КАЛЕНДАР
Pdf_calendar
Предишна < 1 3
Дата
Прояви
Дисциплини
Спортна база
Документи
21.03.2017
Открит турнир ОТЛАГА СЕ
Прескачане
Угърчин
Изптание млади коне
Изпитание No 1 :: По член: :: Височина:
Протокол
Паркур
01.04.2017-
02.04.2017
Открит турнир
Прескачане
СК Тракиец - с. Житница
изпитание Х паркур
01.04.2017 10.00 h
Изпитание No 1 - Х паркур и понита :: По член: 238.1.1 :: Височина: 50 см
Протокол
Паркур
02.04.2017 09.00 h
Изпитание No 6 - Х паркур и понита :: По член: 238.1.1 :: Височина: 60 см
Протокол
Паркур
Паркур за 4/5 годишни коне, деца и аматьори
01.04.2017 00.00 h
Изпитание No 2 Паркур за 4/5 годишни коне, деца и аматьори :: По член: 238.1.1 :: Височина: 90/100 см
01.04.2017 00.00 h
Изпитание No 2 деца и аматьори :: По член: 238.2.1 :: Височина: 90 см
Протокол
Паркур
02.04.2017 00.00 h
Изпитание No 7 Паркур за 4/5 годишни коне деца и аматьори :: По член: 274.5.6 :: Височина: 95/105 см
Паркур
Паркур за 4 годишни и по-възрастни коне и деца
01.04.2017 00.00 h
Изпитание No 3 Паркур за 4 годишни и по-възрастни коне и деца :: По член: 274.5.3 :: Височина: 105 / 110 см
Паркур
02.04.2017 00.00 h
Изпитание No 8 Паркур за 4 годишни и по-възрастни коне и деца :: По член: 238.2.1 :: Височина: 110/115 см
Паркур
Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и юноши
01.04.2017 00.00 h
Изпитание No 4 Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и юноши :: По член: 238.2.1 :: Височина: 115/120 см
Паркур
02.04.2017 00.00 h
Изпитание No 9 Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и юноши :: По член: 238.2.1 :: Височина: 120/125 см
Паркур
Паркур за 6 годишни и по-възрастни коне
01.04.2017 00.00 h
Изпитание No 5 Паркур за 6 годишни и по-възрастни коне :: По член: 238.2.1 :: Височина: 130
Паркур
02.04.2017 00.00 h
Изпитание No 10 Паркур за 6 годишни и по-възрастни коне :: По член: 269.3 :: Височина: 125/130 см
Паркур
Изпитание за 7 годишни коне и по-възрастни
02.04.2017 00.00 h
Изпитание No 11 Паркур за 7 годишни коне и по-възрастни :: По член: 238.2.2 :: Височина: 135/140
Паркур
08.04.2017-
09.04.2017
Лига Ген. Крум Лекарски
Прескачане
КСБ Ген. Крум Лекарски - Божурище
Изпитание Х паркур
08.04.2017 10.00 h
Изпитание No 1 - Х паркур :: По член: 238.1.1 :: Височина: 50см
Паркур
09.04.2017 09.00 h
Изпитание No 7 Х паркур :: По член: 238.1.1 :: Височина: 60
Паркур
Изпитание за 4 годишни коне, понита, деца и аматьори
08.04.2017 11.00 h
Изпитание No 2 Паркур за 4 годишни коне, понита, деца и аматьори :: По член: 274.5.6 :: Височина: 90 см
Паркур
09.04.2017 10.00 h
Изпитание No 8 Паркур за 4 годишни коне, понита, деца и аматьори :: По член: 238.2.2 :: Височина: 95
Паркур
Отоворен паркур за 4 годишни и по-възрастни коне и деца
08.04.2017 13.15 h
Изпитание No 3 Отоворен паркур за 4 годишни и по-възрастни коне и деца :: По член: 238.2.1 :: Височина: 105
Паркур
09.04.2017 00.00 h
