КАЛЕНДАР
Pdf_calendar
Предишна < 1
Дата
Прояви
Дисциплини
Спортна база
Документи
27.03.2021-
28.03.2021
Турнир по покана - ОТЛАГА СЕ
Прескачане
СК Тракиец - с. Житница
Изпитание No 1 :: По член: :: Височина:
Протокол
Паркур
Изпитание No 2 :: По член: :: Височина:
Протокол
Паркур
10.04.2021-
11.04.2021
Турнир по покана - ОТЛАГА СЕ
Прескачане
КБ Фригопан
Изпитание No 1 :: По член: :: Височина:
Протокол
Паркур
17.04.2021-
18.04.2021
Турнир по покана
Прескачане
Студенец
Паркур за юноши до 14 год., аматьори и пони ездачи
17.04.2021 10.00 h
Изпитание No 1 Паркур за юноши до 14 год., аматьори и пони ездачи :: По член: 238.1.1 :: Височина: 80 см
Паркур
18.04.2021 09.00 h
Изпитание No 6 Паркур за юноши до 14 год., аматьори и пони ездачи :: По член: 238.1.1 :: Височина: 90 см
Паркур
Паркур за 4/5 годишни коне
17.04.2021 11.15 h
Изпитание No 2 Паркур за 4/5 годишни коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 90/100
Паркур
18.04.2021 10.00 h
Изпитание No 7 Паркур за 4/5 годишни коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 95/110
Паркур
Паркур за 7 годишни и по-възрастни коне
17.04.2021 13.15 h
Изпитание No 3 Паркур за 7 годишни и по-възрастни коне :: По член: 238.2.1 :: Височина: 135
Паркур
18.04.2021 11.45 h
Изпитание No 8 Паркур за 7 годишни и по-възрастни коне :: По член: 238.2.2 :: Височина: 140 см
Паркур
Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и юноши до 14 год.
17.04.2021 14.30 h
Изпитание No 4 Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и юноши до 14 год. :: По член: 274.2 :: Височина: 110
Паркур
18.04.2021 13.30 h
Изпитание No 9 Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и юноши до 14 год. :: По член: 238.2.1 :: Височина: 115 см
Паркур
Паркур за 6 годишни и по-възрастни коне, юноши до 14 год. и юноши до 18 год.
17.04.2021 17.15 h
Изпитание No 5 Паркур за 6 годишни и по-възрастни коне, юноши до 14 год. и юноши до 18 год. :: По член: 238.2.1 :: Височина: 120 см
Паркур
18.04.2021 15.30 h
Изпитание No 10 Паркур за 6 годишни и по-възрастни коне, юноши до 14 год. и юноши до 18 год. :: По член: 274.2 :: Височина: 125 см
Паркур
24.04.2021
Турнир по покана
Прескачане
Шумен
Х паркур
24.04.2021 10.30 h
Изпитание No 1 Х паркур :: По член: 238.1.1 :: Височина: 60 см
Паркур
Пони паркур и юноши до 14 год.
24.04.2021 00.00 h
Изпитание No 2 Пони паркур и юноши до 14 год. :: По член: 238.1.1 :: Височина: 70 см
Паркур
Паркур за 4 год. коне, юноши до 14 год. и аматьори
24.04.2021 12.00 h
Изпитание No 3- 4 год. коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 95 см
Паркур
24.04.2021 12.00 h
Изпитание No 3 - юноши до 14 год. и аматаьори :: По член: 238.2.1 :: Височина: 95 см
Паркур
Паркур за 5 год. и по-възрастни коне и юноши 15 год.
24.04.2021 00.00 h
Изпитание No 4 Паркур за 5 год. и по-възрастни коне и юноши 15 год. :: По член: 238.2.1 :: Височина: 110 см
Паркур
Паркур за 6 год. и по-възрастни коне и юноши до 18 год.
