КАЛЕНДАР
Pdf_calendar
Предишна < 1 3 4 5
Дата
Прояви
Дисциплини
Спортна база
Документи
01.02.2019-
03.02.2019
Турнир Prejmer
Прескачане
Prejmer/Brashov
Programme
Прескачане
07.02.2019-
10.02.2019
Турнир Prejmer
Prejmer/Brashov
Programme
21.02.2019-
22.02.2019
Тренировъчни паркури
КСБ Мартима
Programme
28.02.2019-
01.03.2019
Тренировъчни паркури
КСБ Мартима
Programme
15.03.2019-
17.03.2019
Турнир Prejmer
Prejmer/Brashov
16.03.2019
Тодоров ден
По места
18.03.2019-
19.03.2019
Въвеждащ за FEI курс за треньори level 1
София
21.03.2019-
24.03.2019
Турнир Prejmer
Prejmer/Brashov
23.03.2019-
24.03.2019
Турнир по покана
Прескачане
КБ Фригопан
Programme
Х - паркур
23.03.2019 10.00 h
Изпитание No 1: Х паркур :: По член: 238.1.1 :: Височина: 50
Протокол
Паркур
24.03.2019 09.00 h
Изпитание No 7: Х паркур :: По член: 238.1.1 :: Височина: 60
Протокол
Паркур
Паркур за понита и големи коне
23.03.2019 11.00 h
Изпитание No 2: Паркур за понита и големи коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 60
Паркур
24.03.2019 09.00 h
Изпитание No 8: Паркур за понита и големи коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 70
Паркур
Паркур за 4/5 год. коне, деца и аматьори
23.03.2019 11.50 h
Изпитание No 3: Паркур за 4/5 год. коне, деца и аматьори :: По член: 274.2.5 :: Височина: 80/90
Паркур
24.03.2019 09.45 h
Изпитание No 9: Паркур за 4/5 год. коне, деца и аматьори :: По член: 238.2.1 :: Височина: 90/100
Паркур
Паркур за 5 год. и по-възрастни коне
23.03.2019 14.00 h
Изпитание No 4: Паркур за 5 год. и по-възрастни коне :: По член: 238.2.1 :: Височина: 105
Паркур
24.03.2019 12.00 h
Изпитание No 10: Паркур за 5 год. и по-възрастни коне :: По член: 274.5.6 :: Височина: 110
Паркур
Отворен - 5 год. и по-възрастни коне, юноши, деца
23.03.2019 16.00 h
Изпитание No 5: Паркур за 5 год. и по-възрастни коне :: По член: 274.5.6 :: Височина: 115/120
Паркур
24.03.2019 14.15 h
Изпитание No 11: Паркур за 5 год. и по-възрастни коне :: По член: 238.2.1 :: Височина: 120/125
Паркур
7 год. и по-възрастни коне
23.03.2019 17.50 h
Изпитание No 6: 7 год. и по-възрастни коне :: По член: 238.2.1 :: Височина: 125/130
Паркур
24.03.2019 16.00 h
Изпитание No 12: 7 год. и по-възрастни коне :: По член: 238.2.2 :: Височина: 130
Паркур
29.03.2019-
31.03.2019
Квалификaция 30, 40, 60, 80 км
Издържливост
Табачка
Programme
Квалификaция на 30 км
30.03.2019 09.00 h
Изпитание No 1 ::
Маршрут
Квалификация на 40 км
30.03.2019 09.00 h
Изпитание No 1 ::
Маршрут
31.03.2019 09.15 h
Изпитание No 2 ::
Маршрут
Квалификация на 60 км
30.03.2019 08.30 h
Изпитание No 1 ::
Маршрут
31.03.2019 09.00 h
Изпитание No 2 ::
Маршрут
Квалификация на 80 км
30.03.2019 08.30 h
Изпитание No 1 ::
Маршрут
06.04.2019-
07.04.2019
Турнир по покана
Прескачане
СК Тракиец - с. Житница
Programme
Отворен паркур, деца и пони ездачи
06.04.2019 10.00 h
Изпитание No 1 Отворен паркур, деца и пони ездачи :: По член: 238.1.1 :: Височина: 60
Паркур
07.04.2019 09.00 h
Изпитание No 6 Отворен паркур, деца и пони ездачи :: По член: 238.1.1 :: Височина: 65
