Новини
None_news_image
23.11.2020
Дарителска сметка за семейството на Аспарух Атанасов
Банковата сметка за набиране на средства за семейството на напусналия ни колега и приятел Аспарух Атанасов е следната:
BG03IORT80061000116600
BIC:IORTBGSF
TБ Инвестбанк АД
Титуляр: Ванина Енчева Атанасова
Моля, като основание за плащане да се посочи: дарение за сем. Атанасови