КАЛЕНДАР
Pdf_calendar
Предишна < 1 3
Дата
Прояви
Дисциплини
Спортна база
Документи
02.03.2023-
05.03.2023
CSI3*-W LF, CSI1*, CSIAm-A
Прескачане
Krakow, POL
Изпитание No 1 :: По член: :: Височина:
Протокол
Паркур
04.03.2023
Тодоров ден
Прескачане
По места
х паркур
11.03.2023 00.00 h
Изпитание No 1 Х паркур :: По член: 238.1.1 :: Височина: 50 см
Протокол
Паркур
Паркур 4 годишни , деца и аматьори
11.03.2023 00.00 h
Изпитание No 1 Паркур 4 годишни коне, деца и аматьори :: По член: 238.1.1 :: Височина: 90
Протокол
Паркур
Отворен паркур за 5 годишни и по-възрастни
11.03.2023 00.00 h
Изпитание No 3 Отворен паркур за 5 годишни и по-възрастни :: По член: 238.2.2 :: Височина: 110 см
Протокол
Паркур
18.03.2023-
19.03.2023
Открит турнир
Прескачане
КБ Фригопан
Х паркур
18.03.2023 09.00 h
Изпитание No 1 Х Паркур :: По член: 238.1.1 :: Височина: 60 см
Паркур
19.03.2023 08.00 h
Изпитание No 8 Х Паркур :: По член: 238.1.1 :: Височина: 65 см
Паркур
Отворен паркур
18.03.2023 09.50 h
Изпитание No 2 Отворен паркур :: По член: 238.1.1 :: Височина: 80 см
Паркур
19.03.2023 08.50 h
Изпитание No 9 Отворен паркур :: По член: 238.1.1 :: Височина: 85 см
Паркур
Паркур за юноши до 14 г. и аматьори
18.03.2023 11.20 h
Изпитание No 3 Паркур за юноши до 14 г. и аматьори :: По член: 274.2.5 :: Височина: 100 см
Паркур
19.03.2023 10.00 h
Изпитание No 10 Паркур за юноши до 14 г. и аматьори :: По член: 274.2.5 :: Височина: 105 см
Паркур
Паркур за 4 годишни коне
18.03.2023 12.50 h
Изпитание No 4А Паркур за 4 годишни коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 100 см
Протокол
Паркур
19.03.2023 11.30 h
Изпитание No 11А Паркур за 4 годишни коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 105 см
Паркур
Паркур за 5 годишни коне
18.03.2023 12.50 h
Изпитание No 4Б Паркур за 5 годишни коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 105 см
Паркур
19.03.2023 11.30 h
Изпитание No 11Б Паркур за 5 годишни коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 110 см
Паркур
Отворен паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и юноши до 14 год
18.03.2023 14.20 h
Изпитание No 5 Отворен паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и юноши до 14 год :: По член: 274.2.5 :: Височина: 110 см
Паркур
19.03.2023 13.00 h
Изпитание No 12 Отворен паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и юноши до 14 год :: По член: 274.2.5 :: Височина: 115 см
Паркур
Отворен паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и юноши до 18 год
18.03.2023 16.35 h
Изпитание No 6 Отворен паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и юноши до 18 год :: По член: 238.2.1 :: Височина: 120 см
Паркур
19.03.2023 15.00 h
Изпитание No 13 Отворен паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и юноши до 18 год :: По член: 238.2.2 :: Височина: 125 см
Паркур
Отворен паркур за 5 годишни и по-възрастни коне
18.03.2023 18.15 h
Изпитание No 7 Отворен паркур за 5 годишни и по-възрастни коне :: По член: 238.2.1 :: Височина: 130 см
Паркур
19.03.2023 16.30 h
Изпитание No 14 Отворен паркур за 6 годишни и по-възрастни коне :: По член: 238.2.2 :: Височина: 135 см
Паркур
08.04.2023-
09.04.2023
Открит турнир
Прескачане
КБ Фригопан
Х паркур
08.04.2023 09.00 h
Изпитание No 1 Х Паркур :: По член: 238.1.1 :: Височина: 60 см
Паркур
09.04.2023 08.00 h
Изпитание No 8 Х Паркур :: По член: 238.1.1 :: Височина: 65 см
Паркур
Отворен паркур
08.04.2023 09.50 h
Изпитание No 2 Отворен паркур :: По член: 238.1.1 :: Височина: 80 см
Паркур
09.04.2023 09.00 h
Изпитание No 9 Отворен паркур :: По член: 238.1.1 :: Височина: 85 см
Паркур
Паркур за юноши до 14 год и аматьори
08.04.2023 11.45 h
Изпитание No 3 Паркур за юноши до 14 год и аматьори :: По член: 274.2.5 :: Височина: 100
Паркур
09.04.2023 10.40 h
Изпитание No 10 Паркур за юноши до 14 год и аматьори :: По член: 274.2.5 :: Височина: 105 см
Паркур
Паркур за 4 годишни коне
08.04.2023 13.30 h
Изпитание No 4А Паркур за 4 годишни коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 95 см
Паркур
09.04.2023 12.30 h
Изпитание No 11А Паркур за 4 годишни коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 100 см
Паркур
Паркур за 5 годишни коне
08.04.2023 13.30 h
Изпитание No 4Б Паркур за 5 годишни коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 105 см
Паркур
09.04.2023 12.30 h
Изпитание No 11Б Паркур за 5 годишни коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 110 см
Паркур
Отворен паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и юноши до 14 год
08.04.2023 15.00 h
Изпитание No 5 Отворен паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и юноши до 14 год :: По член: 274.2.5 :: Височина: 110 см
Паркур
09.04.2023 14.10 h
