КАЛЕНДАР
Pdf_calendar
Дата
Прояви
Дисциплини
Спортна база
Документи
20.05.2022-
22.05.2022
Квалификации 80 км, 60 км,40 км, 30 км
Издържливост
КСБ Калоян - Арбанаси
Programme
Квалификация на 80 км
21.05.2022 00.00 h
Изпитание No 1 ::
Маршрут
Квалификация на 60 км
21.05.2022 00.00 h
Изпитание No 1 ::
Маршрут
Квалификация на 40 км
21.05.2022 00.00 h
Изпитание No 1 ::
Маршрут
Квалификация на 30 км
21.05.2022 00.00 h
Изпитание No 1 ::
Маршрут
21.05.2022-
22.05.2022
Balkan Dressage League
Обездка
Всестранна езда
КБ Фригопан
Programme Application_form
Balkan League_Children
21.05.2022 10.30 h
Изпитание No 1 :: Тест: Предварителен тест за деца Б
Тест
22.05.2022 09.30 h
Изпитание No 12 :: Тест: Отборен тест за деца
Тест
Balkan League_Juniors
21.05.2022 11.20 h
Изпитание No 2 :: Тест: Отборен тест за юноши
Тест
22.05.2022 10.35 h
Изпитание No 13 :: Тест: Индивидуален тест за юноши
Тест
Balkan League_Amateurs
21.05.2022 12.35 h
Изпитание No 3 :: Тест: Предварителен тест за 5 год. коне
Тест
22.05.2022 12.05 h
Изпитание No 14 :: Тест: Финален тест за 5 год. коне
Тест
Balkan League_Seniors
21.05.2022 14.00 h
Изпитание No 4 :: Тест: Сен Жорж
Тест
22.05.2022 12.40 h
Изпитание No 15 :: Тест: Междинна категория № 1
Тест
National competition_Pony
21.05.2022 14.40 h
Изпитание No 5 :: Тест: ФЕИ тест за 4 годишни коне
Тест
22.05.2022 14.30 h
Изпитание No 16 :: Тест: Втори тест за 4 годишни коне
Тест
National competition_Young horses_5 YO
21.05.2022 17.20 h
Изпитание No 10 :: Тест: Предварителен тест за 5 год. коне
Тест
22.05.2022 17.30 h
Изпитание No 20 :: Тест: Финален тест за 5 год. коне
Тест
National competition Young horses_6 YO
21.05.2022 12.50 h
Изпитание No 11 :: Тест: Предварителен тест за 6 год. коне
Тест
22.05.2022 12.15 h
Изпитание No 21 :: Тест: Финален тест за 6 год. коне
Тест
1* Eventing
21.05.2022 16.20 h
Изпитание No 8 :: Тест: 1* ИНТРО
Тест
2* Eventing
22.05.2022 16.15 h
Изпитание No 19 :: Тест: 2* B
Тест
National competition_Class L/ group B
21.05.2022 15.45 h
Изпитание No 7 :: Тест: Children Individual
Тест
22.05.2022 15.30 h
Изпитание No 18 :: Тест: Предварителен тест за 7 годишни коне
Тест
21.05.2022
Турнир по покана
Прескачане
Кнежа
Programme
Х паркур
21.05.2022 11.00 h
Изпитание No 1 Х паркур :: По член: 238.1.1 :: Височина: 60 см
Паркур
Паркур за 4 годишни коне
21.05.2022 00.00 h
Изпитание No 2А Паркур за 4 годишни коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 90 см
Паркур
Паркур за юноши до 14 години и аматьори
21.05.2022 00.00 h
Изпитание No 2Б Паркур за юноши до 14 години и аматьори :: По член: 238.1.1 :: Височина: 90 см
Паркур
Паркур а 5 годишни и по-възрастни коне и юноши до 14 години
21.05.2022 00.00 h
Изпитание No 3 Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и юноши до 14 години :: По член: 238.2.1 :: Височина: 115 см
Паркур
Паркур за 6 годишни и по-възрастни коне и юноши до 18 години
21.05.2022 00.00 h
Изпитание No 4 Паркур за 6 годишни и по-възрастни коне и юноши до 18 години :: По член: 274.2.5 :: Височина: 120
