КАЛЕНДАР
Pdf_calendar
Предишна < 1 3 4 5
Дата
Прояви
Дисциплини
Спортна база
Документи
23.03.2024
Тодоров ден
По места
30.03.2024-
31.03.2024
Открит турнир
Прескачане
КБ Фригопан
Programme
X паркур
30.03.2024 09.00 h
Изпитание No 1 Х паркур :: По член: 238.1.1 :: Височина: 60
Паркур
31.03.2024 08.00 h
Изпитание No 8 Х паркур :: По член: 238.1.1 :: Височина: 65
Паркур
Отворен паркур
30.03.2024 10.00 h
Изпитание № 2: Отворен паркур :: По член: 238.1.1 :: Височина: 80
Паркур
31.03.2024 08.50 h
Изпитание № 9: Отворен паркур :: По член: 238.1.1 :: Височина: 85
Паркур
Паркур за юноши до 14 г.
30.03.2024 11.30 h
Изпитание № 3A: Паркур за юноши до 14 г. :: По член: 274.2.5 :: Височина: 100
Паркур
31.03.2024 10.15 h
Изпитание № 10A: Паркур за юноши до 14 г. :: По член: 274.2.5 :: Височина: 105
Паркур
Паркур за аматьори - ЗАПОЧВА СЛЕД изп. 10 А
30.03.2024 11.30 h
Изпитание № 3Б: Паркур за аматьори - ЗАПОЧВА СЛЕД изп. 3 А :: По член: 274.2.5 :: Височина: 100
Паркур
31.03.2024 10.15 h
Изпитание № 10Б: Паркур за аматьори - ЗАПОЧВА СЛЕД изп. 10 А :: По член: 274.2.5 :: Височина: 105
Паркур
Паркур за 4 годишни коне
30.03.2024 13.15 h
Изпитание № 4А: Паркур за 4 годишни коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 95
Паркур
31.03.2024 12.20 h
Изпитание № 11А: Паркур за 4 годишни коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 100
Паркур
Паркур за 5 годишни коне
30.03.2024 14.00 h
Изпитание № 4Б: Паркур за 5 годишни коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 105
Паркур
31.03.2024 12.50 h
Изпитание № 11Б: Паркур за 5 годишни коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 110
Паркур
Отворен паркур – 5/6 годишни и по-възрастни коне
30.03.2024 15.20 h
Изпитание № 5: Отворен паркур – 5 годишни и по-възрастни коне :: По член: 238.2.1 :: Височина: 125
Паркур
31.03.2024 14.00 h
Изпитание № 12: Отворен паркур - 6 годишни и по-възрастни коне :: По член: 238.2.2 :: Височина: 130
Паркур
Отворен паркур - 5 годишни и по-възрастни коне и юноши до 14 г.
30.03.2024 16.30 h
Изпитание № 6: Отворен паркур - 5 годишни и по-възрастни коне и юноши до 14 г. :: По член: 274.2.5 :: Височина: 110
Паркур
31.03.2024 15.40 h
Изпитание № 13: Отворен паркур - 5 годишни и по-възрастни коне и юноши до 14 г. :: По член: 238.2.1 :: Височина: 115
Паркур
Отворен паркур - 5 годишни и по-възрастни коне и юноши до 18 г.
