КАЛЕНДАР
Pdf_calendar
Дата
Прояви
Дисциплини
Спортна база
Документи
20.05.2017-
21.05.2017
Открит турнир
Обездка
КСБ Хан Аспарух - София
изпитание клас Л
Изпитание No 1 :: Тест:
Протокол
Тест
Изпитание No 2 :: Тест:
Протокол
Тест
Изпитание No 3 :: Тест:
Протокол
Тест
02.06.2017-
04.06.2017
ДП клас Т и млади ездачи, контрола БШ
Обездка
КСБ Ген. Крум Лекарски - Божурище
Изпитание клас Т
02.06.2017 14.15 h
Изпитание No 1 :: Тест: Сен Жорж
Тест
03.06.2017 17.00 h
Изпитание No 2 :: Тест: Междинна категория № 1
Тест
04.06.2017 17.15 h
Изпитание No 3 :: Тест: Кюр – свободен стил, МК1
Протокол
Тест
Изпитание клас Н 4 годишни
03.06.2017 09.50 h
Изпитание No 1 :: Тест: ФЕИ тест за 4 годишни коне
Тест
04.06.2017 13.10 h
Изпитание No 2 :: Тест: Втори тест за 4 годишни коне
Тест
Изпитание клас Н 5 годишни коне
03.06.2017 11.00 h
Изпитание No 1 :: Тест: Предварителен тест за пет годишни коне
Тест
04.06.2017 14.15 h
Изпитание No 2 :: Тест: Трети тест за млади коне
Протокол
Тест
Изпитание клас Л
02.06.2017 20.00 h
Изпитание No 1 :: Тест: Индивидуален тест за деца
Протокол
Тест
03.06.2017 09.00 h
Изпитание No 2 :: Тест: Отборен тест за юноши
Протокол
Тест
04.06.2017 16.10 h
Изпитание No 3 :: Тест: Предварителен тест за 7 годишни коне
Протокол
Тест
Изпитание клас Л група Б
02.06.2017 00.00 h
Изпитание No 1 :: Тест: Индивидуален тест за деца
Протокол
Тест
03.06.2017 00.00 h
Изпитание No 2 :: Тест: Отборен тест за юноши
Протокол
Тест
04.06.2017 16.24 h
Изпитание No 3 :: Тест: Предварителен тест за 7 годишни коне
Протокол
Тест
Изпитание деца
02.06.2017 16.15 h
Изпитание No 1 :: Тест: Предварителен тест за деца
Протокол
Тест
03.06.2017 13.00 h
Изпитание No 2 :: Тест: Отборен тест за деца
Протокол
Тест
04.06.2017 09.00 h
Изпитание No 3 :: Тест: Индивидуален тест за деца
Тест
Изпитание юноши 18 г
02.06.2017 18.15 h
Изпитание No 1 :: Тест: Отборен тест за юноши
Протокол
Тест
03.06.2017 15.00 h
Изпитание No 2 :: Тест: Индивидуален тест за юноши
Протокол
Тест
04.06.2017 11.00 h
Изпитание No 3 :: Тест: Кюр – свободен стил – ниво Юноши
Тест
ДП млади ездачи
02.06.2017 20.10 h
Изпитание No 1 :: Тест: Млади ездачи- Предварителен тест
Протокол
Тест
03.06.2017 18.45 h
Изпитание No 2 :: Тест: Млади ездачи- Индивидуален тест
Протокол
Тест
04.06.2017 18.45 h
Изпитание No 3 :: Тест: Млади ездачи- Кюр – свободен стил
Протокол
Тест
KLAS l
03.06.2017 00.00 h
Изпитание No 1 :: Тест: Отборен тест за юноши
Протокол
Тест
30.06.2017-
02.07.2017
БШ по обездка
Обездка
изпитание за деца
Изпитание No 1 :: Тест:
Протокол
Тест
18.08.2017-
20.08.2017
ДП клас Л
Обездка
КБ Фригопан
ДП калс Л
18.08.2017 17.00 h
Изпитание No 1 :: Тест: Индивидуален тест за деца
Тест
19.08.2017 09.30 h
Изпитание No 2 :: Тест: Отборен тест за юноши
Тест
20.08.2017 11.15 h
Изпитание No 3 :: Тест: Предварителен тест за 7 годишни коне
Тест
клас Деца
18.08.2017 14.45 h
Изпитание No 1 :: Тест: Предварителен тест за деца
Тест
19.08.2017 10.45 h
Изпитание No 2 :: Тест: Отборен тест за деца
Тест
20.08.2017 08.30 h
Изпитание No 3 :: Тест: Индивидуален тест за деца
Тест
клас Юнош до 18 год.
