КАЛЕНДАР
Pdf_calendar
Дата
Прояви
Дисциплини
Спортна база
Документи
11.07.2022-
17.07.2022
CH-EU-Y-S, CH-EU-J-S, CH-EU-Ch-S
Прескачане
Oliva, ESP
Programme
Европейски шампионат
16.07.2022-
17.07.2022
FEI Dressage World Challenge 2022
Обездка
КБ Фригопан
Programme
Senior I
16.07.2022 09.30 h
FEI Children individual test :: Тест: Индивидуален тест за деца
Протокол
Тест
Senior II
16.07.2022 09.45 h
FEI Juniors Team test :: Тест: Отборен тест за юноши
Протокол
Тест
Prix St Georges
16.07.2022 10.10 h
FEI PRIX St. Georges test :: Тест: Сен Жорж
Протокол
Тест
Intermediate I
16.07.2022 10.45 h
FEI Intermediate I test :: Тест: Междинна категория № 1
Протокол
Тест
22.07.2022-
24.07.2022
Квалификации 80 км, 60 км,40 км, 30 км
Издържливост
Вакарел
Programme
Квалификация на 80 км
Изпитание No 1 ::
Маршрут
Квалификация на 60 км
Изпитание No 1 ::
Маршрут
Квалификация 40 км
Изпитание No 1 класиране деца ::
Маршрут
Изпитание No 2 Класиране възрастни ::
Маршрут
23.07.2022-
24.07.2022
Турнир по покана
Прескачане
КБ Фригопан
Programme
Х Паркур
23.07.2022 09.00 h
Изпитание No 1 Х Паркур :: По член: 238.1.1 :: Височина: 60 см
Паркур
24.07.2022 08.00 h
Изпитание No 8 Х Паркур :: По член: 238.1.1 :: Височина: 65 см
Паркур
Отворен паркур
23.07.2022 10.00 h
Изпитание No 2 Отворен паркур :: По член: 238.1.1 :: Височина: 80 см
Паркур
24.07.2022 09.00 h
Изпитание No 9 Отворен паркур :: По член: 238.1.1 :: Височина: 85 см
Паркур
Паркур за 4 годишни коне
23.07.2022 11.45 h
Изпитание No 3А Паркур за 4 годишни коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 100 см
Паркур
24.07.2022 10.50 h
Изпитание No 10А Паркур за 4 годишни коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 105 см
Паркур
Паркур за 5 годишни коне
23.07.2022 12.30 h
Изпитание No 3Б Паркур за 5 годишни коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 105 см
Паркур
24.07.2022 00.00 h
Изпитание No 10Б Паркур за 5 годишни коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 110 см
Паркур
Паркур за юноши до 14 години и аматьори
23.07.2022 14.00 h
Изпитание No 4 Паркур за юноши до 14 години и аматьори :: По член: 274.2.5 :: Височина: 100 см
Паркур
24.07.2022 12.45 h
Изпитание No 11 Паркур за юноши до 14 години и аматьори :: По член: 274.2.5 :: Височина: 105 см
Паркур
Отворен паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и юноши до 14 год
23.07.2022 15.30 h
Изпитание No 5 Отворен паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и юноши до 14 год :: По член: 274.2.5 :: Височина: 110 см
Паркур
24.07.2022 14.30 h
Изпитание No 12 Отворен паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и юноши до 14 год :: По член: 274.2.5 :: Височина: 115 см
Паркур
Отворен паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и юноши до 18 год
23.07.2022 18.00 h
Изпитание No 6 Отворен паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и юноши до 18 год :: По член: 238.2.1 :: Височина: 120 см
Паркур
24.07.2022 16.00 h
Изпитание No 13 Отворен паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и юноши до 18 год :: По член: 274.2.5 :: Височина: 125 см
