КАЛЕНДАР
Pdf_calendar
Дата
Прояви
Дисциплини
Спортна база
Документи
04.06.2021-
06.06.2021
Международен турнир CDI3*, CDI2*, CDI1*, [CDI-W], CDIYH, CDIY, CDIJ, CDICh-A, CDIP, CDIU25
Обездка
Samorin, SVK
Изпитание No 1 :: Тест:
Протокол
Тест
05.06.2021
Турнир по покана
Обездка
КСБ Хан Аспарух - София
Изпитание No 1
05.06.2021 10.00 h
Сен Жорж :: Тест: Сен Жорж
Тест
05.06.2021 11.05 h
Свободен стил - ниво Междинна категория по желание :: Тест: Кюр – свободен стил, МК1
Тест
Изпитание No 2
05.06.2021 11.20 h
Клас Л и гр. Б - ФЕИ предварителен тест за 7 год. коне :: Тест: Предварителен тест за 7 годишни коне
Тест
Изпитание No 3
05.06.2021 12.00 h
Юноши 14 год. - Отборен тест за деца :: Тест: Отборен тест за деца 2018
Протокол
Тест
05.06.2021 12.15 h
Юноши до 14 год. - Предварителен тест за деца А - по желание :: Тест: Предварителен тест за деца А 2018
Протокол
Тест
Изпитание No 4
05.06.2021 12.30 h
Клас Н и Аматьори - Предварителен тест за 5 год. коне :: Тест: Предварителен тест за 5 год. коне
Тест
Изпитание No 4
05.06.2021 00.00 h
Клас Н - Предварителен тест за 6 год. коне :: Тест: Предварителен тест за 6 год. коне
Протокол
Тест
Изпитание No 5
05.06.2021 15.00 h
Пони ездачи - Втори тест за 4 год. коне :: Тест: Втори тест за 4 годишни коне
Тест
Изпитание No 6
05.06.2021 16.10 h
Юноши до 18 год. - Индивидуален тест :: Тест: Индивидуален тест за юноши
Тест
05.06.2021 16.40 h
Юноши до 18 год. - Свободен стил по желание :: Тест: Кюр – свободен стил – ниво Юноши
Тест
03.07.2021
Турнир по покана
Обездка
КБ Васил Левски
Втори тест за 4 годишни коне
03.07.2021 11.00 h
Изпитание No 1 Втори тест за 4 годишни коне :: Тест: Втори тест за 4 годишни коне
Протокол
Тест
Изпитание за Юноши 18 год - Свободен стил
03.07.2021 12.00 h
Изпитание No 2 Юноши 18 год - Свободен стил :: Тест: Кюр – свободен стил – ниво Юноши
Протокол
Тест
Класт Т - Сен Жорж
03.07.2021 12.30 h
Изпитание No 3 Класт Т - Сен Жорж :: Тест: Сен Жорж
Протокол
Тест
Юноши 18 год - Индивидуален тест
03.07.2021 12.45 h
Изпитание No 4 Юноши 18 год - Индивидуален тест :: Тест: Индивидуален тест за юноши
Протокол
Тест
Аматьори - Финален тест за 5 годишни коне
03.07.2021 13.05 h
Изпитание No 5 Аматьори - Финален тест за 5 годишни коне :: Тест: Финален тест за 5 год. коне
Протокол
Тест
Клас Т Интермедиер I
03.07.2021 13.40 h
Изпитание No 6 Клас Т Интермедиер I :: Тест: Междинна категория № 1
Протокол
Тест
Деца - Отборен тест
03.07.2021 14.00 h
Изпитание No 7 Отборен тест за деца :: Тест: Отборен тест за деца
Протокол
Тест
Млади коне - Предварителен тест за 5 годишни коне
03.07.2021 14.45 h
Изпитание No 8 Предварителен тест за 5 годишни коне :: Тест: Предварителен тест за 5 год. коне
Протокол
Тест
Клас Л Финален тест за 7 годишни коне
03.07.2021 14.55 h
Изпитание No 9 Финален тест за 7 годишни коне :: Тест: Финален тест за 7 год. коне
Протокол
Тест
08.07.2021-
10.07.2021
ДП клас Л, група Б, Аматьори и съпътстващи турнири - контролно БШ
Обездка
КБ Фригопан
Съпътстващ турнир - юноши 14 год.
