КАЛЕНДАР
Pdf_calendar
Дата
Прояви
Дисциплини
Спортна база
Документи
29.05.2021
Турнир по покана
Прескачане
Кнежа
Programme Application_form
Х паркур
29.05.2021 11.00 h
Изпитание No 1 Х паркур, юноши 14 год. и аматьори :: По член: 238.1.1 :: Височина: 60 см
Паркур
Паркур за 4 годишни коне, юноши до 14 години и аматьори
29.05.2021 12.20 h
Изпитание No 2 Паркур за 4 годишни коне, юноши до 14 години и аматьори :: По член: 238.2.1 :: Височина: 100
Паркур
29.05.2021 00.00 h
Изпитание No 2 4 годишни коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 100 см
Протокол
Паркур
Отворен паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и юноши до 14 години
29.05.2021 00.00 h
Изпитание No 3 Отворен паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и юноши до 14 години :: По член: 274.2 :: Височина: 110 см
Паркур
Отворен паркур за 6 годишни и по-възрастни коне
29.05.2021 00.00 h
Изпитание No 4 Отворен паркур за 6 годишни и по-възрастни коне :: По член: 238.2.2 :: Височина: 120 см
Паркур
Паркур за 7 годишни и по-възрастни коне
29.05.2021 00.00 h
Изпитание No 5 Паркур за 7 годишни и по-възрастни коне :: По член: 238.2.2 :: Височина: 130 см
Протокол
Паркур
03.06.2021-
06.06.2021
Световна купа [CSIO3*-W-NC EEF RQ], CSI1*, CSIYH1*, CSIOCh
Прескачане
Маркополо, Атина
Programme
Изпитание No 1 :: По член: :: Височина:
Протокол
Паркур
04.06.2021-
06.06.2021
Международен турнир CEI3* 160, CEI2* 120, CEI1* 100, CEI1* 100, CEIYJ2* 120, CEIYJ1* 100
Издържливост
Samorin, SVK
Изпитание No 1 ::
Протокол
Маршрут
04.06.2021-
06.06.2021
Международен турнир CDI3*, CDI2*, CDI1*, [CDI-W], CDIYH, CDIY, CDIJ, CDICh-A, CDIP, CDIU25
Обездка
Samorin, SVK
Изпитание No 1 :: Тест:
Протокол
Тест
05.06.2021
Турнир по покана
Обездка
КСБ Хан Аспарух - София
Programme Application_form
Изпитание No 1
05.06.2021 10.00 h
Сен Жорж :: Тест: Сен Жорж
Тест
05.06.2021 11.05 h
Свободен стил - ниво Междинна категория по желание :: Тест: Кюр – свободен стил, МК1
Тест
Изпитание No 2
05.06.2021 11.20 h
Клас Л и гр. Б - ФЕИ предварителен тест за 7 год. коне :: Тест: Предварителен тест за 7 годишни коне
Тест
Изпитание No 3
05.06.2021 12.00 h
Юноши 14 год. - Отборен тест за деца :: Тест: Отборен тест за деца 2018
Протокол
Тест
05.06.2021 12.15 h
Юноши до 14 год. - Предварителен тест за деца А - по желание :: Тест: Предварителен тест за деца А 2018
Протокол
Тест
Изпитание No 4
05.06.2021 12.30 h
Клас Н и Аматьори - Предварителен тест за 5 год. коне :: Тест: Предварителен тест за 5 год. коне
Тест
Изпитание No 4
05.06.2021 00.00 h
Клас Н - Предварителен тест за 6 год. коне :: Тест: Предварителен тест за 6 год. коне
Протокол
Тест
Изпитание No 5
05.06.2021 15.00 h
Пони ездачи - Втори тест за 4 год. коне :: Тест: Втори тест за 4 годишни коне
Тест
Изпитание No 6
05.06.2021 16.10 h
Юноши до 18 год. - Индивидуален тест :: Тест: Индивидуален тест за юноши
Тест
05.06.2021 16.40 h
Юноши до 18 год. - Свободен стил по желание :: Тест: Кюр – свободен стил – ниво Юноши
Тест
11.06.2021-
12.06.2021
Квалификации 80 км, 60 км,40 км, 30 км
Издържливост
