КАЛЕНДАР
Pdf_calendar
1 3 > Следваща
Дата
Прояви
Дисциплини
Спортна база
Документи
03.08.2019-
04.08.2019
Турнир по покана
Прескачане
КБ Фригопан
Открит турнир
Х - паркур за 4 - годишни и по-възрастни коне
03.08.2019 00.00 h
Изпитание No 1 :: По член: 238.1.1 :: Височина: 60/65 см
Протокол
Паркур
04.08.2019 00.00 h
Изпитание No 4 :: По член: 238.1.1 :: Височина: 65/70 см
Протокол
Паркур
Паркур за 4/5 - годишни и по-възрастни коне
03.08.2019 00.00 h
Изпитание No 2 :: По член: 238.2.1 :: Височина: 100/105 см
Протокол
Паркур
04.08.2019 00.00 h
Изпитание No 5 :: По член: 238.2.1 :: Височина: 105/110 см
Протокол
Паркур
Паркур за 6 - годишни и по-възрастни коне
03.08.2019 00.00 h
Изпитание No 3 :: По член: 238.2.1 :: Височина:
Протокол
Паркур
04.08.2019 00.00 h
Изпитание No 6 :: По член: 238.2.1 :: Височина:
Протокол
Паркур
02.08.2019-
04.08.2019
ДП пони, деца, юноши и аматьори
Прескачане
КБ Фригопан
Държавно първенство пони издачи
02.08.2019 00.00 h
Изпитание No 1 :: По член: 238.1.1 :: Височина: 60 см
Протокол
Паркур
03.08.2019 00.00 h
Изпитание No 2 :: По член: 238.1.1 :: Височина: 65 см
Протокол
Паркур
04.08.2019 00.00 h
Изпитание No 3 :: По член: 238.2.2 :: Височина: 70 см
Протокол
Паркур
Държавно първенство Аматьори
02.08.2019 00.00 h
Изпитание No 1 :: По член: 238.2.1 :: Височина: 100 см
Протокол
Паркур
03.08.2019 00.00 h
Изпитание No 2 :: По член: 238.2.1 :: Височина: 105 см
Протокол
Паркур
04.08.2019 00.00 h
Изпитание No 3 :: По член: 238.2.2 :: Височина: 110 см
Протокол
Паркур
Държавно първенство деца
02.08.2019 00.00 h
Изпитание No 1 :: По член: 238.2.1 :: Височина: 105 см
Протокол
Паркур
03.08.2019 00.00 h
Изпитание No 2 :: По член: 273.3.1 :: Височина: 110 см
Протокол
Паркур
04.08.2019 00.00 h
Утешително за деца :: По член: 238.2.1 :: Височина: 100 см
Протокол
Паркур
04.08.2019 00.00 h
Изпитание No 3 :: По член: 238.2.2 :: Височина: до 115 см
Протокол
Паркур
Държавно първенство юноши 18 год.
02.08.2019 00.00 h
Изпитание No 1 :: По член: 238.2.1 :: Височина: 120 см
Протокол
Паркур
03.08.2019 00.00 h
Изпитание No 2 :: По член: 273.3.1 :: Височина: 125 см
Протокол
Паркур
04.08.2019 00.00 h
Утешително за юноши до 18г. :: По член: 238.2.1 :: Височина: 115 см
Протокол
Паркур
04.08.2019 00.00 h
Изпитание No 3 :: По член: 238.2.2 :: Височина: до 130 см
Протокол
Паркур
28.07.2019
Открит турнир
Прескачане
КСБ Вършец
Открит турнир
Изпитание No 1 :: По член: :: Височина:
Протокол
Паркур


1 3 > Следваща