Паркур
Отворен паркур за 6 годишни и по-възрастни коне
23.07.2022 19.30 h
Изпитание No 7 Отворен паркур за 6 годишни и по-възрастни коне :: По член: 238.2.1 :: Височина: 130 см
Паркур
24.07.2022 17.30 h
Изпитание No 14 Отворен паркур за 6 годишни и по-възрастни коне :: По член: 238.2.2 :: Височина: 135 см
Паркур
25.07.2022-
31.07.2022
EU CH CH-EU-Y-D, CH-EU-J-D
Обездка
Hartpury, GBR
Европейски шампионат
25.07.2022-
30.07.2022
Курс за треньори FEI level 2
КБ Фригопан
27.07.2022-
31.07.2022
FEI Jumping World Challenge Final 2022
Прескачане
СК Тракиец - с. Житница
Programme
FEI Jumping World Challenge Final
28.07.2022 17.00 h
Welcome competition :: По член: 238.1.1 :: Височина: 115 cm
Паркур
29.07.2022 09.00 h
1st Qualifying competition :: По член: 238.2.1 :: Височина: 115 cm
Паркур
30.07.2022 17.00 h
2nd Qualifying competition :: По член: 238.2.1 :: Височина: 120
Протокол
Паркур
31.07.2022 11.00 h
Farewell Competition :: По член: 238.2.2 :: Височина: 115 cm
Паркур
31.07.2022 12.30 h
FINAL Competition :: По член: 273.3.2 :: Височина: 120 cm
Паркур
28.07.2022-
31.07.2022
[CSI3*-W], CSI1*, CSIYH1*, CSIJ-A, CSIU25-A
Прескачане
Szilvásvárad, HUN
Programme
Международен турнир
29.07.2022-
31.07.2022
CEI2* 120, CEI1* 100
Издържливост
Wies-Eibiswald, AUT
Международен турнир
30.07.2022-
31.07.2022
Турнир по покана
Прескачане
СК Тракиец - с. Житница
Programme
Х паркур
30.07.2022 09.00 h
Изпитание No 1 Х паркур :: По член: 238.1.1 :: Височина: 65 см
Паркур
31.07.2022 08.00 h
Изпитание No 7 Х паркур :: По член: 238.1.1 :: Височина: 70см
Паркур
Отворен паркур
30.07.2022 10.00 h
Изпитание No 2 Отворен паркур :: По член: 238.1.1 :: Височина: 85
Паркур
31.07.2022 09.00 h
Изпитание No 8 Отворен паркур :: По член: 238.1.1 :: Височина: 90см
Паркур
Паркур за 4 годишни коне
30.07.2022 11.45 h
Изпитание No 3а Паркур за 4 годишни коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 100
Паркур
31.07.2022 14.15 h
Изпитание No 9а Паркур за 4 годишни коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 105
Паркур
Паркур за 5 годишни коне
30.07.2022 12.20 h
Изпитание No 3б Паркур за 5 годишни коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 105
Паркур
31.07.2022 14.40 h
Изпитание No 9б Паркур за 5 годишни коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 110
Паркур
Паркур за юноши до 14 години и аматьори
30.07.2022 13.00 h
Изпитание No 3с Паркур за юноши до 14 години и аматьори :: По член: 274.2.5 :: Височина: 100
Паркур
31.07.2022 00.00 h
Изпитание No 9с Паркур за юноши до 14 години и аматьори :: По член: 274.2.5 :: Височина: 105
Паркур
Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и юноши до 14 години
30.07.2022 14.50 h
Изпитание No 4 Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и юноши до 14 години :: По член: 274.2.5 :: Височина: 110
Паркур
31.07.2022 00.00 h
Изпитание No 10 Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и юноши до 14 години :: По член: 238.2.1 :: Височина: 115
Паркур
Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и юноши до 18 години
30.07.2022 18.00 h
Изпитание No 5 Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и юноши до 18 години :: По член: 238.2.1 :: Височина: 120
Паркур
31.07.2022 00.00 h
Изпитание No 11 Паркур за 6 годишни и по-възрастни коне и юноши до 18 години :: По член: 274.2.5 :: Височина: 125
Паркур
Паркур за 6 годишни и по-възрастни коне
30.07.2022 19.00 h
Изпитание No 6 Паркур за 6 годишни и по-възрастни коне :: По член: 238.2.1 :: Височина: 130
Паркур
31.07.2022 20.00 h
Изпитание No 12 Паркур за 6 годишни и по-възрастни коне :: По член: 238.2.2 :: Височина: 135
Паркур
01.08.2022-
04.08.2022
Лагер по обездка
Обездка
КБ Фригопан
Programme
Изпитание No 1 :: Тест:
Протокол
Тест
05.08.2022-
07.08.2022
ДП Млади коне и квалификации 80 км, 60 км,40 км, 30 км ОТКАЗАН
Издържливост
Копривщица
ДП
Изпитание No 1 ::
Протокол
Маршрут
06.08.2022-
07.08.2022
Balkan Dressage League
Обездка
КБ Фригопан
Programme Application_form
Balkan League_Children
06.08.2022 09.00 h
Изпитание No 1 FEI team test children :: Тест: Отборен тест за деца
Тест
07.08.2022 08.30 h
Изпитание No 2 FEI Children Individual test :: Тест: Индивидуален тест за деца
Тест
Balkan League_Juniors
06.08.2022 10.00 h
Изпитание No 1 FEI Individual test juniors :: Тест: Индивидуален тест за юноши
Тест
07.08.2022 09.40 h
Изпитание No 2 Freestyle Juniors :: Тест: Кюр – свободен стил – ниво Юноши
Тест
Balkan League_Amateurs
06.08.2022 12.25 h
Изпитание No 1 FEI Preliminary test for 5 YO horses - amateurs :: Тест: Предварителен тест за 5 год. коне
Тест
07.08.2022 12.10 h
Изпитание No 2 FEI Final test for 5 YO horses - amateurs :: Тест: Финален тест за 5 год. коне
Тест
Balkan League_Seniors
06.08.2022 11.40 h
Изпитание No 1 Intermediate I :: Тест: Междинна категория № 1
Тест
07.08.2022 11.20 h
Изпитание No 2 Freestyle - Intermediate I :: Тест: Кюр – свободен стил, МК1
Тест
National competition_Class L/ group B
06.08.2022 14.00 h
Изпитание No 1 FEI Preliminary test for 7 YO - class L/ group B :: Тест: Предварителен тест за 7 годишни коне
Тест
07.08.2022 13.45 h
Изпитание No 2 FEI Final test for 7 YO horses - class L/ group B :: Тест: Финален тест за 7 год. коне
Протокол
Тест
National competition_Pony
06.08.2022 12.50 h
Изпитание No 1 2nd test for 4 YO horses - pony :: Тест: Втори тест за 4 годишни коне
Тест
07.08.2022 12.30 h
Изпитание No 2 Children preliminary test A - pony :: Тест: Предварителен тест за деца А 2018
Тест
National competition Young horses_6 YO
06.08.2022 14.45 h
Изпитание No 1 FEI Preliminary test for 6 YO horses :: Тест: Предварителен тест за 6 год. коне
Тест
07.08.2022 14.35 h
Изпитание No 2 FEI FInal test for 6 YO horses :: Тест: Финален тест за 6 год. коне
Тест
National competition Young horses_5 YO
06.08.2022 14.20 h
Изпитание No 1 FEI Preliminary test for 5 YO horses :: Тест: Предварителен тест за 5 год. коне
Тест
07.08.2022 14.10 h
Изпитание No 2 FEI FInal test for 5 YO horses :: Тест: Финален тест за 5 год. коне
Тест
06.08.2022-
14.08.2022
CH-M-S
Прескачане
