КАЛЕНДАР
Pdf_calendar
Дата
Прояви
Дисциплини
Спортна база
Документи
07.06.2018-
10.06.2018
CCI1* и ДП 1*, аматьори и съпътстващи турнири
Всестранна езда
КСБ Кабиюк
Programme
CCI1* , ДП 1* и съпътстващ за юноши
08.06.2018 09.30 h
Competition No 1 Dressage test 1* Eventing :: Тест: 1* B
Тест
09.06.2018 09.30 h
Competition 2 Cross Country test CCI1* :: По член: Крос :: Височина: 110/130 cm
Паркур
10.06.2018 10.00 h
Competition No 3 Jumping Test :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: 115 cm
Паркур
Изпитание клас Интро
08.06.2018 11.30 h
Competition No 1 Dressage test Intro :: Тест: Интро
Тест
09.06.2018 11.30 h
Competition 2 Cross Country test Intro :: По член: Крос :: Височина: 105/125 cm
Паркур
10.06.2018 11.00 h
Competition No 3 Jumping Test :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: 100/110
Паркур
Изпитание група Б
08.06.2018 11.56 h
Competition No 1 Dressage test Group B :: Тест: Интро
Тест
09.06.2018 12.20 h
Competition 2 Cross Country test Group B :: По член: Крос :: Височина: 90 cm
Паркур
10.06.2018 00.00 h
Competition No 3 Jumping Test :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: 110
Паркур
Изпитание клас Н - 5 годишни коне
08.06.2018 12.20 h
Competition No 1 Dressage test 5 years old horses :: Тест: Интро
Тест
09.06.2018 12.41 h
Competition 2 Cross Country test 5 years old :: По член: Крос :: Височина:
Паркур
10.06.2018 00.00 h
Competition No 3 for 5 years old horses :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина:
Паркур
Изпитание клас Н - 4 годишни коне
08.06.2018 13.30 h
Competition No 1 Dressage test 4 years old horses :: Тест: Втори тест за 4 годишни коне
Тест
09.06.2018 13.10 h
Competition 2 Cross Country test 4 years old horses :: По член: Крос :: Височина:
Паркур
10.06.2018 13.00 h
Competition No 3 Jumping test :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: 90
Паркур
Изпитание за деца и аматьори
08.06.2018 13.50 h
Competition No 1 Dressage test Children and Amateurs :: Тест: Отборен тест за деца
Тест
09.06.2018 13.30 h
Competition 2 Cross Country test Amateurs and Children :: По член: Крос :: Височина:
Паркур
10.06.2018 00.00 h
Competition No 3 Jumping Test :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: 90
Протокол
Паркур
08.06.2018-
10.06.2018
CEI 1*,2*,3 *
Издържливост
Solt, HUN
CEI
15.06.2018-
17.06.2018
ДП клас Т, млади ездачи и съпътстващи турнири. Контролно БШ за всички категории
Обездка
КСБ Ген. Крум Лекарски - Божурище
Programme
Държавно първенство Клас Т
15.06.2018 13.00 h
Изпитание No 1 - Сен Жорж :: Тест: Сен Жорж
Тест
16.06.2018 18.20 h
Изпитание No 2 -Междинна категория 1 :: Тест: Междинна категория № 1
Тест
17.06.2018 17.30 h
Изпитание No 3 - Кюр свободен стил :: Тест: Кюр – свободен стил, МК1
клас Пони
15.06.2018 16.27 h
Изпитание No 1 - ФЕИ тест за 4 год. коне :: Тест: ФЕИ тест за 4 годишни коне
Тест
16.06.2018 15.44 h
Изпитание No 2 - Втори тест за 4 год.коне :: Тест: Втори тест за 4 годишни коне
Тест
17.06.2018 10.14 h
Изпитание No 3 - Предварителен тест за деца :: Тест: Предварителен тест за деца А 2018
Тест
клас Деца
15.06.2018 14.45 h
Изпитание No 1 - Предварителен тест за деца :: Тест: Предварителен тест за деца А 2018
Тест
16.06.2018 13.30 h
Изпитание No 2 - Отборен тест за деца :: Тест: Отборен тест за деца 2018
Тест
17.06.2018 08.00 h
Изпитание No 3 - индивидуален тест за деца :: Тест: Индивидуален тест за деца
Тест
клас Юноши до 18год.
