КАЛЕНДАР
Pdf_calendar
Дата
Прояви
Дисциплини
Спортна база
Документи
07.04.2017-
09.04.2017
Купа Русе - ОТМЕНЯ СЕ!
Всестранна езда
Хиподрум Русе
изпитание клас Н
Изпитание No 1 :: Тест:
Протокол
Тест
Изпитание No 2 :: По член: :: Височина:
Протокол
Паркур
Изпитание No 3 :: По член: :: Височина:
Протокол
Паркур
21.04.2017-
23.04.2017
CCI1*/2*, CIC3*
Всестранна езда
Dunakeszi
CCI1*
Изпитание No 1 :: Тест:
Протокол
Тест
Изпитание No 2 :: По член: :: Височина:
Протокол
Паркур
Изпитание No 3 :: По член: :: Височина:
Протокол
Паркур
12.05.2017-
14.05.2017
CCI 1*/2* и CCN 2* и ДП 2* и Аматьори
Всестранна езда
КСБ Калоян - Арбанаси
CCN Klas N - 4 years old horses
12.05.2017 09.00 h
Competition No 1 Dressage test for 4 years old horses :: Тест: Втори тест за 4 годишни коне
Тест
13.05.2017 09.00 h
Competition No 2 Cross Country Test :: По член: Крос :: Височина:
Паркур
14.05.2017 10.30 h
Competition No 3 Jumping test for 4 years old horses :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: 100
Паркур
CCN klas N - 5 years old horses
12.05.2017 10.10 h
Competition No 1 Dressage test for 5 years old horses :: Тест: 1* A
Тест
13.05.2017 09.45 h
Competition No 2 Cross Country Test :: По член: Крос :: Височина:
Паркур
14.05.2017 11.30 h
Competition No 3 Jumping test for 5 years old horses :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: 100
Паркур
Competition for Children and Amateurs
12.05.2017 11.45 h
Competition No 1 Dressage test for Children and Amateurs :: Тест: Отборен тест за деца
Тест
13.05.2017 11.00 h
Изпитание No 2 Cross coutry test :: По член: Крос :: Височина:
Паркур
14.05.2017 10.00 h
Competition No 3 Jumping test for children and Amateurs :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: 90 cm
Протокол
Паркур
CIC2*
12.05.2017 13.15 h
Competition No 1 Dressage test for CIC2* :: Тест: 2* A
Тест
13.05.2017 12.00 h
Competition No 2 Cross country test for CIC2* :: По член: Крос :: Височина:
Паркур
14.05.2017 13.00 h
Изпитание No 3 :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: 120
Протокол
Паркур
CCI1*
12.05.2017 14.00 h
Competition No 1 Dressage test for CCI1* :: Тест: 1* A
Тест
13.05.2017 13.00 h
Competition No 2 Cross country test for CCI1* :: По член: Крос :: Височина:
Паркур
14.05.2017 12.20 h
Competition No 3 :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: 115 cm
Паркур
CCN grupa B
12.05.2017 00.00 h
Competition No 1 Group B :: Тест: 1* A
Тест
13.05.2017 00.00 h
Competition No 2 Cross country test for group B :: По член: Крос :: Височина:
Протокол
Паркур
14.05.2017 00.00 h
Изпитание No 3 :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: 100
Протокол
Паркур
16.06.2017-
18.06.2017
CCI1*
Всестранна езда
Сигишуара - Румъния
CCI1*
Изпитание No 1 :: Тест:
Протокол
Тест
Изпитание No 2 :: По член: :: Височина:
Протокол
Паркур
Изпитание No 3 :: По член: :: Височина:
Протокол
Паркур
30.06.2017-
02.07.2017
CCI1*/2* CIC 2*/3*
Всестранна езда
Вийнер Ноищад - Австрия
CCI 1*
29.09.2017-
01.10.2017
CCI 1*/2*
Всестранна езда
Румъния
CCI1*