КАЛЕНДАР
Pdf_calendar
Дата
Прояви
Дисциплини
Спортна база
Документи
01.05.2023
VI – ТИ ОБЛАСТЕН ТУРНИР ПО ПРЕСКАЧАНЕ И ОБЕЗДКА В ПАМЕТ НА ЕМИЛ БОГДАНОВ
Прескачане
Обездка
КСБ Хан Аспарух - София
Programme
Турнир прескачане на препятствия
01.05.2023 10.00 h
Х паркур и пони ездачи :: По член: 238.2.1 :: Височина: 60 см
Протокол
Паркур
Турнир по прескачане
01.05.2023 11.15 h
Изпитание No 3а Парур за 4 год. коне, деца и аматьори :: По член: 274.2.5 :: Височина: 90 см
Протокол
Паркур
01.05.2023 00.00 h
Изпитание No 3а млади коне - 4 год :: По член: 238.1.1 :: Височина: 90 см
Протокол
Паркур
Турнир по прескачане
01.05.2023 11.15 h
Изпитание No 3б Паркур за 5 год коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 110 см
Протокол
Паркур
Турнир по прескачане
01.05.2023 12.40 h
Изпитание No 4 паркур за 6 годишни и по-възрастни коне :: По член: 238.2.1 :: Височина: 120
Протокол
Паркур
Турнир по обездка
01.05.2023 13.30 h
Изпитание No 5 Обездка клас Т Сен Жорж :: Тест: Сен Жорж
Протокол
Тест
Турнир по обездка
01.05.2023 14.00 h
Изпитание No 6 Обездка клас Л :: Тест: Предварителен тест за 7 годишни коне
Протокол
Тест
Турнир по обездка
01.05.2023 14.10 h
Изпитание No 7 Обездка - 5 год коне и аматьори :: Тест: Предварителен тест за пет годишни коне
Протокол
Тест
Турнир по обездка
01.05.2023 16.00 h
Изпитание No 8 Обездка Деца :: Тест: Предварителен тест за деца
Протокол
Тест
Турнир по обездка
01.05.2023 15.50 h
Изпитание No 9 Обездка - пони, аматьори и деца :: Тест: ФЕИ тест за 4 годишни коне
Протокол
Тест
Турнир по обездка
01.05.2023 16.25 h
Изпитание No 10 Обездка - 4 год коне :: Тест: Втори тест за 4 годишни коне
Протокол
Тест
Турнир по обездка
01.05.2023 16.45 h
Изпитание No 11 Обездка - юноши 18 год :: Тест: Отборен тест за юноши
Протокол
Тест
Турнир по обездка
01.05.2023 00.00 h
Изпитание No 1 :: Тест: Предварителен тест за деца
Протокол
Тест
05.05.2023-
07.05.2023
Държавен шампионат 1*, гр.Б и съпътстващи турнири
Всестранна езда
Хиподрум Русе
Programme
Държавен шампионат 1*
05.05.2023 12.30 h
Изпитание No 1 :: Тест: 1* A
Тест
06.05.2023 00.00 h
Изпитание No 2 :: По член: Крос :: Височина: до 105 см
Паркур
07.05.2023 00.00 h
Изпитание No 3 :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: до 110 см
Паркур
Държавен шампионат гр. Б и СТ за 5 год. коне
05.05.2023 13.30 h
Изпитание No 1 :: Тест: 5 год. коне
Тест
06.05.2023 00.00 h
Изпитание No 2 :: По член: Крос :: Височина: до 90 см
Паркур
07.05.2023 00.00 h
Изпитание No 3 :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: до 100 см
Паркур
4 год. коне и аматьори
05.05.2023 16.10 h
Изпитание No 1 :: Тест: 4 год. коне
Тест
06.05.2023 00.00 h
Изпитание No 2 :: По член: Крос :: Височина: до 80 см
Паркур
07.05.2023 00.00 h
Изпитание No 3 :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: до 90 см
Паркур
Юноши до 14 год.
05.05.2023 15.20 h
Изпитание No 1 :: Тест: Деца
Тест
06.05.2023 00.00 h
Изпитание No 2 :: По член: Крос :: Височина: до 80 см
Паркур
07.05.2023 00.00 h
Изпитание No 3 :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: до 90 см
Паркур
Пони ездачи
05.05.2023 17.00 h
Изпитание No 1 :: Тест: Деца
Тест
06.05.2023 00.00 h
Изпитание No 2 :: По член: Крос :: Височина: до 70 см
Паркур
07.05.2023 00.00 h
Изпитание No 3 :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: до 70 см
Паркур
06.05.2023
Открит турнир
Прескачане
Варна
Programme
Х паркур, пони ездачи и юноши 14 год.
