КАЛЕНДАР
Pdf_calendar
Предишна < 1 3
Дата
Прояви
Дисциплини
Спортна база
Документи
02.03.2023-
05.03.2023
CSI3*-W LF, CSI1*, CSIAm-A
Прескачане
Krakow, POL
Изпитание No 1 :: По член: :: Височина:
Протокол
Паркур
04.03.2023
Тодоров ден
Прескачане
По места
х паркур
11.03.2023 00.00 h
Изпитание No 1 Х паркур :: По член: 238.1.1 :: Височина: 50 см
Протокол
Паркур
Паркур 4 годишни , деца и аматьори
11.03.2023 00.00 h
Изпитание No 1 Паркур 4 годишни коне, деца и аматьори :: По член: 238.1.1 :: Височина: 90
Протокол
Паркур
Отворен паркур за 5 годишни и по-възрастни
11.03.2023 00.00 h
Изпитание No 3 Отворен паркур за 5 годишни и по-възрастни :: По член: 238.2.2 :: Височина: 110 см
Протокол
Паркур
18.03.2023-
19.03.2023
Открит турнир
Прескачане
КБ Фригопан
Х паркур
18.03.2023 09.00 h
Изпитание No 1 Х Паркур :: По член: 238.1.1 :: Височина: 60 см
Паркур
19.03.2023 08.00 h
Изпитание No 8 Х Паркур :: По член: 238.1.1 :: Височина: 65 см
Паркур
Отворен паркур
18.03.2023 09.50 h
Изпитание No 2 Отворен паркур :: По член: 238.1.1 :: Височина: 80 см
Паркур
19.03.2023 08.50 h
Изпитание No 9 Отворен паркур :: По член: 238.1.1 :: Височина: 85 см
Паркур
Паркур за юноши до 14 г. и аматьори
18.03.2023 11.20 h
Изпитание No 3 Паркур за юноши до 14 г. и аматьори :: По член: 274.2.5 :: Височина: 100 см
Паркур
19.03.2023 10.00 h
Изпитание No 10 Паркур за юноши до 14 г. и аматьори :: По член: 274.2.5 :: Височина: 105 см
Паркур
Паркур за 4 годишни коне
18.03.2023 12.50 h
Изпитание No 4А Паркур за 4 годишни коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 100 см
Протокол
Паркур
19.03.2023 11.30 h
Изпитание No 11А Паркур за 4 годишни коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 105 см
Паркур
Паркур за 5 годишни коне
18.03.2023 12.50 h
Изпитание No 4Б Паркур за 5 годишни коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 105 см
Паркур
19.03.2023 11.30 h
Изпитание No 11Б Паркур за 5 годишни коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 110 см
Паркур
Отворен паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и юноши до 14 год
18.03.2023 14.20 h
Изпитание No 5 Отворен паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и юноши до 14 год :: По член: 274.2.5 :: Височина: 110 см
Паркур
19.03.2023 13.00 h
Изпитание No 12 Отворен паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и юноши до 14 год :: По член: 274.2.5 :: Височина: 115 см
Паркур
Отворен паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и юноши до 18 год
18.03.2023 16.35 h
Изпитание No 6 Отворен паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и юноши до 18 год :: По член: 238.2.1 :: Височина: 120 см
Паркур
19.03.2023 15.00 h
Изпитание No 13 Отворен паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и юноши до 18 год :: По член: 238.2.2 :: Височина: 125 см
Паркур
Отворен паркур за 5 годишни и по-възрастни коне
18.03.2023 18.15 h
Изпитание No 7 Отворен паркур за 5 годишни и по-възрастни коне :: По член: 238.2.1 :: Височина: 130 см
Паркур
19.03.2023 16.30 h
Изпитание No 14 Отворен паркур за 6 годишни и по-възрастни коне :: По член: 238.2.2 :: Височина: 135 см
Паркур
08.04.2023-
09.04.2023
Открит турнир
Прескачане
КБ Фригопан
Х паркур
