КАЛЕНДАР
Pdf_calendar
Дата
Прояви
Дисциплини
Спортна база
Документи
07.06.2019-
09.06.2019
ДП клас Т и Млади ездачи
Обездка
КБ Фригопан
Съпътстващ Турнир Клас Л
07.06.2019 15.00 h
Изпитание No 1Съпътстващ турнир клас Л - Индивидуален тест за деца :: Тест: Индивидуален тест за деца
Тест
08.06.2019 16.30 h
Изпитание No 2 Съпътстваш турнир Клас Л - отборен тест за юноши :: Тест: Отборен тест за юноши
Тест
09.06.2019 08.00 h
Изпитание No 3 Съпътстващ туирнир Клас Л - предварителен тест за 7 годишни коне :: Тест: Предварителен тест за 7 годишни коне
Тест
Съпътстващ Турнир Клас Л-група Б
07.06.2019 00.00 h
Изпитание No 1 Съпътстващ Турнир Клас Л-група Б :: Тест: Индивидуален тест за деца
Протокол
Тест
08.06.2019 00.00 h
Изпитание No 2 Съпътстващ Турнир Клас Л-група Б :: Тест: Отборен тест за юноши
Протокол
Тест
Изпитание No 3 Съпътстващ Турнир Клас Л-група Б :: Тест: Предварителен тест за 7 годишни коне
Протокол
Тест
Съпътстващ турнир Клас Пони
07.06.2019 16.00 h
Изпитание No 1 Съпътстващ турнир Клас Пони :: Тест: ФЕИ тест за 4 годишни коне
Протокол
Тест
08.06.2019 17.10 h
Изпитание No 2 Съпътстващ турнир Клас Пони :: Тест: Втори тест за 4 годишни коне
Протокол
Тест
09.06.2019 00.00 h
Изпитание No 3 Съпътстващ турнир Клас Пони :: Тест: Предварителен тест за деца
Протокол
Тест
Съпътсваш турнир клас Н - 4 годишни коне
07.06.2019 16.00 h
Изпитание No 1 Съпътсваш турнир клас Н - 4 годишни коне :: Тест: ФЕИ тест за 4 годишни коне
Протокол
Тест
08.06.2019 17.18 h
Изпитание No 2 Съпътсваш турнир клас Н - 4 годишни коне :: Тест: Втори тест за 4 годишни коне
Протокол
Тест
Съпътсваш турнир клас Н - 5/6 годишни коне и аматьори
07.06.2019 16.30 h
Изпитание No 1 Съпътсваш турнир клас Н - 5/6 годишни коне и аматьори :: Тест: Предварителен тест за пет годишни коне
Тест
08.06.2019 17.50 h
Изпитание No 2 Съпътсваш турнир клас Н - 5/6 годишни коне и аматьори :: Тест: Трети тест за млади коне
Тест
05.07.2019-
07.07.2019
Балканският шампионат по обездка  CH-Balkan-Ch-D (A), CH-Balkan-D (A), CH-Balkan-J-D (A), CH-Balkan-Y-D (A)
Обездка
Lipica, SLO
Балканският шампионат по обездка 
24.07.2019-
28.07.2019
Европейски шампионат по обездка
Обездка
San Giovanni in Marignano, ITA
Европейски шампионат по обездка
23.08.2019-
25.08.2019
ДП клас Л, група Б и аматьори
Обездка
София
ДП клас Л
23.08.2019 17.00 h
Изпитание No 1 ДП клас Л :: Тест: Индивидуален тест за деца
Тест
24.08.2019 11.40 h
Изпитание No 2 ДП клас Л :: Тест: Отборен тест за юноши
Тест
25.08.2019 15.40 h
Изпитание No 3 ДП клас Л :: Тест: Предварителен тест за 7 годишни коне
Тест
Съпътстващ турнир клас Т
23.08.2019 14.00 h
Изпитание No 1 Съпътстващ турнир клас Т :: Тест: Сен Жорж
Тест
24.08.2019 15.30 h
Изпитание No 2 Съпътстващ турнир клас Т :: Тест: Междинна категория № 1
Тест
25.08.2019 11.00 h
Изпитание No 3 Съпътстващ турнир клас Т :: Тест: Кюр – свободен стил, МК1
Тест
Съпътстващ турнир за деца
23.08.2019 14.40 h
Изпитание No 1 Съпътстващ турнир за деца :: Тест: Предварителен тест за деца
Тест
24.08.2019 14.45 h
Изпитание No 2 Съпътстващ турнир за деца :: Тест: Отборен тест за деца