24.04.2021 00.00 h
Изпитание No 5 Паркур за 6 год. и по-възрастни коне и юноши до 18 год. :: По член: 274.2 :: Височина: 120 см
Паркур
Паркур за 7 год. и по-възрастни коне
24.04.2021 00.00 h
Изпитание No 6: Паркур за 7 год. и по-възрастни коне :: По член: 238.2.1 :: Височина: до 130 см
Паркур
24.04.2021-
25.04.2021
Турнир по покана
Прескачане
КСБ Ген. Крум Лекарски - Божурище
Х Паркур
24.04.2021 10.00 h
Изпитание No 1 Х Паркур :: По член: 238.1.1 :: Височина: 60
Протокол
Паркур
25.04.2021 09.00 h
Изпитание No 7 Х Паркур :: По член: 238.1.1 :: Височина: 65 см
Протокол
Паркур
Междинна Категория
24.04.2021 11.15 h
Изпитание No 2 Междинна Категория :: По член: 238.1.1 :: Височина: 80 см
Паркур
25.04.2021 10.15 h
Изпитание No 8 Междинна Категория :: По член: 238.1.1 :: Височина: 85 см
Паркур
Паркур за юноши до 14 години, аматьори и 4 годишни коне
24.04.2021 12.40 h
Изпитание No 3 Паркур за юноши до 14 години и аматьори :: По член: 274.2 :: Височина: 95 см
Паркур
24.04.2021 00.00 h
Изпитание No 3 Паркур за 4 годишни коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 95 см
Протокол
Паркур
25.04.2021 11.40 h
Изпитание No 9 Паркур за юноши до 14 години и аматьори :: По член: 274.2 :: Височина: 100 см
Паркур
25.04.2021 00.00 h
Изпитание No 9 Паркур за 4 годишни коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 100 см
Протокол
Паркур
Отворен паркур за 5 годишни по-възрастни коне, юноши до 14 години и аматьори
24.04.2021 14.45 h
Изпитание No 4 Отворен паркур за 5 годишни по-възрастни коне, юноши до 14 години и аматьори :: По член: 274.2 :: Височина: 110 см
Паркур
25.04.2021 13.30 h
Изпитание No 10 Отворен паркур за 5 годишни по-възрастни коне, юноши до 14 години и аматьори :: По член: 238.2.1 :: Височина: 115 см
Паркур
Отворен паркур за 5 годишни и по-възрастни коне, юноши до 14 фодини и юноши до 18 години
24.04.2021 16.50 h
Изпитание No 5 Отворен паркур за 5 годишни и по-възрастни коне, юноши до 14 години и юноши до 18 години :: По член: 274.2 :: Височина: 120 см
Паркур
25.04.2021 15.20 h
Изпитание No 11 HAVENS Отворен паркур за 5 годишни и по-възрастни коне, юноши до 14 години и юноши до 18 години :: По член: 238.2.1 :: Височина: 125
Паркур
Отворен паркур за 6 годишни и по-възрастни
24.04.2021 18.20 h
Изпитание No 6 Отворен паркур за 6 годишни и по-възрастни :: По член: 238.2.1 :: Височина: 130 см
Паркур
24.04.2021 16.40 h
Изпитание No 12 Отворен паркур за 6 годишни и по-възрастни :: По член: 238.2.2 :: Височина: 135 см
Паркур
01.05.2021
Турнир по покана
Прескачане
Бутан
Х паркур, юноши до 14 год. и аматьори
01.05.2021 11.00 h
Изпитание No 1 Х паркур, юноши до 14 год. и аматьори :: По член: 238.1.1 :: Височина: 60 см
Паркур
Паркур за 4 год. коне, юноши до 14 год. и аматьори
01.05.2021 00.00 h
Изпитание No 2 4 год. коне :: По член: 238.2.1 :: Височина: 95
Паркур
01.05.2021 00.00 h
Изпитание No 2 Юноши до 14 год. и амамтьори :: По член: 238.2.1 :: Височина: 95
Протокол
Паркур
Паркур за 5 год. и по-възрастни коне
01.05.2021 00.00 h
Изпитание No 3 5 год. и по-възрастни коне :: По член: 274.2 :: Височина: до 115 см
Паркур
Паркур за 6 год. и по-възрастни коне "ПРИЗ БУТАН"
01.05.2021 00.00 h
Изпитание No 4 6 год. и по-възрастни коне "ПРИЗ БУТАН" :: По член: 238.2.2 :: Височина: 120 см
Паркур
06.05.2021
Турнир по покана
Прескачане
Варна