15.06.2018 17.00 h
Изпитание No 1 -Отборен тест за юноши :: Тест: Отборен тест за юноши
Тест
16.06.2018 16.20 h
Изпитание No 2 - индивидуален тест за юноши :: Тест: Индивидуален тест за юноши
Тест
17.06.2018 10.50 h
Изпитание No 3 - Кюр свободен стил за юноши :: Тест: Кюр – свободен стил – ниво Юноши
Тест
ДП клас Млади ездачи
15.06.2018 19.30 h
Изпитание No 1 - отборен тест за млади ездачи :: Тест: Млади ездачи - Отборен тест
Тест
16.06.2018 19.37 h
Изпитание No 2 - индивидуален тест за млади ездачи :: Тест: Млади ездачи- Индивидуален тест
Тест
17.06.2018 18.47 h
Изпитание No 3 - Кюр свободен стил за млади ездачи :: Тест: Млади ездачи- Кюр – свободен стил
Тест
клас Н - 4 год. коне
16.06.2018 08.30 h
Изпитание No 1 - ФЕИ тест за 4 год. коне :: Тест: ФЕИ тест за 4 годишни коне
Тест
17.06.2018 12.40 h
Изпитание No 2 - Втори тест за 4 год.коне :: Тест: Втори тест за 4 годишни коне
Тест
клас Н - 5/6 год. коне
16.06.2018 10.40 h
Изпитание No 1 - предварителен тест за 5 год.коне :: Тест: Предварителен тест за пет годишни коне
Тест
17.06.2018 14.40 h
Изпитание No 2 - трети тест за млади коне :: Тест: Трети тест за млади коне
Тест
клас Л -
15.06.2018 18.35 h
Изпитание No 1 - индивидуален тест за деца :: Тест: Индивидуален тест за деца
Тест
16.06.2018 12.35 h
Изпитание No 2 - отборен тест за юноши :: Тест: Отборен тест за юноши
Тест
17.06.2018 16.40 h
Изпитание No 3 - предварителен тест за 7 год. коне :: Тест: Предварителен тест за 7 годишни коне
Тест
15.06.2018-
17.06.2018
Квалификация 30,40,60, 80км
Издържливост
Дебнево
Programme
Квалификация на 40 км
Изпитание No 1 ::
Маршрут
Квалификация на 60 км
Изпитание No 1 ::
Маршрут
квалификация на 80 км
Изпитание No 1 ::
Маршрут
23.06.2018
Квалификация за ДП
Прескачане
Хиподрум Русе
Programme
Х паркур
23.06.2018 11.00 h
Изпитание No 1 :: По член: 238.1.1 :: Височина: 70
Паркур
клас Н - 4 год. коне
23.06.2018 00.00 h
Изпитание No 1 :: По член: 238.2.2 директен бараж :: Височина: 100
Паркур
клас Н - 5 год коне
23.06.2018 00.00 h
Изпитание No 1 :: По член: 238.2.2 директен бараж :: Височина: 115
Паркур
клас Л - 6 год. коне
23.06.2018 00.00 h
Изпитание No 1 :: По член: 274.5.6 :: Височина: 125
Паркур
клас Л - 7 год. коне
23.06.2018 00.00 h
Изпитание No 1 :: По член: 274.5.6 :: Височина: 130
Протокол
Паркур
клас Л - гр.Б
23.06.2018 00.00 h
Изпитание No 1 :: По член: 274.5.6 :: Височина: 125
Паркур
25.06.2018-
27.06.2018
Young Riders Accademy
СК Тракиец - с. Житница
28.06.2018-
01.07.2018
CSIO1*-W, CSI1*, CSIYH1*
Прескачане
КСБ Ген. Крум Лекарски - Божурище
Programme
CSIO1* - W
28.06.2018 13.30 h
Class No 3 Diamond Tour :: По член: 274.5.6 :: Височина: 145
Паркур
28.06.2018 16.30 h
Class No 4 Medium Tour :: По член: 238.2.1 :: Височина: 1.35
Паркур
29.06.2018 14.00 h
Class No 7 Grand Prix :: По член: 238.2.2 :: Височина: 140/160
