КАЛЕНДАР
Pdf_calendar
Дата
Прояви
Дисциплини
Спортна база
Документи
30.06.2017-
02.07.2017
CSI2* - W
Прескачане
КСБ Ген. Крум Лекарски - Божурище
CSI YH
30.06.2017 12.00 h
Competition No 7 Prize Bulgarian Equestrian Federation :: По член: 274.5.6 :: Височина: 120/130
Паркур
01.07.2017 12.00 h
Competition No 8 YH Prize BOC :: По член: 238.2.1 :: Височина: 130/135
Паркур
02.07.2017 11.00 h
Competition No 9 YH Prize "DECKSTATION SCHOCKEMOHLE" :: По член: 238.2.2 :: Височина: 130/135 CM
Паркур
Golden Tour
30.06.2017 14.30 h
Competition No 1 Prize White Card :: По член: 274.5.6 :: Височина: 140
Паркур
01.07.2017 17.15 h
Competition No 4 Prize Ozgorkey Holding :: По член: 238.2.1 :: Височина: 145 cm
Паркур
02.07.2017 15.30 h
Competition No 6 GRAND PRIX Prize White Card :: По член: 238.2.2 :: Височина: 140/160
Паркур
Silver Tour
30.06.2017 17.00 h
Competition No 2 CSI2*-W Silver Tour Prize Mercedes - Benz :: По член: 238.2.1 :: Височина: 125 cm
Паркур
01.07.2017 14.30 h
Competition No 3 Prize "Ministry of Youth and Sport" :: По член: 238.2.2 :: Височина: 125/130
Паркур
02.07.2017 13.00 h
competition No 5 Prize "Gen Kroum Lekarski" :: По член: 274.5.3 :: Височина: 130/135
Паркур
14.07.2017-
16.07.2017
ДП деца, юноши и аматьори
Прескачане
СК Тракиец - с. Житница
ДП Деца
14.07.2017 17.30 h
Изпитание No 1 Деца :: По член: 238.2.1 :: Височина: 105 см
Паркур
15.07.2017 12.15 h
Изпитание No 2 :: По член: 273.3.3 :: Височина: 110/115
Паркур
16.07.2017 15.00 h
Изпитание No 3 Финал деца :: По член: 238.2.2 :: Височина: 115 см
Паркур
16.07.2017 10.00 h
Изпитание No 3 Утешителен паркур :: По член: 238.2.1 :: Височина: 110 см
Паркур
ДП Юноши до 18 г
14.07.2017 19.15 h
Изпитание No 1 Юноши 18 г. :: По член: 238.2.1 :: Височина: 120 см
Паркур
15.07.2017 16.00 h
Изпитание No 2 :: По член: 273.3.3 :: Височина: 125/130 см
Паркур
16.07.2017 17.00 h
Изпитание No 3 финал юноши 18 г. :: По член: 238.2.2 :: Височина: 130 cm
Паркур
16.07.2017 11.00 h
Изпитание No 4 Утешителен паркур за юноши 18 г. :: По член: 238.2.1 :: Височина: 115
Паркур
ДП пони ездачи
14.07.2017 14.00 h
Изпитание No 1 :: По член: 238.1.1 :: Височина: 60 cm
Паркур
15.07.2017 09.00 h
Изпитание No 2 :: По член: 238.1.1 :: Височина: 65
Паркур
16.07.2017 09.00 h
Изпитание No 3 Финал пони ездачи :: По член: 238.2.2 :: Височина: 70
Паркур
ДП Аматьори
14.07.2017 15.15 h
Изпитание No 1 Аматьори :: По член: 238.2.1 :: Височина: 100 см
Паркур
15.07.2017 10.00 h
Изпитание No 2 :: По член: 238.2.1 :: Височина: 105 cm
Паркур
16.07.2017 12.00 h
Изпитание No 3 Финал Аматьори :: По член: 238.2.2 :: Височина: 110 см
Паркур
29.07.2017-
30.07.2017
Открит турнир
Прескачане
КБ Фригопан
изпитание Х паркур
29.07.2017 10.00 h
Изпитание No 1 :: По член: 238.1.1 :: Височина: 50
Протокол
Паркур
30.07.2017 09.00 h
Изпитание No 7 :: По член: 238.1.1 :: Височина: 60
Протокол