30.03.2024 18.30 h
Изпитание № 7: Отворен паркур - 5 годишни и по-възрастни коне и юноши до 18 г. :: По член: 238.2.1 :: Височина: 120
Паркур
31.03.2024 17.10 h
Изпитание № 14: Отворен паркур – 5 годишни и по-възрастни коне и юноши до 18 г. :: По член: 238.2.2 :: Височина: 125
Паркур
05.04.2024-
07.04.2024
Купа Република България
Всестранна езда
Хиподрум Русе
Programme
Клас 2*
05.04.2024 12.30 h
Изпитание No 1 Обездка :: Тест: 2* B
Тест
06.04.2024 10.00 h
Изпитание No 2 Крос :: По член: Крос :: Височина: до 110 см
Паркур
07.04.2024 10.00 h
Изпитание No 3 Прескачане :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: до 115 см
Паркур
Клас 1*
05.04.2024 13.10 h
Изпитание No 1 Обездка :: Тест: 1* A
Тест
06.04.2024 10.45 h
Изпитание No 2 Крос :: По член: Крос :: Височина: до 105 см
Паркур
07.01.2024 10.35 h
Изпитание No 3 Прескачане :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: до 110 см
Паркур
Купа Република България (група Б) и клас 5 год. коне
05.04.2024 14.25 h
Изпитание No 1 Обездка :: Тест: 5 год. коне
Тест
06.04.2024 12.15 h
Изпитание No 2 Крос :: По член: Крос :: Височина: до 90 см
Паркур
07.04.2024 11.40 h
Изпитание No 3 Прескачане :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: до 100 см
Паркур
Клас 4 год. коне
05.04.2024 15.50 h
Изпитание No 1 Обездка :: Тест: 4 год. коне
Тест
06.04.2024 13.40 h
Изпитание No 2 Крос :: По член: Крос :: Височина: до 80 см
Паркур
07.04.2024 12.35 h
Изпитание No 3 Прескачане :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: до 90 см
Паркур
Клас Аматьори
05.04.2024 00.00 h
Изпитание No 1 Обездка :: Тест: 4 год. коне
Тест
06.04.2024 00.00 h
Изпитание No 2 Крос :: По член: Крос :: Височина: до 80 см
Протокол
Паркур
07.04.2024 00.00 h
Изпитание No 3 Прескачане :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: до 90 см
Протокол
Паркур
Клас Юноши до 14 год.
05.04.2024 16.46 h
Изпитание No 1 Обездка :: Тест: Деца
Тест
06.04.2024 00.00 h
Изпитание No 2 Крос :: По член: Крос :: Височина: до 80 см
Паркур
07.04.2024 00.00 h
Изпитание No 3 Прескачане :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: до 90 см
Паркур
Клас Пони ездачи
05.04.2024 16.25 h
Изпитание No 1 Обездка :: Тест: Деца
Тест
06.04.2024 14.30 h
Изпитание No 2 Крос :: По член: Крос :: Височина: до 70 см
Паркур
07.04.2024 13.00 h
Изпитание No 3 Прескачане :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: до 70 см
Паркур
05.04.2024-
07.04.2024
CEI3* 140, CEI3* 160, CEI2* 120, CEI1* 100 A, CEI1* 100 B, CEIYJ2* 120, CEIYJ1* 100
Издържливост
Samorin, SVK
05.04.2024-
07.04.2024
Квалификация ДШ
Издържливост
Варна
Programme
Квалификация на 40 км
06.04.2024 00.00 h
Квалификация на 40 км ::
Маршрут
06.04.2024 00.00 h
Брийдинг турнир на 40 км ::
Маршрут
Квалификация на 80 км
06.04.2024 00.00 h
Квалификация на 80 км ::
Маршрут
06.04.2024 00.00 h
Брийдинг турнир на 80 км ::
Маршрут
06.04.2024-
07.04.2024
Открит турнир
Прескачане
Студенец
Programme
Х паркур, пони ездачи
06.04.2024 10.00 h
Изпитание No 1 Х паркур, пони ездачи :: По член: 238.1.1 :: Височина: 60
Паркур
07.04.2024 09.00 h
Изпитание No 7 Х паркур, пони ездачи :: По член: 238.1.1 :: Височина: 65
Паркур
Паркур за 4 годишни коне
06.04.2024 11.20 h
Изпитание No 2А Паркур за 4г. коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 95
Паркур
07.04.2024 10.10 h
Изпитание No 8А Паркур за 4г. коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 100
Паркур
Паркур за 5 годишни коне
06.04.2024 11.45 h
Изпитание No 2Б Паркур за 5 годишни коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 105
Паркур
07.04.2024 10.30 h
Изпитание No 8Б Паркур за 5 годишни коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 110
Паркур
Паркур за юноши до 14г.
