КАЛЕНДАР
Pdf_calendar
Дата
Прояви
Дисциплини
Спортна база
Документи
11.08.2018-
12.08.2018
Квалификация за ДП
Прескачане
КСБ Парк Езерото - Бургас
Programme
Х паркур и понита
11.08.2018 17.00 h
Изпитание No 1 Х паркур и понита :: По член: 238.1.1 :: Височина: 60 см
Паркур
12.08.2018 11.00 h
Изпитание No 6 Х паркур и понита :: По член: 238.1.1 :: Височина: 60 см
Паркур
4/5 годишни коне, деца и аматьори
11.08.2018 18.00 h
Изпитание No 2 4/5 годишни коне, деца и аматьори :: По член: 274.5.6 :: Височина: 95/105 см
Паркур
12.08.2018 11.00 h
Изпитание No 7 Клас Н Млади коне - 4 годишни и съпътстващ турнир за деца и аматьори :: По член: 238.2.2 директен бараж :: Височина: 100 см
Паркур
5 годишни и по-възрастни коне
11.08.2018 00.00 h
Изпитание No 3 Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне :: По член: 274.5.6 :: Височина: 110/115 см
Паркур
6 годишни и по-възрастни коне
11.08.2018 00.00 h
Изпитание No 4 Паркур за 6 годишни и по-възрастни коне :: По член: 238.2.1 :: Височина: 120
Паркур
6 годишни и по-възрастни коне
11.08.2018 00.00 h
Изпитание No 5 6 годишни и по-възрастни коне :: По член: 238.2.1 :: Височина: 130 см
Паркур
Клас Н млади коне - 5 годишни и съпътстващ турнир за юноши 14/15 годишни и аматьори
12.08.2018 00.00 h
Изпитание No 8 Клас Н млади коне - 5 годишни и съпътстващ турнир за юноши 14/15 годишни и аматьори :: По член: 238.2.1 :: Височина: 100 см
Паркур
Клас Л 6 годишни коне и съпътстващ турнир за юноши 14/18 и група Б
12.08.2018 00.00 h
Изпитание No 9 Клас Л 6 годишни коне и съпътстващ турнир за юноши 14/18 и група Б :: По член: 274.5.6 :: Височина: 125 см
Паркур
12.08.2018 00.00 h
Изпитание No 9 клас Л група Б :: По член: 274.5.6 :: Височина: 130 см
Паркур
Клас T
Изпитание No 1 :: По член: :: Височина:
Протокол
Паркур
Клас Л 7 годишни коне и съпътстващ турнир за юноши до 18 год
12.08.2018 00.00 h
Изпитание No 10 Клас Л 7 годишни коне :: По член: 274.5.6 :: Височина: 130
Паркур
15.08.2018
Квалификация за ДП
Прескачане
КСБ Калоян - Арбанаси
Programme
Клас Пони
15.08.2018 11.00 h
Изпитание No 1 Клас Пони :: По член: 238.1.1 :: Височина: 70 см
Паркур
Клас Н Млади коне 4 годишни - квалификация
15.08.2018 00.00 h
Изпитание No 2 Клас Н Млади коне 4 годишни - квалификация :: По член: 238.2.2 директен бараж :: Височина: 100 см
Паркур
Клас Н Млади кое 5 годишни и съпътстващ да юноши 14/15 год
15.08.2018 00.00 h
Изпитание No 3 Клас Н Млади коне 5 годишни и съпътстващ да юноши 14/15 год :: По член: 238.2.1 :: Височина: 115 см
Паркур
Клас 6 годишни коне и съпътстващ за юноши 14/18 г и група Б
15.08.2018 00.00 h
Изпитание No 4 Клас 6 годишни коне и съпътстващ за юноши 14/18 г и група Б :: По член: 274.5.6 :: Височина: 125 sm
Паркур
15.08.2018 00.00 h
Изпитание No 2 :: По член: 274.5.6 :: Височина:
Протокол
Паркур
Клас 7 годишни коне ( квалификация) и съпътстващ турнир за юноши
15.08.2018 00.00 h
Изпитание No 5 Клас 7 годишни коне и съпътстващ турнир за юноши :: По член: 274.5.6 :: Височина: 130
Паркур
Клас Т
17.08.2018-
18.08.2018
Турнир Купа Бургас
Прескачане
КСБ Парк Езерото - Бургас
Programme
Х паркур и понита
