КЛАСИРАНЕ :: Мъже/Жени
N
Състезател
Кон
Год.
Държава
Категория
E, %
H, %
C, %
M, %
B, %
Общо, %
Статус
Check1
1
Angela SKLAVOUNOS
QUANDERAS
1999
GR
Мъже/Жени
64.853
69.559
66.324
70.147
67.500
67.677
ОК
Xls_small
Check1
2
Stelios STAVROULAK...
_Baiao
2003
GR
Мъже/Жени
66.029
63.088
65.000
66.765
64.853
65.147
ОК
Xls_small
Check1
3
Красина Кръстева
Серано
2003
BG
Мъже/Жени
63.676
66.176
62.794
66.765
66.176
65.118
ОК
Xls_small
Check1
4
Monica Selina Alexa...
DON'T WORRY
2009
RO
Мъже/Жени
60.441
64.118
63.676
67.206
60.882
63.265
ОК
Xls_small
Check1
5
Evangelia KOUPENOU
HULIGAN
1995
GR
Мъже/Жени
63.382
61.618
61.029
62.059
60.147
61.647
ОК
Xls_small
Check1
6
Райко Гануков
Амброзия
2002
BG
Мъже/Жени
62.353
59.706
60.588
63.235
62.206
61.618
ОК
Xls_small
Check1
7
Maria Bogoescu
Con Palermo
2000
RO
Мъже/Жени
62.500
62.794
60.441
59.412
60.147
61.059
ОК
Xls_small
Check1
8
Cristina Isabela NA...
FEIVEL
2006
RO
Мъже/Жени
62.647
60.441
59.853
63.529
58.676
61.029
ОК
Xls_small
Check1
9
Люба Кенарова
Хага
2007
BG
Мъже/Жени
61.471
59.853
60.294
60.000
62.941
60.912
ОК
Xls_small
Check1
10
Antonia TSAMANDOURA
HOPE FOR THE FUTURE
2008
GR
Мъже/Жени
58.971
60.588
58.971
61.324
57.059
59.382
ОК
Xls_small
Check1
11
Мирела Райкова
Бруклин
2006
BG
Мъже/Жени
57.059
54.559
53.971
55.441
53.088
54.824
ОК
Xls_small
Check1
12
Георги Ангелов
Аллегра
2010
BG
Мъже/Жени
55.882
48.382
50.294
54.853
51.176
52.118
ОК
Xls_small