КАЛЕНДАР
Pdf_calendar
Дата
Прояви
Дисциплини
Спортна база
Документи
30.07.2023
Открит турнир
Прескачане
Вършец
Открит турнир
05.08.2023-
06.08.2023
Открит турнир
Прескачане
КСБ Парк Езерото - Бургас
Х паркур и понита
05.08.2023 10.00 h
Изпитание No 1А - Х паркур и понита :: По член: 238.1.1 :: Височина: 70 см
Протокол
Паркур
06.08.2023 09.00 h
Изпитание No 6А - Х паркур и понита :: По член: 238.1.1 :: Височина: 75 см
Паркур
Междинна категория и понита
05.08.2023 00.00 h
Изпитание No 1Б - Междинна категория и понита :: По член: 238.1.1 :: Височина: 85 см
Паркур
06.08.2023 09.40 h
Изпитание No 6Б - Междинна категория и понита :: По член: 238.1.1 :: Височина: 85 см
Паркур
Паркур за 4 годишни коне
05.08.2023 11.00 h
Изпитание No 2А Паркур за 4 годишни коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 95 см
Паркур
06.08.2023 10.45 h
Изпитание No 7А Паркур за 4 годишни коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 100 см
Паркур
Паркур за 5 годишни коне
05.08.2023 00.00 h
Изпитание No 2Б Паркур за 5 годишни коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 105 см
Паркур
06.08.2023 11.15 h
Изпитание No 7Б Паркур за 5 годишни коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 110 см
Паркур
Паркур за юноши до 14 години и аматьори
05.08.2023 00.00 h
Изпитание No 2С Паркур за юноши до 14 години и аматьори :: По член: 274.2.5 :: Височина: 100 см
Паркур
06.08.2023 12.00 h
Изпитание No 7С Паркур за юноши до 14 години и аматьори :: По член: 274.2.5 :: Височина: 100 см
Паркур
Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и юноши до 14 год
05.08.2023 19.30 h
Изпитание No 3 Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и юноши до 14 год :: По член: 274.2.5 :: Височина: 110 см
Паркур
06.08.2023 19.30 h
Изпитание No 8 Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и юноши до 14 год :: По член: 238.2.1 :: Височина: 115 см
Паркур
Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и юноши до 14 год и юноши до 18 год
05.08.2023 20.45 h
Изпитание No 4 Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и юноши до 14 год и юноши до 18 год :: По член: 238.2.1 :: Височина: 120 см
Паркур
06.08.2023 20.45 h
Изпитание No 9 Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и юноши до 14 год и юноши до 18 год :: По член: 238.2.1 :: Височина: 120 см
Паркур
Паркур за 6 годишни и по-възрастни коне
05.08.2023 21.20 h
Изпитание No 5 Паркур за 6 годишни и по-възрастни коне :: По член: 238.2.1 :: Височина: 130 см
Паркур
06.08.2023 21.20 h
Изпитание No 10 Паркур за 6 годишни и по-възрастни коне :: По член: 238.2.2 :: Височина: 135 см
Паркур
29.08.2023-
03.09.2023
CH-EU-S
Прескачане
Milano, San Siro, ITA
31.08.2023-
03.09.2023
CSI1* (A), CSIYH1* (A)
Прескачане
Маркополо, Атина
Открит турнир
07.09.2023-
10.09.2023
CH-Balkan-S (A), CH-Balkan-L-S (A), CSIYH1* (A), CH-Balkan-Y-S (A), CH-Balkan-J-S (A), CH-Balkan-Ch-S (A)
Прескачане
Маркополо, Атина
14.09.2023-
17.09.2023
CSIO4*-NC EEF Final (M), CSIYH1*
Прескачане
Warsaw, POL
21.09.2023-
24.09.2023
CH-M-YH-S
Прескачане
Lanaken, BEL
23.09.2023
Открит турнир
Прескачане
Шумен
Открит турнир
23.09.2023-
24.09.2023
Открит турнир
Прескачане
КБ Фригопан
Х Паркур
23.09.2023 08.30 h
Изпитание No 1 Х Паркур :: По член: 238.1.1 :: Височина: 60
Паркур
24.09.2023 08.00 h
Изпитание No 8 Х Паркур :: По член: 238.1.1 :: Височина: 65 см
Паркур
Отворен паркур
23.09.2023 09.15 h
Изпитание No 2 Отворен паркур :: По член: 238.1.1 :: Височина: 80 см
Паркур
24.09.2023 08.40 h
Изпитание No 9 Отворен паркур :: По член: 238.1.1 :: Височина: 85 см
Паркур
Паркур за юноши до 14 год и аматьори
23.09.2023 11.10 h
Изпитание No 3 Паркур за юноши до 14 год и аматьори :: По член: 274.2.5 :: Височина: 100 см
Паркур
24.09.2023 10.30 h
Изпитание No 10 Паркур за юноши до 14 год и аматьори :: По член: 274.2.5 :: Височина: 105 см
Паркур
Паркур за 4 годишни коне
23.09.2023 12.40 h
Изпитание No 4А Паркур за 4 годишни коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 100 см
Паркур