17.08.2018 09.00 h
Изпитание No 12 Х паркур и понита :: По член: 238.1.1 :: Височина: 60
Паркур
18.08.2018 09.00 h
Изпитание No 17 Х паркур и понита :: По член: 238.1.1 :: Височина: 65
Паркур
5 годишни и по-възрастни коне
17.08.2018 10.00 h
Изпитание No 13 5 годишни и по-възрастни коне :: По член: 274.5.6 :: Височина: 110/115 см
Паркур
18.08.2018 10.00 h
Изпитание No 18 Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне :: По член: 238.2.1 :: Височина: 115 cm
Паркур
4/5 годишни коне, деца и аматьори
17.08.2018 17.00 h
Изпитание No 14 - 4/5 годишни коне, деца и аматьори :: По член: 274.5.6 :: Височина: 95/105
Паркур
18.08.2018 00.00 h
Изпитание No 19 Паркур за 4/5 годишни коне, деца и аматьори :: По член: 274.5.6 :: Височина: 100/105 см
Паркур
6 годишни и по-възрастни коне
17.08.2018 20.15 h
Изпитание No 15 - 6 годишни и по-възрастни коне :: По член: 269.3 :: Височина: 120 см
Паркур
18.08.2018 00.00 h
Изпитание No 20 Паркур за 6 годишни и по-възрастни коне :: По член: 238.2.1 :: Височина: 125 см
Паркур
6 годишни и по-възрастни коне
17.08.2018 21.15 h
Изпитание No 16 Паркур за 6 годишни и по-възрастни коне :: По член: 238.2.1 :: Височина: 130 см
Паркур
18.08.2018 00.00 h
Изпитание No 21 Паркур за 6 годишни и по-възрастни коне :: По член: 238.2.2 :: Височина: 130/135 см
Паркур
Jump and Drive: 5 годишни и по-възрастни коне
18.08.2018 00.00 h
Jump and Drive: 5 годишни и по-възрастни коне :: По член: 239 :: Височина: 110
Паркур
24.08.2018-
26.08.2018
НОВА ДАТА - Държавно първенство клас Л, аматьори и съпътсващи турнири
Обездка
КСБ Калоян - Арбанаси
Programme
Държавно първенство клас Л
24.08.2018 18.00 h
Изпитание No 1 Индивидуален тест за деца :: Тест: Индивидуален тест за деца
Тест
25.08.2018 12.30 h
Изпитание No 2 Отборен тест за юноши :: Тест: Отборен тест за юноши
Тест
26.08.2018 10.20 h
Изпитание No 3 Предварителе тест за 7 годишни коне :: Тест: Предварителен тест за 7 годишни коне
Тест
ДП обездка Аматьори
25.08.2018 11.20 h
Изпитание No 1 Предварителен тест за 5 годишни коне :: Тест: Предварителен тест за пет годишни коне
Тест
26.08.2018 15.46 h
Изпитание No 2 ДП по обездка клас Аматьори :: Тест: Трети тест за млади коне
Тест
Съпътстващ турнир клас Н 5 и 6 годишни коне
25.08.2018 10.00 h
Изпитание No 1 Съпътстващ турнир клас Н 5/6 годишни коне :: Тест: Предварителен тест за пет годишни коне
Тест
26.08.2018 14.40 h
Изпитание No 2 Съпътстващ турнир клас Н 5 и 6 годишни коне :: Тест: Трети тест за млади коне
Тест
Съпътстващ турнир клас Н - 4 годишни коне
25.08.2018 09.00 h
Изпитание No 1 Съпътстващ турнир клас Н - 4 годишни коне :: Тест: ФЕИ тест за 4 годишни коне
Тест
26.08.2018 13.30 h
Изпитание No 2 Съпътстващ турнир клас Н - 4 годишни коне :: Тест: Втори тест за 4 годишни коне
Тест
Съпътстващ турнир за деца
24.08.2018 14.30 h
Изпитание No 1 Предварителен тест за деца :: Тест: Предварителен тест за деца
Тест
25.08.2018 16.00 h
Изпитание No 2 Съпътстващ турнир за деца :: Тест: Отборен тест за деца
Тест
26.08.2018 09.00 h
Изпитание No 3 Съпътстващ турнир за деца :: Тест: Индивидуален тест за деца
Тест
Съпътстващ турнир за юноши 18 год.