Паркур
Пони паркур
29.07.2017 11.00 h
Изпитание No2 :: По член: 238.1.1 :: Височина: 60
Протокол
Паркур
30.07.2017 10.00 h
Изпитание No 8 :: По член: 238.1.1 :: Височина: 70
Протокол
Паркур
паркур за 4/5 год. коне
29.07.2017 00.00 h
Изпитание No 3 :: По член: 274.5.6 :: Височина: 100/110
Протокол
Паркур
30.07.2017 11.00 h
Изпитание No 9 :: По член: 238.2.2 директен бараж :: Височина: 100/110
Протокол
Паркур
29.07.2017 00.00 h
Изпитание No 3 за 5 год.коне :: По член: 274.5.6 :: Височина: 100/110
Протокол
Паркур
30.07.2017 00.00 h
Изпитание No 9 за 5 год. коне :: По член: 238.2.2 директен бараж :: Височина: 100/110
Паркур
Паркур за 4 годишни и по възрастни коне
29.07.2017 00.00 h
Изпитание No 4 :: По член: 238.2.1 :: Височина: 105
Протокол
Паркур
30.07.2017 00.00 h
Изпитание No 10 :: По член: 238.2.1 :: Височина: 110
Протокол
Паркур
Отворен паркур за 5 год и по възрастни коне
29.07.2017 00.00 h
Изпитание No 5 :: По член: 274.5.6 :: Височина: 115/120
Протокол
Паркур
30.07.2017 00.00 h
Изпитание No 11 :: По член: 238.2.1 :: Височина: 120/125
Паркур
Отворен паркур за 7 год. и по възрастни
29.07.2017 00.00 h
Изпитание No 6 :: По член: 238.2.1 :: Височина: 130/135
Протокол
Паркур
30.07.2017 00.00 h
Изпитание No 12 :: По член: 238.2.2 :: Височина: 135/140
Протокол
Паркур
04.08.2017-
06.08.2017
CSI3* - W
Прескачане
CSI
11.08.2017-
12.08.2017
Открит турнир
Прескачане
КСБ Парк Езерото - Бургас
Изпитание Х паркур и понита
05.08.2017 17.00 h
Изпитание No 1 :: По член: 238.1.1 :: Височина: 50
Протокол
Паркур
11.08.2017 09.00 h
Изпитание No 12 :: По член: 238.1.1 :: Височина: 60
Протокол
Паркур
12.08.2017 09.00 h
Изпитание No 17 :: По член: 238.1.1 :: Височина: 60
Протокол
Паркур
Млади коне- 4/5 год. коне,деца и аматьори
05.08.2017 18.00 h
Изпитание No 2 - 4/5 год. коне, деца и аматьори :: По член: 274.5.6 :: Височина: 95/105
Паркур
11.08.2017 10.00 h
Изпитание No 13 :: По член: 274.5.6 :: Височина: 95/105
Паркур
12.08.2017 10.00 h
Изпитание No 18 - 4/5 годишни коне , деца и аматьори :: По член: 274.5.3 :: Височина: 100/105
Протокол
Паркур
Паркур за 5 годишни и по възрастни коне
05.08.2017 00.00 h
Изпитание No3 - 5 годишни и по възрастни коне :: По член: 274.5.3 :: Височина: 110/115
Паркур
11.08.2017 17.30 h
Изпитание No 14 - 5 годишни и по възрастни коне :: По член: 274.5.6 :: Височина: 110/115
Паркур
12.08.2017 17.00 h
Изпитание No 19 - 5 годишни и по възрастни коне :: По член: 238.2.1 :: Височина: 115
Протокол
Паркур
Паркур за 6 год. и по възрастни коне
05.08.2017 00.00 h
Изпитание No 4 - 6 годишни и по възрастни коне :: По член: 238.2.1 :: Височина: 120
Паркур
11.08.2017 00.00 h
Изпитание No 15 - 6 год. и по възрастни коне :: По член: 269.3 :: Височина: 120
Паркур
12.08.2017 00.00 h
Изпитание No 20 - 6 годишни и по възрастни коне :: По член: 274.5.6 :: Височина: 125
Протокол
Паркур