Х паркур, пони и юноши до 14 години
06.05.2021 10.30 h
Изпитание No 1 Х паркур, пони и юноши до 14 години :: По член: 238.1.1 :: Височина: 70 см
Паркур
Паркур за юноши до 14 години и аматьори
06.05.2021 00.00 h
Изпитание No 2 Паркур за юноши до 14 години и аматьори :: По член: 238.2.1 :: Височина: 95 см
Паркур
Паркур за 4 и 5 годишни коне
06.05.2021 00.00 h
Изпитание No 3 Паркур за 4 и 5 годишни коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 95/110
Паркур
Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и юноши до 14 години
06.05.2021 00.00 h
Изпитание No 4 Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и юноши до 14 години :: По член: 238.2.1 :: Височина: 110 см
Паркур
Паркур за 6 годишни и по-възрастни коне и юноши 18 години
06.05.2021 00.00 h
Изпитание No 5 Паркур за 6 годишни и по-възрастни коне и юноши 18 години :: По член: 274.2 :: Височина: 120 см
Паркур
Паркур за 7 годишни и по-възрастни коне
06.05.2021 00.00 h
Изпитание No 6 Паркур за 7 годишни и по-възрастни коне :: По член: 238.2.1 :: Височина: 130 см
Паркур
29.05.2021
Турнир по покана
Прескачане
Кнежа
Х паркур
29.05.2021 11.00 h
Изпитание No 1 Х паркур, юноши 14 год. и аматьори :: По член: 238.1.1 :: Височина: 60 см
Паркур
Паркур за 4 годишни коне, юноши до 14 години и аматьори
29.05.2021 12.20 h
Изпитание No 2 Паркур за 4 годишни коне, юноши до 14 години и аматьори :: По член: 238.2.1 :: Височина: 100
Паркур
29.05.2021 00.00 h
Изпитание No 2 4 годишни коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 100 см
Протокол
Паркур
Отворен паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и юноши до 14 години
29.05.2021 00.00 h
Изпитание No 3 Отворен паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и юноши до 14 години :: По член: 274.2 :: Височина: 110 см
Паркур
Отворен паркур за 6 годишни и по-възрастни коне
29.05.2021 00.00 h
Изпитание No 4 Отворен паркур за 6 годишни и по-възрастни коне :: По член: 238.2.2 :: Височина: 120 см
Паркур
Паркур за 7 годишни и по-възрастни коне
29.05.2021 00.00 h
Изпитание No 5 Паркур за 7 годишни и по-възрастни коне :: По член: 238.2.2 :: Височина: 130 см
Протокол
Паркур
03.06.2021-
06.06.2021
Световна купа [CSIO3*-W-NC EEF RQ], CSI1*, CSIYH1*, CSIOCh
Прескачане
Маркополо, Атина
Изпитание No 1 :: По член: :: Височина:
Протокол
Паркур
16.06.2021-
20.06.2021
Световна купа [CSIO3*-W-NC EEF RQ], CSI1*, CSIOJ, CSIOCh]
Прескачане
КСБ Ген. Крум Лекарски - Божурище
CSIO 2*
Изпитание No 1 :: По член: :: Височина:
Протокол
Паркур
Изпитание No 2 :: По член: :: Височина:
Протокол
Паркур
Изпитание No 3 :: По член: :: Височина:
Протокол
Паркур
08.07.2021-
11.07.2021
Купа на нациите полуфинал [CSIO3*-W-NC EEF SF], CSIYH1*
Прескачане
Budapest, HUN
22.07.2021-
25.07.2021
Купа на нациите Финал CSIO4*-NC EEF Final
Прескачане
Warsaw, POL
19.07.2021-
25.07.2021
Европейски шампионат CH-EU-Y-S, CH-EU-J-S, CH-EU-Ch-S
Прескачане
Vilamoura, POR
31.07.2021-
01.08.2021
Турнир по покана
Прескачане
СК Тракиец - с. Житница
Х Паркур
31.07.2021 09.00 h
Изпитание No 1 Х Паркур :: По член: 238.1.1 :: Височина: 60 sm
Паркур
01.08.2021 08.30 h
Изпитание No 8 Х паркур :: По член: 238.1.1 :: Височина: 65 см
Паркур
Отворен паркур, деца и пони ездачи
31.07.2021 10.00 h
Изпитание No 2 Отворен паркур, деца и пони ездачи :: По член: 238.1.1 :: Височина: 80 см
Паркур
01.08.2021 09.30 h