Изпитание No 9 Отоворен паркур за 4 годишни и по-възрастни коне и деца :: По член: 274.5.3 :: Височина: 110 см
Паркур
Малък тур 5 и 6 годишни коне и юноши
08.04.2017 15.00 h
Изпитание No 4 Малък тур 5 и 6 годишни коне и юноши :: По член: 274.5.6 :: Височина: 110/115 см
Паркур
09.04.2017 00.00 h
Изпитание No 10 Малък тур 5 и 6 годишни коне и юноши :: По член: 238.2.2 :: Височина: 115/120 cm
Паркур
Отворен паркур за 5 годишни и по-възрастни коне
08.04.2017 17.00 h
Изпитание No 5 Отворен паркур за 5 годишни и по-възрастни коне :: По член: 274.5.3 :: Височина: 120 см
Паркур
09.04.2017 00.00 h
Изпитание No 11 Отворен паркур за 5 годишни и по-възрастни коне :: По член: 238.2.1 :: Височина: 125
Паркур
Голям тур за 6 годишни и по-възрастни коне
08.04.2017 18.20 h
Изпитание No 6 Голям тур за 6 годишни и по-възрастни коне :: По член: 238.2.1 :: Височина: 130см
Паркур
09.04.2017 00.00 h
Изпитание No 12 Голям тур за 6 годишни и по-възрастни коне :: По член: 238.2.2 :: Височина: 135
Паркур
15.04.2017
Квалификационен турнир
Прескачане
Кнежа
Изпитание Пони ездачи
15.04.2017 10.30 h
Изпитание No 1 Изпитание за пони ездачи :: По член: 238.1.1 :: Височина: 65
Протокол
Паркур
Квалификация 4 годишни коне и съпътстващ паркур за деца и аматьори
15.04.2017 10.30 h
Изпитание No 2 Квалификация 4 годишни коне и съпътстващ паркур за деца и аматьори :: По член: 238.2.1 :: Височина: 95 см
Паркур
Квалификация 5 годишни коне, деца и аматьори
15.04.2017 00.00 h
Изпитание No 3 Квалификация 5 годишни коне, деца и аматьори :: По член: 238.2.1 :: Височина: 105
Паркур
Квалификация за 6 годишни коне и юноши 18 г
15.04.2017 00.00 h
Изпитание No 4 Квалификация за 6 годишни коне и юноши 18 г :: По член: 274.5.6 :: Височина: 115 см
Паркур
Съпътстващ турнир клас Л група Б
15.04.2017 00.00 h
Изпитание No 5Съпътстващ турнир клас Л група Б :: По член: 274.5.6 :: Височина: 115 см
Паркур
Квалификация кл. Л - 7 годишни коне и съпътстващ турнир за юноши до 18 г.
15.04.2017 00.00 h
Изпитание No 6 Квалификация кл. Л - 7 годишни коне и съпътстващ турнир за юноши до 18 г. :: По член: 274.5.6 :: Височина: 125
Протокол
Паркур
Съпътстващ турнир клас Т
15.04.2017 00.00 h
Изпитание No 7 Съпътстващ турнир клас Т :: По член: 238.2.1 :: Височина: 135 см
Протокол
Паркур
21.04.2017
Квалифиционен турнир
Прескачане
КБ Фригопан
Изпитание пони ездачи
21.04.2017 11.00 h
Изпитание No 1 :: По член: 238.1.1 :: Височина: 60
Паркур
Изпитание за млади коне - 4 год.коне, деца и аматьори
21.04.2017 00.00 h
Изпитание No 1 :: По член: Паркур за стил :: Височина: 95
Паркур
Изпитание за млади коне - 5 год. коне, деца и аматьори
21.04.2017 00.00 h
Изпитание No 1 :: По член: Паркур за стил :: Височина: 110
Паркур
Изпитание кл.Л - 6год.коне и юноши
21.04.2017 00.00 h
Изпитание No 1 :: По член: 274.5.6 :: Височина: 120
Паркур
Изпитание кл.Л - 7 год.коне и юноши
21.04.2017 00.00 h