Вакарел
Programme Application_form
12.06.2021 08.15 h
Квалификация 30 км ::
Маршрут
12.06.2021 08.00 h
Квалификация на 40 км ::
Маршрут
Квалификация на 40 км
12.06.2021 00.00 h
Квалификация на 40 км ::
Маршрут
Квалификация на 80 км
12.06.2021 00.00 h
Квалификация на 80 км ::
Маршрут
16.06.2021-
20.06.2021
Световна купа [CSIO3*-W-NC EEF RQ], CSI1*, CSIOJ, CSIOCh]
Прескачане
КСБ Ген. Крум Лекарски - Божурище
Programme
CSIO 2*
Изпитание No 1 :: По член: :: Височина:
Протокол
Паркур
Изпитание No 2 :: По член: :: Височина:
Протокол
Паркур
Изпитание No 3 :: По член: :: Височина:
Протокол
Паркур
25.06.2021-
27.06.2021
ДП 2*, Квалификации 80 км, 60 км, 40 км, 30 км и Международен турнир CEI 2* 120 km, CEI 1* 100 km
Издържливост
Шумен
Programme Application_form
Квалификация 80 км
26.06.2021 00.00 h
Квалификация 80 км ::
Маршрут
27.06.2021 00.00 h
Квалификация 80 км ::
Маршрут
Квалификация на 60 км
26.06.2021 00.00 h
Квалификация на 60 км ::
Протокол
Маршрут
27.06.2021 00.00 h
Квалификация на 60 км ::
Маршрут
Квалификация на 40 км
26.06.2021 00.00 h
Квалификация на 40 км ::
Маршрут
27.06.2021 00.00 h
Квалификация на 40 км ::
Маршрут
Брийдинг турнир
Брийдинг турнир на 80 км ::
Маршрут
Брийдинг турнир на 60 км ::
Маршрут
Брийдинг турнир на 40 км ::
Маршрут
CEI3* - 140 km
26.06.2021 00.00 h
Изпитание No 1 - 140 km ::
Маршрут
CEI2* 120 km
26.06.2021 00.00 h
Изпитание No 1 - 120 km ::
Маршрут
CEI1* -100 km
27.06.2021 00.00 h
Изпитание No 1 - 100 km ::
Маршрут
03.07.2021
Турнир по покана
Обездка
КБ Васил Левски
Programme
Втори тест за 4 годишни коне
03.07.2021 11.00 h
Изпитание No 1 Втори тест за 4 годишни коне :: Тест: Втори тест за 4 годишни коне
Протокол
Тест
Изпитание за Юноши 18 год - Свободен стил
03.07.2021 12.00 h
Изпитание No 2 Юноши 18 год - Свободен стил :: Тест: Кюр – свободен стил – ниво Юноши
Протокол
Тест
Класт Т - Сен Жорж
03.07.2021 12.30 h
Изпитание No 3 Класт Т - Сен Жорж :: Тест: Сен Жорж
Протокол
Тест
Юноши 18 год - Индивидуален тест
03.07.2021 12.45 h
Изпитание No 4 Юноши 18 год - Индивидуален тест :: Тест: Индивидуален тест за юноши
Протокол
Тест
Аматьори - Финален тест за 5 годишни коне
03.07.2021 13.05 h
Изпитание No 5 Аматьори - Финален тест за 5 годишни коне :: Тест: Финален тест за 5 год. коне
Протокол
Тест
Клас Т Интермедиер I
03.07.2021 13.40 h
Изпитание No 6 Клас Т Интермедиер I :: Тест: Междинна категория № 1
Протокол
Тест
Деца - Отборен тест
03.07.2021 14.00 h
Изпитание No 7 Отборен тест за деца :: Тест: Отборен тест за деца
Протокол
Тест
Млади коне - Предварителен тест за 5 годишни коне
03.07.2021 14.45 h
Изпитание No 8 Предварителен тест за 5 годишни коне :: Тест: Предварителен тест за 5 год. коне
Протокол
Тест
Клас Л Финален тест за 7 годишни коне
03.07.2021 14.55 h
Изпитание No 9 Финален тест за 7 годишни коне :: Тест: Финален тест за 7 год. коне
Протокол
Тест
03.07.2021
Турнир по покана
Прескачане
Хиподрум - Шумен
Programme Application_form
Х паркур
03.07.2021 10.30 h
Изпитание No 1 :: По член: 238.1.1 :: Височина: 60 см
Паркур
Пони паркур и юноши до 14 год.