Изпитание за 7 год и по възрастни коне
05.08.2017 00.00 h
Изпитание No 5 - 7 годишни и по възрастни коне :: По член: 238.2.1 :: Височина: 130
Паркур
11.08.2017 00.00 h
Изпитание No 16 - 7 годишни и по възрастни коне :: По член: 238.2.1 :: Височина: 130
Паркур
12.08.2017 00.00 h
Изпитание No 21 - Гранд При "Купа Бургас" :: По член: 238.2.2 :: Височина: 130/135
Протокол
Паркур
Jump and Drive - 5 годишни и по възрастни
12.08.2017 00.00 h
Изпитание No 1 :: По член: 274.5.4 :: Височина:
Протокол
Паркур
15.08.2017
Квалификационен турнир
Прескачане
КСБ Калоян - Арбанаси
Изпитание пони ездачи
15.08.2017 10.00 h
Изпитание No 1 :: По член: 238.1.1 :: Височина: 60
Протокол
Паркур
клас Н - 4 год.коне
15.08.2017 11.00 h
Изпитание No 1 :: По член: Паркур за стил :: Височина: 100
Паркур
клас Н - 5 год. коне
15.08.2017 00.00 h
Изпитание No 1 :: По член: Паркур за стил :: Височина: 110
Паркур
клас Л -6 годишни коне
15.08.2017 00.00 h
Изпитание No 1 :: По член: 274.5.6 :: Височина: 120
Паркур
клас Л гр.Б
15.08.2017 00.00 h
Изпитание No 1 :: По член: 274.5.6 :: Височина: 120
Паркур
клас Л- 7 год. коне
15.08.2017 00.00 h
Изпитание No 1 :: По член: 274.5.6 :: Височина: 125
Паркур
19.08.2017
Открит турнир
Прескачане
с. Бенковски
изпитание Х
Изпитание No 1 :: По член: :: Височина:
Протокол
Паркур
26.08.2017
Квалификация и съпътстващи турнири
Прескачане
Кнежа
Изпитание Х паркур
26.08.2017 10.00 h
Изпитание No 1 :: По член: 238.1.1 :: Височина: 60
Протокол
Паркур
клас Н - 4 год. коне
26.08.2017 11.00 h
Изпитание No 1 :: По член: Паркур за стил :: Височина: 100
Паркур
клас Н - 5 год. коне
26.08.2017 00.00 h
Изпитание No 1 :: По член: Паркур за стил :: Височина: 115
Паркур
клас Л - 6 год. коне
26.08.2017 00.00 h
Изпитание No 1 :: По член: 274.5.6 :: Височина: 120
Паркур
клас Л - 7 год. коне
26.08.2017 00.00 h
Изпитание No 1 :: По член: 274.5.6 :: Височина: 125
Протокол
Паркур
клас Л - гр.Б
26.08.2017 00.00 h
Изпитание No 1 :: По член: 274.5.6 :: Височина: 120
Паркур
24.08.2017-
27.08.2017
CSI1*
Прескачане
СК Тракиец - с. Житница
CSI1* - Bronze Tour
24.08.2017 09.00 h
Competition No 1 Bronze Tour :: По член: 238.2.1 :: Височина: 100
Паркур
25.08.2017 11.00 h
Competition No 4 Bronze Tour :: По член: 238.2.2 :: Височина: 105 cm
Паркур
26.08.2017 20.30 h
Competition No 7 Jump & Drive :: По член: 239 :: Височина: 110
Паркур
27.08.2017 09.00 h
Competition No 8 Bronze Tour Final :: По член: 274.5.3 :: Височина: 110
Паркур
CSI1* - Silver Tour
24.08.2017 14.00 h
Competition No 2 Silver Tour :: По член: 274.5.6 :: Височина: 120
Паркур
25.08.2017 13.00 h
Competition No 5 Silver Tour :: По член: 238.2.2 :: Височина: 125
Паркур
27.08.2017 13.20 h
Competition No 9 Final Silver Tour :: По член: 238.2.1 :: Височина: 130
Паркур
CSI1* - Gold Tour
24.08.2017 00.00 h
Competition No 3 Gold Tour :: По член: 274.5.6 :: Височина: 135 cm
Паркур