24.09.2023 12.30 h
Изпитание No 11А Паркур за 4 годишни коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 105 см
Паркур
Паркур за 5 годишни коне
23.09.2023 13.30 h
Изпитание No 4Б Паркур за 5 годишни коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 105 см
Паркур
24.09.2023 13.20 h
Изпитание No 11Б Паркур за 5 годишни коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 110 см
Паркур
Отворен паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и юноши до 14 год
23.09.2023 14.35 h
Изпитание No 5 Отворен паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и юноши до 14 год :: По член: 274.2.5 :: Височина: 110 см
Паркур
24.09.2023 14.30 h
Изпитание No 12 Отворен паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и юноши до 14 год :: По член: 238.2.1 :: Височина: 115 см
Паркур
Отворен паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и юноши до 18 год
23.09.2023 18.25 h
Изпитание No 6 Отворен паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и юноши до 18 год :: По член: 238.2.1 :: Височина: 120 см
Паркур
24.09.2023 17.05 h
Изпитание No 13 Отворен паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и юноши до 18 год :: По член: 238.2.2 :: Височина: 125 см
Паркур
Отворен паркур за 6 годишни и по-възрастни коне
23.09.2023 19.40 h
Изпитание No 7 Отворен паркур за 6 годишни и по-възрастни коне :: По член: 238.2.1 :: Височина: 130 см
Паркур
24.09.2023 18.50 h
Изпитание No 14 Отворен паркур за 6 годишни и по-възрастни коне :: По член: 238.2.2 :: Височина: 135 см
Паркур
30.09.2023-
01.10.2023
Открит турнир
Прескачане
Студенец
Открит турнир
06.10.2023-
08.10.2023
Държавен шампионат Млади коне/ тестиране Млади коне
Прескачане
Студенец
Млади коне
20.10.2023-
22.10.2023
Купа Република България
Прескачане
КСБ Ген. Крум Лекарски - Божурище
Открит турнир
18.03.2023-
19.03.2023
Турнир по покана
Прескачане
ККС Мизия
изп. 1/5 Х паркур
18.03.2023 00.00 h
Изпитание No 1 :: По член: 274.5.5 :: Височина: 100
Протокол
Паркур
19.03.2023 13.00 h
Изпитание No 8 :: По член: 238.2.2 директен бараж :: Височина: 95 см
Протокол
Паркур
изп. 2а/ 6а Паркур за 4 год. коне
19.05.2023 00.00 h
Изпитание No 1 :: По член: 238.1.1 :: Височина:
Протокол
Паркур
Изпитание No 2 :: По член: :: Височина:
Протокол
Паркур
изп. 2б/6б Паркур за 5 год. коне
19.05.2023 00.00 h
Изпитание No 1 :: По член: 238.2.1 :: Височина:
Протокол
Паркур
Изпитание No 2 :: По член: :: Височина:
Протокол
Паркур
изп. 3/7 Паркур за деца и аматьори
19.05.2023 00.00 h
Изпитание No 1 :: По член: 238.2.1 :: Височина:
Протокол
Паркур
Изпитание No 2 :: По член: :: Височина:
Протокол
Паркур
изп. 4/ 8 Паркур за 5 год. и по-възрастни коне и юноши 14 год
19.05.2023 00.00 h
Изпитание No 1 :: По член: 238.1.1 :: Височина:
Протокол
Паркур
Изпитание No 2 :: По член: :: Височина:
Протокол
Паркур
31.03.2023-
01.04.2023
Открит турнир
Прескачане
СК Тракиец - с. Житница
Х паркур
31.03.2023 09.00 h
Изпитание No 1 :: По член: 238.1.1 :: Височина: 60 см
Паркур
01.04.2023 08.00 h
Изпитание No 8 :: По член: 238.1.1 :: Височина: 65 см
Паркур
Отворен паркур
31.03.2023 09.50 h
Изпитание No 2 :: По член: 238.1.1 :: Височина: 80 см
Паркур
01.04.2023 08.50 h
Изпитание No 9 :: По член: 238.1.1 :: Височина: 85 см
Паркур
Паркур за 4/5 год. коне
31.03.2023 11.20 h
Изпитание No 3а - 4 год. коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 100 см
Паркур
01.04.2023 10.25 h
Изпитание No 10А - 4 год. коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 105 см
Паркур
31.03.2023 11.20 h
Изпитание No 3А - 5 год. коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 105 см
Паркур
01.04.2023 10.25 h
Изпитание No 10А - 5 год. коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 110 см
Паркур
Паркур за деца и аматьори
31.03.2023 12.10 h
Изпитание No 3Б - ПРИЗ MARSTALL :: По член: 274.2.5 :: Височина: 100 см
Паркур
01.04.2023 11.10 h
Изпитание No 10Б - ПРИЗ MARSTALL :: По член: 274.2.5 :: Височина: 105 см
Паркур
Паркур за 5-годишни и по-възрастни коне юноши до 14 год.