Паркур
Паркур за 4/5 годишни коне, деца и аматьори
06.04.2019 11.00 h
Изпитание No 2 Паркур за 4/5 годишни коне, деца и аматьори :: По член: 238.2.1 :: Височина: 90/100 см
Паркур
06.04.2019 00.00 h
Изпитание No 2 Паркур за 4/5 годишни коне, деца и аматьори :: По член: 238.1.1 :: Височина: 90/100 см
Протокол
Паркур
07.04.2019 00.00 h
Изпитание No 7 Паркур за 4/5 годишни коне, деца и аматьори :: По член: 274.2 :: Височина: 95/105
Паркур
07.04.2019 00.00 h
Изпитание No 7 Паркур за 4/5 годишни коне, деца и аматьори :: По член: 238.1.1 :: Височина: 95/105 см
Протокол
Паркур
Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и деца
06.04.2019 13.40 h
Изпитание No 3 Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и деца :: По член: 274.5.6 :: Височина: 110 см
Паркур
07.04.2019 00.00 h
Изпитание No 8 Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и деца :: По член: 238.2.1 :: Височина: 115 см
Паркур
Паркур за 6 годишни и по-възрастни коне и юноши
06.04.2019 00.00 h
Изпитание No 4 Паркур за 6 годишни и по-възрастни коне и юноши :: По член: 238.2.1 :: Височина: 120 см
Паркур
07.04.2019 00.00 h
Изпитание No 9 Паркур за 6 годишни и по-възрастни коне и юноши :: По член: 274.2 :: Височина: 125 см
Паркур
Паркур за 7 годишни и по-възрастни коне
06.04.2019 18.10 h
Изпитание No 5 Паркур за 7 годишни и по-възрастни коне :: По член: 238.2.1 :: Височина: 135 см
Паркур
07.04.2019 00.00 h
Изпитание No 10 Гранд При "Житница" - 7 годишни и по-възрастни коне :: По член: 238.2.2 :: Височина: 140 см
Паркур
10.04.2019-
14.04.2019
Световна купа модерен петобой
Прескачане
София
12.04.2019-
14.04.2019
Международен турнир CEI 1*,2*, 3*
Издържливост
Samorin, SVK
Международен турнир
13.04.2019-
14.04.2019
Турнир по покана
Прескачане
КСБ Ген. Крум Лекарски - Божурище
Programme
Х - паркур
13.04.2019 10.00 h
Изпитание No 1 Х паркур :: По член: 238.1.1 :: Височина: 60 см
Протокол
Паркур
14.04.2019 09.00 h
Изпитание No 6 Х паркур :: По член: 238.1.1 :: Височина: 65 см
Протокол
Паркур
Паркур за 4 годишни коне, 4+, деца и пони ездачи
13.04.2019 00.00 h
Изпитание No 1 Паркур за 4 годишни коне, 4+, деца и пони ездачи :: По член: 238.2.1 :: Височина: 80 см
Паркур
14.04.2019 00.00 h
Изпитание No 6 Паркур за 4 годишни коне, 4+, деца и пони ездачи :: По член: 238.2.1 :: Височина: 90 см
Паркур
Отворен паркур за 4 годишни и по-възрастни коне и аматьори
13.04.2019 00.00 h
Изпитание No 2 Отворен паркур за 4 годишни и по-възрастни коне и аматьори :: По член: 274.2 :: Височина: 100 см
Паркур
14.04.2019 00.00 h
Изпитание No 7 Отворен паркур за 4 годишни и по-възрастни коне и аматьори :: По член: 274.2 :: Височина: 105 см
Паркур
Отворен паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и деца
13.04.2019 00.00 h
Изпитание No 3 Отворен паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и деца :: По член: 274.2 :: Височина: 110 см
Паркур
14.04.2019 00.00 h
Изпитание No 8 Отворен паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и деца :: По член: 238.2.1 :: Височина: 115 см