Изпитание No 9 Отворен паркур за деца и пони ездачи :: По член: 238.1.1 :: Височина: 85 см
Паркур
Паркур за деца и аматьори
31.07.2021 11.10 h
Изпитание No 3 Паркур за деца и аматьори :: По член: 274.2.5 :: Височина: 95 см
Паркур
01.08.2021 10.35 h
Изпитание No 9А Паркур за деца и аматьори :: По член: 274.2.5 :: Височина: 100 см
Паркур
Паркур за 4/5 годишни коне
31.07.2021 12.45 h
Изпитание No 4 Паркур за 4/5 годишни коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 100/110 см
Паркур
01.08.2021 11.50 h
Изпитание No 10 Паркур за 4/5 годишни коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 100/110 см
Паркур
Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и деца
31.07.2021 17.00 h
Изпитание No 5 Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и деца :: По член: 274.2.5 :: Височина: 110-115 см
Паркур
01.08.2021 13.30 h
Изпитание No 11 Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и деца :: По член: 238.2.1 :: Височина: 115 см
Паркур
Паркур за 6 годишни и по-възрастни коне, деца и юноши
31.07.2021 18.30 h
Изпитание No 6 Паркур за 6 годишни и по-възрастни коне, деца и юноши :: По член: 238.2.1 :: Височина: 120-125 см
Паркур
01.08.2021 15.00 h
Изпитание No 12 Паркур за 6 годишни и по-възрастни коне, деца и юноши :: По член: 274.2.5 :: Височина: 125 см
Протокол
Паркур
Паркур за 7 годишни и по-възрастни коне
31.07.2021 20.00 h
Изпитание No 7 Паркур за 7 годишни и по-възрастни коне :: По член: 238.2.1 :: Височина: 130 см
Паркур
01.08.2021 16.30 h
Изпитание No 13 Паркур за 7 годишни и по-възрастни коне :: По член: 238.2.2 :: Височина: 135-140 см
Паркур
28.08.2021
Турнир по покана
Прескачане
Кнежа
Х Паркур
28.08.2021 11.00 h
Изпитание No 1 Х Паркур :: По член: 238.1.1 :: Височина: 60 cm
Паркур
Паркур за юноши до 14 год и аматьори
28.08.2021 00.00 h
Изпитание No 2а Паркур за юноши до 14 год и аматьори :: По член: 238.2.1 :: Височина: 105 см
Паркур
Паркур за 4/5 годишни коне
28.08.2021 00.00 h
Изпитание No 2б Паркур за 4/5 годишни коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 105/110 см
Паркур
Приз Роза Стефанова - Отворен паркур за 5 годишни и по-възрастни коне
28.08.2021 00.00 h
Изпитание No 3 Приз Роза Стефанова - Отворен паркур за 5 годишни и по-възрастни коне :: По член: 238.2.1 :: Височина: 110 см
Паркур
Приз Васил Фратев - Отворен паркур за 6 годишни и по-възрастни коне
28.08.2021 00.00 h
Изпитание No 4 Приз Васил Фратев - Отворен паркур за 6 годишни и по-възрастни коне :: По член: 238.2.2 :: Височина: 120 см
Паркур
30.08.2021-
04.09.2021
Европейски шампионат по прескачане CH - EU - S мъже
Прескачане
Budapest, HUN
04.09.2021-
05.09.2021
Турнир по покана - ОТМЕНЯ СЕ
Прескачане
Студенец
15.09.2021-
19.09.2021
Балкански шампионат по прескачане CH-Balkan-D (A), CH-Balkan-Y-D (A), CH-Balkan-J-D (A), CH-Balkan-Ch-D (A)
Прескачане
Маркополо, Атина
02.10.2021-
03.10.2021
Турнир по покана
Прескачане
КБ Фригопан
Х Паркур
02.10.2021 09.30 h
Изпитание No 1 Х Паркур :: По член: 238.1.1 :: Височина: 60 cm
Паркур
03.10.2021 09.00 h
Изпитание No 7 Х Паркур :: По член: 238.1.1 :: Височина: 65 cm
Паркур
Маждинна категория
01.10.2021 10.40 h
Изпитание No 2 Маждинна категория :: По член: 238.1.1 :: Височина: 80 см
Паркур
03.10.2021 10.00 h
Изпитание No 8 Маждинна категория :: По член: 238.1.1 :: Височина: 85 см
Паркур
Паркур за юноши до 14 години