06.04.2024 12.40 h
Изпитание No 3А Паркур за юноши до 14г. :: По член: 274.2.5 :: Височина: 95
Паркур
07.04.2024 11.30 h
Изпитание No 9А Паркур за юноши до 14г. :: По член: 274.2.5 :: Височина: 100
Паркур
Паркур за аматьори
06.04.2024 12.40 h
Изпитание No 3Б Паркур за аматьори :: По член: 274.2.5 :: Височина: 95
Паркур
07.04.2024 11.35 h
Изпитание No 9Б Паркур за аматьори :: По член: 274.2.5 :: Височина: 100
Паркур
Паркур за 6 годишни и по- възрастни коне
06.04.2024 14.15 h
Изпитание No 4 Паркур за 6 годишни и по- възрастни коне :: По член: 238.2.1 :: Височина: 130
Паркур
07.04.2024 13.00 h
Изпитание No 10 Гран При Студенец - 6 годишни и по- възрастни коне :: По член: 238.2.2 :: Височина: 135
Паркур
Паркур за 5 годишни и по- възрастни коне и юноши до 14 г.
06.04.2024 15.20 h
Изпитание No 5 Паркур за 5 годишни и по- възрастни коне и юноши до 14г. :: По член: 274.2.5 :: Височина: 110
Паркур
07.04.2024 14.20 h
Изпитание No 11 Паркур за 5 годишни и по- възрастни коне и юноши до 14г. :: По член: 238.2.1 :: Височина: 115
Паркур
Паркур за 5 годишни и по- възрастни коне и юноши до 18 г.
06.04.2024 16.35 h
Изпитание No 6 Паркур за 5 годишни и по- възрастни коне и юноши до 18 г. :: По член: 238.2.1 :: Височина: 120
Паркур
07.04.2024 15.30 h
Изпитание No 12 Паркур за 5 годишни и по- възрастни коне и юноши до 18 г. :: По член: 238.2.2 :: Височина: 125
Протокол
Паркур
11.04.2024-
14.04.2024
CDI3*, CDI1*, CDIY, CDIJ, CDICh-A, CDIP, CDIU25
Обездка
Samorin, SVK
CDI3*, CDI1*, CDIY, CDIJ, CDICh-A, CDIP, CDIU25
13.04.2024
Открит турнир
Прескачане
Хайредин
Programme
Х паркур, пони ездачи и юноши 14 год.
13.04.2024-
14.04.2024
Открит турнир
Прескачане
СК Тракиец - с. Житница
Programme
Х паркур
13.04.2024 09.00 h
Изпитание No 1 Х паркур :: По член: 238.1.1 :: Височина: 60 см
Паркур
14.04.2024 08.00 h
Изпитание No 8 Х паркур :: По член: 238.1.1 :: Височина: 65 см
Паркур
Отворен паркур
13.04.2024 10.00 h
Изпитание No 2 Отворен паркур :: По член: 238.1.1 :: Височина: 80 см
Паркур
14.04.2024 09.00 h
Изпитание No 9 Отворен паркур :: По член: 238.1.1 :: Височина: 85 см
Паркур
Паркур за юноши до 14 год и аматьори
13.04.2024 11.40 h
Изпитание No 3А Паркур за юноши до 14 год и аматьори :: По член: 274.2.5 :: Височина: 100 см
Паркур
14.04.2024 10.30 h
Изпитание No 10А Паркур за юноши до 14 год и аматьори :: По член: 274.2.5 :: Височина: 105 см
Паркур
Паркур за 4/5 годишни коне
13.04.2024 13.00 h
Изпитание No 3Б Паркур за 4/5 годишни коне (4 год) :: По член: 238.1.1 :: Височина: 90 см
Паркур
13.04.2024 13.00 h
Изпитание No 3Б Паркур за 4/5 годишни коне (5) :: По член: 238.1.1 :: Височина: 100 см
Паркур
14.04.2024 11.45 h
Изпитание No 10Б Паркур за 4/5 годишни коне (4) :: По член: 238.1.1 :: Височина: 95 см
Паркур
14.04.2024 00.00 h
Изпитание No 10Б Паркур за 4/5 годишни коне (5) :: По член: 238.1.1 :: Височина: 105 см
Паркур
Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне
13.04.2024 14.45 h
