Новини
Logo bef
18.10.2016
Решения на УС на БФКС от 17.10.2016

На свое заседание проведено на 17.10.2016 година УС на БФКС взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. Свиква редовно отчетно - изборно Общо събрание на 06.12.2016 г. от 11.00 часа в гр. Пловдив, голяма заседателна зала хотел Санкт Петербург при следния

ДНЕВЕН РЕД

1.1. Приемане на отчет за дейността на федерацията за периода 2013-2016 години

1.2. Освобождаване на целите състави на комисиите по дисциплини и специализираните комисии поради изтекъл мандат

1.3. Освобождаване на целия състав на Управителния съвет  от длъжност поради изтекъл мандат

1.4. Изборна нови състави на комисиите по дисциплини и специализираните комисии

1.5. Избор на Президент, Генерален секретар и нов състав на Управителния съвет

5. Утвърди Система за включване на състезатели и коне в разширените състави на националните отбори по конен спорт прескачане на препятствия

3. Взе решение за налагане на  дисциплинарно наказание на г-жа Теодора Костова за неподадени навреме заявки за участие на национални състезатели в дисциплината издръжливост на Световен шампионат. В съответствие с взетото решение, със Заповед №.94/17.10.2016г. на Генералния секретар на БФ „Конен спорт“, на г-жа Костова е наложено дисциплинарно наказание „Предупреждение за уволнение“.

4. Определи КСБ "Тракиец" с. Житница за домакин на Балканския шампионат по прескачане за деца, юноши, жени , млади ездачи и мъже през 2017 г.