Новини
Logo bef
03.07.2013
БФ конен спорт обявява търг за отдаване под наем на камион

Управителният съвет на БФ Конен спорт на свое заседание с Протокол № 5, Решение № 7 от 03.07.2013 година взе следното

                    Р Е Ш Е Н И Е


    Отдава влекач Мерцедес рег. № С8366МР и ремарке с рег. № С5885 ЕН при следните условия:

1.    За наемането могат да участват само клубове по конен спорт, редовни членове на федерацията.
2.    Наемна цена годишно по 1200 лева.
3.    Наемателят е задължен да обезпечи всички първоначални ремонти на влекача и ремаркето: гуми, въздушна възглавница, ремонт ремарке отвътре, ремонт стаичка за персионала за своя сметка.
4.    Наемателят се задължава да поддържа влекача и ремаркето в готовност за експлоатация по всяко време на годината.
5.    Наемателят се задължава да предоставя влекача и ремаркето безвъзмездно с осигурен шофьор за транспортиране на коне за нуждите на федерацията при участие в състезания.
6.    Наемателят не може да използва влекача и ремаркето за търговска дейност.
7.     Да осигури транспортен лиценз.

       Желаещите клубове трябва да заявят своето желание за наемане на камиона при посочените по-горе условия в  писменна форма до офиса на федерацията в срок до 31.07.2013 г.


УС на БФКС