КАЛЕНДАР
Pdf_calendar
Предишна < 1 3
Дата
Прояви
Дисциплини
Спортна база
Документи
01.02.2019-
03.02.2019
Турнир Prejmer
Прескачане
Prejmer/Brashov
Прескачане
23.03.2019-
24.03.2019
Турнир по покана
Прескачане
КБ Фригопан
Х - паркур
23.03.2019 10.00 h
Изпитание No 1: Х паркур :: По член: 238.1.1 :: Височина: 50
Протокол
Паркур
24.03.2019 09.00 h
Изпитание No 7: Х паркур :: По член: 238.1.1 :: Височина: 60
Протокол
Паркур
Паркур за понита и големи коне
23.03.2019 11.00 h
Изпитание No 2: Паркур за понита и големи коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 60
Паркур
24.03.2019 09.00 h
Изпитание No 8: Паркур за понита и големи коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 70
Паркур
Паркур за 4/5 год. коне, деца и аматьори
23.03.2019 11.50 h
Изпитание No 3: Паркур за 4/5 год. коне, деца и аматьори :: По член: 274.2.5 :: Височина: 80/90
Паркур
24.03.2019 09.45 h
Изпитание No 9: Паркур за 4/5 год. коне, деца и аматьори :: По член: 238.2.1 :: Височина: 90/100
Паркур
Паркур за 5 год. и по-възрастни коне
23.03.2019 14.00 h
Изпитание No 4: Паркур за 5 год. и по-възрастни коне :: По член: 238.2.1 :: Височина: 105
Паркур
24.03.2019 12.00 h
Изпитание No 10: Паркур за 5 год. и по-възрастни коне :: По член: 274.5.6 :: Височина: 110
Паркур
Отворен - 5 год. и по-възрастни коне, юноши, деца
23.03.2019 16.00 h
Изпитание No 5: Паркур за 5 год. и по-възрастни коне :: По член: 274.5.6 :: Височина: 115/120
Паркур
24.03.2019 14.15 h
Изпитание No 11: Паркур за 5 год. и по-възрастни коне :: По член: 238.2.1 :: Височина: 120/125
Паркур
7 год. и по-възрастни коне
23.03.2019 17.50 h
Изпитание No 6: 7 год. и по-възрастни коне :: По член: 238.2.1 :: Височина: 125/130
Паркур
24.03.2019 16.00 h
Изпитание No 12: 7 год. и по-възрастни коне :: По член: 238.2.2 :: Височина: 130
Паркур
06.04.2019-
07.04.2019
Турнир по покана
Прескачане
СК Тракиец - с. Житница
Отворен паркур, деца и пони ездачи
06.04.2019 10.00 h
Изпитание No 1 Отворен паркур, деца и пони ездачи :: По член: 238.1.1 :: Височина: 60
Паркур
07.04.2019 09.00 h
Изпитание No 6 Отворен паркур, деца и пони ездачи :: По член: 238.1.1 :: Височина: 65
Паркур
Паркур за 4/5 годишни коне, деца и аматьори
06.04.2019 11.00 h
Изпитание No 2 Паркур за 4/5 годишни коне, деца и аматьори :: По член: 238.2.1 :: Височина: 90/100 см
Паркур
06.04.2019 00.00 h
Изпитание No 2 Паркур за 4/5 годишни коне, деца и аматьори :: По член: 238.1.1 :: Височина: 90/100 см
Протокол
Паркур
07.04.2019 00.00 h
Изпитание No 7 Паркур за 4/5 годишни коне, деца и аматьори :: По член: 274.2 :: Височина: 95/105
Паркур
07.04.2019 00.00 h
Изпитание No 7 Паркур за 4/5 годишни коне, деца и аматьори :: По член: 238.1.1 :: Височина: 95/105 см
Протокол
Паркур
Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и деца
06.04.2019 13.40 h
Изпитание No 3 Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и деца :: По член: 274.5.6 :: Височина: 110 см
Паркур
07.04.2019 00.00 h
Изпитание No 8 Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и деца :: По член: 238.2.1 :: Височина: 115 см
Паркур
Паркур за 6 годишни и по-възрастни коне и юноши
06.04.2019 00.00 h