Тест
25.08.2019 08.00 h
Изпитание No 3 Съпътстващ турнир за деца :: Тест: Индивидуален тест за деца
Тест
Съпътстващ турнир за пони ездачи
23.08.2019 15.30 h
Изпитание No 1 Съпътстващ турнир за пони ездачи :: Тест: ФЕИ тест за 4 годишни коне
Тест
24.08.2019 16.10 h
Изпитание No 2 Съпътстващ турнир за пони ездачи :: Тест: Втори тест за 4 годишни коне
Тест
25.08.2019 09.35 h
Изпитание No 3 Съпътстващ турнир за пони ездачи :: Тест: Предварителен тест за деца
Тест
Съпътстващ турнир за юноши
23.08.2019 16.30 h
Изпитание No 1 Съпътстващ турнир за юноши :: Тест: Отборен тест за юноши
Тест
24.08.2019 16.45 h
Изпитание No 2 Съпътстващ турнир за юноши :: Тест: Индивидуален тест за юноши
Тест
25.08.2019 10.00 h
Изпитание No 3 Съпътстващ турнир за юноши :: Тест: Кюр – свободен стил – ниво Юноши
Тест
Съпътстващ турнир за млади ездачи
23.08.2019 00.00 h
Изпитание No 1 :: Тест: Млади ездачи - Отборен тест
Протокол
Тест
24.08.2019 17.46 h
Изпитание No 2 :: Тест: Млади ездачи- Индивидуален тест
Протокол
Тест
25.08.2019 10.24 h
Изпитание No 3 :: Тест: Млади ездачи- Кюр – свободен стил
Протокол
Тест
ДП Аматьори
24.08.2019 09.50 h
Изпитание No 1 ДП Амартьори :: Тест: Предварителен тест за пет годишни коне
Тест
25.08.2019 13.40 h
Изпитание No 2 ДП Амтаьори :: Тест: Трети тест за млади коне
Тест
Съпътстващ турнир клас Н 5 и 6 годишни коне
24.08.2019 08.50 h
Изпитание No 1 Съпътстващ турнир клас Н 5 и 6 годишни коне :: Тест: Предварителен тест за пет годишни коне
Тест
25.08.2019 12.10 h
Изпитание No 2 Съпътстващ турнир клас Н 5 и 6 годишни коне :: Тест: Трети тест за млади коне
Тест
Съпътстващ турнир клас Н 4 годишни коне
24.08.2019 08.00 h
Изпитание No 1 Съпътстващ турнир клас Н 4 годишни коне :: Тест: ФЕИ тест за 4 годишни коне
Тест
25.08.2019 11.40 h
Изпитание No 2 Съпътстващ турнир клас Н 4 годишни коне :: Тест: Втори тест за 4 годишни коне
Тест
Купа Република България - група Б
23.08.2019 17.40 h
Изпитание No 1 Купа Република България - група Б :: Тест: Индивидуален тест за деца
Тест
24.08.2019 13.45 h
Изпитание No 2 Купа Република България - група Б :: Тест: Отборен тест за юноши
Тест
25.08.2019 16.40 h
Изпитание No 3 Купа Република България - група Б :: Тест: Предварителен тест за 7 годишни коне
Тест
11.05.2019-
12.05.2019
Турнир по обездка
Обездка
КСБ Хан Аспарух - София
07.06.2019-
09.06.2019
Международен турнир CDI1 *
Обездка
КБ Фригопан
CDICh - A
07.06.2019 08.30 h
Competition No 1 CDICh - Children Preliminary A competition :: Тест: Предварителен тест за деца
Тест
08.06.2019 08.30 h
Competition No 5 Children Team Competition :: Тест: Отборен тест за деца
Тест
09.06.2019 09.00 h
Competition 9 Children Individual Competition :: Тест: Индивидуален тест за деца
Тест
CDIJ - Tsaratsovo
07.06.2019 10.20 h
Competition No 2 Junior Team Competition :: Тест: Отборен тест за юноши
Тест
08.06.2019 11.00 h
Competition 6 Juniors Individual Competition :: Тест: Индивидуален тест за юноши
Тест
09.06.2019 11.10 h
Competition 10 Juniors Freestyle Competition :: Тест: Кюр – свободен стил – ниво Юноши
Тест
CDIY - Tsaratsovo
07.06.2019 11.40 h
