КАЛЕНДАР
Pdf_calendar
Дата
Прояви
Дисциплини
Спортна база
Документи
24.03.2023-
26.03.2023
CDI3*, CDI2* (A), CDI1* (A), CDIYH, CDIY, CDIJ, CDICh-A, CDIP, CDIAm (A)
Обездка
Motesice, SVK
07.04.2023-
09.04.2023
CDI3*, CDI1*, CDIYH, CDIY, CDIJ, CDICh-A, CDIP, CDIU25
Обездка
Samorin, SVK
22.05.2023-
25.05.2023
Открит лагер по обездка
Обездка
КБ Фригопан
25.05.2023-
28.05.2023
CDI3*, CDI-W, CDIYH, CDIOY, CDIY, CDIJ, CDIOJ, CDICh-A, CDIOCh, CDIP, CDIU25
Обездка
Mariakalnok, HUN
07.06.2023-
11.06.2023
CDI3* (M), CDIO3*-NC, CDI-W, CDIYH, CDIY, CDIJ, CDICh-A, CDIP, CDIU25
Обездка
Pilisjászfalu, Budapest region, HUN
03.07.2023-
06.07.2023
Открит лагер по обездка - ОТМЕНЯ СЕ
Обездка
КБ Фригопан
Лагер
18.07.2023-
23.07.2023
CH-EU-J-D, CH-EU-Ch-D
Обездка
Kronberg, GER
21.08.2023-
24.08.2023
Лагер Национални отбори - обездка
Обездка
КБ Фригопан
31.08.2023-
03.09.2023
CDI1*, CDICh - A, CDIJ, CDIY, CDIYH и Final Balkan Dressage League - КОНТРОЛНО НАЦ. ОТБОРИ
Обездка
КБ Фригопан
CDICh_BDL_Children
31.08.2023 17.00 h
Competition No 1_Children Preliminary B :: Тест: Предварителен тест за деца Б
Тест
01.09.2023 09.00 h
Competition No 2_Children Team :: Тест: Отборен тест за деца
Тест
03.09.2023 10.30 h
Competition No 16_Children Individual :: Тест: Индивидуален тест за деца
Тест
CDIJ_BDL_Juniors_
01.09.2023 10.20 h
Competition No 3_Juniors Team :: Тест: Отборен тест за юноши
Тест
02.09.2023 09.00 h
Competition No 9_Juniors Individual :: Тест: Индивидуален тест за юноши
Тест
03.09.2023 09.00 h
Competition No 15_Juniors Freestyle :: Тест: Кюр – свободен стил – ниво Юноши
Тест
CDI1*_BDL_Seniors
01.09.2023 12.20 h
Competition No 5_Prix St. George :: Тест: Сен Жорж
Тест
02.09.2023 10.10 h
Competition No 11_Intermediate I :: Тест: Междинна категория № 1
Тест
03.09.2023 12.10 h
Competition No 18_Freestyle_ Intermediate I :: Тест: Кюр – свободен стил, МК1
Тест
CDI1*YH - 5 YO
01.09.2023 16.25 h
Competition No 6 - 5 YO - Preliminary :: Тест: Предварителен тест за 5 год. коне
Тест
02.09.2023 11.50 h
Competition No 12- 5 YO Final :: Тест: Финален тест за 5 год. коне
Тест
EEF DRESSAGE EVOLUTION LEAGUE
01.09.2023 14.00 h
PRIZE GIVING CEREMONY EEF TEAM COMEPTITION :: Тест: 2* A
Тест
BDL_PONY
01.09.2023 16.00 h
Изпитание No 1 FEI test for 4 YO horses - pony :: Тест: ФЕИ тест за 4 годишни коне
Тест
02.09.2023 11.25 h
Изпитание No 2 - 2nd test for 4 YO horses - pony :: Тест: Втори тест за 4 годишни коне
Тест
03.09.2023 13.35 h
Изпитание No 3 - Preliminary test for Children А - Pony :: Тест: Предварителен тест за деца А 2018
Тест
07.09.2023-
10.09.2023
CH-Balkan-D (A) (08/09 - 10/09), CH-Balkan-Y-D (A) (08/09 - 10/09), CH-Balkan-J-D (A) (08/09 - 10/09), CH-Balkan-Ch-D (A) (08/09 - 10/09)
Обездка
Маркополо, Атина
13.10.2023-
15.10.2023
Държавен шампионат клас Т, Млади ездачи, Юн. до 18 год., Юн. 14 год., пони ездачи, млади коне 4 год.