Паркур
Отворен паркур за 5 годишни и по-възрастни коне
13.04.2019 00.00 h
Изпитание No 4 Отворен паркур за 5 годишни и по-възрастни коне :: По член: 238.2.1 :: Височина: 120 см
Паркур
14.04.2019 00.00 h
Изпитание No 9 Отворен паркур за 5 годишни и по-възрастни коне :: По член: 274.2 :: Височина: 125 см
Паркур
Отворен паркур за 6 годишни и по-възрастни коне
13.04.2019 00.00 h
Изпитание No 5 Отворен паркур за 6 годишни и по-възрастни коне :: По член: 238.2.1 :: Височина: 130 см
Паркур
14.04.2019 00.00 h
Изпитание No 10 Отворен паркур за 6 годишни и по-възрастни коне :: По член: 274.2 :: Височина: 135 см
Паркур
16.04.2019-
18.04.2019
Young Riders Academy
СК Тракиец - с. Житница
20.04.2019-
21.04.2019
Турнир по покана
Прескачане
КБ Фригопан
Programme Application_form
Х - паркур
20.04.2019 10.00 h
Изпитание No 1: Х - паркур :: По член: 238.1.1 :: Височина: 50
Паркур
21.04.2019 09.00 h
Изпитание No 6: Х - паркур :: По член: 238.1.1 :: Височина: 60
Паркур
Паркур за понита и големи коне
20.04.2019 11.00 h
Изпитание No 2: Паркур за понита и големи коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 60/65
Паркур
21.04.2019 09.45 h
Изпитание No 7: Паркур за понита и големи коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 70
Паркур
Паркур за 4/5 год. коне, деца и аматьори
20.04.2019 12.30 h
Изпитание No 3: Паркур за 4/5 год. коне, деца и аматьори :: По член: 274.2 :: Височина: 85
Паркур
21.04.2019 10.45 h
Изпитание No 8: Паркур за 4/5 год. коне, деца и аматьори :: По член: 238.2.1 :: Височина: 90
Паркур
Паркур за 5 год. и по-възрастни коне, деца, юноши и аматьори
20.04.2019 15.00 h
Изпитание No 4: Паркур за 5 год. и по-възрастни коне, деца, юноши и аматьори :: По член: 238.2.1 :: Височина: до 110
Паркур
21.04.2019 13.20 h
Изпитание No 9: Паркур за 5 год. и по-възрастни коне, деца, юноши и аматьори :: По член: 274.5.6 :: Височина: 115
Паркур
Паркур за 6 год. и по-възрастни коне
20.04.2019 18.00 h
Изпитание No 5: Паркур за 6 год. и по-възрастни коне :: По член: 238.2.1 :: Височина: 125/130
Паркур
21.04.2019 16.30 h
Изпитание No 10: Паркур за 6 год. и по-възрастни коне :: По член: 238.2.2 :: Височина: 130
Паркур
22.04.2019-
25.04.2019
Обучителен семинар ESEE
Издържливост
КСБ Калоян - Арбанаси
Обучителен семинар ESEE
25.04.2019
Квалификaция 30, 40, 60, 80 км
Издържливост
Момин сбор
Programme
Квалификация 30 км
Изпитание No 1 ::
Маршрут
Квалификация на 40 км
25.04.2019 09.00 h
Изпитание No 1 ::
Маршрут
Квалификация на 60 км
25.04.2019 08.30 h
Изпитание No 1 ::
Маршрут
Квалификация на 80 км
25.04.2019 08.30 h
Изпитание No 1 ::
Маршрут
25.04.2019-
27.04.2019
ДП група Б и аматьори
Всестранна езда
Хиподрум Русе
Programme
ДП група Б и аматьори
Изпитание клас 2*
25.04.2019 13.00 h
Изпитание No 1: Тест 2*B :: Тест: 2* B
Тест
26.04.2019 10.00 h
Изпитание No 2: Крос :: По член: Крос :: Височина: до 110
Паркур
27.04.2019 10.00 h
Изпитание No 3: Прескачане (ВсЕ) :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: до 115
Паркур
Изпитание клас 1* и юноши до 18 год.