06.05.2023 00.00 h
Изпитание No 1 :: По член: 238.1.1 :: Височина: 70 см
Протокол
Паркур
Паркур за юноши до 14 год. и аматьори
06.05.2023 00.00 h
Изпитание No 2 :: По член: 238.1.1 :: Височина: 95 см
Протокол
Паркур
Паркур за 4 год. коне
06.05.2023 00.00 h
Изпитание No 3А :: По член: 238.1.1 :: Височина: 95 см
Протокол
Паркур
Паркур за 5 год. коне
06.05.2023 00.00 h
Изпитание No 3Б :: По член: 238.1.1 :: Височина: 110 см
Протокол
Паркур
Паркур за 5 год. и по-възрастни коне и юноши 14 год
06.05.2023 00.00 h
Изпитание No 4 :: По член: 274.2.5 :: Височина: 110 см
Протокол
Паркур
Паркур за 5 год. и по-възрастни коне и юноши 18 год
06.05.2023 00.00 h
Изпитание No 5 :: По член: 274.2.5 :: Височина: 120 см
Протокол
Паркур
Паркур за 6 год. и по-възрастни коне
06.05.2023 00.00 h
Изпитание No 6 :: По член: 238.2.1 :: Височина: 130 см
Протокол
Паркур
06.05.2023-
07.05.2023
Открит турнир
Прескачане
Студенец
Programme
Отворен паркур и понита
06.05.2023 10.00 h
Изпитание No 1 Отворен паркур и понита :: По член: 238.1.1 :: Височина: 70
Паркур
07.05.2023 09.00 h
Изпитание No 7 Отворен паркур и понита :: По член: 238.1.1 :: Височина: 80
Паркур
Паркур за 4 годишни коне
06.05.2023 10.50 h
Изпитание No 2А Паркур за 4 годишни коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 90
Паркур
07.05.2023 09.30 h
Изпитание No 8а Паркур за 4 годишни коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 95 см
Паркур
Паркур за 5 годишни коне
06.05.2023 10.50 h
Изпитание No 2б Паркур за 5 годишни коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 105 см
Паркур
07.05.2023 09.30 h
Изпитание No 8б Паркур за 5 годишни коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 110
Паркур
Паркур за юноши до 14 год и аматьори
06.05.2023 12.40 h
Изпитание No 3 Паркур за юноши до 14 год и аматьори :: По член: 274.2.5 :: Височина: 90 см
Паркур
07.05.2023 11.20 h
Изпитание No 9 Паркур за юноши до 14 год и аматьори :: По член: 274.2.5 :: Височина: 95 см
Паркур
Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне
06.05.2023 13.55 h
Изпитание No 4 Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне :: По член: 238.2.1 :: Височина: 130 см
Паркур
07.05.2023 12.50 h
Изпитание No 10 ГРАН ПРИ "СТУДЕНЕЦ" 6 годишни и по-възрастни коне :: По член: 238.2.2 :: Височина: 135 см
Паркур
Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и юноши до 14 год
06.05.2023 15.00 h
Изпитание No 5 Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и юноши до 14 год :: По член: 274.2.5 :: Височина: 110 см
Паркур
07.05.2023 14.40 h
Изпитание No 11 Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и юноши до 14 год :: По член: 238.2.1 :: Височина: 115 см
Паркур
Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и юноши до 18 год
06.05.2023 16.20 h
Изпитание No 6 Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и юноши до 18 год :: По член: 238.2.1 :: Височина: 120 см
Паркур
07.05.2023 16.00 h
Изпитание No 12Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и юноши до 18 год :: По член: 238.2.2 :: Височина: 125 см
Паркур
09.05.2023-
14.05.2023
Световна купа Модерен петобой
Прескачане
София
Открит турнир
12.05.2023 00.00 h
Изпитание No 1 :: По член: 238.2.1 :: Височина: 110 см
Протокол
Паркур
12.05.2023-
14.05.2023
Държавен шампионат 1* и квалификации - 80 км, 60 км и 40 км
Издържливост
Шумен
Programme
ДП и квалификация 90 км
13.05.2023 00.00 h
Изпитание No 1 ДП издръжливост 1* ::
Маршрут
13.05.2023 00.00 h
Изпитание No 2 квалификация 90 км ::
Маршрут
Квалификация на 60 км
13.05.2023 00.00 h
Квалификация на 60 км ::
Маршрут
Квалификация на 40 км
13.05.2023 00.00 h
Квалификация на 40 км мъже ::
Маршрут
13.05.2023 00.00 h
Квалификация на 40 км - деца ::
Маршрут
Квалификация на 30 км
13.05.2023 00.00 h
Квалификация на 30 км - мъже ::
Маршрут
13.05.2023 00.00 h
Квалификация на 30 км - деца ::
Маршрут
14.05.2023
Открит турнир
Прескачане
КСБ Ген. Крум Лекарски - Божурище
Programme
Х паркур
14.05.2023 09.00 h
Изпитание No 1 Х паркур :: По член: 238.1.1 :: Височина: 60 см
Паркур
Междинна категория
14.05.2023 10.00 h
Изпитание No 2 Междинна категория :: По член: 238.1.1 :: Височина: 80 см
Паркур
Паркур за 4 год. коне
14.05.2023 11.40 h
Изпитание No 3А Паркур за 4 год. коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 90 см
Паркур
Паркур за юноши до 14 год. и аматьори
14.05.2023 12.00 h
Изпитание No 3Б Паркур за юноши до 14 год. и аматьори :: По член: 274.2.5 :: Височина: 100 см
Паркур
Отворен паркур за 5 год и по-възрастни коне и юноши до 14 год
14.05.2023 14.00 h
Изпитание No 4 Отворен паркур за 5 год и по-възрастни коне и юноши до 14 год :: По член: 274.2.5 :: Височина: 110 см
Паркур
Отворен паркур - 5 годишни и по-възрастни коне, юноши до 14г. и юноши до 18г.
