КАЛЕНДАР
Pdf_calendar
Дата
Прояви
Дисциплини
Спортна база
Документи
21.04.2022-
24.04.2022
CCI4*-L, CCI4*-S, CCI3*-L, CCI3*-S, CCI2*-L, CCI2*-S, CCI1*-Intro
Всестранна езда
Viarano, ITA
Турнир по покана
20.05.2022-
22.05.2022
CCI4*-L, CCI4*-S, CCI3*-S, CCI2*-S, CCI1*-Intro
Всестранна езда
Dunakeszi, HUN
Турнир по покана
17.06.2022-
19.06.2022
ДП 2* и Юноши купа Р България (ниво група Б) и съпътстващи турнири
Всестранна езда
КСБ Кабиюк
ДП 2* и ДП юноши до 18 год
17.06.2022 13.00 h
Изпитание No 1 обездка за всестранна езда клас 2* :: Тест: 2* B
Тест
18.06.2022 09.00 h
Изпитание No 2 Крос Кънтри тест 2* :: По член: Крос :: Височина: 110 см
Паркур
19.06.2022 10.00 h
Изпитание No 3 Прескачане на препятствия за всестранна езда Клас 2* :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: 110 см
Паркур
Купа Р България (ниво група Б)
17.06.2022 13.45 h
Изпитание No 1 обездка за всестранна езда Купа Р България :: Тест: 5 год. коне
Тест
18.06.2022 10.00 h
Изпитание No 2 Крос Кънтри тест група Б :: По член: Крос :: Височина: 90 см
Паркур
19.06.2022 10.45 h
Изпитание No 3 Прескачане за всестранна езда група Б :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: 100 см
Паркур
Съпътстващ турнир клас Н - 5 годишни коне
17.06.2022 14.30 h
Изпитание No 1 обездка за всестранна езда клас Н 5 год коне :: Тест: 5 год. коне
Тест
18.06.2022 11.00 h
Изпитание No 2 Кеос Кънтри тест Клас Н 5 год. коне :: По член: Крос :: Височина: 90 см
Паркур
19.06.2022 00.00 h
Изпитание No 3 Прескачане за всестранна езда клас Н 5 год коне :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: 100 cm
Паркур
Съпътстващ турнир клас Н - 4 годишни коне и Аматьори
17.06.2022 15.10 h
Изпитание No 1 обездка за всестранна езда клас Н 4 год коне :: Тест: 4 год. коне
Тест
18.06.2022 12.00 h
Изпитание No 2 Крос Кънтри тест кас Н 4 год. коне :: По член: Крос :: Височина: 80 см
Паркур
19.06.2022 11.30 h
Изпитание No 3 Прескачане за всестранна езда клас Н 4 год коне :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: 80 см
Паркур
Съпътстващ турнир по всестранна езда юноши до 14 години
17.06.2022 15.50 h
Изпитание No 1 обездка за всестранна езда клас юноши до 14 год :: Тест: Деца
Тест
18.06.2022 12.30 h
Изпитание No 2 Крос Кънтри тест клас деца :: По член: Крос :: Височина: 80 см
Паркур
19.06.2022 00.00 h
Изпитание No 3 Прескачане препятствия за всестранна езда :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: 80 см
Протокол
Паркур
20.06.2022-
22.06.2022
CCI3*-S, CCI2*-L, CCI2*-S, CCI1*-Intro
Всестранна езда
Kaposvar, HUN
Международен турнир
08.07.2022-
10.07.2022
CCI3*-L, CCI3*-S, CCI2*-L, CCI2*-S, CCI1*-Intro
Всестранна езда
Kaposvar, HUN
Международен турнир
13.08.2022-
14.08.2022
Турнир по покана
Всестранна езда
