КАЛЕНДАР
Pdf_calendar
Предишна < 1
Дата
Прояви
Дисциплини
Спортна база
Документи
26.03.2022-
27.03.2022
Турнир по покана
Прескачане
СК Тракиец - с. Житница
Х паркур
26.03.2022 10.00 h
Изпитание No 1 Х паркур :: По член: 238.1.1 :: Височина: 60 см
Паркур
27.03.2022 09.00 h
Изпитание No 8 Х паркур :: По член: 238.1.1 :: Височина: 65 см
Паркур
Отворен паркур
26.03.2022 11.10 h
Изпитание No 2 Отворен паркур :: По член: 238.1.1 :: Височина: 80 см
Паркур
27.03.2022 10.00 h
Изпитание No 9 Отворен паркур :: По член: 238.1.1 :: Височина: 85 см
Паркур
Паркур за 4/5 год. коне
26.03.2022 12.25 h
Изпитание No 3 Паркур за 4/5 год. коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 90/100
Паркур
27.03.2022 11.15 h
Изпитание No 10 Паркур за 4/5 год. коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 95/105 см
Паркур
Паркур за юноши до 14 год. и аматьори
26.03.2022 13.45 h
Изпитание No 4 Паркур за юноши до 14 год., аматьори и пони ездачи :: По член: 274.2.5 :: Височина: 90 см
Паркур
27.03.2022 12.45 h
Изпитание No 11 Паркур за юноши до 14 год. и аматьори :: По член: 274.2.5 :: Височина: 95 см
Паркур
Паркур за 5 год. и по-възрастни коне и юноши 14 год
26.03.2022 15.15 h
Изпитание No 5 - 5 год. и по-възрастни коне и юноши до 14 год. :: По член: 274.2.5 :: Височина: 110 см
Паркур
27.03.2022 14.15 h
Изпитание No 12 5 год. и по-възрастни коне и юноши до 14 год. :: По член: 238.2.1 :: Височина: до 115 см
Паркур
Паркур за 6 год. и по-възрастни коне, юноши до 14 год. и юноши до 18 год.
26.03.2022 17.00 h
Изпитание No 6 Паркур за 6 год. и по -възрастни коне, юноши до 14 год. и юноши до 18 год. :: По член: 238.2.1 :: Височина: 120 см
Паркур
27.03.2022 16.10 h
Изпитание No 13 Паркур за 6 год. и по -възрастни коне, юноши до 14 год. и юноши до 18 год. :: По член: 274.2 :: Височина: до 125 см
Паркур
Паркур за 7 год. и по-възрастни коне
26.03.2022 18.10 h
Изпитание No 7 Паркур за 7 год. и по - възрастни коне :: По член: 238.2.1 :: Височина: 130 см
Паркур
27.03.2022 17.15 h
Изпитание No 14 Гранд при "Житница" 7 год. и по - възрастни коне :: По член: 238.2.2 :: Височина: до 135 см
Паркур
20.04.2022-
24.04.2022
CSIO J, CH, Y
Прескачане
Zduchovice, CZE
CSIO
30.04.2022-
01.05.2022
Турнир по покана
Прескачане
Студенец
Отворен паркур за юноши до 14 год., аматьори и пони ездачи
30.04.2022 10.00 h
Изпитание No 1 Отворен паркур за юноши до 14 год., аматьори и пони ездачи :: По член: 238.1.1 :: Височина: 80
Паркур
01.05.2022 09.00 h
Изпитание No 7 Отворен паркур за юноши до 14 год., аматьори и пони ездачи :: По член: 274.2.5 :: Височина: 90 см
Паркур
Паркур за 4 годишни коне
30.04.2022 11.10 h
Изпитание No 2 Паркур за 4 годишни коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 90 см
Паркур
01.05.2022 10.00 h
Изпитание No 8 Паркур за 4 годишни коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 95 см