Изпитание No 1 :: По член: 274.5.6 :: Височина: 125
Паркур
Изпитание кл.Л - гр.Б
21.04.2017 00.00 h
Изпитание No 1 :: По член: 274.5.6 :: Височина: 120
Паркур
Изпитание кл.Т
21.04.2017 00.00 h
Изпитание No 1 :: По член: 238.2.1 :: Височина: 135
Паркур
22.04.2017-
23.04.2017
Открит турнир
Прескачане
КБ Фригопан
Изпитание Х паркур
22.04.2017 10.00 h
Изпитание No 1 :: По член: 238.1.1 :: Височина: 50
Протокол
Паркур
23.04.2017 09.00 h
Изпитание No 6 :: По член: 238.1.1 :: Височина: 60
Протокол
Паркур
Изпитание за 4/5 год. коне,деца и аматьори
22.04.2017 00.00 h
Изпитание No 2 :: По член: 274.5.6 :: Височина: 110
Паркур
23.04.2017 00.00 h
Изпитание No 7 :: По член: 238.2.2 директен бараж :: Височина: 95
Паркур
Изпитание за 5 год. и по-възрастни коне и деца
22.04.2017 00.00 h
Изпитание No 3 :: По член: 238.2.1 :: Височина: 110
Паркур
23.04.2017 00.00 h
Изпитание No 8 :: По член: 238.2.1 :: Височина: 110/115
Паркур
Изпитание за 6 год. и по - възрастни коне и юноши
22.04.2017 00.00 h
Изпитание No 4 :: По член: 274.5.6 :: Височина: 115
Паркур
23.04.2017 00.00 h
Изпитание No 9 :: По член: 238.2.1 :: Височина: 120/125
Паркур
Изпитание за 7 год. и по възрастни коне
22.04.2017 00.00 h
Изпитание No 5 :: По член: 238.2.1 :: Височина: 130/135
Паркур
23.04.2017 00.00 h
Изпитание No 10 :: По член: 238.2.2 :: Височина: 135/140
Паркур
08.04.2017
Квалификационен турнир
Прескачане
Шумен
Изпитание пони ездачи
Изпитание No 1 :: По член: :: Височина:
Протокол
Паркур
Квалификация 4 годишни коне, деца и аматьори
Изпитание No 1 :: По член: 238.2.1 :: Височина:
Паркур
Квалификация 5 годишни коне, деца и аматьори
Изпитание No 1 :: По член: 238.2.1 :: Височина:
Паркур
Квалификация 6 годишни коне, група Б и Юноши 18 г.
Изпитание No 1 :: По член: 238.2.1 :: Височина:
Паркур
Квалификация 7 годишни коне и Юноши 18 г.
Изпитание No 1 :: По член: 238.2.1 :: Височина:
Паркур
Съпътстващ турнир клас Т
Изпитание No 1 :: По член: 238.2.1 :: Височина:
Паркур
20.05.2017
Квалификационен турнир
Прескачане
Хиподрум Русе
Изпитание пони ездачи
Изпитание No 1 :: По член: :: Височина:
Протокол
Паркур
Изпитание за Млади коне
20.05.2017 00.00 h
Изпитание No 1 - 4 год.коне, деца и аматьори :: По член: 238.2.1 :: Височина:
Паркур
20.05.2017 00.00 h
Изпитание No 2 - 5 год.коне, деца,аматьори и юноши до 15 год. :: По член: 238.2.1 :: Височина:
Паркур
Изпитание кл.Л
20.05.2017 00.00 h
Изпитание No 1 - 6 год. коне и юноши до 18 :: По член: 238.2.1 :: Височина:
Паркур
20.05.2017 00.00 h
Изпитание No 2 - 7 год. коне и юноши до 18 год. :: По член: 238.2.1 :: Височина:
Паркур
29.04.2017
Открит турнир
Прескачане
Бутан
Изпитание млади коне
29.04.2017 11.00 h
Изпитание No 1 :: По член: 238.2.1 :: Височина: 100
Протокол
Паркур
Изпитание № 2 - отворен паркур
29.04.2017 00.00 h
Изпитание No 1 :: По член: 274.5.6 :: Височина: 115
Протокол
Паркур
Изпитание № 3 - отворен паркур
