Новини
None_news_image
11.01.2022
Решение на Комисия по дисциплинарни производства, арбитраж и етика по образувано дисциплинарно производство за насилие над кон

Във връзка с образуваното дисциплинарно производство срещу г -н Илиян Искъров Иванов Ви информираме, че на свое заседание от 13.12.2021 год. Комисията по дисциплинарни производства, арбитраж и етика, взе решение, потвърдено на заседание на Управителният съвет на Българска федерация по конен спорт от 27.12.2021, на г-н Илиян Искъров Иванов е наложено дисциплинарно наказание, както следва:

1. Лишава от права, като треньор, състезател и корс дизайнер за период от 1 година;

2. Налага парична глоба в размер на 500 лв.;

Освен гореизложеното, Управителният съвет предлага на Общото събрание на БФКС, Илиян Искъров Иванов да бъде освободен като член на постоянните комисии към БФКС: по всестранна езда и организация на събития свързани с конния спорт, медии и маркетинг до края на мандата им.

Българска федерация конен спорт