Изпитание No 4 Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне :: По член: 274.2.5 :: Височина: 110 см
Паркур
14.04.2024 16.30 h
Изпитание No 11 Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне :: По член: 238.2.1 :: Височина: 115 см
Паркур
Паркур за 5 годишни по-възрастни коне и юноши до 18 год
13.04.2024 17.00 h
Изпитание No 5 Паркур за 5 годишни по-възрастни коне и юноши до 18 год :: По член: 238.2.1 :: Височина: 120 см
Паркур
14.04.2024 14.00 h
Изпитание No 12 Паркур за 5 годишни по-възрастни коне и юноши до 18 год :: По член: 274.2.5 :: Височина: 125 см
Паркур
Паркур за 6 годишни и по-възрастни коне
13.04.2024 18.30 h
Изпитание No 6 Паркур за 6 годишни и по-възрастни коне :: По член: 238.2.1 :: Височина: 130 см
Паркур
14.04.2024 15.00 h
Изпитание No 13 Паркур за 6 годишни и по-възрастни коне :: По член: 238.2.2 :: Височина: 135
Паркур
НАДСКАЧАНЕ
13.04.2024 20.00 h
Изпитание No 7 НАДСКАЧАНЕ :: По член: 238.2.3 :: Височина: 135
Протокол
Паркур
17.04.2024-
21.04.2024
CCI4*L,CCI4*S,CCI3*L,CCI3*S,CCI2*L,CCI2*S,CCI1*-Intro
Всестранна езда
Strzegom, POL
Programme
CCI4*L,CCI4*S,CCI3*L,CCI3*S,CCI2*L,CCI2*S,CCI1*-Intro
20.04.2024
Открит турнир
Прескачане
Бутан
Programme
ОТКРИТ ТУРНИР
20.04.2024
Открит турнир
Прескачане
КСБ Хан Аспарух - София
Programme
Преминаване на бариери
Изпитание No 1 :: По член: :: Височина:
Протокол
Паркур
24.04.2024-
28.04.2024
[CSIO3*-NC EEF RQ], CSI2*, CSI1*, CSIYH1* 6yo, CSIYH1* 7yo
Прескачане
Gorla Minore, ITA
Programme
[CSIO3*-NC EEF RQ], CSI2*, CSI1*, CSIYH1* 6yo, CSIYH1* 7yo
24.04.2024-
28.04.2024
CSIYH1*, [CSIOY-NC-Y (M)], [CSIOJ-NC-Y (M)], [CSIOCh-NC-Y (M)]
Прескачане
Zduchovice, CZE
Programme
CSIYH1*, [CSIOY-NC-Y (M)], [CSIOJ-NC-Y (M)], [CSIOCh-NC-Y (M)]
26.04.2024-
28.04.2024
Квалификация ДШ
Издържливост
Вакарел
Programme
Квалификация на 40 км
27.04.2024 00.00 h
Изпитание No 1 ::
Маршрут
27.04.2024 00.00 h
Изпитание No 2 ::
Маршрут
Квалификация на 60 км
27.04.2024 00.00 h
Изпитание No 1 ::
Маршрут
Квалификация на 30 км
27.04.2024 00.00 h
Изпитание No 1 класиране деца ::
Маршрут
27.04.2024 00.00 h
Изпитание No 2 класиране мъже/жени ::
Маршрут
Квалификация на 80 км
27.04.2024 00.00 h
Изпитание No 1 ::
Маршрут
27.04.2024
Открит турнир
Прескачане
КСБ Ген. Крум Лекарски - Божурище
Programme
Х паркур
27.04.2024 09.00 h
Изпитание № 1 Х паркур :: По член: 238.1.1 :: Височина: 60
Паркур
Междинна категория
27.04.2024 10.30 h
Изпитание № 2 Междинна категория :: По член: 238.1.1 :: Височина: 80
Паркур
Паркур за 4 годишни коне
27.04.2024 12.00 h
Изпитание № 3А: Паркур за 4 годишни коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 90
Паркур
Паркур за 5 годишни коне
27.04.2024 12.40 h
Изпитание № 3Б: Паркур за 5 годишни коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 100
Паркур
Паркур за юноши до 14 г. и аматьори
27.04.2024 13.15 h
Изпитание № 3В: Паркур за юноши до 14г. и аматьори :: По член: 274.2.5 :: Височина: до 100
Паркур
Отворен паркур - 5 годишни и по-възрастни коне, юноши до 14 г.
