата и можете да намерите на следния линк: https://drive.google.com/drive/folders/1G8wFDiHFNAvJyLcjYBjXrrhHNxckafOF?usp=sharing

Моля всички, които искат да участват в обучението да се регистрират чрез Формуляр за регистрация до 04.01.2024 год.

Обучението ще се проведе  на КСБ “Ген. Крум Лекарски“ на 08.01.2024 год. от 11:30 часа.

 

01.12.2023
Logo bef
Решения на Управителен съвет от заседание 28.11.2023

На свое заседание на 28.11.2023 г. Управителния Съвет  на БФ Конен Спорт взе следните решения:

1.       УС на федерацията утвърди нов Кодекс за поведение. Кодексът влиза в сила от 28.11. 2023 г. С това решение УС отменя действащи до този момент такъв. Документът е качен на сайта на БФКС в раздел ПРАВИЛНИЦИ.

2.       УС бе запознат с проектите, с които БФКС кандидатства пред ММС за финансиране по програми както следва:

·         Програма за високо спортно майсторство и Олимпийска подготовка за 2024 г.

·         Програма за кадрово осигуряване на Олимпийска подготовка и високо спортно майсторство за 2024 г.

·         Програма за развитие на спорта за хора с увреждания за 2024 г.

3.       УС на БФКС утвърди Критерии за номинации на „Топ 10 – най-добри спортисти”. Документът е качен на сайта на БФКС в раздел ПРАВИЛНИЦИ.

 

27.10.2023
Bfks_logo (2)
Решения на УС на БФКС от заседание проведено на 25.10.2023

Управителният Съвет (УС) на Българска Федерация по Конен Спорт (БФКС)   проведе свое онлайн заседание на 25.10.2023г. при следния дневен ред:

1.           Обсъждане на програми за финансиране от Министерството на Младежта и Спорта (ММС);

2.           Въпроси за обсъждане в комисиите по дисциплини необходими при подготовка на проектите за финансиране;

3.           Спортен календар за 2024г.;

4.           Спортист на годината;

5.           Обсъждане възможности за изработване нов сайт на БФКС

6.           Свикване на извънредно Общо събрание във връзка с утвърждаване на Информация за дейността на БФ по конен спорт за 2023г. и приемане на Оценка за дейността на клубовете по конен спорт през  2023г.,  свързано с Програмата за финансиране на клубовете през 2024г.

7. Разни

 

По първа точка от дневния ред бяха обсъдени и взети решения БФКС  да кандидатства пред ММС за финансиране по следните програми:

-  Програма за Високо спортно майсторство и Олимпийска подготовка - 2024г.

- Програма за кадрово осигуряване на Високото спортно майсторство и Олимпийската подготовка - 2024г.

- Програма за развитието на спорта  за хора с увреждания - 2024г.

- Програма за Спортните клубове 2024г.

По втора точка от дневния ред след продължителни дискусии и предложения УС на БФКС реши комисиите по дисциплини да обсъдят и приемат в пряка комуникация със селекционерите на националните отбори:

1. Отчети за представянето на националните отбори през състезателната 2023г.

2. Стратегия за развитието на дисциплината през 2024г., включваща:

 а) основни цели с желаните резултати, включващи състезанията от най-високо ниво;

 б) конкретни цели– състезанията включени в Международния Спортен Календар (МСК) с очаквани резултати

в) разширените състави на националните отбори по възрасти и дисциплини

3. Утвърждаване на националните селекционери за включване в програмата за кадрово осигуряване

4. Предложения за промени в Наредбата за организация и провеждане на проявите от ДСК

УС взе решение, селекционерите на националните отбори да проведат персонални разговори със състезателите, личните треньори и клубовете по конен спорт за изясняване техните планове за подготовка и възможност за участие в проявите на националните отбори. Комуникацията  да се осъществява официално по електронна поща и това да е практика за цялата спортно-състезателна година.

Отказ за участие в международна проява при повикване да се осъществява официално с посочени мотиви. При съмнение за обективността на мотивите, селекционерът или УС могат да изиска външно мнение (лекар, ветеринарен лекар, т.н) за потвърждение. При неоснователен отказ за участие в националните отбори, състезателят, след решение на УС, може да бъде суспендиран от участие в националните отбори за определен период от време.  Окончателното включване за участие в спортна проява на национален отбор да се осъществява след ветеринарен преглед осъществен от ветеринарния лекар на съответната дисциплина.

Посочените по-горе материали да бъдат внесени в офиса на БФКС с протокол от заседанието на комисията до 20 ноември 2023 година

Окончателното обсъждане ще бъде проведено на разширено съвещание на 16.01.2024 г. в гр. Пловдив - хотел „Санкт Петербург“-  заседателна зала.

По  трета точка от дневния ред бяха взети следните решения:

На комисиите по дисциплини и Комисията по организация на събития, свързани с конния спорт, медии и маркетинг да бъде предоставен проект за календар, включващ утвърдени от ФЕИ състезания съобразени с основни състезания, в които традиционно участват български ездачи и прояви от календара, предоставен от Гръцката федерация.

Да бъдат поискани и календарите на Румънската и Турската федерации за 2024г., които също да бъдат предоставени на комисиите за съобразяване при изготвяне на окончателния вариант на спортен календар за 2024г. Комисиите да обсъдят и определят датите, местата и форматите на проявите от ДСК, които да залегнат в проекта за календар за 2024 година

С протокол от свое заседание комисиите да предоставят своите предложения за МСК и ДСК в офиса на БФ по конен спорт  до 20.11.2023г..

Така изготвената рамка на календара да бъде изпратена до организационните комитети и клубове, които желаят да организират открити турнири и квалификации с оглед предложения за включване на прояви в календара за 2024г.

Окончателното обсъждане ще бъде проведено на разширено съвещание на 16.01.2024г. в гр. Пловдив - хотел „Санкт Петербург“ -  заседателна зала.

По четвърта точка от дневния ред УС на БФ по конен спорт реши:

Конкурсът за спортисти на годината да се осъществи чрез гласуване от клубовете по конен спорт, редовни членове на федерацията. Предложението и гласуването да бъде по дисциплини, включващо всички възрастови групи за всяка дисциплина поотделно.

Спортните прояви и постигнатите в тях резултати за включване на състезателите в проекто - листата да бъдат оповестени предварително чрез сайта на БФКС.

Клубовете, желаещи да участват в определянето на спортистите на годината в отделните дисциплини да осъществят това до 10.01.2024г. с оглед излъчване десетте най-добри спортисти за всяка дисциплина и да се обяви на разширеното съвещание на 16.01.2024 г.

По пета точка от дневния ред  УС реши да възложи на Теодор Шейтанов и Станислав Райков да изготвят концепция за изработка на  нов сайт, като предложат срокове за изпълнение по етапи с финансова обосновка.

Заданието да бъде осъществено от БФКС чрез Комисията по организация на събития свързани с конния спорт, медии и маркетинг, която да осъществява и контрола по изпълнение на заданието. След обсъждане в УС на БФКС, да се осигури нужното финансиране.

По шеста точка от дневния ред и във връзка с изискванията на Програмата за оценка дейността на клубовете по конен спорт за 2024г. във основа на постигнати резултати от 2023г. и изричното изискване на ММС за приемане на тази оценка от Общо събрание на БФ  по конен спорт,

УС реши:

Свиква  извънредно общо събрание на Българска федерация по конен спорт на 16.01.2024г. в гр. Пловдив, хотел „Санкт Петербург“ - заседателна зала от 13.00 часа при следния дневен ред:

Утвърждаване на Информация за дейността на Федерацията през 2023г. и на Оценка на дейността през 2023 г. на клубовете по конен спорт членове на Федерацията, съгласно изискванията на Програмата за развитие на спортните клубове през 2024г. на  Министерство на младежта и спорта и Инструкцията  на БФ  по конен спорт за определяне на изискванията, критериите, условията и реда за разпределяне на годишните финансови средства, одобрени от Министъра на младежта и спорта, за подпомагане дейността на клубовете по конен спорт.

По т. 7 от дневния ред „Разни“ УС реши:

Създава работна група под ръководството на Веляна Желязова и по един представител, излъчен от всяка от комисиите по дисциплини, за преглед и предложения за промени  на  Инструкцията на БФКС за определяне на изискванията и критериите, условията и реда за разпределяне на годишните финансови средства, одобрени от Министъра на младежта и спорта, за подпомагане на дейността на клубовете по конен спорт. Тези критерии ще бъдат окончателно утвърдени от УС на БФКС.

БФКС, чрез официално писмо, да обърне внимание на Организационния комитет по организацията и провеждането на Купа Република България 2023г. на КСБ „Ген. Крум Лекарски“ по отношение настаняване на конете.

 Въведете текста на новината тук.

16.10.2023
Bfks_logo (2)
Държавен шампионат по обездка клас Т, Млади ездачи, юноши до 18 год., юноши 14 год., пони ездачи и млади коне 4 год.

В неделя завърши Държавният шампионат по обездка за категориите  клас Т, Млади ездачи, юноши до 18 год., юноши 14 год., пони ездачи и млади коне 4 год., за 2023 година.

В категория "клас Т" Държавен шампион за 2023 г. стана Мирела Райкова с Бруклин от ЕК "Конкур", сребърен медал за Гергана Фратева и Мон Блан от ККС "Ген. Крум Лекарски", и бронз за Магдалена Иванова с Трим от ККС "Кан Аспарух".

В категория юноши до 18 години Държавен шампион и златен медал за Йоана Тодорова с Гладиатор от ККС "Калоян 92", второ място и сребърен медал за Пламена Зенова с Маренго от ККС "проф. Рангел Караиванов" и третото място в шампионата със бронзов медал за Никол Маврова с Тахира от ККС "Проф. Рангел Караиванов".

В категория юноши до 14 год. Дария Чолакова и Салвадор станаха Държавни шампиони за 2023 година, второто място и среброто за Дария Чоалкова с кобила Ловлин от ККС "Ла Кроа". Бронзовият медал за Елена Касакова с кобила Алегра от ККС "Калоян 92".

При понитата Държавен шампион за 2023 стана Елена Касакова с пони Леонардо, отново тя с второто си пони Марая заеха второто място в шампионата. Третопмясто и бронзовия медал за Илина Петрова и пони Джон Сноу от ККС "Кан Аспарух".

В категория Млади коне - 4 годишни участваха общо 7 коня. Държавни шампиони в категорията станмаха Йоана Тодорова с кон Чък от ККс "Калоян 92", сребърният медал взеха Анна Ангелова и Ахил от ККС"Калоян 92", а бронзовият медал отиде в ръцете на Недко Гайдаров и 4 годишния Зонар от ККС "Шумен".

Поздравяваме всички Държавни шампиони и призьори! Желаем им много успех и през следващата година!

 

 

27.08.2023
ДШ
Държавен шампионат по прескачане на препятствия за юноши 14 год., пони ездачи, юноши 18 год., млади ездачи и аматьори.
Вчера завърши Държавният шампионат по прескачане на препятствия за юноши 14 год., пони ездачи, юноши 18 год., млади ездачи и аматьори за 2023 година

Държавен Шампион за 2023 година за категория юноши до 18 год. стана Ивана Ангелова с коня си Интро-К Ван'т Катенхай Z от ККС Студенец, сребърният медал взеха Ася Петрова с Кураж пур ле повр от ККС Престиж, а бронза за Десислава Миланова с Гого от ККС Агалар.

Държавен шампион при Младите ездачи - Ая Митева с Кортезина от ЕК Конкур, среброто грабна Милко Кочев с Карино от ККС Пълдин, а бронза за Елиза Чолакова с Вени Види Вичи от ККС Агалар.

Държавен шампион за деца стана Стойко Манавски с Чародей от ККС Буцефал Ендюранс, среброто остана в ръцете на Марта Колушева с Фюри Д'аржон от ККС Престиж и третото място за Калина Стойчева с Леман от ККС Пълдин.

При аматьорите в категория А, държавен шампион за 2023 година стана Петър Чолаков с Чу Чу от ККС Агалар. Сребърен медал за Елена Николова с Лун Де Миел BMG от ККС Ген. Владимир Стойчев, а бронзовия медал бе за Яна Ботева С Калдино Z от ЕК Конкур.

При Аматьорите категория Б Държавен шампион стана Вероника Атанасова с Лавраз от ККС Екуита, второто място за Цвети Каменова с Корида от ККС Експерт, а третото място за Десислава Нанчева с Леон от ККС Свети Георги.

При понитата в категория А - Държавен Шампион стана Лора Чолакова с Вен Виес Мис Монреал от ККС Агалар, среброто отиде при Анабел Стайкова от ККС Ген. Крум Лекарски и третото място за Александра Илиева с пони Карамел от ЕК Шумен 2010.

Държавен шампион в категоря Б - Държавен шампион стана Дария Чолакова със Салвадор от ККС Ла Кроа, сребърен медал за Анджелина Дюмпе с Виктория от ККС Пълдин, а тертото място за Елена Касакова с Марая от ККС Калоян 92.

Поздравления за всички призьори!

Автор на снимките: Лилия Добрева
24.08.2023
Logo bef
Решения на Управителен съвет от заседание 14.08.2023

На 14.08.2023г. Управителният съвет на БФ по конен спорт проведе свое заседание и  прие следните решения по дневния ред на заседанието:

 1.Обсъждане на писмо от г-н Станислав Райков до Управителния съвет на БФКС със следните точки:

(1) Застъпване на дати в календара на БФКС на Национални и международни състезания;

(2) Публикуване на протоколи за взети решения на проведени
заседания на УС на БФКС.

 Приети решения:

По т.1 (1): Държавният шампионат, който е на 1 – 3 септември 2023 година да остане само за категория аматьори, а другите категории да станат съпътстващи турнири.

По т. 1(2): На сайта на БФ по конен спорт да бъде побликуван дневния ред на всяко заседание на УС, като под всяка точка от него да бъде публикувано взетото решение.

 2.Отчети за първо полугодие на 2023 год. на националните селекционери и актуализация състави в дисциплините прескачане на препятствия, обездка, всистронна изда  и издръжливост.

 Прието решение:

УС приема отчетите на националните селекционери по издръжливост, обездка и прескачане на препятствия за първо полугодие на 2023г.

 3.Участие на Балкански шампионати 2023 по прескачане на препятствия и обездка и Европейски шампионат – издръжливост;

 Приети решения:

1.    УС утвърждава разширения състав на отбора по обездка по възрасти и коне, както следва:

Категория Деца:

1.  Венета Савова                           Хензо

2.  Елена   Касакова                       Алегра

3.  Даря     Чолакова                      Салвадор/Ловелин

4.  Емануела Иванова                    Силвър бой

5.  Павла Данева                             Еди Кип Кул/Фенна

6.  Лора Тахтаджийска                   Везув

7.  София  Цветанова                      Лорд Логан4.Разни

 

Категория Юноши:

1.  Дара Брезоева            Ел Бандидо

2.  София Христова          Дублин

3.  Йоана Тодорова         Гладиатор

4.  Пламена Зенова          Маренго 

 

Категория Мъже:

1.  Валентин Джавелков           Диас

2.  Мирела Райкова                   Бруклин

3.  Елена Василева                     Силвър бой

4.  Гергана Фратева                    Монт блан

 

2.    УС утвърждава състава на националния отбор по издръжливост за участие в ЕШ, както следва:

1.           Иван Стойчев                       Манаба, Зеният

2.           Дениз Фурлански                 Дебра

3.           Николай Николов                Танзаня

4.           Десислава Алексиева          Гамила

 

3.     УС възлага на Ивелин Вълев до 17.08.2023 г., след съгласуване с лични треньори и състезатели, да определи разширените състави по категории: деца, юноши, млади ездачи, жени и мъже. След получаване списъка с разширените състави същият да бъде изпратен за сведение до всички членове на УС.

 4.Разни.

 Приети решения:

 1. По поставен от Таня Марчева въпрос УС реши да бъде поета таксата на Виктория Димитрова за участие в Европейски шампионат за юноши в дисциплината всестранна езда, като средствата се вземат от бюджета на дисциплината всестранна езда по параграф МСК.

                     2. По поставен от Михаил Костов въпрос за големите разходи при участие в турнири по обездка и прескачане,  които надвишават разходите за участие в състезания от такъв ранг в Румъния,  УС възлага на Комисията по организация на събития, свързани с конния спорт, медии и маркетинг да разгледа проблема и да предложи решение на УС.

 

01.08.2023
None_news_image
Последно сбогом на състезател от националния отбор ОИ 1980 г.

С прискърбие ви съобщаваме, че е починал състезателя- резерва в националния отбор по всестранна езда, участвал на Олимпийските Игри в Москва 1980 г. - Георги Димитров от Съединение.

Поклонението ще бъде на 2 август от 12:00 часа на гробищата в Съединение

БФКС изказва искренни съболезнования на близките му.

28.06.2023
Images
ДП Кабиюк - Търг с явно наддаване

Държавно Предприятие "Кабиюк" ще проведе търг с явно наддаване за продажба на коне

Приложено Ви изпращам линк към сайта на ДП "Кабиюк" с информация относно търга.

 

https://kabiuk.net/bg/auctions

26.06.2023
Sofi
Държавен шампионат по обездка 2023

Вчера завърши Държавният шампионат по обездка за клас Л, гр. Б, Аматьори, млади коне (5 и 6 год.) и съпътстващи турнири за 2023 година, който се проведе на КСБ "Фригопан", с. Царацово.

Честито на Държавните шампиони!

В клас Л - София Христова с Дублин от ККС "Еклипс" извоюва златен медал с резултат от 70.443% от третия ден на Държавният шампионат, а сребърният медал получи Лидия Василева с Мароко от ККС "Проф. Рангел Караижанов"

В категория група Б, след трите дни Държавен шампион за 2023 година станаха Марин Димитров и коня му Дрейк от СКККС "Варна", на второ място се класира Жана Михова с Фелини от СКККС "Тракенен" и третото място за Анна Ангелова с кон Еди Кийп Куул от ККС "Калоян 92".

При аматьорите Държавни шампиони за 2023 година станаха Лора Велинова и Ландщрих от ККС "Кан Аспарух". Те бяха фаворити и през двата дни на състезанието в категорията. Сребърен медал за тандема Катерина Димитрова и Алегра от ККС "Калоян 92", а трети със бронзов медал - Мила Иванова и Кронос от ККС "Буцефал Ендюранс".

При младите коне Държавен шампион в 6 годишните коне и златен медал за Йоана Тодорова със Конфуций, а сребърен медал за София Петрова с кобила Фенна, и давата тандема от ККС "Калоян 92"

При 5 годишните коне - Анна Ангелова с Норби от ККС "Калоян92" спечелиха златният медал с резултат от 72.200% от вторият ден на финала, второ място в Държавният шампионат в категорията за Йоана Тодорова с кобила Лейди Балерина от същият клуб, и бронзовият медал отиде в ръцете на Биляна Такева и кон Фактор от ККС "Еклипс". 

В Държавният шампионат по обездка участваха общо 51 коня от 11 клуба от цяла България. На състезанието съдиха двама съдии от Гърция - г - жа Ефи Компетсо и и г - н Стилянос Стравролакис, а от България - Христо Георгиев и Веселина Соколова.

Честито на всички призори и пожелаваме още по - големи успехи през годината, както в национален, така и в международен план.

 

19.06.2023
355025187_655131359989469_7165934443704764665_n
Български успех на Световната купа в с. Царацово

Ангел Няголов спечели Гран При на Световната купа на с. Царацово, която се състоя от 15 - 18.06.2023. Височината на препятствията беше 155 см.  Второ място с кобила Бамби спечели Антон Дацински, а трети остана Даниел Бокур с Куасар от Румъния. Тримата успяха да стигнат до бараж за излъчване на победител. Ангел Няголов и Антон скочиха баража без наказателни точки, но Ангел и Чакбол бяха по - бързи.

Успешно състезание за всички наши състезатели и конете им. 

Андреа Тодорова спечели първото място в неделя с коня си Кабалеро 12 на Гран При, категория деца, Стефан Ботев с Апокалиптика зае второто място и трети Слави Дунгаров с коня си Голдън Харт. Тримата ни състезатели стигнаха до бараж. Андреа успя да завърши основният манш и баража без наказателни точки.

В Гран При при юношите  две наши състезателки се класираха за баража след основния манш - Елиза Чолакова с Джесика и Виктория Атанасова с Токсик бой. Гран При изпитанието спечели Виктория Атанасова като заърши баража без наказателни точки.

Честито на всички призьори!!!

23.05.2023
Download
Общо събрание

 

На 23.05.23г. се състоя общо събрание на БФ по конен спорт. Събранието освободи Теодор Миронов като член на Комисията по всестранна езда и на Управителния съвет по негова молба, взе решение за разширяване състава на Комисията по всестранна езда от 5 на 7 члена, избра за членове на Комисията Тодор Кулов - стар член, Митко Далаков - стар член, Станислав Дечев - стар член, Илиян Искъров  - стар член, Таня Марчева - нов член, д-р Георги Димитров - нов член и Бойко Найденов - нов член  и избра Таня Марчева за член на Управителния съвет като представител на Комисията по всестранна езда.

22.05.2023
Dp
Честито на Държавните шампиони
От 19 -21.05.2023 се проведе Държавен шампионат по прескачане на препятствия за клас "Тежък" и група Б на КБ Фригопан, с. Царацово. В държавният шампионат стартираха в първият ден общо 45 коня. 36 тандема в категория група Б и 9 коня в клас Т. Корс дизайнер за Държавният шампионат беше г-н Джоди Форнеу от Белгия - корс дизайнер 3 ниво. 
В тежкият клас участваха Антон Дацински  и  Ивана Ангелова от ККС Студенец,  Елиза Чоалкова от ККС Агалар с два коня, Ая Митева от ЕК Конкур, Калин Неделчев и Милко Кочев от ККС Пълдин, Диян Балчев от ЕК Шумен 2010 и Антонио Великов от ККС Кайлъка.
Водач във временното класиране след вторият ден стана Елиза Чолакова с кон Вени Види Вичи общо 1.95 н.т., втора с 2.93 н.т. стана Ивана Ангелова с кон Касай, а третото място, отново с малка разлика за Антон Дацински с Бамби с общо 3.34 н.т. от двата дни.
Финалното изпитание се проведе в два манша. Височина на препятствията във вторият манш бяха до 150 см. Ивана Ангелова и Касай завършиха изпитанието без нито една допусната грешка и през двата манша. Втори остана Антон Дацински с Бамби и трета Елиза Чолакова с кобила Ениминит.
Държавен шампион за 2023 год. в категория клас"Tежък" стана Ивана Ангелова с кон Касай от ККС Студенец със само 2 н.т. от трите дни. Сребърен медал за Антон Дацински от ККС Студенец и бронза за Елиза Чолакова с кобила Ениминит от ККС Агалар.
В група Б водач във временното класиране стана Павлин Ангелов с кон Команчи от ККС Хан Крум Бургас. Финала на група Б се проведе в два манша с височина на препятствията 125 -130 см.

Държавен шампион за 2023 година в група Б стана Денислав Мартинов с кон Диамант от ККС Дежа Вю, сребърен медал за Елиза Чолакова с кобила Джесика от ККС Агалар, и бронзов медал за Денислав Мартинов с вторият му кон Диарадо Сон.

Автор на снимките: Лилия Добрева

21.05.2023
Петър_2
Отлично представяне на Петър Марчев и Гаскон в Полша

От 18 -21.05.2023 год. се проведе олимпийската квалификация по всестранна езда CCIO4*-L Designated Olympic Qualifier for group C, в Баборовко, Полша. Петър Марчев и Гаскон завършиха и трите изпитания успешно, като в крайното класиране българският тандем зае седмото място от общо 12 тандема. В категорията участваха състезатели и коне от Полша, Чехия, Унгария.

Пожелаваме все по - голями успехи на Петър Марчев и Гаскон.

29.04.2023
Unnamed (1)
Купа на нациите Горла Миноре, Италия
Отлично представяне на българския отбор мъже по прескачане на препятствия на Купата на нациите в Горла Миноре, Италия днес - 1 ви в квалификациите на южната европейска група и 5то място от 11 отбора.
Ивайло Бонев, Константин Ван Дам, Росен Райчев и Руслан Петков завършиха отборното изпитание с общо 9 наказателни точки от двата манша - равен брой наказателни точки с отборът на Германия.
Гордеем се с вас!
16.04.2023
None_news_image
Мирослав Боршош - Елитен ездач

За първи път в историята на българския конен спорт, българският състезател по издръжливост Мирослав Боршош завоюва статуса "Елитен ездач". Този статус се получава след успешно завършване на 10 съзтезания от най-висок ранг - 160 км. 

Мирослав постига тази титла яздейки само собствени коне. 

03.04.2023
Logo bef
Финал Световна купа по прескачане на препятствия в Омаха, САЩ
За всички фенове на конния спорт,
На 6 и 7 април (четвъртък и петък) от 16:00 часа до 18:00 часа по БНТ 3 ще се излъчват репортажи от Финал Световна купа по прескачане на препятствия в Омаха, САЩ. Състезанието се провежда в зала.
На 9 април (неделя) репортажът ще се излъчи от 18 часа след края на волейболния мач.
Приятно гледане!
БФКС
06.03.2023
Al ula start
Поредно отлично представяне на българските ездачи на Купа Фурсан в Саудитска Арабия 120 км

След миналогодишното страхотно представяне с 16 място за Иван Стойчев и кобила Манаба, тази година, българските ездачи Мария Йорданова с кобила от Бахрей зае 6-то място, а тандемът Денис Фурлански с кон Павел се класираха на 25 място. Състезанието бе с излючително висок награден фонд, което привлече участието на 207 от най- елитните състезатели и коне в света. От тях след предварителния преглед на конете стартираха 189 тандема, но състезанието завършиха само 61.

Това е поредно потвърждение за нивото на дисциплината издръжливост в България.

Поздравления Български ездачи!

БФ Конен спорт пожелава успех в предстоящите Европейски и Балкански шампионати

27.01.2023
Img_8518
Спортисти на 2022 година по дисциплини

Българската федерация по конен спорт награди най-добрите си състезатели за изминалата година в четирите дисциплини (прескачане на препятствия, обездка, издръжливост и всестранна езда) на тържествена церемония в хотел „ Санкт Петербург“, Пловдив.

 

Президентът на федерацията Тодор Гергов и неговите заместници д-р Крум Рашков и Петър Чолаков в присъствието на представители от 35 клуба по конен спорт връчиха плакетите на най-добре представилите се ездачи с постижения през 2022 година на състезания у нас и чужбина.

В дисциплината „ Прескачане на препятствия“ първото място заслужи Ангел Няголов. Второто позиция е за Ивайло Бонев, а Ивана Ангелова зае третото място. Четвърти и пети бяха отличени Ая Митева и Елиза Чолакова. На „ обездка“ Дара Брезоева беше наградена за номер 1, следвана от Йоана Тодорова, Сияна Райкова , Красина Кръстева и Лидия Василева. В дисциплината                               „ всестранна езда“ първото място за 2022 година спечели Петър Марчев. Летисия Димитрова и Марин Димитрова попаднаха в призовата тройка. Добромир Петров и Йордан Йорданов заеха четвърто и пето място в класацията на БФ Конен спорт. Денис Фурлански безапелационно беше определен за победител в дисциплина „ издръжливост“. Николай Николов и Мирослав Боршош стахана втори и трети , а Иван Стойчев и Десислава Алексиева заеха четвърто и пето място .

За отбор на 2022 година изборът на националния ни тим по прескачане на препятствия – юноши до 18 години беше категоричен и младите ни надежди заслужено взеха приза за успехите си през изминалата година.

 

Няколко часа преди стилното тържество и церемонията за определяне на най-добрите състезатели, федерацията по конен спорт проведе среща с представителите на клубовете, на която бяха обсъдени спортния календар, наредбата за организация на състезания за 2023 г. и българското участие в международни турнири до края на сезона.  Въведете текста на новината тук.

20.01.2023
None_news_image
Последно сбогом Борислав Ганчев

Българска Федерация Конен спорт с прискърбие съобщава, че на 19.01.2023 е починал Борислав Ганчев - дългогодишен състезател в клуб по конен спорт "Салла Липицанер", треньор, коневъд и деятел на конния спорт.

Най-искрени съболезнования на близките му!

 

Почивай в мир, Боре!

 

Поклонението в памет на Борислав Ганчев ще бъде в събота (21.01.2023) от 12:00 часа в ЦЕНТРАЛЕН ГРОБИЩЕН ПАРК – ВАРНА.

17.10.2022
Img_3147
Държавен шампионат Млади коне 2022

На 14 - 16.10.2022 се проведе Държавният шампионат за Млади коне за 2022 год. на СК "Тракиец".

Държавен шампион за 2022 в категория 4 год. коне е Недко Гайдаров с кобила Аполония от ККС "Шумен", сребърен медал за Андрей Гочев и Дикаприо от ККС "Тракиец", а третото място за Филип Велев и Копидон от ККС "Буцефал Ендюранс".

В катогорията 5 год. коне, златото грабна Денислав Мартинов с кон Диамант от ККС "Дежа Вю", второто и третото място място са за Калин Неделчев от ККС "Пълдин" с двата му млади коня- Коколина и Диабалт.

За категорииите 6 и 7 год. коне шампионата спечели Ангел Няголов от ККС "Агалар". Ангел и Янник PS станаха шампиони в 6 год. коне, второто място и сребърният медал са за Ивана Ангелова и Интро - К Вант'Т Катенахй от ККС "Ген. Крум Лекарски", и трети в 6 год. коне и с бронзов медал - Ивелин Вълев с кон Картего от ККС "Екуита".

В 7 год. коне - Ангел Няголов и кобила Касацента Петра от ККС "Агалар" са носители на златният медал в категорията. Втори и сребърен медал за Милко Кочев с кон Дунав от ККС "Пълдин", а третото място за Филип Велев с Карел Н от ККС"Буцефал Ендюранс".

Резултатите можете да видите на страницата на Българска федерация по конен спорт

http://www.horsesportbg.org/calendar?page=5&year=2022

 

 

 

17.10.2022
None_news_image
Успех в Штрегом, Полша за Петър Марчев и Гаскон в 4* звезди Всестранна езда

През уикенда се проведе голямо международно състезание по всестранна езда в Штрегом, Полша. Нашият тандем Петър Марчев и Гаскон участваха в категория 4* дълъг вариант. 

Изключително тежко и трудно състезание и крос на световно ниво. Много добро представяне за нашият тандем. От общо 11 коня в категорията Петър Марчев и Гаскон станаха седми в крайното класиране след покрита квалификация в обездката, чист крос с наказателни точки от време, и от третият ден с две събаряния в паркура.

Резултатите можете да видите на следният 

LeaderBoard · Strzegom 2022 · CCI4*-L

 

 

 

06.10.2022
Logo_bsk_new_text_logo2
Брийдинг клиника - 07.10.2022

Клиниката с г-н Питър Стрийтбош ще започне в 10:30 часа на 07.10.2022 в заседателната зала на СК "Тракиец"

Г-н Стрийтбош ще направи презентация и след обяд ще бъдат проведени практически занятия за оценка на млади коне.

Клиниката се организира със съдействието на БФКС, ККС "Тракиец",  международнота федерация по конен спорт, Асоциация "Български спортен кон", Асоциация "Източнобългарски кон"

04.10.2022
Logo bef
Протокол работна среща спортни прояви прескачане на препятствия

Днес, 30.09.2022 г. в ЦУМ. , се състоя работна среща, на която присъстваха: Тодор Гергов – председател на БФ по конен спорт, д-р Крум Рашков и Петър Чолаков - зам.председатели на БФ конен спорт, Стоица Аргилашки – председател на Комисия организация на събития, свързани с конния спорт, медии и маркетинг при БФ по конен спорт, както и ръководителите на базите, на които се организират основните състезания: международни, държавни и турнири: Димана Колева –  КСБ „Ген. Крум Лекарски”, Анна Гочева – КСБ „Тракиец”,  Димитър Ангелчев – КСБ „Фригопан” и Стефан Бурджев – КСБ „Студенец”.  Анна Гочева взе участие чрез интернет конферентна връзка. Отсъстваше Стефан Бурджев поради ангажименти.

Работната среща е инициирана от ръководството на БФ по конен спорт, във връзка с извършен анализ на организацията и провеждането на спортните прояви в дисциплината прескачане на препятствия. Наред с добрата организация в техническо отношение, при този анализ бяха констатирани и някои слабости, които създават напрежение сред клубовете и участниците в тях.

Настоящата работна среща се свиква предвид горните констатации и във връзка с изготвянето на календара на БФ по конен спорт за 2023 г.

След проведените дискусии и направени анализи с единодушие бяха взети следните решения:

 1.       Кандидатстването за домакинство на проявите от Държавните шампионати да бъде по предварително изработени и приети от Комисията по организация на събития, свързани с конния спорт, медии и маркетинг, съгласувано с Комисията по прескачане на препятствия и приети от УС, критерии и правила.

2.        Разпределянето на домакинствата да става въз основа на критериите, предпочитанието на комисията по съответната дисциплина и гласуване от УС.  

3. След като бъдат определени датите на международните състезания и държавните първенства в страната, да се даде равен шанс на всички организатори на състезания за избор на дати , като се съобразят с датите на традиционните турнири от календара.

4.        Да бъдат изработени от Комисията по организация на събития, свързани с конния спорт, медии и маркетинг, съгласувани с Комисията по прескачане на препятствия и приети от УС критерии и правила, по които да бъдат категоризирани проявите по прескачане на препятствия, организирани в страната. С тази категоризация се цели да се даде възможност за организиране на различен тип прояви.

5.        При изготвяне на календара да се разшири географията на базите, организатори на спортни прояви, чрез което да се стимулира и създаването на по-добра инфраструктура и условия за организация и провеждане: плацове, боксове, хранене, настаняване и т.н;

6.       С оглед намаляване разходите по участие: такси, наем боксове, хотели и т.н. да бъдат организирани еднодневни състезания със статут на квалификации за млади коне;

7.       Тясно свързване на таксите правоучастие с наградния фонд за всяко изпитание поотделно, както е записано в наредбата на БФКС; 

8.       Да се определи таван на цените на фуражите, предлагани от базата домакин по време на проявите, съобразен с крайната цена на доставката му;

9.       Да се оптимизира предлагането на храна при организацията на състезанията, като при възможност да се удовлетворяват изискванията на различните категории гости, и участници в ценово отношение;

10. С оглед улесняване организацията и провеждането на проявите да се положат максимални усилия от страна на ръководството на федерацията за въвеждането и използването на програмата „Екуип“.

Протокол: д-р Крум Рашков

16.09.2022
Logo_bsk_new_text_logo2
Брийдинг клиника

Асоциация „Български Спортен Кон“, Асоциация „Източнобългарски Кон“ и Българска Федерация Конен Спорт, организират  „Брийдинг клиника“ на 07.10.2022 г. от 9,00 часа на СК „Тракиец“, с. Житница, обл. Пловдив.

Водещ е гост лектор Питър Стрийбош – Нидерландия

 

Посещенията и участието в мероприятието са със свободен достъп.

 

03.09.2022
Image
EEF Evolution league 2022, Власия, Румъния

Отборът “The Beauties and the Beast” с участието на Ангел Няголов и Елиза Чолакова завоюва второ място на Големия Тур по време на отборното състезание, част от Evolution League на Европейската Федерация по Конен Спорт. Успех на всички наши състезатели по време на заключителния ден утре, когато ще бъдат разпределени и медалите в отделните индивидуални категории! текста на новината тук.

02.09.2022
Eef_0
EEF Evolution league 2022, отборно за понита

Нашият отбор Powerpuff Girls с участието на Ан Митева с Роузи, Виктория Стефанова с Тимоко, Лора Чолакова с Олаф кей, извоюваха второто място в отборната надпревара в клас пони, част от ЕEF Evolution league на Европейската федерация по конен спорт.

Желаем им много успех в предстоящите изпитания!

02.08.2022
Sreshta new copy
Среща на БФКС със сътезател по издръжливост от Йордания в присъствието на консулът на Кралство Йордания

Днес, Заместник председателя на Българска Федерация Конен Спорт, д-р Крум рашков, прие в офиса си Консулът на Кралство Йордания в България, д-р Хасан Бармауи и състезателят по конен спорт от Йордания Sattam Bandar Al - Fayez.

