Новини
Picture-004
04.03.2013
Балканска конференция на федерациите по конен спорт

На 2-ри и 3-ти март по инициатива на Българска федерация конен спорт в хотел Санкт Петербург в Пловдив се състоя Балканска конференция на федерациите по конен спорт.
За първи път на Балканска конференция имаше представители на 9 федерации: Албания, Босна и Херцеговина, Гърция, Македония, Румъния, Сърбия, Турция, Хърватска и България. Представителите на Молдова не успяха да присъстват, но заявиха желание да участват на Балкански шампионати.
 Д-р Рашков запозна делегатите с високата оценка, която са получили нашите федерации от Международната федерация за организацията и провеждането на Балкански шампионати - основа за развитието на конния спорт в региона.
Бяха взети следните решения:
1.    Бяха обсъдени и приети техническите изисквания за администриране на Балканските шампионати:
-    Формат
-    Технически изисквания за всяка дисциплина
-    Такси
-    Разходи на организаторите
-    Отговорности на организаторите
Беше прието за Балканските шампионати по прескачане на препятствия страната домакин да поема разходите за настаняване и дневните на отборите. За всички останали дисциплини тези разходи се поемат от националната федерация. Страните участнички на конференцията се обединиха около мнението, че това е начина за запазване на Балканските шампионати и облекчаване на страната организатор.
2.    Определени са датите и държавите домакини на Балканските шампионати през 2014 и 2015 г.
2014 
-    Прескачане на препятствия – Хърватска 5 - 7  Септември
-    Обездка – Албания 12 - 14 Септември
-    Всестранна езда – България 16 - 18 Май
-    Издръжливост – Сърбия 25 – 27 Юли
-    Драйвинг - Румъния

2015 
-    Прескачане на препятствия – Сърбия 3 - 6 Септември
-    Обездка –Турция  11 - 13 Септември
-    Всестранна езда – Румъния 15 - 17 Май
-    Издръжливост – Хърватска 24 – 26 Юли
-    Драйвинг - Румъния

3.    Определена е датата на следващата Балканска конференция – по време на Шампионата по прескачане в Бурса през месец септември.


На тази среща ще се обсъдят спортните календари на Балканските страни – международни и важни вътрешни състезания. България, Гърция и Турция ще положат усилия за организиране на триседмичен тур от CSI Световни купи. 
4.    Беше решено от следващата година датите на Балканските шампионати да бъдат фиксирани: напр. по прескачане да бъде всяка първа седмица на м. Септември и така за всяка дисциплина. Тези дати да бъдат основни и всяка държава да съобразява своите календари. Това ще доведе до по-добра комуникация между държавите и улесняване на състезателите в планиране на тяхната подготовка.
5.    Бяха взети решения за улесняване на участието на състезатели от балканските държави във вътрешни състезания на други балкански държави.
6.    Бяха избрани държави отговорни по дисциплини. Техните задачи са подпомагане на по-малките федерации в организирането на състезания и развитието на тези дисциплините
-    Прескачане на препятствия – Турция
-    Всестранна езда – България
-    Обездка – Гърция
-    Издръжливост - Хърватска
-    Драйвинг – Румъния
7.    Беше гласувано и ново ръководство на Балканската федерация. На ротационен принцип беше ред на Турската федерация да поеме представителство. Техните представители заявиха, че тъй като са ново ръководство не са в състояние да приемат това предизвикателство. За председателстваща през следващите две години бе избрана БФКС.