Паркур
Паркур за 7 годишни и по-възрастни коне за купата на кмета на община Кнежа
21.05.2022 00.00 h
Изпитание No 5 Паркур за 7 годишни и по-възрастни коне за купата на кмета на община Кнежа :: По член: 238.2.2 :: Височина: 130 см
Протокол
Паркур
26.05.2022-
29.05.2022
CSI2*-W, CSICh-B, CSIOJ, CSI1*, CSIYH
Прескачане
КБ Фригопан
Programme
CSI2*- W
26.05.2022 15.20 h
Competition No 6 Diamond Tour - qualification for Grand Prix :: По член: 238.2.1 :: Височина: 140 cm
Паркур
26.05.2022 16.40 h
Competition No 7 Gold Tour Prix Ivan Dobrev :: По член: 238.2.1 :: Височина: 130 cm
Паркур
27.05.2022 15.15 h
Competition No 13 Diamond Tour - qualification for Grand Prix :: По член: 238.2.1 :: Височина: 145 cm
Паркур
27.05.2022 16.40 h
Competition No 14 Gold Tour Prix Municipality Maritsa :: По член: 274.2.5 :: Височина: 135 cm
Паркур
28.05.2022 17.40 h
Competition No 21 Gold Tour Prix HISAR :: По член: 238.2.2 :: Височина: 140 cm
Паркур
29.05.2022 13.10 h
Competition 24 Grand Prix LR :: По член: 238.2.2 :: Височина: 150 cm
Паркур
CSI1*
26.05.2022 13.30 h
Competition No 5 Silver Tour Prix Nikola Anev :: По член: 238.2.1 :: Височина: 115 cm
Паркур
27.05.2022 09.00 h
Competition No 8 Bronze Tour Prix TOKER :: По член: 238.2.1 :: Височина: 100 cm
Паркур
28.05.2022 09.00 h
Competition No 15 Silver Tour Prix TOKER :: По член: 274.5.3 :: Височина: 115 cm
Паркур
28.05.2022 13.20 h
Competition No 18 Bronze Tour Prix TOKER :: По член: 238.2.1 :: Височина: 110 cm
Паркур
29.05.2022 09.00 h
Competition No 22 Bronze Tour Prix TOKER :: По член: 274.5.3 :: Височина: 110 cm
Паркур
29.05.2022 00.00 h
Competition No 26 Silver Tour Prix TOKER :: По член: 238.2.1 :: Височина: 125 cm
Паркур
CSIYH - 5 YO
26.05.2022 08.00 h
Competition No 1 CSIYH - 5 YO PRIX Food Laboratory ALIMENTY :: По член: 274.2.5 :: Височина: 110 cm
Паркур
27.05.2022 11.15 h
Competition No 10 CSIYH - 5 YO PRIX GEO PLANT BG LTD. :: По член: 238.2.1 :: Височина: 115 cm
Паркур
28.05.2022 11.00 h
Competition No 16 CSIYH - 5 YO FINAL PRIX HAVENS :: По член: 274.2.5 :: Височина: 120 cm
Паркур
CSIYH: 6 - 7 YO
26.05.2022 09.10 h
Competition No 2 CSIYH: 6 - 7 YO PRIX Valentina Frenkeva :: По член: 274.2.5 :: Височина: 120 - 125 cm
Паркур
27.05.2022 12.20 h
Competition No 11 CSIYH: 6 - 7 YO PRIX Valentina Frenkeva :: По член: 238.2.1 :: Височина: 125-130 cm
Паркур
28.05.2022 12.15 h
Competition No 17 CSIYH: 6 - 7 YO FINAL :: По член: 274.2.5 :: Височина: 130-135 cm
Паркур
CSICh-B
26.05.2022 10.30 h
Competition No 3 CSICh-B PRIX FRIGOPAN Ltd. :: По член: 274.2.5 :: Височина: 110 cm
Паркур
27.05.2022 10.20 h
Competition No 9 CSICh-B PRIX FRIGOPAN Ltd. :: По член: 238.2.1 :: Височина: 115 cm
Паркур
28.05.2022 00.00 h
Competition No 19 CSICh-B :: По член: 238.2.1 :: Височина: 115 cmm
Протокол
Паркур
29.05.2022 00.00 h
Competition No 23 CSICh-B Grand Prix :: По член: 238.2.2 :: Височина: 120 cm
Паркур
CSIOJ
26.05.2022 11.30 h
Competition No 4 CSIOJ PRIX PRIMEX SPORT HORSES :: По член: 274.2.5 :: Височина: 125 cm