18.08.2017 15.45 h
Изпитание No 1 :: Тест: Отборен тест за юноши
Тест
19.08.2017 11.50 h
Изпитание No 2 :: Тест: Индивидуален тест за юноши
Тест
20.08.2017 09.15 h
Изпитание No 3 :: Тест: Кюр – свободен стил – ниво Юноши
Тест
клас Н - 4 год. коне
19.08.2017 08.30 h
Изпитание No 1 :: Тест: ФЕИ тест за 4 годишни коне
Тест
20.08.2017 10.15 h
Изпитание No 2 :: Тест: Втори тест за 4 годишни коне
Тест
клас Н - 5/6 год. коне и аматьори
19.08.2017 08.40 h
Изпитание No 1 :: Тест: Предварителен тест за пет годишни коне
Тест
20.08.2017 10.30 h
Изпитание No 2 :: Тест: Трети тест за млади коне
Тест
клас Л- гр.Б
18.08.2017 17.30 h
Изпитание No 1 :: Тест: Индивидуален тест за деца
Тест
19.08.2017 10.12 h
Изпитание No 2 :: Тест: Отборен тест за юноши
Тест
20.08.2017 11.57 h
Изпитание No 3 :: Тест: Предварителен тест за 7 годишни коне
Тест
клас Т
18.08.2017 14.00 h
Изпитание No 1 :: Тест: Сен Жорж
Тест
19.08.2017 13.15 h
Изпитание No 2 :: Тест: Междинна категория № 1
Тест
20.08.2017 13.00 h
Изпитание No 3 :: Тест: Кюр – свободен стил, МК1
Тест
клас Млади ездачи
18.08.2017 15.15 h
Изпитание No 1 :: Тест: Млади ездачи- Предварителен тест
Тест
19.08.2017 13.29 h
Изпитание No 2 :: Тест: Млади ездачи- Индивидуален тест
Тест
20.08.2017 12.50 h
Изпитание No 3 :: Тест: Млади ездачи- Кюр – свободен стил
Тест
08.09.2017-
10.09.2017
ДП млади коне, деца, юноши и аматьори
Обездка
КСБ Калоян - Арбанаси
ДП Млади коне кл.Н- 4 год.
09.09.2017 09.20 h
Изпитание No 1 :: Тест: ФЕИ тест за 4 годишни коне
Тест
10.09.2017 14.00 h
Изпитание No 2 :: Тест: Втори тест за 4 годишни коне
Тест
ДП Млади коне - 5/6 год. коне
09.09.2017 10.45 h
Изпитание No 1 :: Тест: Предварителен тест за пет годишни коне
Тест
10.09.2017 15.45 h
Изпитание No 2 :: Тест: Трети тест за млади коне
Тест
ДП за юноши 14 год.
08.09.2017 14.30 h
Изпитание No 1 :: Тест: Предварителен тест за деца
Тест
09.09.2017 13.40 h
Изпитание No 2 :: Тест: Отборен тест за деца
Тест
10.09.2017 08.30 h
Изпитание No 3 :: Тест: Индивидуален тест за деца
Тест
ДП за юноши до 18 год.
08.09.2017 16.40 h
Изпитание No 1 :: Тест: Отборен тест за юноши
Тест
09.09.2017 15.45 h
Изпитание No 2 :: Тест: Индивидуален тест за юноши
Тест
10.09.2017 10.45 h
Изпитание No 3 :: Тест: Кюр – свободен стил – ниво Юноши
Тест
Съпътстващ турнир клас " Л"
08.09.2017 19.15 h
Изпитание No 1 :: Тест: Индивидуален тест за деца
Тест
09.09.2017 00.00 h
Изпитание No 2 :: Тест: Отборен тест за юноши
Протокол
Тест
10.09.2017 00.00 h
Изпитание No 3 :: Тест: Предварителен тест за 7 годишни коне
Протокол
Тест
Съпътставщ турнир клас "Т"
08.09.2017 14.00 h
Изпитание No 1 :: Тест: Сен Жорж
Тест
09.09.2017 00.00 h
Изпитание No 2 :: Тест: Междинна категория № 1
Тест
Изпитание No 3 :: Тест:
Протокол
Тест
Съпътстващ турнир клас"л" гр.Б
08.09.2017 19.10 h
Изпитание No 1 :: Тест: Индивидуален тест за деца
Тест
09.09.2017 00.00 h
Изпитание No 2 :: Тест: Отборен тест за юноши
Протокол
Тест
Изпитание No 3 :: Тест:
Протокол
Тест
30.09.2017-
01.10.2017
Открит турнир
Обездка
Хиподрум Банкя
клас Н - 4 год. коне
Изпитание No 1 :: Тест:
Протокол
Тест
Изпитание No 2 :: Тест:
Протокол
Тест
29.09.2017-
01.10.2017
FEI World Dressage Challenge
Обездка
Dressage
Изпитание No 1 :: Тест:
Протокол
Тест