КАЛЕНДАР
Pdf_calendar
Дата
Прояви
Дисциплини
Спортна база
Документи
06.05.2019
Турнир по покана
Прескачане
Бутан
Programme
Турнир
07.05.2019-
09.05.2019
Young Riders Academy
СК Тракиец - с. Житница
10.05.2019-
12.05.2019
Международен турнир CEI 1*,2*, 3*
Издържливост
Samorin, SVK
Международен турнир
10.05.2019-
12.05.2019
ДП клас Т и Група Б и млади ездачи
Прескачане
СК Тракиец - с. Житница
Programme
ДП клас Т
10.05.2019 00.00 h
Изпитание No 2 ДП клас Т :: По член: 239 :: Височина: 135 см
Паркур
11.05.2019 00.00 h
Изпитание No 6 ДП Клас Т :: По член: 238.2.1 :: Височина: 140-145 см
Паркур
12.05.2019 00.00 h
Изпитание No 8 ДП Клас Т :: По член: 273.3.3 :: Височина: 145 см
Паркур
ДП група Б
10.05.2019 14.30 h
Изпитание No 1 ДП клас Л - група Б :: По член: 238.2.1 :: Височина: 120 см
Паркур
11.05.2019 14.00 h
Изпитание No 4 ДП клас Л- група Б :: По член: 238.2.1 :: Височина: 120-125 см
Паркур
12.05.2019 13.00 h
Изпитание No 7 ДП клас Л- група Б :: По член: 238.2.2 :: Височина: 125-130 см
Паркур
ДП Млади ездачи
10.05.2019 00.00 h
Изпитание No 3 ДП Млади ездачи :: По член: 239 :: Височина: 125 см
Паркур
11.05.2019 00.00 h
Изпитание No 5 ДП Млади ездачи :: По член: 238.2.1 :: Височина: 130-135 см
Паркур
12.05.2019 00.00 h
Изпитание No 9 ДП Млади ездачи :: По член: 273.3.3 :: Височина: 135 см
Паркур
11.05.2019-
12.05.2019
Турнир по обездка
Обездка
КСБ Хан Аспарух - София
Programme
11.05.2019-
12.05.2019
Открит турнир
Прескачане
СК Тракиец - с. Житница
Programme
Паркур за 4 годишни и по-възрастни коне, деца и понита
11.05.2019 09.00 h
Изпитание No 1 Паркур за 4 годишни и по-възрастни коне, деца и понита :: По член: 238.1.1 :: Височина: 65 см
Паркур
12.05.2019 09.00 h
Изпитание No 4 Паркур за 4 годишни и по-възрастни коне, деца и понита :: По член: 238.1.1 :: Височина: 70 см
Паркур
Паркур за 4/5 годишни коне деца и аматьори
11.05.2019 00.00 h
Изпитание No 2 Паркур за 4/5 годишни коне деца и аматьори :: По член: 238.2.1 :: Височина: 95/105 см
Паркур
12.05.2019 00.00 h
Изпитание No 5 Паркур за 4/5 годишни коне деца и аматьори :: По член: 238.2.1 :: Височина: 100/110 см
Паркур
Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и юноши
11.05.2019 00.00 h
Изпитание No 3 Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и юноши :: По член: 238.2.1 :: Височина: 110 см
Паркур
12.05.2019 00.00 h
Изпитание No 6 Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и юноши :: По член: 274.2 :: Височина: 115 см
Паркур
16.05.2019-
18.05.2019
ДП 2* и Брийдинг турнир организиран от НАК
Издържливост
КСБ Кабиюк
ДП 2* и Брийдинг турнир организиран от НАК
Изпитание No 1 ::
Маршрут
Квалификация на 40 км
Изпитание No 1 ::
Протокол
Маршрут
Квалификация на 60 км
Изпитание No 1 ::
Маршрут
Квалификация на 80 км
Изпитание No 1 ::
Маршрут
17.05.2019-
19.05.2019
Международен турнир CEI 1*,2*, 3*
Издържливост
КСБ Кабиюк
CEI1*
Изпитание No 1 ::
Маршрут
CEI2*
Изпитание No 1 ::
Маршрут
CEI3*
Изпитание No 1 ::
Маршрут
17.05.2019-
19.05.2019
Международен турнир CCI1*-Intro (A), CCI2*-L (A), CCI3*-L (A), CCI4*-L (A)
Всестранна езда
Dunakeszi, HUN
Международен турнир
18.05.2019
Купа София
Прескачане
София
Programme
Паркур за деца и пони ездачи
18.05.2019 00.00 h
Изпитание No 1 :: По член: 238.1.1 :: Височина: 90 /110
Протокол
Паркур
Купа София
18.05.2019 00.00 h
Изпитание No 2 Купа София :: По член: 273.3.3 :: Височина: 140 см
Паркур
19.05.2019
Турнир по покана
Прескачане
КСБ Ген. Крум Лекарски - Божурище
Programme
Междинна категория
19.05.2019 10.00 h
Изпитание No 1 :: По член: 238.1.1 :: Височина: 60/70 см
Протокол
Паркур
Отворен - 4 год. и по-възрастни коне, аматьори и деца с понита
19.05.2019 11.30 h
Изпитание No 2 :: По член: 274.2 :: Височина: 100/105 см
Паркур
Отворен - 5 год. и по-възрастни коне и юноши до 14г.