08.04.2023 09.00 h
Изпитание No 1 Х Паркур :: По член: 238.1.1 :: Височина: 60 см
Паркур
09.04.2023 08.00 h
Изпитание No 8 Х Паркур :: По член: 238.1.1 :: Височина: 65 см
Паркур
Отворен паркур
08.04.2023 09.50 h
Изпитание No 2 Отворен паркур :: По член: 238.1.1 :: Височина: 80 см
Паркур
09.04.2023 09.00 h
Изпитание No 9 Отворен паркур :: По член: 238.1.1 :: Височина: 85 см
Паркур
Паркур за юноши до 14 год и аматьори
08.04.2023 11.45 h
Изпитание No 3 Паркур за юноши до 14 год и аматьори :: По член: 274.2.5 :: Височина: 100
Паркур
09.04.2023 10.40 h
Изпитание No 10 Паркур за юноши до 14 год и аматьори :: По член: 274.2.5 :: Височина: 105 см
Паркур
Паркур за 4 годишни коне
08.04.2023 13.30 h
Изпитание No 4А Паркур за 4 годишни коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 95 см
Паркур
09.04.2023 12.30 h
Изпитание No 11А Паркур за 4 годишни коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 100 см
Паркур
Паркур за 5 годишни коне
08.04.2023 13.30 h
Изпитание No 4Б Паркур за 5 годишни коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 105 см
Паркур
09.04.2023 12.30 h
Изпитание No 11Б Паркур за 5 годишни коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 110 см
Паркур
Отворен паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и юноши до 14 год
08.04.2023 15.00 h
Изпитание No 5 Отворен паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и юноши до 14 год :: По член: 274.2.5 :: Височина: 110 см
Паркур
09.04.2023 14.10 h
Изпитание No 12 Отворен паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и юноши до 14 год :: По член: 274.2.5 :: Височина: 115 см
Паркур
Отворен паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и юноши до 18 год
08.04.2023 17.05 h
Изпитание No 6 Отворен паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и юноши до 18 год :: По член: 238.2.1 :: Височина: 120
Паркур
09.04.2023 15.50 h
Изпитание No 13 Отворен паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и юноши до 18 год :: По член: 238.2.2 :: Височина: 125 см
Паркур
Отворен паркур за 6 годишни и по-възрастни коне
08.04.2023 18.55 h
Изпитание No 7 Отворен паркур за 6 годишни и по-възрастни коне :: По член: 238.2.1 :: Височина: 130 см
Паркур
09.04.2023 17.30 h
Изпитание No 14 Отворен паркур за 6 годишни и по-възрастни коне :: По член: 238.2.2 :: Височина: 135 см
Паркур
22.04.2023
Открит турнир
Прескачане
Бутан
Открит турнир
Изпитание №1 Х паркур
22.04.2023 11.00 h
Изпитание No 1 Х паркур :: По член: 238.1.1 :: Височина: 60
Паркур
Изпитание №2а Паркур за 4-годишни коне
22.04.2023 12.00 h
Изпитание No 2а Паркур за 4-годишни коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 90
Паркур
Изпитание №2б Паркур за юноши до 14 год. и аматьори
22.04.2023 12.30 h
Изпитание No 2б Паркур за юноши до 14 год. и аматьори :: По член: 274.2.5 :: Височина: 90
Паркур
Изпитание №3 Паркур за 5-годишни и по-възрастни коне
22.04.2023 13.30 h
Изпитание No 3 Паркур за 5-годишни и по-възрастни коне :: По член: 238.2.2 :: Височина: 110
Паркур
26.04.2023-
30.04.2023
CSIO3*-NC EEF RQ, CSI2*, CSI1*, CSIYH1* 6yo, CSIYH1* 7yo (A)
Прескачане
Gorla Minore, ITA
06.05.2023-
07.05.2023
Открит турнир
Прескачане
Студенец
Отворен паркур и понита