Competition No 3 Young Riders Team Competition :: Тест: Млади ездачи - Отборен тест
Тест
08.06.2019 12.30 h
Competition 7 Young Riders Individual Competition :: Тест: Млади ездачи- Индивидуален тест
Тест
09.06.2019 12.50 h
Competition 11 Young Riders Freestyle Competition :: Тест: Млади ездачи- Кюр – свободен стил
Тест
CDI1* - Tsaratsovo
07.06.2019 12.50 h
Competition No 4 Prix St. Georges Competition :: Тест: Сен Жорж
Тест
08.06.2019 14.00 h
Competition No 8 Intermediate I :: Тест: Междинна категория № 1
Тест
09.06.2019 14.00 h
Competition No 12 Intermediate I Freestyle test :: Тест: Кюр – свободен стил, МК1
Тест
04.10.2019-
06.10.2019
ДП млади коне 4-5-6 г., деца и юноши
Обездка
КБ Фригопан
Клас Т
04.10.2019 14.00 h
Сен Жорж :: Тест: Сен Жорж
Протокол
Тест
05.10.2019 17.00 h
Междинна категория No 1 :: Тест: Междинна категория № 1
Протокол
Тест
06.10.2019 08.30 h
Кюр - свободен стил :: Тест: Кюр – свободен стил, МК1
Протокол
Тест
Държавно първенство деца
04.10.2019 14.30 h
Предварителен тест за деца :: Тест: Предварителен тест за деца
Протокол
Тест
05.10.2019 13.00 h
Отборен тест за деца :: Тест: Отборен тест за деца
Протокол
Тест
06.10.2019 11.52 h
Индивидуален тест за деца :: Тест: Индивидуален тест за деца
Протокол
Тест
Държавно първенство пони издачи
04.10.2019 17.30 h
ФЕИ тест за 4 год.коне :: Тест: ФЕИ тест за 4 годишни коне
Протокол
Тест
05.10.2019 16.10 h
Втори тест за 4 год коне – 2014 год. :: Тест: Втори тест за 4 годишни коне
Протокол
Тест
06.10.2019 15.15 h
Предварителен Tест за деца :: Тест: Предварителен тест за деца
Протокол
Тест
Държавно първенство юноши 18 год.
04.10.2019 16.25 h
Отборен тест за юноши :: Тест: Отборен тест за юноши
Протокол
Тест
05.10.2019 15.00 h
Индивидуален тест за юноши :: Тест: Индивидуален тест за юноши
Протокол
Тест
06.10.2019 14.00 h
Кюр – свободен стил ниво юноши :: Тест: Кюр – свободен стил – ниво Юноши
Протокол
Тест
Държавно първенство 4 год. коне и съпътстващ турнир за аматьори
05.10.2019 09.00 h
ФЕИ тест за 4 г. коне :: Тест: ФЕИ тест за 4 годишни коне
Протокол
Тест
06.10.2019 09.00 h
Втори Tест за 4 г. коне 2014 г. :: Тест: Втори тест за 4 годишни коне
Протокол
Тест
Държавно първенство 5/6 год. коне и съпътстваш турнир за аматьори
05.10.2019 10.10 h
Предварителен тест за 5 г. коне :: Тест: Предварителен тест за пет годишни коне
Протокол
Тест
06.10.2019 10.10 h
Трети тест млади коне :: Тест: Трети тест за млади коне
Протокол
Тест
Клас Л и група Б
04.10.2019 18.15 h
Индивидуален тест за деца :: Тест: Индивидуален тест за деца
Протокол
Тест
05.10.2019 11.30 h
Отборен Tест за юноши :: Тест: Отборен тест за юноши
Протокол
Тест
06.10.2019 16.00 h
Предварителен тест за 7 г. коне :: Тест: Предварителен тест за 7 годишни коне
Протокол
Тест
Млади ездачи
04.10.2019 18.36 h
Отборен тест за млади ездачи :: Тест: Млади ездачи - Отборен тест
Протокол
Тест
05.10.2019 12.00 h
Индивидуален тест за млади ездачи :: Тест: Млади ездачи- Индивидуален тест
Протокол
Тест
06.10.2019 16.30 h
Кюр – свободен стил ниво млади ездачи :: Тест: Млади ездачи- Кюр – свободен стил
Протокол
Тест