Обездка
КБ Фригопан
01.05.2023
VI – ТИ ОБЛАСТЕН ТУРНИР ПО ПРЕСКАЧАНЕ И ОБЕЗДКА В ПАМЕТ НА ЕМИЛ БОГДАНОВ
Прескачане
Обездка
КСБ Хан Аспарух - София
Турнир прескачане на препятствия
01.05.2023 10.00 h
Х паркур и пони ездачи :: По член: 238.2.1 :: Височина: 60 см
Протокол
Паркур
Турнир по прескачане
01.05.2023 11.15 h
Изпитание No 3а Парур за 4 год. коне, деца и аматьори :: По член: 274.2.5 :: Височина: 90 см
Протокол
Паркур
01.05.2023 00.00 h
Изпитание No 3а млади коне - 4 год :: По член: 238.1.1 :: Височина: 90 см
Протокол
Паркур
Турнир по прескачане
01.05.2023 11.15 h
Изпитание No 3б Паркур за 5 год коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 110 см
Протокол
Паркур
Турнир по прескачане
01.05.2023 12.40 h
Изпитание No 4 паркур за 6 годишни и по-възрастни коне :: По член: 238.2.1 :: Височина: 120
Протокол
Паркур
Турнир по обездка
01.05.2023 13.30 h
Изпитание No 5 Обездка клас Т Сен Жорж :: Тест: Сен Жорж
Протокол
Тест
Турнир по обездка
01.05.2023 14.00 h
Изпитание No 6 Обездка клас Л :: Тест: Предварителен тест за 7 годишни коне
Протокол
Тест
Турнир по обездка
01.05.2023 14.10 h
Изпитание No 7 Обездка - 5 год коне и аматьори :: Тест: Предварителен тест за пет годишни коне
Протокол
Тест
Турнир по обездка
01.05.2023 16.00 h
Изпитание No 8 Обездка Деца :: Тест: Предварителен тест за деца
Протокол
Тест
Турнир по обездка
01.05.2023 15.50 h
Изпитание No 9 Обездка - пони, аматьори и деца :: Тест: ФЕИ тест за 4 годишни коне
Протокол
Тест
Турнир по обездка
01.05.2023 16.25 h
Изпитание No 10 Обездка - 4 год коне :: Тест: Втори тест за 4 годишни коне
Протокол
Тест
Турнир по обездка
01.05.2023 16.45 h
Изпитание No 11 Обездка - юноши 18 год :: Тест: Отборен тест за юноши
Протокол
Тест
Турнир по обездка
01.05.2023 00.00 h
Изпитание No 1 :: Тест: Предварителен тест за деца
Протокол
Тест
27.05.2023-
28.05.2023
Balkan Dressage league - I QF и Квалификации ДП
Обездка
КБ Фригопан
BDL_CHILDREN
27.05.2023 09.10 h
Изпитание No 2 :: Тест: Предварителен тест за деца А 2018
Тест
28.05.2023 09.20 h
Изпитание No 13 Приз “Допелхерц“ :: Тест: Отборен тест за деца
Тест
BDL_JUNIORS
27.05.2023 10.00 h
Изпитание No 3 :: Тест: Отборен тест за юноши
Тест
28.05.2023 10.25 h
Изпитание No 14 Приз “Допелхерц“ :: Тест: Индивидуален тест за юноши
Тест
BDL_PONY
27.05.2023 09.00 h
Изпитание No 1 :: Тест: ФЕИ тест за 4 годишни коне
Протокол
Тест
28.05.2023 09.00 h
Изпитание No 12 Приз “Допелхерц“ :: Тест: Втори тест за 4 годишни коне
