КАЛЕНДАР
Pdf_calendar
Дата
Прояви
Дисциплини
Спортна база
Документи
07.06.2018-
10.06.2018
CCI1* и ДП 1*, аматьори и съпътстващи турнири
Всестранна езда
КСБ Кабиюк
CCI1* , ДП 1* и съпътстващ за юноши
08.06.2018 09.30 h
Competition No 1 Dressage test 1* Eventing :: Тест: 1* B
Тест
09.06.2018 09.30 h
Competition 2 Cross Country test CCI1* :: По член: Крос :: Височина: 110/130 cm
Паркур
10.06.2018 10.00 h
Competition No 3 Jumping Test :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: 115 cm
Паркур
Изпитание клас Интро
08.06.2018 11.30 h
Competition No 1 Dressage test Intro :: Тест: Интро
Тест
09.06.2018 11.30 h
Competition 2 Cross Country test Intro :: По член: Крос :: Височина: 105/125 cm
Паркур
10.06.2018 11.00 h
Competition No 3 Jumping Test :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: 100/110
Паркур
Изпитание група Б
08.06.2018 11.56 h
Competition No 1 Dressage test Group B :: Тест: Интро
Тест
09.06.2018 12.20 h
Competition 2 Cross Country test Group B :: По член: Крос :: Височина: 90 cm
Паркур
10.06.2018 00.00 h
Competition No 3 Jumping Test :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: 110
Паркур
Изпитание клас Н - 5 годишни коне
08.06.2018 12.20 h
Competition No 1 Dressage test 5 years old horses :: Тест: Интро
Тест
09.06.2018 12.41 h
Competition 2 Cross Country test 5 years old :: По член: Крос :: Височина:
Паркур
10.06.2018 00.00 h
Competition No 3 for 5 years old horses :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина:
Паркур
Изпитание клас Н - 4 годишни коне
08.06.2018 13.30 h
Competition No 1 Dressage test 4 years old horses :: Тест: Втори тест за 4 годишни коне
Тест
09.06.2018 13.10 h
Competition 2 Cross Country test 4 years old horses :: По член: Крос :: Височина:
Паркур
10.06.2018 13.00 h
Competition No 3 Jumping test :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: 90
Паркур
Изпитание за деца и аматьори
08.06.2018 13.50 h
Competition No 1 Dressage test Children and Amateurs :: Тест: Отборен тест за деца
Тест
09.06.2018 13.30 h
Competition 2 Cross Country test Amateurs and Children :: По член: Крос :: Височина:
Паркур
10.06.2018 00.00 h
Competition No 3 Jumping Test :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: 90
Протокол
Паркур
19.10.2018-
21.10.2018
ДП2*, клас Н 4 и 5 год. коне и група Б, юноши до 14 г. и до 18 години
Всестранна езда
КСБ Калоян - Арбанаси
ДП 2*
19.10.2018 13.00 h
Изпитание No 1 Обездка за всестранна езда клас 2* :: Тест: 2* A
Тест
20.10.2018 09.30 h
Изпитание No 2 крос кънтри тест 2* :: По член: Крос :: Височина:
Паркур
21.10.2018 10.00 h
Изпитание No 3 Прескачане на препятствия ДП 2* :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: 120 см
Паркур
ДП юноши и съпътстващ турнир клас 1*
19.10.2018 13.15 h
Изпитание No 1 Съпътстващ турнир за юноши до 18 год. :: Тест: 1* A
Тест
20.10.2018 09.50 h
Изпитание No 2 Крос кънтри тест 1* :: По член: Крос :: Височина: 110
Паркур
21.10.2018 00.00 h
Изпитание No 3 Прескачане на препятствия ДП юноши :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: 115 sm
Паркур
Изпитание клас Интро
19.10.2018 14.15 h
Изпитание No 1 Обездка клас Интро :: Тест: Интро
Протокол
Тест
20.10.2018 11.00 h
