КАЛЕНДАР
Pdf_calendar
Дата
Прояви
Дисциплини
Спортна база
Документи
11.04.2024-
14.04.2024
CDI3*, CDI1*, CDIY, CDIJ, CDICh-A, CDIP, CDIU25
Обездка
Samorin, SVK
CDI3*, CDI1*, CDIY, CDIJ, CDICh-A, CDIP, CDIU25
07.06.2024-
09.06.2024
CDI3*, CDI1*, [CDI-W], CDIYH, CDIY, CDIJ, CDICh-A, CDIP
Обездка
Lipica, SLO
CDI3*, CDI1*, [CDI-W], CDIYH, CDIY, CDIJ, CDICh-A, CDIP
11.07.2024-
14.07.2024
CDI3*, CDI1*, CDIY, CDIJ, CDICh-A, CDIP, CDIU25
Обездка
Samorin, SVK
CDI3*, CDI1*, CDIY, CDIJ, CDICh-A, CDIP, CDIU25
25.07.2024-
28.07.2024
CH-EU-J-D, CH-EU-Ch-D, CH-EU-P-D
Обездка
Opglabbeek, BEL
Opglabbeek
23.08.2024-
25.08.2024
CDI1*, CDICh - A, CDIJ, CDIY, CDIYH
Обездка
КБ Фригопан
CDI1*, CDICh - A, CDIJ, CDIY, CDIYH
02.09.2024-
04.09.2024
BALKAN CHAMPIONSHIP
Обездка
Kemer, TUR
BALKAN CHAMPIONSHIP
20.09.2024-
22.09.2024
Държавен шампионат за ЮНОШИ до 14, ЮНОШИ 18, КЛАС Т И 4, 5 И 6 ГОД.
Обездка
КБ Фригопан
Държавен шампионат за ЮНОШИ до 14, ЮНОШИ 18, КЛАС Т И 4, 5 И 6 ГОД.
11.05.2024
Открит турнир
Обездка
КСБ Ген. Крум Лекарски - Божурище
Тест на Каприли
11.05.2024 10.15 h
Изпитание № 1: Тест на Каприли :: Тест: Каприли
Тест
Обездка - деца
11.05.2024 15.45 h
Изпитание № 2 Предварителен тест за деца :: Тест: Предварителен тест за деца
Тест
11.05.2024 16.45 h
Изпитание No 2А Отборен тест за деца :: Тест: Отборен тест за деца
Тест
Обездка - пони, аматьори и деца
11.05.2024 14.30 h
Изпитание № 3: ФЕИ тест за 4 год коне - пони :: Тест: ФЕИ тест за 4 годишни коне
Тест
Обездка – 4 год. коне
11.05.2024 00.00 h
Изпитание № 4: Обездка – 4 год. коне :: Тест: ФЕИ тест за 4 годишни коне
Протокол
Тест
Обездка – юноши 18 год.
