КАЛЕНДАР
Pdf_calendar
Дата
Прояви
Дисциплини
Спортна база
Документи
14.04.2018
Национален турнир - еднодневен
Всестранна езда
Хиподрум Русе
Тутнир клас "Интро"
Изпитание No 1 :: Тест:
Протокол
Тест
Изпитание No 2 :: По член: :: Височина:
Протокол
Паркур
Изпитание No 3 :: По член: :: Височина:
Протокол
Паркур
07.06.2018-
10.06.2018
CCI1*/2*, CIC2* и ДП 1*, аматьори и съпътстващи турнири
Всестранна езда
КСБ Кабиюк
CCI2*
Изпитание No 1 :: Тест:
Протокол
Тест
Изпитание No 2 :: По член: :: Височина:
Протокол
Паркур
Изпитание No 3 :: По член: :: Височина:
Протокол
Паркур
19.10.2018-
21.10.2018
ДП2*, клас Н 4 и 5 годишни коне, юноши до 14 г. и до 18 години
Всестранна езда
КСБ Калоян - Арбанаси
ДП 2*
Изпитание No 1 :: Тест:
Протокол
Тест
Изпитание No 2 :: По член: :: Височина:
Протокол
Паркур
Изпитание No 3 :: По член: :: Височина:
Протокол
Паркур
28.09.2018-
30.09.2018
CCI1*, CCI2*, CCI3*
Всестранна езда
Floresti, ROU
Всестранна езда
Изпитание No 1 :: Тест:
Протокол
Тест
18.05.2018-
20.05.2018
CCI1*, CIC2*, CIC3*
Всестранна езда
Dunakeszi, HUN
Всестранна езда
Изпитание No 1 :: Тест:
Протокол
Тест
09.07.2018-
15.07.2018
Европейски шампионат, деца, юноши, млади ездадчи
Прескачане
Всестранна езда
Fontainebleau, FRA
Европейски шампионат
Всестранна езда
Изпитание No 1 :: Тест:
Протокол
Тест
14.09.2018-
15.09.2018
Национален турнир - двудневен
Всестранна езда
Хиподрум Русе
Изпитание № 1
Изпитание No 1 :: Тест:
Протокол
Тест
18.05.2018-
20.05.2018
CCI 1*, CIC 2*, CIC 3*
Всестранна езда
Dunakeszi, HUN
CCI
Изпитание No 1 :: Тест:
Протокол
Тест