Изпитание No 4 Паркур за 6 годишни и по-възрастни коне и юноши :: По член: 238.2.1 :: Височина: 120 см
Паркур
07.04.2019 00.00 h
Изпитание No 9 Паркур за 6 годишни и по-възрастни коне и юноши :: По член: 274.2 :: Височина: 125 см
Паркур
Паркур за 7 годишни и по-възрастни коне
06.04.2019 18.10 h
Изпитание No 5 Паркур за 7 годишни и по-възрастни коне :: По член: 238.2.1 :: Височина: 135 см
Паркур
07.04.2019 00.00 h
Изпитание No 10 Гранд При "Житница" - 7 годишни и по-възрастни коне :: По член: 238.2.2 :: Височина: 140 см
Паркур
10.04.2019-
14.04.2019
Световна купа модерен петобой
Прескачане
София
13.04.2019-
14.04.2019
Турнир по покана
Прескачане
КСБ Ген. Крум Лекарски - Божурище
Х - паркур
13.04.2019 10.00 h
Изпитание No 1 Х паркур :: По член: 238.1.1 :: Височина: 60 см
Протокол
Паркур
14.04.2019 09.00 h
Изпитание No 6 Х паркур :: По член: 238.1.1 :: Височина: 65 см
Протокол
Паркур
Паркур за 4 годишни коне, 4+, деца и пони ездачи
13.04.2019 00.00 h
Изпитание No 1 Паркур за 4 годишни коне, 4+, деца и пони ездачи :: По член: 238.2.1 :: Височина: 80 см
Паркур
14.04.2019 00.00 h
Изпитание No 6 Паркур за 4 годишни коне, 4+, деца и пони ездачи :: По член: 238.2.1 :: Височина: 90 см
Паркур
Отворен паркур за 4 годишни и по-възрастни коне и аматьори
13.04.2019 00.00 h
Изпитание No 2 Отворен паркур за 4 годишни и по-възрастни коне и аматьори :: По член: 274.2 :: Височина: 100 см
Паркур
14.04.2019 00.00 h
Изпитание No 7 Отворен паркур за 4 годишни и по-възрастни коне и аматьори :: По член: 274.2 :: Височина: 105 см
Паркур
Отворен паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и деца
13.04.2019 00.00 h
Изпитание No 3 Отворен паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и деца :: По член: 274.2 :: Височина: 110 см
Паркур
14.04.2019 00.00 h
Изпитание No 8 Отворен паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и деца :: По член: 238.2.1 :: Височина: 115 см
Паркур
Отворен паркур за 5 годишни и по-възрастни коне
13.04.2019 00.00 h
Изпитание No 4 Отворен паркур за 5 годишни и по-възрастни коне :: По член: 238.2.1 :: Височина: 120 см
Паркур
14.04.2019 00.00 h
Изпитание No 9 Отворен паркур за 5 годишни и по-възрастни коне :: По член: 274.2 :: Височина: 125 см
Паркур
Отворен паркур за 6 годишни и по-възрастни коне
13.04.2019 00.00 h
Изпитание No 5 Отворен паркур за 6 годишни и по-възрастни коне :: По член: 238.2.1 :: Височина: 130 см
Паркур
14.04.2019 00.00 h
Изпитание No 10 Отворен паркур за 6 годишни и по-възрастни коне :: По член: 274.2 :: Височина: 135 см
Паркур
04.05.2019
Квалификaция за ДП
Прескачане
Шумен
Квалификaция / Турнир
Х - паркур
04.05.2019 11.00 h
Изпитание No 1 :: По член: 238.1.1 :: Височина: 70
Паркур
Квалификация за ДП - 4 год. коне и съпътстващи турнири за юноши до 14/15 г. и аматьори
04.05.2019 00.00 h
Изпитание No 1 :: По член: 238.2.2 директен бараж :: Височина: 95
Паркур
Квалификация за ДП - 5 год. коне и съпътстващи турнири за юноши до 14/15 г. и аматьори
05.05.2019 00.00 h
Изпитание No 1 :: По член: 238.2.2 директен бараж :: Височина: 110
Паркур
Квалификация за ДП - 6 год. коне и съпътстващ за юноши 14/18 г.