Съгласно договореностите между Българската и Йорданската федерации по конен спорт, д-р Рашков оказа съдействие на състезателя по издръжливост за посещение на центрове по конен спорт на територията на България.

 На срещата присъстваха също така и дядото на състезателя  г-н Ali Al - Fayez, и г-жа Rawan Ali Al - Fayez - майка, както и г-жа Теодора Костова - международни отношения в БФКС.

Срещата премина ползотворно в дружеска обстановка.

 

31.07.2022
Farewell comp web
Джена Гилхрист с Еди Кийп Куул спечелиха малкият финал на Светония Челиндж Турнир

Днес, завърши Световният Челиндж турнир по прескачане на препятствия, организиран съвместно със Солидарити Комитета на Международната Федерация по конен спорт, Българска Федерация по конен спорт и конна база Тракиец в Житница.

След десет квалификационни турнира в цял свят, за участие във финалите в България бяха определени 16 състезателя от 12 страни, от 4 континента, които участваха с български коне.

На конна база Тракиец бяха проведени две квалификационни изпитания, след които състезателите бяха разделени според резултатите си да участват в утешително състезание и Финал.

Състезателката от Намибия Джена Гилхрист спечели с кон Еди Кийп Куул от ККС Калоян 92, утешителното състезание.

31.07.2022
Final challenge web
Алиреза Кошдел от Иран спечели финалът на Световения Челиндж Турнир

След оспорван финал в два манша, заслужено на почетната стълбичка се качи състезателят от Република Иран - Алиреза Кошдел, който спечели финалът с кон Леман от ККС Кабиюк.

На второ място се класира Игнасио Барейро от Еквадор с кобила Мона Лиза от ККС Екуита, а третото място спечелиха Кейт Алисън от Намибия с кон Кевоар от ККС Калоян 92

10.06.2022
None_news_image
Последно сбогом, Митко

Българска Федерация Конен спорт с прискърбие съобщава че е починал Димитър Стоянов - дългогодишен състезател, треньор, съдия и деятел на конния спорт.

Най-искрени съболезнования на близките му!

Поклонението ще бъде на 13 юни, понеделник от 11 часа в църквата на Централни софииски гробища.

Почивай в мир Митко!

23.05.2022
Logo bef
Редовно отчетно Общо събрание на БФКС

БФКС проведе редовно отчетно общо събрание на 20.05.2022 г.  при следния дневен ред:

1. Приемане на годишен финансов отчет и доклад за дейността на БФКС за 2021 г.

2. Приемане на бюджет за дейността на БФКС за 2022 г.

3. Разглеждане на жалба на Илиян Искъров  Иванов срещу решението на УС от 27.12.2021 г., с което е потвърдено решението на комисията по дисциплинарни производства, арбитраж и етика от 13.12.2021 г. 

4. Промени в съставите на постоянните комисии

Общото събрание прие следните решения по дневния ред:

1. Приема годишният финансов отчет и доклада за дейността на БФКС за 2021г

2 Приема бюджет за дейността на БФКС за 2022 г.

3. Потвърждава решението на УС от 27.12.2021 г., с което е потвърдено решението на Комисията по дисциплинарни производства, арбитраж и етика от 13.12.2021 г. 

4. Във връзка с кончината на Димитър Аврамов Генов - член на Комисията по дисциплинарни производства арбитраж и етика, избира за член на Комисията на негово място Христо Христов Георгиев

Поради преминаване на друга работа извън системата на БФКС, освобождава като член на Комисията за организация на събития, свързани с конния спорт, медии и маркетинг, Теодор Владимиров Шейтанов и на негово място избира за член на комисията Станислав Любомиров Райков.

06.04.2022
None_news_image
Директно излъчване по БНТ3 на Световна купа по прескачане Лайпциг

Българска Национална Телевизия със съдействието на Българска Федерация по конен спорт и конната общественост, ще излъчва директно от Лайпциг на 7 април /четвъртък/ от 15:35 часа, на 8 април /петък/ от 15:00 часа и на 10 април/неделя от 15:45 часа по БНТ3 Финал на Световна купа по прескачане на препятствия.

12.03.2022
Todorov_den_2018
Честит празник!

Българска Федерация конен спорт честити Тодоров ден на всички свои членове, деятели, ръководители, спортисити, приятели и фенове!

09.03.2022
None_news_image
Курс за стюарди за запазване на ниво

Турската федерация по конен спорт организира на 21-22 май в Истабул курс за запазване на нивото на стюарди по прескачанер на препятствия и обездка.

Който има интерес, моля да се обади в офиса на БФКС за повече информация и пускане на заявление.

Срок за подаване на заявки 18 април 2022 г.

28.02.2022
None_news_image
Последно сбогом Митко Генов

БФ Конен спорт с прискърбие съобщава, че днес след кратко боледуване ни напусна един от големите ездачи, треньор на националния отбор, дългогодишен член на УС на БФКС, заслужил майстор на спорта, съдия и деятел на конния спорт Димитър Аврамов Генов.

Поклонението ще бъде на 3 март от 12 часа в църквата на кв. Панчарево.

БФКС изказва искренни съболезнования на неговото семейство и близки

11.01.2022
None_news_image
Решение на Комисия по дисциплинарни производства, арбитраж и етика по образувано дисциплинарно производство за насилие над кон

Във връзка с образуваното дисциплинарно производство срещу г -н Илиян Искъров Иванов Ви информираме, че на свое заседание от 13.12.2021 год. Комисията по дисциплинарни производства, арбитраж и етика, взе решение, потвърдено на заседание на Управителният съвет на Българска федерация по конен спорт от 27.12.2021, на г-н Илиян Искъров Иванов е наложено дисциплинарно наказание, както следва:

1. Лишава от права, като треньор, състезател и корс дизайнер за период от 1 година;

2. Налага парична глоба в размер на 500 лв.;

Освен гореизложеното, Управителният съвет предлага на Общото събрание на БФКС, Илиян Искъров Иванов да бъде освободен като член на постоянните комисии към БФКС: по всестранна езда и организация на събития свързани с конния спорт, медии и маркетинг до края на мандата им.

Българска федерация конен спорт

06.01.2022
None_news_image
Поклон пред паметта на Стоил Попов

С тъга съобщаваме за кончината на дългогодишния състезател по конен спорт, участник на европейски шампионати по всестранна езда, треньор и деятел Стоил Попов.

Съболезнования на семейството му!

27.10.2021
None_news_image
Поклон пред паметта на нашия колега Дончо Борисов

С прискърбие ви съобщаваме че на 22 октомври 2021 г. ни напусна нашият обичан колега, дългогодишен състезател, треньор и деятел на конния спорт Дончо Борисов.

Поклон пред паметта му.

БФКС изказва най-искренни съболезнования на неговите близки.

12.10.2021
Logo_bsk
Тестване и изложение Български Спортен Кон 2021

Асоциация „Български спортен кон“, уведомява всички свои членове и други собственици на коне от породата, че на 19 и 20 ноември 2021 година организира провеждане на изложение на коне Български спортен кон и интродуцирани породи. Мероприятието ще се проведе на територията на СК „Тракиец“, с. Житница, обл. Пловдив. Успоредно с изложението ще се проведе и лицензиране на жребци за използването им за разплод съгласно развъдната програма одобрена от МЗХ.

След приключване на изложението ще се проведе като самостоятелно мероприятие и тестиране на млади коне от породата Български спортен кон, интродуцирани и други спортни породи на 2 и 3 годишна възраст. 

ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗЛОЖЕНИЕ НА КОНЕ ОТ ПОРОДАТА БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН КОН
18 – 20 ноември 2021 г., конна база „Тракиец“, с. Житница
19.11.2021г.  (петък)
9 – 11 часа – Пристигане и настаняване на конете
11 – 12 часа - Преглед на документи и ветеринарен преглед
12 – 13 часа – Техническа конференция
13 – 17 часа – Провеждане на изложението за племенни коне по категории:
- Жребци 
- Кобили
- Подрастващи мъжки кончета до 3 годишна възраст
- Подрастващи женски кончета до 3 годишна възраст
20.11.2021г. (събота)
9.00 часа лицензиране на жребци
Право на участие в изложението имат коне от породата Български спортен кон и коне от интродуцирани породи в следните категории: жребци, кобили и млади коне (до 3 годишна възраст).  
Асоциация „Български Спортен Кон“ ще осигури транспортните разходи и таксите за престой (19 – 20 ноември) на коне участвали в изложението собственост на регистрирани земеделски производители при сключен договор.
Заявки за участие се приемат на следните телефони: 0883 390 562 – Андрей Гочев; 0878 880 951- проф. Г. Бързев, както и на имейл: barzevg@gmail.com
Мероприятието ще се проведе съгласно указаните със Заповед на Министъра на здравеопазването противоепидемични мерки. 
ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕСТИРАНЕ НА КОНЕ ОТ ПОРОДАТА БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН КОН
19 - 20 ноември 2021 г., конна база „Тракиец“, с. Житница
19.11.2021г.  (петък)
12 - 17 часа - Пристигане и настаняване на конете
17 – 18 часа Техническа конференция
20.11.2021г. (събота)
9 – 11 часа – Преглед на документацията 
11 – 14 часа – Преценка на 2 и 3 годишни коне по работоспособност
- Движение на ходом, тръс и галоп
- Свободен скок
Право на участие в тестирането имат коне от породата Български спортен кон и коне от интродуцирани и други спортни породи в следните категории: млади коне (на 2 и 3 годишна възраст). 
Заявки за участие се приемат на следните телефони: 0883 390 562 – Андрей Гочев; 0878 880 951- проф. Г. Бързев, както и на имейл: barzevg@gmail.com
Преценката по работоспособност ще се извърши на арена за тестиране на млади коне съгласно Приложение 1. 
Мероприятието ще се проведе съгласно указаните със Заповед на Министъра на здравеопазването противоепидемични мерки.
26.09.2021
Img-20210926-wa0028
Фантастично представяне на българските коне на 120 км в Румъния

И трите български коня, взели участие на Международния турнир по издръжливост в Румъния на 120 км се качиха на подиума.  1-во място спечели Десислава Алексиева с Гамила, 2-ро за Мария Йорданова и Акила Ахмир и третото място за Христина Иванова и Шарлота. 

26.09.2021
Img-20210926-wa0025
Заслужена победа на българските състрзатели по издръжливост в Румъния

След една трудна година и след няколко разочарования, българският национален отбор по издръжливост успя с много труд, дисциплина и професионализъм да се върне на подиума и да докаже силата на българския дух.  Стартиралите четирима състезатели от отбора на дистанция 160 км - Иван Стойчев със Зениат, Денис Фурлански с Дебра, Николай Узунов с Тайка дю Кортисот и Николай Николов с Танзания завършиха успешно състезанието в пакет и спечелиха първо, второ, трето и четвърто място . Невероятния професионализъм, перфектната работа на целия екип като добре смазана машина и изпълнението на поставени от националния селекционер Жанина Иванова задачи, доведоха победата на състезателите ни.

Поздравления заслужиха днес и състезалите стартирали на 120 км - Десислава Алексиева с Гамила, Мария Йорданова с Акила Ахмир и Христина Иванова с Шарлота. 

25.09.2021
Img-20210925-wa0008
Сребро и бронз за българските състезатели на Балканския шампионат в Румъния

Денис Фурлански с Помпей спечелиха сребърен медал на Балканския шампионат по издръжливост, днес в Буфтея Румъния. Успехът на българските ездачи бе подкрепен от бронзовия медал на Румяна Чобанова и Джаз в индивидуалното класиране. Купата за кон завършил в най-добро състояние в Балканския шампионат, заслужено бе присъдена на кон Помпей с ездач Денис Фурлански.

19.09.2021
Ivana
Юношите и децата с медали в Балканския шампионат по прескачане в Атина

Сребърен медал за Ивана Ангелова и Касай в индивидуалното класиране за юноши на Балканския шампионат по прескачане на препятствия в Атина, Гърция

 В категория деца, Десислава Миланова и Казента завоюваха бронзов медал, а Елиза ЧОлакова с Карина Борана и Мария Николова със Суийт Коктейл са съответно пета и шеста в крайното класиране.

18.09.2021
Logo bef
Впечатляващи успехи на Балканския шампионат по прескачане в Атина

След отлично скачане днес, отборът ни от юноши в състав  Ася Петрова с Ал Де Баран, Ая Митева с Кортезина, Ивана Агелова с Касай и Милко Кочев с Карино спечелиха заслужено титлата Балкански шампиони за 2021 г. и златните медали на Балканския шампионат в Атина, Гърция

А отборът ни за деца в състав Елиза Чолакова с Кариан Борана, Даная Велинова с Кардика, Десислава Миланова с Каента и Мария Николова със Суийт Коктейл спечелиха сребърен медал

БФ Конен спорт поздравява състезателите, треньорите, родителите и собствениците на коне, взели участие в този шампионат.

30.07.2021
Fei-ehv
EHV-1 и мобилно приложение FEI HorseApp

ФЕИ изисквания за участие на ФЕИ състезания и подаване на информация  свързана с EHV-1 (херпес вирус) чрез мобилното приложение FEI HorseApp

ФЕИ регулациите за EHV-1 (херпес вирус), които са в сила от 31 май 2021, предпазват конете и конния спорт като цяло от пренасянето на инфекциозни болести преди, по време и след ФЕИ състезания.

Съгласно No. 10 от тези регулации, Състезателите/Конегледачите трябва да представят подписана форма на Здравен ФЕИ Селф-сертификат за всеки един кон участващ на ФЕИ състезание в Европа, включително и задължителен мониторинг на температурата на конете 10 дни преди пристигането на ФЕИ състезанието.

От 1.08.2021 за всички състезания на територията на Европа, тази информация трябва да бъде подадена посредством мобилното приложение FEI HorseApp,

Това важи за всички състезания започващи през 32та седмица на годината (09.08.2021 – 15.08.2021). 

Актуализираната версия на мобилното приложение позволява Състезателите, Конегледачите, Собствениците, Треньорите в издръжливостта и Мениджърите на състезатели по много лесен начин да предоставят необходимата информация посредством приложението.

В бъдеще хартиени сертификати няма да бъдат приемани.

Информация, относно мобилното приложение може да бъде намерена на сайта Inside.FEI.org, а описание и ръководство за работа с новите функционалности на мобилното приложение FEI HorseApp може да бъде открита на https://howto.fei.org/category/20/all-users.html.

Моля, председателите на клубове да предоставят тази информация на своите състезатели, треньори, собственици и конегледачи участващи на международни състезания.

При въпроси се обръщайте към Теодор Шейтанов на bef@horsesportbg.org или на телефон 0876 22 66 20.

 

31.05.2021
Download
Отчетно - изборно Общо събрание на БФКС

На 25.05.2021 год, в гр. Пловдив се проведе Отчетно - изборно общо събрание на Българска федерация по конен спорт, на което беше избран новият Управителен съвет в състав:

Председател: Тодор Гергов

Зам. председатели: д-р Крум Рашков и Петър Чолаков

Членове:

Ивелин Вълев 
Станислав Райков
Теодор Миронов
Иван Стойчев
Димана Колева
д-р Георги Димитров
Андрей Гочев
доц. Юри Вълев
Веселина Соколова
Христо Найденов
Михаил Костов
Димитър Ангелчев
Стоица Аргилашки
20.04.2021
Download
Лаборатория за изследване на Ринопневмонит

Във връзка с Ринопневмонита и необходимите изследвания за участие в международни прояви, както и на желаещи да проверят статуса на своите коне за споменатото по - горе заболяване, Ви предоставяме контакти на лаборатория извършваща PCR тестове. Лабораторията се намира в град София.

Контакти: email: rvs-sf-serology@abv.bg

Телефон: 0893322015 - д-р Стефанова

12.03.2021
Download
Мерки и препоръки на Ветеринарната комисия към БФКС

На 10 март се проведе заседание на ветеринарната комисия към БФКС във връзка със заболяването на конете от Ринопневмонит EHV 1 в голяма част от Европейските страни.

Приложено ще намерите решенията и препоръките на ветеринарната комисия за предотвратяване на внасяне на заразата в страната ни.

 

ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ККС, 

ОРГАНИЗАТОРИТЕ НА 

СЪСТЕЗАНИЯ, 

ВЕТЕРИНАРНИ ЛЕКАРИ 

ОБСЛУЖВАЩИ СПОРТНИ КОНЕ 

 

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, 

 

Във връзка със заболяването на коне от Ринопневмонит EHV 1 в голяма част от страните в Европейския съюз и препоръките на Международната федерация по конен спорт, Ветеринарната комисия на федерацията проведе свое заседание. На него бяха обсъдени актуални въпроси за моментното състояние на спортните коне по отношение заболяването и мерките, които трябва да бъдат взети за предотвратяване внасяне на заразата в страната и предотвратяване на разпространението ѝ. 

1. Предлага всички коне да бъдат ваксинирани за Ринопневмонит съгласно инструкциите за ваксинация : двукратно през месец и на  всеки 6 месеца.

2. Препоръчва при организиране на честванията на Тодоров ден, всяка база да организира празника на своя територия с участие на местодомуващите коне. Да се ограничат до минимум коне от други бази и региони.

3. При организация на прояви от вътрешния спортен календар, всеки кон да представя документ подписан от ветеринарен лекар, че същият е прегледан и няма клинични признаци за заболяване. Формулярът ще бъде изпратен допълнително. Това изискване да бъде записано като задължително в програмите на всяко състезание.

При пристигане на базата – организатор, ветеринарен лекар да извърши проверка на телесната температура и проверка на клинични признаци за заболяване. Всяка база-организатор да осигури изолационни боксове.

4. При организация на международни състезания в страната да се изисква от чуждестранните участници да представят документ за извършена двукратна ваксинация за EHV 1 и изследване с отрицателен резултат за Риномневмонит. Това изискване да бъде записано като задължително в програмата на състезанието утвърдена от ФЕИ.

5. При внос на коне от чужбина, се препоръчва същите да бъдат карантинирани и изследвани за Ринопневмонит.

 

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ КОНЕН СПОРТ

09.12.2020
None_news_image
Поклонение на Аспарух Атанасов

Поклонението на нашият приятел и колега Аспарух Атанасов ще бъде на 14.12.2020 год. (понеделник) от 13:00 часа на Централните гробища в гр. Шумен.

23.11.2020
None_news_image
Дарителска сметка за семейството на Аспарух Атанасов
Банковата сметка за набиране на средства за семейството на напусналия ни колега и приятел Аспарух Атанасов е следната:
BG03IORT80061000116600
BIC:IORTBGSF
TБ Инвестбанк АД
Титуляр: Ванина Енчева Атанасова
Моля, като основание за плащане да се посочи: дарение за сем. Атанасови
20.11.2020
Asparuh
Внезапно ни напусна нашия колега, приятел и активен деятел в конния спорт Аспарух Атанасов

Потомствено свързан с конния спорт, Аспарух беше един от най-изявените ни състезатели и треньори в дисциплините прескачане на препятствия и всестранна езда, който ще остане завинаги в историята на българския конен спорт.

 

Многократен държавен шампион на България, призьор на международни състезания и Световни купи, участник на Европейски шампионат в Уйндзор, Англия и Олимпийски игри в Барселона.

 

Изразяваме нашите искрени съболезнования на семейството и близките му.

Почивай в мир, Асьо! Ще останеш завинаги в сърцата ни!

 

 

Българска Федерация Конен Спорт

 

 

 

11.11.2020
None_news_image
Поклон пред паметта на Стоян Каравасилев

БФКС с прискърбие съобщава за кончината на един от най-големите състезатели в дисциплината прескачане на препятствия в България - Стоян Каравасилев. Донесъл  много награди от Международни турнири и Балкански шампионати и като треньор в Русенската ездова школа създал множество добри ездачи.

БФКС изказва най- искрени съболезнования на близките му.

09.11.2020
Logo_bsk
Тестиране на коне от породата БСК

На 7 и 8 ноември Асоциация БСК проведе изложба, тестиране и бониторвка на коне от породата БСК. Резултатите могат да бъдат намерени на сайта на асоциацията http://bgsporthorse.com/ 

29.10.2020
Logo bef
Офисът на БФКС - дистанционна форма на работа

Във връзка с усложнената епидемична обстановка в страната, офисът на БФКС преминава към дистанционна форма на работа от 29.10.2020 до 15.11.2020г.

Работното време и график не са нарушени. Можете да се свързвате с нас на мобилните телефони или по е-мейл и при нужда от посещение в офиса, моля да бъдем предварително информирани за да Ви очаква служител и да Ви окаже нужното съдействие.

30.09.2020
None_news_image
Поклон пред паметта на Веско Кулев

С прискърбие Ви съобщаваме, че почина големият състезател, треньор и деятел на конния спорт Веско Кулев. 

Поклон пред паметта му

Поклонението ще бъде на 01.10.2020 год на Централните гробища в гр. Шумен от 13:00 часа

29.09.2020
Unnamed
Проведено общо събрание на БФКС

На 23.10.2020 г се проведе общо събрание на БФКС, което прие отчет за дейността на федерацията за 2019 г, финансов отчет за дейността на БФКС за 2019 г и бюджет на БФКС за 2020 г.

 

23.09.2020
Logo_bsk
Тестиране на коне от породата Български спортен кон

Асоциация „Български спортен кон“ организира традиционното изложение и тестиране на коне от породата Български спортен кон. Мероприятието ще се проведе на 06, 07 и 08 Ноември на територията на СК „Тракиец“, с. Житница.

За повече информация и за записване тел: 0878880951, email: barzevg@gmail.com

13.09.2020
None_news_image
Напусна ни Иван Аджемов

Внезапно почина дългогодишния състезател по прескачане на препятствия Иван Аджемов.

Най-искрени съболезнования на близките му.

Поклонението е днес в Ямбол

17.08.2020
None_news_image
Напусна ни Цветан Дилчев

 С прискърбие ви съобщаваме, че тази сутрин почина големият деятел и радел на конния спорт Цветан Дилчев.

Последните години от живота си Цветан Дилчев отдаде на конете и конния спорт.

Поклон пред паметта му.

Поклонението ще бъде на 20 август от 10 до 13 часа в дома му в с. Садовец

25.07.2020
Download
Награден Фонд на ДП прескачане на препятствия клас Т, група Б и Млади ездач

 

Клас Т - награден фонд общо 7200 лв., осигурени от: 

 

Българска Федерация Конен спорт - 4200 лв

 

Ферма за коне Дилчеви - 2000 лв

 

Marshtall - 1000 лв под формата на ваучери

 

 

 

Група Б - Награден фонд общо - 1200 лв., осигурени от БФКС

 

 

 

Млади ездачи - награден фонд 300 лв., осигурени от БФКС

 

 

 

Спонсори на ДП са също така Министерството на Младежта и Спорта, Bulfolio, Деликатес Житница, любезните домакини - конна база Тракиец.

 

 

 

 

 

03.07.2020
None_news_image
Да си спомним за Роза

Днес се навършват 2 години от смъртта на Роза Стефанова - прекрасен човек и приятел, невероятен колега и служител. Носим те в сърцата си. 

01.07.2020
Logo bef
Напусна ни последният от едно велико поколение ездачи, деятели и треньори в конния спорт – полк. Лазар Даков

С прискърбие ви съобщаваме, че след кратко боледуване, на 91 годишна възраст, почина много уважавания от всички ни полковник Лазар Даков. Целият си съзнателен живот Лазар Даков отдава на конния спорт като кавалерийски офицер, дългогодишен командир на спортна школа ЦСКА, ръководител в армейския клуб, селекционер на националният отбор по конен спорт и преподавател - специалност конен спорт при НСА „Васил Левски“.  Значима следа оставя в нашите среди и като автор на учебници и книги за историята на конния спорт.

Поклонението ще бъде на 5.07.2020 от 12:00 часа на Централни Софийски гробища.

23.06.2020
Sportno_uchiliste (1)
Спортно училище "Георги Живков", гр. Велико Търново

Спортно училище " Георги Живков" организира прием на ученици в V, VI, VII, VIII и IX клас със съдействието на Клуб по конен спорт " Калоян 92", с. Арбанаси.

Допълнителна информация можете на намерите на този линк

08.06.2020
Download
Отворено писмо от Тодор Гергов

ДО 

 

Председателите на ККС

Треньори, състезатели, собственици

на коне, организатори на състезания

собственици на конни бази и деятели

 

КОПИЕ: Членове на УС

 

 

УВАЖАЕМИ  КОЛЕГИ  И  СЪМИШЛЕНИЦИ,

 

На Общото събрание на Федерацията бях избран за Председател на федерацията. Основната задача която си поставих бе издигане нивото на конния спорт и неговото развитие. Считам, че заедно постигнахме изключителни резултати. 2019 година бе най - успешната година в 105 годишната история на конния спорт. Изключителните постижения завоювани от Ая Митева – бронзов медал на ЕШ, четвъртото място на националният ни отбор по издръжливост на ЕШ, златен медал за юноши на БШ завоюван от Милко Кочев, победата в световна купа и второ място на БШ на нашите прекрасни деца в дисциплината прескачане: Ивана, Ая, Елиза и Ася ще останат в аналите на конният спорт. Първо място отборно и индивидуално на БШ в дисциплината издръжливост.  Ще спомена и националният отбор за мъже прескачане на препятствия с постижения на Олимпийската квалификация и Националните купи. За първи път децата ни в обездката се класираха и взеха участие в ЕШ.

Ще отбележа и повишеното ниво на подготовка на треньори, състезатели и коне, организация на прояви и още много постижения.

Всичко това постигнахме с много усилия невинаги възходящо, но с постигане на крайните цели, които биха били невъзможни без усилията на конния спорт.

Всичко изброено по-горе не би било възможно без спазването на правилата, които ние приемаме заедно. Всички ние трябва да пазим авторитета на институцията – Българска федерация конен спорт, защото анархията не е довела до нищо позитивно.

При приемането на календара на БФ конен спорт на 05.06.2020 г., при вземане на решение за отказ за организация на „открит турнир“ на конна база „Фригопан“, УС на федерацията имаше точно това предвид. Не може без утвърден календар, утвърдена програма и условия за организация, да се изпращат покани до клубове и то при ограничителни мерки в условия на пандемия. Убеден съм, че решението бе правилно. Бих искал да отбележа също така, че на тази конна база, БФКС е гласувала доверие през настоящата спортно - състезателна година да бъдат проведени 7 състезания, в това число Балкански шампионат, Международен турнир и Държавен шампионат.

В последствие получих много писма и молби. Проведох много разговори с треньори, ръководители и деятели във връзка с възникналия казус. Заставайки зад своите решения, но съобразявайки се с необходимостта от състезания за подготовка за предстоящите отговорни прояви, съобразявайки се с това, че спорта ни бе поставен пред изключително тежки условия от забраната за тренировки, изключителни затруднения да се стигне до базите, да се тренира и съкратения с два месеца календар, предлагам да се свика УС на 10.06.2020 г. от 12 часа при дневен  ред : 

Организация на „открит турнир“ по прескачане на препятствия на 13 и 14 юни на КСБ „Ген. Крум Лекарски. Програмата ще бъде изпратена допълнително след решението на УС.

През следващата седмица ще получите отчет за дейността на БФ конен спорт за последните три месеца в условия на пандемия.

Надявайки се за вашето разбиране

 

С уважение

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

 Т. Гергов

30.04.2020
None_news_image
Поклон пред паметта на Дженко Събев

Българска Федерация Конен Спорт с прискърбие съобщава, че след дълго боледуване днес ни напусна нашият скъп колега и приятел Дженко Събев - дългогодишен състезател, съдия, строител на паркури, деятел и съратник.

Нашите най-искренни съболезнования на семейството му.

14.03.2020
None_news_image
Преустановяване организация спортни мероприятия до 29 март 2020

Във връзка с обявеното извънредно положение в страната и заповед на Министъра на Здравеопазването, се преустановява организацията на спортни мероприятия до 29 март 2020 год.

28.01.2020
None_news_image
Дарителска кампания в полза на „КОМИТСКИ С СПОРТ“ С.СИРАКОВО
25.11.2019
None_news_image
Почина деятелят на конния спорт Стефан Марков

На 24 ноември2019 г. почина почитаният и много уважаван от нас деятел на конния спорт Стефан Марков.

Поклонението ще се състои на 27 ноември от 11 часа в обредния дом в гр. Горна Оряховица.

Поклон пред паметта му

27.10.2019
Img-20191027-wa0002
Държавно първенство Млади коне 2019 год.

От 24.10.2019 до 26.10.2019 се проведе Държавното първенство по прескачане на препятствия за Млади коне за 2019 год. Шампионата се проведе на Спортен комплекс "Тракиец", с. Житница.

Държавен шампион за 2019г. в категория 4 год. коне стана Иван Добрев с кон Кардам от ККС "Пълдин", сребърният медал в категорията грабна Ивайло Любенов с кон Кик от ККС "Истър", гр. Русе. На трето място и бронзов медал за Филип Велев и Карел от ККС "Пълдин".

В категория 5 год. коне, на почитното първо място и държавен шампион стана Ангел Няголов с кон Шалом от ККС "Ген. Крум Лекарски. На второ място и сребарен медал от Държавният шампионат се класира Живко Митев с кобила Конкордия от ККС "Кайлъка", гр. Плевен, и на трето място с бронзов медал Ивайло Бонев с кобила Же Суи Специал от ККС "Ген. Владимир Стойчев", гр. Стара Загора. 

В Държавното първенство за 6 год. коне на почитната стълбичка се качиха Калин Неделчев от ККС "Пълдин" и Ангел Няголов от ККС "Ген. Крум Лекарски". Калин Неделчев грабна златният медал с кон Даридо Би, а Ангел Няголов с Чакбол извоюва сребърният медал в категорията, а с втория си кон Меси Бул стана трети с бронзов медал в Държавното първенство за 6 год. коне.

Държавен шампион за 2019 год. при 7 год. коне е Мирослав Илиев с Елда Балу от ККС "Тракиец", втори със сребърен медал е Ленко Ангелов С Карисима от ККС "Болкан Хорсис" и трети се класира Калин Неделчев с кон Ванкувър от ККС "Пълдин"

 

09.10.2019
Download
90 год. юбилей на Лазар Даков

Дългогодишният деятел, състезател, треньор, преподавател и кавалерист Лазар Даков чества достолепният 90 годишен юбилей. Тържеството ще се проведе на 23.10.2019г. в музея на спорта на стадион "Васил Левски" от 11:00 часа.

Поканени са всички, които желаят да уважат 90 годишният юбилей на Лазар Даков.

Българска Федерация по конен спорт

25.09.2019
Testirane
Изложение и тестиране на коне от порода Български Спортен Кон

Асоциация „Български спортен кон“ организира традиционното изложение и тестиране на коне от породата Български спортен кон. Мероприятието ще се проведе на 08, 09 и 10 ноември 2019 г. на територията на СК „Тракиец“, с. Житница.

В тестирането могат да вземат участие и коне от други спортни породи на 2 годишна възраст. 

За повече информация и за записване тел: 0878880951, email: barzevg@gmail.com

 

09.09.2019
Milko 1
Милко Кочев е Балканският шампион за 2019 год. в категория "Юноши"

От 04.09 до 08.09.2019 се проведе Балканският шампионат по прескачане на препятствия в Истанбул, Турция. Милко Кочев завоюва златният медал в индивудалното първенство след оспорвана борба с 32 участници в категория "Юноши". Милко Кочев и Карино завършиха четирите манша с една наказателна точка от трите дни. 

09.09.2019
Balk ch children
Сребърни медали за българските състезатели на Балканиадата в Турция

Сребърен медал от отборното при децата и индивидуалното в категория мъже на Блаканският шампионат, който се проведе в Истанбул, Турция. Децата от Българският отбор по прескачане на препятствия Ивана Ангелова, Ая Митева, Елиза Чолакова и Ася Петрова с шеф екип д-р Крум Рашков, успяха да извоюват призовото второ място от 5 отбора в категорията си. В индивидуалното Ангел Няголов и Санваценто грабнаха сребърният медал при мъжете. 

17.08.2019
Img_20190817_085950_164
Отборът на България по издръжливост четвърти в Европа

Отборът на България пи издръжливост в състав Денис Фурлански с Помпей, Николай Николов с Танзания, Йордан Иванов с Мон Спейси Мирослав Боршош с Назеем, завоюваха 4-то място на Европейски шампионат в Юстън парк Англия. Участваха 63 ма състезатели от 20 нации. 

25.07.2019
Kbon3858
Министърът на младежта и спорта Красен Кралев награди с почетен плакет на ММС Ая Митева

Министърът на младежта и спорта Красен Кралев награди с почетен плакет на ММС Ая Митева, която завоюва първи медал от европейски първенства в 105-годишната история на българския конен спорт. 
    Нашата състезателка и нейния кон Сиек каро Ас спечелиха бронзовото отличие от Европейското първенство по прескачане на препятствия за юноши и девойки в холандския град Зуидволде, като преди нея останаха само шампионката Тиара Блайхер (Германия) и завършилата на второ място Ема Бокен (Холандия). 
    14-годишната Митева е едно от трите деца от общо 120-те, които не допуснаха грешка по трасето на тридневния шампионат. 
    „Поздравявам те за историческия успех и за това, че прославяш цветовете на България. Сигурен съм, че те чакат още по-големи успехи“, заяви Красен Кралев. 
    Ая Митева запозна спортния министър с бъдещите си планове и предизвикателствата пред нея. В момента тя се подготвя за предстоящото през септември в Истанбул Балканско първенство, където ще преследва още успехи. Малката състезателка благодари на министър Кралев за уважението и му подари нейна снимка с послание и автограф. 
    На срещата в ММС присъстваха още председателят на Българската федерация по конен спорт Тодор Гергов и треньорът на Ая – Стоица Аргилашки, който също получи почетен плакет от Кралев. 

13.07.2019
Aya 2
Бронзов медал на Европейски шампионат за Ая Митева и Каро Ас

Ая с кон Каро Ас завършиха всички пет паркура чисто, класираха се на баража за разпределение на медалите и спечелиха трето място. Огромен успех за Ая и конния спорт на България.

25.06.2019
Download
Светлин Кръстанов държавен шампион за 2019 в клас 3* във всестранната езда

 

От 20.06.2019 до 23.06.2019 се проведе Държавно първенство по всестранна езда клас 3* и  1* - Интро, в Арбанаси. В големия клас 3* златото заслужи Светлин Кръстанов с кон Найк от ККС "Елит". Среброто грабна Анна Ангелова с Каризма от ККС "Калоян 92", и на трето място с бронзов медал - Ивелин Далаков с кон Пасеанс от ККС "Тракенен". В категория 1* - Интро на първо място и златен медал получи Димитър Николов с кон Чо от ККС "Калоян 92", а второто и третото място бяха за Анна Ангелова с кобила Фаер Гърл и Либерти отново от ККС "Калоян 92". Едновременно с държавното първенство беше проведен и  Международен турнир CCI2*-L, CCI3*-S. В състезанието взеха участие 49 коня.

 

24.06.2019
Download
Красина Кръстева държавен шампион за 2019 клас Тежък в обездката

На проведенето Държавно първенство по обездка на КСБ "Фригопан" държавен шампион в тежкия клас стана Красина Кръстева с кон Серано от ККС "Ген. Крум Лекарски". Сребърен медал завоюва Люба Кенарова с кобила Хага, а бронз Борислав Ганчев с Маестосо Батоста от ККС "Салла Липицанер".

В категория Млади ездачи държавен шампион за 2019 стана Елена Василева от ККС "Еклипс" със Силвър Бой I, а второто място и сребърен медал бе за Мирела Райкова със Бруклин от ЕК "Конкур".

21.06.2019
None_news_image
Поклон пред паметта на Костадин Баров

Днес, след след кратко боледуване, почина майсторът на спорта Костадин Баров, изявен състезател и треньор, подготвил плеяда от състезатели прославили България в Олимпийски игри, световни купи, балкански шампионати и международни турнири.

БФКС изказва най-искрени съболезнования на неговото семейство.