26.08.2017 12.30 h
Competition No 6 Gold Tour :: По член: 238.2.1 :: Височина: 135 cm
Паркур
27.08.2017 17.00 h
Competition No 10 GRAND PRIX :: По член: 238.2.2 :: Височина: 140 cm
Паркур
CSI1* - YH
24.08.2017 12.30 h
Competition No 11 Young Horses :: По член: 274.5.6 :: Височина: 120/125 cm
Паркур
25.08.2017 09.30 h
Competition No 12 Young Horses :: По член: 238.2.1 :: Височина: 120/125 cm
Паркур
26.08.2017 10.00 h
Competition No 13 Young horses Final :: По член: 238.2.2 :: Височина: 125 / 130 cm
Паркур
CSICh - B
24.08.2017 10.30 h
Competition No 14 Children :: По член: 274.5.6 :: Височина: 105 cm
Паркур
26.08.2017 14.30 h
Competition No 15 Children class :: По член: 238.2.1 :: Височина: 110 cm
Паркур
27.08.2017 11.00 h
Competition No 16 Children class Final :: По член: 238.2.2 :: Височина: 115 cm
Протокол
Паркур
30.08.2017-
03.09.2017
CH-Balkan -Amazons CSIL1*
Прескачане
СК Тракиец - с. Житница
CH-Balkan-CSI1* L
31.08.2017 09.00 h
Competition No 1 1st Individual Qualifier :: По член: 239 :: Височина: 120 cm
Паркур
01.09.2017 14.45 h
Competition No 9 Amazons Team Competition :: По член: 264 :: Височина: 125 cm
Паркур
03.09.2017 08.00 h
Competition No 14 Amazons Grand Prix and Individual Final :: По член: 238.2.2 :: Височина: 125 cm
Паркур
15.09.2017-
17.09.2017
ОТЛАГА СЕ - Открит турнир
Прескачане
СК Тракиец - с. Житница
изпитание Х паркур
Изпитание No 1 :: По член: :: Височина:
Протокол
Паркур
Изпитание No 2 :: По член: :: Височина:
Протокол
Паркур
09.09.2017-
10.09.2017
Лига Ген. Крум Лекарски
Прескачане
КСБ Ген. Крум Лекарски - Божурище
Изпитание Х паркур
09.09.2017 09.00 h
Изпитание No 1 - X паркур / понита :: По член: 238.1.1 :: Височина: 50 cm
Паркур
10.09.2017 09.00 h
Изпитание No 7 Х паркур / понита :: По член: 238.1.1 :: Височина: 60 см
Протокол
Паркур
Приз "Кавалор" 4 годишни коне, деца, Тур аматьори, Тур Понита
09.09.2017 00.00 h
Изпитание No 2 Приз "Кавалор" 4 годишни коне, деца, Тур аматьори, Тур Понита :: По член: 274.5.6 :: Височина: 90 см
Паркур
10.09.2017 00.00 h
Изпитание No 8 Приз "Кавалор" 4 годишни коне, деца, Тур аматьори, Тур Понита :: По член: 238.2.2 :: Височина: 95 см
Протокол
Паркур
09.09.2017 10.00 h
Изпитание No 2 Пони ездачи и междинна категория :: По член: 274.5.6 :: Височина: 70/80 см
Паркур
10.09.2017 00.00 h
Изпитание No 8 Пони ездачи и междинна категория :: По член: 238.2.2 :: Височина: 95 см
Протокол
Паркур
Приз "Калинаекуин" ОТВОРЕН паркур за 4 годишни и по-възрастни коне и Тур деца
09.09.2017 12.45 h
Изпитание No 3 Приз "Калинаекуин" ОТВОРЕН паркур за 4 годишни и по-възрастни коне и Тур деца :: По член: 238.2.1 :: Височина: 105 см
Паркур
10.09.2017 00.00 h
Изпитание No 9 Приз "Калинаекуин" ОТВОРЕН паркур за 4 годишни и по-възрастни коне и Тур деца :: По член: 274.5.6 :: Височина: 110 см
Паркур
Приз "АИКО" - МАЛЪК ТУР 5 и 6 годишни коне, Тур юноши 18 год.
