Eng Bg
НОВИНИ
17.03.2015
Logo bef
БФКС обявява конкурс за селекционер на националния отбор по Издръжливост

БФКС обявява конкурс за слекционер на националния отбор по издръжливост. Определена е комисия в състав: Председател Дамян Илиев и членове: Бистра Колева, Иван Стойчев, Теодора Костова, Николай Узунов, която да прегледа документите на участниците и да проведе конкурса.

І. Основни функции и отговорности

 

1. Селекционерът на националния отбор по издръжливост се определя  на база проведен конкурс по документи и събеседване и се утвърждава от Управителния съвет на БФКС.

2. Правомощията на селекционера са :

- изготвя и представя пред Управителния съвет предложения за развитие на националните отбори, както и отчети за постигнатите резултати на състезателите в дисциплината издръжливост по години, прояви и възраст на състезателите;

- предлага на БФКС след съгласуване в комисията по издръжливост проявите от държавния спортен календар по класове, като участва в изработването на техническите условия за провеждането им;

- определя разширените състави на националните отбори за съответната спортно

състезателна година и съставите за участие в конкретните спортни прояви;

- изготвя тренировъчен план – програма на членовете на националните отбори за съответната спортно – състезателна година;

- изготвя график за провеждане на тренировъчните лагер – сборове на националните отбори при организация на такива, съобразен с участията в международния спортен календар;

- провежда и ръководи тренировъчните лагер – сборове на националните отбори;

- в периодите подготовка периодично проверява нивото на подготовка на състезателите  и конете включени в разширения състав на националният отбор;

- контролира и оказва съдействие за подготовката на националните състезатели;

- координира ветеринарно – медицинското осигуряване на националните отбори и имунно – профилактичния план;

- изготвя и предлага на Управителния съвет международен спортен календар;

- изготвя критерии за селекция на съставите на националните отбори за участие в проявите от МСК, като организира контролни /тестови изпитания/въз основа на които определя съставите за участие във всяко състезание поотделно. Докладва пред комисията по издръжливост и УС за утвърждаване на определените от него състави.

- ръководи отборите при участията им в международни прояви с отборни класирания, световни и европейски шампионати ;

- периодично отчита пред Управителния съвет на БФКС хода на подготовката, резултатите от контрола на същата и участието в състезания;

- изготвя годишен отчет за подготовката и участието в състезания през годината, който внася за утвърждаване в Управителния съвет и Общото събрание на федерацията;

- до края на м. ноември на съответната година изготвя и внася за утвърждаване всички отчети за изминалата година, както и предложенията и тренировъчните планове за следващата година.

- след предоставяне на отчет за извършена от него дейност по посочените по-горе задължение през съответния месец има право на финансово възнаграждение по граждански договор;

 

І. Изисквания за заемане на позицията

 

1. Кандидатът трябва да притежава следните квалификации:

- минимум средно образование;

- правоспособност за треньор или инструктор по конен спорт;

- ползване на английски език – говоримо;

- състезателен и треньорски опит в дисциплината.

 

2. Кандидатът трябва да представи в писмена форма план (стратегия) за развитие на дисциплината издръжливост в България за двегодишен период;

 

3. Кандидатът трябва да изложи в устна форма при събеседването своята преценка за състоянието на дисциплината издръжливост в национален, европейски и световен мащаб.

 

ІІІ. Необходими документи за кандидатстване

 

  1. Автобиография;
  2. Оригинал на диплом за завършено минимум средно образование;

3.      Оригинал на документ за квалификация, доказващ правоспособност за треньор или инструктор по конен спорт;

4.      План (стратегия) за развитие на дисциплината издръжливост в България за двегодишен период;

Документите на кандидатите ще се приемат в срок до 20 март 2015 година  в офиса на Българска федерация по конен спорт.

Събеседването на кандидатите ще се проведе между 26 – 31 .03.2015 г.

 

28.01.2015
Logo bef
Класиране на участниците в конкурса за селекционер на отбора по всестранна езда

Днес в сградата на министерството на младежта и спорта се проведе конкурс за избиране на селекционер на националния отбор по всестранна езда.

Комисията в състав: Председател Д-р Дамян Илиев и членове адв. Бистра Колева, Юри Вълев, Светлозар Славче и Стоица Аргилашки, разгледаха документите представени от участниците в конкурса и проведоха събеседване с тях.

Поради несъответствие на представените документи с изискванията за длъжността още на етап документи отпадна Илиян Искъров.

След събеседването с кандидатите, комисията излезе със следното решение:

Селекционер на националния отбор по всестранна езда - Николай Асенов с общо 19 точки, след него класирането на резултатите върви в следния ред: Таня Марчева с 18 точки, Бойко Найденов - 16 точки и Павлик Александров с 13,5 точки.

23.12.2014
Img_20141223_140117
От прашния паркур до модния подиума

За първи път в сто годишната история на конния спорт в България бе организирано модно ревю на екипировка за езда. Необичайното събитие озари  зала София на хотел Кемпински и донесе вълшебно предпразнично настроение както на феновете на конния спорт така и на участниците в събитието. Състезателките по прескачане на препятствия, които сме свикнали да гледаме само в паркури се превърнаха в грациозни манекени на елегантните модели на Екатерина Дунева. 

Идеята да разчупи традиционния стил в екипировката на състезателките по конен спорт хрумна на носителката на титлата мис България Свят 2007, която е не само състезател, но и отдадена с цялата си душа на конете и конния спорт.
Диляна Попова пък представи във втората част на модното ревю изящни вечерни тоалети.

Първото по рода си събитие беляза триумф на женската красота и професионализъм и изящен край на спортната 2014 година.

Двете дизайерки- прелестни лица в родния моден бизнес  бяха изпратени от ръководството на БФКС с пожелания за повече красиви бъдещи събития и успехи.

всички новини >>
100 години конен спорт в България

Българската федерация по конен спорт празнува вековен юбилей тази година. Първата организация е създадена през 1914 г. под името „Български Жокей клуб”, а от 1945 г. и до днес носи името Българска Федерация Конен спорт. Членува в Международната Федерация по конен спорт от създаването й през 1928 г.и е една от първите федерации участвали на Олимпийски игри през 1924 г. в Париж. 
ПОТРЕБИТЕЛИ
Вход за регистрирани потребители
Facebook_logo
СПОРТЕН КАЛЕНДАР
04.04.2015-05.04.2015
Лига "Ген. Крум Лекарски"
КСБ Ген. Крум Лекарски - Божурище
06.04.2015-12.04.2015
Лагер сбор
Допълнително уточняване
09.04.2015-11.04.2015
CCN-N, CNC -1*/2*
Хиподрум Русе