19.05.2019 13.45 h
Изпитание No 3 :: По член: 274.2 :: Височина: 110/115 см
Паркур
Отворен - 5 год. и по-възрастни коне
19.05.2019 16.15 h
Изпитание No 4 :: По член: 238.2.1 :: Височина: 120
Паркур
25.05.2019
Квалификaция за ДП
Прескачане
Кнежа
Programme
Клас Пони ездачи
25.05.2019 10.30 h
Изпитание No 1 :: По член: 238.1.1 :: Височина: 70
Протокол
Паркур
Квалификaция млади коне 4 годишни и съпътстващ турнир за деца и аматьори
25.05.2019 11.00 h
Изпитание No 2 Квалификaция млади коне 4 годишни и съпътстващ турнир за деца и аматьори :: По член: 238.2.2 директен бараж :: Височина: 95 см
Паркур
Квалификация млади коне 5 годишни, деца и аматьори
25.05.2019 00.00 h
Изпитание No 3 Квалификация млади коне 5 годишни, деца и аматьори :: По член: 238.2.2 директен бараж :: Височина: 110 см
Паркур
Квалификация 6 годишни коне, юноши 18 години
25.05.2019 00.00 h
Изпитание No 4 Квалификация 6 годишни коне, юноши 18 години :: По член: 274.2 :: Височина: 120 см
Паркур
Съпътстващ турнир клас Л група Б
25.05.2019 00.00 h
Изпитание No Съпътстващ турнир клас Л група Б :: По член: 274.2 :: Височина: 120
Паркур
Квалификация за 7 годишни коне и съпътстващ за юноши 18 год.
25.05.2019 00.00 h
Изпитание No 6 Квалификация за 7 годишни коне и съпътстващ за юноши 18 год. :: По член: 274.2 :: Височина: 125 см
Протокол
Паркур
25.05.2019
Турнир по покана
Прескачане
Малка Смолница
Programme
Турнир
Изп.1: Х - паркур
25.05.2019 11.00 h
Изпитание No 1 :: По член: 238.1.1 :: Височина: 50 см
Протокол
Паркур
Изп. 2: 4 и 5 год. коне, юноши до 14 год. и аматьори
25.05.2019 00.00 h
Изпитание No 1 :: По член: 238.2.1 :: Височина: 90/100
Протокол
Паркур
Изп.3: 5 год. и по-възрастни коне
25.05.2019 00.00 h
Изпитание No 1 :: По член: 274.2 :: Височина: 115
Протокол
Паркур
Изп. 4: 6 год. и по-възрастни коне
25.05.2019 00.00 h
Изпитание No 1 :: По член: 238.2.2 :: Височина: 125
Протокол
Паркур
27.05.2019-
31.05.2019
FEI курс за треньори level 1
КБ Фригопан
31.05.2019-
02.06.2019
Международен турнир CEI 1*,2*,3 *
Издържливост
Solt, HUN
Международен турнир
31.05.2019-
02.06.2019
Международен турнир CCI2*-S, CCI3*-S
Всестранна езда
Feldbach, AUT
Международен турнир
01.06.2019-
02.06.2019
Лига по прескачане на препятствия "Краси"
Прескачане
КБ Фригопан
Programme Application_form
Х - паркур
01.06.2019 10.00 h
Изпитание No 1 :: По член: 238.1.1 :: Височина: 50
Паркур
02.06.2019 09.00 h
Изпитание No 6 :: По член: 238.1.1 :: Височина: 60
Паркур
Паркур за понита и големи коне
01.06.2019 11.00 h
Изпитание No 2 :: По член: 238.1.1 :: Височина: 60/65
Паркур
02.06.2019 09.45 h
Изпитание No 7 :: По член: 238.1.1 :: Височина: 70
Паркур
4/5 год. коне, деца и аматьори
01.06.2019 12.30 h
Изпитание No 3 :: По член: 274.2 :: Височина: 90/100
Паркур
02.06.2019 11.30 h
Изпитание No 8 :: По член: 238.2.1 :: Височина: 95/105
Паркур
5 год. и по-възрастни коне, деца и юноши
01.06.2019 15.00 h
Изпитание No 4 :: По член: 238.2.1 :: Височина: 110
Паркур
02.06.2019 14.30 h
Изпитание No 9 :: По член: 274.5.6 :: Височина: 115
Паркур
6 год. и по-възрастни коне
01.06.2019 17.30 h
Изпитание No 5 :: По член: 238.2.1 :: Височина: 125
Паркур
02.06.2019 17.30 h
Изпитание No 10 :: По член: 238.2.2 :: Височина: 130
Паркур
07.06.2019-
09.06.2019
Квалификaция 30, 40, 60, 80 км
Издържливост
Варна
Programme
Изпиитание на 30 км
Изпитание No 1 млади коне ::
Маршрут
Изпитание No 2 деца ::
Маршрут
Изпитание 40 км