09.09.2017 14.30 h
Изпитание No 4 Приз "АИКО" - МАЛЪК ТУР 5 и 6 годишни коне, Тур юноши 18 год. :: По член: 238.2.1 :: Височина: 115 / 120 см
Паркур
10.09.2017 00.00 h
Изпитание No 10 Приз "АИКО" - МАЛЪК ТУР 5 и 6 годишни коне, Тур юноши 18 год. :: По член: 238.2.2 :: Височина: 120 / 125 см
Паркур
Приз "Озгоркей Холдинг" Отворен паркур за 5 годишни и по-възрастни коне
09.09.2017 16.00 h
Изпитание No 5 Приз "Озгоркей Холдинг" Отворен паркур за 5 годишни и по-възрастни коне :: По член: 274.5.6 :: Височина: 120 см
Паркур
10.09.2017 00.00 h
Изпитание No 11 Приз "Озгоркей Холдинг" Отворен паркур за 5 годишни и по-възрастни коне :: По член: 238.2.1 :: Височина: 125 см
Паркур
Приз "Бяла карта" - ГОЛЯМ ТУР 6 - годишни и по-възрастни коне
09.09.2017 17.20 h
Изпитание No 6 Приз "Бяла карта" - ГОЛЯМ ТУР 6 - годишни и по-възрастни коне :: По член: 239 :: Височина: 135 см
Паркур
10.09.2017 00.00 h
Изпитание No 12 Приз "Бяла карта" - ГОЛЯМ ТУР 6 - годишни и по-възрастни коне :: По член: 273.3.3 :: Височина: 140 - 145 см
Паркур
29.09.2017
Квалифокационен турнир
Прескачане
КБ Фригопан
Изпитание пони ездачи
29.09.2017 10.00 h
Изпитание No 1 Пони ездачи :: По член: 238.1.1 :: Височина: 60 см
Протокол
Паркур
Квалификация клас Н - Млади коне (4 годишни) и съпътстващи турнири за деца и аматьори
29.09.2017 11.00 h
Изпитание No 2 Квалификация млади коне (4 годишни) и съпътстващи турнири за деца и аматьори :: По член: 238.2.2 директен бараж :: Височина: 100 см
Паркур
Квалификация клас Н - Млади коне (5 годишни) и съпътстващи турнири за юноши 14/15 год. и аматьори
29.09.2017 00.00 h
Изпитание No 3 Квалификация Млади коне (5 годишни) и съпътстващи турнири за юноши 14/15 год. и аматьори :: По член: Паркур за стил :: Височина: 115 см
Паркур
Квалификация клас Л 6 годишни коне и съпътстващи турнири за юноши 14/18 год.
29.09.2017 00.00 h
Изпитание No 4 Квалификация клас Л 6 годишни коне и съпътстващи турнири за юноши 14/18 год. :: По член: 274.5.6 :: Височина: 120 см
Паркур
29.09.2017 00.00 h
Изпитание No 4А Клас Л група Б :: По член: 274.5.6 :: Височина: 120 см
Паркур
Квалификация клас Л 7 годишни коне и съпътстващи турнири за юноши до 18 год.
29.09.2017 00.00 h
Изпитание No 5 Квалификация клас Л 7 годишни коне и съпътстващи турнири за юноши до 18 год. :: По член: 274.5.6 :: Височина: 125 см
Паркур
Клас Т
29.09.2017 00.00 h
Изпитание No 6 Клас Т :: По член: 238.2.1 :: Височина: 135 см
Протокол
Паркур
30.09.2017-
01.10.2017
Открит турнир
Прескачане
КБ Фригопан
Изпитание Х паркур
30.09.2017 10.00 h
Изпитание No 1 - Х паркур :: По член: 238.1.1 :: Височина: 50 см
Паркур
01.10.2017 09.30 h
Изпитание No 7 Х паркур :: По член: 238.2.1 :: Височина: 60 см
Паркур
Изпитание за понита и големи коне
30.09.2017 11.00 h
Изпитание No 2 за понита и големи коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 60 см
Паркур
01.10.2017 10.00 h
Изпитание No 8 за понита и големи коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 70 см
Паркур
Паркур за 4/5 годишни коне, деца и аматьори
30.09.2017 00.00 h