24.08.2018 15.50 h
Изпитание No 1 Съпътстващ турнир за юноши до 18 год. :: Тест: Отборен тест за юноши
Тест
25.08.2018 17.45 h
Изпитание No 2 Съпътстващ турнир за юноши :: Тест: Индивидуален тест за юноши
Тест
26.08.2018 11.45 h
Изпитание No 3 Съпътстващ турнир за юноши :: Тест: Кюр – свободен стил – ниво Юноши
Тест
Съпътстващ турнир клас Т
24.08.2018 14.00 h
Изпитание No 1 Съпътстващ турнир клас Т :: Тест: Сен Жорж
Тест
25.08.2018 19.15 h
Изпитание No 2 Съпътстващ турнир клас Т :: Тест: Междинна категория № 1
Тест
26.08.2018 16.50 h
Изпитание No 3 съпътстващ турнир клас Т :: Тест: Кюр – свободен стил, МК1
Тест
Съпътстващ турнир пони ездачи
24.08.2018 15.20 h
Изпитание No 1 Съпътстващ турнир за пони ездачи :: Тест: ФЕИ тест за 4 годишни коне
Тест
25.08.2018 00.00 h
Изпитание No 2 Съпътстващ турнир за пони ездачи :: Тест: Втори тест за 4 годишни коне
Тест
26.08.2018 09.50 h
Изпитание No 3 Съпътстващ турнир за пони ездачи :: Тест: Предварителен тест за деца
Тест
24.08.2018-
26.08.2018
CEI 1*, CEI 2* 2 x 70 km
Издържливост
Topolcianky, SVK
CEI 1*, CEI 2* 2 x 70 km
25.08.2018-
26.08.2018
Турнир по покана
Прескачане
КСБ Ген. Крум Лекарски - Божурище
Programme
Пони и междинна категория
25.08.2018 10.00 h
Изпитание № 1 :: По член: 238.1.1 :: Височина: 70
Протокол
Паркур
26.08.2018 10.00 h
Изпитание № 5 :: По член: 238.1.1 :: Височина: 75
Протокол
Паркур
Отворен паркур за 4-годишни и по-възрстни коне, аматьори и деца с понита
25.08.2018 11.20 h
Изпитание No 2 :: По член: 274.5.6 :: Височина: 100
Протокол
Паркур
26.08.2018 00.00 h
Изпитание No 6 :: По член: 238.2.1 :: Височина: 105
Протокол
Паркур
5-годишни и по-възрастни коне и юноши до 14 години
25.08.2018 13.30 h
Изпитание No 3 :: По член: 274.5.6 :: Височина: 110
Протокол
Паркур
26.08.2018 00.00 h
Изпитание No 7 :: По член: 238.2.1 :: Височина: 115
Протокол
Паркур
5-годишни и по-възрастни коне
25.08.2018 15.10 h
Изпитание No 4 :: По член: 274.5.6 :: Височина: 120
Протокол
Паркур
26.08.2018 00.00 h
Изпитание No 8 :: По член: 238.2.2 :: Височина: 125
Протокол
Паркур
25.08.2018
Открит турнир
Прескачане
Кнежа
Programme
Изпитание No 1 Х паркур
Изпитание No 1 :: По член: :: Височина:
Протокол
Паркур
31.08.2018-
02.09.2018
Квалификация 30,40,60, 80км
Издържливост
Славейково / Гостилница
Квалификация na 40 km
01.09.2018 00.00 h
Изпитание No 1 Квалификация на 40 км ::
Маршрут
Квалификация на 60 км
01.09.2018 00.00 h
Изпитание No 2 Квалификация на 60 км ::
Маршрут
Квалификация на 80 км
01.09.2018 00.00 h
Изпитание No 3 Квалификация на 80 км ::
Маршрут
31.08.2018-
02.09.2018
Балкански шампионат деца, юноши,млади ездачи, мъже, жени
Прескачане
Zagreb, CRO
Programme
Балкански шампионат деца
07.09.2018-
09.09.2018
CEI 1*,2*, 3*
Издържливост
Buftea, ROU
CEI 1*,2*, 3*
07.09.2018-
09.09.2018
Държавно първенство клас Н, деца, юноши, пони и съпътстващи турнири
Обездка
КБ Фригопан
Programme
Клас Н: Млади коне 5 и 6 г годишни
08.09.2018 10.20 h
Предварителен тест за пет годишни коне :: Тест: Предварителен тест за пет годишни коне