13.05.2019
Dp me 2019 1
Никол Хенеси държавен шампион клас Млади ездачи

На проведеното на конна база Тракиец в с. Житница Държавно пълвенство по рескачане на препятствия в клас Млади ездачи държавен шампион стана Никол Хенеси с кон Владимир Кличко от клуб по конен спорт Марек

Сребърен медал завоюва Вероника Миланова с Гого от клуб по конен спорт Ген Крум Лекарски

Бронзов медал спечели Петко Младенов с кон Гламър Бейлия от клуб по конен спорт Конкур

12.05.2019
Dp klas t
Ивайло Бонев Държавен шампион клас Т - прескачане на препятствия

Държавен шампион в тежкия клас на Държавното първенствои по прескачане на препятствия организирано на конна база Тракиец в житница стана Ивайло Бонев с кон Каунт Ебони от клуб по конен спорт Ген. Владимир Стойчев.

Сребърен медал в клас Тежък получиха Андрей Гочев с кобила Балофина от клуб по конен спорт Тракиец, а бронзов - Антон Дацински с кобила Бамби от клуб по конен спорт Студенец.

12.05.2019
Dp grupa b 2019
Ивайло Бонев Държавен шампион в клас Лек група Б по прескачане на препятствия

Държавен шампион в клас Лек група Б на ДП по прескачане на препятствия, организирано на КСБ Тракиец в с. Житница, стана Ивайло Бонев кон Амейзинг от ККС Ген. Вл. Стойчев

Сребърен медал за Ния Стоименова и Сиско Дю Ше от клуб по конен спорт Конкур.

Бронзов медал получи отново Ивайло Бонев с кон Абарт

25.03.2019
None_news_image
Светла памет на Тодор Любенов

След дълго боледуване почина нашият много обичан и уважаван колега, състезател, треньор и деятел на конния спорт Тодор Любенов.

Поклонението ще се извърши на 25.03.2019 г. от 13.00 ч. в църквата Свети Архангел Михаил гр. Русе.

Изказваме нашите най - искрени съболезнования на близките му.

БФКС

16.03.2019
Todorov den
Честит Тодоров Ден на всички!

Българска Федерация конен спорт пожелава на всички състезатели, треньори, деятели и приятели на конния спорт много здраве, успехи берекет. А конете, нашите верни спътници много здраве!

01.03.2019
Logo
Опреснителен курс за съдии по прескачане на препятствия

На 12.03.2019 ще се проведе опреснителен курс за съдии по прескачане на препятствия. Курса ще се проведе на КСБ "Хан Аспарух" от 10:00 часа.

27.02.2019
Logo
Решение УС на БФКС от 26.02.2019г.

На свое заседание, състояло се на 26.02.2019г., Управителният съвет на Българска федерация по конен спорт обсъди ситуацията на Светлин Галинов Иванов, председател на ККС "Марек", треньор и състезател от посочения клуб. Във връзка с високия обществен отзвук по отношение на неговото задържане за сексуално посегателство върху малолетни момичета, на които е личен треньор.

На основание чл.7 от Приложение 1 към Общия правилнник на Международната Федерация по конен спорт (FEI), управителния съвет реши да спре временно треньорските и състезателните права на Светлин Галинов Иванов, до изясняване и решаване на случая от компетентните органи.

12.11.2018
Img_9497_small
Тестиране на коне от породата Български спортен кон 2018

На 09-11.11.2018г. в СК Житница се проведе традиционното изложение и тестиране на коне от породата Български спортен кон.  Конете бяха  класирани в три категории:

 

 

21.09.2018
Eastbulgarian1
Тестиране на източнобългарски коне

Тестиране на 2 и 3 годишни коне от порода Източно Български кон ще се проведе на 6-7.10.2018 г. в Арбанаси.
Разрешава се участието без право на класиране на 4 и по-възрастни коне от породата Източно Български и други породи.
За повече информация - доц. Илияна Събева +359 88 8852447

14.09.2018
Bsk_logo
Изложение, тестиране и лицензиране на жребци, кобили и млади коне Български спортен кон

Традиционното изложение, тестиране и лицензиране на жребци,  кобили и млади коне от породата Български спортен кон ще се проведе на 10-11.11.2018 г. на КСБ Тракиец, с. Житница.
Програмата на проявата ще бъде публикувана допълнително.
За повече информация - проф. Георги Бързев:+359 87 8880951‬

30.08.2018
Img_8400
Открихме Балканиадата с победа при жените

Днес започна Балканският шампионат по прескачане на препятствия в Загреб и първа победа в първото изпитание - Десислава  Косева и Куп де Ламур.

На шампината участват 180 коня от 9 нации. България се представя от 21 състезатели. Имаме отбори в категория деца, юноши,  жени и мъже. Участваме и в млади ездачи и млади коне.

30.08.2018
None_news_image
Второ място при децата и пето при младите ездачи.

В категория деца Ивана Ангелова с Екселант Вю спечели второ място. В категория млади ездачи Калоян Добрев и Пинкер се класираха на четвърто място.

02.08.2018
None_news_image
БФКС с прискърбие съобщава, че днес ни напусна Красимир Сребров

След дълго боледуване днес ни напусна дългогодишен състезател, деятел на конния спорт и скъп приятел Красимир Сребров.

Поклон пред паметта му.

03.07.2018
Roza
БФКС съобщава, че внезапно ни напусна Роза Стефанова

Българска Федерация конен спорт с огромна мъка съобщава, че внезапно е починала обичаната от всички нас колежка и приятелка Роза Стефанова.

Роза е дългоггодишен всеотдаен и верен служител на федерацията.

Опелото ще бъде на 5ти юли четвъртък от 11 часа в църквата в с. Световрачане.

Поклон пред паметта ѝ.

08.06.2018
None_news_image
Ангел Няголов печели индивидуалния приз в Атина

Днес Ангел Няголов спечели индивидуалния приз - Гранд При на Световната купа по прескачане на препятствия в Атина с  кон Чакотаго. Паркурът е с височина 140-160 см и носи точки за Longines Ranking листата.

31.05.2018
Logo bef
Курс за крос дизайнери и TD по всестранна езда в Шумен

На 7.06 (четвъртък) в Кабиюк от 9:30 минути ще се проведе курс за крос дизайнери и технически делегати. Такса участие 30 лв.

Желаещите да участват да се явят на място в 9:00 часа

31.05.2018
Logo bef
Турнир по всестранна езда

Програмите за ДП и Международния турнир по  всестранна езда са качени в Календар.

Моля заявките за участие пускайте на bef@horsesportbg.org

31.05.2018
Dressage horse
Доброволци за ДП обездка

Търсят се четирима доброволци за секретари на съдиите по време на ДП по обездка в Божурище на 15-17 юни 2018 г. За повече информация Димана Колев +359 888604305 или Теодора Костова +359 878604346

03.05.2018
Yra
Втори лагер на Академията за млади ездачи

От 8ми до 10ти май на конна база Тракиец, с. Житница ще се проведе втория лагер на Академията за млади ездачи.

Треньор ще бъде отново Жан-Моррис Бонно.

Гост ще бъде д-р Стефан Монтевон от Швейцария. Той е дългогодишен ФЕИ ветеринар и бивш главен ветеринар на националните отбори на Швейцария по прескачане на препятствия. Понастоящем е главен ветеринар на швейцарската армия.

Темите на лекциите са:

1. Основни анатомични познания на коня

2. Зрение на конете – факти и последствия

3. Основни постулати на скока

4. Фази на скока на коня. Разлики с ездач и без ездач

5. Видове плацовете, последстивя 

6. Тренировки и обслужване на коня

7. Биологични параметри

8. Идентификация на конете

9. Сърдечно-съдова и респираторни системи, стомашно-чревен тракт

11. Уста и зъби на коня

12. Движение и копита

13. Как да се избягват контузии

Тренировъчните занятия и лекциите са открити и безплатни за наблюдатели.

Начало на занятията всеки ден от 9:00 часа

30.04.2018
Production_nlc_cup-sofia_1280x960na300dpi_rgb-1
Турнир по конен спорт Купа София, 5 май, Южен парк

Първи градски турнир по конен спорт „Купа София“ в дисциплината „Прескачане на препятствия“ ще се проведе в Южния парк в столицата на 5 май, събота. Събитието е под егидата на кмета Йорданка Фандъкова и е организирано от конна база НИЕСА със съдействието на Българска федерация конен спорт. 

Градските конни турнири от най-висок ранг са с традиции в европейски столици като Париж, Берлин, Виена, Лондон, както и в центъра на Ню Йорк и край яхтените пристанища на Монако. 

Високо спортно майсторство в прескачането на препятствия ще демонстрират най-изявените български ездачи, завоювали призови места на множество международни надпревари, както и децата-шампиони на България и Балканите. Състезатели от националния ни отбор и балкански призьори в дисциплината „Обездка“ ще направят демонстрация.

Събитието ще протече в часовете между 11 и 16 ч., а самото състезание ще се проведе от 12 до 14,30 ч. Достъпът за публика е свободен и всеки може да избере кой етап от надпреварата или от демонстрационната програма да проследи. За удобство на зрителите ще бъде построена и видео-стена, на която състезанието ще се предава на живо. А за всички любители на конете е предвидено отделно пространство, където те могат да се докоснат до големите коне-спортисти, да се снимат или да получат автографи от състезателите, а най-малките – да се  разходят върху гърба на пони. 

Пресконференция с всички подробности за турнира ще се състои на 2 май, сряда, от 11 ч. в пресклуб „България“, национален стадион „Васил Левски“.

Информация за участниците, изпитанията и програмата на турнира може да намерите и на

http://niesa.bg/sofiacupbg/ и 

https://www.facebook.com/events/142920469856698/

Репортерите и фотографите, които биха желали да отразят събитието могат да се акредитират на email: office@niesa.bg За допълнителни въпроси и уточнения звънете на тел. 0878 738 178, Лияна Панделиева. 

Каним акредитираните журналисти на закуска и за запознаване с последните подробности във ВИП зоната на турнира на 5 май от 9,30 до 10,30ч. 

05.02.2018
None_news_image
Генералния секретар на БФКС член на бюрото на IJOC

След електронно гласуване, провелото се този уикенд на Генералната асамблея на  Международния клуб на официалните лица в дисциплината прескачане на препятствия (www.ijoclub.com) г-н Теодор Шейтанов, Генерален секретар на БФ конен спорт, беше избран за член на Управителния съвет.

 

29.11.2017
Banner-4-new
С благодарност към спонсорът на Българския спорт - Websa Ltd.

С настоящата вест бихме искали да изразим нашата признателност към компанията Websa Ltd. за оказаната подкрепа. На 16.11.2017г. бе сключен спонсорски договор помежду ни. Фирмата е известна с развитието на сайтове за ревюто на букмейкъри и друга полезна информация за българския залагащ. Порталите на компанията са Efirbet.com, Nostrabet.com и Betenemy.com. В тях се предоставя експертно мнение за редица световноизвестни букмейкъри, като Bet365 и Betfair. Под лупа се следят и оценяват предложенията и на български онлайн букмейкъри. Оценки и мнения има за Efbet и Winbet. Цялостната концепция на сайтовете е да предложи един професионален поглед в света на онлайн залозите, който да бъде в помощ на всеки посетител на сайта.

Искрено желаем на сайтовете бъдещи успехи и развитие, като още веднъж им благодарим за помощта, която оказват на Българска федерация по конен спорт

21.11.2017
Logo bef
ФЕИ курсове за стюарди по прескачане през 2018

Българска Федерация Конен спорт със съдействието на Международната федерация по конен спорт ще организира в 2018 г. курсове за стюарди по прескачане на препятствия както следва:
21-22 март в София - ФЕИ опреснителен курс за стюарди
23 - 25 Март 2018 г. в Пловдив ФЕИ курс за промотиране на стюарди 1-во ниво

За повече информация: е-мейл: bef@horsesportbg.org или на тел: 02/9865399 / 0878604346

 

15.11.2017
None_news_image
Почина големият състезател Андрей Лозанов

Българска Федерация Конен спорт съобщава, че почина един от големите състезатели в дисциплината обездка на конния спорт, завоювал много призови места на Международни състезания, ниво Гранд При и многократен държавен шампион с кобилата си Известна.

Изказваме най- искрени съболезнования на семейството му и близките.

Поклонението ще бъде на 17.11.2017 от 11:30 ч. в с. Якимово, обл. Монтана

02.10.2017
Logo bef
Отворено писмо

Уважаема г-жо Катя Здравкова ,

Във връзка с вашето писмо беше извършена детайлна проверка на действащото законодателство по част от въпросите, които поставяте   и които излизат извън сферата на действие на Българска федерация „Конен спорт“ (БФКС).

Независимо от некоректния тон на Вашето писмо и изцяло необоснованите обвинения, които отправяте към нас, които считам, че се дължат на обида и неудовлетвореност от получената „услуга“, считам че този отговор е необходим, защото Вие поставяте някои нерешени проблеми, които от една страна засягат изобщо (в цялост) конната езда, част от която е БФКС и от друга страна хвърлят петно върху федерацията.

Следва да се има предвид,  че по отношение на конните бази съществуват поне четири основни регулации: i) конна база като животновъден обект, ii) идентификация на конете, които се отглеждат на конната база;; iii) конната база като спортен обект; iv) подготовка и регистрация на спортно-педагогическите кадри, които извършват учебно – тренировъчна и спортно – състезателна дейност на територията на конната база.

i)                    Съгласно чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност всеки обект, в който се отглеждат животни, включително и конните бази, където се отглеждат коне, подлежи на регистрация като животновъден обект. Регистрацията, както  и контрола за спазване на ветеринарномедицинското законодателство от животновъдните обекти се осъществява от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти са установени в Наредба № 44/2006г. Според чл. 19, т. 14 от посочената наредба, едно от основните задължения на собственика и ползвателя на животновъдния обект е да осигури подходящо обучение на персонала относно изпълнението на ветеринарномедицинските изисквания;

 

ii)                  Всеки кон, навърщил 6-месечна възраст, преди отделянето от майка си следва да бъде  идентифициран в обект ветеринарен лекар, отговорен за съответния животновъден обект. Идентификацията се изразява чрез поставяне на чип и издаване на паспорт, съдържащ задължителни реквизити и уникален (за целия свят) номер. След това коня се вписва в Интегрираната информационна система на БАБХ „ВетИС“;

 

iii)                Съгласно чл. 96 от Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС) Министерството на младежта и спорта (ММС)  води публичен регистър на всички спортни обекти – държавна и общинска собственост, както и на тези частни спортни обекти, на които се провеждат държавни първенства и международни състезания по съответните видове спорт. Посоченият регистър е достъпен на официалната интернет страница на министерството. От своя страна БФКС води публичен регистър на спортните обекти, на които клубовете по конен спорт – членове на федерацията осъществяват своята дейност. Този регистър е достъпен на официалната интернет страница на федерацията. Следва да се има предвид, че като сдружение с нестопанска цел и национална спортна федерация БФКС има право да администрира САМО своите членове и носи отговорност САМО за спортните обекти на своите членове. Всеки гражданин може да направи справка в горните регистри и да установи, кои са спортните бази, на територията на които осъществяват тренировъчна и спортно-състезателна дейност официално регистрирани клубове по конен спорт – членове на Българска федерация Конен спорт. За всички останали  конни бази в страната – знайни и незнайни ( в това число и за посочената от Вас конна база „Нова звезда“ край гр. София ), за лицата, който работят там и за правилата, по които се работи там, БФКС няма законови правомощия и отговорности. В допълнение, чл. 49, ал. 2 от  ЗФВС установява задължение за общините да водят  публичен регистър на спортните обекти  и съоръжения на тяхната територия. При проверка в официалния сайт на Столична община установихме, че няма публикуван регистър на спортните обекти и съоръжения на територията на Столична община. Предполагам, сама разбирате, че неизпълнението на това законово задължение не може да се вмени във вина на БФКС, независимо кой как си „вдига четирибуквието“, както Вие предпочитате да се изразявате

 

iv)                В съответствие с действащата Наредба № 2 за професионалната правоспособност и квалификацията на спортно-педагогическите кадри, издадена от Министъра на физическото възпитание и спорта, треньорски и инструкторски кадри в областта на конния спорт могат да подготвят НСА „В.Левски (с висше и средно образование), регистрираните по надлежния ред центрове за професионална квалификация, какъвто към момента е Центъра за професионална квалификация към „Иком интелект“ ООД и Тракийския университет в Стара Загора - до края на 2017г. Спортно-педагогическите кадри подлежат на вписване в регистъра на спортно-педагогическите кадри на БФКС и в националния регистрър на спортно-педагогическите кадри, воден от ММС. Тези регистри са публични. Съгласно чл. 23 от посочената наредба лицата, които не са вписани в националния регистър на ММС, НЯМАТ ПРАВО да осъществяват дейности по обучение и тренировки и/или да изпълняват треньорски и инструкторски длъжности по който и да било вид спорт. В регистъра на БФКС и в националния регистър на ММС са вписани спортно – педагогическите кадри (треньори и инструктори), които извършват  дейности по обучение и тренировки за клубовете по конен спорт, членове на федерацията. Други лица (включително и лица, осъществяващи дейност на посочената от Вас конна база „Нова звезда“ край гр. София ), не са искали от нас вписване в регистъра. Съгласно чл. 24, ал.1  от наредбата определени от министъра на младежта и спорта лица или структурни звена в министерството на младежта и спорта осъществяват планови или извънпланови проверки на спортно-педагогическите кадри, вписани в националния регистър за съответствието им с минималните изисквания, определени в наредбата. Следователно всеки може да направи справка в горните публични  регистри относно това, кои са регистрираните спортно – педагогически кадри в областта на конния спорт и да повери детето си на тях, а не на хора, които фактически упражняват треньорска или инструкторска дейност без да имат право на това.

Това са сухите факти произлизащи от българското законодателство. Ясно е, че в него има празноти по отношение контрола на инструкторските кадри извършващи обучителна дейност по езда извън системата на федерацията, защото няма организация която да контролира туристическата и любителска езда в базите извън системата на спорта. За това в заключение си позволявам  да посъветвам всички, които имат намерение да практикуват конна езда, ПРЕДИ да започнат занимания, да направят необходимите проверки в посочените по – горе официални регистри и при необходимост да се обърнат за информация към служителите на БФКС. Най малкото при ползване услугите от лица в конните бази изввън системата на спорта да се информират за тяхната правоспособност да извършват обучение по конна езда.

Бих се радвал ако съм успял да отговоря на Вашите въпроси, а чрез Вас публикувайки този отговор на сайта на федерацията да предотвратя бъдещи инциденти причинени от некомпетентни инструктори по конен спорт.

Д-р Крум Рашков

Зам. Председател БФКС .

17.08.2017
20882385_10211661774992173_7307652760004688972_n
Огромен успех за България на Европейското в Брюксел

Българският национален отбор завърши на пето място на Европейският шампионат по издръжливост в Брюксел. Участваха представители от 19 държави и общо 13 отбора.

Отборът ни в състав Иван Стойчев с Моз, Денис Фурлански с Помпей и Румен Боянов с Тиауан успяха да се преборят с лошото време и да завоюват четвърто място. 

03.07.2017
None_news_image
След кратко боледуване почина Петър Гаврилов

Петър Гаврилов е дългогодишен подковач, сърач и деятел на конния спорт.

Поклонението ще бъде на 4.07.2017 от 12:30ч. в Храм "Рождество Богородично", ул. балканджи Йово No 8, зад 6-то райнно управление на МВР, кв. Красно село.

Изказваме нашите искрени съболезнования на близките му.

Поклон пред паметта му!

12.06.2017
None_news_image
Двойна победа за България на 160 км в Шаморин

На Международния турнир по издръжливост CEI3* в Шаморин, Румен Боянов с Тиауан Д'Емар завоюваха първо място на дистанция 160 км, а Катина Лютова с Шраф се класираха на второ място. Катина Лютова и Шраф спечелиха и специалния приз на Ветеринарните лекари за кон в най-добро състояние, завършил дистанция 160 км. С тази победа и двете състезателни двойки добиха квалификация за Европейското първенство по издръжливост, което ще се проведе тази година на 17ти август в Брюксел.

 

01.03.2017
Yr_academy
Rolex Академия за Млади Ездачи

От 27 до 29 март съгласно изискванията на Академията за Млади Ездачи, тя съвместно с Българска Федерация конен спорт организират тренировъчен лагер за млади таланти

Академията за Млади Ездачи е под патронажа на Европейската федерация по конен спорт и Съюза на ездачите по прескачане на препятствия с подкрепата на Ролекс.

Академията за Млади Ездачи има удоволствието да покани до трима състезатели от държава с по един кон на тренировъчен лагер по прескачане на препятствия. Лагерът ще се проведе от 27 до 29 март в Житница.

Това е първия лагер от този тип в Европа. Целта е Академията да подпомогне развитието на спорта в Балканския регион и евеантуално да бъдат набелязани състезатели с потенциал.

Националния селекционер за юноши и жени Борис Павлов и  председателят на Комисията по прескачане на препятствия Ангел Няголов след консултация с комисията ще номинират  списък със състезатели. Окончателния списък ще бъде удобрен от Академията.

Поканени са от Академията представители на Турция, Румъния, Сърбия, Гърция.

Академията поема разходите за настаняване и храна на удобрените състезатели и коне. Транспорта се заплаща от участниците. Условието е участниците да имат международен опит на ниво 135 см.

Треньор ще бъде Жан-Мари Боно (Франция) и лектор Свен Холмберг (Швеция).

Жан-Мари Боно:

Бронзов медалист от Европейско Първенство 1995

Участник на 15 съсетзания Nations Cup за отбора на Франция

Шеф-екип на Франция 2000-2006

Шеф-екип на Бразилия 2011-2015

Личен треньор на Кевин Стаут и Филип Розие на Олимпийски игри Рио 2016

Член на Комисията по прескачане на препятствия на ФЕИ 2006-2010

Свен Холмберг: 

Член на Комисията по прескачане на препятствия на ФЕИ 2001-2011

Председател на Комисията по прескачане на препятствия , член на Бюрото на ФЕИ и Първи заместник президент 2006-2011

Спортен директор на Young Riders Academy

 

Основният език ще е английски с възможен кратък превод на български.

Академията си запазва правото да ограничи броя на участниците.

Всички занимания са открити за наблюдатели безплатно /състезатели и треньори/,заплащат хотел и храна.

Окончателната програма ще бъде изпратена до клубовете допълнително.

Информация за пълната програма на Академия за Млади Ездачи

От 2014 г Академията организира подбор и селекция на талантливи млади ездачи. Кандидатите вземат участие на предварително определени състезания, където се наблюдават от комисия, която през 2016 г е била в състав: Свен Холмберг (Швеция), Отто Бекер (Германия), Жан-Мари Боно (Франция), Дирк Демерсман (Белгия), Емил Хендрикс (Холандия).

Избраните кандидати се включват в обучителна едногодишна програма, която включва:

1. Ездова практика: 6 месечна подготовка с два коня в топ конюшня на: Лудгер Беербаум,  Ролф Горан Бергстом, Йос Лансиг, Дитмар Гуглер, Бен Вим, Герко Шрьодер, Кевин Стаут

2. Теория: психологическа подготовка, отборна дейност, поведение пред медии, мениджмънт, ветеринарна и анти-допинг подготовка, маркетинг, правни аспекти.

Теоретичната подготовка се провежда в партньорство с университети в Швеция и Швейцария.

До сега през Академията  се преминали състезатели като: Бертрам Алан, Джордж Уйтакар, Мария Маденова, Моника Мартини, Демир Демирсой и др. 

Академията предлага и непълна програма. През 2016 за нея бе одобрен Венцислав Изов, които премина подготовка при Франк Слотак и обучение в Швейцария.

За допълнителна информация за Академията: www.ridersacademy.eu

 

 

09.12.2016
Logo bef (1)
Отчетно - Изборно Общо събрание на БФКС

На 6 декември 2016 г в Парк хотел Санкт Петербург, гр. Пловдив се проведе редовното отчетно изборно общо събрание на БФКС.

На събранието беше избрано новото ръководство на федерацията:

Председател на БФКС - г-н Тодор Гергов

Заместник-председател - д-р Крум Рашков

Генерален секретар - г-н Теодор Шейтанов

За членове на Управителния съвет на федерацията и председатели на комисии бяха избрани:

Комисия по всестранна езда - Яни Костадинов

Комисия по прескачане - Ангел Няголов

Комисия по обездка - Христо Георгиев

Комисия неолимпийски дисциплини - Иван Стойчев

Комисия по дисциплинарни производства арбитраж и етика - Галин Савов

Ветеринарна комисия - д-р Георги Димитров

Комисия развъждане селекция и тестуване на спортни коне - проф. Георги Бързев

Комисия спортно педагогически кадри, съдии, строители на трасета и стюарди - доц. Юри ВЪлев

Комисия по стратегии и развитие - д-р Крум Рашков

Комисия състезатели конен спорт - Аспарух Атанасов

Отговорници по региони:

Южна България - Николай Славов

Северна България - Михаил Костов

Западна България - Веселина Соколова

Помощни комисии: 

Комисия детско юношески спорт - Асен ВЕкилски

Комисия собственици на коне - Димитър Шопов

Комисия организатори състезания и ръководители спортни бази - Величко Яков

Беше избрана нова комисия - медии с членове:

Лияна Панделиева, Мирослав Боршош, Страхил Ангелов, Цвета Маркова и Цветелина Цанева

 

18.10.2016
Logo bef
Решения на УС на БФКС от 17.10.2016

На свое заседание проведено на 17.10.2016 година УС на БФКС взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. Свиква редовно отчетно - изборно Общо събрание на 06.12.2016 г. от 11.00 часа в гр. Пловдив, голяма заседателна зала хотел Санкт Петербург при следния

ДНЕВЕН РЕД

1.1. Приемане на отчет за дейността на федерацията за периода 2013-2016 години

1.2. Освобождаване на целите състави на комисиите по дисциплини и специализираните комисии поради изтекъл мандат

1.3. Освобождаване на целия състав на Управителния съвет  от длъжност поради изтекъл мандат

1.4. Изборна нови състави на комисиите по дисциплини и специализираните комисии

1.5. Избор на Президент, Генерален секретар и нов състав на Управителния съвет

5. Утвърди Система за включване на състезатели и коне в разширените състави на националните отбори по конен спорт прескачане на препятствия

3. Взе решение за налагане на  дисциплинарно наказание на г-жа Теодора Костова за неподадени навреме заявки за участие на национални състезатели в дисциплината издръжливост на Световен шампионат. В съответствие с взетото решение, със Заповед №.94/17.10.2016г. на Генералния секретар на БФ „Конен спорт“, на г-жа Костова е наложено дисциплинарно наказание „Предупреждение за уволнение“.

4. Определи КСБ "Тракиец" с. Житница за домакин на Балканския шампионат по прескачане за деца, юноши, жени , млади ездачи и мъже през 2017 г.

 

 

08.10.2016
Img_4580
Златен медал отборно, златен и сребърен индивидуално на Балканиадата по издръжливост в Хърватска

На балканиадата в Хърватска българският отбор с ездачи Денис Фурлански с Моз, Десислава Алексиева с Помпей, Ружа Недкова - Иванова с Морфей, Катина Лютова с Артур и Румен Боянов с Тиауан де маре. Денис Фурлански с кон Моз - Балкански шампион индивидуално и награда за "Кон в най-добро здравословно състояние" след трасе от 100 км. Десислава Алексиева с Кон Помпей - сребърен медал

 

02.09.2016
14117920_1202114699831572_2248761685532204756_n
Златен медал за жените на Балканиадата по прескачане в Румъния

Отборът на жените спечели златен медал на Балканиадата по прескачане в Румъния. В отбора взеха участие Ивана Станчева с Бой Би, Анна Бойова със Заплес, Андреана Добрева с Кибеле и Мишел Димитрова с Филаделфия. В категория млади коне Светлин Иванов с кон Граф Абанос спечели днес първо място а Антон Дацински с Карас се класира трети. 

15.04.2016
Logo bef
Борис Павлов празнува 70 г юбилей

Днес 15.04. Борис Павлов навършва 70 г. 

Дългогодишен участник в националния отбор на България по прескачане на препятствия, треньор и съдия.

На Олимпийските игри в Москва 1980 г. с кон Монблан, завоюва 10то място индивидуално и 6то отборно място.

Желаем му здраве и спортни успехи.

Боко още дълго време да ни радваш.

12.04.2016
Logo bef (1)
КСБ "Хан Аспарух" - София - обръщение към г-н Красен Кралев - Министър на ММС и г-жа Фандъкова - кмет на гр. София

вх. No СОА16-НЦ62-554/12.04.2016 - Столична община

вх. No 09-00-2117/12.04.2016 - Министерство на младежта и спорта

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ФАНДЪКОВА,

             Обръщам се към Вас за да изразя моето и това на цялата конно-спортна общественост  безпокойство относно ситуацията около „КСБ „Хан Аспарух“ в гр. София във връзка с  изграждането на третия лъч на метрото.

            За съжаление, независимо от пряката ни заинтересованост като федерация отговорна за конния спорт в страната и въпреки обстоятелството, че  КСБ „Хан Аспарух“ е национален център по конен спорт, където осъществяват дейност повече от осем клуба - наши членове, никой не намери за необходимо да ни запознае с предложението на Столична община да отчужди част от терена на базата и да използва други части от него за дълъг период от време. Никой от отговорните органи не си зададе въпроса, дали отцепването на тези терени от  обекта няма да наруши нормалното му функциониране като конен център?

            На базата на откъслечна и неофициална информация, получена оттук оттам разбрахме, че от обекта ще бъдат отчуждени 7.5 декара, които ще бъда предадени към гараж „Земляне“, а други 5 декара ще бъдат ползвани в продължение  на пет години за други дейности, различни от спортното му предназначение. 

            Като всички граждани и за нас е ясно, че изграждането на метрото в нашата столица е една от приоритетните задачи и затова до днес бяхме взели решение, ако с отнемането на тези терени не се нарушава нормалното функциониране на базата и нейната цялост като спортно съоръжение, да приемем в името на развитието на столицата идеята на Столична община без възражение.

            Впоследствие отново неофициално бяхме информирани, че за пет годишно ползване се предлага да бъдат отнети терени с голяма площ, включваща голяма част от състезателния тревен плац. Това не само нарушава целостта на базата, а изцяло я осакатява и я прави непригодна за състезания за посочения период от време. Нашето безпокойство се засили още повече от факта, че отдадената за ползване част от обекта ще бъде и асфалтирана, което прави плаца невъзстановяем, а базата превръща в нещо друго различно от спортен обект. Бих желал да попитам, ако бъде асфалтиран половината терен на футболен стадион, от него след петгодишно ползване би ли станал отново стадион? Къде по света с лека ръка се унищожават спортни обекти независимо от развитието на съответната инфраструктура? Има полемика за отсичането на дърво, както и при нарушаване целостта на градинка, което е правилно, а защо няма никаква полемика при унищожаването цял спортен обект с национално значение, защо това не буди недоумение и се счита за нормално? Още повече, че тези странни действия се извършват в годината, в която София е определена за столица на спорта. Как биха приели нашите гости от чужбина едно такова действие и то от страна на Столична община със съгласието на Министерството на младежта и спорта? Всички тези въпроси нямат нормален и обоснован отговор. Използвам случая да Ви напомня, че няма столица в Европа, на територията на която да няма конен център. И тези обекти са в самия център -има във Виена, Париж, Лондон, Будапеща, Стокхолм, Берлин и т.н. Те съществуват стотици години и никой не си е и помислял да ги премести  или да ги осакати.

            Във връзка със създадената ситуация с КСБ „Хан Аспарух“ и изразената към нас и чрез нас изключителна загриженост за бъдещето на националната база за конен спорт в София и България Ви моля настоятелно да бъдем информирани официално за идеите за отчуждаване на терени, техния размер и  къде са ситуирани. Какви площи се предвижда да бъдат отдадени за ползване, на кого и за какъв период от време, тяхното ситуиране, време и начин на използване, както и кой ще бъде отговорен за тяхното възстановяване впоследствие като част от националната конно-спортна база.

            Бих желал да изкажа становището на клубовете по конен спорт, техните членове и деятели, любителите на конния спорт, които ползват базата, на всичките ни членове в страната и това на БФ конен спорт, че категорично не сме съгласни да бъдат унищожавани или отдавани терени, които биха направили базата неизползваема за какъвто и да е срок, а унищожаването на тревния плац на обекта е абсолютно неприемлива възможност.

 При унищожаване на складовата база за фураж без която е немислимо съществуването на обекта, да бъде изградена нова такава на подходящо място преди събарянето на съществуващата.

Искането ни е да бъде съгласувана с нас идеята за отчуждаването на терена, неговото ситуиране и площ, като същото искане имаме и относно терена, предвиден за отдаване.  Бихме приели евентуално предложение, ако тези терени не засягат спортните и тренировъчни съоръжения и не нарушават дейността на базата.

В очакване на Вашето разбиране и мъдро решение.

С уважение,

Тодор Гергов

Председател

 

23.03.2016
Logo bef
Почина нашият Рашко Фратев -дългогодишен треньор, състезател и деятел на конния спорт

Българска Федерация конен спорт с прискърбие съобщава, че днес, след дългогодишно боледуване на 91 годишна възраст почина нашият много обичан дългогодишен треньор на националният отбор по прескачане на препятствия, двукратен участник в Олимпийските игри и много уважаван деятел на конния спорт Рашко Василев Фратев.

Поклон пред паметта му!

18.03.2016
Teodor tiron
ЧЕСТИТИ ТОДОРОВ ДЕН!

Българска федерация конен спорт честити на всички свои членове - състезатели, треньори, и деятели традиционния празник на коневъдството и конния спорт Тодоров ден. На всички пожелаваме здраве и късмет.

Нека новата спортно- състезателна година да им донесе много положителни емоции и победи в предстоящите състезания, а на нашите предани приятели и партньори конете тези красиви, горди и грациозни животни, да бъдат здрави и обгърнати от много грижи и любов за да ни се отблагодаряват с големи спортни резултати.

Честит празник и на всички именници!

14.01.2016
Logo bef
Среща на ръководители на клубове, собственици на коне, треньори и състезатели с ръководството на федерацията

БФКС кани всички ръководители на клубове, собственици на коне, треньори и ездачи, които имат амиции да конкурират националните отбори по прескчане на препятствия на среща на КСБ „Тракиец“ с. Житница на 30.01.2016 г. от 14 часа  при следната програма:

1. Виждания на федерацията, селекционерът, собствениците на коне и ръководители на клубовете за развитие на дисциплината прескачане на препятствия, на базата на които да бъде разработена и приета дългосрочна програма 2016 – 2020 година. 

2. Обсъждане на взаимотношения и ангажименти на  БФ конен спорт, клубове по конен спорт, собственици на коне и лични треньори при изпълнение на програмата

3. Обсъждане на длъжностната характеристика на националния селекционер, отговорен за изпълнение на програмата  

4. Обсъждане на разширените състави на националните отбори по прескачане на препятствия за отделните възрасти. 

5. Обсъждане на система за подготовка, контрол и включване в разширените и основни състави на националните отбори   

6. Вечеря, предоставена от Конно спортна база „Тракиец” 

Разходите по транспорт и настаняване са за сметка на участниците в срещата. Моля, участниците да заявят своето участие на тел: 0878 434 276 Роза Стефанова 

 

За настаняване, моля се обръщайте към Пепа Запрянова 0882 969 546.  

30.11.2015
Logo bef
Коледен турнир в Атина, Гърция

Гръцката федерация по конен спорт организира традиционния си Коледен турнир, който ще се проведе на 5 - 6 Декември и 11-13 декември 2015г.

Програмата на турнира е качена на сайта ни в раадел календар.

Моля обърнете внимание, че срокът за заявки е 4 декември за първият турнир и 8 декември за втория.

Заявката става чрез Българска Федерация конен спорт.

При спечелване на награда ще се изплаща само до размера н атаксата поравоучастие.

03.10.2015
None_news_image
Златен медал за отборът на България в Балканския шампионат по издръжливост

Българският национален отбор по издръжливост с ездачи Жанина Ивнова, Денис Фурлански, Иван Стойчев, Васил Стойчев и Лъчезар Любчов спечели златен медал в Балканския шампионат по издръжливост в Шумен. Индивидуално Сребърен медал за Денис Фурлански с Магнезия и бронзов Жанина Иванова със Запета.