04.05.2019 00.00 h
Изпитание No 1 :: По член: 274.2 :: Височина: 120
Паркур
Съпътстващ за група Б
04.05.2019 00.00 h
Изпитание No 1 :: По член: 274.2 :: Височина: 120
Паркур
Квалификация за ДП - 7 год. коне и съпътстващ турнир за юноши до 18 г.
04.05.2019 00.00 h
Изпитание No 1 :: По член: 274.2 :: Височина: 125
Протокол
Паркур
Съпътстващ турнир - клас Т
04.05.2019 00.00 h
Изпитание No 1 :: По член: 238.2.1 :: Височина: 130
Паркур
06.05.2019
Турнир по покана
Прескачане
Бутан
Турнир
10.05.2019-
12.05.2019
ДП клас Т и Група Б и млади ездачи
Прескачане
СК Тракиец - с. Житница
ДП клас Т
10.05.2019 00.00 h
Изпитание No 2 ДП клас Т :: По член: 239 :: Височина: 135 см
Паркур
11.05.2019 00.00 h
Изпитание No 6 ДП Клас Т :: По член: 238.2.1 :: Височина: 140-145 см
Паркур
12.05.2019 00.00 h
Изпитание No 8 ДП Клас Т :: По член: 273.3.3 :: Височина: 145 см
Паркур
ДП група Б
10.05.2019 14.30 h
Изпитание No 1 ДП клас Л - група Б :: По член: 238.2.1 :: Височина: 120 см
Паркур
11.05.2019 14.00 h
Изпитание No 4 ДП клас Л- група Б :: По член: 238.2.1 :: Височина: 120-125 см
Паркур
12.05.2019 13.00 h
Изпитание No 7 ДП клас Л- група Б :: По член: 238.2.2 :: Височина: 125-130 см
Паркур
ДП Млади ездачи
10.05.2019 00.00 h
Изпитание No 3 ДП Млади ездачи :: По член: 239 :: Височина: 125 см
Паркур
11.05.2019 00.00 h
Изпитание No 5 ДП Млади ездачи :: По член: 238.2.1 :: Височина: 130-135 см
Паркур
12.05.2019 00.00 h
Изпитание No 9 ДП Млади ездачи :: По член: 273.3.3 :: Височина: 135 см
Паркур
25.05.2019
Квалификaция за ДП
Прескачане
Кнежа
Клас Пони ездачи
25.05.2019 10.30 h
Изпитание No 1 :: По член: 238.1.1 :: Височина: 70
Протокол
Паркур
Квалификaция млади коне 4 годишни и съпътстващ турнир за деца и аматьори
25.05.2019 11.00 h
Изпитание No 2 Квалификaция млади коне 4 годишни и съпътстващ турнир за деца и аматьори :: По член: 238.2.2 директен бараж :: Височина: 95 см
Паркур
Квалификация млади коне 5 годишни, деца и аматьори
25.05.2019 00.00 h
Изпитание No 3 Квалификация млади коне 5 годишни, деца и аматьори :: По член: 238.2.2 директен бараж :: Височина: 110 см
Паркур
Квалификация 6 годишни коне, юноши 18 години
25.05.2019 00.00 h
Изпитание No 4 Квалификация 6 годишни коне, юноши 18 години :: По член: 274.2 :: Височина: 120 см
Паркур
Съпътстващ турнир клас Л група Б
25.05.2019 00.00 h
Изпитание No Съпътстващ турнир клас Л група Б :: По член: 274.2 :: Височина: 120
Паркур
Квалификация за 7 годишни коне и съпътстващ за юноши 18 год.
