КАЛЕНДАР
Pdf_calendar
Дата
Прояви
Дисциплини
Спортна база
Документи
07.06.2018-
10.06.2018
CCI1*/2*, CIC2* и ДП 1*, аматьори и съпътстващи турнири
Всестранна езда
КСБ Кабиюк
CCI2*
Изпитание No 1 :: Тест:
Протокол
Тест
Изпитание No 2 :: По член: :: Височина:
Протокол
Паркур
Изпитание No 3 :: По член: :: Височина:
Протокол
Паркур
19.10.2018-
21.10.2018
ДП2*, клас Н 4 и 5 годишни коне, юноши до 14 г. и до 18 години
Всестранна езда
КСБ Калоян - Арбанаси
ДП 2*
Изпитание No 1 :: Тест:
Протокол
Тест
Изпитание No 2 :: По член: :: Височина:
Протокол
Паркур
Изпитание No 3 :: По член: :: Височина:
Протокол
Паркур
28.09.2018-
30.09.2018
CCI1*, CCI2*, CCI3*
Всестранна езда
Floresti, ROU
Всестранна езда
Изпитание No 1 :: Тест:
Протокол
Тест
18.05.2018-
20.05.2018
CCI1*, CIC2*, CIC3*
Всестранна езда
Dunakeszi, HUN
Всестранна езда
Изпитание No 1 :: Тест:
Протокол
Тест
09.07.2018-
15.07.2018
Европейски шампионат, деца, юноши, млади ездадчи
Прескачане
Всестранна езда
Fontainebleau, FRA
Европейски шампионат
Всестранна езда
Изпитание No 1 :: Тест:
Протокол
Тест
14.09.2018-
15.09.2018
Национален турнир - двудневен
Всестранна езда
Хиподрум Русе
Изпитание № 1
Изпитание No 1 :: Тест:
Протокол
Тест
01.05.2018-
03.05.2018
Национален турнир по всестранна езда - за деца,4,5 год.коне, гр.Б и клас Интро
Всестранна езда
Хиподрум Русе
клас Деца и Аматьори
01.05.2018 14.00 h
Изпитание No 1 :: Тест: Отборен тест за деца 2018
Тест
02.05.2018 10.00 h
Изпитание No 2 :: По член: Крос :: Височина: 80
Протокол
Паркур
03.05.2018 10.00 h
Изпитание No 3 :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: 90
Протокол
Паркур
клас Н - 4 год. коне
01.05.2018 14.55 h
Изпитание No 1 :: Тест: Втори тест за 4 годишни коне
Тест
02.05.2018 00.00 h
Изпитание No 2 :: По член: Крос :: Височина: 80
Протокол
Паркур
03.05.2018 00.00 h
Изпитание No 3 :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: 90
Протокол
Паркур
юноши 15 години
01.05.2018 00.00 h
Изпитание No 1 :: Тест: 1* B
Тест
02.05.2018 00.00 h
Изпитание No 2 :: По член: Крос :: Височина: 90
Протокол
Паркур
Изпитание No 3 :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: 100
Протокол
Паркур
Изпитание за 5 год.коне и група Б
01.05.2018 15.30 h
Изпитание No 1 :: Тест: Интро
Тест
02.05.2018 11.30 h
Изпитание No 2 :: По член: Крос :: Височина: 90
Протокол
Паркур
03.05.2018 00.00 h
Изпитание No 3 :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: 100
Протокол
Паркур
клас Интро и юноши 18 год.
01.05.2018 17.10 h
Изпитание No 1 :: Тест: 1* B
Тест
02.05.2018 00.00 h
Изпитание No 2 :: Тест: 2* A
Протокол
Тест
Изпитание No 3 :: Тест:
Протокол
Тест
ИНТРО 2
Изпитание No 1 :: Тест:
Протокол
Тест
02.05.2018 00.00 h
Изпитание No 2 :: По член: Крос :: Височина: 105
Протокол
Паркур
03.05.2018 00.00 h
Изпитание No 3 :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: 110
Протокол
Паркур