23.09.2015
Logo bef
Решение на комисията по всестранна езда за ДП клас "Н" и юноши в Шумен

На 19.09.2015г на заседание на комисията по всестранна езда, след проведено гласуване с шест (6) гласа "за", три (3) гласа против и един (1) въздържал се, бе взето следното решение:

Държавно първенство по всестранна езда клас "Н" и юноши до 18 години да се проведе в гр. Шумен на 22.10 - 24.10.2015 г.

 

06.09.2015
Img_2242
Децата с бронзов медал от Балканиадата по прескачане на препятствия в Порто Карас, България

В отборното изпитание по време на Балканския шампионат по прскачане на препятствия в Порто Карас, Гърция отборът на децата ни спечели бронзов медал. Състезатели в отбора са: Ванеса Атанасова с Колорадо, Анна Ангелова С Каризма, Белмин Арифова със Залина и Жени Михова с Финес.

В категория юноши до 18 години Венцислав Изов с кон Езоп показа много добри резултати, завоюва едно първо място в първата квалификация в четвъртък и трето място във втората квалификация - отборното изпитание.

В категория млади коне Христо Найденов спечели първо място с кон Идеал.

06.09.2015
Img_6177
Златен Медал и шампионска типла за Венцислав Изов от Балканиадата в Порто карас, Гърция

С четири чисти паркура и чист бараж Венцислав Изов и Езоп достойно завоюваха златен медал и титлата Балкански шампион в категория юноши. За първото място в последния ден на Балканиадата в Порто Карас с два чисти паркура съпернички на Венци бяха състезателките от Хърватска и Гърция, които обаче направиха по едно бутане съответно в баража и в паркура.

03.08.2015
Logo bef
Злато за българските състезатели от Балканския шампионат по обездка в Истанбул

Големи успехи завоюваха състезателите ни по обездка на Балканския шампионат в Истанбул

В категория мъже златото грабнаха Райко Гануков с Амброзия, а за юноши - Катерина Цветанова с Преслав.

При юношите Стефани Нешева и Дагестан спечелиха сребърен медал, а брозът отиде при Здравко Тренев с кон Силвър Бой.

В категория деца Българският национален отбор спечели сребърен медал.

16.06.2015
Dp_class_t_1
Ивайло Бонев - държавен шампион клас Т по прескачане

Въведете текста на новината тук.

11.05.2015
None_news_image
Великолепно представяне на Ангел Няголов - четвърто място на Гранд при в Линц

На престижния турнир в Линц -  Fursiyya FEI Ntions Cup  CSIO4*, нашият състезател Ангел Няголов с кобила Картина се класира четвърти в Гранд При с височина на препятствияа 160 см. От 35 квалифицирали се състезателни двойки само 10 завършват чисто. Ангел Няголов прави чист бараж с четвърто време.

Поздравления Ангеле!

07.04.2015
General stoychev web
103 години от рождението на ген. Владимир Стойчев

Днес се навършват 103 години от рождението на ген. Владимир Стиойчев- дългогодишен председател на БФКС, Маестро на ездата, член на Международния Олимпийски комитет, председател на Българският Олимпийски комитет, дипломат и политик.

17.03.2015
Logo bef
БФКС обявява конкурс за селекционер на националния отбор по Издръжливост

БФКС обявява конкурс за слекционер на националния отбор по издръжливост. Определена е комисия в състав: Председател Дамян Илиев и членове: Бистра Колева, Иван Стойчев, Теодора Костова, Николай Узунов, която да прегледа документите на участниците и да проведе конкурса.

І. Основни функции и отговорности

 

1. Селекционерът на националния отбор по издръжливост се определя  на база проведен конкурс по документи и събеседване и се утвърждава от Управителния съвет на БФКС.

2. Правомощията на селекционера са :

- изготвя и представя пред Управителния съвет предложения за развитие на националните отбори, както и отчети за постигнатите резултати на състезателите в дисциплината издръжливост по години, прояви и възраст на състезателите;

- предлага на БФКС след съгласуване в комисията по издръжливост проявите от държавния спортен календар по класове, като участва в изработването на техническите условия за провеждането им;

- определя разширените състави на националните отбори за съответната спортно

състезателна година и съставите за участие в конкретните спортни прояви;

- изготвя тренировъчен план – програма на членовете на националните отбори за съответната спортно – състезателна година;

- изготвя график за провеждане на тренировъчните лагер – сборове на националните отбори при организация на такива, съобразен с участията в международния спортен календар;

- провежда и ръководи тренировъчните лагер – сборове на националните отбори;

- в периодите подготовка периодично проверява нивото на подготовка на състезателите  и конете включени в разширения състав на националният отбор;

- контролира и оказва съдействие за подготовката на националните състезатели;

- координира ветеринарно – медицинското осигуряване на националните отбори и имунно – профилактичния план;

- изготвя и предлага на Управителния съвет международен спортен календар;

- изготвя критерии за селекция на съставите на националните отбори за участие в проявите от МСК, като организира контролни /тестови изпитания/въз основа на които определя съставите за участие във всяко състезание поотделно. Докладва пред комисията по издръжливост и УС за утвърждаване на определените от него състави.

- ръководи отборите при участията им в международни прояви с отборни класирания, световни и европейски шампионати ;

- периодично отчита пред Управителния съвет на БФКС хода на подготовката, резултатите от контрола на същата и участието в състезания;

- изготвя годишен отчет за подготовката и участието в състезания през годината, който внася за утвърждаване в Управителния съвет и Общото събрание на федерацията;

- до края на м. ноември на съответната година изготвя и внася за утвърждаване всички отчети за изминалата година, както и предложенията и тренировъчните планове за следващата година.

- след предоставяне на отчет за извършена от него дейност по посочените по-горе задължение през съответния месец има право на финансово възнаграждение по граждански договор;

 

І. Изисквания за заемане на позицията

 

1. Кандидатът трябва да притежава следните квалификации:

- минимум средно образование;

- правоспособност за треньор или инструктор по конен спорт;

- ползване на английски език – говоримо;

- състезателен и треньорски опит в дисциплината.

 

2. Кандидатът трябва да представи в писмена форма план (стратегия) за развитие на дисциплината издръжливост в България за двегодишен период;

 

3. Кандидатът трябва да изложи в устна форма при събеседването своята преценка за състоянието на дисциплината издръжливост в национален, европейски и световен мащаб.

 

ІІІ. Необходими документи за кандидатстване

 

  1. Автобиография;
  2. Оригинал на диплом за завършено минимум средно образование;

3.      Оригинал на документ за квалификация, доказващ правоспособност за треньор или инструктор по конен спорт;

4.      План (стратегия) за развитие на дисциплината издръжливост в България за двегодишен период;

Документите на кандидатите ще се приемат в срок до 20 март 2015 година  в офиса на Българска федерация по конен спорт.

Събеседването на кандидатите ще се проведе между 26 – 31 .03.2015 г.

 

28.01.2015
Logo bef
Класиране на участниците в конкурса за селекционер на отбора по всестранна езда

Днес в сградата на министерството на младежта и спорта се проведе конкурс за избиране на селекционер на националния отбор по всестранна езда.

Комисията в състав: Председател Д-р Дамян Илиев и членове адв. Бистра Колева, Юри Вълев, Светлозар Славче и Стоица Аргилашки, разгледаха документите представени от участниците в конкурса и проведоха събеседване с тях.

Поради несъответствие на представените документи с изискванията за длъжността още на етап документи отпадна Илиян Искъров.

След събеседването с кандидатите, комисията излезе със следното решение:

Селекционер на националния отбор по всестранна езда - Николай Асенов с общо 19 точки, след него класирането на резултатите върви в следния ред: Таня Марчева с 18 точки, Бойко Найденов - 16 точки и Павлик Александров с 13,5 точки.

23.12.2014
Img_20141223_140117
От прашния паркур до модния подиума

За първи път в сто годишната история на конния спорт в България бе организирано модно ревю на екипировка за езда. Необичайното събитие озари  зала София на хотел Кемпински и донесе вълшебно предпразнично настроение както на феновете на конния спорт така и на участниците в събитието. Състезателките по прескачане на препятствия, които сме свикнали да гледаме само в паркури се превърнаха в грациозни манекени на елегантните модели на Екатерина Дунева. 

Идеята да разчупи традиционния стил в екипировката на състезателките по конен спорт хрумна на носителката на титлата мис България Свят 2007, която е не само състезател, но и отдадена с цялата си душа на конете и конния спорт.
Диляна Попова пък представи във втората част на модното ревю изящни вечерни тоалети.

Първото по рода си събитие беляза триумф на женската красота и професионализъм и изящен край на спортната 2014 година.

Двете дизайерки- прелестни лица в родния моден бизнес  бяха изпратени от ръководството на БФКС с пожелания за повече красиви бъдещи събития и успехи.

22.12.2014
Logo bef
БФКС обявява конкурс за селекционер на националния отбор по всестранна езда

 

І. Основни функции и отговорности

 

1. Селекционерът на националния отбор по всестранна езда се определя  на база проведен конкурс по документи и събеседване и се утвърждава от Управителния съвет на БФКС.

2. Правомощията на селекционера са :

- изготвя и представя пред Управителния съвет предложения за развитие на националните отбори, както и отчети за постигнатите резултати на състезателите в дисциплината всестранна езда по години, прояви и възраст на състезателите;

- изготвя критерии за подбор на състава на националните отбори, които се утвърждават в комисията по всестранна езда и УС;

- определя разширените състави на националните отбори за съответната спортно – състезателна година и съставите за участие в конкретните спортни прояви;

- изготвя тренировъчен план – програма на членовете на националните отбори за съответната спортно – състезателна година;

- изготвя и предлага на Управителния съвет международен спортен календар;

- предлага на БФКС след съгласуване в комисията по всестранна езда проявите от държавния спортен календар по класове, като участва в изработването на техническите условия за провеждането им;

- изготвя график за провеждане на тренировъчните лагер – сборове на националните отбори, съобразен с участията в междунарадния спортен календар;

- провежда и ръководи тренировъчните лагер – сборове на националните отбори;

- в периодите на децентрализирана подготовка периодично проверява нивото на подготовката на състезателите  и конете включени в разширения състав на националният отбор.

- ръководи отборите при участията им в международни прояви;

- контролира и оказва съдействие за подготовката на националните състезатели;

- координира ветеринарно – медицинското осигуряване на националните отбори и имунно – профилактичния план;

- периодично отчита пред Управителния съвет на БФКС хода на подготовката, резултатите от контрола на същата и участието в състезания;

- изготвя годишен отчет за подготовката и участието в състезания през годината, който внася за утвърждаване в Управителния съвет и Общото събрание на федерацията;

- до края на м. ноември на съответната година изготвя и внася за утвърждаване всички отчети за изминалата година, както и предложенията и тренировъчните планове за следващата година.

 

І. Изисквания за заемане на позицията

 

1. Кандидатът трябва да притежава следните квалификации:

- минимум средно образование;

- правоспособност за треньор или инструктор по конен спорт;

-ползване на английски или френски език –говоримо. Ползването на английски език е предимство;

- състезателен и треньорски опит в дисциплината

2. Кандидатът трябва да представи в писмена форма план (стратегия) за развитие на дисциплината всестранна езда в България за двегодишен период;

 

3. Кандидатът трябва да изложи в устна форма при събеседването своята преценка за състоянието на дисциплината всестранна езда в национален, европейски и световен мащаб.

 

ІІІ. Необходими документи за кандидатстване

 

  1. Автобиография;
  2. Оригинал на диплом за завършено минимум средно образование;

3.      Оригинал на документ за квалификация, доказващ правоспособност за треньор или инструктор по конен спорт;

4.      План (стратегия) за развитие на дисциплината всестранна езда в България за двегодишен период;

Документите на кандидатите ще се приемат в срок до 15 януари 2015 година  в офиса на Българска федерация по конен спорт.

Събеседването на кандидатите ще се проведе между 26 – 31 .01.2015 г.

 

22.12.2014
Logo bef
Ангел Няголов води класацията "10-те най"

При проведената анкета сред клубовете на БФКС класацията за най-добър ездач на 2014 година води Ангел Няголов с 270 точки, след него са: Росен Райчев - 237 точки; Ивайло Бонев - 223 точки; Жанина Иванова - 139 точки; Аспарух Атанасов 108; Калоян Добрев - 92; Мартин Димитров - 82 т.,  Светлин Кръстанов - 76 точки; Стефка Сиврийска - 58 т. и Иван Стойчев с 48 точки.

За база най-добър домакин и организатор на състезания от Държавния посртен календар по дисциплини, клубовете гласуваха по следния начин:

Прескачане на препятствия

1. КСБ Житница - средбна оценка 9,92

2. КСБ Хан Крум, Войводиново - средна оценка 8,69

3. КСБ Езерото, Бургас - 8,5 средна оценка

Всестранна езда

1. Кабиюк, Шумен - 9

2. КСБ Калоян 92, Арбанаси - ср. оценка 8,17

3, Кентавър, Русе - ср. Оценка 6,17

Обездка

1. КСБ Хан Крум, Войводиново - ср. оценка 8,2

2, КСБ Хан Аспарух - ср. оценка 8

3. КСБ Калоян 92, Арбанаси - ср. оценка 7.5

Издръжливост

1. Кабиюк, Шумен - ср. оценка8,4

2. Дебнево - ср. оценка 8.3

3. Хиподрум Русе - ср. оценка 8.25

 

10.11.2014
Equ_pur_sma_pos_rgb
ФЕИ основен курс за ветеринарни лекари

Румънската федерация със съдействието на Международната федерация по конен спорт, организират в Букурещ на 6-7 декември 2014 г. основен курс за промотиране на ветеринарни лекари във всички дисциплини, включително издръжливост 2*.

Курсът е подходящ за опреснителен за промотираните вече ветеринарни лекари във всички дисциплини освен издръжливост 3*-4*.

Всички ветеринарни лекари, присъстващи на ФЕИ състезания трябва да бъдат регистрирани във ФЕИ, това включва отборните и лекуващите (Treating)  ветеринарни лекари. За регистрирането е необходимо същите да положат он-лайн изпит. Този основен Ветеринарен курс е подходяща помощ за полагане на онлайн изпита. 

За повече въпроси 02/986 53 99.

21.09.2014
Bch serbia 2014
Сребърен медал за националния отбор на Балканиадата по издръжливост

Българският национален отбор по издръжливост в състав: Ваня Лазаровас Тахира, Катина Лютова с Шраф, Жанина Иванова със Зезана, Росен Минковски с Мазелат и Николай Узунов с Кираку, спечелиха сребърен медал на Балканския шампионат по издръжлиовст в Белград, Сърбия. Състезателите ни премериха сили с националните отбори на Гърция, Сърбия, Хърватска и Турция. Първото място беше спечелено от националния отбор на Хърватска, а бронзът отиде при Турският национален отбор. Българският отбор е единственият, който няма елеминирани коне въпреки тежкият терен и проливният дъжд изсипал се в последните две фази на състезанието.

06.09.2014
Dscf1119
Жените със златни медали и титлата Балкански шампиони на Балканиадата в Загреб

Отборът на жените в състав Мария Николова с Велвет Ван Осборн, Димана Колева с Гидеон, Калина Николова с Мирела Френи и Стефка Сиврийска с Рю Бланш, стана Балкански шампион и спечели златните медали на Балканският шампионат по прескачне на препятствия в Загреб. Момичетата бяха на 3-то място след първия манш с общо 9 наказатени точки.

В изпитанието се състезаваха 7 отбора и с много смелост и опитност под ръководството на шефа на отбора - Ивелин Вълев състезателките успяха да завоюват първото място с общо 18 наказателни точки от двата манша. На второ място след тях  и след проведен бараж се нареди отборът на Сърбия с 24 наказателни точки, а трети на почетната стълбичка се качиха жените от Гърция с 24 наказателни точки.
За първи път на Балкански шампионат участват толкова много отбори (7) в категорията Амазонки.
В идивидуалното класиране на това изпитание Стефка Сиврийска и Рю Бланш заеха първо място с два чисти паркура. Това великолепно скачне на Стефка я измести напред във временното класиране и и дава реален шанс да се бори утре за Балканска титла.

05.09.2014
20140905_144005
Венцислав Изов и Езоп втори в днешното класиране

На вторият ден от Балканският шампионат по прескачане на препятствия Венцислав Изов и Езоп отново показаха, че могат да бъдат боици и спечелиха второ място в индивидуалното класиране на отборното изпитание.

В състезание от два манша и много силна конкуренция Венци успя да завърши чисто и двата манша и това му позволи да се качи на почетната стълбичка на второ място и да се премести напред във временното класиране, където беше 10-ти поради закъснението от време във вчерашния паркур.

Децата ни започнаха неубедително участието си Балканският Шампионат Ирина Николова и Арго завършиха първият си паркур с една наказателна точка от време и това ги нареди на 14 позиция, а Владимира Желева и Чародей с едно бутане се подредиха на 19 - то място от 39 участника. Предстои да наблюдаваме още две изпитания отборното и Гранд При, които биха могли дагипредвижат напред в крайното класиране.

04.09.2014
20140904_184327
Стефка Сиврийски с Рю Бланш и Анна Якова с Балофина донесоха радост на българите в Загреб

Започна Балканският шампионат по прескачане на препятствия в Загреб. Сили ще премерят 177 коня от 8 страни - България, Хърватска, Гърция, Македония, Румъния, Сърбия, Словения и Турция . Въпреки лошото време и непрестанния дъжд, организаторите са се постарали да осигурят чудесни атмосфера и условия за състезателите и конете за да могат да се изяват и да покажат истински спортменски дух и феър плей.

Днес преминаха първите изпитания за юноши, мъже, жени, млади ездачи и млади коне. В категория юноши нашият състезател Венцислав Изов с Езоп завърши паркурът само с 1 наказателна точка от време, и се класира на 10 място.

При жените Стефка Сиврийска с кобила Рю Бланш показа много хъс и смелост и завърши изпитанието без наказателни точки за време 81.24 сек. Този резултат я класира на 4-то място от 38 жени.

Много приятно ни зарадва  днес и младата ни състезателка от ККС Тракиец, Житница която зае 4-то място в изпитанието за млади коне в Загреб от 25 състезатели от Балканският полуостров

В категория мъже Ивайло Бонев с Ария G се класира 6-ти от 34 коня.

25.08.2014
Bonev_csi
Ивайло Бонев с Гранд При победа на CSI3*

Българският състезател Ивайло Бонев с кон Амейзинг 27, спечели  Гранд При -то на CSI 3* - 155 см във Винер Нойщат. На 17 август Ивайло премери сили с 46 състезателяи двойки за да завоюва заслужено първото място. В същото състезание  Ангел Няголов с кобила Картина 8 спечели 3- то място на изпитание с височина на препятствията 150 см и в изпитанието за млади коне с виисочина на препятствията 140 см с кобила Клеопатра завоюва 4 позиция.

10.07.2014
Cover
Шумен е може би най-доброто трасе в света

Най-популярното списание за всестранна езда в Европа публикува статия за Балканския шампионат в Шумен. Предлагаме ви я:

Балканският шампионат, проведен в конезавода Кабиюк беше необикновенно, забележително събитие. Беше не само само оспорваното състезание CCI1*, спечелено от 17 годишен ездач, но след паднала мълния четирима души бяха закарани по спешност в болница.  Те са били подслонени под дървото по време на разразилата се буря. Нито един от тях не е сериозно пострадал.
Мартин Димитров поведе в изпитанието по обездка с 13-годишния си кон Ваняно, порода Хановеран и двойката не напусна челните позиции докато тийнеджъра не се качи на най-високото стъпало на подиума.
Домакините Митко Далаков и Пасианс спечелиха сребърния медал. Те бяха oкупирали  третото място когато след крос кънтри теста класираният на второ място кон Арчитик беше оттеглен от състезанието от румънският ездач Виорел Бубау.
Не всичко премина добре за българските ездачи, след като  Светлин Кръстанов, класиран втори след обездката падна във водното препятствие с Карина.
Друга жертва на кроса построен от Андрю Фел беше турската ездачка Симдже Озалтъндере, която беше елиминирана защото пропусна поредно препятствие с 15 годишният кон Замбо.
Конезаводът Кабиюк развъжда арабски, англо-арабски и чистокръвни коне и повечето са свободни да скитат по 30 000 хектара пасища.  
„Шумен е може би най-доброто трасе в света за всестранна езда - споделя той  - това е най-хубавият парк с невероятна настилка.”
Повреме на финалното изпитание по прескачане на препятствия, въпреки бутнатите три препятствия Мартин Димитров запази челната позиция, цел преследвана още от появата на състезателя на Европейският Шампионат по Всестранна езда за юноши в Жарди.

01.07.2014
None_news_image
Последно сбогом на Младенка Атанaсова

С прискърбие ви съобщаваме, че след кратко боледуване на 30 юни ни напусна Младенка Атанасова, състезател треньор и деятел на конния спорт.

23.06.2014
Screen shot 2014-06-23 at 8
Приветствие от принцеса Хая по повод 100 години БФКС

Скъпи приятели

Бих искала топло да ви поздравя с годишнината от основаването на БФКС.

БфКС една от федерациите, които принадлежат най-дълго към ФЕИ и е член от 1928 г.

Конете заемат много важно място в българската история.

Древните българи идват от Централна азия до Балканския полустров на коне.

А флагът който са носили – символ на тяхната гордост и единство е била конската опашка.

Конният спорт в България има горди традиции.

Генерал Владимир Стойчев представя България на Олимпийските игри през 1924 в Париж и 1928 в Амстердам в дисциплините обездка и всестранна езда.

Той е един от най - дългогодишните членове на Международния олимпийски комитет и член на бюрото на Международната федерация по конен спорт в продължение на 12 г. от 1961 до 1973 г.

Разбира се мислите ми се връщат назад и към Генко Рашков – баща на моя добър приятел и заместник председател на националната федерация – Крум Рашков, който със смелата кобила Еуфория завършва пети в невероятно трудното състезание по всестранна езда на олимпийските игри през 1956 г в Стокхолм.

Българските състезатели продължават да се състезават и днес успешно на международни състезания под егидата на ФЕИ и по-специално на Балканските шампионати, които редовно печелят.

Бих искала да завърша това приветствие с нещо лично. 

От моето детство си спомням Симеон Сакскубурготски , който бе близък, личен приятел на моя баща негово величество Хюсейн Първи. 

Той е изключителна личност и единствения монарх в световната история който след 50 г изгнание се завърна и след демократични избори оглави правителство.

Симеон е награден с най-високите отличия на Йордания – Гранд Кордон за Независимост. 

Това е призвание както за царя, така и страната, които заедно са написали тази забилижителна история и традиции, които вие притежавате.

Искрено съжалявам, че в този момент днес не мога да бъда заедно с вас и да празнувам.

Но аз съм предствена от председателя на Група 1 – г-н  Арман Йозгьоркей.

 

Много ви благодаря и много много поздрави!

25.05.2014
Logo_100years_4
Успехи на българските ездачи в международни турнири

Редица успехи завоюваха нашите състезатели в международни турнири тази пролет .

В дисциплината издръжливост Жанина Иванова  с кобила Зезана се класира на 3-то място на дистанция 160 км в Международния турнир в Саморин Словакия, а Иван Стойчев с  Моз завърши 10-ти на дистанция 120 км. Мирослав Боршош с Пемза и Лазар Илчевски с Пелена завършиха успешно на дистанция от 80 км в международния турнир в Баболна.

В дисциплината прескачане на препятствия Росен Райчев за пореден път докоза класата си и зае второ място на Гранд При от Международния турнир 3 звезди в Магна Рацино  с кон Капучино.

В дисциплината всестранна езда Мартин Димитров с кон Ваняно завоюва титлата Балкански шампион.

14.03.2014
Rd
Честит Рожден Ден Дамяне

От името на Българска Федерация конен спорт четитим рожденния ден на д-р Дамян Илиев и от все сърце му желаем много здраве, радости и успехи!

28.02.2014
Logo bef
Внезапно ни напусна Константин Костадинов (Коцето)

С прискърбие ви съобщаваме, че внезапно почина Константин Костадинов (Коцето) от Стара Загора.
Дългогодишен състезател, треньор и деятел на конния спорт.
 
Бдението ще бъде тази вече и утре 1.03.2014 в домът му в Стара Загора на ул. Х.Л. Асенов 41, ет. 5.

Погребението ще на 1.3.2014 г. от 14 часа на Старите гробища в Стара Загора.

Почивай в мир, Коце.
БФКС

22.02.2014
Joko-rosich2
Загубихме Джоко Росич!

България загуби един уникален актьор и човек, а Българска Федерация конен спорт - своят ГОЛЯМ ПРИЯТЕЛ! Поклон пред светлата му памет!

23.01.2014
Img_3865_new
Честит Рожден Ден на Петър Янков

Българска Федерация  конен спорт честити Рожденния ден на Петър Янков и от все сърце му пожелава много здраве, радости и успехи!. Петър Янков е дългогодишен наш приятел, колега, състезател и деятел на конния спорт. Многократен републикаски и балкански шампион по всестранна езда и прескачане на препятствия.

27.12.2013
Logo bef
10-те "Най"- добри спортисти на 2013 година

На разширеното събрание на Федерация конен спорт, проведено на 26.11. 2013 г. в Хотел Санкт Петербург  с гласуване клубовете избраха 10-те "Най" добри спортисти по конен спорт за 2013 г.:

1. Ангел Няголов - 182 т.

2. Ивайло Бонев - 151 т.

3, Росен Райчев - 125 т.

4. Венцислав Изов - 117 т.

5. Ива Тодорорва - 95 т.

6. Кристиян Вълев - 55 т.

7. Жанина Иванова - 45 т.

8. Ангел Ангелов - 37 т.

9. Светлозар Славчев - 33 т.

10 Кирил Степанов - 31 т.

За  "Най-добър органиозатор на състезания през 2013 г." бяха избрани следните клубове:

в дисциплината прескачане на препятствия - ККС Траниец - с. Житница

в дисциплината всестранна езда - ККС Кабиюк - Шумен

в дисциплината обездка - ККС "Ген. Крум Лекарски" - гр. Божурище

в дисциплината издръжливост - ККС "БТБ - Русе"

24.12.2013
Swetlio
Сбогом Светльо!

Българска Федерция конен спорт с прискърбие съобщава, че днес 24-ти декември 2013 г. след кратко боледуване почина нашият колега и приятел Светлозар Касчиев. Поклонението ще бъде извършено на 30.12.2013г. от 10:30 часа в траурната зала, а от 11:00 часа опелото в църквата на Централни гробища, София.

05.11.2013
Img_1083-1
БФКС с награда от МОК

Българската федерация по конен спорт (БФКС) е отличена с наградата на Международния олимпийски комитет Пиер дьо Кубертен. Тази година призът e посветен на 150 г. от рождението  на основателя на модерните олимпийски игри Пиер дьо Кубертен.  По решение на Изпълнителното бюро на БОК за носител на трофея е избрана федерацията по конен спорт заради безспорния принос към развитието на спорта в страната и разпространението на олимпизма в дългосрочен план.
На 11 ноември (понеделник) в 11 часа председателят на БОК Стефка Костадинова ще връчи наградата на президента на БФКС Тодор Гергов. Церемонията ще е на конната база „Генерал Крум Лекарски“ в Божурище.

08.09.2013
Dscf0257
Сребърен медал за Венцислав Изов и Езоп

Много добро представяне на децата ни в последния ден от Балканския шампионат.

Венцислав Изов с кон Езоп заеха второ място в Гранд при и сребърен медал в Балакнския Шампионат в Истанбул, Турция.

Венци завърши и трите изпитания без наказателни точки. След много оспорвана борба в Гранд при изпитанието, за бараж се класираха 7 деца, но само 3 от тях имаха шанс да се борят за титлата.

Венцилав Изов завоюва среброто с нула наказателни точки и само на 0.21 секунди след първия  - Емир Кочак с кобила Флорентин от Турция. Трето място и бронзов медал спечелиха Паола Мартини с Кобидор от Гърция. На 8-мо място с общ сбор от 5 наказателни точки от трите изпитания се класира Ива Тодорова с Гигантик.

 

08.09.2013
Dscf0365
Сребърна Балканиада за Българския отбор в Истанбул

Сребърен медал завоюва Ангел Няголов с кобила Картина 8 Балканския Шампионат по прескачане на препятствия в Истабул. Ангел и Картина спечелиха първо място в Гранд При за мъже и българският химн отново огласи терена в Кемер Бургас.

Кристиян Вълев с кон Чинг Ван Беркенбор спечелиха сребърен медал в категория млади ездачи от Балканския Шампионат  и второ място в гранд При изпитанието.

В категория юноши на 5-то място  в Гранд При изпитанието се класираха Сияна Цончева с Проми Модел, а при жените в Гранд При, Мелиха Кирова и Демет Карлето завоюваха петата позиция.

Балкански шампиони в категория мъже стана Хюсню Динч с кобила Киара, Турция, а в категория млади ездачи Юсуф Чем Кайджан с кон Абнер отново Турция.

07.09.2013
Dscf0188
Първо място за Кристиян Вълев и Чинг

Кристиян Вълев с кон Чинг Ван Беркенброк завърши първи в изпитанието за млади ездачи с 0 наказателни точки от двата манша.

Две четвърти места завоюваха отборите ни при жените и при децата.

 

06.09.2013
Dscf0151
Бронзов медал завоюваха мъжете ни отборно на Балканският шампионат в Турция

Ангел Няголов с Картина 8, Аспарух Атанасов с Колорадо, Ивайло Бонев с Мистър Биг и Владимир Георгиев с Фарина завоюваха бронзов медал в отборното изпитание за мъже в Кемер, Истанбул. Участваха отбори от Турция, Гърция, Румъния, Хърватска и България. Златният медал отиде при домакините, завършили с 28 наказателни точки от двата манша, отборът на Гърция се класира на второ място с 40 наказателни точки и с много малка разлика от само 5 наказателни точки България застана на трета позиция. Четвърти завърши отборът на Хърватска с 53 точки и на пето място в класирането бяха румънците със 74 наказателни точки.

В първата индивидуална квалификация за деца Венцислав Изов с кон Езоп спечели  6-то място от 33 участници

05.09.2013
Dscf0068
Откри се 40-тия Балкански Шампионат по прескачане на препятствия в Истабул, Турция

Днес се откри за четиредесети пореден път Балканският шампионат по прескачане на препятствия в Кемер Голф Клуб, Истанбул, Турция.

Участват състезатели от 6 държави с над 132 коня. Състезанията ще се проведат в четири състезателни дни в категориите: деца, юноши, млади ездачи, жени, мъже и млади коне.

31.07.2013
Logo bef
Добро представяне на българските деца в Австрия

  На Гранд При в международния турнир във Винер Нойщат Австрия с височина на препятствията до 120 см след бараж Венцислав Изов с кон Езоп се класира на първо място , Християн Петров с кон Контеса се класира на 3-то място, а от основния паркур - Ванеса Атанасова с Васал на 4-то място,

31.07.2013
Logo bef
Наложено наказание за малтретиране на кон

На съвместно заседание на Комисията по дисциплинарни производства, арбитраж и етика и на Управителния съвет на БФ „Конен спорт”, състояло се на 30.07.2013 г., бяха разгледани извършените от състезателя на ЕК „Свети Георги” София Светлин Галинов Иванов две груби дисциплинарни нарушения на 28.07.2013 г. по време на турнира за купите на СУ в град Варна, изразяващи се в следното: малтретиране на кон Рой Джонс в паркура, за което е показан жълт картон от съдията на състезанието и последващо малтретиране на кон Куикли ІІ по време на следващо изпитание. Бяха разгледани и обсъдени подадените от очевидци на нарушенията сигнали, снимков материал, становището на главния съдия на турнира, на ЕК „Свети Георги” и на състезателя Светлин Иванов. В хода на обсъжданията членовете на комисията се обединиха около следните три предложения за налагане на дисциплинарни наказания: лишаване от състезателни права за период от 1  година и глоба от 500 лв. – за всяко от двете дисциплинарни нарушения; лишаване от състезателни права за период от 3  месеца, глоба от 500 лв. и официално предупреждение, че при следващо дисциплинарно нарушение ще бъде наложена санкция лишаване от състезателни права за 1 година – за всяко от двете дисциплинарни нарушения; глоба от 500 лв. и официално предупреждение, че при следващо дисциплинарно нарушение ще бъде наложена санкция лишаване от състезателни права за 1  година. В хода на дискусията членовете на комисията се обединиха около първите две предложения, които бяха подложени на гласуване. С мнозинство от 6 гласа комисията взе решение и наложи на Светлин Иванов следните дисциплинарни наказания за всяко от извършените от него две дисциплинарни нарушения: лишаване от състезателни права за период от 3 месеца, глоба от 500 лв. и официално предупреждение, че при следващо дисциплинарно нарушение ще бъде наказан с лишаване от състезателни права за 1 година. Да бъде предупреден състезателя, че невнасянето на наложените му глоби с общ размер от 1000 лв. в тримесечен срок, представлява ново дисциплинарно нарушение.
    Управителният съвет на БФ „Конен спорт” с единодушие от гласовете на всички свои членове взе решение, с което потвърди изцяло горното решение на Комисията по дисциплинарни производства, арбитраж и етика.  

28.07.2013
Img_18561
Ездачите ни спечелиха 5 медалаот Балканиадата

Пет медала спечелиха националите ни по конен спорт от Балканиадата по обездка в пловдивското село Ягодово. Последните две отличия донесоха Ива Тодорова и Яна Зафирова, след като взеха съответно сребро и бронз в индивидуалните финали. Тодорова с кон Гигантик събра 69 процента при юношите и девойките до 14 г. Зафирова с Жизел получи 63,600 процента във възрастова група мъже и жени.
В първите два състезателни дни страната ни има още златен и два сребърни медала. Юношите и девойките до 14 г. станаха балкански шампиони в отборното. В чест на победителите президентът на федерацията Тодор Гергов организира заря по време на официалната вечеря. Останалите ни тимове до 18 г. и за мъже и жени са втори в класирането.
Петте медала са едно от най-добрите постижения на страната ни в последните години в дисциплината обездка. Заслуга за доброто представяне има холандският треньор Рийн ван дер Шафт, който работи със съставите ни във всички възрастови групи от три месеца.  

27.07.2013
Img_0135
Националният отбор за юноши до 14 г. спечели Балканската титла по обездка

Отборът ни по конен спорт за юноши до 14 г. триумфира с балканската титла по обездка в пловдивското село Ягодово. Българите в състав – Здравко Тренев с кон Венус, Борис Райчев (Секрето), Любомир Иванов (Дон Карлос) и Ива Тодорова (Гигантик) събраха 196,724 процента.
Призовата тройка допълниха Турция със 189,344% и Сърбия – 174,448%.
С отборната титла на децата България има вече три отличия в Балканския шампионат. По-рано сребро спечели юношеският тим, както и съставът ни за мъже и жени.
За доброто представяне на нашите заслуга има и холандският специалист Рийн ван дер Шафт. Федерацията по конен спорт нае известния треньор, за да вдигне нивото на състезателите ни по обездка. Той работи с отборите във всички възрастови групи вече трети месец.
В Балканиадата участват ездачи от 7 държави с 39 коня. Конната база Ягодово е домакин на официално състезание за първи път, а гостите са впечатлени от предоставените условия.

03.07.2013
Logo bef
БФ конен спорт обявява търг за отдаване под наем на камион

Управителният съвет на БФ Конен спорт на свое заседание с Протокол № 5, Решение № 7 от 03.07.2013 година взе следното

                    Р Е Ш Е Н И Е


    Отдава влекач Мерцедес рег. № С8366МР и ремарке с рег. № С5885 ЕН при следните условия:

1.    За наемането могат да участват само клубове по конен спорт, редовни членове на федерацията.
2.    Наемна цена годишно по 1200 лева.
3.    Наемателят е задължен да обезпечи всички първоначални ремонти на влекача и ремаркето: гуми, въздушна възглавница, ремонт ремарке отвътре, ремонт стаичка за персионала за своя сметка.
4.    Наемателят се задължава да поддържа влекача и ремаркето в готовност за експлоатация по всяко време на годината.
5.    Наемателят се задължава да предоставя влекача и ремаркето безвъзмездно с осигурен шофьор за транспортиране на коне за нуждите на федерацията при участие в състезания.
6.    Наемателят не може да използва влекача и ремаркето за търговска дейност.
7.     Да осигури транспортен лиценз.