Паркур
Паркур за 5 годишни коне
30.04.2022 11.30 h
Изпитание No 3 Паркур за 5 годишни коне и аматьори :: По член: 238.1.1 :: Височина: 100 см
Паркур
01.05.2022 10.30 h
Изпитание No 9 Паркур за 5 годишни коне и аматьори :: По член: 238.1.1 :: Височина: 110 см
Паркур
Паркур за 7 годишни и по-възрастни коне
30.04.2022 13.00 h
Изпитание No 4 Паркур за 7 годишни и по-възрастни коне :: По член: 238.2.1 :: Височина: 135 см
Паркур
01.05.2022 12.00 h
Изпитание No 10 Гранд При "Студенец" - 7 годишни и по-възрастни коне :: По член: 238.2.2 :: Височина: 140 см
Паркур
Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и юноши до 14 год
30.04.2022 14.15 h
Изпитание No 5 Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и юноши до 14 год :: По член: 274.2.5 :: Височина: 110 см
Паркур
01.05.2022 13.00 h
Изпитание No 11 Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и юноши до 14 год :: По член: 238.2.1 :: Височина: 115 см
Паркур
Паркур за 6 годишни и по-възрастни коне и юноши до 18 год
30.04.2022 16.00 h
Изпитание No 6 Паркур за 6 годишни и по-възрастни коне и юноши до 18 год :: По член: 238.2.1 :: Височина: 120
Паркур
01.05.2022 14.40 h
Изпитание No 12 Паркур за 6 годишни и по-възрастни коне и юноши до 18 год :: По член: 274.2.5 :: Височина: 125
Паркур
06.05.2022
Турнир по покана
Прескачане
Варна
Турнир по покана
Х паркур, пони ездачи и юноши 14 год.
06.05.2022 10.30 h
Изпитание No 1 Х паркур, юноши до 14 год. :: По член: 238.1.1 :: Височина: 70 см
Протокол
Паркур
Паркур за юноши 14 год. и аматьори
06.05.2022 00.00 h
Изпитание No 2 Паркур за юноши до 14. год. и аматьори :: По член: 274.2.5 :: Височина: 95 см
Протокол
Паркур
Паркур за 4 и 5 год. коне
06.05.2022 00.00 h
Изпитание No 3 Паркур за 4 и 5 год. коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 95/110
Паркур
Паркур за 5 год. и по-възрастни коне и юноши 14 год
06.05.2022 00.00 h
Изпитание No 4 - Паркур за 5 год. и по- възрастни, юноши до 14 год. :: По член: 238.2.1 :: Височина: 110 см
Паркур
Паркур за 6 год. и по-възрастни коне и юноши 18 год
06.05.2022 00.00 h
Изпитание No 5 Паркур за 6 год. и по-възрастни коне и юноши до 18 год. :: По член: 274.2.5 :: Височина: 120 см
Паркур
Паркур за 7 год. и по-възрастни коне
06.05.2022 00.00 h
Изпитание No 6 Паркур за 7 год. и по - възрастни коне :: По член: 238.2.1 :: Височина: 130 см
Паркур
23.04.2022
Турнир по покана
Прескачане
Бутан
Турнир по покана
12.05.2022-
15.05.2022
ДП клас Т, група Б
Прескачане
КБ Фригопан
ДП Група Б
13.05.2022 16.30 h
Изпитание No 1 Група Б :: По член: 238.2.1 :: Височина: 120 см
Паркур
14.05.2022 15.30 h
Изпитание No 4 Група Б :: По член: 238.2.1 :: Височина: 120/125 см
Паркур
15.05.2022 08.30 h
Изпитание No 7 Група Б :: По член: 273.3.3 :: Височина: 125-130 см
Паркур
Смесено отборно деца
13.05.2022 18.00 h