Паркур
27.05.2022 14.00 h
Competition No 12 CSIOJ PRIX PRIMEX SPORT HORSES :: По член: 238.2.1 :: Височина: 130 cm
Паркур
28.05.2022 15.30 h
Competition No 20 CSIOJ PRIX PRIMEX SPORT HORSES :: По член: 264 :: Височина: 135 cm
Паркур
29.05.2022 00.00 h
Competition No 25 CSIOJ Grand Prix PRIX PRIMEX SPORT HORSES :: По член: 238.2.2 :: Височина: 135 cm
Паркур
02.06.2022-
05.06.2022
CSIO3*-W, CSIOCh, CSI1*, CSIYH
Прескачане
Маркополо, Атина
Programme
Световна купа
03.06.2022-
05.06.2022
CEI3* 160, 140, CEI2* 120, CEI1* 100, CEIJY
Издържливост
Samorin, SVK
Международен турнир
03.06.2022-
05.06.2022
ДП обездка клас Т, клас Л, гр. Б, Млади ездачи, аматьори и СТ
Обездка
КБ Фригопан
Programme
ДП Клас Т
03.06.2022 13.25 h
Изпитание No 1 :: Тест: Сен Жорж
Тест
04.06.2022 11.40 h
Изпитание No 2 :: Тест: Междинна категория № 1
Тест
05.06.2022 12.10 h
Изпитание No 3 :: Тест: Кюр – свободен стил, МК1
Тест
ДП Млади ездачи
03.06.2022 00.00 h
Изпитание No 1 :: Тест: Young Riders Team test
Протокол
04.06.2022 00.00 h
Изпитание No 2 :: Тест: Млади ездачи- Индивидуален тест
Протокол
05.06.2022 00.00 h
Изпитание No 3 :: Тест: Млади ездачи- Кюр – свободен стил
Протокол
СТ_Юноши до 18 год.
03.06.2022 11.00 h
Изпитание No 1 :: Тест: Отборен тест за юноши
Тест
04.06.2022 08.00 h
Изпитание No 2 :: Тест: Индивидуален тест за юноши
Тест
05.06.2022 10.45 h
Изпитание No 3 :: Тест: Кюр – свободен стил – ниво Юноши
Тест
СТ_Юноши до 14 год.
03.06.2022 12.25 h
Изпитание No 1 :: Тест: Предварителен тест за деца
Тест
04.06.2022 14.50 h
Изпитание No 2 :: Тест: Отборен тест за деца
Тест
05.06.2022 09.45 h
Изпитание No 3 :: Тест: Индивидуален тест за деца
Тест
СТ_Пони ездачи
03.06.2022 18.40 h
Изпитание No 1 :: Тест: ФЕИ тест за 4 годишни коне
Тест
04.06.2022 19.15 h
Изпитание No 2 :: Тест: Втори тест за 4 годишни коне
Тест
05.06.2022 08.00 h
Изпитание No 3 :: Тест: Предварителен тест за деца
Тест
ДП клас Л
03.06.2022 14.50 h
Изпитание No 1 :: Тест: Индивидуален тест за деца
Тест
04.06.2022 09.30 h
Изпитание No 2 :: Тест: Предварителен тест за 7 годишни коне
Тест
05.06.2022 13.05 h
Изпитание No 3 :: Тест: Финален тест за 7 год. коне
Тест
ДП група Б
03.06.2022 15.50 h
Изпитание No 1 :: Тест: Индивидуален тест за деца
Тест
04.06.2022 10.00 h
Изпитание No 2 :: Тест: Предварителен тест за 7 годишни коне
Тест
05.06.2022 14.15 h
Изпитание No 3 :: Тест: Финален тест за 7 год. коне
Тест
ДП Аматьори
04.06.2022 17.00 h
Изпитание No 1 :: Тест: Предварителен тест за 5 год. коне
Тест
05.06.2022 16.40 h
Изпитание No 2 :: Тест: Финален тест за 5 год. коне
Тест
СТ 4 год. коне
03.06.2022 17.15 h
Изпитание No 1 :: Тест: ФЕИ тест за 4 годишни коне
Тест
04.06.2022 13.30 h
Изпитание No 2 :: Тест: Втори тест за 4 годишни коне
Тест
СТ 5 год. коне
04.06.2022 15.50 h
Изпитание No 1 :: Тест: Предварителен тест за 5 год. коне
Тест
05.06.2022 15.35 h
Изпитание No 2 :: Тест: Финален тест за 5 год. коне
Тест
СТ 6 год. коне
04.06.2022 00.00 h
Изпитание No 1 :: Тест: Предварителен тест за 6 год. коне