Протокол
Тест
BDL_SENIORS
27.05.2023 11.20 h
Изпитание No 4 :: Тест: Сен Жорж
Тест
28.05.2023 12.00 h
Изпитание No 15 Приз “ Кавалор” :: Тест: Междинна категория № 1
Тест
AMATEURS
27.05.2023 13.30 h
Изпитание No 5 :: Тест: Предварителен тест за пет годишни коне
Тест
28.05.2023 13.40 h
Изпитание No 16 Приз “Субра” :: Тест: Финален тест за 5 год. коне
Тест
CLASS L/ GROUP B
27.05.2023 14.50 h
Изпитание No 7 :: Тест: Индивидуален тест за деца
Тест
28.05.2023 00.00 h
Изпитание No 18 :: Тест: Предварителен тест за 7 годишни коне
Протокол
Тест
YOUNG HORSES 5 YO
27.05.2023 15.20 h
Изпитание No 10 :: Тест: Предварителен тест за 5 год. коне
Тест
28.05.2023 14.50 h
Изпитание No 20 Приз “Субра” :: Тест: Финален тест за 5 год. коне
Тест
YOUNG HORSES 6 YO
27.05.2023 16.40 h
Изпитание No 11 :: Тест: Предварителен тест за 6 год. коне
Тест
28.05.2023 16.15 h
Изпитание No 21 :: Тест: Финален тест за 6 год. коне
Тест
23.06.2023-
25.06.2023
Държавен шампионат клас Л, гр. Б, Аматьори, млади коне (5 и 6 год.) и съпътстващи турнири - КОНТРОЛНО НАЦ. ОТБОРИ
Обездка
КБ Фригопан
Държавен шампионат клас Л
23.06.2023 12.40 h
Изпитание No 1 :: Тест: Индивидуален тест за деца
Тест
24.06.2023 11.00 h
Изпитание No 2 :: Тест: Предварителен тест за 7 годишни коне
Тест
25.06.2023 11.40 h
Изпитание No 3 :: Тест: Финален тест за 7 год. коне
Тест
Държавен шампионат група Б
23.06.2023 12.00 h
Изпитание No 1 :: Тест: Индивидуален тест за деца
Тест
24.06.2023 11.30 h
Изпитание No 2 :: Тест: Предварителен тест за 7 годишни коне
Тест
25.06.2023 12.20 h
Изпитание No 3 :: Тест: Финален тест за 7 год. коне
Тест
Държавен шампионат 6 год. коне
24.06.2023 09.00 h
Изпитание No 1 :: Тест: Предварителен тест за 6 год. коне
Тест
25.06.2023 11.00 h
Изпитание No 2 :: Тест: Финален тест за 6 год. коне
Тест
Държавен шампионат 5 год. коне
24.06.2023 09.30 h
Изпитание No 1 :: Тест: Предварителен тест за 5 год. коне
Тест
25.06.2023 09.30 h
Изпитание No 2 :: Тест: Финален тест за 5 год. коне
Тест
Държавен шампионат Аматьори
24.06.2023 12.15 h
Изпитание No 1 :: Тест: Предварителен тест за 5 год. коне
Тест
25.06.2023 13.10 h
Изпитание No 2 :: Тест: Финален тест за 5 год. коне
Тест
СТ юноши до 14 год.
23.06.2023 13.20 h
Изпитание No 1 :: Тест: Предварителен тест за деца
Тест
24.06.2023 13.30 h
Изпитание No 2 :: Тест: Отборен тест за деца
Тест
25.06.2023 08.00 h
Изпитание No 3 :: Тест: Индивидуален тест за деца
Тест
СТ юноши до 18 год.
