КАЛЕНДАР
Pdf_calendar
Дата
Прояви
Дисциплини
Спортна база
Документи
20.05.2017-
21.05.2017
Открит турнир
Обездка
КСБ Хан Аспарух - София
изпитание клас Л
Изпитание No 1 :: Тест:
Протокол
Тест
Изпитание No 2 :: Тест:
Протокол
Тест
Изпитание No 3 :: Тест:
Протокол
Тест
02.06.2017-
04.06.2017
ДП клас Т, контрола БШ
Обездка
КСБ Ген. Крум Лекарски - Божурище
Изпитание клас Н
Изпитание No 1 :: Тест:
Протокол
Тест
Изпитание No 2 :: Тест:
Протокол
Тест
30.06.2017-
02.07.2017
БШ по обездка
Обездка
Загреб - Хърватска
изпитание за деца
Изпитание No 1 :: Тест:
Протокол
Тест
18.08.2017-
20.08.2017
ДП клас Л
Обездка
КСБ Тракийски университет
ДП калс Л
Изпитание No 1 :: Тест:
Протокол
Тест
Изпитание No 2 :: Тест:
Протокол
Тест
Изпитание No 3 :: Тест:
Протокол
Тест
08.09.2017-
10.09.2017
ДП млади коне, деца, юноши и аматьори
Обездка
КСБ Калоян - Арбанаси
ДП Млади коне
Изпитание No 1 :: Тест:
Протокол
Тест
Изпитание No 2 :: Тест:
Протокол
Тест