Новини
Logo bef
24.08.2023
Решения на Управителен съвет от заседание 14.08.2023

На 14.08.2023г. Управителният съвет на БФ по конен спорт проведе свое заседание и  прие следните решения по дневния ред на заседанието:

 1.Обсъждане на писмо от г-н Станислав Райков до Управителния съвет на БФКС със следните точки:

(1) Застъпване на дати в календара на БФКС на Национални и международни състезания;

(2) Публикуване на протоколи за взети решения на проведени
заседания на УС на БФКС.

 Приети решения:

По т.1 (1): Държавният шампионат, който е на 1 – 3 септември 2023 година да остане само за категория аматьори, а другите категории да станат съпътстващи турнири.

По т. 1(2): На сайта на БФ по конен спорт да бъде побликуван дневния ред на всяко заседание на УС, като под всяка точка от него да бъде публикувано взетото решение.

 2.Отчети за първо полугодие на 2023 год. на националните селекционери и актуализация състави в дисциплините прескачане на препятствия, обездка, всистронна изда  и издръжливост.

 Прието решение:

УС приема отчетите на националните селекционери по издръжливост, обездка и прескачане на препятствия за първо полугодие на 2023г.

 3.Участие на Балкански шампионати 2023 по прескачане на препятствия и обездка и Европейски шампионат – издръжливост;

 Приети решения:

1.    УС утвърждава разширения състав на отбора по обездка по възрасти и коне, както следва:

Категория Деца:

1.  Венета Савова                           Хензо

2.  Елена   Касакова                       Алегра

3.  Даря     Чолакова                      Салвадор/Ловелин

4.  Емануела Иванова                    Силвър бой

5.  Павла Данева                             Еди Кип Кул/Фенна

6.  Лора Тахтаджийска                   Везув

7.  София  Цветанова                      Лорд Логан4.Разни

 

Категория Юноши:

1.  Дара Брезоева            Ел Бандидо

2.  София Христова          Дублин

3.  Йоана Тодорова         Гладиатор

4.  Пламена Зенова          Маренго 

 

Категория Мъже:

1.  Валентин Джавелков           Диас

2.  Мирела Райкова                   Бруклин

3.  Елена Василева                     Силвър бой

4.  Гергана Фратева                    Монт блан

 

2.    УС утвърждава състава на националния отбор по издръжливост за участие в ЕШ, както следва:

1.           Иван Стойчев                       Манаба, Зеният

2.           Дениз Фурлански                 Дебра

3.           Николай Николов                Танзаня

4.           Десислава Алексиева          Гамила

 

3.     УС възлага на Ивелин Вълев до 17.08.2023 г., след съгласуване с лични треньори и състезатели, да определи разширените състави по категории: деца, юноши, млади ездачи, жени и мъже. След получаване списъка с разширените състави същият да бъде изпратен за сведение до всички членове на УС.

 4.Разни.

 Приети решения:

 1. По поставен от Таня Марчева въпрос УС реши да бъде поета таксата на Виктория Димитрова за участие в Европейски шампионат за юноши в дисциплината всестранна езда, като средствата се вземат от бюджета на дисциплината всестранна езда по параграф МСК.

                     2. По поставен от Михаил Костов въпрос за големите разходи при участие в турнири по обездка и прескачане,  които надвишават разходите за участие в състезания от такъв ранг в Румъния,  УС възлага на Комисията по организация на събития, свързани с конния спорт, медии и маркетинг да разгледа проблема и да предложи решение на УС.