КАЛЕНДАР
Pdf_calendar
Дата
Прояви
Дисциплини
Спортна база
Документи
25.09.2021
Турнир по покана
Прескачане
Хиподрум Русе
02.10.2021-
03.10.2021
Турнир по покана
Прескачане
КБ Фригопан
15.10.2021-
17.10.2021
ДП Млади коне и съпътстващи турнири
Прескачане
СК Тракиец - с. Житница
22.10.2021-
24.10.2021
Купа Република България
Прескачане
КСБ Ген. Крум Лекарски - Божурище
01.05.2021
Открит турнир по прескачане и обездка в памет на Емил Богданов
Прескачане
КСБ Хан Аспарух - София
Х Паркур
01.05.2021 00.00 h
Изпитание No 2 Х Паркур :: По член: 238.1.1 :: Височина: 40 см
Протокол
Паркур
Паркур за 4 год. коне, деца и аматьори
01.05.2021 00.00 h
Изпитание No 3 Паркур за 4 год. коне, деца и аматьори :: По член: 238.2.1 :: Височина: 90
Протокол
Паркур
01.05.2021 00.00 h
Изпитание No 3А Паркур за 4 год. коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 90 см
Протокол
Паркур
Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне
01.05.2021 00.00 h
Изпитание No 4 Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне :: По член: 238.2.1 :: Височина: 110 см
Протокол
Паркур
Паркур за 6 годишни и по-възрастни коне
01.05.2021 00.00 h
Изпитание No 5 Паркур за 6 годишни и по-възрастни коне :: По член: 238.2.1 :: Височина: 120 см
Протокол
Паркур
15.05.2021-
16.05.2021
Турнир по покана
Прескачане
СК Тракиец - с. Житница
Отворен паркур, деца и пони ездачи
15.05.2021 10.00 h
Изпитание No 1 Отворен паркур, деца и пони ездачи :: По член: 238.1.1 :: Височина: 60 см
Паркур
16.05.2021 09.00 h
Изпитание No 7 Отворен паркур, деца и пони ездачи :: По член: 238.1.1 :: Височина: 65 см
Паркур
Паркур за деца и аматьори
15.05.2021 00.00 h
Изпитание No 2 Паркур за деца и аматьори :: По член: 274.5.6 :: Височина: 90 см
Паркур
16.05.2021 00.00 h
Изпитание No 8 Паркур за деца и аматьори :: По член: 274.2 :: Височина: 95 см
Паркур
Паркур за 4/5 годишни коне
15.05.2021 00.00 h
Изпитание No 3 Паркур за 4/5 годишни коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 90/100 см
Паркур
16.05.2021 00.00 h
Изпитание No 9 Паркур за 4/5 годишни коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 95/105 см
Паркур
Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и деца
15.05.2021 00.00 h
Изпитание No 4 Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и деца :: По член: 274.5.6 :: Височина: 110 см
Паркур
16.05.2021 00.00 h
Изпитание No 10 Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и деца :: По член: 238.2.1 :: Височина: 115 см
Паркур
Паркур за 6 годишни и по-възрастни коне, деца и юноши
15.05.2021 00.00 h
Изпитание No 5 Паркур за 6 годишни и по-възрастни коне, деца и юноши :: По член: 238.2.1 :: Височина: 120 см
Паркур
16.05.2021 00.00 h
Изпитание No 11 Паркур за 6 годишни и по-възрастни коне, деца и юноши :: По член: 274.2 :: Височина: 125 см
Паркур
Паркур за 7 годишни и по-възрастни коне
15.05.2021 00.00 h
Изпитание No 6 Паркур за 7 годишни и по-възрастни коне :: По член: 238.2.1 :: Височина: 130 см
Паркур
16.05.2021 00.00 h
Изпитание No 12 Паркур за 7 годишни и по-възрастни коне :: По член: 238.2.2 :: Височина: 135 см
Паркур
08.05.2021-
09.05.2021
Турнир по покана
Прескачане
КБ Фригопан
Х - паркур
08.05.2021 10.00 h
Изпитание No 1 Х паркур :: По член: 238.1.1 :: Височина: 60 см
Паркур
09.05.2021 08.00 h