25.04.2019 13.30 h
Изпитание No 1:Тест 1* :: Тест: Интро
Тест
26.04.2019 11.00 h
Изпитание No 2: Крос :: По член: Крос :: Височина: до 105
Паркур
27.04.2019 11.00 h
Изпитание No 3: Прескачане (ВсЕ) :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: до 110
Паркур
ДП група Б и съпътстващ за 5 год. коне и юноши участващи за първа година
25.04.2019 14.30 h
Изпитание No 1: Тест за 5 год. коне :: Тест: 5 год. коне
Тест
26.04.2019 12.00 h
Изпитание No 2: Крос :: По член: Крос :: Височина: до 90
Паркур
27.04.2019 11.45 h
Изпитание No 3: Прескачане (ВсЕ) :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: до 100
Паркур
Изпитание за 4 год. коне
25.04.2019 16.40 h
Изпитание No 1: Тест за 4 год. коне :: Тест: 4 год. коне
Тест
25.04.2019 14.00 h
Изпитание No 2: Крос :: По член: Крос :: Височина: до 80
Паркур
27.04.2019 00.00 h
Изпитание No 3: Прескачане (ВсЕ) :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: до 80
Паркур
Изпитание за юноши до 14 год.
25.04.2019 17.10 h
Изпитание No 1: Тест за деца :: Тест: Деца
Тест
25.04.2019 14.20 h
Изпитание No 2: Крос :: По член: Крос :: Височина: до 80
Паркур
27.04.2019 00.00 h
Изпитание No 3: Прескачане (ВсЕ) :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: до 80
Паркур
Изпитание клас Пони
25.04.2019 17.52 h
Изпитание No 1: Тест за деца :: Тест: Деца
Тест
26.04.2019 15.00 h
Изпитание No 2: Крос :: По член: Крос :: Височина: до 70
Паркур
27.04.2019 00.00 h
Изпитание No 3: Прескачане (ВсЕ) :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: до 70
Паркур
ДП Аматьори
25.04.2019 18.10 h
Изпитание No 1: Тест 4 год.коне :: Тест: 4 год. коне
Тест
26.04.2019 15.15 h
Изпитание No 2: Крос :: По член: Крос :: Височина: до 80
Паркур
27.04.2019 00.00 h
Изпитание No 3: Прескачане (ВсЕ) :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: дo 90
Паркур
04.05.2019
Квалификaция за ДП
Прескачане
Шумен
Programme
Квалификaция / Турнир
Х - паркур
04.05.2019 11.00 h
Изпитание No 1 :: По член: 238.1.1 :: Височина: 70
Паркур
Квалификация за ДП - 4 год. коне и съпътстващи турнири за юноши до 14/15 г. и аматьори
04.05.2019 00.00 h
Изпитание No 1 :: По член: 238.2.2 директен бараж :: Височина: 95
Паркур
Квалификация за ДП - 5 год. коне и съпътстващи турнири за юноши до 14/15 г. и аматьори
05.05.2019 00.00 h
Изпитание No 1 :: По член: 238.2.2 директен бараж :: Височина: 110
Паркур
Квалификация за ДП - 6 год. коне и съпътстващ за юноши 14/18 г.
04.05.2019 00.00 h
Изпитание No 1 :: По член: 274.2 :: Височина: 120
Паркур
Съпътстващ за група Б
04.05.2019 00.00 h
Изпитание No 1 :: По член: 274.2 :: Височина: 120
Паркур
Квалификация за ДП - 7 год. коне и съпътстващ турнир за юноши до 18 г.
04.05.2019 00.00 h
Изпитание No 1 :: По член: 274.2 :: Височина: 125
Протокол
Паркур
Съпътстващ турнир - клас Т
04.05.2019 00.00 h
Изпитание No 1 :: По член: 238.2.1 :: Височина: 130
Паркур


Предишна < 1 3 4 5