06.05.2023 10.00 h
Изпитание No 1 Отворен паркур и понита :: По член: 238.1.1 :: Височина: 70
Паркур
07.05.2023 09.00 h
Изпитание No 7 Отворен паркур и понита :: По член: 238.1.1 :: Височина: 80
Паркур
Паркур за 4 годишни коне
06.05.2023 10.50 h
Изпитание No 2А Паркур за 4 годишни коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 90
Паркур
07.05.2023 09.30 h
Изпитание No 8а Паркур за 4 годишни коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 95 см
Паркур
Паркур за 5 годишни коне
06.05.2023 10.50 h
Изпитание No 2б Паркур за 5 годишни коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 105 см
Паркур
07.05.2023 09.30 h
Изпитание No 8б Паркур за 5 годишни коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 110
Паркур
Паркур за юноши до 14 год и аматьори
06.05.2023 12.40 h
Изпитание No 3 Паркур за юноши до 14 год и аматьори :: По член: 274.2.5 :: Височина: 90 см
Паркур
07.05.2023 11.20 h
Изпитание No 9 Паркур за юноши до 14 год и аматьори :: По член: 274.2.5 :: Височина: 95 см
Паркур
Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне
06.05.2023 13.55 h
Изпитание No 4 Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне :: По член: 238.2.1 :: Височина: 130 см
Паркур
07.05.2023 12.50 h
Изпитание No 10 ГРАН ПРИ "СТУДЕНЕЦ" 6 годишни и по-възрастни коне :: По член: 238.2.2 :: Височина: 135 см
Паркур
Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и юноши до 14 год
06.05.2023 15.00 h
Изпитание No 5 Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и юноши до 14 год :: По член: 274.2.5 :: Височина: 110 см
Паркур
07.05.2023 14.40 h
Изпитание No 11 Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и юноши до 14 год :: По член: 238.2.1 :: Височина: 115 см
Паркур
Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и юноши до 18 год
06.05.2023 16.20 h
Изпитание No 6 Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и юноши до 18 год :: По член: 238.2.1 :: Височина: 120 см
Паркур
07.05.2023 16.00 h
Изпитание No 12Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и юноши до 18 год :: По член: 238.2.2 :: Височина: 125 см
Паркур
14.05.2023
Открит турнир
Прескачане
КСБ Ген. Крум Лекарски - Божурище
Х паркур
14.05.2023 09.00 h
Изпитание No 1 Х паркур :: По член: 238.1.1 :: Височина: 60 см
Паркур
Междинна категория
14.05.2023 10.00 h
Изпитание No 2 Междинна категория :: По член: 238.1.1 :: Височина: 80 см
Паркур
Паркур за 4 год. коне
14.05.2023 11.40 h
Изпитание No 3А Паркур за 4 год. коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 90 см
Паркур
Паркур за юноши до 14 год. и аматьори
14.05.2023 12.00 h
Изпитание No 3Б Паркур за юноши до 14 год. и аматьори :: По член: 274.2.5 :: Височина: 100 см
Паркур
Отворен паркур за 5 год и по-възрастни коне и юноши до 14 год
14.05.2023 14.00 h
Изпитание No 4 Отворен паркур за 5 год и по-възрастни коне и юноши до 14 год :: По член: 274.2.5 :: Височина: 110 см
Паркур
Отворен паркур - 5 годишни и по-възрастни коне, юноши до 14г. и юноши до 18г.
14.05.2023 16.00 h
Изпитание No 5 Отворен паркур - 5 годишни и по-възрастни коне, юноши до 14г. и юноши до 18г. :: По член: 274.2.5 :: Височина: 120
Паркур
Отворен паркур за 6 годишни и по-възрастни коне.