Изпитание No 7 Х паркур :: По член: 238.1.1 :: Височина: 65 см
Паркур
Междинна категория
08.05.2021 11.30 h
Изпитание No 2 Междинна категория :: По член: 238.1.1 :: Височина: 80
Паркур
09.05.2021 09.20 h
Изпитание No 8 Междинна категория :: По член: 238.1.1 :: Височина: 85 см
Паркур
Паркур за 4/5 год. коне, деца и аматьори
08.05.2021 13.10 h
Изпитание No 3 4/5 год. коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 95/ 105 см
Паркур
08.05.2021 00.00 h
Изпитание No 3 Юноши до 14 год и аматьори :: По член: 238.2.1 :: Височина: 95 см
Паркур
09.05.2021 11.00 h
Изпитание No 9 4/5 год. коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 100/ 110 см
Паркур
09.05.2021 00.00 h
Изпитание No 9 Юноши до 14 год. и аматьори :: По член: 238.2.1 :: Височина: 100 см
Паркур
Отворен паркур за 5 год. и по-възрастни коне, юноши до 14 год. и аматьори
08.05.2021 15.45 h
Изпитание No 4 Отворен паркур за 5 год. и по - възрастни коне, юноши до 14 год. и аматьори :: По член: 274.2 :: Височина: 110 см
Паркур
09.05.2021 13.30 h
Изпитание No 10 Отворен паркур за 5 год. и по - възрастни коне, юноши до 14 год. и аматьори :: По член: 238.2.1 :: Височина: 115 см
Паркур
Отворен паркур за 5 год. и по - възрастни коне, юноши до 14 год. и юноши 18 год.
08.05.2021 18.10 h
Изпитание No 5 Отворен паркур за 5 год. и по - възрастни коне, юноши до 14 год. и юноши 18 год. :: По член: 274.2 :: Височина: 120 см
Паркур
09.05.2021 16.00 h
Изпитание No 11 Отворен паркур за 5 год. и по - възрастни коне, юноши до 14 год. и юноши 18 год. :: По член: 238.2.1 :: Височина: 125 см
Паркур
Отворен паркур за 6 год. и по - възрастни коне
08.05.2021 19.40 h
Изпитание No 6 Отворен паркур за 6 год. и по - възрастни коне :: По член: 238.2.1 :: Височина: 130 см
Паркур
09.05.2021 17.20 h
Изпитание No 12 Отворен паркур за 6 год. и по - възрастни коне :: По член: 238.2.2 :: Височина: 135 см
Паркур
22.05.2021-
23.05.2021
Турнир по покана
Прескачане
КСБ Ген. Крум Лекарски - Божурище
Х паркур
22.05.2021 10.00 h
Изпитание No 1 Х паркур :: По член: 238.1.1 :: Височина: 60 см
Паркур
23.05.2021 09.00 h
Изпитание No 7 Х паркур :: По член: 238.1.1 :: Височина: 65 см
Паркур
Междинна категория
22.05.2021 11.20 h
Изпитание No 2 Междинна категория :: По член: 238.1.1 :: Височина: 80 см
Паркур
23.05.2021 10.20 h
Изпитание No 8 Междинна категория :: По член: 238.1.1 :: Височина: 85 см
Паркур
Паркур за 4 год. коне
22.05.2021 12.50 h
Изпитание No 3 4 год. коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 95 см
Паркур
23.05.2021 12.00 h
Изпитание No 9 4 год. коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 100 см
Паркур
Паркур за юноши до 14 год. и аматьори
22.05.2021 00.00 h
Изпитание No 3А Юноши до 14 год. и аматьори :: По член: 274.2 :: Височина: 100 см
Паркур
23.05.2021 00.00 h
Изпитание No 9А Юноши до 14 год. и аматьори :: По член: 274.2 :: Височина: 105 см
Паркур
Отворен паркур за 5 год. и по-възрастни коне, юноши до 14 год. и аматьори
22.05.2021 15.00 h
Изпитание No 4 - 5 год. и по-възрастни коне, юноши до 14 год. и аматьори :: По член: 274.2 :: Височина: 110 см
Паркур
23.05.2021 14.30 h
Изпитание No 10 - 5 год. и по-възрастни коне, юноши до 14 год. и аматьори :: По член: 238.2.1 :: Височина: 115 см
Паркур
Отворен паркур за 5 год. и по-възрастни коне, юноши до 14 год. и юноши 18 год.