Протокол
05.06.2022 00.00 h
Изпитание No 2 :: Тест: Финален тест за 6 год. коне
Протокол
СТ_Гранд ПРи
03.06.2022 14.30 h
Изпитание No 1 :: Тест: Гранд При
Протокол
Тест
04.06.2022 13.05 h
Изпитание No 2 :: Тест: Гран При Специал
Протокол
Тест
05.06.2022 09.20 h
Изпитание No 3 :: Тест: Кюр Гранд При
Протокол
Тест
09.06.2022-
12.06.2022
CSI1* , CSICh-B
Прескачане
КСБ Ген. Крум Лекарски - Божурище
Programme
CSI1*
09.06.2022 17.30 h
Competition No 1 Medium Tour :: По член: 274.2.5 :: Височина: 120 cm
Паркур
10.06.2022 10.00 h
Competition No 2 Bronze Tour :: По член: 274.2.5 :: Височина: 100 cm
Паркур
10.06.2022 15.00 h
Competition No 4 Team competition Medium Tour :: По член: 273.3.3 :: Височина: 125 cm
Паркур
10.06.2022 13.10 h
Competition No 5 Big Tour (Qualification for GP) :: По член: 238.2.1 :: Височина: 130 cm
Паркур
11.06.2022 10.00 h
Competition No 6 Bronze Tour :: По член: 238.2.1 :: Височина: 105 cm
Паркур
11.06.2022 14.30 h
Competition No 8 Team Competition Big Tour (Qualification for GP) :: По член: 273.3.3 :: Височина: 135 m
Паркур
11.06.2022 00.00 h
Competition No 9 Big Tour (Qualification for GP) :: По член: 238.2.1 :: Височина: 135 cm
Протокол
Паркур
11.06.2022 17.00 h
Изпитание No 10 Medium Tour :: По член: 238.2.1 :: Височина: 125 cm
Паркур
12.06.2022 09.00 h
Competition No 11 Bronze Tour Prix Marsatall :: По член: 238.2.1 :: Височина: 110 cm
Паркур
12.06.2022 15.00 h
Competition No 13 Grand Prix Prix General Krum Lerski :: По член: 238.2.2 :: Височина: 140 cm
Паркур
12.06.2022 12.30 h
Изпитание No 14 Medium Tour Final Prix Volkswagen :: По член: 238.2.2 :: Височина: 130 cm
Паркур
CSICh-B
10.06.2022 12.00 h
Competition No 3 Children :: По член: 274.2.5 :: Височина: 110 cm
Паркур
11.06.2022 12.00 h
Competition No 7 Team Competition :: По член: 273.3.3 :: Височина: 115 cm
Паркур
12.06.2022 11.00 h
Competition No 12 Children GP Prix Luxury sport :: По член: 238.2.2 :: Височина: 120 cm
Паркур
10.06.2022-
12.06.2022
CDI3*, [CDI-W], CDIYH, CDIY, CDIJ, CDICh-A, CDIP, CDIU25, CDIAm
Обездка
Samorin, SVK
Турнир по покана
16.06.2022-
19.06.2022
CSIO3*-W, CSIOCh, CSIOJ,CSI1*, CSIYH
Прескачане
Gorla Minore, ITA
Programme
Световна купа
17.06.2022-
19.06.2022
ДП 2* и Юноши купа Р България (ниво група Б) и съпътстващи турнири
Всестранна езда
КСБ Кабиюк
Programme
ДП 2* и ДП юноши до 18 год
17.06.2022 13.00 h
Изпитание No 1 обездка за всестранна езда клас 2* :: Тест: 2* B
Тест
18.06.2022 09.00 h
Изпитание No 2 Крос Кънтри тест 2* :: По член: Крос :: Височина: 110 см
Паркур
19.06.2022 10.00 h
Изпитание No 3 Прескачане на препятствия за всестранна езда Клас 2* :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: 110 см
Паркур
Купа Р България (ниво група Б)
17.06.2022 13.45 h
Изпитание No 1 обездка за всестранна езда Купа Р България :: Тест: 5 год. коне
Тест
18.06.2022 10.00 h
Изпитание No 2 Крос Кънтри тест група Б :: По член: Крос :: Височина: 90 см
Паркур
19.06.2022 10.45 h