25.05.2019 00.00 h
Изпитание No 6 Квалификация за 7 годишни коне и съпътстващ за юноши 18 год. :: По член: 274.2 :: Височина: 125 см
Протокол
Паркур
25.05.2019
Турнир по покана
Прескачане
Малка Смолница
Турнир
Изп.1: Х - паркур
25.05.2019 11.00 h
Изпитание No 1 :: По член: 238.1.1 :: Височина: 50 см
Протокол
Паркур
Изп. 2: 4 и 5 год. коне, юноши до 14 год. и аматьори
25.05.2019 00.00 h
Изпитание No 1 :: По член: 238.2.1 :: Височина: 90/100
Протокол
Паркур
Изп.3: 5 год. и по-възрастни коне
25.05.2019 00.00 h
Изпитание No 1 :: По член: 274.2 :: Височина: 115
Протокол
Паркур
Изп. 4: 6 год. и по-възрастни коне
25.05.2019 00.00 h
Изпитание No 1 :: По член: 238.2.2 :: Височина: 125
Протокол
Паркур
22.06.2019-
23.06.2019
Турнир по покана
Прескачане
СК Тракиец - с. Житница
Турнир
Отворен паркур за деца и понита
22.06.2019 10.00 h
Изпитание No 1 :: По член: 238.1.1 :: Височина: 60
Паркур
23.06.2019 09.00 h
Изпитание No 6 :: По член: 238.1.1 :: Височина: 65
Паркур
Паркур за 4/5 год. коне, деца и аматьори
22.06.2019 11.00 h
Изпитание No 2 :: По член: 238.2.1 :: Височина: 90/100
Паркур
23.06.2019 10.00 h
Изпитание No 7 Паркур за деца и аматьори :: По член: 238.2.1 :: Височина: 110
Паркур
Паркур за 5 год. и по-възрастни коне и деца
22.06.2019 13.10 h
Изпитание No 3 :: По член: 274.2 :: Височина: 110
Паркур
23.06.2019 12.30 h
Изпитание No 8 :: По член: 238.2.1 :: Височина: 110
Паркур
Паркур за 6 год. и по-възрастни коне и юноши
22.06.2019 14.50 h
Изпитание No 4 :: По член: 238.2.1 :: Височина: 120
Паркур
23.06.2019 14.30 h
Изпитание No 9 :: По член: 274.2 :: Височина: до 125
Паркур
Паркур за 7 год. и по-възрастни коне
22.06.2019 16.50 h
Изпитание No 5 :: По член: 238.2.1 :: Височина: 135
Паркур
13.06.2019-
16.06.2019
Световна купа прескачане на препятствия CSI1*, CSIO2*-W, CSIYH1*, CSO-Ch
Прескачане
КСБ Ген. Крум Лекарски - Божурище
CSIO2*-W
13.06.2019 15.30 h
Class 5 CSIO2*-W Diamond Tour Prize Bulgarian Equestrian Federation :: По член: 274.2.5 :: Височина: 145
Паркур
13.06.2019 18.00 h
Class 6 Medium Tour :: По член: 238.2.1 :: Височина: 130
Паркур
14.06.2019 14.00 h
Class 10 Grand Prix CSIO2*-W Prize Seewines, Qualifier EU CH Seniors 2019 :: По член: 238.2.2 :: Височина: 140/160
Паркур
14.06.2019 17.00 h
Competition No 11 Medium Tour CSIO2*-W Prize BUlgarian Olympic Committee :: По член: 274.2.5 :: Височина: 135
Паркур
15.06.2019 18.45 h
Class 17 Medium Tour :: По член: 239 :: Височина: 135
Паркур
16.06.2019 12.00 h
Class 21 Nations Cup :: По член: 264 :: Височина: 150
Паркур
16.06.2019 09.50 h
Class 22 Medium Tour Quali EU CH J :: По член: 238.2.1 :: Височина: 140
Паркур
CSIO Ch
13.06.2019 10.45 h
Class 3 Children :: По член: 274.2.5 :: Височина: 115/120