08.07.2021 00.00 h
Изпитание No 1 :: Тест: Предварителен тест за деца А 2018
Тест
09.07.2021 08.00 h
Изпитание No 2 :: Тест: Отборен тест за деца 2018
Тест
10.07.2021 11.10 h
Изпитание No 3 :: Тест: Индивидуален тест за деца
Тест
Съпътстващ турнир - Юноши 18 год.
08.07.2021 00.00 h
Изпитание No 1 :: Тест: Отборен тест за юноши
Тест
09.07.2021 09.00 h
Изпитание No 2 :: Тест: Индивидуален тест за юноши
Тест
10.07.2021 12.10 h
Изпитание No 3 :: Тест: Кюр – свободен стил – ниво Юноши
Тест
Съпътстващ турнир - Млади ездачи
08.07.2021 00.00 h
Изпитание No 1 :: Тест: Млади ездачи - Отборен тест
Протокол
Тест
09.07.2021 00.00 h
Изпитание No 2 :: Тест: Млади ездачи- Индивидуален тест
Протокол
Тест
10.07.2021 00.00 h
Изпитание No 3 :: Тест: Млади ездачи- Кюр – свободен стил
Протокол
Тест
Съпътстващ турнир - клас Т
08.07.2021 00.00 h
Изпитание No 1 :: Тест: Сен Жорж
Тест
09.07.2021 10.50 h
Изпитание No 2 :: Тест: Междинна категория № 1
Тест
10.07.2021 16.50 h
Изпитание No 3 :: Тест: Кюр – свободен стил, МК1
Тест
Съпътстващ турнир - Гран При
08.07.2021 00.00 h
Изпитание No 1 :: Тест: Гранд При
Протокол
Тест
09.07.2021 12.02 h
Изпитание No 2 :: Тест: Гран При Специал
Протокол
Тест
10.07.2021 09.45 h
Изпитание No 3 :: Тест: Кюр Гранд При
Тест
Съпътстващ турнир - 4 год. коне
08.07.2021 00.00 h
Изпитание No 1 :: Тест: ФЕИ тест за 4 годишни коне
Тест
09.07.2021 17.20 h
Изпитание No 2 :: Тест: Втори тест за 4 годишни коне
Тест
Съпътстващ турнир - 5 год. коне
09.07.2021 14.40 h
Изпитание No 1 :: Тест: Предварителен тест за 5 год. коне
Тест
10.07.2021 13.50 h
Изпитание No 2 :: Тест: Финален тест за 5 год. коне
Тест
Съпътстващ турнир - 6 год. коне
09.07.2021 14.00 h
Изпитание No 1 :: Тест: Предварителен тест за 6 год. коне
Тест
10.07.2021 13.00 h
Изпитание No 2 :: Тест: Финален тест за 6 год. коне
Тест
Съпътстващ турнир - пони
08.07.2021 00.00 h
Изпитание No 1 :: Тест: ФЕИ тест за 4 годишни коне
Тест
09.07.2021 00.00 h
Изпитание No 2 :: Тест: Втори тест за 4 годишни коне
Тест
10.07.2021 10.00 h
Изпитание No 3 :: Тест: Предварителен тест за деца А 2018
Тест
ДП клас Л
08.07.2021 00.00 h
Изпитание No 1 :: Тест: Индивидуален тест за деца
Тест
09.07.2021 13.03 h
Изпитание No 2 :: Тест: Предварителен тест за 7 годишни коне
Тест
10.07.2021 09.00 h