Паркур
29.06.2018 17.00 h
Class No 8 Medium Tour :: По член: 274.5.6 :: Височина: 135
Паркур
30.06.2018 16.45 h
Class No 12 Medium Tour :: По член: 238.2.2 :: Височина: 135
Паркур
01.07.2018 13.30 h
Class No 15 Nations Cup Prize White Card :: По член: 264 :: Височина: 150/160
Паркур
01.07.2018 17.30 h
Class No 16 Medium Tour Luxury Sports :: По член: 239 :: Височина: 135
Паркур
CSI1*
28.06.2018 08.30 h
Class No 1 Silver Tour :: По член: 274.5.6 :: Височина: 120
Паркур
29.06.2018 08.30 h
Class No 5 Bronze Tour :: По член: 238.2.1 :: Височина: 105
Паркур
30.06.2018 08.30 h
Class No 9 Bronze Tour Prize Equestrian Lifestyle :: По член: 238.2.1 :: Височина: 105
Паркур
30.06.2018 11.00 h
Class No 10 Silver Tour :: По член: 238.2.1 :: Височина: 125
Паркур
01.07.2018 08.30 h
Class No 13 Bronze Tour Prize Eko Toi :: По член: 238.2.1 :: Височина: 110
Паркур
01.07.2018 11.00 h
Class No 14 Silver Tour Prize Ministry of Youth and Sport :: По член: 274.5.3 :: Височина: 130
Паркур
CSIYH 1*
28.06.2018 11.30 h
Class No 2A Young horses 5 YO :: По член: 274.5.6 :: Височина: 110/115
Паркур
28.06.2018 12.00 h
Class No 2B Young horses 6-7 YO :: По член: 274.5.6 :: Височина: 110/115
Паркур
29.06.2018 11.30 h
Class No 6A Young horses 5 YO :: По член: 274.5.6 :: Височина: 120/125
Паркур
29.06.2018 00.00 h
Class No 6B Young horses 6-7 YO :: По член: 274.5.6 :: Височина: 120/125
Паркур
30.06.2018 14.00 h
Class No 11A Young horses 5 YO horses Prize HRC Gen. Krum Lekarski :: По член: 238.2.2 :: Височина: 120/130
Паркур
30.06.2018 00.00 h
Class No 11B Young horses 6-7 YO horses Prize HRC Gen. Krum Lekarski :: По член: 238.2.2 :: Височина: 130/135
Паркур
05.07.2018-
08.07.2018
Балкански Шампионат, Обездка
Обездка
Ягодово - Пловдив
Programme
Balkan Championship Children
06.07.2018 10.30 h
Competition No 1 Children Preliminary A Competition :: Тест: Предварителен тест за деца
Тест
07.07.2018 11.40 h
Competition No 4 Children Team Competition :: Тест: Отборен тест за деца
Тест
08.07.2018 08.00 h
Competition No 3 Children Individual Competition :: Тест: Индивидуален тест за деца
Тест
Balkan Championship Juniors
06.07.2018 08.00 h
Competition No 2 Juniors Team Competition :: Тест: Отборен тест за юноши
Тест
07.07.2018 09.50 h
Competition No 5 Juniors Individual Competition :: Тест: Индивидуален тест за юноши
Тест
08.07.2018 09.45 h
Competition No 8 Juniors Free Style :: Тест: Кюр – свободен стил – ниво Юноши
Тест
Balkan Championship Seniors
06.07.2018 13.45 h
Competition No 3 Prix St. George Competition :: Тест: Сен Жорж
Тест
07.07.2018 08.00 h
Competition No 6 Intermediate I Competition :: Тест: Междинна категория № 1
Тест
08.07.2018 11.00 h
Competition No 9 Intermediate I Free Style :: Тест: Кюр – свободен стил, МК1
Тест
06.07.2018-
08.07.2018
Квалификация 30, 40, 60, 80 км