Изпитание No 3 Прескачане за всестранна езда група Б :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: 100 см
Паркур
Съпътстващ турнир клас Н - 5 годишни коне
17.06.2022 14.30 h
Изпитание No 1 обездка за всестранна езда клас Н 5 год коне :: Тест: 5 год. коне
Тест
18.06.2022 11.00 h
Изпитание No 2 Кеос Кънтри тест Клас Н 5 год. коне :: По член: Крос :: Височина: 90 см
Паркур
19.06.2022 00.00 h
Изпитание No 3 Прескачане за всестранна езда клас Н 5 год коне :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: 100 cm
Паркур
Съпътстващ турнир клас Н - 4 годишни коне и Аматьори
17.06.2022 15.10 h
Изпитание No 1 обездка за всестранна езда клас Н 4 год коне :: Тест: 4 год. коне
Тест
18.06.2022 12.00 h
Изпитание No 2 Крос Кънтри тест кас Н 4 год. коне :: По член: Крос :: Височина: 80 см
Паркур
19.06.2022 11.30 h
Изпитание No 3 Прескачане за всестранна езда клас Н 4 год коне :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: 80 см
Паркур
Съпътстващ турнир по всестранна езда юноши до 14 години
17.06.2022 15.50 h
Изпитание No 1 обездка за всестранна езда клас юноши до 14 год :: Тест: Деца
Тест
18.06.2022 12.30 h
Изпитание No 2 Крос Кънтри тест клас деца :: По член: Крос :: Височина: 80 см
Паркур
19.06.2022 00.00 h
Изпитание No 3 Прескачане препятствия за всестранна езда :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: 80 см
Протокол
Паркур
20.06.2022-
22.06.2022
CCI3*-S, CCI2*-L, CCI2*-S, CCI1*-Intro
Всестранна езда
Kaposvar, HUN
Международен турнир
24.06.2022-
26.06.2022
ДП2* и CEI2* 120, CEI1* 100
Издържливост
КСБ Кабиюк
Programme Application_form
CEI1*
25.06.2022 06.30 h
Изпитание No 1 ::
Маршрут
CEI2*
25.06.2022 06.00 h
Изпитание No 1 ::
Маршрут
Квалификация 80 км
26.06.2022 06.00 h
Изпитание No 1 ::
Маршрут
Квалификация 40 км
26.06.2022 00.00 h
Изпитание No 1 ::
Маршрут
Квалификация 30 км
26.06.2022 00.00 h
Изпитание No 1 ::
Маршрут
25.06.2022-
26.06.2022
Турнир по покана
Прескачане
СК Тракиец - с. Житница
Programme
Х паркур
25.06.2022 08.30 h
Изпитание No 1 :: По член: 238.1.1 :: Височина: 60 см
Паркур
26.06.2022 08.00 h
Изпитание No 7 :: По член: 238.1.1 :: Височина: 65 см
Паркур
Отворен паркур
25.06.2022 09.40 h
Изпитание No 2 :: По член: 238.1.1 :: Височина: 80 см
Паркур
26.06.2022 08.45 h
Изпитание No 8 :: По член: 238.1.1 :: Височина: 85 см
Паркур
Паркур за 4/5 год. коне
25.06.2022 11.30 h
Изпитание No 3А :: По член: 238.1.1 :: Височина: 100/105 см
Паркур
26.06.2022 10.15 h
Изпитание No 9А :: По член: 238.1.1 :: Височина: 105/110 см
Паркур
Паркур за юноши до 14 год. и аматьори
25.06.2022 13.20 h
Изпитание No 3Б :: По член: 274.2.5 :: Височина: 100 см
Паркур
26.06.2022 11.45 h
Изпитание No 9Б :: По член: 274.2.5 :: Височина: 105 см
Паркур
Паркур за 5 год. и по -възрастни коне и юноши до 14 год.
25.06.2022 15.10 h
Изпитание No 4 :: По член: 274.2.5 :: Височина: 110 см
Паркур
26.06.2022 13.45 h
Изпитание No 10 :: По член: 238.2.1 :: Височина: 115 см
Паркур
Паркур за 5 год. и по - възрастни коне / 6 год. и по - възрастни коне и юноши до 18 год.