14.05.2023 17.50 h
Изпитание No 6 Отворен паркур за 6 годишни и по-възрастни коне. :: По член: 238.2.2 :: Височина: 130 см
Паркур
19.05.2023-
21.05.2023
Държавен шампионат клас Т и гр. Б
Прескачане
КБ Фригопан
Държавен шампионат клас Т
19.05.2023 18.30 h
Изпитание No 1 Клас Т :: По член: 239 :: Височина: 135 см
Паркур
20.05.2023 17.30 h
Изпитание No 2 клас Т :: По член: 238.2.1 :: Височина: 140-145 см
Паркур
21.05.2023 12.30 h
Изпитание No 3 Клас Т :: По член: 273.3.3 :: Височина: до 150 см
Паркур
Държавен шампионат клас Л група Б
19.05.2023 16.30 h
Изпитание No 1 Група Б :: По член: 238.2.1 :: Височина: 120 см
Паркур
20.05.2023 15.30 h
Изпитание No 2 Група Б :: По член: 238.2.1 :: Височина: 120-125 см
Паркур
21.05.2023 08.30 h
Изпитание No 3 група Б :: По член: 273.3.3 :: Височина: 125-130 см
Паркур
27.05.2023
Открит турнир
Прескачане
Кнежа
Отворен паркур и понита
27.05.2023 11.00 h
Изпитание No 1 Отворен паркур и понита :: По член: 238.1.1 :: Височина: 70 см
Паркур
Паркур за 4 годишни коне
27.05.2023 00.00 h
Изпитание No 2А Паркур за 4 годишни коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 90
Паркур
Паркур за юноши до 14 год и аматьори
27.05.2023 00.00 h
Изпитание No 2Б Паркур за юноши до 14 год и аматьори :: По член: 274.2.5 :: Височина: 90 см
Паркур
Паркур за 5 год и по-възратни коне, юноши до 14 год и юноши до 18 год
27.05.2023 00.00 h
Изпитание No 3 Паркур за 5 год и по-възратни коне, юноши до 14 год и юноши до 18 год :: По член: 238.2.1 :: Височина: 110 см
Паркур
Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и юноши до 18 год
27.05.2023 00.00 h
Изпитание No 4 Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и юноши до 18 год :: По член: 238.2.1 :: Височина: 120 см
Паркур
01.06.2023-
04.06.2023
[CSIO3*-W-NC EEF RQ], CSI1*, CSIYH1*, CSIOCh
Прескачане
Маркополо, Атина
01.07.2023-
02.07.2023
Открит турнир
Прескачане
СК Тракиец - с. Житница
Х паркур
01.07.2023 09.00 h
Изпитание No 1 :: По член: 238.1.1 :: Височина: 60 см
Паркур
02.07.2023 08.00 h
Изпитание No 7 :: По член: 238.1.1 :: Височина: 65 см
Паркур
Отворен паркур
01.07.2023 10.00 h
Изпитание No 2 :: По член: 238.1.1 :: Височина: 80 см
Протокол
Паркур
02.07.2023 08.45 h
Изпитание No 8 :: По член: 238.1.1 :: Височина: 85 см
Паркур
4 год. коне
01.07.2023 12.30 h
Изпитание No 3А :: По член: 238.1.1 :: Височина: 95 см
Паркур
02.07.2023 10.30 h
Изпитание No 9А :: По член: 238.1.1 :: Височина: 100 см
Паркур
5 год. коне
01.07.2023 13.10 h
Изпитание No 3Б :: По член: 238.1.1 :: Височина: 105 см
Паркур
02.07.2023 11.15 h
Изпитание No 9Б :: По член: 238.1.1 :: Височина: 110 см
Паркур
Паркур за деца и аматьори
01.07.2023 13.45 h
Изпитание No 3С :: По член: 274.2.5 :: Височина: 100 см
Паркур
02.07.2023 11.45 h
Изпитание No 9С :: По член: 274.2.5 :: Височина: 105 см
Паркур
Паркур за 5 год. и по - възрастни коне и юноши до 14 год.
