Новини
Bef logo
19.11.2012
37 млади коня преминаха ежегодното тестиране в Шумен

За седма поредна година в държавното предприятие „Кабиюк” в Шумен се проведе тестиране на млади коне от породите източнобългарска и български спортен кон. Общо 37 коня взеха участие в процедурата, състояла се на 16-ти и 17-ти ноември на хиподрума в града, като 21 бяха представителите на породата източнобългарска, а 6 от породата спортен кон. 10 коня от други породи бяха оценявани без да попадат в класирането. 

 

Добро впечатление в комисията оставиха конете на конезавод „Кабиюк” по отношение на екстериорни и двигателни възможности. Добра е цялостната визия на източнобългарския кон, но е необходимо да се положат усилия за подобряване на техниката на скок. Негативен факт бе липсата на коне от частни ферми, развиващи коневъдството като дейност, особено в породата спортен кон. Факт, повлиян вероятно от икономическата криза, както и от неучастието на коне от клуб „Стейбъл Папазян”. 

 

Най-високи оценки в  тестирането на коне от порода източнобългарски кон получиха Ксения, Калвадос и Калито със собственик и развъдчик ДП „Кабиюк”, а в порода български спортен кон се отличиха Лисабон с развъдчик ККС „Хезар” от гр. Разград и собственик Димитър Димитров, Ланд Соледат на Светослав Стойчев от гр. Добрич и Кристина със собственик и развъдчик Цветан Дилчев от с. Садовец.

 

Конезавод “Кабиюк” утвърждава тестирането на млади коне като традиция и ежегодно усъвършенства организацията на събитието, аранжировката на терена в манежа и презицира сериозните критерии за оценка, свързани с физическите и екстериорните данни на животните, движенията и скоковите качества.