03.07.2021 00.00 h
Изпитание No 2 :: По член: 238.1.1 :: Височина: 70 см
Паркур
Паркур за 4 год. коне
03.07.2021 00.00 h
Изпитание No 3А :: По член: 238.1.1 :: Височина: 95 см
Паркур
Паркур за юноши 14 год. и аматьори
03.07.2021 00.00 h
Изпитание No 3Б :: По член: 238.2.1 :: Височина: 95 см
Паркур
Паркур за 5 год. и по-възрастни коне и юноши 15 год.
03.07.2021 00.00 h
Изпитание No 4 :: По член: 238.2.1 :: Височина: 110 см
Паркур
Паркур за 6 год. и по-възрастни коне и юноши до 18 год.
03.07.2021 00.00 h
Изпитание No 5 :: По член: 274.2 :: Височина: 120 см
Паркур
Паркур за 7 год. и по-възрастни коне
03.07.2021 00.00 h
Изпитание No 6 :: По член: 238.2.1 :: Височина: 130 см
Паркур
05.07.2021-
11.07.2021
Европейски шампионат по обездка CH-EU-Y-D, CH-EU-J-D, CH-EU-Ch-D
Обездка
Valencia, ESP
08.07.2021-
10.07.2021
ДП клас Л, група Б, Аматьори и съпътстващи турнири - контролно БШ
Обездка
КБ Фригопан
Programme Application_form
Съпътстващ турнир - юноши 14 год.
08.07.2021 00.00 h
Изпитание No 1 :: Тест: Предварителен тест за деца А 2018
Тест
09.07.2021 08.00 h
Изпитание No 2 :: Тест: Отборен тест за деца 2018
Тест
10.07.2021 11.10 h
Изпитание No 3 :: Тест: Индивидуален тест за деца
Тест
Съпътстващ турнир - Юноши 18 год.
08.07.2021 00.00 h
Изпитание No 1 :: Тест: Отборен тест за юноши
Тест
09.07.2021 09.00 h
Изпитание No 2 :: Тест: Индивидуален тест за юноши
Тест
10.07.2021 12.10 h
Изпитание No 3 :: Тест: Кюр – свободен стил – ниво Юноши
Тест
Съпътстващ турнир - Млади ездачи
08.07.2021 00.00 h
Изпитание No 1 :: Тест: Млади ездачи - Отборен тест
Протокол
Тест
09.07.2021 00.00 h
Изпитание No 2 :: Тест: Млади ездачи- Индивидуален тест
Протокол
Тест
10.07.2021 00.00 h
Изпитание No 3 :: Тест: Млади ездачи- Кюр – свободен стил
Протокол
Тест
Съпътстващ турнир - клас Т
08.07.2021 00.00 h
Изпитание No 1 :: Тест: Сен Жорж
Тест
09.07.2021 10.50 h
Изпитание No 2 :: Тест: Междинна категория № 1
Тест
10.07.2021 16.50 h
Изпитание No 3 :: Тест: Кюр – свободен стил, МК1
Тест
Съпътстващ турнир - Гран При
08.07.2021 00.00 h
Изпитание No 1 :: Тест: Гранд При
Протокол
Тест
09.07.2021 12.02 h
Изпитание No 2 :: Тест: Гран При Специал
Протокол
Тест
10.07.2021 09.45 h
Изпитание No 3 :: Тест: Кюр Гранд При
Тест
Съпътстващ турнир - 4 год. коне
08.07.2021 00.00 h
Изпитание No 1 :: Тест: ФЕИ тест за 4 годишни коне
Тест
09.07.2021 17.20 h
Изпитание No 2 :: Тест: Втори тест за 4 годишни коне
Тест
Съпътстващ турнир - 5 год. коне
09.07.2021 14.40 h
Изпитание No 1 :: Тест: Предварителен тест за 5 год. коне
Тест
10.07.2021 13.50 h
