Новини
Download
12.03.2021
Мерки и препоръки на Ветеринарната комисия към БФКС

На 10 март се проведе заседание на ветеринарната комисия към БФКС във връзка със заболяването на конете от Ринопневмонит EHV 1 в голяма част от Европейските страни.

Приложено ще намерите решенията и препоръките на ветеринарната комисия за предотвратяване на внасяне на заразата в страната ни.

 

ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ККС, 

ОРГАНИЗАТОРИТЕ НА 

СЪСТЕЗАНИЯ, 

ВЕТЕРИНАРНИ ЛЕКАРИ 

ОБСЛУЖВАЩИ СПОРТНИ КОНЕ 

 

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, 

 

Във връзка със заболяването на коне от Ринопневмонит EHV 1 в голяма част от страните в Европейския съюз и препоръките на Международната федерация по конен спорт, Ветеринарната комисия на федерацията проведе свое заседание. На него бяха обсъдени актуални въпроси за моментното състояние на спортните коне по отношение заболяването и мерките, които трябва да бъдат взети за предотвратяване внасяне на заразата в страната и предотвратяване на разпространението ѝ. 

1. Предлага всички коне да бъдат ваксинирани за Ринопневмонит съгласно инструкциите за ваксинация : двукратно през месец и на  всеки 6 месеца.

2. Препоръчва при организиране на честванията на Тодоров ден, всяка база да организира празника на своя територия с участие на местодомуващите коне. Да се ограничат до минимум коне от други бази и региони.

3. При организация на прояви от вътрешния спортен календар, всеки кон да представя документ подписан от ветеринарен лекар, че същият е прегледан и няма клинични признаци за заболяване. Формулярът ще бъде изпратен допълнително. Това изискване да бъде записано като задължително в програмите на всяко състезание.

При пристигане на базата – организатор, ветеринарен лекар да извърши проверка на телесната температура и проверка на клинични признаци за заболяване. Всяка база-организатор да осигури изолационни боксове.

4. При организация на международни състезания в страната да се изисква от чуждестранните участници да представят документ за извършена двукратна ваксинация за EHV 1 и изследване с отрицателен резултат за Риномневмонит. Това изискване да бъде записано като задължително в програмата на състезанието утвърдена от ФЕИ.

5. При внос на коне от чужбина, се препоръчва същите да бъдат карантинирани и изследвани за Ринопневмонит.

 

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ КОНЕН СПОРТ