Изпитание No 2 крос кънтри тест клас Интро :: По член: Крос :: Височина:
Протокол
Паркур
21.10.2018 00.00 h
Изпитание No 3 Прескачане на препятствия клас Интро :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина:
Протокол
Паркур
ДП клас Н - 5 годишни
19.10.2018 14.40 h
Изпитание No 1 Обездка за всестранна езда клас 5 годишни коне :: Тест: Интро
Тест
20.10.2018 11.15 h
Изпитание No 2 крос кънтри тест Клас Н 5 годишни :: По член: Крос :: Височина: 90
Паркур
21.10.2018 00.00 h
Изпитание No 3 Прескачане на препятствия ДП клас Н - 5 годишни коне :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: 90 cm
Паркур
ДП група Б
19.10.2018 15.29 h
Изпитание No 1 Обездка за всестранна езда група Б :: Тест: Интро
Тест
20.10.2018 11.00 h
Изпитание No 2 крос кънтри тест група Б :: По член: Крос :: Височина: 90
Паркур
21.10.2018 00.00 h
Изпитание No 3 Прескачане на препятствия ДП група Б :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: 90
Паркур
ДП клас Н - 4 годишни коне
19.10.2018 16.30 h
Изпитание No 1 Обездка за всестранна езда клас Н 4 годишни коне :: Тест: Втори тест за 4 годишни коне
Тест
20.10.2018 13.30 h
Изпитание No 2 крос кънтри тест 4 годишни коне :: По член: Крос :: Височина:
Паркур
21.10.2018 00.00 h
Изпитание No 3 Прескачане на препятствия ДП клас Н 4 годишни коне :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: 90 cm
Паркур
ДП по всестранна езда за деца и съпътстващ турнир за Аматьори
19.10.2018 17.15 h
Изпитание No 1 Обездка за всестранна езда клас деца и аматьори :: Тест: Отборен тест за деца
Тест
20.10.2018 14.10 h
Изпитание No 2 крос кънтри тест деца и аматьори :: По член: Крос :: Височина:
Паркур
21.10.2018 00.00 h
Изпитание No 3 Прескачане на препятствия ДП деца и аматьори :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: 90 cm
Паркур
28.09.2018-
30.09.2018
CCI1*, CCI2*, CCI3*
Всестранна езда
Floresti, ROU
Всестранна езда
Изпитание No 1 :: Тест:
Протокол
Тест
18.05.2018-
20.05.2018
CCI1*, CIC2*, CIC3*
Всестранна езда
Dunakeszi, HUN
Всестранна езда
Изпитание No 1 :: Тест:
Протокол
Тест
09.07.2018-
15.07.2018
Европейски шампионат, деца, юноши, млади ездадчи
Прескачане
Всестранна езда
Fontainebleau, FRA
Европейски шампионат
Всестранна езда
Изпитание No 1 :: Тест:
Протокол
Тест
14.09.2018-
15.09.2018
Национален турнир - двудневен
Всестранна езда
Хиподрум Русе
Клас Деца и аматьори
14.09.2018 09.00 h
Изпитание No 1 Обездка за всестранна езда клас деца и аматьори :: Тест: Отборен тест за деца
Тест
14.09.2018 16.00 h
Изпитание No 2 прескачане на препятствия за всестранна езда :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: 90
Протокол
Паркур
15.09.2018 09.00 h
Изпитание No 3 Крос кънтри тест за деца и аматьори :: По член: Крос :: Височина: 80 см
Протокол
Паркур
Изпитание по всестранна езда за 4 годишни коне
14.09.2018 10.05 h
Изпитание No 1 Обездка за всестранна езда клас 4 годишни коне :: Тест: Втори тест за 4 годишни коне
Тест
14.09.2018 00.00 h
Изпитание No 2 прескачане на препятствия за всестранна езда :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: 90
Протокол
Паркур
15.09.2018 09.40 h
Изпитание No 3 Крос кънтри тест за 4 годишни коне :: По член: Крос :: Височина: 80
Протокол
Паркур
Клас 5 годишни Коне, група Б и юноши 15 год.