Хиподрум Русе
Турнир по покана
25.08.2022-
28.08.2022
CCI4*-S, CCI3*-S, CCI2*-S, CCI1*-Intro
Всестранна езда
Strzegom, POL
Международен турнир
04.09.2022-
06.09.2022
ДП деца, аматьори и пони ездачи и съпътстващи турнири
Всестранна езда
Хиподрум Русе
ДП Аматьори
23.09.2022-
25.09.2022
CCI3*-L, CCI2*-L, CCI1*-Intro
Всестранна езда
Floresti, ROU
Турнир по покана
28.10.2022-
30.10.2022
ДП 3*, млади коне 4-5 г и СТ
Всестранна езда
Хиподрум Русе
ДП
08.04.2022-
10.04.2022
Купа Русе
Всестранна езда
Хиподрум Русе
1*
09.04.2022 14.00 h
Изпитание No 1 Обездка 1* Интро :: Тест: 1* A
Тест
10.04.2022 10.00 h
Изпитание No 2 Крос :: По член: Крос :: Височина: до 105 см
Паркур
10.04.2022 10.00 h
Изпитание No 3 Прескачане (ВсЕ) :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: до 110 см
Паркур
гр. Б и 5 год коне
09.04.2022 14.40 h
Изпитание No 1 Обездка 5 год. коне :: Тест: 5 год. коне
Тест
10.04.2022 00.00 h
Изпитание No 2 Крос :: По член: Крос :: Височина: до 90 см
Паркур
10.04.2022 11.00 h
Изпитание No 3 Прескачане (ВсЕ) :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: до 100 см
Паркур
4 год. коне и аматьори
09.04.2022 16.15 h
Изпитание No 1 Обездка 4 год. коне :: Тест: 4 год. коне
Тест
10.04.2022 00.00 h
Изпитание No 2 Крос :: По член: Крос :: Височина: до 80 см
Паркур
10.04.2022 12.40 h
Изпитание No 3 Прескачане (ВсЕ) :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: до 90 см
Паркур
Юноши до 14 год.
09.04.2022 16.45 h
Изпитание No 1 Обездка деца :: Тест: Деца
Тест
10.04.2022 00.00 h
Изпитание No 2 Крос :: По член: Крос :: Височина: до 80 см
Паркур
10.04.2022 13.30 h
Изпитание No 3 Прескачане (ВсЕ) :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: до 90 см
Паркур
29.04.2022-
01.05.2022
ДП 1* и Група Б и съпътстващи турнири
Всестранна езда
Хиподрум Русе
ДП 1*
29.04.2022 13.00 h
Изпитание No 1 Обездка 1* Интро :: Тест: 1* A
Тест
30.04.2022 10.00 h
Изпитание No 2 Крос :: По член: Крос :: Височина: до 105 см
Паркур
01.05.2022 11.00 h
Изпитание No 3 Прескачане (ВсЕ) :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: до 110 см
Паркур
ДП гр. Б и съпътстващи турнири
29.04.2022 00.00 h
Изпитание No 1 Обездка 5 год. коне :: Тест: 5 год. коне
Тест
30.04.2022 11.10 h
Изпитание No 2 Крос :: По член: Крос :: Височина: до 90 см
Паркур
01.05.2022 12.00 h
Изпитание No 3 Прескачане (ВсЕ) :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: до 100 см
Паркур
4 год. коне и аматьори
29.04.2022 00.00 h
Изпитание No 1 Обездка 4 год. коне :: Тест: 4 год. коне
Тест
30.04.2022 13.10 h
Изпитание No 2 Крос :: По член: Крос :: Височина: до 80 см
Паркур
01.05.2022 13.25 h
Изпитание No 3 Прескачане (ВсЕ) :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: до 90 см
Паркур
Юноши 14 год.