       Желаещите клубове трябва да заявят своето желание за наемане на камиона при посочените по-горе условия в  писменна форма до офиса на федерацията в срок до 31.07.2013 г.


УС на БФКС

13.04.2013
Vo2o8310
Почивай в мир, Васко!

Българска федерация конен спорт с дълбоко прискърбие съобщава, че днес 13 април 2013г. внезапно почина нашият колега и приятел Васил Фратев.

Васил Фратев е член на Управителния съвет на Федерация конен спорт, Спортен директор, международен съдия и строител на паркури, треньор координатор, дългогодишен деятел, скъп колега и приятел.

Поклонението ще се състои на 16 април от 11:30 часа в църквата на Централни софийски гробища

Много ще ни липсваш, мили Васко!

02.04.2013
Equine-seminar-invitation_web-(1)
Семинар „Техники на подковаване и здраве на копитата”

 

Семинар на тема  „Техники на подковаване и здраве на копитата” ще се проведе в Тракийски универитет гр. Стара Загора на 6 април от 10:00 часа

Семинарът е с участието на г-н Пол Хелмайер – Президент на EDHV – Първа асоциация на подковачите в Германия и г-н Юрген Готхарт – специалист по биомеханика на копитото, спортно и ортопедично подковаване и първият действащ подковач със защитена научна теза в областта. Двамата водещи специалисти в Европа и света ще презентират по актуални въпроси и техники на подковаването, включително на спортното и ортопедичното. От страна на Alltech ще бъде изнесена презентация за това как чрез храненето може да се въздейства върху здравето на конете и копитата. След презентациите ще има практическа част с демонстрации на подковаване.

Семинарът е насочен към собственици на коне, собственици на спортни клубове и конни бази, подковачи, състезатели, ветеринарни лекари и специалисти по хранене.

Организира се от Alltech България, Катедра „Ветеринарна хирургия” Тракийски университет, EDHV – Първа асоциация на подковачите в Германия и CEMTEC – консумативи за подковаване, Швеция.

Участието в семинара не е свързано със заплащането на такса. За пълна информация относно програмата на събитието, както и за заявяване на участие, моля свържете се с:

Надя Куцарова – 0886 450 777;

Васил Лисков – 0885 261 628;

Офис – 042 601 916, e-mail: vliskov@alltech.com

 

22.03.2013
Bef
ЧЕСТИТ ТОДОРОВ ДЕН!

В първата събота от Великия пост наред с празника на Св. Теодор Тирон ние традиционно отбелязваме празника на конете - най- вълнуващият празник в календара на Българска федерация по конен спорт, клубовете и базите по конен спорт, професионално ангажираните и любителите на спорта. Разнообразни и атрактивни събития ще бъдат организирани в цялата страна, за да се уважат народните поверия, свързани със здравето на конете.
Преданията разказват, че на този ден светецът обикалял на кон пролетното поле да провери растат ли посевите сетне забива копието си в земята, връзва за него коня, съблича девет кожуха и отива при Бога да моли за лято.
Централно място в ритуалите за празника заемат кушиите (надбягванията) за демонстриране на качествата и уменията на коня. Направата на обредни хлябове под формата на конче или подкова са част от народните ритуали.
Тодоров ден е още един повод  да се докоснем до емоцията, която носят конете и да си пожелаем много спортни успехи.
От името на Българска федерация по конен спорт бихме искали  да поздравим всички Вас, които ежедневно доказвате непреходната сила на вековната връзка между човека и коня,  като желаем здраве и нестихващ порив за победи.

15.03.2013
Logo bef
БФКС за първи път организира Международен курс за обучение на строители на паркури

Българска федерация по конен спорт със съдействието на международната федерация за първи път в дългогодишната си история организира едноседмичен ФЕИ курс за обучение на корс дизайнери на международно ниво. Курсът ще се проведе на конна база „Тракиец” в с. Житница, Пловдивска област от 18 до 23 март. Лектори са г-н Роб Янсен (Холандия), международен корс дизайнер ниво 4* звезди, строител на паркури на Европейски шампионати и Технически делегат по всестранна езда и прескачане на Европейски първенства и г-н Стефан Вирт (Германия) Международен корс дизайнер ниво 3*, строител на паркури на редица Световни купи и. И двамата са официални лектори от списъка на Международната федерация по конен спорт.
Г-н Вирт е добре познат вече у нас, няколко години подред е корс дизайнер на Световната купа в Божурище и не за първи път е лектор пред българска публика. Той води семинари за строители на паркури национално ниво през 2009 г. и обучение на съдии и треньори на млади коне през 2012г.
На курса ще присъстват корс дизайнери от 9 нации – Австрия, Армения, България, Гърция, Израел, Румъния, Турция, Франция и Холандия, които след положен изпит в края на обучението ще бъдат произведени в Международни корс дизайнери 1-во ниво.

14.03.2013
Birth day
Честит Рожден Ден Дамяне!

Българска федерация конен спорт поздравява д-р Дамян Илиев, член на Управителния съвет, с роженния му ден и му желае здраве, успех, семейно щастие, много истински приятели и весели мигове!

06.03.2013
Logo bef
Национален курс за стюарди

Като част от програмата за развитие на своите кадри Българска федерация по конен спорт и ККС "Ген. Крум Лекарски" организира курс за национални стюарди, който ще се проведе от 18 до 20 април на КСБ „Ген. Крум Лекарски”.

Лектор на курса е Франсис Триутци, FEI стюард ниво 4 и корс директор към FEI. Франсис беше главен стюард за всички дисциплини и шеф стюард по прескачане на препятствия на Олимпийските игри в Лондон.

Курсът ще бъде с превод на български език.

Цената за участие е 180 лв.

Желателно е всички клубове организтори на състезания от вътрешния спортен календар да имат предствители на курса.

Само хора преминали курса ще имат право да бъдат стюарди на вътрешни състезания.

Програмата на курса включва лекции по стюардстване на състезания по прескачане на препятствия, обездка и всестранна езда. Практически занятия по провеждане на ветеринарен преглед, дейности на стюардите на загряващ и тренировъчен плац, ред в конюшните и по време на състезания.

Част от практическите занятия ще бъдат по време на съботното състезание на 20 април от Лига „Ген. Крум Лекарски”

04.03.2013
Picture-004
Балканска конференция на федерациите по конен спорт

На 2-ри и 3-ти март по инициатива на Българска федерация конен спорт в хотел Санкт Петербург в Пловдив се състоя Балканска конференция на федерациите по конен спорт.
За първи път на Балканска конференция имаше представители на 9 федерации: Албания, Босна и Херцеговина, Гърция, Македония, Румъния, Сърбия, Турция, Хърватска и България. Представителите на Молдова не успяха да присъстват, но заявиха желание да участват на Балкански шампионати.
 Д-р Рашков запозна делегатите с високата оценка, която са получили нашите федерации от Международната федерация за организацията и провеждането на Балкански шампионати - основа за развитието на конния спорт в региона.
Бяха взети следните решения:
1.    Бяха обсъдени и приети техническите изисквания за администриране на Балканските шампионати:
-    Формат
-    Технически изисквания за всяка дисциплина
-    Такси
-    Разходи на организаторите
-    Отговорности на организаторите
Беше прието за Балканските шампионати по прескачане на препятствия страната домакин да поема разходите за настаняване и дневните на отборите. За всички останали дисциплини тези разходи се поемат от националната федерация. Страните участнички на конференцията се обединиха около мнението, че това е начина за запазване на Балканските шампионати и облекчаване на страната организатор.
2.    Определени са датите и държавите домакини на Балканските шампионати през 2014 и 2015 г.
2014 
-    Прескачане на препятствия – Хърватска 5 - 7  Септември
-    Обездка – Албания 12 - 14 Септември
-    Всестранна езда – България 16 - 18 Май
-    Издръжливост – Сърбия 25 – 27 Юли
-    Драйвинг - Румъния

2015 
-    Прескачане на препятствия – Сърбия 3 - 6 Септември
-    Обездка –Турция  11 - 13 Септември
-    Всестранна езда – Румъния 15 - 17 Май
-    Издръжливост – Хърватска 24 – 26 Юли
-    Драйвинг - Румъния

3.    Определена е датата на следващата Балканска конференция – по време на Шампионата по прескачане в Бурса през месец септември.


На тази среща ще се обсъдят спортните календари на Балканските страни – международни и важни вътрешни състезания. България, Гърция и Турция ще положат усилия за организиране на триседмичен тур от CSI Световни купи. 
4.    Беше решено от следващата година датите на Балканските шампионати да бъдат фиксирани: напр. по прескачане да бъде всяка първа седмица на м. Септември и така за всяка дисциплина. Тези дати да бъдат основни и всяка държава да съобразява своите календари. Това ще доведе до по-добра комуникация между държавите и улесняване на състезателите в планиране на тяхната подготовка.
5.    Бяха взети решения за улесняване на участието на състезатели от балканските държави във вътрешни състезания на други балкански държави.
6.    Бяха избрани държави отговорни по дисциплини. Техните задачи са подпомагане на по-малките федерации в организирането на състезания и развитието на тези дисциплините
-    Прескачане на препятствия – Турция
-    Всестранна езда – България
-    Обездка – Гърция
-    Издръжливост - Хърватска
-    Драйвинг – Румъния
7.    Беше гласувано и ново ръководство на Балканската федерация. На ротационен принцип беше ред на Турската федерация да поеме представителство. Техните представители заявиха, че тъй като са ново ръководство не са в състояние да приемат това предизвикателство. За председателстваща през следващите две години бе избрана БФКС.

06.02.2013
Logo-bsk
Регистрация на коне от породите Източнобългарска и БСК

Във връзка с приемане на черновите на родословните книги на породите Източнобългарска и Бългагарски Спортен кон от WBSHF и предстоящото официално издаване на същите, моля тези от Вас които по някаква причина не са успели да регистрират конете си, не са успели официално да ги заявят пред съответната Асоциация и нямат издадени паспорти да го направят в срок до 28 февруари 2013г.

Регистрацията е безплатна, като единственото условие е подадената информация да няма несъответствия или конфликт с вече наличната в базата данни на Асоциациацията.

След официалното издаване на Родословните книги на породите, постфактум няма да бъде възможно посочените необявени коне и техните приплоди да бъдат регистрирани от Асоциациите и включени в книгите. Това на практика означава, че тези коне ще отпаднат завинаги като животни от дадена порода и ще могат да бъдат регистрирани единствено от БАХБ като безподорни коне.

 

Светлозар Касчиев

31.01.2013
Logo bef
Курс за съдии по прескачане на препятствия ниво 1

На 17 - 20 Април 2013 г. в Никозия , Кипър се организира ФЕИ курс за промотиране на ФЕИ съдии по прескачане на препятствия ниво 1. Преподаватели: Стефан Еленбруг (Германия) и Джон Доней (Великобритания)

Такса на курса 300 Евро. Разходите по транспорт, хотел и храна са за сметка на учстниците.

Срок за записване 11 март 2013г.

За повече информация се обадете на Теодора Костова тел: +0359 9865399

23.01.2013
Bef logo
Честит рожден ден на Рашко Фратев

Екипът на Българска федерация по конен спорт честити 88-ия рожден ден на легендарния в близкото минало състезател, треньор и преподавател Рашко Фратев като му желае здраве и дълголетие.

Рашко Фратев двукратно е представял страната ни на олимпийски игри - през 1952 год. в Хелзинки и 1956 год. в Стокхолм като състезател, а през 1980 год. е треньор на националния ни отбор по прескачане на препятствия, взел участие в олимпиадата в Москва. 

26.12.2012
5037_119668485545_2037880_n
В памет на Борис Бановски

Българска Федерация Конен Спорт изказва свойте съболезнования на семейството и близките на нашия колега и приятел - Борис Бановски (27.10.1982 г. - 26.12.2012 г.), който почина днес след кратко боледуване. Боби беше състезател и треньор по конен спорт, млад специалист, който много обичаше и уважаваше нашите партньори конете и бе посветен на желанието си да бъде добър треньор.

21.12.2012
Rossen raychev
Росен Райчев е най-добрият състезател по конен спорт за 2012 година

 

Състезателят в дисциплината прескачане на препятствия Росен Райчев за втора поредна година оглави класацията „10-те НАЙ” на Българска федерация конен спорт. Райчев заслужи признанието на клубовете по конен спорт в страната с множеството си международни успехи през годината, сред които първото място в Гранд При на Световната купа по прескачане на препяствия в Божурище, 1-во и 2-ро място Гранд При Виена Нющад (Австрия), 2-ро място Гранд При Рансхофен (Германия), 3-то място Гранд При Ла Баня (Италия), Бол (Германия) – 1-во, 2-ро, 4-то и 16-то място на Гранд При и 5-то място Световна купа Будапеща. 

 

 

236 точки, събрани в гласуване на представители на клубовете по конен спорт му отредиха лидерски позиции и в традиционната класацията на БФКС. Второ и трето място в класацията „10-те НАЙ” заслужиха отново изявени състезатели в дисциплината прескачане на препятствия, а именно Аспарух Атанасов и Ангел Няголов, получили съответно 159 и 120 точки. Балканският шампион в дисциплината всестранна езда Иван Добрев остана четвърти, а достойните състезателни изяви през годината отредиха място в призовата десетица и на Калин Неделчев, Иван Стойчев, Калоян Добрев, Христо Найденов, Жанина Иванова и Тодор Киров.

 

 

Детският отбор по прескачане на препятствия, записал 14-то място на Европейско първенство по прескачане на препятствия в Австрия тази година оглави отборната класация. Първото място в класацията на БФКС децата заслужиха с 59 точки, а мъжкият отбор в същата дисциплина заслужи второ място с 39 точки. С 5 точки по-малко трето място клубовете отредиха на мъжкия отбор в дисциплината всестранна езда. 

 

 

10-те НАЙ за 2012 година

 

1. Росен Райчев - 236 т.

2. Аспарух Атанасов - 159 т.

3. Ангел Няголов - 120 т. 

4. Иван Добрев – 104 т.

5. Калин Неделчев – 76 т.

6. Иван Стойчев – 72 т.

7. Калоян Добрев – 69 т.

8. Христо Найденов – 63 т.

9. Жанина Иванова – 43 т.

10. Тодор Киров – 36 т.

 

 

Отборна класация

 

1. Детски отбор по прескачане на препятствия  - 56 т.

2. Мъжки отбор по прескачане на препятствия – 39 т.

3. Мъжки отбор по всестранна езда – 34 т.

 

 

17.12.2012
Bef logo
Номинации за "10-те НАЙ" добри спортисти на 2012 година

 

Българска федерация по конен спорт обявява традиционните си номинации за спортист и отбор на годината в класацията „10-те НАЙ”. Най-добрите за 2012 год. ще бъдат определени чрез гласуване на клубовете по конен спорт - членове на БФКС, а резултатите ще бъдат известни в края на седмицата.

 

ПРЕСКАЧАНЕ НА ПРЕПЯТСТВИЯ

 

МЪЖЕ


Росен Райчев –: 1-во място Гранд При Световна купа Божурище (България); 1- во и 2-ро място Гранд При Виена Нющад (Австрия), 2-ро място Гранд При Рансхофен (Германия), 3-то място Гранд При Ла Баня (Италия), Бол (Германия) – 1-во, 2-ро, 4-то и 16-то място на Гранд При, 5-то място Световна купа Будапеща

 

Аспарух Атанасов – 10-то място Гран При Световна купа Божурище, 12-то място индивидуално и 3-то отборно Балкански шампионат Атина (Гърция), 1-во място лига Ген. Крум Лекарски; ДП клас ” Т”- 1-во място 

 

Ангел Няголов – 4-то място Гранд При Редефин (Германия); 2-ро място Щайнхаген (Германия)

 

Руслан Петков – 7-мо място Световна купа Липица ( Словения)

 

Христо Найденов –  3-то отборно Балкански Шампионат Атина (Гърция)носител купа Свети Георги

 

Калин Неделчев –5, 6, 7-мо места и крайно – 13 - то място индивидуално и 3-то отборно Балкански шампионат Атина(Гърция).

 

Тихомир Дянков – Държавен шампион клас „Л” – 7 годишни коне

 

Валентин Спасов - Държавен шампион клас „Л” 6 годишни коне 

 

Ивелин Вълев - Държавен шампион клас „Н” 5 годишни коне

 

Николай Николов - Държавен шампион клас „Н” 4 годишни коне

 

 

ЮНОШИ 14 г.

 

Желязко Димитров – 3-то отборно и 8-мо място индивидуално Балкански шампионат Атина (Гърция)

 

Венцислав Изов –3-то отборно Балкански Шампионат Атина (Гърция), 14-то място отборно Европейски шампионат Магна Рацина (Австрия)

 

Сияна Цончева -  6-то индивидуално и 3-то отборно Балкански Шампионат Атина (Гърция), 14-то място отборно Европейски шампионат Магна Рацина (Австрия)

 

Мина Дончева - 3-то отборно Балкански Шампионат Атина (Гърция), 14-то място отборно Европейски шампионат Магна Рацина (Австрия)

 

Калоян Добрев - 3-то индивидуално и 3-то отборно Балкански Шампионат Атина (Гърция)

 

Гергана Стоева – Държавен шампион категория деца, 13-то място индивидуално балкански шампионат Атина (Гърция)

 

 

ИЗДРЪЖЛИВОСТ

 

 

МЪЖЕ


Иван Стойчев – 17-то място Световен шампионат млади коне 120 км Баболна (Унгария), 5-то място 160 км Саморин (Словакия)

 

Мирослав Боршош - 1-во място на 120 км. Копривщица (България) Държавен шампион 60 км

 

Мирослав Методиев – 14-то място 120 км Вайсенхорн (Германия)

 

Васил Стойчев - 4-то място на 84 км Копривщица (България)

 

Мария Йорданова – 1-во място и награда Кон в най-добро здравословно състояние 84 км. Копривщица (България), Държавен Шампион 84 км Копривщица (България)

 

Жанина Иванова – 2-ро място на 80 км. Баболна (Унгария), 2-ро място на 84 км Копривщица (България) 5-то място на 120 км. Саморин (Словакия) и 8-мо място 120 км Вайсенхорн (Германия) 

 

Ружа Недкова – 1-во място на 80 км. Баболна (Унгария)

 

Николай Узунов – 3-то място на 84 км. Копривщица (България), 7-мо място 120 км Мост (Чехия)

 

 

ЮНОШИ 18 г.


Лъчезар Любчов – 1-во място юноши на 80 км Баболна (Унгария), 13 място мъже 120 км Вайсенхорн (Германия)

 

 

ОБЕЗДКА

 

 

МЪЖЕ


Христо Георгиев - Държавен шампион клас „Т”

 

Стефани Гачева – Държавен шампион клас „Л”

 

Цвета Капралова – Държавен шампион клас „Н”

 

 

ЮНОШИ 18 г.


Тодор Киров – Държавен шампион категория юноши, София – обездка и Държавен шампион за юноши, Арбанаси – всестранна езда, 

 

 

 

ЮНОШИ 14 г.


Катерина Цветанова – Държавен шампион за деца, София

 

 

ВСЕСТРАННА ЕЗДА

 

 

МЪЖЕ 


Марио Бировски – Държавен шампион клас 2*, Шумен, 1-во място Международен турнир Шумен

 

Иван Добрев – Държавен шампион клас 1*, Шумен, 1-во място международен турнир Шумен, Балкански шампион индивидуално Ескишехир (Турция), , 2-ро място отборно Балканска купа Ескишехир (Турция)

 

Мирослав Илиев – Държавен шампион клас „Н” , Арбанаси, 2-ро място отборно Балканска купа Ескишехир (Турция), 5-то място Балкански шампионат Ескишехир (Турция)

 

Светлин Кръстанов - 2-ро място отборно Балканска купа Ескишехир (Турция), 6-то място Балкански шампионат Ескишехир (Турция)

 

 

ЮНОШИ 18 г.


Тодор Киров – Държавен шампион категория юноши, София – обездка и Държавен шампион за юноши, Арбанаси – всестранна езда, 2-ро място отборно Балканска купа Ескишехир (Турция), 4-то място индивидуално Балкански шампионат Ескишехир (Турция), 2-ро място ДП клас „Н” Арбанаси

 

Цветелина Пелтешка - 2-ро място отборно Балканска купа Ескишехир (Турция), 7-мо място Балкански шампионат Ескишехир (Турция), 4-то място МТ 1* Шумен

 

 

ЮНОШИ 14 г.


Ива Кирова – Държавен шампион за деца, Арбанаси

 

 

НАЦИОНАЛНИ ОТБОРИ

 

Национален  отбор прескачане на препятствия юноши 14г. – 14 място Европейски шампионат Магна Рацина (Австрия), 3-то място Балкански шампионат Атина (Гърция)

Национален отбор прескачане на препятствия мъже – 3-то място Балкански шампионат  Атина (Гърция);

Национален отбор всестранна езда мъже – 2-ро място отборно Балканска купа Ескишехир, Турция

 

 

28.11.2012
Teodor sheytanov_small
Структурни промени в управлението на Българска федерация конен спорт бяха приети в Пловдив

Тодор Гергов бе избран за председател на федерацията, а Теодор Шейтанов за генерален-секретар от делегатите в Общото отчетно-изборно събрание

 

Делегати от 62 клуба по конен спорт, членуващи в Българска федерация конен спорт се събраха на Общо отчетно-изборно събрание, провело се в хотел „Санкт Петербург” в Пловдив вчера. Събранието бе стратегическо по своята значимост поради изборния си характер и приетите структурни промени в ключовите позиции на федерацията, а именно председател, генерален-секретар и управителен съвет.

 

Поради изтекъл мандат Георги Гергов се оттегли от позицията председател на БФКС и получи почетен плакет за цялостния си принос за развитието на конния спорт в страната от д-р Крум Рашков, който от своя страна се оттегли от позицията генерален-секретар след 31 години професионална изява. „Събранието има за цел да постави перспективите пред конния спорт в следващите години, а новото младо поколение, което ще бъде в ръководните органи ще има решаващата задача да изведе спорта на пътищата, които ще бъдат още по-успешни.”, каза д-р Рашков при откриването на събитието.  

 

С пълно единодушие за председател на БФКС бе избран Тодор Гергов, който преди избора бе част от управителния съвет на федерацията. „Част съм от фамилия, която вече 19 години инвестира в конния спорт и преживява всички радости и разочарования в него. Следващите 4 години ще бъдем носители на промяната, която инициираме днес, така че трябва ясно да си даваме сметка за индивидуалната, а не масова отговорност, която носим.”, бяха думите на Тодор Гергов към делегатите от клубовете по конен спорт. Приемственост и надграждане на постигнатото с уважение към миналото бяха акцентите, изведени в стратегията на новия председател, който има представителни, подкрепящи и лобистки функции в управлението на федерацията.

 

След трикратен вот на делегатите от клубовете по конен спорт бе избран и новият генерален-секретар на федерацията. 4-ма бяха кандидатите за позицията, които представиха платформите си за развитието на конния спорт, а именно Светлозар Касчиев, Юрий Вълев, Теодор Шейтанов и Мария Тодоровска-Омари. 

С таен вот преминал през балотаж и прегласуване, с 32 от гласовете на общо 59 клуба по конен спорт за генерален-секретар бе избран Теодор Шейтанов. Шейтанов e магистър по международни икономически отношения и компютърна техника, а в конния спорт през последните години се наложи като водещ дизайнер на паркури с множество изяви във вътрешния и международен спортен календар. Сред целите, които си поставя са развитие на спорта чрез съвременни методики за обучение на коне, състезатели и треньори, подпомагането на състезатели с потенциал за успехи в межународни спортни прояви, налагането на световните стандарти за хуманно отношение към конете, както и организирането на спортни събития на европейско ниво, които да бъдат достатъчно атрактиви както за публиката, така и за спонсорите и медиите. Иновативни идеи за интернет базирано обучение, програма за развитие на млади таланти и международна подкрепа на инициативите бяха сред стратегически идеи, които отличиха кандидата. „Усещането ми е за трудно спечелена битка и благодарност за цивилизования диалог по време на изборите. Ще се опитам да докажа, че изборът ви е бил правилен.”, бяха първите думи на бъдещия генерален-секретар. 

 

По време на Общото отчетно-изборно събрание бе избран и нов управителен съвет, както и членове на комисиите в четирите дисциплини – обездка, издръжливост, прескачане на препятствия и всестранна езда, както и на специализираните комисии към федерацията. Новият управителен съвет  взе в Пловдив и първото си стратегичесто решение, а именно избора на д-р Крум Рашков за заместник-председател на БФКС.

26.11.2012
Rossen
Росен Райчев трети в Гранд При на Световна купа в Словения

Росен Райчев се класира трети в Гран При на Световна купа по прескачане на препятствия, провела се в гр. Целе, Словения. Българинът постигна поредния си успех в състезателна двойка с кон Капучино.

Призовото класиране на Райчев в Словения му донесе точки, с които той оглави ранглистата на Централно европейската южна под-лига.

Следващото участие на състезателя ни ще бъде на Световната купа по прескачане на препятствия в Будапеща, която ще се проведе от 7ми до 9ти декември.

19.11.2012
Bef logo
37 млади коня преминаха ежегодното тестиране в Шумен

За седма поредна година в държавното предприятие „Кабиюк” в Шумен се проведе тестиране на млади коне от породите източнобългарска и български спортен кон. Общо 37 коня взеха участие в процедурата, състояла се на 16-ти и 17-ти ноември на хиподрума в града, като 21 бяха представителите на породата източнобългарска, а 6 от породата спортен кон. 10 коня от други породи бяха оценявани без да попадат в класирането. 

 

Добро впечатление в комисията оставиха конете на конезавод „Кабиюк” по отношение на екстериорни и двигателни възможности. Добра е цялостната визия на източнобългарския кон, но е необходимо да се положат усилия за подобряване на техниката на скок. Негативен факт бе липсата на коне от частни ферми, развиващи коневъдството като дейност, особено в породата спортен кон. Факт, повлиян вероятно от икономическата криза, както и от неучастието на коне от клуб „Стейбъл Папазян”. 

 

Най-високи оценки в  тестирането на коне от порода източнобългарски кон получиха Ксения, Калвадос и Калито със собственик и развъдчик ДП „Кабиюк”, а в порода български спортен кон се отличиха Лисабон с развъдчик ККС „Хезар” от гр. Разград и собственик Димитър Димитров, Ланд Соледат на Светослав Стойчев от гр. Добрич и Кристина със собственик и развъдчик Цветан Дилчев от с. Садовец.

 

Конезавод “Кабиюк” утвърждава тестирането на млади коне като традиция и ежегодно усъвършенства организацията на събитието, аранжировката на терена в манежа и презицира сериозните критерии за оценка, свързани с физическите и екстериорните данни на животните, движенията и скоковите качества. 

15.11.2012
Fei
Представители на 104 национални федерации по конен спорт участваха в Генералната асамблея на ФЕИ

 

252-ма делегати от 104 национални федерации взеха участие в Генералната асамблея на Международната федерация по конен спорт, която се проведе в Истанбул, Турция. Българска федерация по конен спорт бе представена от генералния си секретар д-р Крум Рашков.

 

Д-р Рашков получи лично от принцеса Хая – президент на ФЕИ плакет за балканската титла на Иван Добрев в дисциплината всестранна езда.

 

Асамблеята премина под знака на ново форматно начало, свързано с представянето на отчетни доклади от всички ключови звена на Международната федерацията за изминалата година, структуриране на стратегическите приоритети за засилване на ролята както на ФЕИ, така и на Европейската федерация по конен спорт, а също и избор на нови членове на комитетите и групите към организацията. Отчетен е позитивният факт, че Олимпиадата в Лондон е била олимпиада без допинг за конния спорт, както и че състезателните прояви са били най-посещаваните от зрители в сравнение с всички останали спортни дисциплини.

 

Сред стратегическите решения на Генералната асамблея са новата система за заявки за участие в международни състезания, която ще се осъществява посредством интернет страницата на ФЕИ и ще съдържа пълната база данни за състезатели и коне, а също така и новите регламенти за провеждане на Купата на нациите, предложени от Европейската федерация и широко дискутирани на предварителни заседания на работните групи с участието лично на принцеса Хая. Принцесата е съдействала за осигуряването на генерален спонсор на Купата на нациите. Саудитският фонд за конен спорт (Saudi Equestrian Fund) ще осигури финансиране в размер на 16 млн. за следващите 4 години. 

 

Делегатите са приели промени във ветеринарния правилник, в дисциплините издръжливост и всестранна езда. Състезанията по всестранна езда вече ще завършват не с изпитание по прескачане на препятствия, а с крос кънтри, а при издръжливостта се въвежда нова квалификация – „елитен ездач”, която важи за мъже, юноши и млади ездачи.  Използването на защитни каски се въвежда и в дисциплината обездка. С жълт картон ще се наказват участниците в спортни прояви, които не спазват задължителния регламент за използването им във всички фази на проявата било то състезателни, тренировъчни или награждаване. При церемониите за награждаване само мъжете ще имат право да свалят шапките си. Моделът за провеждане на балкански шампионати е определен като оперативен и успешен, и по тази причина е предложен за използване и от другите региони. 

 

Обобщена информация за решенията на Генералната асамблея може да прочетете на:

http://fei.org/sites/default/files/media/GA12-wrap%20up%20report-8Nov2012.pdf

 

12.11.2012
Rossen
Росен Райчев отново първи на турнир в Германия

 

Българският състезател Росен Райчев записа поредни успехи и призови класирания при участието си този уикенд на международен турнир по прескачане на препятствия CSI 2* Boll, провел се в Германия. 

 

След динамична надпревара в пряка конкуренция с 68 състезателни двойки, Райчев оглави класирането във финала на CSI 2* с кон Антонов. Състезателят ни записа и почетно трето място на CSI1* в състезателна двойка с кон Равен 41, а с Конкуидам отново доказа състезателна класа в категория „Млади коне” с постигнато 4-то място в крайното класиране. 

 

01.11.2012
2012-small
"2012 препускащи емоции" е новата кампания на БФКС

Мотивирани от постоянно нарастващия интерес на приятелите на конния спорт към страницата ни в социалната мрежа Facebook, решихме да реализираме нова кампания под надслов „2012 препускащи емоции”.

 

Кампанията си поставя за цел да се създаде албум със снимки, представящ най-емоционалните, интересни и паметни спортни събития и моменти през годината. В нея могат да участват всички членове на клубовете по конен спорт, състезатели, приятели на спорта, които са заснели моменти от състезания през годината и биха искали да ги споделят в социалната мрежа.

 

Всеки желаещ да участва в кампанията е необходимо да изпрати снимка от събитие през годината с кратък и въздействащ текст, описващ визуализирания спортен повод. Индивидуалните участници могат да се включат в кампанията с максимум 3 снимки. Всички изпратени снимки ще се събират и своевременно публикуват в албум на страницата на БФКС, озаглавен „2012 препускащи емоции”. До участие в кампанията няма да се допускат снимки и текстове, уронващи персонален авторитет или спортен престиж.

 

Авторът на снимката, събрала най-много харесвания ще получи като награда уикенд с една нощувка в четиризвездния хотел „Санкт Петербург” в Пловдив.

При определянето на победителите няма да се вземат предвид коментарите под снимката, а само индивидуалните харесвания (likes).

 

Кампанията ще продължи до края на годината.

 

Изпращайте снимков материал с придружаващ текст, имената на автора на снимката и координати за контакт, на вниманието на Радостина Генова – PR Специалист, Key Experts Group на e-mail: rgenova@k-e-g.eu.

 

Вярваме, че чрез кампанията „2012 препускащи емоции”  заедно с приятелите на конния спорт ще създадем визуално-емоционалната картина на изминалата спортна година.  

30.10.2012
Endurance
Мирослав Боршош с титла в държавния шампионат по издръжливост.

Мирослав Боршош спечели титла държавен шампион на дистация от 60 км. за 5-годишни и неучаствали коне в дисциплината издръжливост. Финалното изпитание в държавния шампионат се проведе на 27 октомври на хиподрума в град Русе. 

 

Състезателят на клуб „Ахал” спечели първото място в състезателна двойка с кобила Пемза, преодолявайки дистанцията със средна скорост от 15.61 км./ч. и общо време от 2 часа 40 мин. и 45 сек. Второто място в класирането бе за Васил Стойчев от клуб „Свети Георги” с кон Ахил, постигнали общо време от 2 часа 44 мин. и 19 сек. при средна скорост от 15.43 км./ч. Трето място заслужиха две състезателни двойки от клуб „Буцефал”, които финишираха за общо време от 2 часа 44 мин. и 54 сек., а именно Анастас Танев с кобила Парма (средна скорост от 15.25 км./ч.) и Ваня Лазарова с Пелена (средна скорост 15.27 км./ч.). 

 

Девет състезателни двойки премериха спортно майсторство на дистанцията от 60 км. в рамките на финала на държавното първенство. Паралелно с това се проведоха  и съпътстващи изпитания на дистанции 40 и 30 км. 

 

Състезателката на клуб „Ахал” – Теодомира Георгиева с кон Аман Ел Фата се класира първа в квалификационното изпитание на 40 км. дистанция, следвана от Ваня Лазарова с Тахира и Свитлана Делас с Приз.

В квалификационното изпитание на 30 км. дистанция за 4-годишни коне и деца, и 5-годишни и неучаствали коне успех записаха Андриан  Байерл с кон Мърфи от клуб „БТБ-Русе” и Мария Йорданова с Текила от клуб „Буцефал”.

30.10.2012
Bef logo
Арбанаси домакинства на държавно първество по всестранна езда

Финали на държавното първенство по всестранна езда в класовете „Н”, юноши 14/18 год., аматьори и отборно се проведоха от 26-ти до 28-ми октомври в конно-спортна база „Калоян” в Арбанаси.

 

Състезателите на местния клуб „Калоян 92” триумфираха на призовите позиции в клас „Н”. Мирослав Илиев записа първо място в класирането с Чига и трето с Комфорт, а второто заслужи Тодор Киров с кон Камино.

 

Тодор Киров умножи успеха си като спечили титла държавен шампион при юношите до 18 год. в състезателна двойка с кобира Визьорка, а Кристиян Вълев с Чинг Ван Беркенброг от ККС „Свети Георги” и Александър Красимиров с Гастрольор от ККС „Кабиюк” допълниха призовата тройка в съответния клас.

 

Държавен шампион при децата в дисциплината всестранна езда стана Ива Кирова с кон Гигантик, представител на клуб „Калоян 92”. Второ място при най-малките заслужи Калоян Добрев с кон Сливен от клуб „Божур”, а трето – Мина Дончева с кон Драг от ККС „Свети Георги”.

 

Състезателната двойка Марина Ценкова и Зо Чакала се поздрави с победа при аматьорите, а Андрей Врабчев с Нострадамус (клуб „Божур”) и Милена Милославова с Аманда (клуб „Кайлъка”) за класираха съответно на втора и трета призова позиция.

 

Добрите резултати на състезателите на клуб „Калоян 92” определиха и първото място на клуба в отборната класация на държавния шампионат в дисциплината, а призовата тройка бе допълнена от клубовете „Свети Георги” и „Божур”.

 

Паралелно с изпитанията в рамките на държавния шампионат по всестранна езда в Арбанаси, се проведоха и съпътстващи турнири 1 и 2 звезди. Победа в турнира с 1 звезда записа Тодор Киров с Визьорка, следван в класирането от състезателните двойки Кристиян Вълев с Чинг Ван Беркенброг и Александър Красимиров с Гастрольор. Призьори в съпътстващия турнир 2 звезди станаха Иван Добрев със Соларис, Александър Красимиров с Адлер и Мирослав Илиев с Лазурен. 

 

 

15.10.2012
Horse 1
Държавните шампиони в дисциплината прескачане на препятствия триумфираха във Войводиново

 

112 коня от 32 клуба по конен спорт от цялата страна взеха участие в държавните финали по прескачане на препятствия, които се проведоха от 12-ти до 14-ти октомври на конно-спортна база „Хан Крум” в с. Войводиново. Оспорваната тридневна надпревара излъчи индивидуални държавни шампиони в класовете - Млади коне 4 и 5 годишни, клас „Лек”- 6, 7-годишни и група Б, клас „Тежък”, аматьори, както и отборен шампион. 