11.05.2024 11.55 h
Изпитание № 5: Обездка – юноши 18 год. Отборен тест :: Тест: Отборен тест за юноши
Тест
11.05.2024 00.00 h
Изпитание No 5А Обездка – юноши 18 год. Свободен стил :: Тест: Кюр – свободен стил – ниво Юноши
Протокол
Тест
Обездка – клас Т- „Приз Сен Жорж „
11.05.2024 11.00 h
Изпитание № 6: Обездка – клас Т- „Приз Сен Жорж„ :: Тест: Сен Жорж
Тест
11.05.2024 00.00 h
Изпитание No 6А Обездка – клас Т Интермедиер I :: Тест: Междинна категория № 1
Протокол
Тест
11.05.2024 11.35 h
Изпитание No 6Б Обездка – клас Т - Свободен стил :: Тест: Кюр – свободен стил, МК1
Протокол
Тест
Обездка – 5 год. коне и аматьори
11.05.2024 12.20 h
Изпитание № 7: Обездка – 5 год. коне и аматьори - Предварителен тест за 5 год коне :: Тест: Предварителен тест за пет годишни коне
Тест
11.05.2024 13.45 h
Изпитание No 7А Обездка – 5 год. коне и аматьори Финален Тест за 5 год коне :: Тест: Финален тест за 5 год. коне
Тест
Обездка – 6 год. коне
11.05.2024 00.00 h
Изпитание № 8: Обездка – 6 год. коне - Предварителен тест :: Тест: Предварителен тест за 6 год. коне
Протокол
Тест
11.05.2024 00.00 h
Изпитание No 8А Обездка – 6 год. коне - Финален тест :: Тест: Финален тест за 6 годишни коне
Протокол
Тест
Обездка – кл. Л и гр.Б
11.05.2024 14.45 h
Изпитание № 9: Обездка – кл. Л и гр.Б - Индивидуален тест деца :: Тест: Индивидуален тест за деца
Тест
11.05.2024 00.00 h
Изпитание No 9А Обездка – кл. Л и гр.Б - Предварителен тест за 7 год. коне :: Тест: Предварителен тест за 7 годишни коне
Протокол
Тест
18.05.2024-
19.05.2024
Турнир в памет на Емил Богданов - Квалификация ДШ
Прескачане
Обездка
КСБ Хан Аспарух - София
Бариери
18.05.2024 09.00 h
Изпитание No 1 :: По член: 238.1.1 :: Височина:
Протокол
Паркур
Х паркур
18.05.2024 09.30 h
Изпитание No 2 :: По член: 238.1.1 :: Височина: 60 см
Паркур
Паркур за 4 год. коне
18.05.2024 10.20 h
Изпитание No 3А :: По член: 238.1.1 :: Височина: до 90 см
Паркур
Паркур за юноши до 14 год. и аматьори
18.05.2024 11.30 h
Изпитание No 3Б :: По член: 274.2.5 :: Височина: до 95 см
Паркур
Паркур за 5 год. и по-възрастни коне
18.05.2024 12.25 h
Изпитание No 4 :: По член: 238.2.1 :: Височина: до 110 см
Паркур
Паркур за 6 год. и по-възрастни коне
18.05.2024 00.00 h
Изпитание No 5 :: По член: 238.2.1 :: Височина: 120 см
Паркур
Обездка - деца
18.05.2024 17.55 h
Изпитание No 6 :: Тест: Предварителен тест за деца
Тест
19.05.2024 11.40 h
Изпитание No 15 :: Тест: Отборен тест за деца
Тест
Обездка - пони, аматьори и деца
18.05.2024 17.00 h
Изпитание No 7 :: Тест: ФЕИ тест за 4 годишни коне
Тест
19.05.2024 00.00 h
Изпитание No 16 :: Тест: Втори тест за 4 годишни коне
Протокол
Тест
Обездка - юноши до 18г.
18.05.2024 15.05 h
Изпитание No 8 :: Тест: Отборен тест за юноши
Тест
19.05.2024 13.20 h
Изпитание No 17 :: Тест: Индивидуален тест за юноши
Тест
Обездка - клас Т
18.05.2024 18.45 h
Изпитание No 9 :: Тест: Сен Жорж
Тест
19.05.2024 14.35 h
Изпитание No 18 :: Тест: Междинна категория № 1
Тест
Обездка - аматьори
18.05.2024 15.35 h
Изпитание No 10 :: Тест: Предварителен тест за 5 год. коне
Тест
19.05.2024 15.10 h
Изпитание No 19 :: Тест: Финален тест за 5 год. коне
Тест
Обездка - клас Л и гр. Б
18.05.2024 17.10 h
Изпитание No 11 :: Тест: Индивидуален тест за деца
Тест
19.05.2024 16.20 h
Изпитание No 20 :: Тест: Предварителен тест за 7 годишни коне
Тест
Обездка - 4 год. коне
18.05.2024 14.30 h
Изпитание No 12 :: Тест: ФЕИ тест за 4 годишни коне
Тест
19.05.2024 10.30 h
Изпитание No 21 :: Тест: Втори тест за 4 годишни коне
Тест
Обездка - 5 год. коне
18.05.2024 14.50 h
Изпитание No 13 :: Тест: Предварителен тест за 5 год. коне
Тест
19.05.2024 00.00 h
Изпитание No 22 :: Тест: Финален тест за 5 год. коне
Протокол
Тест
Обездка - 6 год. коне
18.05.2024 17.30 h
Изпитание No 14 :: Тест: Предварителен тест за 6 год. коне
Тест
19.05.2024 10.50 h
Изпитание No 23 :: Тест: Финален тест за 6 год. коне
Тест
07.06.2024-
08.06.2024
Квалификации ДШ
Обездка
КСБ Калоян - Арбанаси
Клас Л и група Б
07.06.2024 09.00 h
Изпитание No 1 :: Тест: Индивидуален тест за деца
Тест
08.06.2024 00.00 h
Изпитание No 11 :: Тест: Предварителен тест за 7 годишни коне
Тест
Юноши до 14 год.