23.06.2023 15.00 h
Изпитание No 1 :: Тест: Отборен тест за юноши
Тест
24.06.2023 15.25 h
Изпитание No 2 :: Тест: Индивидуален тест за юноши
Тест
25.06.2023 15.30 h
Изпитание No 3 :: Тест: Кюр – свободен стил – ниво Юноши
Тест
СТ клас Т
23.06.2023 16.30 h
Изпитание No 1 :: Тест: Сен Жорж
Тест
24.06.2023 17.00 h
Изпитание No 2 :: Тест: Междинна категория № 1
Тест
25.06.2023 17.00 h
Изпитание No 3 :: Тест: Кюр – свободен стил, МК1
Тест
СТ клас Пони
23.06.2023 17.10 h
Изпитание No 1 :: Тест: ФЕИ тест за 4 годишни коне
Тест
24.06.2023 17.40 h
Изпитание No 2 :: Тест: Втори тест за 4 годишни коне
Тест
25.06.2023 14.20 h
Изпитание No 3 :: Тест: Предварителен тест за деца
Тест
СТ 4 год. коне
24.06.2023 18.30 h
Изпитание No 1 :: Тест: ФЕИ тест за 4 годишни коне
Тест
25.06.2023 18.45 h
Изпитание No 2 :: Тест: Втори тест за 4 годишни коне
Тест
08.07.2023-
09.07.2023
Balkan Dressage League - II QF и Квалификации ДП - КОНТРОЛНО НАЦ. ОТБОРИ
Обездка
КБ Фригопан
BDL_CDICh
08.07.2023 09.00 h
Competition No 1_FEI Team test children :: Тест: Отборен тест за деца
Тест
09.07.2023 09.00 h
Competition No 11_PRIX ''CAVALOR''_FEI Individual test children :: Тест: Индивидуален тест за деца
Тест
BDL_JUNIORS
08.07.2023 10.20 h
Competition No 2_FEI Individual test juniors :: Тест: Индивидуален тест за юноши
Тест
09.07.2023 10.20 h
Competition No 12_PRIX ''PAVO''_FEI Freestyle Juniors :: Тест: Кюр – свободен стил – ниво Юноши
Тест
BDL_PONY
08.07.2023 11.40 h
Competition No 3_Second test for 4 YO horses - PONY :: Тест: Втори тест за 4 годишни коне
Тест
09.07.2023 11.40 h
Competition No 13_PRIX ''SUBRA''_FEI Preliminary test A children - PONY :: Тест: Предварителен тест за деца
Тест
BDL_SENIORS
08.07.2023 14.00 h
Competition No 4_Intermediate I :: Тест: Междинна категория № 1
Тест
09.07.2023 13.45 h
Competition No 14_PRIX '' DOPPELHERZ''_FEI Freestyle Intermediate I :: Тест: Кюр – свободен стил, МК1
Тест
AMATEURS
08.07.2023 14.40 h
Competition No 5_Preliminary test for 5 YO horses - AMATEURS :: Тест: Предварителен тест за 5 год. коне
Тест
09.07.2023 14.40 h
Competition No 15_FEI FInal test for 5 YO horses - AMATEURS :: Тест: Финален тест за 5 год. коне
Тест
GROUP B
08.07.2023 00.00 h
Competition No 6_FEI Preliminary test for 7 YO horses - group B :: Тест: Предварителен тест за 7 годишни коне
Протокол
Тест
09.07.2023 00.00 h
Competition No 16_FEI Final test for 7 YO horses - group B :: Тест: Финален тест за 7 год. коне
Протокол
Тест
YOUNG RIDERS
08.07.2023 00.00 h
Competition No 7_FEI Individual test for Young riders :: Тест: Млади ездачи- Индивидуален тест
Протокол
Тест
09.07.2023 00.00 h
Competition No 17_FEI Freestyle Young riders :: Тест: Млади ездачи- Кюр – свободен стил
Протокол
Тест
YOUNG HORSES 4 YO
08.07.2023 15.20 h
Competition No 8_FEI test for 4 YO horses :: Тест: ФЕИ тест за 4 годишни коне
Тест
09.07.2023 15.15 h
Competition No 18_PRIX ''SUBRA''_Second test for 4 YO horses :: Тест: Втори тест за 4 годишни коне
Тест
YOUNG HORSES 5 YO
08.07.2023 16.00 h
Competition No 9_FEI Preliminary test for 5 YO horses :: Тест: Предварителен тест за 5 год. коне
Тест
09.07.2023 15.50 h
Competition No 19_PRIX '' DOPPELHERZ''_FEI FInal test for 5 YO horses :: Тест: Финален тест за 5 год. коне
Тест
YOUNG HORSES 6 YO
08.07.2023 00.00 h
Competition No 10_FEI Preliminary test for 6 YO horses :: Тест: Предварителен тест за 6 год. коне
Протокол
Тест
09.07.2023 00.00 h
Competition No 20_FEI FInal test for 6 YO horses :: Тест: Финален тест за 6 год. коне
Протокол
Тест
CLASS L
08.07.2023 00.00 h
Competition No 6_FEI Preliminary test for 7 YO horses - class L :: Тест: Предварителен тест за 7 годишни коне
Протокол
Тест
09.07.2023 00.00 h
Competition No 16_FEI Final test for 7 YO horses - class L :: Тест: Финален тест за 7 год. коне
Протокол
Тест