Изпитание No 1 ::
Маршрут
Изпитание на 60 км
Изпитание No 1 ::
Маршрут
Изпитание на 80 км
Изпитание No 1 ::
Маршрут
07.06.2019-
09.06.2019
Международен турнир CDI1 *
Обездка
КБ Фригопан
Programme
CDICh - A
07.06.2019 08.30 h
Competition No 1 CDICh - Children Preliminary A competition :: Тест: Предварителен тест за деца
Тест
08.06.2019 08.30 h
Competition No 5 Children Team Competition :: Тест: Отборен тест за деца
Тест
09.06.2019 09.00 h
Competition 9 Children Individual Competition :: Тест: Индивидуален тест за деца
Тест
CDIJ - Tsaratsovo
07.06.2019 10.20 h
Competition No 2 Junior Team Competition :: Тест: Отборен тест за юноши
Тест
08.06.2019 11.00 h
Competition 6 Juniors Individual Competition :: Тест: Индивидуален тест за юноши
Тест
09.06.2019 11.10 h
Competition 10 Juniors Freestyle Competition :: Тест: Кюр – свободен стил – ниво Юноши
Тест
CDIY - Tsaratsovo
07.06.2019 11.40 h
Competition No 3 Young Riders Team Competition :: Тест: Млади ездачи - Отборен тест
Тест
08.06.2019 12.30 h
Competition 7 Young Riders Individual Competition :: Тест: Млади ездачи- Индивидуален тест
Тест
09.06.2019 12.50 h
Competition 11 Young Riders Freestyle Competition :: Тест: Млади ездачи- Кюр – свободен стил
Тест
CDI1* - Tsaratsovo
07.06.2019 12.50 h
Competition No 4 Prix St. Georges Competition :: Тест: Сен Жорж
Тест
08.06.2019 14.00 h
Competition No 8 Intermediate I :: Тест: Междинна категория № 1
Тест
09.06.2019 14.00 h
Competition No 12 Intermediate I Freestyle test :: Тест: Кюр – свободен стил, МК1
Тест
07.06.2019-
09.06.2019
ДП клас Т и Млади ездачи
Обездка
КБ Фригопан
Programme
Съпътстващ Турнир Клас Л
07.06.2019 15.00 h
Изпитание No 1Съпътстващ турнир клас Л - Индивидуален тест за деца :: Тест: Индивидуален тест за деца
Тест
08.06.2019 16.30 h
Изпитание No 2 Съпътстваш турнир Клас Л - отборен тест за юноши :: Тест: Отборен тест за юноши
Тест
09.06.2019 08.00 h
Изпитание No 3 Съпътстващ туирнир Клас Л - предварителен тест за 7 годишни коне :: Тест: Предварителен тест за 7 годишни коне
Тест
Съпътстващ Турнир Клас Л-група Б
07.06.2019 00.00 h
Изпитание No 1 Съпътстващ Турнир Клас Л-група Б :: Тест: Индивидуален тест за деца
Протокол
Тест
08.06.2019 00.00 h
Изпитание No 2 Съпътстващ Турнир Клас Л-група Б :: Тест: Отборен тест за юноши
Протокол
Тест
Изпитание No 3 Съпътстващ Турнир Клас Л-група Б :: Тест: Предварителен тест за 7 годишни коне
Протокол
Тест
Съпътстващ турнир Клас Пони
07.06.2019 16.00 h
Изпитание No 1 Съпътстващ турнир Клас Пони :: Тест: ФЕИ тест за 4 годишни коне
Протокол
Тест
08.06.2019 17.10 h
Изпитание No 2 Съпътстващ турнир Клас Пони :: Тест: Втори тест за 4 годишни коне
Протокол
Тест
09.06.2019 00.00 h
Изпитание No 3 Съпътстващ турнир Клас Пони :: Тест: Предварителен тест за деца
Протокол
Тест
Съпътсваш турнир клас Н - 4 годишни коне
07.06.2019 16.00 h
Изпитание No 1 Съпътсваш турнир клас Н - 4 годишни коне :: Тест: ФЕИ тест за 4 годишни коне
Протокол
Тест
08.06.2019 17.18 h
Изпитание No 2 Съпътсваш турнир клас Н - 4 годишни коне :: Тест: Втори тест за 4 годишни коне
Протокол
Тест
Съпътсваш турнир клас Н - 5/6 годишни коне и аматьори
07.06.2019 16.30 h
Изпитание No 1 Съпътсваш турнир клас Н - 5/6 годишни коне и аматьори :: Тест: Предварителен тест за пет годишни коне
Тест
08.06.2019 17.50 h
Изпитание No 2 Съпътсваш турнир клас Н - 5/6 годишни коне и аматьори :: Тест: Трети тест за млади коне
Тест