Новини
Logo_bsk
12.10.2021
Тестване и изложение Български Спортен Кон 2021

Асоциация „Български спортен кон“, уведомява всички свои членове и други собственици на коне от породата, че на 19 и 20 ноември 2021 година организира провеждане на изложение на коне Български спортен кон и интродуцирани породи. Мероприятието ще се проведе на територията на СК „Тракиец“, с. Житница, обл. Пловдив. Успоредно с изложението ще се проведе и лицензиране на жребци за използването им за разплод съгласно развъдната програма одобрена от МЗХ.

След приключване на изложението ще се проведе като самостоятелно мероприятие и тестиране на млади коне от породата Български спортен кон, интродуцирани и други спортни породи на 2 и 3 годишна възраст. 

ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗЛОЖЕНИЕ НА КОНЕ ОТ ПОРОДАТА БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН КОН
18 – 20 ноември 2021 г., конна база „Тракиец“, с. Житница
19.11.2021г.  (петък)
9 – 11 часа – Пристигане и настаняване на конете
11 – 12 часа - Преглед на документи и ветеринарен преглед
12 – 13 часа – Техническа конференция
13 – 17 часа – Провеждане на изложението за племенни коне по категории:
- Жребци 
- Кобили
- Подрастващи мъжки кончета до 3 годишна възраст
- Подрастващи женски кончета до 3 годишна възраст
20.11.2021г. (събота)
9.00 часа лицензиране на жребци
Право на участие в изложението имат коне от породата Български спортен кон и коне от интродуцирани породи в следните категории: жребци, кобили и млади коне (до 3 годишна възраст).  
Асоциация „Български Спортен Кон“ ще осигури транспортните разходи и таксите за престой (19 – 20 ноември) на коне участвали в изложението собственост на регистрирани земеделски производители при сключен договор.
Заявки за участие се приемат на следните телефони: 0883 390 562 – Андрей Гочев; 0878 880 951- проф. Г. Бързев, както и на имейл: barzevg@gmail.com
Мероприятието ще се проведе съгласно указаните със Заповед на Министъра на здравеопазването противоепидемични мерки. 
ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕСТИРАНЕ НА КОНЕ ОТ ПОРОДАТА БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН КОН
19 - 20 ноември 2021 г., конна база „Тракиец“, с. Житница
19.11.2021г.  (петък)
12 - 17 часа - Пристигане и настаняване на конете
17 – 18 часа Техническа конференция
20.11.2021г. (събота)
9 – 11 часа – Преглед на документацията 
11 – 14 часа – Преценка на 2 и 3 годишни коне по работоспособност
- Движение на ходом, тръс и галоп
- Свободен скок
Право на участие в тестирането имат коне от породата Български спортен кон и коне от интродуцирани и други спортни породи в следните категории: млади коне (на 2 и 3 годишна възраст). 
Заявки за участие се приемат на следните телефони: 0883 390 562 – Андрей Гочев; 0878 880 951- проф. Г. Бързев, както и на имейл: barzevg@gmail.com
Преценката по работоспособност ще се извърши на арена за тестиране на млади коне съгласно Приложение 1. 
Мероприятието ще се проведе съгласно указаните със Заповед на Министъра на здравеопазването противоепидемични мерки.