25.06.2022 17.45 h
Изпитание No 5 Паркур за 5 год. и по- възрастни и юноши до 18 год. :: По член: 238.2.1 :: Височина: 120 см
Паркур
26.06.2022 15.45 h
Изпитание No 11 Паркур за 6 год. и по- възрастни и юноши до 18 год. :: По член: 238.2.1 :: Височина: 125 см
Паркур
Паркур за 6 год. и по-възрастни коне
25.06.2022 19.30 h
Изпитание No 6 :: По член: 238.2.1 :: Височина: 130 см
Паркур
26.06.2022 17.30 h
Изпитание No 12 :: По член: 238.2.2 :: Височина: 135 см
Паркур
29.06.2022-
03.07.2022
CSIO3*-W, CSI1*
Прескачане
Budapest, HUN
Международен турнир
02.07.2022
Турнир по покана
Прескачане
Хиподрум - Шумен
Programme
Х паркур, пони ездачи и юноши 14 год.
02.07.2022 10.00 h
Изпитание No 1 :: По член: 238.1.1 :: Височина: 60 см
Паркур
Отворен паркур
02.07.2022 11.10 h
Изпитание No 2 :: По член: 238.1.1 :: Височина: 80 см
Паркур
Паркур за юноши до 14 год. и аматьори
02.07.2022 13.00 h
Изпитание No 3А :: По член: 274.2.5 :: Височина: 100 см
Паркур
Паркур за 4 и 5 год. коне
02.07.2022 14.20 h
Изпитание No 3б :: По член: 238.1.1 :: Височина: 100/105
Паркур
Паркур за 5 год. и по-възрастни коне и юноши 14 год
02.07.2022 16.00 h
Изпитание No 4 :: По член: 238.2.1 :: Височина: 110 см
Паркур
Паркур за 5 год. и по-възрастни коне и юноши 18 год.
02.07.2022 17.25 h
Изпитание No 5 :: По член: 274.2.5 :: Височина: 120 см
Паркур
Паркур за 6 год. и по-възрастни коне
02.07.2022 18.10 h
Изпитание No 6 :: По член: 238.2.1 :: Височина: 130
Паркур
04.07.2022-
07.07.2022
Лагер по обездка
Обездка
КБ Фригопан
Programme
Изпитание No 1 :: Тест:
Протокол
Тест
08.07.2022-
10.07.2022
CEI3* 160, 140, CEI2* 120, CEI1* 100, CEIJY
Издържливост
Samorin, SVK
Международен турнир
08.07.2022-
10.07.2022
CCI3*-L, CCI3*-S, CCI2*-L, CCI2*-S, CCI1*-Intro
Всестранна езда
Kaposvar, HUN
Международен турнир
09.07.2022-
10.07.2022
Balkan Dressage League
Обездка
КБ Фригопан
Programme Application_form
Balkan League_Children
09.07.2022 11.00 h
Изпитание No 1 :: Тест: Отборен тест за деца
Тест
10.07.2022 09.00 h
Изпитание No 12 :: Тест: Индивидуален тест за деца
Тест
Balkan League_Juniors
09.07.2022 12.10 h
Изпитание No 2 :: Тест: Индивидуален тест за юноши
Тест
10.07.2022 10.20 h
Изпитание No 13 :: Тест: Кюр – свободен стил – ниво Юноши
Тест
Balkan League_Amateurs
09.07.2022 16.00 h
Изпитание No 3 :: Тест: Предварителен тест за 5 год. коне
Тест
10.07.2022 12.40 h
Изпитание No 14 :: Тест: Финален тест за 5 год. коне
Тест
Balkan League_Seniors
09.07.2022 13.20 h
Изпитание No 4 :: Тест: Междинна категория № 1
Тест
10.07.2022 11.45 h
Изпитание No 15 :: Тест: Кюр – свободен стил, МК1
Тест
National competition_Class L/ group B
09.07.2022 17.25 h
Изпитание No 6 :: Тест: Предварителен тест за 7 годишни коне
Тест
10.07.2022 15.05 h
Изпитание No 17 :: Тест: Финален тест за 7 год. коне
Тест
National competition_Pony
09.07.2022 17.15 h
Изпитание No 5 :: Тест: Втори тест за 4 годишни коне
Тест
10.07.2022 14.40 h
Изпитание No 16 :: Тест: Предварителен тест за деца
Тест
National competition Young horses_6 YO
09.07.2022 18.00 h
Изпитание No 10 :: Тест: Предварителен тест за 6 год. коне
Тест
10.07.2022 15.55 h
Изпитание No 21 :: Тест: Финален тест за 6 год. коне
Тест