 

Николай Николов с кон Алекзандър ок клуб Класика спечели индивидуалната шампионска титла в клас „Млади коне” – 4-годишни в оспорвана конкуренция със състезателите Филип Велев с кон Хелиос и Найден Недков с Лорд Примеро, които допълниха призовата тройка. 

 

Селекционерът на националния отбор по прескачане на препяствия Ивелин Вълев заслужи титлата в клас „Млади коне” – 5-годишни с кобила Целогонда, а Иван Димитров с Шапи Ту и Антон Дацински с Киана се поздравиха с второ и трето място в крайното класиране. 

 

В клас „Л” – 6-годишни коне победата в държавния шампионат бе за Валентин Спасов с кон Оникс, следван в класирането от Недко Гайдаров с Дръзки и Стоян Китаровски с Копигамо. В група „Б” на същия клас призовата тройка бе в състав: Живко Митев с кобила Кампина, Николай Асенов с Нидерланд и Тихомир Дянков с Кашмир. 

 

Димитър Василев с кон Поручик Галицин оглави крайното класиране в клас „Л” – 7-годишни коне, а Тихомир Дянков в състезателна двойка с кобила Либеле и кобила Финес заслужи съответно второ и трето място в крайното класиране на шампионата. 

 

 

Аспарух Атанасов доказа лидерските си позиции в клас „Тежък” като спечили титлата държавен шампион с кобила Джесика де Боа. Състезателните двойки Светлин Иванов с кон Драг и Владимир Георгиев с кобила Фарина допълниха призовата тройка след изпитанията с най-голяма височина на препятствията.

С убедителната си изява във финалната надпревара Аспарух Атанасов спечели и приз „Се Мон Ами”, който Българска федерация по конен спорт посвети на един от най-успешните в последните години български коне. Се Мон Ами почина в края на септември, но записа името си в историята на конния ни спорт с множество призови класирания на състезания от вътрешния и международен спортен календар.

 

С победа и титла при аматьорите се поздрави Георги Шумански с кон Талант, а останалите две призови позиции в класирането бяха за Даниела Николова със Сан Диего и Лора Маринова с Весел. 

 

Клуб „Свети Георги” спечели отборната шампионска титла в дисциплината прескачане на препятствия в състав: Красина Кръстева с Наден, Любомир Иванов с Перплекс, Кристиян Вълев с Чинг Ван БерKенБрок и Светлин Иванов с Драг. Второ и трето място в отборното класиране заслужиха отборите на клуб „Калоян 92” и СККС „Варна”. 

 

11.10.2012
Bef logo
Състезатели от 32 клуба по конен спорт ще се конкурират на финала на държавно първенство по прескачане на препятствия

Изявени състезатели в дисциплината прескачане на препятствия от 32 клуба по конен спорт от цялата страна ще премерят спортно майсторство на финала на държавното първенство в атрактивната дисциплина. Българска федерация по конен спорт очаква приблизително 110 коня да се включат в надпреварата, която ще се проведе от 12-ти до 14-ти октомври на конно-спортна база „Хан Крум”, с. Войводиново. 

 

Финалните изпитания ще излъчат индивидуални държавни шампиони в класовете - Млади коне /4, 5, 6 и 7-годишни/, клас „Лек”, клас „Тежък”, аматьори, както и отборен шампион. 

Паралелно със състезанията в рамките на държавния финал ще се проведат и съпътстващи турнири за деца и юноши 14/18 год.

 

Състезателната програма ще започва от 09.00 часа в трите последователни дни, а в неделя се очакват най-диначните финални изпитания в отделните класове и награждаването на шампионите. Входът е свободен.

11.10.2012
Cake
Честит рожден ден на Михаил Костов

Екипът на Българска федерация по конен спорт  честити рождения ден на Михаил Костов - председател на един от най-успешните български клубове по конен спорт "Калоян 92", като сърдечно му желае здраве, щастие, удовлетворяващи клубни победи и признание.

08.10.2012
Endurance
Село Ягода прие участниците в квалификации по издръжливост

Квалификационен турнир в дисциплината издръжливост се проведе през уикенда в старозагорското село Ягода. 

 

Състезателят на клуб „Ахал” – Мирослав Боршош с Аман Ел Фата спечели първо място в изпитание на дистанция 30 км. при средна скорост от 12 км./ч. Второ място записа Лъчезар Любчов, състезател на клуб „БТБ Русе”, който с кон Мърфи се е движил със средна скорост от 11.90 км./ч.

 

На същата дистанция квалификация добиха още състезателните двойки Атанас Танев и Газал XIX-1, Цветан Трайков и кобила Памела. При първото си участие в квалификация на 30км. дистанция успех постигна Анелия Александрова с Кобила Верея, както и Лава Димитрова със Златна Грация и Ирена Узунова с кобила Дакота. Трите млади състезателки са от клуб „Ахал”. 

 

Мирослав Боршош дублира успеха си и в квалификацията на 40 км., където участва с кобила Пемза. Средната скорост на състезателната двойка в това изпитание е била 15,54 км./ч. Мария Венкова от клуб „Буцефал Ендюранс” се класира втора с кон Зелим като средната им състезателна скорост е била 15.70 км./ч. Още 6 състезателни двойки придобиха квалификация на 40 км. дистанция, а именно Атанас Танев и Пелена, Петко Колев и Запета, Инко Келчев и Прометей, Маргарит Камбуров и Пол Моадин, Зорница Найденова и Мароз, Свитлана Делас и Приз. 

 

Йордан Янков от клуб „Ахал” стартира с кон Бес Хаджил в квалификационно изпитание с дистанция 60 км., но бе елиминиран поради куцота на коня.

 

08.10.2012
Bef logo
Отговор на Стефан Еленбрук – председател на съдийската комисия във ФЕИ относно казуса от турнира в Житница

 

Представям ви моето окончателно решение на вашия проблем. Решението е резултат от дискусии между едни от най-опитните съдии и може да се счита за „официално становище”.

На първо място трябва да призная че текстът на Правилника по прескачане на препятствия не е достатъчно ясен тъй като позволява в различна степен две различни тълкувания, които ти описваш в твоя е-майл. Ето защо ние трябва да разберем какъв е смисълът или „философията” на това правило.

Най- важният член, който трябва да се използва в повечето изпитания е ПП чл. 226.2: „Паркурът започва и времето стартира в точния момент, когато състезателят възседнал коня премине през стартовата линия в правилната посока (...). Той продължава до момента, когато състезателя възседнал коня пресече финалната линия в правилната посока (…).”

 

В изпитание избери си точките, състезателя има два варианта да завърши паркура:

-    Първият е обичайният – пресича финалната линия.

-    Другият е чрез напускане на плаца без пресичане на финалната линия, както е описано в ПП чл. 270. Камбаната само оповестява, че не е останало време за събиране на повече точки за по-добър резултат. Чл 270.6 „Биенето на камбана обявява край на паркура” не означава, че това вече е края на паркура, тъй като ясно е описано че състезателя трябва да завърши паркура си като пресече финалната линия или напусне плаца. 

Във вашият случай състезателят определено не е завършил паркура си, тъй като доколкото мога да преценя не е нито пресякъл финалната линия нито е напуснал плаца. Така че единственото решение тук е „Елиминиране” по чл. 241.3.25 

Надявам се че моето обяснения е достатъчно ясно. Ако имате още други въпроси, не се притеснявайте да се свържете с мен.

Накрая бих искал да подчертая, че наистина разбирам защо колегите са имали спор при решението на този проблем, както казах вече, признавам че правилото не е достатъчно ясно.

 

 

Finally, here is my solution for your problem. The solution is the result of a discussion between some very experienced Judges and could  therefore be regarded as  a kind of "official solution".

First of all, I have to admit, that the text of the JR is maybe not clear enough, as it allows to a certain degree the two different solution you have described in your e-mail. Therefore we have to find out what the sense or "philosophy" of this specific rule is.

The important article, which has to be used for most of the competitions is JR Art. 226.2: "The round starts and the time starts running at the precise moment when the mounted Athlete passes the starting line in the correct direction (...).It extends to the moment when the mounted Athlete crosses the finishing line in the correct direction, (...)."

In a Top Score Competition the Athlete has two option to finish his round:

 The first option is the "usual" one by crossing the finish line. The other option is by leaving the arena without having crossed the finish line as described in JR Art. 270. The bell only indicates that there is no more time left to gain more points to get a better result. Art. 270. 6 "Ringing the bell declares the end of the round." does not mean that this is already the end of the round, as it is clearly described, that the Athlete has to finish his round by crossing the finish line or by leaving the arena. (BTW – when you are Judging such a class, take care that the time keeps on running as long as the Athlete has not crossed the finish line and is still in the arena - he might change his mind, circle around and cross the finish line in a second approach to get a time to have a better result as he would have without a stopped time.

 

In your example, the Athlete has definitely not finished his round, as, as far as I can see, he has neither crossed the finish line, nor has he left the arena. Therefore the only solution can be "elimination" based on JR Art. 241.3.25

 

I hope that my explanation is clear enough. If you have any further questions, please do not hesitate to ask again.

 

Finally, I want to point out, that I really understand that the colleagues had a problem to find a solution for this problem. As I said already, I have to admit that this rule might not be clear enough. 

 

03.10.2012
Imagescakcxueg
Честит Рожден Ден Стоица!

Българска Федерация конен спорт поздравява Стоица Аргилашки - дългогодишен състезател, треньор и деятел на конния спорт с рожденния му ден и от все сърце му пожелава крепко здраве, щастие, професионални успехи. Да бъде все така упорит и всеотдаен и с помощта на малко късмет и многото приятели да завърши успещно започнатото.

01.10.2012
Asparuh atanasov_site
Победа за шуменския състезател Аспарух Атанасов на финала на лига по прескачане на препятствия „Ген. Крум Лекарски”

Състезателят на ездови клуб „Шумен-2010” Аспарух Атанасов оглави крайното класиране на лига по прескачане на препятствия „Ген. Крум Лекарски”. Финалът на спортното събитие се проведе през уикенда на едноименната конна база в Божурище и привлече за участие ездачи от България, Турция и Гърция.

 

Призовата тройка на Големия тур бе допълнена от Светлин Иванов от ездови клуб „Свети Георги” и Иван Кисьов от клуб по конен спорт  „Ген. Владимир Стойчев”, които заеха съответно второ и трето място в крайното класиране.

 

Ездачът на клуб „Хан Крум-Бургас” Пламен Радославов заслужи първо място в Малкия тур на лигата, а Радомир Матев от клуб „Карнавал” и Валентин Спасов от клуб „Болкан Хорсес” се поздравиха с второ и трето класиране на финала.

 

Състезатели на клуб „Конкур” оглавиха крайното класиране при аматьорите на лигата в Божурище. Иван Чолаков и Златолина Мукова заслужиха първо и второ място във финалната класация, а Теодор Миронов от клуб „Елит” остана трети.

 

Лига „Ген. Крум Лекарски” заслужи утвърденото си място в календара на спортните събития на Българска федерация по конен спорт с високия организационен стандарт, модерните състезателни условия, които предоставя базата в Божурище и интересът, които генерира от страна както на водещите български състезатели в дисциплината прескачане на препятствия, така и от страна на ездачи от балканските страни.

01.10.2012
Rosen
Двама българи на финал в Белгия

Двама български състезатели - Росен Райчев и Ангел Няголов се класираха за финала на Световния шампионат за млади коне, който се проведе в белгийския град Ланакен. Росен Райчев с кон Con Quidam се класира на 14то място във финала само с 4 наказателни точки. 270 топ състезатели от цял свят се конкурираха във финалната надпревара в Ланакен.

29.09.2012
Ce monami
Почина Се Мон Ами

С голямо прискърбие съобщаваме, че след тежка колика днес почина кон Се Мон Ами, собственост на Асен Илиев.

Това беше кон, на който българският конен спорт градеше своите успехи и разчиташе на изяви през следващите години.

Тандемът Калин Неделчев и Се Мон Ами през 2010г. станаха шампиони в клас "Т-ежък", през 2011 г. на Световна купа Божурище спечелиха Гранд При и Купа на нациите. През същата година на Световна Купа в Атина печелят 5-то място на Гранд При. През 2012 г. на Балкански шампионат в Атина - 3-то място отборно.

Загубата на този етап е незаменима.


Българска федерация конен спорт обявява паркура от Държавното първенство по прескачане на препятствия за мъже през месец октомври  с височина 145 см за Приз "Се Мон Ами".

28.09.2012
Rosen
Росен Райчев триумфира на Световен шампионат за млади коне в Белгия

 

Българският състезател Росен Райчев доказа за пореден път спортната си класа като победи в първо квалификационно изпитание на Световен шампионат за млади коне, провеждащ се в гр. Ланакен, Белгия. Райчев в състезателна двойка с 6-годишния кон Con Quidam се класира първи в пряка конкуренция с 269 топ ездачи като финишира без наказателни точки и за време от 28.42 сек.  

 

27.09.2012
Dinardtop3_lowres
Българският конен спорт записа два международни успеха в края на септември

Българин е новият балкански шампион в дисциплината всестранна езда

 

В края на месец септември български състезатели по конен спорт постигнаха поредни международни успехи в дисциплините всестранна езда и прескачане на препятствия.

 

Българският състезател Иван Добрев е балкански шампион в  дисциплината всестранна езда за 2012 год. Добрев постигна успехът си с кобила Никита на Балканския шампионат в дисциплината, който се проведе от 21-ри до 23-ти септември в Турция. Представители на три държави – България, Румъния и Турция премериха спортно майсторство в Ескишехир.

 

В отборна надпревара за Балканска купа по всестранна езда, реализирана по инициатива на Турската федерация по конен спорт в качеството й на организатор на международната проява, българският отбор в състав Иван Добрев с Никита, Мирослав Илиев с Лазурен, Светлин Кръстанов с Назир и Тодор Киров с Визьорка заслужи второ място в класирането. 

 

Българинът с германски произход Гюнтер Оршел се класира на призово трето място на Европейски шампионат за ветерани в дисциплината прескачане на препятствия. Спортното събитие се проведе от 20-ти до 23-ти септември във френския град Динард.

Гюнтер Оршел е участник в олимпийските игри в Сидни през 2000 г., а през 1997 год. печели титла балкански шампион по прескачане на препятствия в Румъния. 

 

26.09.2012
Bef logo
Покана за семинар по ветеринарна акупунктура

Тази година се навършват 50 години от основаването на Българската медицинска акупунктурна школа. На този Юбилей е посветен V Български конгрес по акупунктура с международно участие, 26-28 октомври 2012 г. в хотел „Шератон”, гр. София.

 

Конгресът е най-големият и авторитетен научен форум за професионалисти в областта на акупунктурата и Традиционната китайска медицина в България, на който ще обменят идеи и знания участници от България, Европа, Азия и Америка.

 

За първи път в програмата на български конгрес по акупунктура ще присъства ветеринарната медицина.Това решение е продиктувано от нарастващия интерес към акупунктурата като лечебен метод, световната тенденция за интегриране на комплементарните методи за лечение с конвенционалните в полза на здравето и установяващото се близко сътрудничество между асоциациите по медицинска и ветеринарна акупунктура на европейско и световно равнище.Имаме удоволствието да Ви поканим да вземете участие в три семинара, включени в програмата на конгреса, както следва: 

 

25 ОКТОМВРИ /ЧЕТВЪРТЪК/

 

ПРЕДКОНГРЕСНА СЕСИЯПО ВЕТЕРИНАРНА АКУПУНКТУРА, ХОТЕЛ ШЕРАТОН, СОФИЯ

 

15.00-17.00 Основи на акупунктурата във ветеринарната медицина. 

/Семинар І част/ 

д-р Франческ Мингел /Испания/ 

д-р Франческо Лонго /Италия/ 

17.00-17.30 Кафе пауза 

 

17.30-19.30 Акупунктура при малки животни /куче и котка/. 

/Семинар ІІ част/ 

д-р Франческ Мингел /Испания/ 

 

 

26 ОКТОМВРИ /ПЕТЪК/ 2012

 

КОННА БАЗА „ГЕН. КРУМ ЛЕКАРСКИ“, БОЖУРИЩЕ

 

Съвместна инициатива с Българската Федерация по конен спорт 11.00-13.30 Акупунктура при конете - клинични случаи. /Семинар- ІІІ част/ д-р Франческо Лонго /Италия/ 

 

Д-р Франческ Мингел е специалист по дребни животни /кучети и котки/ със сериозен опит във ветеринарната акупунктура и има клиника в Барселона,Испания.Той е Президент на Средиземноморстката асоциация поВетеринарна акупунктура, член на ICMART- Световния съвет по акупунктура. Д-р Франческо Лонго е специалист по хирургия, експерт по ветеринарна акупунктура. Има ветеринарна клиника в гр. Болоня Италия лектор по ветеринарна акупунктера и ТСМ към ICMART

 

Таксата участие за трите семинара общо е 150 /сто и петдесет/ лева и може да бъде платена на място.Пълна информация за конгреса ще намерите на: www.acupuncture-congress.comЗа въпроси относно семинарите можете да се обръщате към г-жа Теодора Костова на тел: 0878 604346 и д-р Силвия Еленкова тел: 0888506164.

За настаняване:

Хотел „Родина” - +359 2 951 6230

Хотел „Шипка” - +359 2 915 14 88

Хотел „Рила” - 359 2 93 79 100

25.09.2012
Horse 1
53 състезателни двойки взеха участие в състезание по прескачане на препятствия в София

 

Столичната конно-спортна база „Хан Аспарух” също бе домакин на квалификация и съпътстващи турнири по прескачане на препятствия на 22-ри септември. Квалификацията е последна преди финала на държавното първенство в дисциплината, който ще се проведе от 12-ти до 14-ти октомври във Войводиново. 53 старта се реализираха в събота на столичната база.

 

Състезателят на плевенския клуб „Сторгозия” Калин Неделчев записа призово първо и второ класиране в изпитание за 4-годишни коне с оценка за стил съответно с Касиопея и Карол, а трето място заслужи Тихомир Дянков с Бюти Карина от клуб „Черноморец Бургас”. 13 състезателни двойки при мъжете взеха участие в изпитанието с височина на препятствията от 105 см. в този клас. При аматьорите призовата тройка бе в състав Петя Тодорова с Нищо Лично (ККС „Карнавал”), Красимир Иванов с Песен (ККС „Херос”) и Лора Маринова с Весел (ККС „Божур”). При децата равен резултат постави на една позиция в класирането ездача на клуб „Божур” – Калоян Добрев с кобила Каскада и кон Сливен, и състезателката на клуб „Мизия Кнежа” – Надин Василева с Мама Мия. 

 

8 състезателни двойки премериха спортно майсторство в изпитание при мъжете в клас „Н” (5-годишни коне) с оценка за стил, а класирането оглави националния селекционер Ивелин Вълев с с кобила Целагонда. Състезателните двойки Радомир Матев с Кавалхо (ККС „Карнавал”) и Павлик Михайлов с Челса (ККС „Враца”) заeха съответно призово второ и трето място. При децата в същия клас добре се представиха Венцислав Изов с Езоп и  Любомир Иванов с кон Перплекс. 

 

Успешно бе представянето на ездача на клуб „Болкан Хорсес” – Валентин Спасов с кон Оникс, който оглави класирането в квалификационно изпитание за 6-годишни коне. Призовата тройка допълниха Стоян Китаровски с Копигамо (ККС „Херос”) и Мирослав Тодоров с Кугар (ККС „Мизия Кнежа”). В група „Б” в същия клас победа записа Христо Найденов от клуб „Левски” с кон Алвин Зет следван в класирането от Яна Терзиева с Мирела Френи (ККС „Свети Георги”) и Живко Митев с Кампина (ККС „Спартак”). При юношите до 18 год. успех постигна състезателят на „Свети Георги” - Кристиян Вълев с Чинг Ван Беркенброк, а второ място в класирането записа Калина Николова с кон Кан от клуб „Кан Аспарух”. 

 

В квалификационното изпитание за 7-годишни коне при мъжете взе участие само състезателната двойка на клуб „Черноморец Бургас” - Иван Димитров с Фор Едишън, а от двете стартирали юношески двойки успешно финишира Красина Кръстева с Наден от клуб „Атлиман”. 

 

Андриан Тодоров от клуб „Перун София” с кон Пити Пляч се поздрави с победа в съпътстващ турнир в клас „Т”. Призовата тройка допълниха Христо Найденов с Карпи Дием и състезателят на клуб „Кариер” – Николай Асенов с кобила Нилма.  

 

24.09.2012
Bef logo
Българин е новият балкански шампион в дисциплината всестранна езда

Българският състезател Иван Добрев е балкански шампион в  дисциплината всестранна езда за 2012 год. Добрев постигна успехът си с кобила Никита на Балканския шампионат в дисциплината, който се проведе от 21-ри до 23-ти септември в Турция. Представители на три държави – България, Румъния и Турция премериха спортно майсторство в Ескишехир.

 

В отборна надпревара за Балканска купа по всестранна езда, реализирана по инициатива на Турската федерация по конен спорт в качеството й на организатор на международната проява, българският отбор в състав Иван Добрев с Никита, Мирослав Илиев с Лазурен, Светлин Кръстанов с Назир и Тодор Киров с Визьорка заслужи второ място в класирането. 

 

24.09.2012
Shumen
В Шумен се проведе квалификация по прескачане на препятствия преди финалите на държавното първенство

Две квалификации по прескачане на препятствия се проведоха паралелно в съботния ден като те се явяват последни преди държавните финали в дисциплината, които ще се проведат в средата на месец октомври. Хиподрумът в Шумен прие повече от 40 състезателни двойки в рамките на квалификационните изпитания и съпътстващите турнири.

 

Състезателят на плевенския клуб „Сторгозия” Любо Докузов с кон Агостино се класира първи при аматьорите в изпитание за 4-годишни коне, а Къньо Тодоров с Айдахо  (СККС „Варна”) и Евгени Георгиев с Невада (ККС „Калоян 92”) заеха съответно второ и трето място. 

Призовата тройка в класирането при мъжете в същия клас бе в състав Деян Балчев с Рондо (клуб „Класика”), Петър Янко с Разнос  (клуб „Кабиюк”) и Пламен Радославов с Мона Лиза (ККС „Хан Крум”).

 

Малката състезателка на бургаския клуб „Хан Крум” Сияна Базотева записа успешно представяне при децата с кон Галеник в изпитание за 5-годишни коне като изпревари в класирането шуменския състезател Желязко Димитров с Непала. 

Станислав Георгиев от клуб „Калиакра” записа първо и второ място в класирането при мъжете в същия клас съответно с Чага и Чародей, а Чавдар Чернев (ККС „ПИ-Си-Вес Добрич”)с Куикли 2 остана трети.

 

С чист паркур в бараж и състезателно време от 34.06 сек. Пламен Радославов с кобила Никита оглави класирането в клас „Л” - 6-годишни коне. Призово второ място заслужи Васил Енчев от клуб „Демет”, който допусна 4 наказателни точки в баража с кобила Кет Флай, а шуменската състезателка Мишел Димитрова с Чародеен записа трето трето място в класирането. Общо 11 състезателни двойки взеха участие в изпитанието с височина на препятствията от 125 см.

 

Двама юноши от СККС „Варна” си оспорваха призовата първа позиция в изпитание за клас „Л” – 7-годишни коне. Димитър Веселинов с кон Солон оглави класирането след бараж следван от Филип Пергот с Дарлинг Ван Смишов. 

Ездачът на шуменския клуб „Кабиюк” Петър Янков с кон Гепард и представителката на „Ангард” – Юлия Карпова с Кло Валенсия си разпределиха съответно първото и второ място в изпитанието при мъжете в същия клас. 

 

Деян Балчев с кон Апогей се поздрави с победа в клас „Т”, а призовата тройка допълниха състезателните двойки Аспарух Атанасов с Зимарлин (ЕК „Шумен-20120”) и Даниел Манев с Ебурон (СККС „Варна”). 

17.09.2012
Jitnitza
Конна база „Тракиец” събра състезатели по прескачане на препяствия на открит турнир

Конна база „Тракиец” в с. Житница отново бе домакин на открит турнир по прескачане на препятствия, провел се на 15-ти септември. Повече от 90 старта се реализираха в съботния ден в рамките на състезанието.

 

Йосиф Яков с кобила Либертина от клуба-домакин се представи най-добре при децата в клас „Млади коне, деца и аматьори” и оглави класирането в изпитание с височина на препятствията от 100 см. Второ място заслужи Никол Косева с Галага от клуб „Феномен-Стара Загора”, а трето състезателката на „Хан Крум-Бургас” - Сияна Базотева с Индиана Първа. При аматьорите отново ездач на клуб „Тракиец” бе най-успешен в изявата си, а именно Ана Якова, която записа победа с кобила Дара Бубамара. В класирането я следваха Златолина Мукова с Гаучо де Лесме от „Конкур” и Васил Василев с Касандра от „Херос”. Състезателната двойка на „Феномен-Стара Загора” - Филип Велев и Хелиос се поздрави с победа при мъжете в клас „Млади коне”, а второ  и трето място заслужиха съответно двойките Радомир Матев с Дуинкъл (клуб „Карнавал”) и Николай Кънчев с Лазур (клуб „Ген. Владимир Стойчев”).

 

Успешна бе изявата в открития турнир на Мартина Агопян от клуб „Престиж”, която с кобила Диадора записа първо място при децата в клас 5-год. коне, а Йосиф Яков с Либертина и Сияна Базотева с Галеник се класираха съответно на второ и трето място. Състезателната двойка на клуб „Дерби” - Ленко Ангелов и кобила Карма оглавиха класирането при мъжете в този клас след изпитание, в което стартираха 18 състезателни двойки. Второ място заслужи Иван Димитров с Шапи Ту от ККС „Черноморец-Бургас”,  а трето – Владимир Георгиев с Кашкайа IV от „Херос”. 

 

С чист паркур и най-добро състезателно време ездачът на „Хан Крум-Бургас” Пламен Радославов с Никита записа победа в клас „Л”, а Юлия Младенова с Лимбо (клуб „Карнавал”) и Анна Бойова с Екселънт Вю (клуб „Престиж”) допълниха призовата тройка с успешното си представяне в изпитанието с височина на препятствията 110-115 см.

В изпитание „Избери си точките”,  надделя състезателния опит на националния селекционер Ивелин Вълев с кобила Татяна (клуб „Ген. Крум Лекарски”), който записа 930 точки за време от 66.12 сек. С 50 точки по-малко и време от 67.97 сек. втори в класирането стана Тихомир Дянков с Либеле от ККС „Черноморец-Бургас” , а третото място бе за Олег Горанов с Клингона  (клуб „Бутан”), който финишира с 820 точки за време от 66.95 сек. 

 

Последното изпитание в състезателната програма на турнира в Житница бе отворен паркур за 6 годишни коне и по-възрастни с височина на препятствията от 130 см., в което се включиха 15 състезателни двойки. С победа в него се поздрави Димитър Василев с кон Поруцик Галицин от ККС „Черноморец-Бургас”, който финишира с чист бараж за време от 52.53 сек. С минимална разлика в състезателното време втори остана Ивелин Вълен с кобила Татяна, а Тихомир Дянков и Либеле допълниха състава на призовата тройка.

 

 

13.09.2012
Dressage horse
Сръбската федерация по конен спорт организира ФЕИ форум по обездка

Скъпи приятели,
Имаме чудесна възможност да организираме на 26 и 27 септември ФЕИ регионален форум по обездка в Нови Сад, Сърбия, на който всички ние ще имаме възможността да се срещнем с представители на ФЕИ, които да ни помогнат в развитието на обездката в нашия регион чрез програмите на ФЕИ за развитие и солидарност
Много е трудно да се разбере тази липса на интерес  от страна на Националните федерации, съдиите, треньорите и ездачите от нашия регион, в това число и Сърбия. Този форум е практически първоначален индикатор за интереса ни  в областта  на обездката и пара –обездката и ще покаже на ФЕИ реалната картина  за състоянието на тази дисциплина на Балканите.
Надявам се че ще видите в този форум възможност  за обмяна на идеи и шанс да представим на представителите на ФЕИ основните ни цели и въпроси , които да ги водят при избора на подходящи програми за развитието на дисциплината в нашия регион.
Още веднъж бих искал да ви поканя да направим крачка напред в развитието на обездката  в нашия регион.
Поздрави
Милан

03.09.2012
Anton
Кнежа домакинства на турнир по прескачане на препятствия

Квалификация по прескачане на препятствия и съпътсващи турнири се проведоха на 1-ви септември (събота) в Кнежа. Състезателите на плевенския клуб „Сторгозия” доминираха в надпреварата и записаха призови първи места в три от изпитанията.

 

Калин Неделчев от ЕК „Сторгозия” с Касиопея оглави класирането в надпреварата за 4-годишни коне с оценка за стил следван от състезателните двойки Владимир Спасов с Йожка и Тодор Тодоров със Зина, представители на клубовете „Болкан Хорсес”- Етрополе и „Мизия-Кнежа”. В същия клас при аматьорите успехът отново бе за представител на плевенския клуб, а именно Любчо Докузов с Валдано Бой. При юношите до 14 г. стартира само състезателката на „Мизия-Кнежа” - Надин Василева с Мама Миа.

 

Ива Миткова от клуб „Калоян 92” постигна първо и второ класиране при децата в клас 5-годишни коне съответно с Гигантик и Контеса, а трето място записа младият ездач на клуб „Галоп” - Александър Цветков с Есмералда. Победа при мъжете в същия клас постигна състезателят на ЕК „Сторгозия” Антон Дацински с кобила Киана, а второ и трето място в класирането заслужиха съответно Валентин Спасов с Кристина от „Болкан Хорсес” и Марио Димитров с Флейта от клуб „Райчев 1927”.

 

В изпитание за клас „Л” на първо място се класира Иван Добрев с кон Соларис от клуб „Кайлъка” – гр.Плевен , втори е Мирослав Тодоров с Кугар от „Мизия- Кнежа” и трети Валентин Спасов с Оникс от „Болкан Хорсес”. В група „Б” успехът бе за Живко Митев от клуб „Спартак” с кобила Кампина, а Николай Асенов с Нидерлан и Асен Илиев от ЕК „Сторгозия” с Ривър Денс заеха второто и трето място в класирането. Ралици Спасова от клуба домакин на проявата бе единствената състезателка, която участва в юношеския клас на изпитанието.

 

4 състезателни двойки юноши до 18 год. от клуб „Калоян 92” се конкурираха в изпитанието в клас 7-годишни коне в Кнежа като първа се класира Айона Захариева с кон Девиз, а втори стана Тодор Киров с Визьорка. Мирослав Илиев от същият клуб участва в изпитание от клас „Т” с кон Камикадзе и кобила Контеса.

28.08.2012
Buket
Честит Рожден Ден Бойко

Българска Федерация конен спорт честити рожденния ден на Бойко Найденов - член на управителния съвет, селекционер на националният отбор по всестранна езда, дългогодишен състезател, треньор и деятел на конния спорт и от все сърце му пожелава крепко здраве, щастие и професионални успехи.

27.08.2012
Bef logo
Гергана Стоева и Димитър Веселинов заслужиха титли държавен шампион при юношите до 14 и до 18 години

 

Държавно първенство по прескачане на препятствия за юноши 14/18 год. се проведе от 24ти до 26ти август на конната база в с. Войводиново. Младите състезатели преминаха през теоритичен изпит „Теория и методика на конния спорт”, изпитание с оценка за стил на ездача и изпитания със съответна за възрастовия клас височина по пътя към победата в шампионата. 26 състезателни двойки си оспорваха титлата при децата и 27 при юношите до 18 год.

 

Състезателката на ККС „Черноморец-Бургас” Гергана Стоева с кобила Роксана II заслужи титлата държавен шампион при юношите до 14 год. с отлично представяне през трите състезателни дни като получи оценка за стил  6.35 или общо 1.71 наказателни точки от всички изпитания. Калоян Добрев с кобила Каскада от клуб „Божур” се класира на призовата втора позиция с оценка за стил 7.76 и 8 наказателни точки, а третото място бе за Александър Цветков с Есмералда от клуб „Галоп” – 7.18 оценка за стил и 12.29 наказателни точки общо за трите дни. 

 

Димитър Веселинов от СККС „Варна” е държавният шампион при юношите до 18 год. В състезателна двойка с кон Солон той постигна победата в шампионата с общо 9 наказателни точки от изпитанията в трите състезателни дни. Второ място в крайното класиране записа състезателят на клуб „Ген. Владимир Стойчев” – Иван Кисьов с Казус Ван Кайзъл (12 н.т.), а трето Георги Железчев от ККС „Черноморец – Бургас” с Либеле (24 н.т.).

 

 

27.08.2012
Raitchevrossen_capoccino_12_fr
Росен Райчев с Капучино спечели Приз „Рансхофен” на турнир в Австрия

 

Българският състезател Росен Райчев отново демонстрира спортната си класа на международен турнир по прескачане на препятствия, провел се от 23-ти до 26-ти август в австрийския град Рансхофен. 

 

Състезателят ни стартира участието си в турнира с четвърто място в Gold Tour с височина на препятствията 140 см., в който с кон Капучино премери спортно майсторство с общо 81 състезателни двойки. Росен премина паркура без наказателни точки за време от 63.50 сек. 

 

С чист бараж и състезателно време от 37.37 сек., Росен Райчев с кон Капучино триумфира с Приз „Рансхофен” във втория състезателен ден на турнира като убедително надделя над 62-та ездачи, взели участие в изпитание с височина 145 см. 

 

57 състезателни двойки се конкурираха в Гранд При изпитанието на международния турнир в Австрия. Българският състезател отново демонстрира класата си като с кон Коабс преодоля чисто паркур с височина на препятствията от 145 см. за време от 46,66 сек. и се класира на призова втора позиция. 

 

 

Участие в престижния международен турнир по прескачане на препятствия взеха още двама български състезатели - Христо Найденов с кон Ейнджъл Зет и Апостол Тенев с Лаванда. Апостол Тенев е 22-ри в класирането на Гранд При изпитанието с 5 наказателни точки и време от 80.75 сек.

 

 

21.08.2012
Pic_eu
14-то място за младите надежди на българския конен спорт на Европейското първенство по прескачане в Австрия

Млади български надежди в дисциплината прескачането на препятствия взеха участие в Европейският шампионат за деца, юноши и млади ездачи, който се проведе от 14-ти до 19-ти август в Магна Рацино, Австрия. Състезатели от 31 европейски държави премериха спортно майсторство в индивидуални и отборни надпревари на престижното събитие. 

 

България бе представена от Мина Дончева (клуб „Свети Георги”), Мартина Агопян (клуб „Престиж”), Желязко Димитров (ЕК „Шумен-2010” ), Венцислав Изов ( МСВ Опицвет) и Сияна Цончева (клуб „Скайси-ЕФ”) при децата, а в юношеския клас се изяви Иван Кисьов (ККС „Ген. Владимир Стойчев”). 

 

Българският национален отбор в категория деца със селекционер Ивелин Вълев и в състав Сияна Цончева с Фалко де Монте, Мартина Агопян с Диадора, Мина Дончева с Драг и Венцислав Изов с Езоп се класира на 14 място след оспорвана борба с връстниците си от 20 европейски държави.  С доброто си представяне децата изпревариха в класирането отборите на Ирландия, Дания, Словакия, Турция и Хърватска, а златото грабнаха малките състезатели на Белгия следвани в класирането от отборите на Австрия и Франция.

 

Най-успешна в индивидуалната надпревара бе Мина Дончева с кон Драг, която записа 34-то място в крайното класиране, Венцислав Изов с Езоп и Сияна Цончева с Фалко де Монте заеха 50-то място в класирането. Повече от 100 състезатели се конкурираха в Магна Рацино за спечелване на европейска титла при децата.  След оспорван бараж титлата заслужи Марио Пировано от Италия с кобила Орка де Тромкоурт, а призовите второ и трето място заеха Вираг Уейнард от Унгария и Луис Ван Лаер от Белгия.

21.08.2012
Bef logo
Честит рожден ден на Юри Вълев

Българска федерация по конен спорт честити празника на Юри Вълев – член на Управителния съвет на федерацията, дългогодишен треньор и международен съдия в дисциплините прескачане на препятствия и всестранна езда като му желае здраве, щастие и много професионални успехи. 