31.03.2023 14.10 h
Изпитание No 4 :: По член: 274.2.5 :: Височина: 110 см
Паркур
01.04.2023 13.00 h
Изпитание No 11 :: По член: 238.2.1 :: Височина: 115 см
Паркур
Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и юноши до 18г.
31.03.2023 16.10 h
Изпитание No 5 :: По член: 238.2.1 :: Височина: 120 см
Паркур
01.04.2023 14.45 h
Изпитание No 12 :: По член: 274.2.5 :: Височина: 125 см
Паркур
Паркур за 5 год. и по-възрастни коне - ЖОКЕР
31.03.2023 17.45 h
Изпитание No 6 - ЖОКЕР :: По член: 269.3 :: Височина: до 130 см
Паркур
Паркур за 6 год. и по-възрастни коне
31.03.2023 18.50 h
Изпитание No 7 :: По член: 238.2.1 :: Височина: 130 см
Паркур
01.04.2023 16.15 h
Изпитание No 13 :: По член: 238.2.2 :: Височина: 135 см
Паркур
29.04.2023
HOBBYHORSE турнир по прескачане на препятствия
Прескачане
Ихтиман
HOBBYHORSE турнир по прескачане на препятствия
Изпитание No 1 :: По член: :: Височина:
Протокол
Паркур
19.08.2023-
20.08.2023
Открит турнир
Прескачане
КСБ Ген. Крум Лекарски - Божурище
Х паркур
19.08.2023 09.00 h
Изпитание No 1 Х Паркур :: По член: 238.1.1 :: Височина: 60 cm
Паркур
20.08.2023 09.00 h
Изпитание No 7 Х паркур :: По член: 238.1.1 :: Височина: 65 см
Паркур
Междинна категория
19.08.2023 10.15 h
Изпитание No 2 Междинна категория :: По член: 238.1.1 :: Височина: 80 см
Паркур
20.08.2023 10.00 h
Изпитание No 8 Междинна категория :: По член: 238.1.1 :: Височина: 85 см
Паркур
Паркур за 4 годишни коне
19.08.2023 12.00 h
Изпитание No 3А Паркур за 4 годишни коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 100 см
Паркур
20.08.2023 12.00 h
Изпитание No 9А Паркур за 4 годишни коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 105 см
Паркур
Паркур за юноши до 14 год и аматьори
19.08.2023 12.40 h
Изпитание No 3Б Паркур за юноши до 14 год и аматьори :: По член: 274.2.5 :: Височина: 100 см
Паркур
20.08.2023 12.30 h
Изпитание No 9Б Паркур за юноши до 14 год и аматьори :: По член: 274.2.5 :: Височина: 105 см
Паркур
Отворен паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и юноши до 14 год
20.08.2023 14.00 h
Изпитание No 10 Отворен паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и юноши до 14 год :: По член: 238.2.1 :: Височина: 115 см
Паркур
19.08.2023 14.20 h
Изпитание No 4 Отворен паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и юноши до 14 год :: По член: 274.2.5 :: Височина: 110 cm
Паркур
Отворен паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и юноши до 14 год и юноши до 18 год.
