Клас Пони ездачи
Изпитание No 1
Квалификaция млади коне 4 годишни и съпътстващ турнир за деца и аматьори
Квалификация млади коне 5 годишни, деца и аматьори
Квалификация 6 годишни коне, юноши 18 години
Съпътстващ турнир клас Л група Б
Квалификация за 7 годишни коне и съпътстващ за юноши 18 год.
Заявки
Нов турнир
Календар
СТАРТОВ ЛИСТ :: Изпитание No 1
N
Състезател
Кон
Год.
Клуб
Категория
Check1
1
Мария Крумова
Кави
2012
ВЪРШЕЦ2014
Юн./Дев. 14 г.
Check1
2
Петя Съйнова
Голда
2010
БУТАН
Юн./Дев. 14 г.
Check1
3
Джорджия Младенчева
Мерзух
2002
БУТАН
Юн./Дев. 14 г.
Check1
4
Мария Крумова
Вилвет принцес
2010
ВЪРШЕЦ2014
Юн./Дев. 14 г.