Издържливост
Вакарел
Programme
Квалификация 30, 40, 60, 80 км
Турнир на 30 км
07.07.2018 00.00 h
Изпитание No 1 ::
Маршрут
Квалификация на 40 км
07.07.2018 00.00 h
Изпитание No 1 ::
Маршрут
08.07.2018 00.00 h
Изпитание No 2 ::
Маршрут
Квалификация 60 км
07.07.2018 00.00 h
Изпитание No 1 ::
Маршрут
Квалификация 80 км
07.07.2018 00.00 h
Изпитание No 1 ::
Маршрут
08.07.2018 00.00 h
Изпитание No 2 ::
Маршрут
09.07.2018-
15.07.2018
Европейски шампионат, деца, юноши, млади ездадчи
Прескачане
Всестранна езда
Fontainebleau, FRA
Европейски шампионат
Всестранна езда
Изпитание No 1 :: Тест:
Протокол
Тест
12.07.2018-
15.07.2018
CSI4*, CSI2*, CSI1*, CSi YH1*
Прескачане
Samorin, SVK
CSI4*
14.07.2018-
15.07.2018
Турнир по покана, контролно национални отбори - деца, юноши, жени
Прескачане
Студенец
Programme
Х паркур
14.07.2018 10.00 h
Изпитание No 1 Х паркур :: По член: 238.1.1 :: Височина: 60 см
Паркур
15.07.2018 00.00 h
Изпитание No 6 Х паркур :: По член: 238.1.1 :: Височина: 65
Паркур
4/5 годишни коне, деца и аматьори
14.07.2018 00.00 h
Изпитание No 2 паркур за 4/5 годишни коне, деца и аматьори :: По член: 238.2.1 :: Височина: 100/110 см
Паркур
15.07.2018 10.00 h
Изпитание No 7 Паркур за 4/5 годишни коне, деца и аматьори :: По член: 274.5.6 :: Височина: 105
Паркур
Паркур за 7 годишни и по-възрастни коне
14.07.2018 00.00 h
Изпитание No 3 Паркур за 7 годишни и по-възрастни коне :: По член: 274.5.6 :: Височина: 135/140
Паркур
15.07.2018 12.40 h
Изпитание No 8 Паркур за 7 годишни и по-възрастни коне :: По член: 273.3.3 :: Височина: 140/145 см
Паркур
Паркур за 6 годишни и по-възрастни коне и юноши до 18 год
14.07.2018 00.00 h
Изпитание No 4 Паркур за 6 годишни и по-възрастни коне и юноши до 18 год :: По член: 238.2.1 :: Височина: 125 см
Паркур
15.07.2018 14.45 h
Изпитание No 9 Паркур за 6 годишни и по-възрастни коне и юноши до 18 год :: По член: 238.2.2 :: Височина: 125/130 см
Паркур
Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне
14.07.2018 00.00 h
Изпитание No 5 Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне :: По член: 274.5.6 :: Височина: 115 см
Паркур
15.07.2018 00.00 h
Изпитание No 10 Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне :: По член: 238.2.1 :: Височина: 120 см
Паркур
21.07.2018-
22.07.2018
Турнир по покана
Прескачане
КБ Фригопан
Programme
Паркур за понита и големи коне
21.07.2018 10.00 h
Изпитание No 1 Паркур за понита и големи коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 60 см
Паркур
22.07.2018 09.00 h
Изпитание No 6 Паркур за понита и големи коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 65/70 см
Протокол
Паркур
Паркур за 4/5 годишни коне, деца и аматьори
21.07.2018 00.00 h
Изпитание No 2 Паркур за 4/5 годишни коне, деца и аматьори :: По член: 274.5.6 :: Височина: 90/100 см
Паркур
22.07.2018 09.45 h
