Eng Bg
НОВИНИ
22.12.2014
Logo bef
БФКС обявява конкурс за селекционер на националния отбор по всестранна езда

 

І. Основни функции и отговорности

 

1. Селекционерът на националния отбор по всестранна езда се определя  на база проведен конкурс по документи и събеседване и се утвърждава от Управителния съвет на БФКС.

2. Правомощията на селекционера са :

- изготвя и представя пред Управителния съвет предложения за развитие на националните отбори, както и отчети за постигнатите резултати на състезателите в дисциплината всестранна езда по години, прояви и възраст на състезателите;

- изготвя критерии за подбор на състава на националните отбори, които се утвърждават в комисията по всестранна езда и УС;

- определя разширените състави на националните отбори за съответната спортно – състезателна година и съставите за участие в конкретните спортни прояви;

- изготвя тренировъчен план – програма на членовете на националните отбори за съответната спортно – състезателна година;

- изготвя и предлага на Управителния съвет международен спортен календар;

- предлага на БФКС след съгласуване в комисията по всестранна езда проявите от държавния спортен календар по класове, като участва в изработването на техническите условия за провеждането им;

- изготвя график за провеждане на тренировъчните лагер – сборове на националните отбори, съобразен с участията в междунарадния спортен календар;

- провежда и ръководи тренировъчните лагер – сборове на националните отбори;

- в периодите на децентрализирана подготовка периодично проверява нивото на подготовката на състезателите  и конете включени в разширения състав на националният отбор.

- ръководи отборите при участията им в международни прояви;

- контролира и оказва съдействие за подготовката на националните състезатели;

- координира ветеринарно – медицинското осигуряване на националните отбори и имунно – профилактичния план;

- периодично отчита пред Управителния съвет на БФКС хода на подготовката, резултатите от контрола на същата и участието в състезания;

- изготвя годишен отчет за подготовката и участието в състезания през годината, който внася за утвърждаване в Управителния съвет и Общото събрание на федерацията;

- до края на м. ноември на съответната година изготвя и внася за утвърждаване всички отчети за изминалата година, както и предложенията и тренировъчните планове за следващата година.

 

І. Изисквания за заемане на позицията

 

1. Кандидатът трябва да притежава следните квалификации:

- минимум средно образование;

- правоспособност за треньор или инструктор по конен спорт;

-ползване на английски или френски език –говоримо. Ползването на английски език е предимство;

- състезателен и треньорски опит в дисциплината

2. Кандидатът трябва да представи в писмена форма план (стратегия) за развитие на дисциплината всестранна езда в България за двегодишен период;

 

3. Кандидатът трябва да изложи в устна форма при събеседването своята преценка за състоянието на дисциплината всестранна езда в национален, европейски и световен мащаб.

 

ІІІ. Необходими документи за кандидатстване

 

  1. Автобиография;
  2. Оригинал на диплом за завършено минимум средно образование;

3.      Оригинал на документ за квалификация, доказващ правоспособност за треньор или инструктор по конен спорт;

4.      План (стратегия) за развитие на дисциплината всестранна езда в България за двегодишен период;

Документите на кандидатите ще се приемат в срок до 15 януари 2015 година  в офиса на Българска федерация по конен спорт.

Събеседването на кандидатите ще се проведе между 26 – 31 .01.2015 г.

 

22.12.2014
Logo bef
Ангел Няголов води класацията "10-те най"

При проведената анкета сред клубовете на БФКС класацията за най-добър ездач на 2014 година води Ангел Няголов с 270 точки, след него са: Росен Райчев - 237 точки; Ивайло Бонев - 223 точки; Жанина Иванова - 139 точки; Аспарух Атанасов 108; Калоян Добрев - 92; Мартин Димитров - 82 т.,  Светлин Кръстанов - 76 точки; Стефка Сиврийска - 58 т. и Иван Стойчев с 48 точки.

За база най-добър домакин и организатор на състезания от Държавния посртен календар по дисциплини, клубовете гласуваха по следния начин:

Прескачане на препятствия

1. КСБ Житница - средбна оценка 9,92

2. КСБ Хан Крум, Войводиново - средна оценка 8,69

3. КСБ Езерото, Бургас - 8,5 средна оценка

Всестранна езда

1. Кабиюк, Шумен - 9

2. КСБ Калоян 92, Арбанаси - ср. оценка 8,17

3, Кентавър, Русе - ср. Оценка 6,17

Обездка

1. КСБ Хан Крум, Войводиново - ср. оценка 8,2

2, КСБ Хан Аспарух - ср. оценка 8

3. КСБ Калоян 92, Арбанаси - ср. оценка 7.5

Издръжливост

1. Кабиюк, Шумен - ср. оценка8,4

2. Дебнево - ср. оценка 8.3

3. Хиподрум Русе - ср. оценка 8.25

 

10.11.2014
Equ_pur_sma_pos_rgb
ФЕИ основен курс за ветеринарни лекари

Румънската федерация със съдействието на Международната федерация по конен спорт, организират в Букурещ на 6-7 декември 2014 г. основен курс за промотиране на ветеринарни лекари във всички дисциплини, включително издръжливост 2*.

Курсът е подходящ за опреснителен за промотираните вече ветеринарни лекари във всички дисциплини освен издръжливост 3*-4*.

Всички ветеринарни лекари, присъстващи на ФЕИ състезания трябва да бъдат регистрирани във ФЕИ, това включва отборните и лекуващите (Treating)  ветеринарни лекари. За регистрирането е необходимо същите да положат он-лайн изпит. Този основен Ветеринарен курс е подходяща помощ за полагане на онлайн изпита. 

За повече въпроси 02/986 53 99.

всички новини >>
100 години конен спорт в България

Българската федерация по конен спорт празнува вековен юбилей тази година. Първата организация е създадена през 1914 г. под името „Български Жокей клуб”, а от 1945 г. и до днес носи името Българска Федерация Конен спорт. Членува в Международната Федерация по конен спорт от създаването й през 1928 г.и е една от първите федерации участвали на Олимпийски игри през 1924 г. в Париж. 
ПОТРЕБИТЕЛИ
Вход за регистрирани потребители
Facebook_logo
СПОРТЕН КАЛЕНДАР