Новини
Snimka_4
20.01.2012
Проект на клуб БТБ Русе

В Русе стартира нова социална услуга – Хипотерапия за деца в неравностойно положение. Инициативата е на обединение от три граждански организации – Клуб по конен спорт „БТБ Русе”, „Еквилибриум” и „Отворено общество-Русе”. Услугата стана възможна благодарение на проект „Деца срещат своите нови приятели – конете” на трите партньорски организации.  Проектът се реализира от Конкурс „Овластяване на безвластните по  време на криза”, фаза 2, финансиран от Тръст за гражданско общество в Централна и източна Европа и извънъреден фонд към Институт „Отворено общество”. Основната цел на проекта е да допринесе за социалното включване на деца и младежи в неравностойно положение от Русе. Дейностите ще се реализират в рамките на седем месеца. Проекта стартира през октомври 2011 г. Проекта се реализира в партньорство и с подкрепата на Федерацията по конен спорт. 

В проекта са включени две групи от по 10 деца и младежи в неравностойно положение .

Първата група са деца със специални потребности – това са деца с различни видове трайни увреждания, чиито ограничения от здравословен характер ги поставят в изолация и/или невъзможност сами да си организират социалния живот,  деца с различни физически или психически увреждания. С тази група се провеждат занимания по хипотерапия.  Всички деца, независимо от тежестта на заболяванията си, осъществяват невероятен контакт с животните, без да се страхуват. Емоцията от общуването с животни подобрява общото състояние на децата, дори развива нови двигателни умения, които не са били открити досега.

Втората група са деца с дестабилизирано социално положение, които търпят ограничения по отношение на участието им в социалния живот и ползването на социални права. Тези деца не успяват да получат достъп или да се възползват от възможностите, които предлагат обществото и икономиката и стават жертва или попадат в ситуация на риск от маргинализиране и социално изключване. Привлечените деца са на възраст от 8 до 18 години . На тях ще им бъдат осигурени занимания освен по езда и обучение в поддържащи дейности на конната база. За някои от младежите с проблемно поведение усвояването на трудови и спортни умения могат да бъдат основа за бъдеща професионална реализация.