16.08.2012
Kalin nedelchev
Кметът на Бургас връчи на Ивелин Вълев купа „Бургас” на Втория национален турнир в града

Гергана Стоева, Николай Николов и Калин Неделчев с престижни индивидуални призове в Бургас

 

През изминалия уикенд в Бургас се проведе финалния кръг изпитания в рамките на втория национален и квалификационен турнир по прескачане на препяствия Купа „Бургас”, които се организира от клубовете по конен спорт „Кан Крум”, „Кубар” и „Черноморец-Бургас” с подкрепата на Община Бургас и Българска федерация по конен спорт. Турнирът отново привлече за участие силните ни състезатели в дисциплината, които освен в квалификационна надпревара, си оспорваха и няколко престижни индивидуални приза. Събитието бе уважено лично от г-н Димитър Николов – кмет на Община Бургас, който връчи големия приз на турнира.

 

Селекционерът на националния отбор по прескачане на препятствия Ивелин Вълев заслужи приз „Купа Бургас”, а достойни негови конкуренти в надпреварата за приза бяха състезателят на „Черноморец-Бургас” - Димитър Василев с кон Амос Би и представителят на „Левски” - Христо Найденов с Ейнджъл Зет. Купата бе връчена на победителя лично от кмета.

 

За най-добър млад състезател на турнирът бе отличена Гергана Стоева от клуб „Черноморец-Бургас”, която се състезава с кобила Роксана ІІ, а Николай Николов от добричкия клуб „Класика” бе определен за най-добър състезател на турнира. 

 

Състезателят на ЕК „Сторгозия” - Плевен Калин Неделчев спечели с кон Се Мон Ами приз „ККС Черноморец-Бургас” след оспорвана надпревара със състезателните двойки Апостол Тенев с Лаванда и Ивелин Вълев с Татяна, представители съответно на клубовете „Перун” и „Ген. Крум Лекарски”. Калин Неделчев получи приза от г-жа Ануш Папазян - председател на клуб „Черноморец-Бургас”.

 

Кон Шапи Ту, с който се състезава Иван Димитров от клуб „Черноморец-Бургас” бе определен за най-добър млад кон на турнира. 

 

Класиране в отделните категории в рамките на двата състезателни дни на турнира:

 

Деца

 

11 август

Ива Миткова с кобила Контеса -  клуб „Калоян 92”, Арбанаси

Гергана Стоева с кобила Роксана ІІ – клуб „Черноморец-Бургас”

Весела Костуркова с кобила Горделива – клуб „Херос”, Войводиново

 

12 август

 Гергана Стоева с кобила Роксана ІІ – клуб „Черноморец-Бургас”

 Ива Миткова с кобила Контеса - ККС Калоян 92 - Арбанаси

 Сияна Базотева  с кон Галеник – клуб „Кан Крум”, Бургас

 

Класиране при юноши до 18 години

 

11 август

 

Красина Кръстева с кон Наден  - клуб „Атлиман”, София

Георги Железчев с кон Гинстер Ноар - клуб „Черноморец-Бургас”

Калина Николова с кон Кан – клуб „Кан Аспарух”, София

 

12 август

 

Таня Топачарова с кон Виктор - клуб „Херос”, Войводиново

Красина Кръстева с кон Наден  - клуб „Атлиман”, София

Георги Железчев с кон Гинстер Ноар - клуб „Черноморец-Бургас”

 

 

Аматьорите

 

11 август

Райна Стоилова с кобила Дебу де Луп – клуб „Св.Св.Константин и Елена”, с.Константин

Къньо Тодоров с кон Айдахо - СККС Варна

Десислава Косева с кон Сигнал – клуб „Туида”,Сливен

 

12 август

Райна Стоилова с кобила Дебу де Луп - клуб „Св.Св.Константин и Елена”, с. Константин

Десислава Косева с кон Сигнал - клуб „Туида”,Сливен 

Гергана Фратева с кобила Мания - клуб „Перун”, София

 

Класиране при 4/5 годишни коне

 

11 август

Иван Димитров с кон Шапи Ту - клуб „Черноморец-Бургас”

Венцислав Изов с кон Провокатор – клуб „МСВ Опицвет”, София

Мирослав Илиев с кобила Чига – клуб „Калоян 92”, Арбанаси

 

12 август

Антон Дацински с кобила Киана - ЕК „Сторгозия”, Плевен 

Николай Николов с кобила Лимба – клуб „Класика”, Добрич

Калин Неделчев с кобила  Касиопея - ЕК „Сторгозия”, Плевен

 

Класиране при 6/7 годишни коне

 

11 август

Пламен Радославов  с кобила Никита - клуб „Хан Крум”, Бургас

Николай Николов с кон Акрундос - клуб „Класика”, Добрич

Антон Дацински с кон Кристияно - ЕК „Сторгозия”, Плевен

 

12 август

Ивелин Вълев с кон Финес Ван Ван Хет Кастениехов – клуб „Ген. Крум Лекарски", Божурище

Николай Николов с кон Акрундос - клуб „Класика”, Добрич

Недко Гайдаров с кобила Айше дьо Пари – клуб „Шумен”, Шумен    

 

Снимка: Калин Неделчев с приз "Черноморец-Бургас", facebook

16.08.2012
Bef logo
Честит рожден ден на Димитър Генов

Екипът на БФКС честити празника на Димитър Генов - член на Управителния съвет на федерацията, участник в Олимпийски игри през 1980 год. и многократен шампион на РБългария като му желае много здраве, щастие и успехи.

15.08.2012
Maria jordanova 1
Титла държавен шампион за Мария Йорданова и победа на международен турнир в Копривщица

За втора поредна година Копривщица бе домакин на международно състезание в дисциплината издръжливост, което се проведе в началото на месец август. Отличната организация на първия Балкански шампионат по издръжливост в страната ни през 2011 год., привлече и през настоящата година международни експерти в дисциплината  в под-балканското градче. Съдии и ветеринарни лекари от Унгария, Австрия и Турция взеха участие в реализацията на международното спортно събитие 1 CEI*/2 CIE **.  

 

Oспорвана бе надпреварата в изпитание 1 CEI* на дистанция от 84 км., където победата заслужи състезателната двойка Мария Йорданова и кон Моз, финиширали за 06 часа 3 минути и 52 секунди при средна скорост от 13,851 км/ч. Три секудни по-късно финалната линия пресече Жанина Иванова с кон Зенитчик, които са се движили със средна скорост от 13,849 км/ч. Третото място в крайното класиране бе за Николай Узунов с кон Кирaку, записали резултат от 6 часа 13 минути и 14 секунди при средна скорост от 13,504 км/ч. 

 

Специалната награда „Best Condition” заслужи 6-годишният арабски жребец Моз, с който се състезава Мария Йорданова. Моз събра 62,880 точки след взискателния преглед на ветеринарната комисия. 

 

Балканският шампион в дисциплината издръжливост за 2011 год. Мирослав Боршош  покри квалификация на дистанция от 121 км. в рамкитена CIE** изпитанието на международния турнир. Боршош и жребецът Мунир Б преминаха трудното трасе за 9 часа 21 минути и 40 секунди със средна скорост от 12,819 км/ч.  

 

Паралелно с международното състезание се проведе и финал на държавното първенство в дисциплината издръжливост. Мария Йорданова стана държавен шампион с кон Моз в категория 6-годишни коне на дистанция от 84 км., следвана в класирането от Жанина Йорданова със Зенитчик и Николай Узунов с Кираку.

 

В квалификационните турнири на 31 и 41 км квалификация добиха всички явили се състезатели с изключение на 2 състезателни двойки които бяха елиминирани за куцота.

 

 

 

15.08.2012
Endurance
Франция и Бахрейн доминираха на Световния шампионат по издръжливост в Унгария

Световен шампионат за млади коне в дисциплината издръжливост се проведе в гр. Баболна, Унгария от 9-ти до 12-ти август. Елитът на конния спорт в дисциплината се събра в унгарския град, а Франция и Бахрейн традиционно изпъкнаха със силните си отбори. Високото ниво на събитието бе допълнено от прецизното и професионално съдийство на експерти с ранг 4 звезди.

 

България взе участие в престижното спортно събитие с 5 коня. Иван Стойчев с кон Барс финишира успешно в изпитание за 7 и 8-годишни коне на дистанция от 120 км., в което  стартираха 70 състезателни двойки. Българският състезател записа 17 място в крайното класиране с общо състезателно време от 8 часа 13 минути и 37 секунди, и средна скорост от 14,58 км/ч.  Световен шампион в този клас стана състезателят от Бахрейн – Н.В. Шейх Насер Бин Хамад Ал Халифа, който преодоля дистанцията с кон Дхаб за време от 5 часа 31 минути и 10 секунди със средна скорост от 21,74 км/ч. Бахрейн излъчи световен шампион и при 8-годишните коне, а именно Джафер Мизра с кон Uszko D’Hotelhoge.

 

Франция спечели отборната титла на Световния шампионат по издръжливост в Баболна следвана в класирането от отборите на Бахрейн и Италия.

31.07.2012
Bef logo
КСБ „Тракиец” домакинства на квалификации по прескачане на препятствия

Квалификации и съпътстващи турнири по прескачане на препятствия се проведоха на 28 юли в КСБ „Тракиец”. Над 60 състезателни старта  се реализираха в съботния ден в с. Житница.

 

Димитър Василев от ККС „Черноморец-Бургас” с Конрад оглави класирането при мъжете в клафикационното изпитание за 4-годишни коне следван от състезателя на старозагорския клуб „Феномен” – Филип Велев с Хелиос.  Третото място в класирането си поделиха с равни резултати Гергана Найденова от „Левски” с Дон Корлеоне  и Андрей Сашев от клуб „Тракиец” с Гулдена.

Йосиф Яков от клуба домакин на състезанието с кобила Либертина се класира първи в изпитанието при децата в клас 4-годишни коне. Състезателните двойки Весела Костуркова с Горделива от клуб „Херос” и Софи Дилия с Амур от „Свети Георги” заеха съответно второ и трето място. При аматьорите в същия клас призовата тройка бе в състав: Десислава Косева от клуб „Тиуда” с кон Сигнал, Лора Маринова с клуб ”Божур” с Весел и Иван Члаков от клуб „Конкур” с Арканзас. 

 

Панайотис Котзаманис от ККС „Черноморец-Бургас” записа победа в квалификация за 5-годишни коне с Капитан Кънтърбърнт.Останалите две призови позиции бяха разпределени между представители на същия клуб, а именно Иван Димитров с Шапиту и Димитър Василев с Чампус 98. При децата в съпътстващ турнир, състезателката на клуб „Калоян 92” Ива Тодорова записа успех с кобила Контеса, а с второ и трето място се поздравиха Мартина Агонян от клуб”Престиж” с Ексалант Вю и Милена Ангелова с Линия също от „Калоян 92”.

 

Състезателните двойки на ККС „Черноморец-Бургас” – Димитър Василев с Бинг и Иван Димитров с Конти записаха първо и второ класиране при мъжете в квалификацията за 6-годишни коне. При юношите успехът бе за Калина Николова от ККС „Кан Аспарух”, участвала в изпитанието за съответния клас с кон Кан. Състезатели на клуб „Херос” доминираха в квалификацията за група „Б” на клас „Л” като си оспорваха призовите позиции в бараж. С чист паркур и състезателно време от 31.51 сек. Георги Петров и Кончерто оглавиха класирането следвани от Стефка Сиврийска с Щрицел, финиширали без наказателни точки за 32.00 сек. и Владимир Георгиев с Еталон.

 

В квалификационното изпитание за 7-годишни коне победата отново бе за представител на клуб „Черноморец-Бургас”. Светослав Стоянов записа победа с Роксана II с чист паркур в баража и състезателно време от 43.34 сек. Селекционерът на националния отбор Ивелин Вълев и състезател на клуб „Ген. Крум Лекарски” финишира с по-добро състезателно време в бараж  - 42.20 сек., но допусна 4 наказателни точки, което му отреди второто място в класирането при мъжете. Трети остана Георги Железчев с Либеле, представител на „Черноморец-Бургас”. 

Призово първо и второ класиране постигна Георги Железчев в квалификацията за юноши в същия клас съответно с Либеле и с Поручик Галицин, а състезателят на клуб „Калоян 92” Тодор Киров се класира трети с Визьорка.

 

Състезателят на софийския клуб „Перун” - Апостол Тенев записа победа в клас „Т” с кобила Лаванда, следван в класирането от Христо Найденов от „Левски” с Карпи Дием II и представителката на СККС „Варна” – Мишел Димитрова с Демон. Мишел Димитрова финишира с най-добро състезателно време в изпитанието с височина на препятствията от 140см., но допусна 4 наказателни точки.

 

Състезанието се осъществи с любезната подкрепа на Андежлус Естейт Ес Ей.

24.07.2012
Bef logo
Държавното първенство по обездка излъчи шампиони в пет категории

 

Държавно първенство по обездка в клас „Л”, юноши 14/18 години, аматьори и отборно се проведе на конно-спортна база „Хан Аспарух” в столицата на 20-21.07.2012 г. 

 

Катерина Цветанова от клуб по конен спорт „Еклипс” стана държавен шампион в дисциплината при юношите до 14 години в състезателна двойка с кобила Евредика. Второ място в класирането на държавния шампионат в същия клас заслужи състезателката на ККС „Тракенен”  - Йоана Иванова с кон Вагнер, а третото бе за Катерина Цветанова отново от клуб „Еклипс” с кон Лъки Денсър.

 

Представител на клуб „Калоян 92” е държавен шампион по обездка при юношите до 18 години. Тодор Киров оглави красирането с кон Дезар следван от състезателката на ездови клуб „Левски” - Марина Караиванова с Десперадо и Красина Кръстева от ККС „Атлиман” с кон Диоген заели съответно второ и трето призови места.

 

Младата надежда в обездката Стефани Гачева от ККС „Еклипс” се поздрави с победа  в клас „Л” след убедително представяне с кон Венус. Стефани заслужи титлата в шампионата в конкуренция с доказаните състезатели Светлозар Касчиев от бургаския клуб „Хан Крум” с кон Триатлон и състезателката на столичния „Левски” - Гергана Найденова с Десперадо, които се класираха на второ и трето място във финала на държавния шампионат.

 

Състезателната двойка Дейвид Мосъп и кон Министър от ККС „Кариер” оглавиха класирането при аматьорите в държавното първенство. Второ място в този клас записа Марин Димитров с кон Одрин, представител на ККС „Ангард”, а трето - Теодора Младенова с кон Амон Ра от ККС „Кан Аспарух”.

 

Столичният клуб по конен спор „Свети Георги” заслужи отборната титла в държавното първенство по обездка, а призовата тройка в отборната класация бе допълнена от клубовете  „Тракенен”  и „Калоян 92”.

 

Подробна информация за резултатите от тестовете в рамките на държавния шампионат в съответните класове, както и резултати от съпътстващите турнири, провели се на ККС „Хан Аспарух” може да намерите в секция „Календар” на сайта към конкретната спортна проява. 

 

 

19.07.2012
Jitnitza
Учебно-тренировъчен семинар по прескачане на препятствия ще се проведе в КСБ "Тракиец" в Житница

 

УЧЕБНО-ТРЕНИРОВЪЧЕН СЕМИНАР

ПРЕСКАЧАНЕ НА ПРЕПЯТСТВИЯ

Лектор – г-н Улрих Киршхоф – Индивидуален и отборен олимпийски шампион от Атланта 1996, прескачане на препятствия

 

Програма

 

1- ви ден 25.07.2012 г. 

 

12:00-16:00   Пристигане и настаняване на участниците в семинара

19:00-19:15   Официално откриване на семинара

19:15-20:30   Теоретични занимания

21:00            Официална вечеря в ресторант „Тракиец“

 

 

2-ри ден 26.07.2012 г.

 

07:30-08:30 Закуска в ресторант „Тракиец“

09:00-13:00    Практически занимания

13:00-14:00    Обяд в ресторант „Тракиец“

13:30-13:45 Закриване на семинара

 

 

Пакет I : 200 лв. – такса бокс за 2 дни(не е включена храна за конете), нощувка, такса семинар, официална вечеря, обяд 26.07.2012

 

Пакет II :  140 лв.   -  нощувка, такса семинар, официална вечеря, обяд 26.07.2012

 

За контакт :

Велизара Кръстанова - 0882969546 

 

17.07.2012
Hristo naydenov
Христо Найденов е носител на купа „Свети Георги” на едноимения международен турнир

Шуменският състезател Аспарух Атанасов предаде преходната купа „Свети Георги” на Христо Найденов, който я заслужи с успешната си изява в едноимения международен турнир. Аспарух Атанасов печели купата три поредни години, но на настоящото издание на турнира състезателят на ездови клуб „Левски” я заслужи с няколко призови класирания.

 

90 състезателни двойки от България, Турция, Гърция и Швейцария се включиха в изпитанията по прескачане на препятствия в Международния турнир „Свети Георги”, който се проведе на столичната база „Хан Аспарух” и традиционно премина под патронажа на кмета на София - г-жа Йорданка Фъндъкова. 

 

Надпревара в три изпитания за класовете млади коне, деца и аматьори предложи първият състезателен ден на турнира. Антон Дацински с кон Кристиано спечели приз „Милко Ангелов” и записа трето място във финалното класиране с кобила Киана. Второто място при мъжете бе за състезателната двойка Марио Делянски и Либерта.  Успех при децата постигна Калоян Добрев с Каскада следван от Гергана Стоева с Роксана и Софи Делия с Амур, заели съответно второ и трето място в надпреварата с височина на препятствията от 90 см. При аматьорите Боян Цанев със Светла и Ащен записа първо и второ класиране, а трето бе за Златолина Мукова с Арканзас. 

 

27 състезателни двойки стартираха в надпреварата за приз „ЦУМ” в първия ден на международната проява. Денислав Александров с кон Либеро оглави класирането, а призовата тройка в изпитанието с височина на препятствията от 110 см., допълниха Христо Найденов с Карпи Дием II и Живко Борисов с Ащен. Аспарух Атасанов и Джесика де Боа спечелиха приз „Оптикс”, с надпреварата за които завърши първия състезателен ден. Второ и трето място при мъжете заслужиха Андриан Тодоров с Питипляч и Христо Найденов с Ейнджъл Зет. При децата в паркура с височина на препятствията 125 см. успех постигна Калина Николова с Кхан.

 

Недко Гайдаров с кон Дръзки спечели приз „Генко Рашков” във втория състезателен ден на турнир „Свети Георги”. Второто място в класирането при мъжете бе за гръцкия състезател Лаброс Гоунелас с Куинс Дей, а трето за Пламен Радославов с Мона Лиза. При децата победа бе за Белмин Арифова с кобила Дитка, а Калоян Добрев постигна второ място с Миг и трето с Каскада. Призовата тройка при аматьорите в съответното изпитание бе в състав: Боян Цанев с Ащен, Златолина Мукова с Арканзас и Десислава Косева със Сигнал. 

 

17 състезателни двойки се конкурираха за приз „Картел” на паркур с височина на препятствията от 130 см. Призът бе спечелен от Станислав Георгиев с Лансерот I след оспорван бараж между 5 състезателни двойки. Участникът от Турция Арман Озкюркей с кон Кандило записа второ място в класирането, а трети остана Аспарух Атанасов с Джесика де Боа, който имаше най-добро състезателно време в баража, но допусна 4 наказателни точки. 

 

Във вторият състезателен ден на турнира се проведе и атрактивната американска щафета за приза на „Спорт Тото”. Тихомир Дянков с Либеле и Димитър Василев със Скот Аделхайд спечелиха надпреварата с 40 точки и време от 125.42 сек. С точка по-малко и време от 117.79 сек. второ място в класирането заслужиха Тихомир Дянков с Финес и Димитър Василев с Амос Би. Третото място в американската щафета бе за Владимир Спасов с Равена и Митко Далаков с Дежаву, финиширали също с 39 точки, но с време 119.00 сек.

 

С изпитание за приз „Демет” започна състезателната програма в неделния ден. С време от 29.11 сек. в бараж Недко Гайдаров записа убедителна победа при мъжете следван в класирането от Пламен Александров с Мона Лиза и Аспарух Атанасов с Брейди. При децата се конкурираха 7 състезателни двойки като призовите три места заслужиха след бараж Любомир Иванов с Перплекс, Ванеса Атанасова с Адреналин и Калоян Добрев с Миг. Боян Цанев постигна пореден успех при аматьорите с Ащен, а призовата тройка бе допълнена от Богдан Илиев със Зо Чакала и Десислава Косева със Сигнал. 

 

Тихомир Дянков спечели приз „Пежо” в неделя с кобила Финес след оспорвана надпревара между 34 състезателни двойки. Христо Найденов с Колър Дрийм и Димитър Василев с Амос Би заеха съответно второ и трето място в класирането в изпитанието с височина на препятствията от 125 см. 

 

14 състезателни двойки премериха спортно майсторство в Гранд При изпитанието на международният турнир „Свети Георги”. Призът на кмета на София спечели Калин Неделчев с кон Се Мон Ами след бараж между него и вторият в класирането Димитър Василев със Скот Аделхайд. Калин Неделчев триумфира с чист паркур и време от 36.13 сек., а Димитър Василев остана втори с време от 38.84 сек. и 8 наказателни точки. Христо Найденов и Ейнджъл Зет записаха трето място в крайното класиране на Гранд При изпитанието, с което завърши международния турнир, привлякъл вниманието на приятелите на конния спорт въпреки високите температури.

 

Международният турнир по конен спорт се организира от Ездови клуб „Свети Георги” със съдействието на Българска федерация по конен спорт и Столична община, както и с подкрепата на ЦУМ, Български спортен тотализатор, София Франс Ауто – официален вносител на Пежо за България, Бестимекс, МДМ кетъринг, Автомагистрали Хемус, МЛД трейдинг, Винарна Лайт касъл, Минерална вода „Девин”, Картел, Оптикс, Демет, Чакрини, Агенция за сигурност и охрана „Сириус”, Хорс пауър ЕООД, Кавалор и др.

16.07.2012
Logo bef
БФКС организира ФЕИ курс за треньори ниво I

Българска федерация конен спорт и Клуб по конен спорт "Ген Крум Лекарски" организират ФЕИ курс за треньори ниво I. Формата за заявки и програмата на курса се намират на сайта на федерацията в част календар. Попълнените формуляри за участие се приемат до 10.08.2012 г. на емайла на федерацията: bef@horsesportbg.org

11.07.2012
Plakat_turnir_2012
Международният турнир „Свети Георги” ще събере ездачи от 6 държави в столицата

От 13 до 15 юли конно-спортна база „Хан Аспарух” в София ще бъде домакин на ХХ Международен турнир по конен спорт “Св. Георги”, който за поредна година ще премине под патронажа на кмета на столицата - г-жа Йорданка Фъндъкова. 

 

Повече от 110 състезатели от шест държави - Гърция, Румъния, Сърбия, Турция, Швеция и България ще вземат участие в атрактивната надпревара по прескачане на препятствия. България ще бъде представена от изявените си състезатели в дисциплината, а наред с изпитанията за професионалисти ще има такива и в категории деца, юноши и аматьори. Наградният фонд на турнира е 12 00 евро. 

 

Входът е свободен, а началният час на състезателната програма е 10.00 ч. и в трите дни на турнира. На 15 юли (неделя) от 17.00 часа ще се проведе оспорваната Гранд При надпревара за приза на кмета на София. 

 

Международният турнир по конен спорт се организира от Ездови клуб „Свети Георги” със съдействието на Българска федерация по конен спорт и Столична община, както и с подкрепата на ЦУМ, Български спортен тотализатор, София Франс Ауто – официален вносител на Пежо за България, Бестимекс, МДМ кетъринг, Автомагистрали Хемус, МЛД трейдинг, Винарна Лайт касъл, Минерална вода „Девин”, Картел, Оптикс, Демет, Чакрини, Агенция за сигурност и охрана „Сириус”, Хорс пауър ЕООД, Кавалор и др.

09.07.2012
Horse 1
В Божурище се проведе вторият кръг на лига „Ген.Крум Лекарски”

Вторият кръг на лига „Ген. Крум Лекарски” отново привлече състезателите по прескачане на препятствия в Божурище през уикенда.  Над 80 старта се проведоха в рамките на състезанието на едноимената спортна база.

 

Павлин Жеков с Демет Амадеус записа победа със състезателно време от 32.36 сек. в баража при мъжете в изпитание за клас 4-годишни коне следван в класирането от състезателните двойки Пламен Радославов с кобила Мона Лиза и Павлик Михайлов с Легион. В същия клас при децата стартираха две състезателни двойки като успешно бе представянето на Виктория Граматикова с кон Валс. Призовата тройка в класирането при аматьорите след неделното изпитание бе в състав: Теодор Миронов с Капитолия, Лора Маринова с Весел и Любчо Докузов с Валдано Бой. 

 

Победата в отворения паркур за 5-годишни и по-възрастни коне бе за Аспарух Атанасови кобила Непала. Владимир Георгиев с Фарина заслужиха второ място в класирането, а трето бе за Светлин Кръстанов с Греминя. 

 

Състезателят от Бургас Пламен Радославов записа първо място в Малкия тур в състезателна двойка с кобила Никита и резултат от 31.66 сек. в бараж следван от Апостол Тенев с Бой Би, финиширал изпитанието с 35.50 сек. Трета остана Анна Бойова с Лудетина. При децата в Малкия тур триумфът бе за Ванеса Атанасова с кон Адреналин, а второ и трето място в класирането заеха съответно Мартина Агопян с Ексалант Вю и Белмин Арифова с Дитка. 

 

Селекционерът на националния отбор по прескачане на препятствия Ивелин Вълев записа състезателен успех с кон Финес Ван Хет Кастаниехов в отворения паркур за 6-годишни и по-възрастни коне. Призовата тройка бе допълнена от Анна Бойова с Преслава и Николай Асенов с Нидерланд. 

 

Силно представяне класира турският състезател Арман Озгоркей, участвал с 5 коня във второто издание на лигата, на първо и трето място в Големия тур. Първо място в класирането след неделното изпитание той заслужи в състезателна двойка с кобилата Колинда Зет, а трето - с кон Кандилио. Второто място в Големият тур бе за шуменеца Аспарух Атанасов с Джесика де Боа. 

 

В рамките на лига „Ген. Крум Лекарски” се проведе и контролно изпитание за деца с височина на препятствията от 125 см за участие на Европейско първенство.

 

05.07.2012
Ivelinvalev
Честит рожден ден на Ивелин Вълев

Българска федерация по конен спорт честити рождения ден на селекционера на националния отбор по прескачане на препятствия Ивелин Вълев като му желае много здраве, спортни и лични успехи.

04.07.2012
Bef logo
В Малка Смолница се проведе пореден квалификационен турнир по прескачане на препятствия

В село Малка Смолница се проведоха квалификационен и съпътстващи турнири в дисциплината прескачане на препятствия с организатор клуб по конен спорт „Класика” - Добрич.

 

Състезателят на клуба-домакин Николай Николов с кон Алекзандър заслужи най-висока оценка в изпитанието за 4-годишни коне в паркур за стил и оглави класирането следван от състезателите, класирани на второ място  от клуб „Шумен” Недко Гайдаров с Чармен и представителят на клуб „Черноморец Бургас” - Иван Димитров с кон Ахил. 

При аматьорите победата бе за Десислава Косева с кон Сигнал от ККС „Туида”, а призовата тройка бе допълнена от състезателните двойки Желязко Митев с Ел Нинио и Марин Димитров с Лейди Грей съответно от клубове „СККС - Варна” и „Ангард”.

 

Победа при мъжете в изпитание за 5-годишни коне записа Иван Димитров с кон Шапито от клуб „Черноморец Бургас”. Чавдар Чернев с Киукли II от клуб „Пи Си Вес” се класира втори, а трети остана Николай Николов с Лимба. При юношите и аматьорите взеха участие по две състезателни двойки като успехът бе за Ванеса Атанасова с кон Велизар от клуб „Шумен 2010” при юношите до 14 год. и за Даниела Николова с Геликон от клуб „Кубар” при аматьорите. 

 

Състезателят на „Шумен 2010” Аспарух Атанасов и Грац спечелиха първо място при мъжете в клас 6-годишни коне със състезателно време в бараж от 36.52 сек. Второ място заслужи Чавдар Чернев с Чингиз Хан с време от 37.99 сек., а третото бе за състезателната двойка на клуб „Хан Кубрат” – Жечо Жеков и Зингер. Отново по две състезателни двойки се изявиха в съпътстващите турнири за юноши до 18 год. и в група „Б” при 6-годишните коне като първите места в двете категории бяха съответно за Георги Железчев с Кашмир и Николай Николов със Звегор.

 

Светлозар Славчев от клуб „Хезар” оглави класирането при мъжете в клас 7-годишни коне с Клеопатра следван от Петър Янков от ККС „Кабиюк” с Гепард и Юлия Капрова от „Ангард” с Кло Валенсия. В съпътстващия турнир за юноши до 18 год. призовата тройка бе в състав: Димитър Веселинов със Соломон, Кристиян Колев с Гепард и Димитър Веселинов с Дарлинг ван Смишов. 

 

5 състезателни двойки участваха в надпреварата в клас „Т” с височина на препятствията от 140 см. като с победа се поздрави ездачът на клуб „Хан Кубрат” Точно Транакиев с Арго Мен, финиширал с време от 81.87 сек. Призовите второ и трето място бяха съответно за Даниел Манев с кон Ебурон от СККС „Варна” и Деян Балчев с Апогей от клуба организатор на проявата.

27.06.2012
Bef logo
БФКС инициира среща за конния туризъм

Българска федерация по конен спорт планира да проведе на 8-ми юли от 18.30 часа в КСБ „Ген. Крум Лекарски” в Божурище среща за конния туризъм в страната. 

 

За участие в срещата са поканени всички родни клубове, които реализират дейности в тази сферата и ездови бази, предлагащи услугата с оглед обсъждане на стратегии за цялостно развитие, възможности за членство в Международната федерация по конен туризъм, участието в международни прояви и промотирането на услугата чрез туристически пакети.

26.06.2012
Horse 2
Квалификация по прескачане на препятствия привлече ездачите в Шумен

Квалификация и съпътстващи турнири по прескачане на препятствия се проведоха в Шумен. Над 90 състезателни старта  се реализираха в съботния ден на хиподрума в града. 

 

В изпитанието за 4-годишни коне с оценка за стил титуляри в класирането бяха Павлик Михайлов с кон Легион от ЕК „Враца”, Аспарух Атанасов с кон Кодак от ЕК „Шумен 2010” и Мирослав Илиев с Чига от клуб „Калоян 92”. В същия клас при аматьорите състезателката на „Кубар” Даниела Николова се класира първа следвана от Десислава Георгиева с кон Менфис, представител на клуб „Хан Кубрат” и Марин Димитров с Лейди Грей от СККС Варна. При юношите до 14 год. стартираха две състезателни двойки и успешно финишира само Теодора Димитрова от ККС „Хан Кубрат” с кон Зингер.

 

Мирослав Илиев в състезателна двойка с Карил Зет и Калоян заслужи призовите две позиции в класирането в изпитанието за стил при 5-годишните коне като подели второто място със Станислав Недев с кон Демет Ейнджъл Мур от клуб „Демет”. При юношите до 14 год.  Ива Миткова с Контеса „Калоян 92” и Ванеса Атанасова с кон Велизар от клуб „Шумен 2010” поделиха първото място като трета отново се класира съответно с кон Адреналин. При аматьорите успешно бе представянето на Къньо Тодоров с Айдахо от СККС Варна и Любо Докузов с Валдано Бой от ЕК „Сторгозия”. 

 

Шуменски състезатели доминираха в изпитанието в клас „Л” – 6-годишни коне и заслужиха първите две призови места. Представителят на клуб „Шумен 2010” Аспарух Атанасов оглави класирането с кон Колорадо, а състезателят на клуб „Шумен” Недко Гайдаров в състезателна двойка с Дръзки стана втори. Третото място бе за Николай Николов от клуб „Класика” с кон Акрундос. 

 

В изпитанието за 7-годишни коне победи записаха ездачи от ККС „Кабиюк”  - Петър Янков с Гепард стана първи при мъжете, а Кристиян Колев с Галилей при юношите до 18 год. Призово второ и трето място при мъжете заслужиха Светослав Стоянов с Роксана II от „Черноморец Бургас” и Юлия Карпова с Кло Валенсия от ЕК „Ангард”.  При юношите призовата тройка бе допълнена от Димитър Веселинов с кон Соломон, представители на СККС „Варна” и Дафи Чавдарова с Киган от „Хан Кубрат”. При децата в този клас участие взе Желязко Димитров с кобила Непала, който е наблюдаван за участие в ЕП.

 

Успехите на Мирослав Илиев  продължиха с кон Камикадзе в клас „Т”, където състезателят от „Калоян 92” се класира първи с най-малък брой наказателни точки при преодоляване на паркур с височина на препятствията от 140 см.  С кобила Контеса Мирослав записа трето място в крайното класиране, а второто заслужи ездача на клуб „Класика” Деян Балчев с кон Апогей.

 

19.06.2012
Horse 1
През уикенда ездачи мериха сили на открит турнир във Войводиново

 

През уикенда във Войводиново се проведе открит турнир по прескачане на препятствия. С изпитание за 4-годишни коне, юноши до 14 год. и аматьори започна вторият състезателен ден на турнира в пловдивското село. С победа в изпитанието при юношите се поздравиха Александър Цветков с кобила Есмералда, представител на клуб „Галоп”, който финишира с чист паркур и време в баража от 37.59 сек. Втора се класира Сияна Цончева с Каскайо от клуб „Скайси Еф”, която също преодоля без грешка паркура, но за състезателно време от 43.67 сек. Трета остана Весела Костуркова с Горделива от ККС „Херос”. 

 

При аматьорите Боян Цанев от ККС „Сливнишки герой” записа първо място в класирането с кобила  Ащен и трето със Силвър Лейди. Втора в класирането при аматьорите бе състезателната двойка от от клуб „Херос” - Мария Аршинкова и кобила Азия.

 

С 65 печеливши точки и време 62.31 сек.  Христо Найденов от ЕК „Левски” с кобила Калър Дрим  победи в неделното изпитание за категория 5-годишни и по-възрастни коне, провело си при височина на препятствията от 120 см. с жокер. Втори в класирането бе Стоян Китаровски с кон  Копигамо с 65 точки  и време от 77.40 сек., а трети  остана Боян Цанев със 54 печеливши точки и време 75.23 сек. от клуб „Сливнишки  герой”.

 

Състезателят на бургаския клуб „Хан Крум” Пламен Радославов и кобила Никита оглавиха класирането в неделя в категория 5 и 6-годишни коне след директен бараж следвани от състезателните двойки на плевенския клуб „Сторгозия” - Антон Дацински с Кристиано и Калин Неделчев с Калина Б заели съответно второ и трето място. 

 

В същата категория при децата призовата тройка бе в състав: Весела Костуркова с Горделива - първо място клуб „Херос”, Любомир Иванов с Перплекс от клуб „Свети Георги” - второ място и Сияна Цончева с Фалко Дьо Монте - трето място клуб „Скайси Еф”. 

 

Първо място в категория 6-годишни и по-възрастни коне при паркур с височина на препятствията от 125 см., заслужи състезателната двойка Николай Асенов с кон Ок Еф от ККС „Кариер”,а призовите второ и трето бяха съответно за състезателят на „Левски” Христо Найденов с Ейнджъл Z и Иван Кисьов с Кардам от клуб „Ген. Владимир Стойчев”. 

 

18.06.2012
Rosen
Росен Райчев с две победи на престижен турнир в Германия

 

Броени дни след като спечели Гранд При на Световната купа в Божурище, българинът Росен Райчев записа поредни състезателни успехи този път в Германия, където участва в турнир Баден Класик с награден фонд от 60 000 евро. 

 

Първата победа в Баден Класик Росен Ройчев постига на 15 юни /петък/ в изпитание с височина на препятствията от 150 см., където оглавява класирането с кон Капучино. 

