КАЛЕНДАР
Pdf_calendar
Дата
Прояви
Дисциплини
Спортна база
Документи
23.04.2021-
25.04.2021
Международен турнир CCI 3* - S, CCI2* - S, CCI1* - Intro
Всестранна езда
Babolna, HUN
Изпитание No 1 :: Тест:
Протокол
Тест
28.05.2021-
30.05.2021
Международен турнир CCI4*-L, CCI4*-S, CCI3*-S, CCI2*-S, CCI1*-Intro
Всестранна езда
Dunakeszi, HUN
02.04.2021-
03.04.2021
Турнир Купа Русе - ОТЛАГА СЕ
Всестранна езда
Хиподрум Русе
10.09.2021-
12.09.2021
ДП 2*, пони ездачи, аматьори и съпътстващи турнири
Всестранна езда
Хиподрум Русе
ДП 2*
10.09.2021 13.30 h
Изпитание No 1 Тест 2* В :: Тест: 2* B
Тест
11.09.2021 10.00 h
Изпитание No 2 Крос :: По член: Крос :: Височина: до 110 см
Паркур
12.09.2021 10.00 h
Изпитание No 3 Прескачане (ВсЕ) :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: до 115 см
Паркур
Клас 1*
10.09.2021 14.25 h
Изпитание No 1 Тест 1* ИНТРО :: Тест: 1* ИНТРО
Тест
11.09.2021 11.50 h
Изпитание No 2 Крос :: По член: Крос :: Височина: до 105 см
Паркур
12.09.2021 11.00 h
Изпитание No 3 Прескачане (ВсЕ) :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: до 110 см
Паркур
Група Б и съпътстващи турнири
10.09.2021 14.55 h
Изпитание No 1 Тест за 5 год. коне :: Тест: 5 год. коне
Тест
11.09.2021 12.20 h
Изпитание No 2 Крос :: По член: Крос :: Височина: до 90 см
Паркур
12.09.2021 11.20 h
Изпитание No 3 Прескачане (ВсЕ) :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: до 100 см
Паркур
Клас Деца
10.09.2021 17.00 h
Изпитание No 1 Тест за деца :: Тест: Деца
Тест
11.09.2021 14.40 h
Изпитание No 2 Крос :: По член: Крос :: Височина: до 80 см
Паркур
12.09.2021 12.30 h
Изпитание No 3 Прескачане (ВсЕ) :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: до 90 см
Паркур
ДП Пони ездачи
10.09.2021 17.45 h
Изпитание No 1 Тест за деца :: Тест: Деца
Тест
11.09.2021 15.50 h
Изпитание No 2 Крос :: По член: Крос :: Височина: до 70 см
Паркур
12.09.2021 13.00 h
Изпитание No 3 Прескачане (ВсЕ) :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: до 70 см
Паркур
ДП Аматьори и 4 год. коне
10.09.2021 15.40 h
Изпитание No 1 Тест за 4 год. коне :: Тест: 4 год. коне
Тест
11.09.2021 13.10 h
Изпитание No 2 Крос :: По член: Крос :: Височина: до 80 см
Паркур
12.09.2021 12.00 h
Изпитание No 3 Прескачане (ВсЕ) :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: до 90 см
Паркур
24.09.2021-
26.09.2021
Международен турнир
Всестранна езда
Floresti, ROU
24.10.2021
Дерби крос
Всестранна езда
Хиподрум Русе
Дерби крос - пони ездачи, деца, аматьори и млади коне до 5 год
24.10.2021 00.00 h
Изпитание No 1 :: По член: Крос :: Височина: 70/80 см
Протокол
Паркур
Дерби крос - деца, юноши 18 год., аматьори и коне над 5 год
24.10.2021 00.00 h
Изпитание No 2 :: По член: Крос :: Височина: 90/100 см
Протокол
Паркур
Дерби крос - деца, юноши до 18 год. и коне над 5 год
24.10.2021 00.00 h
Изпитание No 3 :: По член: Крос :: Височина: 100/110 см
Протокол
Паркур
29.10.2021-
31.10.2021
ДП 3*, млади коне, деца, юноши и съпътстващи турнири
Всестранна езда
КСБ Кабиюк
ДП 3*
29.10.2021 13.00 h
Изпитание No 1 :: Тест: 3* B
Тест
30.10.2021 00.00 h
Изпитание No 2 :: По член: Крос :: Височина: до 115 см
Паркур
31.10.2021 10.00 h
Изпитание No 3 :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: 120 см
Паркур
ДП юноши 18 год. и съпъстващ клас 2*
29.10.2021 13.31 h
Изпитание No 1 :: Тест: 2* B
Тест
30.10.2021 00.00 h
Изпитание No 2 :: По член: Крос :: Височина: 110 см