07.06.2024 09.40 h
Изпитание No 2 :: Тест: Отборен тест за деца
Тест
08.06.2024 09.10 h
Изпитание No 12 :: Тест: Индивидуален тест за деца
Тест
Клас Т
07.06.2024 10.50 h
Изпитание No 3 :: Тест: Сен Жорж
Тест
08.06.2024 10.30 h
Изпитание No 13 :: Тест: Междинна категория № 1
Тест
Юноши до 18
07.06.2024 11.30 h
Изпитание No 4 :: Тест: Отборен тест за юноши
Тест
08.06.2024 11.15 h
Изпитание No 14 :: Тест: Индивидуален тест за юноши
Тест
Млади ездачи
07.06.2024 11.11 h
Изпитание No 5 :: Тест: Млади ездачи - Отборен тест
Протокол
Тест
08.06.2024 12.16 h
Изпитание No 15 :: Тест: Млади ездачи- Индивидуален тест
Протокол
Тест
Пони ездачи
07.06.2024 12.45 h
Изпитание No 6 :: Тест: Втори тест за 4 годишни коне
Тест
08.06.2024 12.45 h
Изпитание No 16 :: Тест: Предварителен тест за деца
Тест
Аматьори
07.06.2024 14.00 h
Изпитание No 7 :: Тест: Предварителен тест за пет годишни коне
Тест
08.06.2024 14.15 h
Изпитание No 17 :: Тест: Финален тест за 5 год. коне
Тест
5 год. коне
07.06.2024 15.30 h
Изпитание No 8 :: Тест: Предварителен тест за 5 год. коне
Тест
08.06.2024 15.35 h
Изпитание No 18 :: Тест: Финален тест за 5 год. коне
Тест
4 год. коне
07.06.2024 16.15 h
Изпитание No 9 :: Тест: ФЕИ тест за 4 годишни коне
Тест
08.06.2024 16.25 h
Изпитание No 19 :: Тест: Втори тест за 4 годишни коне
Тест
6 год. коне
07.06.2024 18.00 h
Изпитание No 10 :: Тест: Предварителен тест за 6 год. коне
Тест
08.06.2024 17.45 h
Изпитание No 20 :: Тест: Финален тест за 6 год. коне
Тест
12.07.2024-
14.07.2024
Държавен шампионат КЛАС Л, ГР. Б, АМАТЬОРИ МЛАДИ ЕЗДАЧИ И ПОНИ И СТ
Обездка
КБ Фригопан
ВЕТЕРИНАРЕН ПРЕГЛЕД
12.07.2024 08.30 h
ВЕТЕРИНАРЕН ПРЕГЛЕД :: Тест:
Протокол
Тест
13.07.2024 08.00 h
КЪСЕН ВЕТЕРИНАРЕН ПРЕГЛЕД :: Тест:
Протокол
Тест
12.07.2024 - ТЕХНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ
Изпитание No 1 :: Тест:
Протокол
Тест
ДШ ГРУПА Б
12.07.2024 11.00 h
Competition No 1 - Children Individual test - group B :: Тест: Индивидуален тест за деца
Тест
13.07.2024 08.25 h
Competition No 2 - Preliminary test 7 YO horses - group B :: Тест: Предварителен тест за 7 годишни коне
Тест
14.07.2024 08.40 h
Competition No 3 - Final test 7 YO horses - group B :: Тест: Финален тест за 7 год. коне
Тест
ДШ КЛАС Л
12.07.2024 11.15 h
Competition No 1 - Children Individual test - class L :: Тест: Индивидуален тест за деца
Тест
13.07.2024 08.00 h
Competition No 2 - Preliminary test 7 YO horses - class L :: Тест: Предварителен тест за 7 годишни коне
Тест
14.07.2024 08.00 h
Competition No 3 - Final test 7 YO horses - class L :: Тест: Финален тест за 7 год. коне