Изпитание No 7 Паркур за 4/5 годишни коне, деца и аматьори :: По член: 238.2.1 :: Височина: 95/105 см
Паркур
Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне
21.07.2018 00.00 h
Изпитание No 3 Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне :: По член: 238.2.1 :: Височина: 105 см
Паркур
22.07.2018 12.00 h
Изпитание No 8 Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне :: По член: 274.5.6 :: Височина: 115 см
Паркур
Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне
21.07.2018 00.00 h
Изпитание No 4 Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне :: По член: 274.5.6 :: Височина: 115/120 cm
Паркур
22.07.2018 14.00 h
Изпитание No 9 Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне :: По член: 238.2.1 :: Височина: 120/125 см
Паркур
Паркур за 6 годишни и по-възрастни коне
21.07.2018 00.00 h
Изпитание No 5 Паркур за 6 годишни и по-възрастни коне :: По член: 238.2.1 :: Височина: 130 см
Паркур
22.07.2018 16.15 h
Изпитание No 10 Паркур за 6 годишни и по-възрастни коне :: По член: 238.2.2 :: Височина: 135 см
Паркур
27.07.2018-
29.07.2018
CEI 1*,2*, 3*
Издържливост
Pisa, San Rossore, ITA
CEI 1*,2*, 3*
28.07.2018
Турнир по покана
Прескачане
КСБ Ген. Крум Лекарски - Божурище
Programme
Пони и междинна категория
28.07.2018 10.00 h
Изпитание No 1 Пони и междинна категория :: По член: 238.1.1 :: Височина: 70/75 см
Паркур
Отворен паркур за 4 годишни коне и по-възрастни и аматьори
28.07.2018 11.30 h
Изпитание No 2 Отворен паркур за 4 годишни коне и по-възрастни и аматьори :: По член: 274.5.6 :: Височина: 100/105 см
Паркур
Отворен паркур за 4 годишни и по-възрастни коне и деца
28.07.2018 14.15 h
Изпитание No 3 Отворен паркур за 4 годишни и по-възрастни коне и деца :: По член: 274.5.6 :: Височина: 110/115 см
Паркур
Отворен паркур за 5 годишни по-възрастни коне
28.07.2018 16.30 h
Изпитание No 4 Отворен паркур за 5 годишни по-възрастни коне :: По член: 274.5.6 :: Височина: 120/125 см
Паркур
29.07.2018
Открит турнир
Прескачане
Вършец
Programme
Х паркур
Изпитание No 1 :: По член: :: Височина:
Протокол
Паркур
03.08.2018-
05.08.2018
CEI1* и Държавно първенство 1*, Квалификация 30, 40, 60, 80 км
Издържливост
Копривщица
Application_form
Държавно първенство 1* и квалификационен турнирна 80 км
04.08.2018 00.00 h
Изпитание No 1 Държавно първенство 1* и квалификационен турнирна 80 км ::
Маршрут
Квалификация на 40 км
04.08.2018 00.00 h
Изпитание No 2 Квалификация на 40 км ::
Маршрут
Квалификация на 30 км
04.08.2018 00.00 h
Изпитание No Квалификация на 30 км ::
Маршрут
CEI1*
04.08.2018 00.00 h
CEI1* ::
Маршрут
03.08.2018-
05.08.2018
Държавно първенство деца, юноши, пони ездачи, аматьори
Прескачане
КБ Фригопан
Programme
Държавно първенство деца
03.08.2018 16.30 h
Изпитание No 1 Държавно първенство деца :: По член: 238.2.1 :: Височина: 105 см
Паркур
04.08.2018 11.45 h