29.04.2017 00.00 h
Изпитание No 1 :: По член: 238.2.2 :: Височина: 125
Протокол
Паркур
05.05.2017
Квалификационен турнир
Прескачане
СК Тракиец - с. Житница
Изпитание пони ездачи
05.05.2017 10.30 h
Изпитание пони ездачи :: По член: 238.1.1 :: Височина: 60
Паркур
Квалификация клас Н - млади коне 4 год
05.05.2017 11.00 h
Изпитание No 2 Клас Н млади коне 4 год :: По член: 238.2.2 директен бараж :: Височина: 95 см
Паркур
Квалификация клас Н млади коне 5 год
05.05.2017 00.00 h
Изпитание No 3 Клас Н Млади коне 5 год :: По член: 238.1.1 :: Височина: 105
Паркур
Квалификация клас Л 6 годишни коне и юноши до 18 год
05.05.2017 00.00 h
Изпитание No 4 Квалификация клас Л 6 годишни коне и юноши до 18 год :: По член: 274.5.6 :: Височина: 115 см
Паркур
Съпътсъващ турнир клас Л група Б
05.05.2017 00.00 h
Изпитание No 5 Съпътсъващ турнир клас Л група Б :: По член: 274.5.6 :: Височина: 115 см
Паркур
Квалификация клас Л 7 годишни коне и съпътстващ турнир за юноши до 18 год.
05.05.2017 00.00 h
Изпитание No 6 Квалификация клас Л 7 годишни коне и съпътстващ турнир за юноши до 18 год. :: По член: 274.5.6 :: Височина: 125 см
Паркур
Съпътстващ турнир клас Т
05.05.2017 00.00 h
Изпитание No 7 Съпътстващ турнир клас Т :: По член: 238.2.1 :: Височина: 135 см
Паркур
06.05.2017-
07.05.2017
Открит турнир
Прескачане
СК Тракиец - с. Житница
Изпитание Х паркур
06.05.2017 10.00 h
Изпитание No 1 Х паркур/ понита :: По член: 238.1.1 :: Височина: 50 см
Протокол
Паркур
08.01.2017 09.00 h
Изпитание No 7 Х паркур / понита :: По член: 238.1.1 :: Височина: 60 см
Протокол
Паркур
Паркур за 4/5 годишни коне, деца и аматьори
06.05.2017 00.00 h
Изпитание No 2 Паркур за 4/5 годишни коне, деца и аматьори :: По член: 238.1.1 :: Височина: 95/100 см
Паркур
07.05.2017 00.00 h
Изпитание No 8 Паркур за 4/5 годишни коне, деца и аматьори :: По член: 274.5.6 :: Височина: 100/105 см
Паркур
Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и деца
06.05.2017 00.00 h
Изпитание No 3 Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и деца :: По член: 274.5.6 :: Височина: 105/110 см
Паркур
07.05.2017 00.00 h
Изпитание No 9 Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и деца :: По член: 238.2.1 :: Височина: 100/110 см
Паркур
Паркур за 5 годишни и по-възратни коне и юниши
06.05.2017 00.00 h
Изпитание No 4 Паркур за 5 годишни и по-възратни коне и юниши :: По член: 238.2.1 :: Височина: 115/120 см
Паркур
07.05.2017 00.00 h
Изпитание No 10 Паркур за 5 годишни и по-възратни коне и юниши :: По член: 238.2.1 :: Височина: 120/125 см
Паркур
Паркур за 6 годишни и по-възрастни коне
06.05.2017 00.00 h
Изпитание No 5 Паркур за 6 годишни и по-възрастни коне :: По член: 238.2.1 :: Височина: 130 см
Паркур
07.05.2017 00.00 h
Изпитание No 11 Паркур за 6 годишни и по-възрастни коне :: По член: 269.3 :: Височина: 125/130 см
Паркур
Щафетаза понита и коне
06.05.2017 00.00 h