27.04.2024 14.50 h
Изпитание № 4: Отворен паркур - 5г. и по-възрастни коне, юноши до 14г. :: По член: 274.2.5 :: Височина: 110
Паркур
Отворен паркур - 5 годишни и по-възрастни коне и юноши до 18 г.
27.04.2024 16.50 h
Изпитание № 5: Отворен паркур - 5 г. и по-възрастни коне, юноши до 18 г. :: По член: 274.2.5 :: Височина: 120
Паркур
Отворен паркур – 6 годишни и по-възрастни коне
27.04.2024 18.30 h
Изпитание № 6: Приз "Генерал Крум Лекарски" - Отворен паркур - 6 годишни и по-възрастни коне :: По член: 238.2.2 :: Височина: 130
Паркур
01.05.2024-
03.05.2024
Държавен шампионат 1* и гр. Б, СТ Клас Н 4/5г коне, Пони, Юноши 14г, АМ и 2*
Всестранна езда
Хиподрум Русе
Programme
30.04.2024 - 17:00 часа - ВЕТЕРИНАРЕН ПРЕГЛЕД
01.05.2024 - 09:00 часа - ВЕТЕРИНАРЕН ПРЕГЛЕД
Държавен шампионат гр. Б и съпътстващ турнир 5 год. коне
01.05.2024 14.00 h
Изпитание No 1 :: Тест: 5 год. коне
Тест
02.05.2024 12.00 h
Изпитание No 2 :: По член: Крос :: Височина: до 90 см
Паркур
03.05.2024 11.10 h
Изпитание No 3 :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: до 100 см
Паркур
СТ Клас 2*
01.05.2024 12.00 h
Изпитание No 1 :: Тест: 2* B
Тест
02.05.2024 10.00 h
Изпитание No 2 :: По член: Крос :: Височина: до 110 см
Паркур
03.05.2024 09.30 h
Изпитание No 3 :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: до 115 см
Паркур
СТ Клас Н 4 год. коне
01.05.2024 15.25 h
Изпитание No 1 :: Тест: 4 год. коне
Тест
02.05.2024 13.10 h
Изпитание No 2 :: По член: Крос :: Височина: до 80 см
Паркур
03.05.2024 12.20 h
Изпитание No 3 :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: до 80 см
Паркур
СТ Аматьори
01.05.2024 16.01 h
Изпитание No 1 :: Тест: 4 год. коне
Тест
02.05.2024 13.35 h
Изпитание No 2 :: По член: Крос :: Височина: до 80 см
Протокол
Паркур
03.05.2024 11.50 h
Изпитание No 3 :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: до 90 см
Паркур
СТ Юноши 14г
01.05.2024 15.00 h
Изпитание No 1 :: Тест: Деца
Тест
02.05.2024 13.00 h
Изпитание No 2 :: По член: Крос :: Височина: до 80 см
Паркур
03.05.2024 11.50 h
Изпитание No 3 :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: до 90 см
Паркур
СТ Пони ездачи
01.05.2024 16.20 h
Изпитание No 1 :: Тест: Деца
Тест
02.05.2024 14.00 h
Изпитание No 2 :: По член: Крос :: Височина: до 70 см
Паркур
03.05.2024 13.00 h
Изпитание No 3 :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: до 70 см
Паркур
Държавен шампионат 1*
01.05.2024 12.40 h
Изпитание No 1 :: Тест: 1* A
Тест
02.05.2024 10.40 h
Изпитание No 2 :: По член: Крос :: Височина: до 105 см