Тест
09.09.2018 16.00 h
Трети тест за млади коне :: Тест: Трети тест за млади коне
Тест
Държавно първенство за пони ездачи
07.09.2018 16.15 h
FEI тест за 4 годишни коне :: Тест: ФЕИ тест за 4 годишни коне
Тест
08.09.2018 15.00 h
Втори тест за 4 г коне 2014 :: Тест: Втори тест за 4 годишни коне
Тест
09.09.2018 10.40 h
Предварителен тест за деца :: Тест: Предварителен тест за деца
Тест
Държавно първенство деца
07.09.2018 14.30 h
Предварителен тест за деца :: Тест: Предварителен тест за деца
Тест
08.09.2018 12.30 h
Отборен тест за деца :: Тест: Отборен тест за деца
Тест
09.09.2018 08.30 h
Индивидуален тест за деца :: Тест: Индивидуален тест за деца
Тест
Държавно първенство юноши/девойки
07.09.2018 17.30 h
Отборен тест за юноши :: Тест: Отборен тест за юноши
Тест
08.09.2018 16.00 h
Индивидуален тест за юноши :: Тест: Индивидуален тест за юноши
Тест
09.09.2018 12.00 h
Кюр / Свободен стил :: Тест: Кюр – свободен стил – ниво Юноши
Тест
Клас Т
07.09.2018 14.00 h
Сен Жорж :: Тест: Сен Жорж
Тест
08.09.2018 18.15 h
Междинна категория № 1 :: Тест: Междинна категория № 1
Протокол
Тест
09.09.2018 18.00 h
Кюр стил / Свободен :: Тест: Кюр – свободен стил, МК1
Тест
Клас Л и група Б
07.09.2018 19.30 h
Индивидуален тест за деца :: Тест: Индивидуален тест за деца
Тест
08.09.2018 12.10 h
Отборен тест за юноши :: Тест: Отборен тест за юноши
Протокол
Тест
09.09.2018 17.40 h
Предварителен тест за 7 годишни коне :: Тест: Предварителен тест за 7 годишни коне
Тест
Млади ездачи
07.09.2018 19.45 h
Отборен тест за млади ездачи :: Тест: Млади ездачи - Отборен тест
Тест
08.09.2018 00.00 h
Индивидуален тест за млади ездачи :: Тест: Млади ездачи- Индивидуален тест
Протокол
Тест
09.09.2018 18.25 h
Кюр / Свободен стил :: Тест: Млади ездачи- Кюр – свободен стил
Тест
Държавно първенство клас Н: 4 г коне и съпътстващ турнир за аматьори
08.09.2018 09.00 h
FEI тест за 4 годишни коне :: Тест: ФЕИ тест за 4 годишни коне
Тест
09.09.2018 14.20 h
Втори тест за 4 г коне 2014 :: Тест: Втори тест за 4 годишни коне
Тест
14.09.2018-
15.09.2018
Национален турнир - двудневен
Всестранна езда
Хиподрум Русе
Programme
Клас Деца и аматьори
14.09.2018 09.00 h
Изпитание No 1 Обездка за всестранна езда клас деца и аматьори :: Тест: Отборен тест за деца
Тест
14.09.2018 16.00 h
Изпитание No 2 прескачане на препятствия за всестранна езда :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: 90
Протокол
Паркур
15.09.2018 09.00 h
Изпитание No 3 Крос кънтри тест за деца и аматьори :: По член: Крос :: Височина: 80 см
Протокол
Паркур
Изпитание по всестранна езда за 4 годишни коне
14.09.2018 10.05 h
Изпитание No 1 Обездка за всестранна езда клас 4 годишни коне :: Тест: Втори тест за 4 годишни коне
Тест
14.09.2018 00.00 h
Изпитание No 2 прескачане на препятствия за всестранна езда :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: 90
Протокол
Паркур
15.09.2018 09.40 h
Изпитание No 3 Крос кънтри тест за 4 годишни коне :: По член: Крос :: Височина: 80
Протокол
Паркур
Клас 5 годишни Коне, група Б и юноши 15 год.
