Новини
Logo bef
31.07.2013
Наложено наказание за малтретиране на кон

На съвместно заседание на Комисията по дисциплинарни производства, арбитраж и етика и на Управителния съвет на БФ „Конен спорт”, състояло се на 30.07.2013 г., бяха разгледани извършените от състезателя на ЕК „Свети Георги” София Светлин Галинов Иванов две груби дисциплинарни нарушения на 28.07.2013 г. по време на турнира за купите на СУ в град Варна, изразяващи се в следното: малтретиране на кон Рой Джонс в паркура, за което е показан жълт картон от съдията на състезанието и последващо малтретиране на кон Куикли ІІ по време на следващо изпитание. Бяха разгледани и обсъдени подадените от очевидци на нарушенията сигнали, снимков материал, становището на главния съдия на турнира, на ЕК „Свети Георги” и на състезателя Светлин Иванов. В хода на обсъжданията членовете на комисията се обединиха около следните три предложения за налагане на дисциплинарни наказания: лишаване от състезателни права за период от 1  година и глоба от 500 лв. – за всяко от двете дисциплинарни нарушения; лишаване от състезателни права за период от 3  месеца, глоба от 500 лв. и официално предупреждение, че при следващо дисциплинарно нарушение ще бъде наложена санкция лишаване от състезателни права за 1 година – за всяко от двете дисциплинарни нарушения; глоба от 500 лв. и официално предупреждение, че при следващо дисциплинарно нарушение ще бъде наложена санкция лишаване от състезателни права за 1  година. В хода на дискусията членовете на комисията се обединиха около първите две предложения, които бяха подложени на гласуване. С мнозинство от 6 гласа комисията взе решение и наложи на Светлин Иванов следните дисциплинарни наказания за всяко от извършените от него две дисциплинарни нарушения: лишаване от състезателни права за период от 3 месеца, глоба от 500 лв. и официално предупреждение, че при следващо дисциплинарно нарушение ще бъде наказан с лишаване от състезателни права за 1 година. Да бъде предупреден състезателя, че невнасянето на наложените му глоби с общ размер от 1000 лв. в тримесечен срок, представлява ново дисциплинарно нарушение.
    Управителният съвет на БФ „Конен спорт” с единодушие от гласовете на всички свои членове взе решение, с което потвърди изцяло горното решение на Комисията по дисциплинарни производства, арбитраж и етика.