Изпитание No 12 Отворен паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и юноши до 14 год :: По член: 274.2.5 :: Височина: 115 см
Паркур
Отворен паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и юноши до 18 год
08.04.2023 17.05 h
Изпитание No 6 Отворен паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и юноши до 18 год :: По член: 238.2.1 :: Височина: 120
Паркур
09.04.2023 15.50 h
Изпитание No 13 Отворен паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и юноши до 18 год :: По член: 238.2.2 :: Височина: 125 см
Паркур
Отворен паркур за 6 годишни и по-възрастни коне
08.04.2023 18.55 h
Изпитание No 7 Отворен паркур за 6 годишни и по-възрастни коне :: По член: 238.2.1 :: Височина: 130 см
Паркур
09.04.2023 17.30 h
Изпитание No 14 Отворен паркур за 6 годишни и по-възрастни коне :: По член: 238.2.2 :: Височина: 135 см
Паркур
22.04.2023
Открит турнир
Прескачане
Бутан
Открит турнир
Изпитание №1 Х паркур
22.04.2023 11.00 h
Изпитание No 1 Х паркур :: По член: 238.1.1 :: Височина: 60
Паркур
Изпитание №2а Паркур за 4-годишни коне
22.04.2023 12.00 h
Изпитание No 2а Паркур за 4-годишни коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 90
Паркур
Изпитание №2б Паркур за юноши до 14 год. и аматьори
22.04.2023 12.30 h
Изпитание No 2б Паркур за юноши до 14 год. и аматьори :: По член: 274.2.5 :: Височина: 90
Паркур
Изпитание №3 Паркур за 5-годишни и по-възрастни коне
22.04.2023 13.30 h
Изпитание No 3 Паркур за 5-годишни и по-възрастни коне :: По член: 238.2.2 :: Височина: 110
Паркур
26.04.2023-
30.04.2023
CSIO3*-NC EEF RQ, CSI2*, CSI1*, CSIYH1* 6yo, CSIYH1* 7yo (A)
Прескачане
Gorla Minore, ITA
06.05.2023-
07.05.2023
Открит турнир
Прескачане
Студенец
Отворен паркур и понита
06.05.2023 10.00 h
Изпитание No 1 Отворен паркур и понита :: По член: 238.1.1 :: Височина: 70
Паркур
07.05.2023 09.00 h
Изпитание No 7 Отворен паркур и понита :: По член: 238.1.1 :: Височина: 80
Паркур
Паркур за 4 годишни коне
06.05.2023 10.50 h
Изпитание No 2А Паркур за 4 годишни коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 90
Паркур
07.05.2023 09.30 h
Изпитание No 8а Паркур за 4 годишни коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 95 см
Паркур
Паркур за 5 годишни коне
06.05.2023 10.50 h
Изпитание No 2б Паркур за 5 годишни коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 105 см
Паркур
07.05.2023 09.30 h
Изпитание No 8б Паркур за 5 годишни коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 110
Паркур
Паркур за юноши до 14 год и аматьори
06.05.2023 12.40 h
Изпитание No 3 Паркур за юноши до 14 год и аматьори :: По член: 274.2.5 :: Височина: 90 см
Паркур
07.05.2023 11.20 h
Изпитание No 9 Паркур за юноши до 14 год и аматьори :: По член: 274.2.5 :: Височина: 95 см
Паркур
Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне
06.05.2023 13.55 h
Изпитание No 4 Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне :: По член: 238.2.1 :: Височина: 130 см
Паркур
07.05.2023 12.50 h
Изпитание No 10 ГРАН ПРИ "СТУДЕНЕЦ" 6 годишни и по-възрастни коне :: По член: 238.2.2 :: Височина: 135 см
Паркур
Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и юноши до 14 год
06.05.2023 15.00 h
Изпитание No 5 Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и юноши до 14 год :: По член: 274.2.5 :: Височина: 110 см
Паркур
07.05.2023 14.40 h
Изпитание No 11 Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и юноши до 14 год :: По член: 238.2.1 :: Височина: 115 см
Паркур
Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и юноши до 18 год
06.05.2023 16.20 h
Изпитание No 6 Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и юноши до 18 год :: По член: 238.2.1 :: Височина: 120 см
Паркур
07.05.2023 16.00 h
Изпитание No 12Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и юноши до 18 год :: По член: 238.2.2 :: Височина: 125 см
Паркур
14.05.2023
Открит турнир
Прескачане
КСБ Ген. Крум Лекарски - Божурище
Х паркур
14.05.2023 09.00 h
Изпитание No 1 Х паркур :: По член: 238.1.1 :: Височина: 60 см
Паркур
Междинна категория
14.05.2023 10.00 h
Изпитание No 2 Междинна категория :: По член: 238.1.1 :: Височина: 80 см
Паркур
Паркур за 4 год. коне
14.05.2023 11.40 h
Изпитание No 3А Паркур за 4 год. коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 90 см
Паркур
Паркур за юноши до 14 год. и аматьори
14.05.2023 12.00 h
Изпитание No 3Б Паркур за юноши до 14 год. и аматьори :: По член: 274.2.5 :: Височина: 100 см
Паркур
Отворен паркур за 5 год и по-възрастни коне и юноши до 14 год
14.05.2023 14.00 h
Изпитание No 4 Отворен паркур за 5 год и по-възрастни коне и юноши до 14 год :: По член: 274.2.5 :: Височина: 110 см
Паркур
Отворен паркур - 5 годишни и по-възрастни коне, юноши до 14г. и юноши до 18г.
