Квалификация за ДП
Клас Н: Млади коне 4 г. коне (квалификация) и съпътстващи турнири за деца и аматьори
Клас Н: Млади коне 5 г. коне (квалификация) и съпътстващи турнири за деца, юноши до 15 г. и аматьори
Клас Л: 6 г. коне (квалификация) и съпътстващ за юноши 14/18 г. и група Б
Клас Л: 6 г. коне (квалификация) и съпътстващ за юноши 14/18 г. и група Б
Клас Л: 7 г. коне - ( квалификация) и съпътстващ турнир за юноши до 18 г.
Клас Т: съпътстващ турнир
Заявки
Нов турнир
Календар
СТАРТОВ ЛИСТ :: Клас Л: 6 г. коне (квалификация) и съпътстващ за юноши 14/18 г. и група Б
N
Състезател
Кон
Год.
Клуб
Категория
Check1
1
Ленко Ангелов
Карисима
2012
БОЛКАНХОРСИС
Мъже/Жени
Check1
2
Светлин Иванов
Арко
2012
МАРЕК
Мъже/Жени
Check1
3
Андреана Добрева
Каре Дю Руе
2012
ГЕНЕРАЛКРУМ...
Мъже/Жени
Check1
4
Станислав Недев
Персей
2012
ШУМЕНККС
Мъже/Жени
Check1
5
Валентин Спасов
Айсберг
2004
ТРАКЕНЕН
Мъже/Жени