ИЗДЪРЖЛИВОСТ

Състезанията по издържливост се провеждат с цел да се проверят качествата бързината и издръжливостта на коня. За да се участва в такъв вид състезания всеки състезател трябва да е добре подготвен и има правилно отношение към своя кон при езда през пресечената местност.
В състезанията по издържливост всеки индивид от рода Equine се счита за кон.

Състезанието се състои от отделни етапи, които са части от него и могат да бъдат измерени по време самостоятелно. В края на всеки етап, по принцип най-малко на всеки 40 км. се прави задължителна почивка за ветеринарен преглед. В зависимост от естественото на цялото състезание отделните етапи могат да бъдат резпределени в 3 или повече дни..
каквите и да са редът и правилата за стартиране, всеки състезател трябва да измине цялото разстояние на състезанието, стремейки се да ияви качествата 'издръжливост' и бързина на своя кон по най-добрия начин.

Този ездач и кон, които изминават цялото разстояние, определено за дадено състезание, за най-кратко време се класират на 1-во място.