Паркур
03.02.2024 10.10 h
Изпитание No 3 :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: до 110 см
Паркур
02.05.2024-
04.05.2024
Държавен шампионат КЛАС Т И ГРУПА Б И СТ
Прескачане
КБ Фригопан
Programme
ДЪРЖАВЕН ШАМПИОНАТ ГРУПА Б
02.05.2024 16.30 h
Изпитание No 1 ДШ група Б :: По член: 238.2.1 :: Височина: 120 см
Паркур
03.05.2024 15.45 h
Изпитание No 3 ДШ група Б :: По член: 238.2.1 :: Височина: 120-125
Паркур
04.05.2024 12.00 h
Изпитание No 5 ДШ група Б :: По член: 273.3.3 :: Височина: 125-130
Паркур
ДЪРЖАВЕН ШАМПИОНАТ КЛАС Т
02.05.2024 18.30 h
Изпитание No 2 ДШ клас Т :: По член: 239 :: Височина: 135 см
Паркур
03.05.2024 17.30 h
Изпитание No 4 ДШ клас Т :: По член: 238.2.1 :: Височина: 140-145 см
Паркур
04.05.2024 09.00 h
Изпитание No 6 ДШ клас Т :: По член: 273.3.3 :: Височина: 150 cm
Паркур
02.05.2024-
03.05.2024
Открит турнир
Прескачане
КБ Фригопан
Programme
Отворен паркур, юноши до 14 год и пони ездачи
02.05.2024 08.00 h
Изпитание No 1 Отворен паркур, юноши до 14 год и пони ездачи :: По член: 238.1.1 :: Височина: 75 см
Паркур
03.05.2024 09.00 h
Изпитание No 5 Отворен паркур, юноши до 14 год и пони ездачи :: По член: 238.1.1 :: Височина: 80
Паркур
Паркур за 4 годишни коне
02.05.2024 09.40 h
Изпитание No 2А Паркур за 4 годишни коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 95 см
Паркур
03.05.2024 10.30 h
Изпитание No 6А Паркур за 4 годишни коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 100 см
Паркур
Паркур за 5 годишни коне
02.05.2024 00.00 h
Изпитание No 2Б Паркур за 5 годишни коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 105 см
Паркур
03.05.2024 00.00 h
Изпитание No 6б Паркур за 5 годишни коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 110 см
Паркур
Паркур за деца и аматьори
02.05.2024 11.20 h
Изпитание No 3 Паркур за деца и аматьори :: По член: 274.2.5 :: Височина: 100 см
Паркур
03.02.2024 12.00 h
Изпитание No 7 Паркур за деца и аматьори :: По член: 238.2.1 :: Височина: 105 см
Паркур
Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и юноши до 14 год
02.05.2024 13.00 h
Изпитание No 4 Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и юноши до 14 год :: По член: 274.2.5 :: Височина: 110 см
Паркур
03.05.2024 13.50 h
Изпитание No 8 Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и юноши до 14 год :: По член: 238.2.1 :: Височина: 120 см
Паркур
06.05.2024
Открит турнир
Прескачане
Варна
Programme
Открит турнир
Изпитание No 1 :: По член: :: Височина:
Протокол
Паркур


Предишна < 1 3 4 5