19.08.2023 16.00 h
Изпитание No 5 Отворен паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и юноши до 14 год и юноши до 18 год. :: По член: 274.2.5 :: Височина: 120см
Паркур
20.08.2023 15.45 h
Изпитание No 11 Отворен паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и юноши до 14 год и юноши до 18 год. :: По член: 238.2.1 :: Височина: 125 см
Паркур
Отворен паркур за 6 годишни и по-възрастни коне
19.08.2023 17.40 h
Изпитание No 6 Отворен паркур за 6 годишни и по-възрастни коне :: По член: 238.2.1 :: Височина: 130 см
Паркур
20.08.2023 17.20 h
Изпитание No 12 Приз Ген. Крум Лекарски - 6 годишни и по-възрастни коне :: По член: 238.2.2 :: Височина: 135 см
Паркур
15.04.2023
Великденски турнир
Прескачане
Стадион с. Галиче
Х Паркур
15.04.2023
Турнир Галиче
Прескачане
По места
Х паркур
15.04.2023 11.00 h
Изпитание No 1 Х паркур :: По член: 238.1.1 :: Височина: 60
Протокол
Паркур
Паркур за деца и аматьори
15.04.2023 00.00 h
Изпитание No 2А Паркур за деца и аматьори :: По член: 238.1.1 :: Височина: 90
Протокол
Паркур
Паркур за 4 годишни коне
15.04.2023 00.00 h
Изпитание No 2Б Паркур за 4 годишни коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 90
Протокол
Паркур
Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне
15.04.2023 00.00 h
Изпитание No 3 Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне :: По член: 238.2.1 :: Височина: 110 см
Протокол
Паркур
Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне
15.04.2023 00.00 h
Изпитание No 4 Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне :: По член: 238.2.2 :: Височина: 115-120
Протокол
Паркур
22.04.2023-
23.04.2023
Открит турнир
Прескачане
КСБ Ген. Крум Лекарски - Божурище
Х паркур
22.04.2023 10.00 h
Изпитание No 1 :: По член: 238.1.1 :: Височина: 60 см
Паркур
23.04.2023 09.00 h
Изпитание No 7 :: По член: 238.1.1 :: Височина: 65 см
Паркур
Междинна категория
22.04.2023 11.30 h
Изпитание No 2 :: По член: 238.1.1 :: Височина: 80 см
Паркур
23.04.2023 10.20 h
Изпитание No 8 :: По член: 238.1.1 :: Височина: 85 см
Паркур
Паркур за 4 год. коне
22.04.2023 13.15 h
Изпитание No 3А :: По член: 238.1.1 :: Височина: 90 см
Паркур
23.04.2023 12.05 h
Изпитание No 9А :: По член: 238.1.1 :: Височина: 95 см
Протокол
Паркур
Паркур за деца и аматьори
22.04.2023 13.40 h
Изпитание No 3Б :: По член: 274.2.5 :: Височина: 100 см
Паркур
23.04.2023 12.35 h
Изпитание No 9Б :: По член: 274.2.5 :: Височина: 105 см
Паркур
Паркур за 5 год. и по-възрастни коне и юноши 14 год
22.04.2023 15.30 h
Изпитание No 4 :: По член: 274.2.5 :: Височина: 110 см
Паркур
23.04.2023 14.15 h
Изпитание No 10 :: По член: 238.2.1 :: Височина: 115 см
Паркур
Паркур за 5 год. и по-възрастни коне, юноши 14 год и юноши до 18 год.
22.04.2023 17.20 h
Изпитание No 5 :: По член: 274.2.5 :: Височина: 120 см
Паркур
23.04.2023 16.15 h
Изпитание No 11 :: По член: 238.2.1 :: Височина: 125 см
Паркур
Паркур за 5/ 6 год. и по-възрастни коне
22.04.2023 18.50 h
Изпитание No 6 Паркур за 5 год. и по - възрастни коне :: По член: 238.2.1 :: Височина: 130 см
Паркур
23.04.2023 17.50 h
Изпитание No 12 Приз "Ген. Крум Лекарски" - 6 год. и по - зърастни коне :: По член: 238.2.2 :: Височина: 135 см
Паркур
19.05.2023-
20.05.2023
Открит турнир
Прескачане
КБ Фригопан
Отворен паркур, деца и пони ездачи
19.05.2023 07.30 h
Изпитание No 1 Отворен паркур, деца и пони ездачи :: По член: 238.1.1 :: Височина: 75 см
Паркур
20.05.2023 08.00 h
Изпитание No 5 Отворен паркур, деца и пони ездачи :: По член: 238.1.1 :: Височина: 80 см
Паркур
Паркур за 4 годишни коне
19.05.2023 09.30 h
Изпитание No 2А Паркур за 4 годишни коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 95 см
Паркур
20.05.2023 10.30 h
Изпитание No 6А Паркур за 4 годишни коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 100 см
Паркур
Паркур за 5 годишни коне
19.05.2023 10.00 h
Изпитание No 2Б Паркур за 5 годишни коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 105 см
Паркур
20.05.2023 11.15 h
Изпитание No 6Б Паркур за 5 годишни коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 110 см
Паркур
Паркур за деца и аматьори
19.05.2023 11.15 h
Изпитание No 3 Паркур за деца и аматьори :: По член: 274.2.5 :: Височина: 100 см
Паркур
20.05.2023 12.35 h
Изпитание No 7 Паркур за деца и аматьори :: По член: 238.2.1 :: Височина: 105 см
Паркур
Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и юноши до 14 год
19.05.2023 13.40 h
Изпитание No 4 Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и юноши до 14 год :: По член: 274.2.5 :: Височина: 110 см
Паркур
20.05.2023 18.40 h
Изпитание No 8 Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и юноши до 14 год :: По член: 238.2.1 :: Височина: 120 см
Паркур