Новини
Download
23.05.2023
Общо събрание

 

На 23.05.23г. се състоя общо събрание на БФ по конен спорт. Събранието освободи Теодор Миронов като член на Комисията по всестранна езда и на Управителния съвет по негова молба, взе решение за разширяване състава на Комисията по всестранна езда от 5 на 7 члена, избра за членове на Комисията Тодор Кулов - стар член, Митко Далаков - стар член, Станислав Дечев - стар член, Илиян Искъров  - стар член, Таня Марчева - нов член, д-р Георги Димитров - нов член и Бойко Найденов - нов член  и избра Таня Марчева за член на Управителния съвет като представител на Комисията по всестранна езда.