14.05.2023 16.00 h
Изпитание No 5 Отворен паркур - 5 годишни и по-възрастни коне, юноши до 14г. и юноши до 18г. :: По член: 274.2.5 :: Височина: 120
Паркур
Отворен паркур за 6 годишни и по-възрастни коне.
14.05.2023 17.50 h
Изпитание No 6 Отворен паркур за 6 годишни и по-възрастни коне. :: По член: 238.2.2 :: Височина: 130 см
Паркур
19.05.2023-
21.05.2023
Държавен шампионат клас Т и гр. Б
Прескачане
КБ Фригопан
Държавен шампионат клас Т
19.05.2023 18.30 h
Изпитание No 1 Клас Т :: По член: 239 :: Височина: 135 см
Паркур
20.05.2023 17.30 h
Изпитание No 2 клас Т :: По член: 238.2.1 :: Височина: 140-145 см
Паркур
21.05.2023 12.30 h
Изпитание No 3 Клас Т :: По член: 273.3.3 :: Височина: до 150 см
Паркур
Държавен шампионат клас Л група Б
19.05.2023 16.30 h
Изпитание No 1 Група Б :: По член: 238.2.1 :: Височина: 120 см
Паркур
20.05.2023 15.30 h
Изпитание No 2 Група Б :: По член: 238.2.1 :: Височина: 120-125 см
Паркур
21.05.2023 08.30 h
Изпитание No 3 група Б :: По член: 273.3.3 :: Височина: 125-130 см
Паркур
27.05.2023
Открит турнир
Прескачане
Кнежа
Отворен паркур и понита
27.05.2023 11.00 h
Изпитание No 1 Отворен паркур и понита :: По член: 238.1.1 :: Височина: 70 см
Паркур
Паркур за 4 годишни коне
27.05.2023 00.00 h
Изпитание No 2А Паркур за 4 годишни коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 90
Паркур
Паркур за юноши до 14 год и аматьори
27.05.2023 00.00 h
Изпитание No 2Б Паркур за юноши до 14 год и аматьори :: По член: 274.2.5 :: Височина: 90 см
Паркур
Паркур за 5 год и по-възратни коне, юноши до 14 год и юноши до 18 год
27.05.2023 00.00 h
Изпитание No 3 Паркур за 5 год и по-възратни коне, юноши до 14 год и юноши до 18 год :: По член: 238.2.1 :: Височина: 110 см
Паркур
Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и юноши до 18 год
27.05.2023 00.00 h
Изпитание No 4 Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и юноши до 18 год :: По член: 238.2.1 :: Височина: 120 см
Паркур
01.06.2023-
04.06.2023
[CSIO3*-W-NC EEF RQ], CSI1*, CSIYH1*, CSIOCh
Прескачане
Маркополо, Атина
10.06.2023
Открит турнир
Прескачане
КСБ Ген. Крум Лекарски - Божурище
15.06.2023-
18.06.2023
CSI2*-W (A), CSI1* (A), CSIYH1* 5yo (A), CSIYH1* 6-7yo, CSIOJ, CSICh-B
Прескачане
КБ Фригопан
29.06.2023-
02.07.2023
CSIO3*-NC EEF SF (M) - technical QF for Olympic games
Прескачане
Ebreichsdorf, AUT
01.07.2023
Открит турнир
Прескачане
Шумен
Открит турнир
01.07.2023-
02.07.2023
Открит турнир
Прескачане
СК Тракиец - с. Житница
Открит турнир
10.07.2023-
16.07.2023
CH-EU-Y-S, CH-EU-J-S, CH-EU-Ch-S
Прескачане
Gorla Minore, ITA
15.07.2023-
16.07.2023
Открит турнир
Прескачане
Студенец
Открит турнир
20.07.2023-
23.07.2023
CSI1* (A), CSIYH1* (A)
Прескачане
Thessaloniki, GRE
22.07.2023-
23.07.2023
Открит турнир
Прескачане
КБ Фригопан
Открит турнир


Предишна < 1 3