Herning, DEN
Световен шампионат
06.08.2022-
07.08.2022
Турнир по покана
Прескачане
КСБ Парк Езерото - Бургас
Programme
Х паркур и понита
06.08.2022 11.00 h
Изпитание No 1А - Х паркур и понита :: По член: 238.1.1 :: Височина: 60 см
Паркур
07.08.2022 11.00 h
Изпитание No 6А - Х паркур и понита :: По член: 238.1.1 :: Височина: 60 см
Паркур
Междинен и понита
06.08.2022 11.30 h
Изпитание No 1Б - Междинен и понита :: По член: 238.1.1 :: Височина: 80 см
Паркур
07.08.2022 11.40 h
Изпитание No 6Б - Междинен и понита :: По член: 238.1.1 :: Височина: 80 см
Паркур
4/5 годишни коне (4 годишни)
06.08.2022 12.45 h
Изпитание No 2А Паркур за 4 годишни коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 95
Паркур
07.08.2022 12.50 h
Изпитание No 7А Паркур за 4 годишни коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 95 см
Паркур
4/5 годишни коне (5 годишни)
06.08.2022 00.00 h
Изпитание No 2А Паркур за 5 годишни коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 105 см
Паркур
07.08.2022 00.00 h
Изпитание No 7А Паркур за 5 годишни коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 105 см
Паркур
Юноши до 14 години и аматьори
06.08.2022 17.30 h
Изпитание No 2Б Паркур за юноши до 14 год и аматьори :: По член: 274.2.5 :: Височина: 95/105 см
Паркур
07.08.2022 19.00 h
Изпитание No 7Б Паркур за юноши до 14 год и аматьори Квалификация за Jump and Drive :: По член: 274.2.5 :: Височина: 95/105 см
Паркур
Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне
06.08.2022 18.35 h
Изпитание No 3 Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне :: По член: 274.2.5 :: Височина: 110 см
Паркур
07.08.2022 20.00 h
Изпитание No 8 Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне :: По член: 238.2.1 :: Височина: 115 см
Паркур
Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и юноши до 18 год
06.08.2022 00.00 h
Изпитание No 4 Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и юноши до 18 год :: По член: 238.2.1 :: Височина: 120 см
Протокол
Паркур
07.08.2022 21.00 h
Изпитание No 9 Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и юноши до 18 год :: По член: 269.3 :: Височина: 120
Паркур
Паркур за 6 годишни и по-възрастни коне
06.08.2022 19.40 h
Изпитание No 5 Паркур за 6 годишни и по-възрастни коне :: По член: 238.2.1 :: Височина: 130 см
Паркур
07.08.2022 00.00 h
Изпитание No 10 Паркур за 6 годишни и по-възрастни коне :: По член: 238.2.2 :: Височина: 130 см
Протокол
Паркур
09.08.2022
Тренировъчни паркури
Прескачане
КСБ Парк Езерото - Бургас
Турнир по покана
Изпитание No 1 :: По член: :: Височина:
Протокол
Паркур
Изпитание No 2 :: По член: :: Височина:
Протокол
Паркур
12.08.2022-
14.08.2022
CDI3*, [CDI-W], CDIYH, CDIY, CDIJ, CDICh-A, CDIP, CDIU25, CDIAm
Обездка
Samorin, SVK
Международен турнир
12.08.2022-
14.08.2022
CEI3* 160, 140, CEI2* 120, CEI1* 100, CEIJY
Издържливост
Samorin, SVK
Международен турнир
12.08.2022-
13.08.2022
Турнир по покана
Прескачане
КСБ Парк Езерото - Бургас
Programme
Х паркур и понита
12.08.2022 09.00 h