Изпитание No 2 Държавно първенство деца :: По член: 273.3.3 :: Височина: 110/115 см
Паркур
05.08.2018 10.40 h
Изпитание No 3 Държавно първенство деца Утешителен паркур :: По член: 238.2.1 :: Височина: 100
Паркур
05.08.2018 14.30 h
Изпитание No 4 Държавно първенство за деца ФИНАЛ :: По член: 238.2.2 :: Височина: 115 см
Паркур
Държавно първенство за Юноши
03.08.2018 18.40 h
Изпитание No 1 Държавно първенство за Юноши :: По член: 238.2.1 :: Височина: 120 см
Паркур
04.08.2018 15.30 h
Изпитание No 2 Държавно първенство за Юноши :: По член: 273.3.3 :: Височина: 125/130 см
Паркур
05.08.2018 00.00 h
Изпитание No 3 Държавно първенство за Юноши Утешителен паркур :: По член: 238.2.1 :: Височина: 115 см
Паркур
05.08.2018 00.00 h
Изпитание No 4 Държавно първенство за Юноши ФИНАЛ :: По член: 238.2.2 :: Височина: 130 см
Паркур
Държавно първенство за пони ездачи
03.08.2018 13.30 h
Изпитание No 1 Държавно първенство за пони ездачи :: По член: 238.1.1 :: Височина: 60 см
Паркур
04.08.2018 09.00 h
Изпитание No 2 Държавно първенство за пони ездачи :: По член: 238.1.1 :: Височина: 65 см
Паркур
05.08.2018 09.00 h
Изпитание No 3 Държавно първенство за пони ездачи :: По член: 238.2.2 :: Височина: 70 см
Паркур
Държавно първенство за аматьори
03.08.2018 14.50 h
Изпитание No 1 Държавно първенство за аматьори :: По член: 238.2.1 :: Височина: 100 см
Паркур
04.08.2018 10.10 h
Изпитание No 2 Държавно първенство за аматьори :: По член: 238.2.1 :: Височина: 105 см
Паркур
05.08.2018 12.30 h
Изпитание No 3 Държавно първенство за аматьори ФИНАЛ :: По член: 238.2.2 :: Височина: 110 см
Паркур
03.08.2018-
05.08.2018
Открит турнир
Прескачане
КБ Фригопан
Programme
Паркур за 4 годишни и по-възрастни коне деца и аматьори
04.08.2018 08.00 h
Изпитание No 1 Паркур за 4 годишни и по-възрастни коне деца и аматьори :: По член: 238.1.1 :: Височина: 60/65 см
Протокол
Паркур
05.08.2018 08.00 h
Изпитание No 4 Паркур за 4 годишни и по-възрастни коне деца и аматьори :: По член: 238.1.1 :: Височина: 65/70
Протокол
Паркур
Отворен паркур за 4 год. коне деца и аматьори
04.08.2018 18.30 h
Изпитание No 2 Отворен паркур за 4 год. , 5 и по-възрастни коне деца и аматьори :: По член: 274.5.6 :: Височина: 95/100 см
Протокол
Паркур
05.08.2018 18.20 h
Изпитание No 5 Отворен паркур за 4 год. и по-възрастни коне деца и аматьори :: По член: 238.2.1 :: Височина: 100/110 см
Паркур
Отворен паркур за 5 годишни и по-възрастни коне, юноши и деца
04.08.2018 19.40 h
Изпитание No 3 Отворен паркур за 5 годишни и по-възрастни коне, юноши и деца :: По член: 238.2.1 :: Височина: 120/125 см
Протокол
Паркур
05.08.2018 00.00 h
Изпитание No 6 Отворен паркур за 5 годишни и по-възрастни коне, юноши и деца :: По член: 274.5.6 :: Височина: 120/125 см
Протокол
Паркур
09.08.2018-
12.08.2018
CSIO5*-W, CSIYH1*
Прескачане
Budapest, HUN
CSIO5*-W