01.07.2023 15.50 h
Изпитание No 4 :: По член: 274.2.5 :: Височина: 110 см
Паркур
02.07.2023 15.50 h
Изпитание No 11 :: По член: 238.2.1 :: Височина: 115 см
Паркур
Паркур за 5 год. и по-възрастни коне и юноши 18 год
01.07.2023 17.45 h
Изпитание No 5 :: По член: 274.2.5 :: Височина: 120 cm
Паркур
02.07.2023 17.30 h
Изпитание No 12 :: По член: 274.2.5 :: Височина: 125 см
Паркур
Паркур за 6 год. и по-възрастни коне
01.07.2023 19.30 h
Изпитание No 6 :: По член: 238.2.1 :: Височина: 130 см
Паркур
02.07.2023 19.00 h
Изпитание No 13 :: По член: 238.2.2 :: Височина: 135 см
Паркур
Ловен паркур за деца, пони и аматьори
02.07.2023 13.40 h
Изпитание No 10А :: По член: 238.1.1 :: Височина: 70 см
Паркур
Ловен паркур за 5 год. и по - възрастни коне
02.07.2023 14.30 h
Изпитание No 10Б :: По член: 238.2.1 :: Височина: 100 см
Паркур
15.06.2023-
18.06.2023
CSI2*-W (A), CSI1* (A), CSIYH1* 5yo (A), CSIYH1* 6-7yo, CSIOJ, CSICh-B
Прескачане
КБ Фригопан
CSI2* - W
15.06.2023 15.15 h
Competition No 5 Diamond tour - Qualification for Grand Prix - "Prix Novomes" :: По член: 238.2.1 :: Височина: 140 cm
Паркур
15.06.2023 16.30 h
Competition No 6 CSI2* - W Gold tour Prix Valentina Frenkeva :: По член: 238.2.1 :: Височина: 130 cm
Паркур
16.06.2023 12.40 h
Изпитание No 11 - CSI2* - W Diamond tour Qualification for Grand Prix :: По член: 238.2.1 :: Височина: 145 cm
Паркур
16.06.2023 16.45 h
Competition 12 CSI2* - W - Gold tour :: По член: 274.2.5 :: Височина: 135 cm
Паркур
17.06.2023 18.00 h
Competition No 20 - CSI2*- W Gold tour Prix Ivan Dobrev :: По член: 238.2.2 :: Височина: 140 cm
Паркур
18.06.2023 14.00 h
Competition No 24 - CSI2*-W GRAND PRIX :: По член: 238.2.2 :: Височина: 155 cm
Паркур
CSI1*
15.06.2023 13.20 h
Competition No 4 - CSI1* Silver tour :: По член: 238.2.1 :: Височина: 115 cm
Паркур
15.06.2023 17.50 h
Competition No 7 - CSI1* Bronze tour :: По член: 238.2.1 :: Височина: 100 cm
Паркур
17.06.2023 09.00 h
Competition No 14 -CSI1* Silver tour :: По член: 274.2.5 :: Височина: 120 cm
Паркур
17.06.2023 14.00 h
Competition No 17 - CSI1* Bronze tour :: По член: 238.2.1 :: Височина: 110 cm
Паркур
18.06.2023 09.00 h
Competition No 21 - Bronze tour :: По член: 274.5.3 :: Височина: 110 cm
Паркур
18.06.2023 15.50 h
Competition No 25 - CSI1* Silver tour :: По член: 238.2.1 :: Височина: 125 cm
Паркур
CSIYH - 5 YO
15.06.2023 09.00 h
Competition No 1 - CSI1*YH - 5YO Prix Cavaleria Toscana :: По член: 274.2.5 :: Височина: 110 cm
Паркур
16.06.2023 09.30 h
Competition No 8 - CSI1*YH - 5YO Prix Cavaleria Toscana :: По член: 238.2.1 :: Височина: 115 cm
Паркур
17.06.2023 11.10 h
Competition No 15 - CSI1*YH - 5YO :: По член: 274.2.5 :: Височина: 120 cm
Паркур
CSIYH - 6/7 YO
15.06.2023 10.10 h
Competition No 2 - CSI1*YH - 6/7 YO :: По член: 274.2.5 :: Височина: 120/125 cm
Паркур
16.06.2023 10.40 h
Competition No 9 - CSI1*YH - 6/7 YO :: По член: 238.2.1 :: Височина: 125/ 130 cm
Паркур
17.06.2023 12.15 h
