КАЛЕНДАР
Pdf_calendar
Дата
Прояви
Дисциплини
Спортна база
Документи
01.05.2020-
03.05.2020
ДП 1* и аматьори, и съпътстващи турнири до 2*
Всестранна езда
Хиподрум Русе
ДП 1* и аматаьори, и съпътстващи турнири до 2*
22.05.2020-
24.05.2020
Международен турнир CCI4*-S, CCI3*-L, CCI2*-L, CCI1*-Intro
Всестранна езда
Dunakeszi, HUN
CCI4*-S, CCI3*-L, CCI2*-L, CCI1*-Intro
30.05.2020-
01.06.2020
Международен турнир CCI3*-S (A), CCI2*-S (A)
Всестранна езда
Feldbach, AUT
CCI3*-S (A), CCI2*-S (A)
26.06.2020-
28.06.2020
ДП 2* и CCI3*-S, CCI2*-L, CCI1*-Intro
Всестранна езда
Шумен
ДП 2* и CCI3*-S, CCI2*-L, CCI1*-Intro
16.10.2020-
18.10.2020
ДП 4/5 год. коне, гр. Б, 3*, деца, юноши и пони ездачи
Всестранна езда
КСБ Калоян - Арбанаси
ДП 4/5 год. коне, гр. Б, 3*, деца, юноши и пони ездачи