 

В неделя българският състезател взема участие в Гранд При изпитанието, което преминава в два манша. 40 състезателни двойки влизат във финална надпревара на турнира като само три от тях преминават без грешка и двата манша. Сред тях е двойката Росен Райчев и кон Квабс, които демонстрират перфектна форма на паркур с височина на препятствията от 150 см. и триумфират като победители в Гранд При на Баден Класик. 

 

12.06.2012
Bef logo
Държавно първенство по обездка се проведе в Божурище

Държавно първенство по обездка в класове „Т” и „Млади ездачи” се проведе на конно-спортна база „Ген. Крум Лекарски” в Божурище. Паралелно с държавния шампионат в конкретните класове се реализираха и съпътстващи турнири за деца и юноши до 18 год., както и в класовете „Н” и „Л”. 

 

Държавен шампион по обездка в клас „Млади ездачи” стана Одре Кекс от клуб „Карнавал”, която се състезава в дисциплината с кон Фантастико. Христо Георгиев от клуб по конен спорт „Кан Аспарух” стана държавен шампион в клас „Т” с кон Дагестан. 

 

В предварителен тест за пет годишни коне в клас „Н” при аматьорите победител бе Теодора Младенова от ККС „Кан Аспарух” с кон Амон Ра, а при мъжете в същото изпитание и клас, състезателят на клуб „Калоян 92” -Мирослав Илиев с кон Калоян оглави класирането. При аматьорите в третия тест за млади коне отново Теодора Младенова и Амон Ра заслужиха първото място, а Стефани Гачева с кон Трим от ездови клуб „Еклипс” постигнаха най-висок резултат в категория мъже/жени.

 

Първа в теста за средно ниво на клас „Л” се класира Гергана Найденова от клуб „Левски” с кон Десперадо, а титуляр в класирането на предварителния тест за същия клас стана Стефани Гачева с кон Венус. 

 

Предварителен, отборен и индивидуален тест покриваха състезателите в категория „Деца”. Състезателната двойка от ездови клуб „Еклипс” Катерина Цветанова и кобила Евридика постигна първо класиране и в трите теста. Почетно второ класиране също в трите теста постигна Мина Дончева от клуб „Свети Георги” с кон Драг. 

 

Тодор Киров от клуб „Калоян 92” с кон Дезар бе най-успешен при юношите до 18 год. в индивидуалния тест. Първо класиране в отборния тест и в кюр свободен стил заслужи Калина Николова в състезателна двойка с кон Дагестан. 

 

Подробна информация за класирането в отделните класове и тестове може да намерите в секция „Календар”, където към конкретната състезателна проява са поместени протоколи.

12.06.2012
Horse 1
Силен състезателен интересен към турнир в Житница

През уикенда спортен комплекс „Тракиец” в с. Житница бе домикин на открит турнир по прескачане на препятствия. Над 100 старта се проведоха в рамките на пет изпитания в съответните класове.

 

В изпитание за 4-годишни коне при децата Александър Попов с кобила Есмералда постигна успех и призово първо място следван от Весела Костуркова с Горделива и Йосиф Якоб с Либертина. При аматьорите в същия клас призовата тройка бе в състав Георги Шумански и Талант, Александра Александрова и Онива, Ирена Методиева и Пандора. Състезателната двойка Марио Делянски и кобила Либерта оглавиха класирането при мъжете, Петър Георгиев с Каскада и Димитър Василев с Калимеро Ван Де Рихтен се класираха съответно на втори и трето място. 

 

Александър Цветков и Есмералда се поздравиха с победа при децата след бараж във второто изпитание за деца при 5-годишните коне. С минимална разлика в състезателното време Мина Дончева и Драг останаха втори, а трети бе Йосиф Яков с кобила Либертина. 26 състезателни двойки стартираха в същия клас при мъжете, а победата бе заслужена от Александра Александрова с кобила Онива, които единствени финишираха с чист паркур и бараж. Второ и трето място в класирането записаха Апостол Тенев с Дон Жуан и Георги Железчев с Кашмир. 

 

В щафетата за 5-годишни и по-възрастни коне състезателите на „Сторгозия” Калин Неделчев с Калина В и Антон Дацински с Кристияно победиха с една точка повече вторите в класирането Георги Железчев с Кашмир и Тихомир Дянков със Сюта Фю. Третото място в щафетата бе за ездачите Станислав Недев с Демет Ейнджъл и Христо Киров с Демет Комтеса. 

 

Калин Неделчев и Калина В постигнаха още един успех в Житница, а именно в изпитанието за 6-годишни коне, провело се на принципа „избери си точките”. Второ място в атрактивното изпитание спечели Красина Кръстева с Татяна, а трети остана Тихомир Дянков с Финес. В надпреварата взеха участие общо 20 състезателни двойки.

 

В надпревара в клас „Л” влязоха 25 състезателни двойки както три от тях си разпределиха призовите позиции след бараж. Победител стана Димитър Василев с кон Скот Аделхейд следван от Георги Петров с Кончерто и Страхил Ангелов с Диадора.

03.06.2012
Rossen raychev&cappocino_krum rashkov_grand prix_small
Росен Райчев триумфира първи в Grand Prix „Ген. Владимир Стойчев” в Божурище

С българския химн завършва Световната купа по прескачане на препятствия 

 

3 юни, Божурище. Повод за национална гордост ни донесе състезателната двойка Росен Райчев с кон Капучино, които накараха многобройната публика в Божурище да притихне при невероятната им изява в редовния паркур и бараж, завършил без наказателни точки и време от 42.30 сек. 

 

Втора във финалната надпревара остана Патрисия Колър от Швейцария, която с кобила Тирасина също премина чисто паркура на бараж и завърши със състезателно време от 46.30 сек. Турският състезател Авни Атабек остана трети след като допусна две грешки и се отказа. 23 състезателни двойки от България, Турция, Румъния и Швейцария участваха в Grand Prix надпреварата с награден фон от 23 000 евро, а само три се класираха за бараж. Росен Райчев записа пето класиране с втория кон, с който взе участие – Квабс.

 

Grand Prix изпитанието тази година носи името Приз „Ген. Владимир Стойчев”, с което Българска федерация по конен спорт още веднъж фокусира общественото внимание върху 120-та годишнина от рождението на легендата в конния ни спорт и изразява уважението си към цялостния му принос за развитието на спорта в страната.

 

Победно бе и началото на четвъртия ден на Световната купа по прескачане на препятствия. Състезателят от клуб по конен спорт “Свети Георги” Светлин Иванов ни зарадва с победа в клас Млади коне.

 

В динамичен бараж между шест състезателни двойки Светлин Иванов и 6-годишният кон Кон Кидам (Con Quidam) демонстрираха отлична форма, преодолявайки чисто паркура с височина на препятствията от 1.25 см. за време от 36.97 сек. Втори се класира румънският състезател Йонут Урсаче, който с кобила Касиана преодоля паркура за 36.54 сек., но с 4 наказателни точки, а призовата трета позиция бе заслужена от български състезател – Пламен Радославов с време 38.78 сек. и 4 наказателни точки. Той участва в надпреварата с кобила Никита. Димитрис Натцис с Мистър Казанова и Димитър Василев с Амос Би се класираха съответно четвърти и пети. 20 състезателни двойки от България, Румъния, Гърция, Сърбия и Турция се включиха в надпреварата в клас Млади коне за награден фонд от 1100 евро. 

 

Сенчер Хорасан записа поредна победа на Световната купа по прескачане на препятствия в Божурище като спечели Приз „G.P.Group” с кон Чартбрейкър в последния ден на престижното международно събитие. Състезателната двойка финишира с време от 63.26 сек. Второто място отново бе за турския ездач, но с кон Адмирал 7 и време от 63.92 сек., а трети остана Разван Бозан от Румъния в състезателна двойка с кон Кашмир, които записаха финално време от 64.69 сек. С време от 65.01 сек. турската двойка Омер Караевли и Сторм са четвърти в крайното класиране на Сребърния тур. 

 

Световната купа се реализира с подкрепата на Министерство на физическото възпитание и спорта, Български олимпийски комитет, Български спортен тотализатор, Mercedes-Benz, Rotary International, Rotary Club Sofia Vitosha, ЦУМ, Биомет, Оптикс, Балканстар, G.P. Group Ltd, Cavalor, Devin, Domain Boyar, Хорспауер продуктс, Булбарн, Текама, Юнион Ивкони, Ferrosteel, Деликатес Житница. Организатори на проявата са Българска федерация по конен спорт и КСБ “Ген. Крум Лекарски”  със съдействието на Община Божурище. Официални медийни партньори на събитието са Българска национална телевизия и Дарик радио.

 

 

Актуална информация от Световната купа по прескачане на препятствия и снимки можете да видите тук: 

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.397469906962726.85673.168682663174786&type=1

 

02.06.2012
Kalin_small
Победа за Калин Неделчев на национален турнир в Божурище

Състезателната двойка Калин Неделчев и Калина В от ЕК „Сторгозия” спечелиха първо място в национално изпитание за 5-годишни и по-възрастни коне, аматьори и деца, провело се в сутрешните часове на третия ден на Световната купа по прескачане на препятствия в Божурище. Калин Неделчев финишира баража с чист паркур и състезателно време 40.95 сек. След него се класира Анна Бойова с кобила Лудетина от клуб „Престиж” отново с чист паркур и време от бараж 40.95 сек., а трето място заслужи Екатерина Дунева с кон Кондор от ККС „Полимекс Спорт”. Турският състезател Арман Озгорки с Ченс Зет и Мирослав Илиев с кон Калоян, представител на клуб „Калоян 92” се класираха съответно на четвърто и пето място.

 

Шуменските състезатели в категория деца Желязко Димитров с кобила Непала и Белмин Арифона с Дитка си оспорваха първото място в бараж. Желязко от клуб „Шумен 2010” оглави класирането с чист паркур и време 36.17 сек., а Белмин от ККС „Шумен” остана втора с време 45.23 сек. Третото място заслужи Любомир Иванов с Перплекс от ККС „Св. Георги”.

При аматьорите призовата тройка бе в състав Къньо Тодоров с кон Айдахо от СККС „Варна”, Христо Киров с Демет Апокалипсис и Мелиха Кирова с Дара Бубамара от клуб „Демет”.

 

Наградите връчиха Валентин Божков – президент на жури на терен и Люба Аргилашка от организационния комитет. 

 

 

02.06.2012
Uonut_small
Турският състезател Сенчер Хорасан спечели приз „БОК” в Божурище

 

 

Българинът Иван Кисьов с кон Кардам покри квалификация за участие в Европейски шампионат за юноши в Австрия

 

2 юни, Божурище. Сенчер Хорасан с кон Адмирал 7 спечели Приз „Български олимпийски комитет” след динамичен бараж в конкуренция със седем състезателни двойки в Сребърния тур, който се проведе в третия ден на Световната купа по прескачане на препятствия. Турският състезател финишира с кон Адмирал без наказателни точки за време 43.73 сек. Втори се класи герменецът Матиас Швенкер с кобила Емили със състезателно време 44.55 сек. и чист паркур, а трети остана Авни Атабек от Турция с кон Калистро отново с чист паркур и време 46.87 сек.

 

Турските състезатели доминираха и при юношите като спечелиха призовите три позиции. Ерол Акбаш с Кондендрина оглави класирането следван от Талия Афионери с Куите и Керем Юней с кобила Велена. Наградите им бяха връчени от генералния секретар на БОК – Белчо Горанов.

21 състезателни двойки при мъжете и 20 двойки при юношите от 6 страни - България, Германия, Гърция, Турция, Румъния и Швейцария взеха участие в изпитанието за Приз „БОК” с награден фонд от 900 евро. Сребърният тур има ключова роля за добиване на квалификация за Европейски шампионат за юноши в Австрия през август.  Иван Кисьов с кон Кардам покри квалификация за участие в престижния шампионат, наред с още 9 състезателни двойки при юношите.

 

Румънският състезател Йонут Урсаче триумфира с приз „Божурище” в клас млади коне на Световната купа по прескачане на препятствия в Божурище. Призът му бе връчен от Н.Пр. Арсен Шоян – посланик на Армения в България, кметът на Божурище – Аспарух Аспарухов и зам.-кметът на Божурище – Виолета Велчева. 

 

Йонут Урсаче с кобила Касиана финишира с чист паркур  и най-добро време от 56.53 сек. Сънародникът му Раду Илиои заслужи втората призова позиция с време 62.23 сек. в състезателна двойка с  кон Брутус. Българските състезателни двойки Недко Гайдаров с кон Дръзки, Пламен Радославов с Никита и Аспарух Атанасов с Колорадо Зет заеха местата от трето до пето съответно с времена от 62.74 сек., 62.93 сек. и 64.22 сек.

20 състезателни двойки от България, Сърбия, Румъния, Турция и Гърция премериха сили в надпреварата в клас „Млади коне” за Приз „Божурище”, а наградният фонд бе в размер на 900 евро. 

 

Световната купа се реализира с подкрепата на Министерство на физическото възпитание и спорта, Български олимпийски комитет, Български спортен тотализатор, Mercedes-Benz, Rotary International, Rotary Club Sofia Vitosha, ЦУМ, Биомет, Оптикс, Балканстар, G.P. Group Ltd, Cavalor, Devin, Domain Boyar, Хорспауер продуктс, Булбарн, Текама, Юнион Ивкони, Ferrosteel, Деликатес Житница. Организатори на проявата са Българска федерация по конен спорт и КСБ “Ген. Крум Лекарски”  със съдействието на Община Божурище.

 

Официални медийни партньори на събитието са Българска национална телевизия и Дарик радио.

 

 

На снимката: Румънският състезател Йонут Урсаче с приз „Божурище”,  връчен от кметът на Божурище – Аспарух Аспарухов.

 

 

 

02.06.2012
Omer karaevli
Приз "Биомет" бе спечелен от Омер Караевли

7 състезателни двойки от Турция и 4 от Румъния взеха участие в изпитанието за Приз "Биомет", с което приключи състезателната програма за третия ден на Световната купа по прескачане на препятствия в Божурище. 

 

Омер Караевли от Турция в състезателна двойка с Куинто II спечели в атрактивното изпитание с нарастваща трудност и жокер като постигна 65 печеливши точки при време от 63.44 сек. Второто място заслужи Хасан Сентурк с Уникум Джумпи също от Турция със същия брой точки и време 65.99 сек., а трето остана румънецът Норберт Шуман с Карат 260.  Турските състезатели Ефе Сияхи с Луцифер Дел Ислес и Сенчер Хорасан с Хот Госип заеха съответно четвърто и пето място в класирането за Приз "Биомет".

 

Наградите на победителите в надпреварата бяха връчени от Калина Борисова- технически експерт и Цветан Василски - технически директор в Биомет.

01.06.2012
Anna boyova_winner_national tour 1 june
Победа за Анна Бойова в национален турнир в Божурище

33 състезателни двойки участваха в изпитанието за 5-годишни и по-възрастни коне, аматьори и деца на национално ниво, с което стартира втория състезателен ден на Световната купа по прескачане на препятствия в Божурище. 

 

При децата най-убедително се представи Желязко Димитров с кобила Непала от ездови клуб „Шумен-2010” следван от Мартина Агопян с кобила Диадора от клуб „Престиж” и Венцислав Изов с кон Езоп от клуб „МСВ Изови”, класирали се съответно на второ и трето място. 

 

При аматьорите първите две призови позиции бяха за представители на клуб „Демет”, а именно Мелиха Кирова с кобила Дара Бубамара и Христо Киров с Демет Апокалипсис. Трети остана Къньо Тодоров с Айдахо от СККС „Варна”. 

 

С чист паркур състезателната двойка Анна Бойова и Лудетина от клуб „Престиж” заслужиха първото място в класирането за мъже/жени. Второ място бе за Петко Младенов с Ексалант Естрада от клуб „Карнавал”, трето за Мирослав Илиев с кон Калоян от клуб „Калоян 92”, а четвърти са класира представителя на клуб „Сторгозия” Асен Илиев, участвал в надпреварата с кобила Ривърденс. 

01.06.2012
Rossen raychev & capoccino_small
Турция грабна приз „Ген. Крум Лекарски” на Световната купа по прескачане на препятствия

Турският състезател  Хусню Динч спечели Приз „Ген. Крум Лекарски” във втория състезателен ден на Световната купа по прескачане на препятствия в Божурище след напрегнат бараж между 6 състезателни двойки. Българинът Росен Райчев постигна най-добро състезателно време, но допусна 4 наказателни точки. 

 

Победителят от Турция в състезателна двойка с кобила Чиара финишира с чист паркур и състезателно време от 36.64 сек. Второто място бе също за представител на Турция, а именно Сенчер Хорасан с Лаваро, записали време от 37.43 сек. Патрисия Колър с кобила Тирасина заслужи трето място с чист паркур и време 37.57 сек. Българският състезател Росен Райчев записа четвърто класиране с кон Квабс и време от 36.44, а петото заслужи с кон Капучино и време от 36.33 сек. и 4 наказателни точки в двата паркура.

 

Наградите на победителите в надпреварата бяха връчени от Н.Пр. Джеймс Уорлик – посланик на Америка в България и представители на организационния комитет.

01.06.2012
World cup 2012 007
Гръцки състезател спечели Приз "ЦУМ"

С изпитание за Приз "ЦУМ" завърши вторият ден на Световната купа по прескачане на препятствия. 56 състезателни двойки от България, Румъния, Гърция, Турция и Германия стартираха в надпреварата на Сребърен тур и юноши с височина на препятствията 130 см. и награден фонд 900 евро.

 

Състезателят от Гърция Ангелос Тулупис с кобила Айша Ди спечели убедително Приз "ЦУМ" с чист паркур и състезателно време от 54.57 сек. Германецът Томас Хейнекинг с кобила Сали Ел се класира втори с време 57.15 сек., а трети остана Клаудио Джордже от Румъния, който с кобила Балобина финишира за време от 57.26 сек.

 

При юношите турските ездачи демонстрираха добра подготовка и състезателни умения, с които заслужиха призови позиции. Керем Юней с кобила Велена оглави класирането с чист паркур и време 60.26, а Селин Чан Гюней записа второ и трето класиране с с коне Леон Джи и Зандер, и състезателни времена съответно 61.83 и 65.39 сек.

 

Наградите на побудителите в Сребърния тур връчиха д-р Крум Рашков - член на организационния комитет и Димитър Генов - председател на журито на терен.

 

 

 

31.05.2012
Denislav alexandrov & libero_small
С успехи на българските състезатели започна Световната купа по прескачане на препятствия в Божурище

 

Станислав Георгиев и Денислав Александров ни зарадваха с победи в клас Млади коне и при юношите в Сребърния тур в първия ден от най-престижното международно състезание по конен спорт

 

31 Май 2012, Божурище. С национално изпитание в клас 5-годишни и по-възрастни коне, аматьори и деца започна състезателната програма на първия ден на Световната купа по прескачане на препятствия. Успешно бе началото за Теодора Агопян с кон Адлер от клуб по конен спорт „Престиж”, които оглавиха класирането при децата, следвани от  Пелин Деняли с Винеля от Турция и Мина Дончева с кон Драг от ККС „Свети Георги”. 

 

Състезателят на клуб „Шумен 2010” Аспарух Атанасов с кобила Непала триумфира при мъжете в изпитанието с височина на препятствията 105-110 см., а трима състезатели от клуб „Сторгозия” – Плевен допълниха призовите позиции, а именно Денислав Александров с кон Клавдио – второ място, Асен Илиев с Ривърденс – трето място, Антон Дацински с Киана – четвърто. Петата позиция в класирането бе за Юлия Младенова с кон Лимбо от клуб „Карнавал”. Мелиха Кирова с кобила Дара Бубамара от клуб „Демет”, Гергана Фратева с Мания от клуб „Перун” и Христо Киров с кон Демет Апокалипсис също от клуб „Демет” оформиха призовата тройка в класирането на аматьорите.

 

21 състезателни двойки от България, Сърбия, Румъния, Турция и Гърция стартираха в първото изпитание на Световната купа в клас Млади коне на конно-спортна база „Ген. Крум Лекарски”. Българските състезатели доминираха в изпитанието и записаха призови класирания. 

Станислав Георгиев с кобила Лагуна записа първия роден успех на престижното състезание като финишира с чист паркур и състезателно време от 32.32 сек. Второто място заслужи румънецът Йонут Орсаче с кобила Касиана с време 33.68 и без наказателни точки, трети се класира Светлин Иванов с Конхидан с време 37.11 сек. и без наказателни точки, четвърта стана състезателната двойка Пламен Радославов и Никита - 37.39 сек. състезателно време, 0 наказателни точки, а пето място си поделиха две състезателни двойки, а именно Тихомир Дянков и Финес и Анна Бойова с Преслава, финиширали със състезателно време 38.78 сек. 

 

Състезателният триумф в Златния тур бе за участниците от Турция. Хасан Сентюрк с кон Балтик Шоу финишира с чист паркур и състезателно време от 55.83 сек. и оглави класирането за приз Optix, а Омер Караевли с кон Колето и кон Сторм записа второ и трето класиране със състезателно време съответно 54.24 сек. и 57.08 сек. Българският състезател Христо Найденов с Ейнджъл Зет остана четвърти без наказателни точки и време от 57.70 сек. Петото място отново бе за представител на Турция – Хасан Сентюрк с кон Уникумс Джумпи.

Наградите на победителите в Златния тур връчиха Иван Чолаков – изпълнителен директор на Optix и Мария Тереза Пирес Миранда – член на жури на терен. За приз Optix стартираха 27 състезателни двойки от България, Турция, Румъния, Швейцария и Германия. Изпитанието в рамките на Световната купа по прескачане на препятствия бе с височина на препятствията от 1.40 см.

 

52 състезателни двойки, от които 18 в категория юноши, представители на България, Турция, Румъния, Германия и Гърция участваха в изпитание Сребърен тур и юноши за приз Mercedes. Българският химн звуча в края на първия състезателен ден за Денислав Александров с кон Либеро със състезателно време от 29.90, който оглави класирането при юношите следван от Ерол Акбаш с кобила Контебрина с 31.12 сек. Иван Кисьов с коне Казус Ван Кайзъл и Кардам записа трето и четвърто място, а пета се класира Йоана Кракиноу с кон Контрадикшън.

Приз Mercedes спечели румънският състезател Жорже Клаудио с кобила Балубета, който финишира с време 28.79 сек. Второто място си поделиха Сенчер Хорасан с кон Адмирал и Христо Найденов с Алвин Зет, който преодоляхя паркура с време 31.28, след тях се подредиха Сенчер Хорасан с Чартбрейкър на четвърто място и на пето – Матис Швенткер от Германия с кобила Емили за време 31.81 сек.

Наградите на победителите връчи Катя Боянова – изпълнителен директор на Балканстар, официален представител на Mercedes Benz, осигуряващи и предметните наградите за юношите. 

 

Световната купа се реализира с подкрепата на Министерство на физическото възпитание и спорта, Български олимпийски комитет, Български спортен тотализатор, Mercedes-Benz, Rotary International, Rotary Club Sofia Vitosha, ЦУМ, Биомет, Оптикс, Балканстар, G.P. Group Ltd, Cavalor, Devin, Domain Boyar, Хорспауер продуктс, Булбарн, Текама, Юнион Ивкони, Ferrosteel, Деликатес Житница. Организатори на проявата са Българска федерация по конен спорт и КСБ “Ген. Крум Лекарски”  със съдействието на Община Божурище.

 

Официални медийни партньори на събитието са Българска национална телевизия и Дарик радио.

 

Актуална информация в хода на Световната купа по прескачане на препятствия и снимки можете да видите тук: 

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.397469906962726.85673.168682663174786&type=1

29.05.2012
Pressconference_jumping world cup_ivelin valev, dr
България ще бъде домакин на Световна купа по прескачане на препятствия

 

Престижното международно събитие - Световна купа по прескачане на препятствия ще се проведе от 31-ви май до 3-ти юни и ще премине по патронажа на Министъра на физическото възпитание и спорта Свилен Нейков. За  трета поредна година домакин е конно-спортна база “Ген. Крум Лекарски” в Божурище. 

 

Над 100 участници от седем държави – България, Германия, Швейцария, Гърция, Турция, Румъния и Сърбия ще вземат участие в международното състезание, което е с награден фонд в размер на 41 000 евро. „Българските състезатели, които ще вземат участие в престижната надпревара са Росен Райчев, Апостол Тенев, Аспарух Атанасов, Христо Найденов и Светлин Иванов при мъжете, а при юношите – Иван Кисьов, Кристиян Вълев, Ана-Мария Пашова, Красина Кръстева и Денислав Александров”, обяви националният селекционер Ивелин Вълев по време на пресконференцията днес. 

 

Дизайнът на паркурите отново е поверен на световно известния експерт в конния спорт Стефан Вирт с асистент Теодор Шейтанов. 

 

Паралелно с изпитанията за Световна купа ще се реализират национални турнири в категориите деца, юноши и аматьори.

 

Състезателната програма по дни:

 

Четвъртък 31/05/2012

 10.00 ч. Национален турнир

13.00 ч. Изпитание Млади коне

15:30 ч. Златен тур, Приз Optix

18:00 ч. Сребърен тур и Юноши, Приз Mercedes

 

Петък 01/06/2012 10.00 ч. Национален турнир

15:00 ч. Приз „Ген. Крум Лекарски” – точки за Rolex Ranking

18:00 ч. Сребърен тур и юноши, Приз ЦУМ

 

 

Събота 02/06/2012

 10.00 ч. Национален турнир

12.30 ч. Изпитание Млади коне, Приз Божурище

14:30 ч. Приз БОК - квалификация за Европейски шампионат за юноши 2012

18:00 ч. Златен тур, Приз Биомет

 

Неделя 03/06/2012

 10.00 ч. Изпитание Млади коне

13:30 ч. Сребърен тур, Приз G.P.Group

16:30 ч. GRAND PRIX „Ген. Владимир Стойчев – точки за Rolex Ranking, квалификация за Европейски шампионат 2013 и Олимпийски игри Лондон 2012

 

 

Гранд При изпитанието тази година ще носи името Приз „Ген. Владимир Стойчев”, с което Българска федерация по конен спорт още веднъж фокусира общественото внимание върху 120-та годишнина от рождението на легендата в конния ни спорт и изразява уважението си към цялостния му принос за развитието на спорта в страната.

 

Световната купа в Божурище има определяща роля за добиването на точки за финалите на Световната купа на ФЕИ в дисциплината прескачане на препятствия (Rolex Ranking). За състезателния сезон 2011/20112 год. българските ездачи имат призови класирания в ранглистата на Централно европейската южна под-лига, а именно първо място за Валентин Вълков, второ за Калин Неделчев, трето за Росен Райчев, пето за Ангел Няголов и шесто за Аспарух Атанасов. Състезанието в Божурище е първото изпитание, носещо точки за състезателен сезон 2012/2013 година.

Световната купа е стратегическа и в качеството си на квалификация за два европейски шампионата, и квалификация за Олимпийските игри в Лондон през 2012 г.

 

103-годишна е историята на състезанието. За първи път то се провежда в Гранд Олимпия Хол в Лондон през 1909 год., 12 години преди да бъде създадена Международната федерация по конен спорт /FEI/. През 1983 год. България има честта за първи път да е домакин на престижното състезание. От тогава до днес са проведени 26 Световни купи в страната ни. Динамиката и атрактивния характер на дисциплината прескачане на препятствия продължават да изпълват столетната история на състезанието с много емоции и силен състезателен дух.

 

Конна база “Ген. Крум Лекарски” ще осигури европейска атмосфера и комфортни условия за провеждането на спортно събитие от такъв мащаб. Базата отговаря на всички съвременни стандарти за качество, налагани в страните с развит конен спорт, а младият екип разработва целенасочена стратегия за повишаване на спортната квалификация на българските състезатели чрез реализацията на състезания от висок ранг.

 

Световната купа се реализира с подкрепата на Министерство на физическото възпитание и спорта, Български олимпийски комитет, Български спортен тотализатор, Mercedes-Benz, Rotary International, Rotary Club Sofia Vitosha, ЦУМ, Биомет, Оптикс, Балканстар, G.P. Group Ltd, Cavalor, Devin, Domain Boyar, Хорспауер продуктс, Булбарн, Текама, Юнион Ивкони, Ferrosteel, Деликатес Житница. Организатори на проявата са Българска федерация по конен спорт и КСБ “Ген. Крум Лекарски”  със съдействието на Община Божурище.

 

Официални медийни партньори на събитието са Българска национална телевизия и Дарик радио.

 

 

27.05.2012
11
Успехи на българските ездачи по европейските терени

Отново успешно представяне на нашите състезатели в дисциплините прескачане на препятствия и издръжливост.

 

За първи път български ездач завършва успешно състезание на дистанция 160 км. На международния турнир по издръжливост в Саморин, Словакия  Иван Стойчев с кон Захир се класира на 5-то място. На дистанция 120 км квалификация покриха Жанина Иванова с кобила Зезана и Мария Йорданова с Ибн Галал Саба.

 

Росен Райчев с Капучино се класира 1-ви на височина 150 см в Международния турнир по прескачане на препяствия в Мюнхен.

22.05.2012
Bef logo
Покана за пресконференция

 

Наближава най-значимото международно събитие по конен спорт, на което страната ни ще бъде домакин през тази година – Световната купа по прескачане на препятствия, която ще се проведе от 31 май до 3 юни на конно-спортна база „Ген. Крум Лекарски”, Божурище.  

 

Световната купа за втора поредна година ще премине под патронажа на доц. д-р Свилен Нейков – министър на физическото възпитание и спорта. 

 

Заповядайте на пресконференция на 29 май, вторник, в 11.00 часа, пресклуб “България”, Национален стадион “Васил Левски”, за да научите повече за спортното събитието, което ще привлече състезатели от 7 страни. Най-титулуваните в национални и международни спортни прояви български състезатели ще вземат участие в атрактивната надпревара по прескачане на препятствия. 

 

Паралелно с изпитанията за Световна купа ще се реализират национални турнири в категориите деца, юноши и аматьори.

 

Състезателната програма по дни:

 

Четвъртък 31/05/2012 

13.00 ч. Изпитание Млади коне

15:30 ч. Сребърен тур и Юноши, Приз Optix

18:00 ч. Златен тур, Приз Mercedes

 

Петък 01/06/2012

15:00 ч. Приз „Ген. Крум Лекарски” – точки за Rolex Ranking

18:00 ч. Сребърен тур и юноши, Приз ЦУМ

 

Събота 02/06/2012

12.30 ч. Изпитание Млади коне, Приз Божурище

14:30 ч. Приз БОК - квалификация за Европейски шампионат за юноши 2012

18:00 ч. Златен тур, Приз Биомет

 

Неделя 03/06/2012

10.00 ч. Изпитание Млади коне

13:30 ч. Сребърен тур, Приз G.P.Group

16:30 ч. GRAND PRIX „Ген. Владимир Стойчев – точки за Rolex Ranking, квалификация за Европейски шампионат 2013 и Олимпийски игри Лондон 2012

 

Grand Prix изпитанието тази година ще носи името Приз „Ген. Владимир Стойчев”, с което Българска федерация по конен спорт още веднъж фокусира общественото внимание върху 120-та годишнина от рождението на легендата в конния ни спорт и изразява уважението си към цялостния му принос за развитието на спорта в страната.

 

Световната купа в Божурище има определяща роля за добиването на точки за финалите на Световната купа на ФЕИ в дисциплината прескачане на препятствия, както и в качеството си на квалификация за два европейски шампионата и Олимпийските игри в Лондон тази година.

 

 

15.05.2012
Logo bef
Списък на спортни коне на клубове местодомуващи на КСБ "Хан Аспарух"

Представяме  Ви списък на спортни коне на клубове по конен спорт, местодомуващи на КСБ”Хан Аспарух” – гр.София ползващи  облекчение при заплащане на ежемесечните наеми.
Определянето на конете е съобразено Решение № 1, протокол №1 14.01.2005 год., на УС на БФ Конен спорт и въз основа участие във финалите на ДСК по дисциплини.

 1. ККС Астерикс  – Добуш, Дащия, Орландо, Дагестан
 2. ЕК Левски – Калър Дрийм, Ейнджъл Z, Карпи Дием ІІ
 3. ККС Галоп – Емисар
4. ЕК Свети Георги – Пити Пляч, Дансинг Сиймор, Чинг Ван Беркенброг, Епизод, Уестли Паула, Куандо 30, Фабрина, Доминос Допидо
5. КККС Божур – Миг, Каскада, Канада, Преслав, Сливен
6. ЕК Еклипс – Дарси, Венус
7. ККС Кибела – Секрето, Армагедон, Кибела
8. ККС Атлиман – Диоген, Наден

Д-Р КРУМ РАШКОВ
Генерален секретар

08.05.2012
Jitnitza
Конна база „Тракиец” домакин на турнир навръх Гергьовден

Състезатели  от  цялата  страна взеха участие в турнир по прескачане на препятствия в новооткритата  конна база „Тракиец”  в пловдивското село Житница.  Повече от 6 часа продължи надпреварата, провела се Гергьовден под  съдийското ръководство на Васил Фратев от БФКС.

 

Йосиф Яков с кобила Либертина оглави класирането при децата в първото състезателни изпитание за 4-годишни коне, а титуляри в същия клас при мъжете и аматьорите бяха съответно Филип Велев с кон Хелиос и Георги Шумански с Талант.

 

В следващото изпитание за 5-годишни коне с победа се поздравиха Теодора Агопян с  Ексалант Вю при децата, Пламен Радославов с кобила Никита при мъжете и Боян Цанев с Ащен при аматьорите.

 

Денислав Ангелов с Либеро се класира първи в третото състезателно изпитание за деня в клас 6-годишни и по-възрастни коне, а в клас „Т” победата заслужи Иван Кисьов с Казус Ван Кайзъл. 

 

Победителите си разделиха  общ награден фонд на стойност 4 100лв (парични и предметни награди), осигурен от фирмите  Деликатес  Житница, Ретро М,  Хорс  пауър  продъктс  и шато Щтипкови, а турнирът събра над  400 зрители.

05.05.2012
None_news_image
Прием за 6 и 7 клас за спортно училище "Тодор Каблешков" Стара Загора

Открита е каманията за прием на ученици от цялата страна в специалност конен спорт от 6, 7 клас вучилище "Тодор Каблешков" Стара Загора. Училището разполага с пансион и стол. Тренировките ще се провеждат на Конна база на Тракийския Университет За повече информация 0878 27 0497 Радостина Драгиева

03.05.2012
Logo bef
Поради технически проблем информацията на сайта не е актуална

Моля да ни извините, но поради срив в елктро-занхранването сървърът ни е повреден и информацията на сайта е от 19 Април. Работи се по отстраняване на повредата и ще възстановим актуалната информация възможно най-скоро.

24.04.2012
Bef logo
БФКС участва за втора поредна година в Национална спортна панорама

Българска федерация по конен спорт за втора поредна година взе участие в Национална спортна панорама, която се проведе от 20-ти до 22-ри април пред Националния дворец на културата в София. С атрактивен информационен щанд, открит манеж и разходки с пони, БФКС привлече вниманието на многобройните посетители на панорамата. 

 

Участието на федерацията в този спортен форум има за цел да популяризира конния спорт в неговата достъпност и уникалност сред широката общественост, както и да акцентира върху необходимостта от активни физически занимания за младите хора в страната. Събитието, в което представиха дейността си 76 спортни федерации бе по инициатива на Министерството на физическото възпитание и спорта, Министерство на образованието, младежта и науката, Министерство на здравеопазването и Министерство на културата

 

Селекционерът на националния отбор по прескачане на препятствия Ивелин Вълев и състезателката в същата дисциплина Виктория Граматикова участваха в парада на спортовете при официалното откриване на панорамата. 

 

Много деца направиха своя първи опит в ездата с понито Винету, което бе на разположение на малчуганите през трите дни на събитието заедно с квалифицирани инструктори, а експертите от БФКС предоставяха подробна информация на заинтересованите от спорта и възможностите за неговото практикуване на информационен щанд.

 

Снимки от участието на БФКС в Национална спортна панорама може да разгледате на: http://www.facebook.com/media/set/?set=a.371141419595575.81367.168682663174786&type=3

 

 

19.04.2012
Bef logo
БФКС ще вземе участие в Национална спортна панорама 2012