Competition No 16 - CSI1*YH - 6/7 YO :: По член: 274.2.5 :: Височина: 130/ 135 cm
Паркур
CSICh-B
16.06.2023 15.30 h
Competition No 13 - CHILDREN :: По член: 274.2.5 :: Височина: 110 cm
Паркур
17.06.2023 15.30 h
Competition No 18 - CSI CHILDREN Prix Primex sport horses :: По член: 238.2.1 :: Височина: 115 cm
Паркур
18.06.2023 10.25 h
Competition No 22 - CSI CHILDREN :: По член: 238.2.2 :: Височина: 115 cm
Паркур
CSIO J
15.06.2023 11.55 h
Competition No 3 - CSIOJ Prix Primex Sport Horses :: По член: 274.2.5 :: Височина: 125 сm
Паркур
16.06.2023 00.00 h
Competition No 10 - JUNIORS :: По член: 238.2.1 :: Височина: 135 cm
Протокол
Паркур
17.06.2023 16.40 h
Competition No 19 - CSIO JUNIORS Prix Primex Sport Horces :: По член: 238.2.1 :: Височина: 125 cm
Паркур
18.06.2023 11.45 h
Competition No 23 - JUNIORS GRAND PRIX PRIZE Primex Sport Horses :: По член: 238.2.2 :: Височина: 140 cm
Паркур
29.06.2023-
02.07.2023
CSIO3*-NC EEF SF (M) - technical QF for Olympic games
Прескачане
Ebreichsdorf, AUT
10.07.2023-
16.07.2023
CH-EU-Y-S, CH-EU-J-S, CH-EU-Ch-S
Прескачане
Gorla Minore, ITA
15.07.2023-
16.07.2023
Открит турнир
Прескачане
Студенец
Отворен паркур и понита
15.07.2023 10.00 h
Изпитание No 1 Отворен паркур и понита :: По член: 238.1.1 :: Височина: 70 см
Паркур
16.07.2023 09.00 h
Изпитание No 7 Отворен паркур и понита :: По член: 238.1.1 :: Височина: 80 см
Паркур
Паркур за 4 годишни коне
15.07.2023 11.20 h
Изпитание No 2А Паркур за 4 годишни коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 95
Паркур
16.07.2023 10.15 h
Изпитание No 8А Паркур за 4 годишни коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 100 см
Паркур
Паркур за 5 годишни коне
15.07.2023 12.00 h
Изпитание No 2Б Паркур за 5 годишни коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 105 см
Паркур
16.07.2023 10.55 h
Изпитание No 8Б Паркур за 5 годишни коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 110 см
Паркур
Паркур за юноши до 14 год и аматьори
15.07.2023 13.20 h
Изпитание No 3 Паркур за юноши до 14 год и аматьори :: По член: 274.2.5 :: Височина: 95 см
Паркур
16.07.2023 12.10 h
Изпитание No 9 Паркур за юноши до 14 год и аматьори :: По член: 274.2.5 :: Височина: 100 см
Паркур
Паркур за 6 год и по-възрастни коне
15.07.2023 17.00 h
Изпитание No 4 Паркур за 6 год и по-възрастни коне :: По член: 238.2.1 :: Височина: 130 см
Паркур
16.07.2023 14.00 h
Изпитание No 10 ГРАН ПРИ "СТУДЕНЕЦ" 6 годишни и по-възрастни коне :: По член: 238.2.2 :: Височина: 135 см
Паркур
Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и юноши до 14 год
15.07.2023 18.00 h
Изпитание No 5 Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и юноши до 14 год :: По член: 274.2.5 :: Височина: 110 см
Паркур
16.07.2023 15.15 h
Изпитание No 11 Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и юноши до 14 год :: По член: 238.2.1 :: Височина: 115
Паркур
Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и юноши до 18 год
15.07.2023 19.30 h