Изпитание No 3 :: Тест: Финален тест за 7 год. коне
Тест
ДП група Б
08.07.2021 12.35 h
Изпитание No 1 :: Тест: Индивидуален тест за деца
Тест
09.07.2021 12.35 h
Изпитание No 2 :: Тест: Предварителен тест за 7 годишни коне
Тест
10.07.2021 08.00 h
Изпитание No 3 :: Тест: Финален тест за 7 год. коне
Тест
ДП Аматьори
09.07.2021 15.40 h
Изпитание No 1 :: Тест: Предварителен тест за пет годишни коне
Тест
10.07.2021 14.40 h
Изпитание No 2 :: Тест: Финален тест за 5 год. коне
Тест
05.07.2021-
11.07.2021
Европейски шампионат по обездка CH-EU-Y-D, CH-EU-J-D, CH-EU-Ch-D
Обездка
Valencia, ESP
17.09.2021-
19.09.2021
Балкански шампионат по обездка CH-Balkan-D (A), CH-Balkan-Y-D (A), CH-Balkan-J-D (A), CH-Balkan-Ch-D (A)
Обездка
Маркополо, Атина
08.10.2021-
10.10.2021
ДП Млади коне, клас Т, пони ездачи, деца, юноши, млади ездачи и съпътстващи турнири
Обездка
КСБ Ген. Крум Лекарски - Божурище
Държавно първенство юноши 18 год.
Изпитание No 1 :: Тест:
Протокол
Тест
Изпитание No 2 :: Тест:
Протокол
Тест
Изпитание No 3 :: Тест:
Протокол
Тест
01.05.2021
Открит турнир по обездка в памет на Емил Богданов
Обездка
КСБ Хан Аспарух - София
Обездка клас Т
01.05.2021 14.00 h
Изпитание No 6 Обездка клас Т :: Тест: Сен Жорж
Протокол
Тест
Обездка 5 годишни коне и аматьори
01.05.2021 14.20 h
Изпитание No 6 Обездка 5 годишни коне и аматьори :: Тест: Предварителен тест за пет годишни коне
Протокол
Тест
Обездка юноши 18 години
01.05.2021 14.35 h
Изпитание No 7 Обездка юноши 18 години :: Тест: Отборен тест за юноши
Протокол
Тест
Обездка за деца
01.05.2021 15.20 h
Изпитание No 8 Обездка за деца :: Тест: Предварителен тест за деца
Протокол
Тест
Обездка за 4 годишни коне, аматьори и деца
01.05.2021 15.50 h
Изпитание No 9 Обездка за 4 годишни коне, аматьори и деца :: Тест: 4 год. коне
Протокол
Тест
Обездка за пони ездачи
01.05.2021 00.00 h
Изпитание No 10 Обездка за пони ездачи :: Тест: 4 год. коне
Протокол
Тест
09.08.2021-
12.08.2021
Лагер по обездка
Обездка
КБ Фригопан
Лагер по обездка
13.08.2021-
14.08.2021
Турнир по покана - КОНТРОЛНО ЗА Балкански шампионат
Обездка
КБ Фригопан
Юноши 14 год.
13.08.2021 09.15 h
Отборен тест за деца :: Тест: Отборен тест за деца
Тест
14.08.2021 08.40 h
Индивидуален тест за деца :: Тест: Индивидуален тест за деца
Тест
Юноши 18 год.
