ПРЕСКАЧАНЕ

1. Състезанието по прескачане на препятствия е такова състезание, в което съчетанието кон и състезател се оценява при различни условия в един паркур с препятствия. То е изпитание, предназначено да покаже свободата на коня, неговата сила, ловкост и подчинение по време на скачането и ездовите качества на състезателя.


2. Ако състезателят извърши някаква грешка, като събаряне на препятствие, спиране, превишаване на времето и т.н., той се наказва. Победител в състезанието е състезателят, който направи най-малко грешки, завърши паркура в най-кратък срок или постигне най-много точки в зависимост от вида на състезанието.


3. Не е възможно да се уеднаквят състезанията по прескачане на препятствия, тъй като разнообразието им представлява за състезателите и за зрителите един ценен и интересен елемент, който трябва да бъде запазен на всяка цена.


4. Други състезания или варианти на специалните състезания могат да бъдат разрешени от генералния секретар, като се съгласуват с Председателя на Комисията по скачане на препятствия, при положение, че условията им са съобразени с предписанията на Общия правилник и на Правилника по прескачане на препятствия. Подробните условия на всяко състезание трябва да са ясно уточнени в наредбата и програмите на състезанието. Организаторите нямат право да обявяват турнир без одобрението на ФЕИ на условията, според които тези класове могат да бъдат организирани. Тези инициатори, които желаят да организират състезания или международни прояви за коне на 5 годишна възраст трябва да кандидатстват за разрешение от ФЕИ чрез своите национални федерации. Условията, според които тези състезания могат да бъдат организирани, трябва да бъдат одобрени от ФЕИ