Изпитание No 6 Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и юноши до 18 год :: По член: 238.2.1 :: Височина: 120
Паркур
16.07.2023 16.20 h
Изпитание No 12 Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и юноши до 18 год :: По член: 238.2.2 :: Височина: 125 см
Паркур
20.07.2023-
23.07.2023
CSI1* (A), CSIYH1* (A)
Прескачане
Thessaloniki, GRE
22.07.2023-
23.07.2023
Открит турнир
Прескачане
КБ Фригопан
Х паркур
22.07.2023 08.30 h
Изпитание No 1 Х паркур :: По член: 238.1.1 :: Височина: 60 см
Протокол
Паркур
23.07.2023 08.00 h
Изпитание No 8 Х Паркур :: По член: 238.1.1 :: Височина: 65 см
Паркур
Отворен паркур
22.07.2023 09.10 h
Изпитание No 2 Отворен паркур :: По член: 238.1.1 :: Височина: 80
Паркур
23.07.2023 08.50 h
Изпитание No 9 Отворен паркур :: По член: 238.1.1 :: Височина: 85 см
Паркур
Паркур за юноши до 14 год. и аматьори
22.07.2023 10.50 h
Изпитание No 3 Паркур за юноши до 14 год. и аматьори :: По член: 274.2.5 :: Височина: 100 см
Паркур
23.07.2023 10.30 h
Изпитание No 10 Паркур за юноши до 14 год. и аматьори :: По член: 274.2.5 :: Височина: 105
Паркур
Паркур за 4 годишни коне
22.07.2023 13.00 h
Изпитание No 4А Паркур за 4 годишни коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 100 см
Паркур
23.07.2023 12.25 h
Изпитание No 11А Паркур за 4 годишни коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 105 см
Паркур
Паркур за 5 годишни коне
22.07.2023 13.30 h
Изпитание No 4Б Паркур за 5 годишни коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 105 см
Паркур
23.07.2023 00.00 h
Изпитание No 11Б Паркур за 5 годишни коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 110 см
Паркур
Отворен паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и юноши до 14 год
22.07.2023 17.00 h
Изпитание No 5 Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и юноши до 14 год :: По член: 274.2.5 :: Височина: 110 см
Паркур
23.07.2023 13.50 h
Изпитание No 12 Отворен паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и юноши до 14 год :: По член: 238.2.1 :: Височина: 115 см
Паркур
Отворен паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и юноши до 18 год
22.07.2023 19.30 h
Изпитание No 6 Отворен паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и юноши до 18 год :: По член: 238.2.1 :: Височина: 120 см
Паркур
23.07.2023 15.50 h
Изпитание No 13 Отворен паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и юноши до 18 год :: По член: 238.2.2 :: Височина: 125 см
Паркур
Отворен паркур за 6 годишни и по-възрастни коне
22.07.2023 21.00 h
Изпитание No 7 Отворен паркур за 6 годишни и по-възрастни коне :: По член: 238.2.1 :: Височина: 130 см
Паркур
23.07.2023 17.10 h
Изпитание No 14 Отворен паркур за 6 годишни и по-възрастни коне :: По член: 238.2.2 :: Височина: 135 см
Паркур
26.07.2023-
30.07.2023
[CSIO4* Designated Olympic Qualifier for Group C (M)], CSI1*, CSIYH1*
Прескачане
Praha, CZE
27.07.2023-
30.07.2023
CSI2* (A), CSI1* (A), CSIYH1* (A)
Прескачане
Thessaloniki, GRE


Предишна < 1 3