Новини
Logo bef
28.01.2015
Класиране на участниците в конкурса за селекционер на отбора по всестранна езда

Днес в сградата на министерството на младежта и спорта се проведе конкурс за избиране на селекционер на националния отбор по всестранна езда.

Комисията в състав: Председател Д-р Дамян Илиев и членове адв. Бистра Колева, Юри Вълев, Светлозар Славче и Стоица Аргилашки, разгледаха документите представени от участниците в конкурса и проведоха събеседване с тях.

Поради несъответствие на представените документи с изискванията за длъжността още на етап документи отпадна Илиян Искъров.

След събеседването с кандидатите, комисията излезе със следното решение:

Селекционер на националния отбор по всестранна езда - Николай Асенов с общо 19 точки, след него класирането на резултатите върви в следния ред: Таня Марчева с 18 точки, Бойко Найденов - 16 точки и Павлик Александров с 13,5 точки.