22.05.2021 17.00 h
Изпитание No 5 - 5 год. и по-възрастни коне, юноши до 14 год. и юноши 18 год. :: По член: 238.2.1 :: Височина: 120 см
Паркур
23.05.2021 16.20 h
Изпитание No 11 - 6 год. и по -възрастни коне, юноши до 14 год и юноши до 18 год. :: По член: 238.2.1 :: Височина: 125 см
Паркур
Отворен паркур за 6 год. и по-възрастни коне
22.05.2021 18.30 h
Изпитание No 6 Отворен паркур - 6 год. и по-възрастни коне :: По член: 238.2.1 :: Височина: 130 см
Паркур
23.05.2021 18.00 h
Изпитание No 12 Отворен паркур - 6 год. и по-възрастни коне :: По член: 238.2.2 :: Височина: 135 см
Паркур
17.07.2021-
18.07.2021
Турнир по покана
Прескачане
КБ Фригопан
Х Паркур
17.07.2021 10.00 h
Изпитание No 1 Х Паркур :: По член: 238.1.1 :: Височина: 60 см
Паркур
18.07.2021 08.00 h
Изпитание No 7 Х Паркур :: По член: 238.1.1 :: Височина: 65 см
Паркур
Междинна Категория
17.07.2021 00.00 h
Изпитание No 2 Междинна Категория :: По член: 238.1.1 :: Височина: 80 см
Паркур
18.07.2021 09.15 h
Изпитание No 8 Междинна Категория :: По член: 238.1.1 :: Височина: 85 см
Протокол
Паркур
Паркур за 4/5 годишни коне, юноши до 14 год. и аматьори
17.07.2021 00.00 h
Изпитание No 3 Паркур за 4/5 годишни коне, юноши до 14 год. и аматьори :: По член: 238.2.1 :: Височина: 100-110 см
Паркур
17.07.2021 00.00 h
Изпитание No 3 паркур за 4/5 годишни коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 100-110 см
Паркур
18.07.2021 10.30 h
Изпитание No 9 Паркур за 4/5 годишни коне, юноши до 14 год. и аматьори :: По член: 238.2.1 :: Височина: 100-110 см
Паркур
18.07.2021 00.00 h
Изпитание No 9 паркур за 4/5 год коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 10-110 см
Паркур
Отворен паркур за 5 годишни по-възрастни коне, юноши до 14 години и аматьори
17.07.2021 16.10 h
Изпитание No 4 Отворен паркур за 5 годишни по-възрастни коне, юноши до 14 години и аматьори :: По член: 274.2 :: Височина: 110/115 см
Паркур
18.07.2021 13.45 h
Изпитание No 10 Отворен паркур за 5 годишни по-възрастни коне, юноши до 14 години и аматьори :: По член: 238.2.1 :: Височина: 115 см
Паркур
Отворен паркур за 5 годишни по-възрастни коне, юноши до 14 години и юноши до 18 год
17.07.2021 18.30 h
Изпитание No 5 Отворен паркур за 5 годишни по-възрастни коне, юноши до 14 години и юноши до 18 год :: По член: 274.2 :: Височина: 120/125 см
Паркур
18.07.2021 15.40 h
Изпитание No 11 Отворен паркур за 5 годишни по-възрастни коне, юноши до 14 години и юноши до 18 год :: По член: 238.2.1 :: Височина: 125 см
Паркур
Отворен паркур за 6 годишни и по-възрастни коне
17.07.2021 20.10 h
Изпитание No 6 Отворен паркур за 6 годишни и по-възрастни коне :: По член: 238.2.1 :: Височина: 130 см
Паркур
18.07.2021 17.00 h
Изпитание No 12 Отворен паркур за 6 годишни и по-възрастни коне :: По член: 238.2.2 :: Височина: 135 см
Паркур
06.11.2021-
07.11.2021
Турнир по покана
Прескачане
КБ Фригопан
03.07.2021
Турнир по покана
Прескачане
Хиподрум - Шумен
Х паркур
03.07.2021 10.30 h
Изпитание No 1 :: По член: 238.1.1 :: Височина: 60 см
Паркур
Пони паркур и юноши до 14 год.