13.08.2021 10.15 h
Индивидуален тест за юноши 18 год. :: Тест: Индивидуален тест за юноши
Тест
14.08.2021 11.10 h
Свободен стил Юноши 18 год. :: Тест: Кюр – свободен стил – ниво Юноши
Тест
Млади ездачи
13.08.2021 11.30 h
Индивидуален тест за Млади ездачи :: Тест: Млади ездачи- Индивидуален тест
Тест
13.08.2021 10.50 h
Свободен стил Млади ездачи :: Тест: Млади ездачи- Кюр – свободен стил
Тест
Клас Т
13.08.2021 08.00 h
Междинна категория No 1 :: Тест: Междинна категория № 1
Тест
14.08.2021 09.20 h
Свободен стил Междинна категория No 1 :: Тест: Кюр – свободен стил, МК1
Тест
Пони ездачи
13.08.2021 19.47 h
Втори тест за 4 год. коне - пони :: Тест: Втори тест за 4 годишни коне
Тест
14.08.2021 15.30 h
Предварителен тест за деца А - пони :: Тест: Предварителен тест за деца А 2018
Тест
Аматьори
13.08.2021 12.00 h
Предварителен тест за 5 год. коне :: Тест: Предварителен тест за 5 год. коне
Тест
14.08.2021 13.30 h
Финален тест за 5 год. коне :: Тест: Финален тест за 5 год. коне
Тест
Аматьори, деца и неучаствали коне
13.08.2021 19.25 h
FEI тест за 4 год. коне :: Тест: ФЕИ тест за 4 годишни коне
Тест
14.08.2021 17.00 h
Втори тест за 4 год. коне :: Тест: Втори тест за 4 годишни коне
Тест
4 год. коне
13.08.2021 18.25 h
FEI тест за 4 год. коне :: Тест: ФЕИ тест за 4 годишни коне
Тест
14.08.2021 15.50 h
Втори тест за 4 год. коне :: Тест: Втори тест за 4 годишни коне
Тест
5 год. коне
13.08.2021 17.15 h
FEI Предварителен тест за 5 год. коне :: Тест: Предварителен тест за 5 год. коне
Тест
14.08.2021 14.40 h
FEI Финален тест за 5 год. коне :: Тест: Финален тест за 5 год. коне
Тест
6 год. коне
13.08.2021 00.00 h
FEI Предварителен тест за 6 год. коне :: Тест: Предварителен тест за 6 год. коне
Тест
14.08.2021 08.00 h
FEI Финален тест за 6 год. коне :: Тест: Финален тест за 6 год. коне
Тест
Клас Л и гр. Б
13.08.2021 09.50 h
Индивидуален тест за деца :: Тест: Индивидуален тест за деца
Тест
14.08.2021 08.10 h
FEI Предварителен тест за 7 год. коне :: Тест: Предварителен тест за 7 годишни коне
Тест
Всестранна езда 1*
13.08.2021 11.50 h
Тест CCI1 1* :: Тест: 1* B
Тест
Всестранна езда 2*
13.08.2021 16.30 h
Тест CCI 2* А :: Тест: 2* A
Тест
05.09.2021-
08.09.2021
Лагер по обездка
Обездка
КБ Фригопан
Лагер по обездка
Изпитание No 1 :: Тест:
Протокол
Тест
09.09.2021-
12.09.2021
Лагер по обездка
Обездка
КБ Фригопан
Лагер по обездка
Изпитание No 1 :: Тест:
Протокол
Тест
08.10.2021-
10.10.2021
ДП Млади коне, клас Т, пони ездачи, деца, юноши, млади ездачи и съпътстващи турнири
Обездка
КСБ Ген. Крум Лекарски - Божурище
ДП юноши 14 год.
08.10.2021 09.30 h
Изпитание No 1 Предварителен тест за деца А :: Тест: Предварителен тест за деца
Тест
09.10.2021 09.00 h
Изпитание No 2 Отборен тест за деца :: Тест: Отборен тест за деца
Тест
10.10.2021 10.30 h
Изпитание No 3 Индивидуален тест за деца :: Тест: Индивидуален тест за деца
Тест
ДП Юноши 18 год.
