Новини
Logo bef
23.05.2022
Редовно отчетно Общо събрание на БФКС

БФКС проведе редовно отчетно общо събрание на 20.05.2022 г.  при следния дневен ред:

1. Приемане на годишен финансов отчет и доклад за дейността на БФКС за 2021 г.

2. Приемане на бюджет за дейността на БФКС за 2022 г.

3. Разглеждане на жалба на Илиян Искъров  Иванов срещу решението на УС от 27.12.2021 г., с което е потвърдено решението на комисията по дисциплинарни производства, арбитраж и етика от 13.12.2021 г. 

4. Промени в съставите на постоянните комисии

Общото събрание прие следните решения по дневния ред:

1. Приема годишният финансов отчет и доклада за дейността на БФКС за 2021г

2 Приема бюджет за дейността на БФКС за 2022 г.

3. Потвърждава решението на УС от 27.12.2021 г., с което е потвърдено решението на Комисията по дисциплинарни производства, арбитраж и етика от 13.12.2021 г. 

4. Във връзка с кончината на Димитър Аврамов Генов - член на Комисията по дисциплинарни производства арбитраж и етика, избира за член на Комисията на негово място Христо Христов Георгиев

Поради преминаване на друга работа извън системата на БФКС, освобождава като член на Комисията за организация на събития, свързани с конния спорт, медии и маркетинг, Теодор Владимиров Шейтанов и на негово място избира за член на комисията Станислав Любомиров Райков.