Изпитание No 3 Паркур за 4/5 годишни коне, деца и аматьори :: По член: 274.5.6 :: Височина: 100/110 см
Паркур
01.10.2017 10.40 h
Изпитание No 9 Паркур за 4/5 годишни коне, деца и аматьори :: По член: 238.2.2 директен бараж :: Височина: 100/110 см
Паркур
Паркур за 4 годишни и по-възрастни коне. Приз "НАШЕНСКО"
30.09.2017 00.00 h
Изпитание No 4 Паркур за 4 годишни и по-възрастни коне. Приз "НАШЕНСКО" :: По член: 238.2.1 :: Височина: 105 см
Паркур
01.10.2017 12.20 h
Изпитание No 10 Паркур за 4 годишни и по-възрастни коне. Приз "МИНЕРАЛНА ВОДА ХИСАР" :: По член: 238.2.1 :: Височина: 115 СМ
Паркур
Отворен паркур за 5 годишни и по-възрастни коне, юноши и деца. Приз "ОМНИЛАБ"
30.09.2017 00.00 h
Изпитание No 5 Отворен паркур за 5 годишни и по-възрастни коне, юноши и деца. Приз "ОМНИЛАБ" :: По член: 274.5.6 :: Височина: 115/120 см
Паркур
01.10.2017 13.50 h
Изпитание No 11 Отворен паркур за 5 годишни и по-възрастни коне, юноши и деца. Приз "МАЙОНЕЗА КРАСИ" :: По член: 238.2.1 :: Височина: 120/125 см
Паркур
Паркур за 7 годишни по-възрастни коне. Приз "ХЕРБАКОН"
30.09.2017 00.00 h
Изпитание No 6 Паркур за 7 годишни по-възрастни коне. Приз "ХЕРБАКОН" :: По член: 238.2.1 :: Височина: 135 см
Паркур
01.10.2017 15.20 h
Изпитание No 12 7 годишни и по-възрастни коне. Приз "КЛУБ ПО КОНЕН СПОРТ ПЪЛДИН" :: По член: 238.2.2 :: Височина: 140/145 см
Паркур
07.10.2017-
08.10.2017
Купа Житница
Прескачане
СК Тракиец - с. Житница
Отворен паркур, деца и пони ездачи
07.10.2017 10.00 h
Изпитание No 1 Отворен паркур, деца и пони ездачи :: По член: 238.1.1 :: Височина: 65 см
Паркур
08.10.2017 09.00 h
Изпитание No 6 Отворен паркур, деца и пони ездачи :: По член: 238.1.1 :: Височина: 65 см
Паркур
Паркур за 4/5 годишни коне деца и аматьори
07.10.2017 11.00 h
Изпитание No 2 Паркур за 4/5 годишни коне деца и аматьори :: По член: 238.2.1 :: Височина: 100/105 см
Паркур
08.10.2017 10.00 h
Изпитание No 7 Паркур за 4/5 годишни коне деца и аматьори :: По член: 274.5.6 :: Височина: 105/110 см
Паркур
Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и деца
07.10.2017 00.00 h
Изпитание No 3 Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и деца :: По член: 238.2.1 :: Височина: 110 см
Паркур
08.10.2017 11.50 h
Изпитание No 8 Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и деца :: По член: 274.5.6 :: Височина: 115 см
Паркур
Паркур за 6 годишни и по-възрастни коне и юноши
07.10.2017 14.40 h
Изпитание No 4 Паркур за 6 годишни и по-възрастни коне и юноши :: По член: 238.2.1 :: Височина: 120 см
Паркур
08.10.2017 13.40 h
Изпитание No 9 Паркур за 6 годишни и по-възрастни коне и юноши :: По член: 274.5.6 :: Височина: 125 см
Паркур
Паркур за 7 годишни и по-възрастни коне
07.10.2017 00.00 h
Изпитание No 5 Паркур за 7 годишни и по-възрастни коне :: По член: 238.2.1 :: Височина: 135 см
Паркур
08.10.2017 15.40 h
Изпитание No 10 Паркур за 7 годишни и по-възрастни коне :: По член: 238.2.2 :: Височина: 140 см
Паркур
13.10.2017-
15.10.2017
ДП млади коне
Прескачане
КБ Фригопан
ДП 4 годишни коне - кл.Н
14.10.2017 13.00 h