14.09.2018 10.30 h
Изпитание No 1 Обездка за всестранна езда клас Н 5 годишни коне и юноши 15 год. :: Тест: Интро
Тест
14.09.2018 00.00 h
Изпитание No 2 прескачане на препятствия за всестрнна езда клас 5 годишни коне :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: 110 см
Протокол
Паркур
15.09.2018 10.00 h
Изпитание No 3 Крос кънтри тест за 5 годишни коне :: По член: Крос :: Височина: 90 см
Протокол
Паркур
Клас Интро
14.09.2018 10.55 h
Изпитание No 1 Обездка за всестранна езда клас Интро :: Тест: Интро
Тест
14.09.2018 00.00 h
Изпитание No 2 праскачане на препятствия за всестранна езда клас Интро :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: 110
Протокол
Паркур
15.09.2018 10.30 h
Изпитание No 3 Крос кънтри тест клас Интро :: По член: Крос :: Височина: 105 см
Протокол
Паркур
CNC 1* и юноши 18 год
14.09.2018 11.30 h
Изпитание No 1 Обездка за всестранна езда клас 1* и юноши 18 год :: Тест: 1* B
Тест
14.09.2018 18.00 h
Изпитание No 2 прескачане на препятствия за всестранна езда :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: 110
Протокол
Паркур
15.09.2018 11.00 h
Изпитание No 3 Крос Кънтри тест за 1* :: По член: Крос :: Височина: 110
Протокол
Паркур
01.05.2018-
03.05.2018
Национален турнир по всестранна езда - за деца,4,5 год.коне, гр.Б и клас Интро
Всестранна езда
Хиподрум Русе
клас Деца и Аматьори
01.05.2018 14.00 h
Изпитание No 1 :: Тест: Отборен тест за деца 2018
Тест
02.05.2018 10.00 h
Изпитание No 2 :: По член: Крос :: Височина: 80
Протокол
Паркур
03.05.2018 10.00 h
Изпитание No 3 :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: 90
Протокол
Паркур
клас Н - 4 год. коне
01.05.2018 14.55 h
Изпитание No 1 :: Тест: Втори тест за 4 годишни коне
Тест
02.05.2018 00.00 h
Изпитание No 2 :: По член: Крос :: Височина: 80
Протокол
Паркур
03.05.2018 00.00 h
Изпитание No 3 :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: 90
Протокол
Паркур
юноши 15 години
01.05.2018 00.00 h
Изпитание No 1 :: Тест: 1* B
Тест
02.05.2018 00.00 h
Изпитание No 2 :: По член: Крос :: Височина: 90
Протокол
Паркур
Изпитание No 3 :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: 100
Протокол
Паркур
Изпитание за 5 год.коне и група Б
01.05.2018 15.30 h
Изпитание No 1 :: Тест: Интро
Тест
02.05.2018 11.30 h
Изпитание No 2 :: По член: Крос :: Височина: 90
Протокол
Паркур
03.05.2018 00.00 h
Изпитание No 3 :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: 100
Протокол
Паркур
клас Интро и юноши 18 год.
01.05.2018 17.10 h
Изпитание No 1 :: Тест: 1* B
Тест
02.05.2018 00.00 h
Изпитание No 2 :: Тест: 2* A
Протокол
Тест
Изпитание No 3 :: Тест:
Протокол
Тест
ИНТРО 2
Изпитание No 1 :: Тест:
Протокол
Тест
02.05.2018 00.00 h
Изпитание No 2 :: По член: Крос :: Височина: 105
Протокол
Паркур
03.05.2018 00.00 h
Изпитание No 3 :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: 110
Протокол
Паркур