02.10.2021 12.10 h
Изпитание No 3А Паркур за юноши до 14 години :: По член: 238.2.1 :: Височина: 100см
Паркур
03.10.2021 11.25 h
Изпитание No 9А Паркур за юноши до 14 години :: По член: 238.2.1 :: Височина: 105 см
Паркур
Паркур за аматьори
02.01.2021 00.00 h
Изпитание No 3Б Паркур за аматьори :: По член: 238.2.1 :: Височина: 100 см
Паркур
03.10.2021 00.00 h
Изпитание No 9Б Паркур за аматьори :: По член: 238.2.1 :: Височина: 105 см
Паркур
Паркур за 4/5 годишни коне
02.10.2021 13.30 h
Изпитание No 3С Паркур за 4/5 годишни коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 105/110 см
Паркур
03.10.2021 12.40 h
Изпитание No 9С Паркур за 4/5 годишни коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 110/115 см
Паркур
Отворен паркур за 5 годишни и по-възрастни коне, юноши до 14 години и аматьори
02.10.2021 15.30 h
Изпитание No 4 Отворен паркур за 5 годишни и по-възрастни коне, юноши до 14 години и аматьори :: По член: 238.2.1 :: Височина: 110/115 см
Паркур
03.10.2021 14.45 h
Изпитание No 10 Отворен паркур за 5 годишни и по-възрастни коне, юноши до 14 години и аматьори :: По член: 238.2.1 :: Височина: 115 см
Паркур
Отворен паркур за 5 годишни и по-възрастни коне, юноши до 14 години и юноши до 18 години
02.10.2021 17.15 h
Изпитание No 5 Отворен паркур за 5 годишни и по-възрастни коне, юноши до 14 години и юноши до 18 години :: По член: 238.2.1 :: Височина: 120/125 м
Паркур
03.10.2021 16.30 h
Изпитание No 11 Отворен паркур за 5 годишни и по-възрастни коне, юноши до 14 години и юноши до 18 години :: По член: 238.2.1 :: Височина: 125 см
Паркур
Отворен паркур за 6 годишни и по-възрастни коне
02.10.2021 18.50 h
Изпитание No 6 Отворен паркур за 6 годишни и по-възрастни коне :: По член: 238.2.1 :: Височина: 130 см
Паркур
03.10.2021 17.50 h
Изпитание No 12 Отворен паркур за 6 годишни и по-възрастни коне :: По член: 238.2.2 :: Височина: 135 см
Паркур
15.10.2021-
17.10.2021
ДП Млади коне и съпътстващи турнири
Прескачане
СК Тракиец - с. Житница
ДП клас Н 4 годишни коне
16.10.2021 13.30 h
Изпитание No 4 ДП клас Н 4 годишни коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 100 см
Паркур
17.10.2021 09.00 h
Изпитание No 8 ДП клас Н 4 годишни коне :: По член: 238.2.2 :: Височина: 105 см
Паркур
ДП клас Н 5 годишни коне
15.10.2021 14.30 h
Изпитание No 1 ДП клас Н 5 годишни коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 115
Паркур
16.10.2021 15.20 h
Изпитание No 5 ДП клас Н 5 годишни коне :: По член: 238.2.1 :: Височина: 115 см
Паркур
17.10.2021 11.15 h
Изпитание No 9 ДП клас Н 5 годишни коне :: По член: 238.2.2 :: Височина: 120 см
Паркур
ДП клас Л - 6 годишни коне
15.10.2021 16.00 h
Изпитание No 2 ДП клас Л - 6 годишни коне :: По член: 238.2.1 :: Височина: 125
Паркур
16.10.2021 16.45 h
Изпитание No 6 ДП клас Л - 6 годишни коне :: По член: 238.2.1 :: Височина: 125
Паркур
17.10.2021 13.15 h
Изпитание No 10 ДП клас Л - 6 годишни коне :: По член: 238.2.2 :: Височина: 130 см
Паркур
ДП клас Л - 7 годишни коне
15.10.2021 16.40 h
Изпитание No 3 ДП клас Л - 7 годишни коне :: По член: 238.2.1 :: Височина: 130 см
Паркур
17.10.2021 17.15 h
Изпитание No 7 ДП клас Л - 7 годишни коне :: По член: 238.2.1 :: Височина: 130 см
Паркур
17.10.2021 13.15 h
Изпитание No 11 ДП клас Л - 7 годишни коне :: По член: 238.2.2 :: Височина: 135 см
Паркур


Предишна < 1