Изпитание No 2 Смесено отборно деца :: По член: 238.2.1 :: Височина: 100 см
Протокол
Паркур
14.05.2022 17.05 h
Изпитание No 5 Смесено отборно деца :: По член: 238.2.1 :: Височина: 105 см
Паркур
ДП клас Т
13.05.2022 19.00 h
Изпитание No 3 Клас Т :: По член: 239 :: Височина: 135 см
Паркур
14.05.2022 18.15 h
Изпитание No 6 Клас Т :: По член: 238.2.1 :: Височина: 140-145 см
Паркур
15.05.2022 00.00 h
Изпитание No 8 клас Т :: По член: 273.3.3 :: Височина: 145 см
Паркур
21.05.2022
Турнир по покана
Прескачане
Кнежа
Х паркур
21.05.2022 11.00 h
Изпитание No 1 Х паркур :: По член: 238.1.1 :: Височина: 60 см
Паркур
Паркур за 4 годишни коне
21.05.2022 00.00 h
Изпитание No 2А Паркур за 4 годишни коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 90 см
Паркур
Паркур за юноши до 14 години и аматьори
21.05.2022 00.00 h
Изпитание No 2Б Паркур за юноши до 14 години и аматьори :: По член: 238.1.1 :: Височина: 90 см
Паркур
Паркур а 5 годишни и по-възрастни коне и юноши до 14 години
21.05.2022 00.00 h
Изпитание No 3 Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и юноши до 14 години :: По член: 238.2.1 :: Височина: 115 см
Паркур
Паркур за 6 годишни и по-възрастни коне и юноши до 18 години
21.05.2022 00.00 h
Изпитание No 4 Паркур за 6 годишни и по-възрастни коне и юноши до 18 години :: По член: 274.2.5 :: Височина: 120
Паркур
Паркур за 7 годишни и по-възрастни коне за купата на кмета на община Кнежа
21.05.2022 00.00 h
Изпитание No 5 Паркур за 7 годишни и по-възрастни коне за купата на кмета на община Кнежа :: По член: 238.2.2 :: Височина: 130 см
Протокол
Паркур
26.05.2022-
29.05.2022
CSI2*-W, CSIOCh, CSIOJ, CSI1*, CSIYH
Прескачане
КБ Фригопан
CSI2*- W
26.05.2022 00.00 h
Competition No 6 Diamond Tour - qualification for Grand Prix :: По член: 238.2.1 :: Височина: 140 cm
Протокол
Паркур
26.05.2022 00.00 h
Competition No 7 Gold Tour :: По член: 238.2.1 :: Височина: 130 cm
Протокол
Паркур
27.05.2022 00.00 h
Competition No 13 Diamond Tour - qualification for Grand Prix :: По член: 238.2.1 :: Височина: 145 cm
Протокол
Паркур
27.05.2022 00.00 h
Competition No 14 Gold Tour :: По член: 274.2.5 :: Височина: 135 cm
Протокол
Паркур
28.05.2022 00.00 h
Competition No 21 Gold Tour :: По член: 238.2.2 :: Височина: 140 cm
Протокол
Паркур
29.05.2022 00.00 h
Competition 24 Grand Prix LR :: По член: 238.2.2 :: Височина: 150 cm
Протокол
Паркур
CSI1*
26.05.2022 00.00 h
Competition No 5 Silver Tour :: По член: 238.2.1 :: Височина: 115 cm
Протокол
Паркур
27.05.2022 08.00 h
Competition No 8 Bronze Tour :: По член: 238.2.1 :: Височина: 100 cm
Протокол
Паркур
28.05.2022 08.00 h
Competition No 15 Silver Tour :: По член: 274.5.3 :: Височина: 115 cm
Протокол
Паркур
28.05.2022 00.00 h
Competition No 18 Bronze Tour :: По член: 238.2.1 :: Височина: 110 cm
Протокол
Паркур
29.05.2022 08.00 h