Изпитание No 1 :: По член: 238.2.1 :: Височина: 100
Паркур
15.10.2017 11.00 h
Изпитание No 2 :: По член: 238.2.2 :: Височина: 105
Паркур
Изпитание No 3 - крайно класиране :: По член: 238.2.1 :: Височина:
Паркур
ДП за 5 год. коне - кл.Н
13.10.2017 14.00 h
Изпитание No 1 :: По член: 238.2.1 :: Височина: 115
Паркур
14.10.2017 14.15 h
Изпитание No 2 :: По член: 238.2.1 :: Височина: 115
Паркур
15.10.2017 12.45 h
Изпитание No 3 :: По член: 238.2.2 :: Височина: 120
Паркур
ДП за 6 год. коне - кл.Л
13.10.2017 15.15 h
Изпитание No 1 :: По член: 238.2.1 :: Височина: 125
Паркур
14.10.2017 15.30 h
Изпитание No 2 :: По член: 238.2.1 :: Височина: 125
Паркур
15.10.2017 14.20 h
Изпитание No 3 :: По член: 238.2.2 :: Височина: 130
Паркур
ДП за 7 год. коне - кл.Л
15.10.2017 16.30 h
Изпитание No 1 :: По член: 238.2.1 :: Височина: 130
Паркур
14.10.2017 16.45 h
Изпитание No 2 :: По член: 238.2.1 :: Височина: 130
Паркур
15.10.2017 15.45 h
Изпитание No 3 :: По член: 238.2.2 :: Височина: 135
Паркур
12.05.2017-
14.05.2017
IECA Jumping Competition
Прескачане
КСБ Калоян - Арбанаси
IECA Jumping Competition
12.05.2017 00.00 h
Competition No 1 :: По член: 238.2.1 :: Височина: 90
Паркур
13.05.2017 17.00 h
Изпитание No 2 :: По член: 238.2.2 :: Височина: 105 sm
Паркур
14.05.2017 14.00 h
Изпитание No 3 :: По член: 238.2.2 :: Височина: 110
Паркур
17.06.2017-
18.06.2017
Открит турнир по прескачане на препятствия
Прескачане
СК Тракиец - с. Житница
Млади коне
17.06.2017 10.00 h
Изпитание No 1 - 4 год.и по възрастни коне, деца и понита :: По член: 238.1.1 :: Височина: 65
Паркур
18.06.2017 09.00 h
Изпитание No 4 - 4 год.и по възрастни коне, деца и понита :: По член: 274.5.6 :: Височина: 70
Протокол
Паркур
изпитание
17.06.2017 11.10 h
Изпитание No 2 - 4/5 год. коне, деца и аматьори :: По член: 274.5.6 :: Височина: 95/105
Паркур
18.06.2017 10.20 h
Изпитание No 5 - 4/5 год. коне, деца и аматьори :: По член: 238.2.1 :: Височина: 100/110
Протокол
Паркур
Изпитание кл.Л
17.06.2017 13.30 h
Изпитание No 3 - 6/7 год. коне и юноши до 18 год. :: По член: 238.2.1 :: Височина: 115/120
Паркур
18.06.2017 12.40 h
Изпитание No 6 - 6/7 год. коне и юноши до 18 год. :: По член: 274.5.6 :: Височина: 120/125
Протокол
Паркур
Щафета деца с понита и мъже/жени с коне
17.06.2017 00.00 h
Изпитание No 1 :: По член: 239 :: Височина:
Протокол
Паркур
30.06.2017-
02.07.2017
Национален турнир по прескачане на препятствия
Прескачане
КСБ Ген. Крум Лекарски - Божурище
National Competition
30.06.2017 09.00 h
Competition No 1 Open for 5 years old and older horses, Children and Amateurs :: По член: 274.5.6 :: Височина: 105
Протокол
Паркур
01.07.2017 09.00 h
Competition No 2 Open for 5 years old and older horses, Children and Amateurs :: По член: 238.2.1 :: Височина: 110-115 cm
Протокол
Паркур
02.07.2017 08.00 h
Competition No 3 Open for 5 years old and older horses, Children and Amateurs :: По член: 274.5.6 :: Височина: 115 cm
Протокол
Паркур
23.07.2017
Открит турнир
Прескачане
КСБ Вършец
Млади коне
Изпитание No 1 :: По член: :: Височина:
Протокол
Паркур