Паркур
31.10.2021 10.30 h
Изпитание No 3 :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: 115
Паркур
Съпътстващ клас 1*
29.10.2021 00.00 h
Изпитание No 1 :: Тест: 1* ИНТРО
Протокол
Тест
30.10.2021 00.00 h
Изпитание No 2 :: По член: Крос :: Височина: до 105 см
Протокол
Паркур
31.10.2021 00.00 h
Изпитание No 3 :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: до 110 см
Протокол
Паркур
ДП 5 год. коне и съпътстващ гр. Б
29.10.2021 14.22 h
Изпитание No 1 :: Тест: 5 год. коне
Тест
30.10.2021 00.00 h
Изпитание No 2 :: По член: Крос :: Височина: до 90 см
Паркур
31.10.2021 00.00 h
Изпитание No 3 :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: до 100 см
Паркур
ДП 4 год. коне и съпътстващ аматьори
29.10.2021 15.25 h
Изпитание No 1 :: Тест: 4 год. коне
Тест
30.10.2021 00.00 h
Изпитание No 2 :: По член: Крос :: Височина: до 80 см
Паркур
31.10.2021 00.00 h
Изпитание No 3 :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: до 90 см
Паркур
ДП юноши 14 год.
29.10.2021 16.40 h
Изпитание No 1 :: Тест: Деца
Тест
30.10.2021 00.00 h
Изпитание No 2 :: По член: Крос :: Височина: до 80 см
Паркур
31.10.2021 00.00 h
Изпитание No 3 :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: до 80 см
Паркур
Съпътстващ клас Пони ездачи
29.10.2021 00.00 h
Изпитание No 1 :: Тест: Деца
Протокол
Тест
30.10.2021 00.00 h
Изпитание No 2 :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: до 70 см
Протокол
Паркур
31.10.2021 00.00 h
Изпитание No 3 :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: до 70 см
Протокол
Паркур
14.05.2021-
16.05.2021
ДП 1*, група Б и съпътстващи турнири
Всестранна езда
Хиподрум Русе
Клас 2*
14.05.2021 13.30 h
Изпитание No 1 Обездка 2* А :: Тест: 2* A
Тест
15.05.2021 10.00 h
Изпитание No 2 Крос :: По член: Крос :: Височина: до 110 см
Паркур
16.05.2021 10.00 h
Изпитание No 3 Прескачане (ВсЕ) :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: до 115 см
Паркур
ДП 1*
14.05.2021 14.00 h
Изпитание No 1 Обездка 1* Интро :: Тест: Интро
Тест
15.05.2021 11.00 h
Изпитание No 2 Крос :: По член: Крос :: Височина: до 105 см
Паркур
16.05.2021 10.40 h
Изпитание No 3 Прескачане (ВсЕ) :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: до 110 см
Паркур
ДП група Б и съпътстващи турнири
14.05.2021 16.15 h
Изпитание No 1 Тест 5 год. коне :: Тест: 5 год. коне
Тест
15.05.2021 12.30 h
Изпитание No 2 Крос :: По член: Крос :: Височина: до 90 см
Паркур
16.05.2021 11.20 h
Изпитание No 3 Прескачане (ВсЕ) :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: до 100 см
Паркур
Клас 4 год. коне
14.05.2021 15.00 h
Изпитание No 1 Тест 4 год. коне :: Тест: 4 год. коне
Тест
15.05.2021 14.10 h
Изпитание No 2 Крос :: По член: Крос :: Височина: до 80 см
Паркур
16.05.2021 12.20 h
Изпитание No 3 Прескачане (ВсЕ) :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: до 90 см
Паркур
Клас Юноши до 14 год.
14.05.2021 15.24 h
Изпитание No 1 Тест за деца :: Тест: Деца
Тест
15.05.2021 00.00 h
Изпитание No 2 Крос :: По член: Крос :: Височина: до 80 см
Паркур
16.05.2021 00.00 h
Изпитание No 3 Прескачане (ВсЕ) :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: до 90 см
Паркур
29.10.2021-
31.10.2021
ДП 3*, млади коне, деца, юноши и съпътстващи турнири
Всестранна езда
КСБ Кабиюк
ДП 3*
Изпитание No 1 :: Тест:
Протокол
Тест
Изпитание No 2 :: По член: :: Височина:
Протокол
Паркур
Изпитание No 3 :: По член: :: Височина:
Протокол
Паркур