14.05.2023 16.00 h
Изпитание No 5 Отворен паркур - 5 годишни и по-възрастни коне, юноши до 14г. и юноши до 18г. :: По член: 274.2.5 :: Височина: 120
Паркур
Отворен паркур за 6 годишни и по-възрастни коне.
14.05.2023 17.50 h
Изпитание No 6 Отворен паркур за 6 годишни и по-възрастни коне. :: По член: 238.2.2 :: Височина: 130 см
Паркур
18.05.2023-
21.05.2023
CCI4*-S, [CCIO4*-L (A)], CCI3*-S, CCI2*-S, CCI1*-Intro, CCIYH2*-S
Всестранна езда
Baborowko, POL
Programme
19.05.2023-
20.05.2023
CEI2* 120, CEI1* 100, CEIYJ2* 120, CEIYJ1* 100
Издържливост
Weikersdorf, AUT
19.05.2023-
21.05.2023
Държавен шампионат клас Т и гр. Б
Прескачане
КБ Фригопан
Programme
Държавен шампионат клас Т
19.05.2023 18.30 h
Изпитание No 1 Клас Т :: По член: 239 :: Височина: 135 см
Паркур
20.05.2023 17.30 h
Изпитание No 2 клас Т :: По член: 238.2.1 :: Височина: 140-145 см
Паркур
21.05.2023 12.30 h
Изпитание No 3 Клас Т :: По член: 273.3.3 :: Височина: до 150 см
Паркур
Държавен шампионат клас Л група Б
19.05.2023 16.30 h
Изпитание No 1 Група Б :: По член: 238.2.1 :: Височина: 120 см
Паркур
20.05.2023 15.30 h
Изпитание No 2 Група Б :: По член: 238.2.1 :: Височина: 120-125 см
Паркур
21.05.2023 08.30 h
Изпитание No 3 група Б :: По член: 273.3.3 :: Височина: 125-130 см
Паркур
19.05.2023-
20.05.2023
Открит турнир
Прескачане
КБ Фригопан
Programme
Отворен паркур, деца и пони ездачи
19.05.2023 07.30 h
Изпитание No 1 Отворен паркур, деца и пони ездачи :: По член: 238.1.1 :: Височина: 75 см
Паркур
20.05.2023 08.00 h
Изпитание No 5 Отворен паркур, деца и пони ездачи :: По член: 238.1.1 :: Височина: 80 см
Паркур
Паркур за 4 годишни коне
19.05.2023 09.30 h
Изпитание No 2А Паркур за 4 годишни коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 95 см
Паркур
20.05.2023 10.30 h
Изпитание No 6А Паркур за 4 годишни коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 100 см
Паркур
Паркур за 5 годишни коне
19.05.2023 10.00 h
Изпитание No 2Б Паркур за 5 годишни коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 105 см
Паркур
20.05.2023 11.15 h
Изпитание No 6Б Паркур за 5 годишни коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 110 см
Паркур
Паркур за деца и аматьори
19.05.2023 11.15 h
Изпитание No 3 Паркур за деца и аматьори :: По член: 274.2.5 :: Височина: 100 см
Паркур
20.05.2023 12.35 h
Изпитание No 7 Паркур за деца и аматьори :: По член: 238.2.1 :: Височина: 105 см
Паркур
Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и юноши до 14 год
19.05.2023 13.40 h
Изпитание No 4 Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и юноши до 14 год :: По член: 274.2.5 :: Височина: 110 см
Паркур
20.05.2023 18.40 h
Изпитание No 8 Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и юноши до 14 год :: По член: 238.2.1 :: Височина: 120 см
Паркур
22.05.2023-
25.05.2023
Открит лагер по обездка
Обездка
КБ Фригопан
Programme
23.05.2023-
24.05.2023
FEI Intro курс за треньори
КСБ ЕКУИТА
Programme Application_form
25.05.2023-
28.05.2023
CDI3*, CDI-W, CDIYH, CDIOY, CDIY, CDIJ, CDIOJ, CDICh-A, CDIOCh, CDIP, CDIU25