03.07.2021 00.00 h
Изпитание No 2 :: По член: 238.1.1 :: Височина: 70 см
Паркур
Паркур за 4 год. коне
03.07.2021 00.00 h
Изпитание No 3А :: По член: 238.1.1 :: Височина: 95 см
Паркур
Паркур за юноши 14 год. и аматьори
03.07.2021 00.00 h
Изпитание No 3Б :: По член: 238.2.1 :: Височина: 95 см
Паркур
Паркур за 5 год. и по-възрастни коне и юноши 15 год.
03.07.2021 00.00 h
Изпитание No 4 :: По член: 238.2.1 :: Височина: 110 см
Паркур
Паркур за 6 год. и по-възрастни коне и юноши до 18 год.
03.07.2021 00.00 h
Изпитание No 5 :: По член: 274.2 :: Височина: 120 см
Паркур
Паркур за 7 год. и по-възрастни коне
03.07.2021 00.00 h
Изпитание No 6 :: По член: 238.2.1 :: Височина: 130 см
Паркур
24.07.2021
Турнир по покана
Прескачане
Вършец
Х Паркур
24.07.2021 11.00 h
Изпитание No 1 Х Паркур :: По член: 238.2.1 :: Височина: 70 см
Паркур
Паркур за деца и аматьори
24.07.2021 00.00 h
Изпитание No 2А Паркур за деца и аматьори :: По член: 238.2.1 :: Височина: 90 см
Паркур
Паркур за 4/5 годишни коне
24.07.2021 00.00 h
Изпитание No 2Б Паркур за 4/5 годишни коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 90 / 100 см
Паркур
Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне
24.07.2021 00.00 h
Изпитание No 3 Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне :: По член: 274.2.5 :: Височина: 110 см
Паркур
Паркур за 6 годишни и по-възрастни коне
24.07.2021 00.00 h
Изпитание No 4 Паркур за 6 годишни и по-възрастни коне :: По член: 269.3 :: Височина: 120 см
Паркур
06.08.2021-
07.08.2021
Турнир по покана
Прескачане
КБ Фригопан
Отворен паркур
06.08.2021 08.00 h
Изпитание No 1 :: По член: 238.1.1 :: Височина: 70 см
Паркур
07.08.2021 08.00 h
Изпитание No 4 :: По член: 238.1.1 :: Височина: 75 см
Паркур
Паркур за 4/5 год. коне
06.08.2021 09.20 h
Изпитание No 2 :: По член: 238.1.1 :: Височина: 100/110
Паркур
07.08.2021 15.15 h
Изпитание No 5 :: По член: 238.1.1 :: Височина: 105/115
Паркур
Отворен паркур - 5 год. и по-възрастни коне
06.08.2021 11.15 h
Изпитание No 3 :: По член: 274.2 :: Височина: 115/120 см
Паркур
07.08.2021 17.10 h
Изпитание No 6 :: По член: 238.2.1 :: Височина: 120/125
Паркур
06.08.2021-
08.08.2021
ДП пони ездачи, деца, юноши, млади ездачи, аматьори и съпътстващи турнири
Прескачане
КБ Фригопан
ДП Пони ездачи
06.08.2021 13.30 h
Изпитание No 1 :: По член: 238.1.1 :: Височина: 60 см
Паркур
07.08.2021 09.30 h
Изпитание No 2 :: По член: 238.1.1 :: Височина: 65 см
Паркур
08.08.2021 08.00 h
Изпитание No 3 :: По член: 238.2.2 :: Височина: 70 см
Паркур
ДП Аматьори
06.08.2021 15.00 h
Изпитание No 1 :: По член: 238.2.1 :: Височина: 100 см
Паркур
07.08.2021 11.00 h
Изпитание No 2 :: По член: 238.2.1 :: Височина: 105 см
Паркур
08.08.2021 10.00 h
Изпитание No 3 :: По член: 238.2.2 :: Височина: 110 см
Паркур
ДП юноши 14 год.
