Новини
Bsk_logo
14.09.2018
Изложение, тестиране и лицензиране на жребци, кобили и млади коне Български спортен кон

Традиционното изложение, тестиране и лицензиране на жребци,  кобили и млади коне от породата Български спортен кон ще се проведе на 10-11.11.2018 г. на КСБ Тракиец, с. Житница.
Програмата на проявата ще бъде публикувана допълнително.
За повече информация - проф. Георги Бързев:+359 87 8880951‬