08.10.2021 10.45 h
Изпитание No 1 Отборен тест за юноши :: Тест: Отборен тест за юноши
Тест
09.10.2021 10.25 h
Изпитание No 2 Индивидуален тест за юноши :: Тест: Индивидуален тест за юноши
Тест
10.10.2021 12.10 h
Изпитание No 3 Кюр – свободен стил ниво юноши :: Тест: Кюр – свободен стил – ниво Юноши
Тест
ДП Млади ездачи
08.10.2021 12.10 h
Изпитание No 1 Отборен тест за Млади ездачи :: Тест: Млади ездачи - Отборен тест
Тест
09.10.2021 11.40 h
Изпитание No 2 Индивидуален тест за Млади ездачи :: Тест: Млади ездачи- Индивидуален тест
Тест
10.10.2021 13.25 h
Изпитание No 3 Кюр – свободен стил ниво Млади ездачи :: Тест: Млади ездачи- Кюр – свободен стил
Тест
ДП клас Т и съпътстващ турнир
08.10.2021 13.10 h
Изпитание No 1 Сен Жорж :: Тест: Сен Жорж
Тест
09.10.2021 12.30 h
Изпитание No 2 Междинна категория No 1 :: Тест: Междинна категория № 1
Тест
08.10.2021 14.30 h
Изпитание No 3 Кюр – свободен стил :: Тест: Кюр – свободен стил, МК1
Тест
Гран При
08.10.2021 00.00 h
Изпитание No 1 Гран При :: Тест: Гранд При
Протокол
Тест
09.10.2021 00.00 h
Изпитание No 2 Гран При „Специал“ :: Тест: Гран При Специал
Протокол
Тест
10.10.2021 00.00 h
Изпитание No 3 Кюр – свободен стил Гран При :: Тест: Кюр Гранд При
Протокол
Тест
Клас Л и гр. Б
08.10.2021 15.15 h
Изпитание No 1 Индивидуален тест за деца :: Тест: Индивидуален тест за деца
Тест
09.10.2021 18.30 h
Изпитание No 2 ФЕИ предварителен тест за 7 год. коне :: Тест: Предварителен тест за 7 годишни коне
Тест
10.10.2021 17.50 h
Изпитание No 3 ФЕИ Финален тест за 7 год. коне :: Тест: Финален тест за 7 год. коне
Тест
ДП 4 год. коне
08.10.2021 16.10 h
Изпитание No 1 ФЕИ тест за 4 год. коне :: Тест: ФЕИ тест за 4 годишни коне
Тест
09.10.2021 17.00 h
Изпитание No 2 Втори тест за 4 г. коне :: Тест: Втори тест за 4 годишни коне
Тест
ДП 5 год. коне
09.10.2021 16.20 h
Изпитание No 1 ФЕИ Предварителен тест за 5 год. коне :: Тест: Предварителен тест за пет годишни коне
Тест
10.10.2021 15.55 h
Изпитание No 2 ФЕИ финален тест за 5 год. коне :: Тест: Финален тест за 5 год. коне
Тест
ДП 6 год. коне
09.10.2021 00.00 h
Изпитание No 1 ФЕИ Предварителен тест за 6 год. коне :: Тест: Предварителен тест за 6 год. коне
Протокол
Тест
10.10.2021 00.00 h
Изпитание No 2 ФЕИ Финален тест за 6 год. коне :: Тест: Финален тест за 6 годишни коне
Протокол
Тест
Аматьори
09.10.2021 15.30 h
Изпитание No 1 ФЕИ Предварителен тест за 5 год. коне :: Тест: Предварителен тест за пет годишни коне
Тест
10.10.2021 17.00 h
Изпитание No 2 ФЕИ Финален тест за 5 год. коне :: Тест: Финален тест за 5 год. коне
Тест
ДП Пони ездачи и съпътсващ за неучаствали
08.10.2021 17.50 h
Изпитание No 1 ФЕИ тест за 4 год. коне :: Тест: ФЕИ тест за 4 годишни коне
Тест
09.10.2021 14.20 h
Изпитание No 2 Втори тест за 4 г. коне :: Тест: Втори тест за 4 годишни коне
Тест
10.10.2021 09.00 h
Изпитание No 3 Предварителен тест за деца А - пони :: Тест: Предварителен тест за деца
Тест