Competition No 22 Bronze Tour :: По член: 274.5.3 :: Височина: 110 cm
Протокол
Паркур
29.05.2022 00.00 h
Competition No 26 Silver Tour :: По член: 238.2.1 :: Височина: 125 cm
Протокол
Паркур
CSIYH - 5 YO
26.05.2022 08.00 h
Competition No 1 CSIYH - 5 YO :: По член: 274.2.5 :: Височина: 110 cm
Протокол
Паркур
27.05.2022 00.00 h
Competition No 10 CSIYH - 5 YO :: По член: 238.2.1 :: Височина: 115 cm
Протокол
Паркур
28.05.2022 00.00 h
Competition No 16 CSIYH - 5 YO FINAL :: По член: 274.2.5 :: Височина: 120 cm
Протокол
Паркур
CSIYH: 6 - 7 YO
26.05.2022 00.00 h
Competition No 2 CSIYH: 6 - 7 YO :: По член: 274.2.5 :: Височина: 120 - 125 cm
Протокол
Паркур
27.05.2022 00.00 h
Competition No 11 CSIYH: 6 - 7 YO :: По член: 238.2.1 :: Височина: 125-130 cm
Протокол
Паркур
28.05.2022 00.00 h
Competition No 17 CSIYH: 6 - 7 YO FINAL :: По член: 274.2.5 :: Височина: 130-135 cm
Протокол
Паркур
CSICh-B
26.05.2022 00.00 h
Competition No 3 CSICh-B :: По член: 274.2.5 :: Височина: 110 cm
Протокол
Паркур
27.05.2022 00.00 h
Competition No 9 CSICh-B :: По член: 238.2.1 :: Височина: 115 cm
Протокол
Паркур
28.05.2022 00.00 h
Competition No 19 CSICh-B :: По член: 238.2.1 :: Височина: 115 cmm
Протокол
Паркур
29.05.2022 00.00 h
Competition No 23 CSICh-B Grand Prix :: По член: 238.2.2 :: Височина: 120 cm
Протокол
Паркур
CSIOJ
26.05.2022 00.00 h
Competition No 4 CSIOJ :: По член: 274.2.5 :: Височина: 125 cm
Протокол
Паркур
27.05.2022 00.00 h
Competition No 12 CSIOJ :: По член: 238.2.1 :: Височина: 130 cm
Протокол
Паркур
28.05.2022 00.00 h
Competition No 20 CSIOJ :: По член: 264 :: Височина: 135 cm
Протокол
Паркур
29.05.2022 00.00 h
Competition No 25 CSIOJ Grand Prix :: По член: 238.2.2 :: Височина: 135 cm
Протокол
Паркур
02.06.2022-
05.06.2022
CSIO3*-W, CSIOCh, CSI1*, CSIYH
Прескачане
Маркополо, Атина
Световна купа
16.06.2022-
19.06.2022
CSIO3*-W, CSIOCh, CSIOJ,CSI1*, CSIYH
Прескачане
Gorla Minore, ITA
Световна купа
02.07.2022
Турнир по покана
Прескачане
Хиподрум - Шумен
Турнир по покана
25.06.2022-
26.06.2022
Турнир по покана
Прескачане
СК Тракиец - с. Житница
Турнир по покана
29.06.2022-
03.07.2022
CSIO3*-W, CSI1*
Прескачане
Budapest, HUN
Международен турнир
10.06.2022-
12.06.2022
CSI1*
Прескачане
КСБ Ген. Крум Лекарски - Божурище
Турнир по покана
11.07.2022-
17.07.2022
CH-EU-Y-S, CH-EU-J-S, CH-EU-Ch-S
Прескачане
Oliva, ESP
Европейски шампионат
23.07.2022-
24.07.2022
Турнир по покана
Прескачане
КБ Фригопан
Турнир по покана
28.07.2022-
31.07.2022
[CSI3*-W], CSI1*, CSIYH1*, CSIJ-A, CSIU25-A
Прескачане
Szilvásvárad, HUN
Международен турнир
30.07.2022-
31.07.2022
Турнир по покана
Прескачане
СК Тракиец - с. Житница
Турнир по покана
15.08.2022
Турнир по покана
Прескачане
КСБ Калоян - Арбанаси
Турнир по покана
06.08.2022-
14.08.2022
CH-M-S
Прескачане
Herning, DEN
Световен шампионат


Предишна < 1