Паркур
15.06.2019 10.50 h
Class 15A Children :: По член: 274.2.5 :: Височина: 120
Паркур
15.06.2019 14.00 h
Class 15 Nations Cup Children :: По член: 264 :: Височина: 125
Паркур
16.06.2019 15.15 h
Class 20 Children Grand Prix :: По член: 238.2.2 :: Височина: 125
Паркур
CSI YH
13.06.2019 08.00 h
Class 1 Young horses 5YO :: По член: 274.2.5 :: Височина: 120/130
Паркур
13.06.2019 09.10 h
Class 2 Young horses 6-7YO :: По член: 274.2.5 :: Височина: 120/130
Паркур
14.06.2019 10.30 h
Competition No 8 Young horses 5YO Prize Gen. Krum Lekarski :: По член: 238.2.1 :: Височина: 115
Паркур
14.06.2019 11.30 h
Competition No 9 Young horses 6-7 YO Prize Gen Krum Lekarski :: По член: 238.2.1 :: Височина: 125/135
Паркур
15.06.2019 10.10 h
Class 13 Young horses 5YO FINAL :: По член: 274.2.5 :: Височина: 110
Паркур
15.06.2019 11.50 h
Class 14 Young horses 6-7 YO FINAL :: По член: 274.2.5 :: Височина: 130/135
Паркур
CSI 1*
13.06.2019 12.15 h
Class 4: Silver Tour :: По член: 274.2.5 :: Височина: 120
Паркур
14.06.2019 08.30 h
Competition No 7 Bronze Tour CSI1* Prize Eko Toi :: По член: 238.2.1 :: Височина: 105 см
Паркур
15.06.2019 08.00 h
Class 12: Bronze Tour :: По член: 274.2.5 :: Височина: 110
Паркур
15.06.2019 16.45 h
Class 16: Silver Tour :: По член: 274.2.5 :: Височина: 125
Паркур
16.06.2019 08.00 h
Class 18: Bronze Tour :: По член: 238.2.1 :: Височина: 110 cm
Паркур
16.06.2019 17.15 h
Class 19: Silver Tour :: По член: 274.2.5 :: Височина: 125/130
Паркур
29.06.2019
Турнир по покана
Прескачане
Шумен
Турнир
06.07.2019
Квалификaция за ДП - ОТЛАГА СЕ
Прескачане
Студенец
Квалификaция / Турнир
09.07.2019-
14.07.2019
Европейски шампионат по прескачане за деца, юноши , млади ездачи CH-EU-Ch-S, CH-EU-J-S, CH-EU-Y-S
Прескачане
Zuidwolde, NED
Европейски шампионат по прескачане за деца, юноши , млади ездачи
20.07.2019-
21.07.2019
Турнир по покана
Прескачане
КБ Фригопан
Паркур за понита и големи коне
20.07.2019 10.00 h
Изпитание No 1 Паркур за понита и големи коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 60/65 см
Паркур
21.07.2019 00.00 h
Изпитание No 6 Паркур за понита и големи коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 65/70 см
Паркур
Паркур за 4/5 годишни коне, понита и аматьори
20.07.2019 00.00 h
Изпитание No 2 Паркур за 4/5 годишни коне, понита и аматьори :: По член: 274.2 :: Височина: 95/105
Паркур
21.07.2019 00.00 h
Изпитание No 7 Паркур за 4/5 годишни коне, понита и аматьори :: По член: 238.2.1 :: Височина: 100/110 см
Паркур
20.07.2019 00.00 h
Изпитание No 2 4 годишни :: По член: 238.1.1 :: Височина: 95 см
Протокол
Паркур
21.07.2019 00.00 h
Изпитание No 7 4 годишни коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 100 см
Протокол
Паркур
Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне, деца и юноши
20.07.2019 00.00 h
Изпитание No 3 Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне, деца и юноши :: По член: 238.2.1 :: Височина: 110 см
Паркур
21.07.2019 00.00 h
Изпитание No 8 Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне, деца и юноши :: По член: 274.2 :: Височина: 115 см
Паркур
Паркур за 6 годишни и по-възрастни коне, юноши и деца
20.07.2019 00.00 h
Изпитание No 4 Паркур за 6 годишни и по-възрастни коне, юноши и деца :: По член: 274.2 :: Височина: 115/120 см
Паркур
21.07.2019 00.00 h
Изпитание No 9 Паркур за 6 годишни и по-възрастни коне, юноши и деца :: По член: 238.2.1 :: Височина: 120/125 см
Паркур
Паркур за 7 годишни и по-възрастни коне
20.07.2019 00.00 h
Изпитание No 5 Паркур за 6 годишни и по-възрастни коне :: По член: 238.2.1 :: Височина: 125/130 см
Паркур
21.07.2019 00.00 h
Изпитание No 10 Паркур за 6 годишни и по-възрастни коне :: По член: 238.2.2 :: Височина: 130/135 см
Паркур
25.07.2019-
28.07.2019
Купа на нациите, Финал Девизия 2_CSI2* (A,M), CSIO5*-W-NC EUD2 (A,M), CSIYH1* (A)
Прескачане
Маркополо, Атина
Световна купа прескачане на препятствия
19.08.2019-
25.08.2019
Европейски шампионат по прескачане CH-EU-S, CH-EU-D, CH-EU-PED
Прескачане
Rotterdam, NED
Европейски шампионат по прескачане
01.09.2019
Квалификация ДП
Прескачане
Кнежа
Клас Пони ездачи
01.09.2019 11.00 h
Изпитание No 1 Клас Пони ездачи :: По член: 238.1.1 :: Височина: 70 см
Протокол
Паркур
Клас Н Млади коне - 4 годишни и съпътстващ турнир за деца и аматьори
01.09.2019 00.00 h
Изпитание No 2 квалификация клас Н за млади коне - 4 годишни и съпътстващ турнир за деца и аматьори :: По член: 238.2.2 директен бараж :: Височина: ч
Паркур
Квалификация Клас Н - младиконе 5 годишни и съпътсващ турнир за юноши 14/15 год. и аматьори
01.09.2019 00.00 h
Изпитание No 3 Квалификация Клас Н - младиконе 5 годишни и съпътсващ турнир за юноши 14/15 год. и аматьори :: По член: 238.2.2 :: Височина: 110
Паркур
Квалификация клас Л 6 годишни коне и съпътстващ турнир за юноши 14/18 години и група Б Приз "Роза Стефанова"
01.09.2019 00.00 h
Изпитание No 4 Квалификация клас Л 6 годишни коне Приз "Роза Стефанова" :: По член: 274.2 :: Височина: 120 см
Паркур
01.09.2019 00.00 h
Изпитание No 2 Съпътстващ турнир група Б и юноши 14/18 години Приз "Роза Стефанова" :: По член: 274.2 :: Височина: 120 см
Протокол
Паркур
Квалификация клас Л 7 годишни коне Приз "Васил Фратев"
01.09.2019 00.00 h
Изпитание No 5 Квалификация клас Л 7 годишни коне Приз "Васил Фратев" :: По член: 274.5.6 :: Височина: 125 см
Протокол
Паркур
29.08.2019-
01.09.2019
Международен турнир CSI1*
Прескачане
Istanbul, TUR
Международен турнир


Предишна < 1 3