Изпитание No 2 :: Тест: Финален тест за 5 год. коне
Тест
Съпътстващ турнир - 6 год. коне
09.07.2021 14.00 h
Изпитание No 1 :: Тест: Предварителен тест за 6 год. коне
Тест
10.07.2021 13.00 h
Изпитание No 2 :: Тест: Финален тест за 6 год. коне
Тест
Съпътстващ турнир - пони
08.07.2021 00.00 h
Изпитание No 1 :: Тест: ФЕИ тест за 4 годишни коне
Тест
09.07.2021 00.00 h
Изпитание No 2 :: Тест: Втори тест за 4 годишни коне
Протокол
Тест
10.07.2021 10.00 h
Изпитание No 3 :: Тест: Предварителен тест за деца А 2018
Протокол
Тест
ДП клас Л
08.07.2021 00.00 h
Изпитание No 1 :: Тест: Индивидуален тест за деца
Тест
09.07.2021 13.03 h
Изпитание No 2 :: Тест: Предварителен тест за 7 годишни коне
Тест
10.07.2021 09.00 h
Изпитание No 3 :: Тест: Финален тест за 7 год. коне
Тест
ДП група Б
08.07.2021 12.35 h
Изпитание No 1 :: Тест: Индивидуален тест за деца
Тест
09.07.2021 12.35 h
Изпитание No 2 :: Тест: Предварителен тест за 7 годишни коне
Тест
10.07.2021 08.00 h
Изпитание No 3 :: Тест: Финален тест за 7 год. коне
Тест
ДП Аматьори
09.07.2021 15.40 h
Изпитание No 1 :: Тест: Предварителен тест за пет годишни коне
Тест
10.07.2021 14.40 h
Изпитание No 2 :: Тест: Финален тест за 5 год. коне
Тест
08.07.2021-
11.07.2021
Купа на нациите полуфинал [CSIO3*-W-NC EEF SF], CSIYH1*
Прескачане
Budapest, HUN
17.07.2021-
18.07.2021
Турнир по покана
Прескачане
КБ Фригопан
Programme Application_form
Х Паркур
17.07.2021 10.00 h
Изпитание No 1 Х Паркур :: По член: 238.1.1 :: Височина: 60 см
Паркур
18.07.2021 08.00 h
Изпитание No 7 Х Паркур :: По член: 238.1.1 :: Височина: 65 см
Паркур
Междинна Категория
17.07.2021 00.00 h
Изпитание No 2 Междинна Категория :: По член: 238.1.1 :: Височина: 80 см
Паркур
18.07.2021 09.15 h
Изпитание No 8 Междинна Категория :: По член: 238.1.1 :: Височина: 85 см
Протокол
Паркур
Паркур за 4/5 годишни коне, юноши до 14 год. и аматьори
17.07.2021 00.00 h
Изпитание No 3 Паркур за 4/5 годишни коне, юноши до 14 год. и аматьори :: По член: 238.2.1 :: Височина: 100-110 см
Паркур
17.07.2021 00.00 h
Изпитание No 3 паркур за 4/5 годишни коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 100-110 см
Паркур
18.07.2021 10.30 h
Изпитание No 9 Паркур за 4/5 годишни коне, юноши до 14 год. и аматьори :: По член: 238.2.1 :: Височина: 100-110 см
Паркур
18.07.2021 00.00 h
Изпитание No 9 паркур за 4/5 год коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 10-110 см
Паркур
Отворен паркур за 5 годишни по-възрастни коне, юноши до 14 години и аматьори
17.07.2021 16.10 h