Изпитание No 11а ( Паркур 11а и 11б се разглеждат едновременно) :: По член: 238.1.1 :: Височина: 60 см
Паркур
13.08.2022 09.00 h
Изпитание No 17а (Паркур 17 а и 17 б се разглеждат едновременно) :: По член: 238.1.1 :: Височина: 60 см
Паркур
Междинен и понита
12.08.2022 09.50 h
Изпитание No 11б :: По член: 238.1.1 :: Височина: 85 см
Паркур
13.08.2022 09.50 h
Изпитание No 17б :: По член: 238.1.1 :: Височина: 85 см
Паркур
4/5 год. коне
12.08.2022 11.25 h
Изпитание No 12а (паркур 12а и 12б се разглеждат едновременно) :: По член: 238.1.1 :: Височина: 95 см
Паркур
13.08.2022 11.25 h
Изпитание No 18а (Паркур 18а и 18б се разглеждат едновременно) :: По член: 238.1.1 :: Височина: 105 см
Паркур
Юноши до 14 год. и аматьори
12.08.2022 12.40 h
Изпитание No 12б :: По член: 274.2.5 :: Височина: 95/105 см
Паркур
13.08.2022 12.45 h
Изпитание No 18б ПРИЗ "Роза Стефанова" :: По член: 274.2.5 :: Височина: 95/105 см
Паркур
5 год. и по - възрастни коне
12.08.2022 17.30 h
Изпитание No 13 :: По член: 274.2.5 :: Височина: 110/115 см
Паркур
13.08.2022 17.30 h
Изпитание No 19 ПРИЗ "Светлозар Касчиев" :: По член: 238.2.1 :: Височина: 115 см
Паркур
5 год. / 6 год. и по- възрастни коне и юноши до 18 год.
12.08.2022 19.40 h
Изпитание No 14 :: По член: 238.2.2 :: Височина: 120 см
Паркур
13.08.2022 19.40 h
Изпитание No 20 ПРИЗ "Димитър Генов" :: По член: 274.5.6 :: Височина: 125 см
Паркур
6 год. и по - възрастни коне
12.08.2022 21.20 h
Изпитание No 15 ПРИЗ "Васил Фратев" :: По член: 238.2.1 :: Височина: 130
Паркур
13.08.2022 21.00 h
Изпитание No 21 ГРАН ПРИ "КУПА БУРГАС" :: По член: 238.2.2 :: Височина: 130/135 см
Паркур
JUMP AND DRIVE - 5 год. и по - възрастни коне
12.08.2022 22.30 h
Изпитание No 16 :: По член: 239 :: Височина: 100 см
Паркур
15.08.2022
Турнир по покана
Прескачане
КСБ Калоян - Арбанаси
Programme
Турнир по покана
Изпитание 1: Х паркур, пони ездачи и деца
15.08.2022 10.15 h
Изпитание No 1 Х паркур, пони ездачи и деца :: По член: 238.2.1 :: Височина: 70
Паркур
Изпитание 2а: Паркур за деца и аматьори
15.08.2022 11.40 h
Изпитание No 2а Паркур за деца и аматьори :: По член: 274.2.5 :: Височина: 100см
Паркур
Изпитание 2b: Паркур за 4 годишни коне
15.08.2022 12.30 h
Изпитание No 2b Паркур за 4 годишни коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 100см
Паркур
Изпитание 2с: Паркур за 5 годишни коне
15.08.2022 13.15 h
Изпитание No 2с Паркур за 5 годишни коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 110см
Паркур
Изпитание 3: Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и деца
15.08.2022 14.10 h
Изпитание No 3 Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и деца :: По член: 274.2.5 :: Височина: 115см
Паркур
Изпитание 4: Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и юноши до 18 г.
15.08.2022 15.10 h
Изпитание No 4 Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и юноши до 18 г. :: По член: 238.2.1 :: Височина: 120см
Паркур
Изпитание 5: Паркур за 6 годишни и по-възрастни коне
15.08.2022 15.40 h
Изпитание No 5 Паркур за 6 годишни и по-възрастни коне :: По член: 238.2.1 :: Височина: 130см
Паркур