06.08.2021 17.15 h
Изпитание No 1 :: По член: 238.2.1 :: Височина: 105 см
Паркур
07.08.2021 13.30 h
Изпитание No 2 :: По член: 238.2.1 :: Височина: 110/115 см
Паркур
08.08.2021 13.00 h
Изпитание No 3 :: По член: 273.3.3 :: Височина: до 115 см
Паркур
ДП Юноши 18 год.
06.08.2021 19.00 h
Изпитание No 1 :: По член: 238.2.1 :: Височина: 120
Паркур
07.08.2021 19.00 h
Изпитание No 2 :: По член: 238.2.1 :: Височина: 125/130 см
Паркур
08.08.2021 15.30 h
Изпитание No 3 :: По член: 273.3.3 :: Височина: до 130 см
Паркур
ДП Млади ездачи
06.08.2021 19.45 h
Изпитание No 1 :: По член: 239 :: Височина: до 125 см
Паркур
07.08.2021 19.40 h
Изпитание No 2 :: По член: 238.2.1 :: Височина: 130/135 см
Паркур
08.08.2021 15.50 h
Изпитание No 3 :: По член: 273.3.3 :: Височина: до 135 см
Паркур
УТЕШИТЕЛЕН ДЕЦА
08.08.2021 18.00 h
Изпитание No 1 :: По член: 238.2.1 :: Височина: 100 см
Паркур
15.08.2021
Турнир по покана
Прескачане
КСБ Калоян - Арбанаси
Х паркур, пони ездачи и юноши 14 год.
15.08.2021 10.00 h
Изпитание No 1 :: По член: 238.1.1 :: Височина: 70 см
Паркур
Паркур за деца и аматьори
15.08.2021 00.00 h
Изпитание No 2а :: По член: 238.2.1 :: Височина: 100см
Паркур
Паркур за 4/5 год. коне
15.08.2021 00.00 h
Изпитание No 2б :: По член: 238.1.1 :: Височина: 100/110 см
Паркур
Паркур за 5 год. и по-възрастни коне, юноши 14 год, юноши 15 год.
15.08.2021 00.00 h
Изпитание No 3 :: По член: 274.2 :: Височина: 115 см
Паркур
Паркур за 6 год. и по-възрастни коне и юноши 18 год.
15.08.2021 00.00 h
Изпитание No 4 :: По член: 238.2.1 :: Височина: 120/125 см см
Паркур
20.08.2021-
22.08.2021
ДП клас Т, група Б, смесено отборно и съпътстващи турнири
Прескачане
СК Тракиец - с. Житница
Група Б
20.08.2021 16.30 h
Изпитание No 1 Група Б :: По член: 238.2.1 :: Височина: 120
Паркур
21.08.2021 16.00 h
Изпитание No 4 Група Б :: По член: 238.2.1 :: Височина: 120 -125 см
Паркур
22.08.2021 08.30 h
Изпитание No 7 Група Б :: По член: 273.3.3 :: Височина: 125-130 см
Паркур
Смесено отборно деца
20.08.2021 00.00 h
Изпитание No 2 Смесено отборно деца :: По член: 238.2.1 :: Височина: 100 см
Протокол
Паркур
21.08.2021 00.00 h
Изпитание No 5 Смесено отборно деца :: По член: 238.2.1 :: Височина: 105 см
Паркур
Клас Т
20.08.2021 18.30 h
Изпитание No 3 Клас Т :: По член: 239 :: Височина: 135 см
Паркур
21.08.2021 00.00 h
Изпитание No 6 Клас Т :: По член: 238.2.1 :: Височина: 140 см
Паркур
22.08.2021 12.00 h
Изпитание No 8 клас Т :: По член: 273.3.3 :: Височина: 145 см
Протокол
Паркур
20.08.2021-
21.08.2021
Турнир по покана
Прескачане
СК Тракиец - с. Житница
Х Паркур
Изпитание No 1 :: По член: :: Височина:
Протокол
Паркур
Изпитание No 2 :: По член: :: Височина:
Протокол
Паркур
20.08.2021-
21.08.2021
Турнир по покана
Прескачане
СК Тракиец - с. Житница