14.09.2018 10.30 h
Изпитание No 1 Обездка за всестранна езда клас Н 5 годишни коне и юноши 15 год. :: Тест: Интро
Тест
14.09.2018 00.00 h
Изпитание No 2 прескачане на препятствия за всестрнна езда клас 5 годишни коне :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: 110 см
Протокол
Паркур
15.09.2018 10.00 h
Изпитание No 3 Крос кънтри тест за 5 годишни коне :: По член: Крос :: Височина: 90 см
Протокол
Паркур
Клас Интро
14.09.2018 10.55 h
Изпитание No 1 Обездка за всестранна езда клас Интро :: Тест: Интро
Тест
14.09.2018 00.00 h
Изпитание No 2 праскачане на препятствия за всестранна езда клас Интро :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: 110
Протокол
Паркур
15.09.2018 10.30 h
Изпитание No 3 Крос кънтри тест клас Интро :: По член: Крос :: Височина: 105 см
Протокол
Паркур
CNC 1* и юноши 18 год
14.09.2018 11.30 h
Изпитание No 1 Обездка за всестранна езда клас 1* и юноши 18 год :: Тест: 1* B
Тест
14.09.2018 18.00 h
Изпитание No 2 прескачане на препятствия за всестранна езда :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: 110
Протокол
Паркур
15.09.2018 11.00 h
Изпитание No 3 Крос Кънтри тест за 1* :: По член: Крос :: Височина: 110
Протокол
Паркур
15.09.2018-
16.09.2018
Турнир по покана
Ботаническа градина - Варна
28.09.2018-
30.09.2018
CH-M-Young horses 7 y
Издържливост
Samorin, SVK
28.09.2018
Квалификация за ДП
Прескачане
КБ Фригопан
Programme
Квалификация за ДП
Клас Н: Млади коне 4 г. коне (квалификация) и съпътстващи турнири за деца и аматьори
28.09.2018 11.00 h
Клас Н: Млади коне 4 г. коне (квалификация) и съпътстващи турнири за деца и аматьори :: По член: 238.2.2 директен бараж :: Височина: 100
Паркур
Клас Н: Млади коне 5 г. коне (квалификация) и съпътстващи турнири за деца, юноши до 15 г. и аматьори
28.09.2018 12.00 h
Клас Н: Млади коне 5 г. коне (квалификация) и съпътстващи турнири за деца, юноши до 15 г. и аматьори :: По член: Паркур за стил :: Височина: 115
Паркур
Клас Л: 6 г. коне (квалификация) и съпътстващ за юноши 14/18 г. и група Б
28.09.2018 13.30 h
Клас Л: 6 г. коне (квалификация) и съпътстващ за юноши 14/18 г. и група Б :: По член: 274.5.6 :: Височина: 125
Паркур
Клас Л: 7 г. коне - ( квалификация) и съпътстващ турнир за юноши до 18 г.
28.09.2018 00.00 h
Клас Л: 7 г. коне - ( квалификация) и съпътстващ турнир за юноши до 18 г. :: По член: 274.5.6 :: Височина: 130
Паркур
Клас Т: съпътстващ турнир
28.09.2018 00.00 h
Клас Т: съпътстващ турнир :: По член: 238.2.1 :: Височина: 140
Протокол
Паркур
28.09.2018-
30.09.2018
CCI1*, CCI2*, CCI3*
Всестранна езда
Floresti, ROU
Всестранна езда
Изпитание No 1 :: Тест:
Протокол
Тест
29.09.2018-
30.09.2018
Турнир по покана
Прескачане
КБ Фригопан
Programme
Паркур на понита и големи коне
29.09.2018 09.00 h
Изпитание No 1: Паркур за понита и големи коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 60
Паркур
30.09.2018 09.00 h
Изпитание No 5: Паркур на понита и големи коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 65/70
Паркур
Паркур за 4 год. коне, деца и аматьори.
