Новини
Logo bef (1)
09.12.2016
Отчетно - Изборно Общо събрание на БФКС

На 6 декември 2016 г в Парк хотел Санкт Петербург, гр. Пловдив се проведе редовното отчетно изборно общо събрание на БФКС.

На събранието беше избрано новото ръководство на федерацията:

Председател на БФКС - г-н Тодор Гергов

Заместник-председател - д-р Крум Рашков

Генерален секретар - г-н Теодор Шейтанов

За членове на Управителния съвет на федерацията и председатели на комисии бяха избрани:

Комисия по всестранна езда - Яни Костадинов

Комисия по прескачане - Ангел Няголов

Комисия по обездка - Христо Георгиев

Комисия неолимпийски дисциплини - Иван Стойчев

Комисия по дисциплинарни производства арбитраж и етика - Галин Савов

Ветеринарна комисия - д-р Георги Димитров

Комисия развъждане селекция и тестуване на спортни коне - проф. Георги Бързев

Комисия спортно педагогически кадри, съдии, строители на трасета и стюарди - доц. Юри ВЪлев

Комисия по стратегии и развитие - д-р Крум Рашков

Комисия състезатели конен спорт - Аспарух Атанасов

Отговорници по региони:

Южна България - Николай Славов

Северна България - Михаил Костов

Западна България - Веселина Соколова

Помощни комисии: 

Комисия детско юношески спорт - Асен ВЕкилски

Комисия собственици на коне - Димитър Шопов

Комисия организатори състезания и ръководители спортни бази - Величко Яков

Беше избрана нова комисия - медии с членове:

Лияна Панделиева, Мирослав Боршош, Страхил Ангелов, Цвета Маркова и Цветелина Цанева