Новини
Logo bef
27.12.2013
10-те "Най"- добри спортисти на 2013 година

На разширеното събрание на Федерация конен спорт, проведено на 26.11. 2013 г. в Хотел Санкт Петербург  с гласуване клубовете избраха 10-те "Най" добри спортисти по конен спорт за 2013 г.:

1. Ангел Няголов - 182 т.

2. Ивайло Бонев - 151 т.

3, Росен Райчев - 125 т.

4. Венцислав Изов - 117 т.

5. Ива Тодорорва - 95 т.

6. Кристиян Вълев - 55 т.

7. Жанина Иванова - 45 т.

8. Ангел Ангелов - 37 т.

9. Светлозар Славчев - 33 т.

10 Кирил Степанов - 31 т.

За  "Най-добър органиозатор на състезания през 2013 г." бяха избрани следните клубове:

в дисциплината прескачане на препятствия - ККС Траниец - с. Житница

в дисциплината всестранна езда - ККС Кабиюк - Шумен

в дисциплината обездка - ККС "Ген. Крум Лекарски" - гр. Божурище

в дисциплината издръжливост - ККС "БТБ - Русе"