КАЛЕНДАР
Pdf_calendar
Дата
Прояви
Дисциплини
Спортна база
Документи
03.06.2022-
05.06.2022
ДП обездка клас Т, клас Л, гр. Б, Млади ездачи, аматьори и СТ
Обездка
КБ Фригопан
Държавно първенство
10.06.2022-
12.06.2022
CDI3*, [CDI-W], CDIYH, CDIY, CDIJ, CDICh-A, CDIP, CDIU25, CDIAm
Обездка
Samorin, SVK
Турнир по покана
09.07.2022-
10.07.2022
Balkan Dressage League
Обездка
КБ Фригопан
Международен турнир
16.07.2022-
17.07.2022
FEI Dressage World Challenge 2022
Обездка
КБ Фригопан
Challenge
25.07.2022-
31.07.2022
EU CH CH-EU-Y-D, CH-EU-J-D
Обездка
Hartpury, GBR
Европейски шампионат
06.08.2022-
07.08.2022
Balkan Dressage League
Обездка
КБ Фригопан
Международен турнир
12.08.2022-
14.08.2022
CDI3*, [CDI-W], CDIYH, CDIY, CDIJ, CDICh-A, CDIP, CDIU25, CDIAm
Обездка
Samorin, SVK
Международен турнир
08.09.2022-
11.09.2022
Balkan Dressage League Final/ CDI1*, CDICh-B, CDIP, CDIJ, CDIY, CDIYH
Обездка
КБ Фригопан
Международен турнир
16.09.2022-
18.09.2022
Балкански шампионат CH-Balkan-D
Обездка
Prejmer, ROU
Балкански шампионат
22.07.2022-
24.07.2022
ДП обездка клас Н Млади коне (4,5 и 6 год.), юноши до 14 год., юноши 18 год., пони ездачи и СТ
Обездка
КСБ Калоян - Арбанаси
ДП
Изпитание No 1 :: Тест:
Протокол
Тест
04.07.2022-
07.07.2022
Лагер по обездка
Обездка
КБ Фригопан
Изпитание No 1 :: Тест:
Протокол
Тест
01.08.2022-
04.08.2022
Лагер по обездка
Обездка
КБ Фригопан
Изпитание No 1 :: Тест:
Протокол
Тест
05.09.2022-
07.09.2022
Лагер по обездка Национални отбори
Обездка
КБ Фригопан
Изпитание No 1 :: Тест:
Протокол
Тест
02.05.2022
Областен турнир по прескачане и обездка в памет на Емил Богданов
Прескачане
Обездка
КСБ Хан Аспарух - София
Х Паркур
02.05.2022 10.00 h
Изпитание No 2 Х паркур :: По член: 238.1.1 :: Височина: 40 cm
Протокол
Паркур
Паркур за 4 годишни коне
02.05.2022 00.00 h
Изпитание No 3А Паркур за 4 годишни коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 90 см
Протокол
Паркур
Паркур за деца и аматьори
02.05.2022 11.00 h
Изпитание No 3В Паркур за деца и аматьори :: По член: 238.2.1 :: Височина: 90 см
Протокол
Паркур
Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне
02.05.2022 12.00 h
Изпитание No 4 Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне :: По член: 238.2.1 :: Височина: 110 см
Протокол
Паркур
Паркур за 6 год. и по-възрастни коне
02.05.2022 12.50 h
Изпитание No 5 Паркур за 6 год. и по-възрастни коне :: По член: 238.2.1 :: Височина: 120 см
Протокол
Паркур
Обездка за деца
02.05.2022 14.30 h
Изпитание No 5 Предварителен тест за деца :: Тест: Предварителен тест за деца
Протокол
Тест
Обездка клас Л група Б
02.05.2022 15.20 h
Изпитание No 6 Индивидуален тест за деца :: Тест: Индивидуален тест за деца
Протокол
Тест
Обездка -пони: деца и аматьори
02.05.2022 16.05 h
Изпитание No 7 ФЕИ тест за 4 год коне - пони :: Тест: ФЕИ тест за 4 годишни коне
Протокол
Тест
Обездка за 4 годишни коне
02.05.2022 16.50 h
Изпитание No 8 ФЕИ тест за 4 год коне :: Тест: 4 год. коне
Протокол
Тест
Обездка - юноши до 18 год
02.05.2022 17.20 h
Изпитание No 9 Индивидуален тест за юноши :: Тест: Индивидуален тест за юноши
Протокол
Тест
Обздка клас Т
02.05.2022 18.00 h
Изпитание No 10 Интермедиер 1 :: Тест: Междинна категория № 1
Протокол
Тест
Обездка 5 год коне и аматьори
02.05.2022 18.30 h
Изпитание No 11 Предварителен тест за 5 год коне :: Тест: Предварителен тест за 5 год. коне
Протокол
Тест
21.05.2022-
22.05.2022
Balkan Dressage League
Обездка
Всестранна езда
КБ Фригопан
Balkan League_Children
21.05.2022 10.30 h
Изпитание No 1 :: Тест: Предварителен тест за деца Б
Тест
22.05.2022 09.30 h
Изпитание No 12 :: Тест: Отборен тест за деца
Тест
Balkan League_Juniors
21.05.2022 11.20 h
Изпитание No 2 :: Тест: Отборен тест за юноши
Тест
22.05.2022 10.35 h
Изпитание No 13 :: Тест: Индивидуален тест за юноши
Тест
Balkan League_Amateurs
21.05.2022 12.35 h
Изпитание No 3 :: Тест: Предварителен тест за 5 год. коне
Тест
22.05.2022 12.05 h
Изпитание No 14 :: Тест: Финален тест за 5 год. коне
Тест
Balkan League_Seniors
21.05.2022 14.00 h
Изпитание No 4 :: Тест: Сен Жорж
Тест
22.05.2022 12.40 h
Изпитание No 15 :: Тест: Междинна категория № 1
Тест
National competition_Pony
21.05.2022 14.40 h
Изпитание No 5 :: Тест: ФЕИ тест за 4 годишни коне
Тест
22.05.2022 14.30 h
Изпитание No 16 :: Тест: Втори тест за 4 годишни коне
Тест
National competition_Young horses_5 YO
21.05.2022 17.20 h
Изпитание No 10 :: Тест: Предварителен тест за 5 год. коне
Тест
22.05.2022 17.30 h
Изпитание No 20 :: Тест: Финален тест за 5 год. коне
Тест
National competition Young horses_6 YO
21.05.2022 12.50 h
Изпитание No 11 :: Тест: Предварителен тест за 6 год. коне
Тест
22.05.2022 12.15 h
Изпитание No 21 :: Тест: Финален тест за 6 год. коне
Тест
1* Eventing
21.05.2022 16.20 h
Изпитание No 8 :: Тест: 1* ИНТРО
Тест
2* Eventing
22.05.2022 16.15 h
Изпитание No 19 :: Тест: 2* B
Тест
National competition_Class L/ group B
21.05.2022 15.45 h
Изпитание No 7 :: Тест: Children Individual
Тест
22.05.2022 15.30 h
Изпитание No 18 :: Тест: Предварителен тест за 7 годишни коне
Тест
21.05.2022-
22.05.2022
Balkan Dressage Cup
Обездка
Всестранна езда
КБ Фригопан
Dressage
Изпитание No 1 :: Тест:
Протокол
Тест
Eventing
Изпитание No 1 :: Тест:
Протокол
Тест