Тест
ДШ МЛАДИ ЕЗДАЧИ
12.07.2024 20.00 h
Competition No 1 - Team test Young riders :: Тест: Млади ездачи - Отборен тест
Тест
13.07.2024 10.10 h
Competition No 2 - Individual test Young riders :: Тест: Млади ездачи- Индивидуален тест
Тест
14.07.2024 11.40 h
Competition No 3 - Freestyle Young riders :: Тест: Млади ездачи- Кюр – свободен стил
Тест
ДШ ПОНИ
12.07.2024 18.50 h
Competition No 1 - 4 YO horses - pony :: Тест: ФЕИ тест за 4 годишни коне
Тест
13.07.2024 08.50 h
Competition No 2 - Second test for 4 YO horses :: Тест: Втори тест за 4 годишни коне
Тест
14.07.2024 09.10 h
Competition No 3 - Preliminary test children A - pony :: Тест: Предварителен тест за деца
Тест
ДШ АМАТЬОРИ
13.07.2024 10.35 h
Изпитание No 1 - 5 год. коне – Предварителен - аматьори :: Тест: Предварителен тест за 5 год. коне
Тест
14.07.2024 10.25 h
Изпитание No 2 - 5 год. коне – Финал - аматьори :: Тест: Финален тест за 5 год. коне
Тест
СТ КЛАС Т
12.07.2024 20.08 h
Competition No 1 - St.George :: Тест: Сен Жорж
Тест
13.07.2024 17.50 h
Competition No 2 - Intermediate I :: Тест: Междинна категория № 1
Тест
14.07.2024 13.25 h
Competition No 3 - Freestyle :: Тест: Кюр – свободен стил, МК1
Тест
СТ ЮНОШИ 18
12.07.2024 16.40 h
Competition No 1 - Junior team test :: Тест: Отборен тест за юноши
Тест
13.07.2024 11.50 h
Competition No 2 - Junior Individual test :: Тест: Индивидуален тест за юноши
Тест
14.07.2024 12.10 h
Competition No 3 - Junior Freestyle :: Тест: Кюр – свободен стил – ниво Юноши
Тест
СТ ЮНОШИ 14
12.07.2024 11.45 h
Competition No 1 - Preliminary test children A :: Тест: Предварителен тест за деца А 2018
Тест
13.07.2024 17.00 h
Competition No 2 - Children team test :: Тест: Отборен тест за деца
Тест
14.07.2024 14.10 h
Competition No 3 - Children Individual :: Тест: Индивидуален тест за деца
Тест
СТ 4 ГОД. КОНЕ
12.07.2024 18.00 h
Competition No 1 - FEI test for 4 YO horses :: Тест: ФЕИ тест за 4 годишни коне
Тест
13.07.2024 18.45 h
Competition No 2 - Second test for 4 YO horses :: Тест: Втори тест за 4 годишни коне
Тест
СТ 5 ГОД. КОНЕ
13.07.2024 19.50 h
Competition No 1 - Preliminary test for 5 YO horses :: Тест: Предварителен тест за 5 год. коне
Тест
14.07.2024 14.50 h
Competition No 2 - Final test for 5 YO horses :: Тест: Финален тест за 5 год. коне
Тест
СТ 6 ГОД. КОНЕ
13.07.2024 19.40 h
Competition No 1 - Preliminary test for 6 YO horses :: Тест: Предварителен тест за 6 год. коне
Тест
14.07.2024 15.00 h
Competition No 2 - Final test for 6 YO horses :: Тест: Финален тест за 6 год. коне
Тест