КАЛЕНДАР
Pdf_calendar
1 3 > Следваща
Дата
Прояви
Дисциплини
Спортна база
Документи
18.05.2019
Купа София
Прескачане
София
Паркур за деца и пони ездачи
18.05.2019 00.00 h
Изпитание No 1 :: По член: 238.1.1 :: Височина: 90 /110
Протокол
Паркур
Купа София
18.05.2019 00.00 h
Изпитание No 2 Купа София :: По член: 273.3.3 :: Височина: 140 см
Паркур


1 3 > Следваща