Новини
Logo bef
13.03.2012
Нов конкурс за селекционер на националният отбор по обездка

На 23 март от 12:00 часа в сградата на Министерството на физическото възпитание и спорт ще се проведе нов конкурс за селекционер на националният отбор по обездка.

Изисквания за заемане на позицията
1. Да притежава следните квалификации:
 - професионална правоспособност по конен спорт;
 - минимум пет години треньорски опит в дисциплината през последните десет години;
 - минимум осем години състезателен опит в дисциплината с реализация в официални състезания на ФЕИ;
 - ползване на английски език – говоримо (проверка на познанията при събеседването)
2. Преценка за състоянието на дисциплината в европейски и световен мащаб (излага се  в устна форма при събеседването);
3. Виждане за переспектива в краткосрочен и дългосрочен план в развитието на дисциплината  обездка  в  България (излага се  в устна форма при събеседването).