29.04.2022 00.00 h
Изпитание No 1 Обездка деца :: Тест: Деца
Тест
30.04.2022 12.30 h
Изпитание No 2 Крос :: По член: Крос :: Височина: до 80 см
Паркур
01.05.2022 12.50 h
Изпитание No 3 Прескачане (ВсЕ) :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: до 90 см
Паркур
Пони ездачи
29.04.2022 00.00 h
Изпитание No 1 Тест за деца :: Тест: Деца
Тест
30.04.2022 14.10 h
Изпитание No 2 Крос :: По член: Крос :: Височина: до 70 см
Паркур
01.05.2022 13.50 h
Изпитание No 3 Прескачане (ВсЕ) :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: до 70 см
Паркур
21.05.2022-
22.05.2022
Balkan Dressage League
Обездка
Всестранна езда
КБ Фригопан
Balkan League_Children
21.05.2022 10.30 h
Изпитание No 1 :: Тест: Предварителен тест за деца Б
Тест
22.05.2022 09.30 h
Изпитание No 12 :: Тест: Отборен тест за деца
Тест
Balkan League_Juniors
21.05.2022 11.20 h
Изпитание No 2 :: Тест: Отборен тест за юноши
Тест
22.05.2022 10.35 h
Изпитание No 13 :: Тест: Индивидуален тест за юноши
Тест
Balkan League_Amateurs
21.05.2022 12.35 h
Изпитание No 3 :: Тест: Предварителен тест за 5 год. коне
Тест
22.05.2022 12.05 h
Изпитание No 14 :: Тест: Финален тест за 5 год. коне
Тест
Balkan League_Seniors
21.05.2022 14.00 h
Изпитание No 4 :: Тест: Сен Жорж
Тест
22.05.2022 12.40 h
Изпитание No 15 :: Тест: Междинна категория № 1
Тест
National competition_Pony
21.05.2022 14.40 h
Изпитание No 5 :: Тест: ФЕИ тест за 4 годишни коне
Тест
22.05.2022 14.30 h
Изпитание No 16 :: Тест: Втори тест за 4 годишни коне
Тест
National competition_Young horses_5 YO
21.05.2022 17.20 h
Изпитание No 10 :: Тест: Предварителен тест за 5 год. коне
Тест
22.05.2022 17.30 h
Изпитание No 20 :: Тест: Финален тест за 5 год. коне
Тест
National competition Young horses_6 YO
21.05.2022 12.50 h
Изпитание No 11 :: Тест: Предварителен тест за 6 год. коне
Тест
22.05.2022 12.15 h
Изпитание No 21 :: Тест: Финален тест за 6 год. коне
Тест
1* Eventing
21.05.2022 16.20 h
Изпитание No 8 :: Тест: 1* ИНТРО
Тест
2* Eventing
22.05.2022 16.15 h
Изпитание No 19 :: Тест: 2* B
Тест
National competition_Class L/ group B
21.05.2022 15.45 h
Изпитание No 7 :: Тест: Children Individual
Тест
22.05.2022 15.30 h
Изпитание No 18 :: Тест: Предварителен тест за 7 годишни коне
Тест
04.09.2022-
06.09.2022
ДП деца, аматьори и пони ездачи и съпътстващи турнири
Всестранна езда
Хиподрум Русе
ДП Пони ездачи
04.09.2022 00.00 h
Изпитание No 1 Тест за деца :: Тест: Деца
Тест
05.09.2022 10.00 h
Изпитание No 2 Крос :: По член: Крос :: Височина: 70
Паркур
06.09.2022 12.00 h
Изпитание No 3 Прескачане (ВсЕ) :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: 70
Паркур
ДП юноши 14 год.
04.09.2022 15.20 h
Изпитание No 1 Тест за деца :: Тест: Деца
Тест
05.09.2022 00.00 h
Изпитание No 2 Крос :: По член: Крос :: Височина: 90
Паркур
06.09.2022 10.40 h
Изпитание No 3 Прескачане (ВсЕ) :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: 90
Паркур
СТ 4 год. коне
04.09.2022 16.30 h
Изпитание No 1 Тест 4 год. коне :: Тест: 4 год. коне
Тест
05.09.2022 00.00 h
Изпитание No 2 Крос :: По член: Крос :: Височина: 90
Паркур
06.09.2022 11.20 h
Изпитание No 3 Прескачане (ВсЕ) :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: 90
Паркур
ДП Аматьори
04.09.2022 00.00 h
Изпитание No 1 Тест 4 год. коне :: Тест: 4 год. коне
Протокол
Тест
05.09.2022 00.00 h
Изпитание No 2 Крос :: По член: Крос :: Височина: 90
Протокол
Паркур
06.09.2022 00.00 h
Изпитание No 3 Прескачане (ВсЕ) :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: 90
Протокол
Паркур
СТ 5 год. коне и гр. Б
04.09.2022 17.45 h
Изпитание No 1 Тест 5 год. коне :: Тест: 5 год. коне
Тест
05.09.2022 00.00 h
Изпитание No 2 Крос :: По член: Крос :: Височина: 90
Паркур
06.09.2022 10.00 h
Изпитание No 3 Прескачане (ВсЕ) :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: 100
Паркур