Обездка
Mariakalnok, HUN
Programme
27.05.2023
Открит турнир
Прескачане
Кнежа
Programme
Отворен паркур и понита
27.05.2023 11.00 h
Изпитание No 1 Отворен паркур и понита :: По член: 238.1.1 :: Височина: 70 см
Паркур
Паркур за 4 годишни коне
27.05.2023 00.00 h
Изпитание No 2А Паркур за 4 годишни коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 90
Паркур
Паркур за юноши до 14 год и аматьори
27.05.2023 00.00 h
Изпитание No 2Б Паркур за юноши до 14 год и аматьори :: По член: 274.2.5 :: Височина: 90 см
Паркур
Паркур за 5 год и по-възратни коне, юноши до 14 год и юноши до 18 год
27.05.2023 00.00 h
Изпитание No 3 Паркур за 5 год и по-възратни коне, юноши до 14 год и юноши до 18 год :: По член: 238.2.1 :: Височина: 110 см
Паркур
Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и юноши до 18 год
27.05.2023 00.00 h
Изпитание No 4 Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и юноши до 18 год :: По член: 238.2.1 :: Височина: 120 см
Паркур
27.05.2023-
28.05.2023
Balkan Dressage league - I QF и Квалификации ДП
Обездка
КБ Фригопан
Application_form
BDL_CHILDREN
27.05.2023 09.10 h
Изпитание No 2 :: Тест: Предварителен тест за деца А 2018
Тест
28.05.2023 09.20 h
Изпитание No 13 Приз “Допелхерц“ :: Тест: Отборен тест за деца
Тест
BDL_JUNIORS
27.05.2023 10.00 h
Изпитание No 3 :: Тест: Отборен тест за юноши
Тест
28.05.2023 10.25 h
Изпитание No 14 Приз “Допелхерц“ :: Тест: Индивидуален тест за юноши
Тест
BDL_PONY
27.05.2023 09.00 h
Изпитание No 1 :: Тест: ФЕИ тест за 4 годишни коне
Протокол
Тест
28.05.2023 09.00 h
Изпитание No 12 Приз “Допелхерц“ :: Тест: Втори тест за 4 годишни коне
Протокол
Тест
BDL_SENIORS
27.05.2023 11.20 h
Изпитание No 4 :: Тест: Сен Жорж
Тест
28.05.2023 12.00 h
Изпитание No 15 Приз “ Кавалор” :: Тест: Междинна категория № 1
Тест
AMATEURS
27.05.2023 13.30 h
Изпитание No 5 :: Тест: Предварителен тест за пет годишни коне
Тест
28.05.2023 13.40 h
Изпитание No 16 Приз “Субра” :: Тест: Финален тест за 5 год. коне
Тест
CLASS L/ GROUP B
27.05.2023 14.50 h
Изпитание No 7 :: Тест: Индивидуален тест за деца
Тест
28.05.2023 00.00 h
Изпитание No 18 :: Тест: Предварителен тест за 7 годишни коне
Протокол
Тест
YOUNG HORSES 5 YO
27.05.2023 15.20 h
Изпитание No 10 :: Тест: Предварителен тест за 5 год. коне
Тест
28.05.2023 14.50 h
Изпитание No 20 Приз “Субра” :: Тест: Финален тест за 5 год. коне
Тест
YOUNG HORSES 6 YO
27.05.2023 16.40 h
Изпитание No 11 :: Тест: Предварителен тест за 6 год. коне
Тест
28.05.2023 16.15 h
Изпитание No 21 :: Тест: Финален тест за 6 год. коне
Тест
01.06.2023-
04.06.2023
[CSIO3*-W-NC EEF RQ], CSI1*, CSIYH1*, CSIOCh
Прескачане
Маркополо, Атина
Programme
02.06.2023-
04.06.2023
CEI3* 140 (A), CEI3* 160 (A), CEI2* 120 (A), CEI1* 100 (A), CEIYJ1* 100 (A)
Издържливост
Salcioara, ROU
Programme
02.06.2023-
04.06.2023
CCI4*-L (A), CCI1*-Intro
Всестранна езда
Floresti, ROU
07.06.2023-
11.06.2023
CDI3* (M), CDIO3*-NC, CDI-W, CDIYH, CDIY, CDIJ, CDICh-A, CDIP, CDIU25
Обездка
Pilisjászfalu, Budapest region, HUN