Изпитание No 6 Щафета :: По член: 239 :: Височина: 115 см
Паркур
07.05.2017 00.00 h
Изпитание No 12 Паркур за 7 годишни и по-възрастни коне :: По член: 238.2.2 :: Височина: 135/140 см
Паркур
06.05.2017
Квалификационен турнир
Прескачане
КСБ Виница
Изпитание пони ездачи
Изпитание No 1 :: По член: :: Височина:
Протокол
Паркур
Изпитание за млади коне
06.05.2017 00.00 h
Изпитание No 1 - 4 год. коне, деца и аматьори :: По член: 238.2.1 :: Височина:
Паркур
06.05.2017 00.00 h
Изпитание No 2 - 5 год. коне деца и аматьори :: По член: 238.2.1 :: Височина:
Паркур
Изпитание клас Л
06.05.2017 00.00 h
Изпитание No 1 - 6 год коне и юноши до 18 :: По член: 238.2.1 :: Височина:
Паркур
06.05.2017 00.00 h
Изпитание No 2 - 7 год. коне :: По член: 238.2.1 :: Височина:
Паркур
13.05.2017-
14.05.2017
Лига Ген. Крум Лекарски
Прескачане
КСБ Ген. Крум Лекарски - Божурище
Х паркур
14.01.2017 00.00 h
Изпитание 1 Х-паркур :: По член: 238.1.1 :: Височина: 90
Протокол
Паркур
14.05.2017 09.00 h
Изпитание No 7 - Х паркур :: По член: 238.2.1 :: Височина: 50см
Протокол
Паркур
4-годишни коне, юноши до 14г, аматьори, деца с понита
13.05.2017 10.30 h
Изпитание No 2 :: По член: 274.5.6 :: Височина: 90
Протокол
Паркур
14.05.2017 00.00 h
Изпитание No 8 :: По член: 238.2.2 :: Височина: 95
Протокол
Паркур
“Кавалор” ОТВОРЕН за 4-годишни и по-възрастни коне, и юноши до 14 години
13.05.2017 13.00 h
Изпитание No 3 :: По член: 238.2.1 :: Височина: 105
Протокол
Паркур
14.05.2017 00.00 h
Изпитание No 9 :: По член: 238.2.1 :: Височина: 110
Протокол
Паркур
“Домейн Бойар” МАЛЪК ТУР - 5 и 6-годишни коне, юноши до 18 години
13.05.2017 14.45 h
Изпитание No 4 :: По член: 238.2.1 :: Височина: 115
Протокол
Паркур
14.05.2017 00.00 h
Изпитание No 10 :: По член: 274.5.3 :: Височина: 115
Протокол
Паркур
Ozgorkey Holding - ОТВОРЕН - 5-годишни и по-възрастни коне
13.05.2017 16.15 h
Изпитание No 5 :: По член: 274.5.3 :: Височина: 120
Протокол
Паркур
14.05.2017 00.00 h
Изпитание No 11 :: По член: 238.2.1 :: Височина: 125см
Протокол
Паркур
Бяла Карта ГОЛЯМ ТУР - 6-годишни и по-възрастни коне
13.05.2017 18.00 h
Изпитание No 6 :: По член: 239 :: Височина: 130
Протокол
Паркур
14.05.2017 00.00 h
Изпитание No 12 :: По член: 238.2.2 :: Височина: 135
Протокол
Паркур
08.07.2017
Квалификационен турнир
Прескачане
Шумен
изпитанние пони ездачи
Изпитание No 1 :: По член: :: Височина:
Протокол
Паркур
21.05.2017
ОТЛАГА СЕ Квалификационен турнир
Прескачане
КСБ Тракийски университет
Изпитание пони ездачи
Изпитание No 1 :: По член: :: Височина:
Протокол
Паркур
03.06.2017
Квалификационен турнир
Прескачане
Генерал Тошево
Изпитание пони ездачи
03.06.2017 10.00 h
Изпитание No 1 :: По член: 238.1.1 :: Височина:
Протокол
Паркур
Изпитание за Млади коне кл.Н - 4 год.
03.06.2017 11.00 h
Изпитание No 1 :: По член: Паркур за стил :: Височина: 100
Паркур
Изпитание за Млади коне - 5 год.