29.09.2018 10.30 h
Изпитание No 2: Паркур за 4 год. коне, деца и аматьори :: По член: 274.5.6 :: Височина: 100
Паркур
30.09.2018 10.30 h
Изпитание No 6: Купа „Хисар“ за 4 год. коне, деца и аматьори :: По член: 238.2.2 :: Височина: 100/105
Паркур
Паркур за 5 год. и по-възрастни коне, деца, юноши и аматьори
29.09.2018 14.45 h
Изпитание No 3: Паркур за 5 год. и по-възрастни коне :: По член: 238.2.1 :: Височина: 110
Паркур
30.09.2018 14.45 h
Изпитание No 7: Купа „Краси“ за 5 год. и по-възрастни коне, деца, юноши и аматьори :: По член: 238.2.2 :: Височина: 110/115
Паркур
Паркур за 6 год. и по-възрастни коне, юноши и деца
29.09.2018 18.30 h
Изпитание No 4: Приз „Пълдин“- 6 год. и по-възрастни коне, юноши и деца :: По член: 274.5.6 :: Височина: 125/130
Паркур
30.09.2018 18.30 h
Изпитание No 8: Приз „Фригопан“ за 6 год. и по-възрастни коне и юноши :: По член: 238.2.2 :: Височина: 130/135
Паркур
05.10.2018-
07.10.2018
CEI 1*, CEI 2* 2 x 70 km
Издържливост
Topolcianky, SVK
CEI 1*, CEI 2* 2 x 70 km
06.10.2018-
07.10.2018
Турнир по покана
Прескачане
СК Тракиец - с. Житница
Programme
Отворен паркур, деца и пони ездачи
06.10.2018 10.00 h
Изпитание No 1 Отворен паркур, деца и пони ездачи :: По член: 238.1.1 :: Височина: 65 см
Паркур
07.10.2018 09.00 h
Изпитание No 6 Отворен паркур, деца и пони ездачи :: По член: 238.1.1 :: Височина: 65 см
Паркур
Паркур за 4/5 годишни коне деца и аматьори
06.10.2018 11.10 h
Изпитание No 2 Паркур за 4/5 годишни коне деца и аматьори :: По член: 238.2.1 :: Височина: 100/105 см
Паркур
06.10.2018 00.00 h
Изпитание No 7 Паркур за 4/5 годишни коне деца и аматьори :: По член: 274.5.6 :: Височина: 105/110см
Паркур
Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и деца
06.10.2018 13.30 h
Изпитание No 3 Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и деца :: По член: 238.2.1 :: Височина: 110см
Паркур
07.10.2018 00.00 h
Изпитание No 8 Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и деца :: По член: 274.5.6 :: Височина: 115 см
Паркур
Паркур за 6 годишни и по-възрастни коне и юноши
06.10.2018 15.15 h
Изпитание No 4 Паркур за 6 годишни и по-възрастни коне и юноши :: По член: 238.2.1 :: Височина: 120 см
Паркур
07.10.2018 00.00 h
Изпитание No 9 Паркур за 6 годишни и по-възрастни коне и юноши :: По член: 274.5.6 :: Височина: 125 см
Паркур
Паркур за 7 годишни и по-възрастни коне
06.10.2018 17.00 h
Изпитание No 5 Паркур за 7 годишни и по-възрастни коне :: По член: 238.2.1 :: Височина: 135 см
Паркур
07.10.2018 00.00 h
Изпитание No 10 ГРАНД ПРИ ЖИТНИЦА - Паркур за 7 годишни и по-възрастни коне :: По член: 238.2.2 :: Височина: 140 см
Паркур
08.10.2018-
10.10.2018
Young Riders Academy
СК Тракиец - с. Житница