КЛАСИРАНЕ :: Мъже/Жени
N
Състезател
Кон
Год.
Клуб
Категория
НТ-О1
ВР-О1
Статус
Check1
1
Станислав Сократев
Залубет
2017
СВЕТИГЕОРГИ
Мъже/Жени
0.0
90.36
ОК