КЛАСИРАНЕ :: Мъже/Жени
N
Състезател
Кон
Год.
Държава
Категория
E, %
H, %
C, %
M, %
B, %
Общо, %
Статус
Check1
1
Angela SKLAVOUNOS
QUANDERAS
1999
GR
Мъже/Жени
66.471
67.059
68.824
71.324
70.294
68.794
ОК
Xls_small
Check1
2
Stelios STAVROULAK...
_Baiao
2003
GR
Мъже/Жени
64.853
68.529
64.706
66.029
67.794
66.382
ОК
Xls_small
Check1
3
Красина Кръстева
Серано
2003
BG
Мъже/Жени
63.971
66.765
66.471
66.618
64.853
65.735
ОК
Xls_small
Check1
4
Monica Selina Alexa...
DON'T WORRY
2009
RO
Мъже/Жени
62.059
64.706
65.735
67.353
64.853
64.941
ОК
Xls_small
Check1
5
Antonia TSAMANDOURA
HOPE FOR THE FUTURE
2008
GR
Мъже/Жени
60.000
58.824
64.706
65.147
62.059
62.147
ОК
Xls_small
Check1
6
Maria Bogoescu
Con Palermo
2000
RO
Мъже/Жени
58.676
61.176
65.588
62.647
55.294
60.676
ОК
Xls_small
Check1
7
Evangelia KOUPENOU
HULIGAN
1995
GR
Мъже/Жени
60.882
62.941
61.765
59.853
57.794
60.647
ОК
Xls_small
Check1
8
Райко Гануков
Амброзия
2002
BG
Мъже/Жени
60.588
61.029
60.294
59.265
61.471
60.529
ОК
Xls_small
Check1
9
Люба Кенарова
Хага
2007
BG
Мъже/Жени
58.088
62.941
61.029
61.029
56.765
59.971
ОК
Xls_small
Check1
10
Cristina Isabela NA...
FEIVEL
2006
RO
Мъже/Жени
58.088
59.559
60.882
58.235
60.000
59.353
ОК
Xls_small
Check1
11
Мирела Райкова
Бруклин
2006
BG
Мъже/Жени
55.588
58.676
57.206
56.176
59.853
57.500
ОК
Xls_small
Check1
12
Георги Ангелов
Аллегра
2010
BG
Мъже/Жени
52.206
55.441
52.647
53.529
52.941
53.353
ОК
Xls_small