Отворен паркур, деца и пони ездачи
20.08.2021 08.00 h
Изпитание No 1 Отворен паркур, деца и пони ездачи :: По член: 238.1.1 :: Височина: 70 см
Паркур
21.08.2021 09.00 h
Изпитание No 4 Отворен паркур, деца и пони ездачи :: По член: 238.1.1 :: Височина: 75 см
Паркур
Паркур за деца и аматьори
20.08.2021 09.30 h
Изпитание No 2 Паркур за деца и аматьори :: По член: 274.2.5 :: Височина: 100 см
Паркур
21.08.2021 10.30 h
Изпитание No 5 Паркур за деца и аматьори :: По член: 274.2 :: Височина: 105 см
Протокол
Паркур
Паркур за 4/5 годишни коне
20.08.2021 10.50 h
Изпитание No 2А Паркур за 4/5 годишни коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 100/110 см
Паркур
21.08.2021 00.00 h
Изпитание No 5А Паркур за 4/5 годишни коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 105/115 см
Паркур
Паркур за 5 годишни коне и деца
20.08.2021 12.10 h
Изпитание No 3 Паркур за 5 годишни коне и деца :: По член: 274.2.5 :: Височина: 115 см
Паркур
21.08.2021 00.00 h
Изпитание No 6 Паркур за 5 годишни коне и деца :: По член: 238.2.1 :: Височина: 120 см
Паркур
10.10.2021
Турнир по покана
Прескачане
Хиподрум - Шумен
Турнир по покана
Изпитание No 1 :: По член: :: Височина:
Протокол
Паркур
11.09.2021-
12.09.2021
Турнир по покана
Прескачане
СК Тракиец - с. Житница
Х паркур
11.09.2021 09.30 h
Изпитание No 1 :: По член: 238.1.1 :: Височина: 60 см
Протокол
Паркур
12.09.2021 09.00 h
Изпитание No 8 :: По член: 238.1.1 :: Височина: 65 см
Протокол
Паркур
Отворен паркур, деца и пони ездачи
11.09.2021 10.20 h
Изпитание No 2 :: По член: 238.1.1 :: Височина: 80 см
Протокол
Паркур
12.09.2021 10.00 h
Изпитание No 9A :: По член: 238.1.1 :: Височина: 85 см
Протокол
Паркур
Паркур за деца и аматьори
11.09.2021 11.50 h
Изпитание No 3 :: По член: 274.5.6 :: Височина: 100 см
Протокол
Паркур
12.09.2021 11.10 h
Изпитание No 9Б :: По член: 274.5.6 :: Височина: 100 см
Протокол
Паркур
Паркур за 4/5 год. коне
11.09.2021 13.00 h
Изпитание No 4 :: По член: 238.1.1 :: Височина: 100/105 см
Протокол
Паркур
12.09.2021 12.20 h
Изпитание No 10 :: По член: 238.1.1 :: Височина: 100/110 см
Протокол
Паркур
Паркур за 5 год. и по-възрастни коне и деца
11.09.2021 14.30 h
Изпитание No 5 :: По член: 274.5.6 :: Височина: 110 см
Протокол
Паркур
12.09.2021 13.50 h
Изпитание No 11 :: По член: 238.2.1 :: Височина: 115 см
Протокол
Паркур
Паркур за 6 год. и по-възрастни коне, деца и юноши
11.09.2021 16.15 h
Изпитание No 6 :: По член: 238.2.1 :: Височина: 120 см
Протокол
Паркур
12.09.2021 15.30 h
Изпитание No 12 :: По член: 274.2 :: Височина: 125 см
Протокол
Паркур
Паркур за 7 год. и по-възрастни коне
11.09.2021 17.45 h
Изпитание No 7 :: По член: 238.2.1 :: Височина: 130 см
Протокол
Паркур
12.09.2021 17.10 h
Изпитание No 13 :: По член: 238.2.2 :: Височина: 135 см
Протокол
Паркур