03.06.2017 00.00 h
Изпитание No 1 :: По член: Паркур за стил :: Височина: 110
Паркур
Изпитание кл.Л - 6 год. коне
03.06.2017 00.00 h
Изпитание No 1 :: По член: 274.5.6 :: Височина: 115
Паркур
Изпитание кл.Л - 7 год.коне
03.06.2017 00.00 h
Изпитание No 1 :: По член: 274.5.6 :: Височина: 125
Паркур
изпитание кл.Л - гр.Б
03.06.2017 00.00 h
Изпитание No 1 :: По член: 274.5.6 :: Височина: 115
Паркур
27.05.2017-
28.05.2017
Открит турнир
Прескачане
КБ Фригопан
Изпитание Х паркур
27.05.2017 10.00 h
Изпитание No 1 Х паркур :: По член: 238.1.1 :: Височина: 50
Протокол
Паркур
28.05.2017 09.00 h
Изпитание No 6 Х паркур :: По член: 238.1.1 :: Височина: 60 см
Паркур
Паркур за 4/5 годишни коне, юноши до 14 год., аматьори, деца с понита
27.05.2017 00.00 h
Изпитание No 2 Паркур за 4/5 годишни коне, юноши до 14 год., аматьори, деца с понита :: По член: 274.5.6 :: Височина: 100/110 cm
Паркур
28.05.2017 00.00 h
Изпитание No 7 Паркур за 4/5 годишни коне, юноши до 14 год., аматьори, деца с понита :: По член: 238.2.2 директен бараж :: Височина: 100/110 см
Паркур
Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне
27.05.2017 00.00 h
Изпитание No 3 Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне :: По член: 238.2.1 :: Височина: 110
Паркур
28.05.2017 00.00 h
Изпитание No 8 Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне :: По член: 238.2.1 :: Височина: 110/115
Паркур
Паркур за 6 годишни и по-възрастни коне и юноши
27.05.2017 00.00 h
Изпитание No 4 Паркур за 6 годишни и по-възрастни коне и юноши :: По член: 274.5.6 :: Височина: 115/120 см
Паркур
28.05.2017 00.00 h
Изпитание No 9 Паркур за 6 годишни и по-възрастни коне и юноши :: По член: 238.2.1 :: Височина: 120/125
Паркур
Отворен паркур за 7 годишни и по-възрастни
27.05.2017 00.00 h
Изпитание No 5 Отворен паркур за 7 годишни и по-възрастни :: По член: 238.2.1 :: Височина: 130
Паркур
28.05.2017 00.00 h
Изпитание No 10 Отворен паркур за 7 годишни и по-възрастни :: По член: 238.2.2 :: Височина: 140
Паркур
10.06.2017-
11.06.2017
Лига Ген. Крум лекарски
Прескачане
КСБ Ген. Крум Лекарски - Божурище
Изпитание Х паркур
10.06.2017 09.00 h
Изпитание No 1 Х паркур :: По член: 238.1.1 :: Височина: 50 cm
Протокол
Паркур
11.06.2017 08.30 h
Изпитание No 7 Х паркур :: По член: 238.1.1 :: Височина: 60
Протокол
Паркур
Изпитание за 4 годишни коне, деца, аматьори и пони ездачи
10.06.2017 00.00 h
Изпитание No 2 за 4 годишни коне, деца, аматьори и пони ездачи :: По член: 238.2.1 :: Височина: 90 см
Паркур
11.06.2017 00.00 h
Изпитание No 8 Паркур за 4 годишни коне, деца, аматьори и пони ездачи :: По член: 274.5.6 :: Височина: 95 см
Паркур
Паркур за 4 годишни коне, аматьори и пони ездачи
10.06.2017 00.00 h
Изпитание No 2 :: По член: 238.2.1 :: Височина: 80
Паркур
11.06.2017 00.00 h
Изпитание No 8 :: По член: 238.1.1 :: Височина: 90
Паркур
"Кавалор" Отворен паркур за 4 годишни и по-възрастни коне и деца
10.06.2017 00.00 h
Изпитание No 3 "Кавалор" Отворен паркур за 4 годишни и по-възрастни коне и деца :: По член: 238.2.1 :: Височина: 105 см
Паркур
11.06.2017 00.00 h
Изпитание No 9 "Кавалор" Отворен паркур за 4 годишни и по-възрастни коне и деца :: По член: 274.5.6 :: Височина: 110 см
Паркур
"Домейн Бойар" Малък Тур 5 и 6 годишни коне, юноши 18 год.
10.06.2017 00.00 h
Изпитание No 4 "Домейн Бойар" Малък Тур 5 и 6 годишни коне, юноши 18 год. :: По член: 238.2.1 :: Височина: 115/120 см
Паркур
11.06.2017 00.00 h
Изпитание No 10 "Домейн Бойар" Малък Тур 5 и 6 годишни коне, юноши 18 год. :: По член: 274.5.6 :: Височина: 110
Паркур
Озгьоркей Холдинг Отворен паркур за 5 годишни и по-възрастни коне
10.06.2017 00.00 h
Изпитание No 5 Озгьоркей Холдинг Отворен паркур за 5 годишни и по-възрастни коне :: По член: 238.2.2 :: Височина: 120 см
Паркур
11.06.2017 00.00 h
Изпитание No 11 Отворен паркур за 5 годишни и по-възрастни коне :: По член: 238.2.1 :: Височина: 125
Паркур
"Бяла карта" Голям Тур 6 годишни и по-възрастни коне
10.06.2017 00.00 h
Изпитание No 6 "Бяла карта" Голям Тур 6 годишни и по-възрастни коне :: По член: 274.5.6 :: Височина: 135
Паркур
11.06.2017 00.00 h
Изпитание No 12 "Бяла карта" Голям Тур 6 годишни и по-възрастни коне :: По член: 238.2.2 :: Височина: 135/140 см
Паркур
15.06.2017-
18.06.2017
ДП клас Т , група Б и Млади ездачи
Прескачане
СК Тракиец - с. Житница
Изпитание клас Т
16.06.2017 00.00 h
Изпитание No 1 :: По член: 239 :: Височина: 135
Паркур
17.06.2017 17.30 h
Изпитание No 2 :: По член: 238.2.1 :: Височина: 140/145
Паркур
18.06.2017 16.45 h
Изпитание No 3 :: По член: 273.3.3 :: Височина: 145
Протокол
Паркур
Изпитание клас Л - гр.Б
16.06.2017 00.00 h
Изпитание No 1 :: По член: 238.2.1 :: Височина: 120
Паркур
17.06.2017 15.30 h
Изпитание No 2 :: По член: 238.2.1 :: Височина: 120/125
Паркур
18.06.2017 14.20 h
Изпитание No 3 :: По член: 238.2.2 :: Височина: 125/130
Паркур
Изпитание за Млади ездачи
16.06.2017 00.00 h
Изпитание No 1 :: По член: 239 :: Височина: 125
Протокол
Паркур
17.06.2017 00.00 h
Изпитание No 2 :: По член: 238.2.1 :: Височина: 130/135
Протокол
Паркур
18.06.2017 00.00 h
Изпитание No 3 :: По член: 273.3.3 :: Височина: 135
Протокол
Паркур
24.06.2017
Квалификационен турнир
Прескачане
КСБ Калоян - Арбанаси
изпитание пони ездачи
24.06.2017 10.00 h
Изпитание No 1 :: По член: 238.1.1 :: Височина: 60
Протокол
Паркур
Изпитание клас Н- 4 год. коне,зеца и аматьори
24.06.2017 11.00 h
Изпитание No 1 :: По член: Паркур за стил :: Височина: 100
Паркур
Млади коне клас Н - 5 год., деца и аматьори
24.06.2017 13.10 h
Изпитание No 1 :: По член: Паркур за стил :: Височина: 110
Паркур
клас Л - 6 год.коне и юноши
24.06.2017 15.50 h
Изпитание No 1 :: По член: 274.5.6 :: Височина: 120
Протокол
Паркур
клас Л - 7 год.коне и юноши
24.06.2017 17.15 h
Изпитание No 1 :: По член: 274.5.6 :: Височина: 125
Протокол
Паркур
клас Л - гр.Б
24.06.2017 16.45 h
Изпитание No 1 :: По член: 274.5.6 :: Височина: 120
Протокол
Паркур


Предишна < 1 3