Изпитание No 4 Отворен паркур за 5 годишни по-възрастни коне, юноши до 14 години и аматьори :: По член: 274.2 :: Височина: 110/115 см
Паркур
18.07.2021 13.45 h
Изпитание No 10 Отворен паркур за 5 годишни по-възрастни коне, юноши до 14 години и аматьори :: По член: 238.2.1 :: Височина: 115 см
Паркур
Отворен паркур за 5 годишни по-възрастни коне, юноши до 14 години и юноши до 18 год
17.07.2021 18.30 h
Изпитание No 5 Отворен паркур за 5 годишни по-възрастни коне, юноши до 14 години и юноши до 18 год :: По член: 274.2 :: Височина: 120/125 см
Паркур
18.07.2021 15.40 h
Изпитание No 11 Отворен паркур за 5 годишни по-възрастни коне, юноши до 14 години и юноши до 18 год :: По член: 238.2.1 :: Височина: 125 см
Паркур
Отворен паркур за 6 годишни и по-възрастни коне
17.07.2021 20.10 h
Изпитание No 6 Отворен паркур за 6 годишни и по-възрастни коне :: По член: 238.2.1 :: Височина: 130 см
Паркур
18.07.2021 17.00 h
Изпитание No 12 Отворен паркур за 6 годишни и по-възрастни коне :: По член: 238.2.2 :: Височина: 135 см
Паркур
19.07.2021-
25.07.2021
Европейски шампионат CH-EU-Y-S, CH-EU-J-S, CH-EU-Ch-S
Прескачане
Vilamoura, POR
22.07.2021-
25.07.2021
Купа на нациите Финал CSIO4*-NC EEF Final
Прескачане
Warsaw, POL
23.07.2021-
24.07.2021
Квалификации 80 км, 60 км,40 км, 30 км
Издържливост
Вакарел
Programme Application_form
Квалификация 40 км
24.07.2021 00.00 h
Изпитание No 1 квалификация 40 км ::
Маршрут
Квалификация на 60 км
24.07.2021 00.00 h
Изпитание No 2 Квалификация на 60 км ::
Маршрут
Квалификация на 80 км
24.07.2021 00.00 h
Изпитание No 3 Квалификация на 80 км ::
Маршрут
24.07.2021
Турнир по покана
Прескачане
Вършец
Programme Application_form
Х Паркур
24.07.2021 11.00 h
Изпитание No 1 Х Паркур :: По член: 238.2.1 :: Височина: 70 см
Паркур
Паркур за деца и аматьори
24.07.2021 00.00 h
Изпитание No 2А Паркур за деца и аматьори :: По член: 238.2.1 :: Височина: 90 см
Паркур
Паркур за 4/5 годишни коне
24.07.2021 00.00 h
Изпитание No 2Б Паркур за 4/5 годишни коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 90 / 100 см
Паркур
Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне
24.07.2021 00.00 h
Изпитание No 3 Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне :: По член: 274.2.5 :: Височина: 110 см
Паркур
Паркур за 6 годишни и по-възрастни коне
24.07.2021 00.00 h
Изпитание No 4 Паркур за 6 годишни и по-възрастни коне :: По член: 269.3 :: Височина: 120 см
Паркур
31.07.2021-
01.08.2021
Квалификации 80 км, 60 км,40 км, 30 км - ОТМЕНЯ СЕ
Издържливост
Копривщица
31.07.2021-
01.08.2021
Турнир по покана
Прескачане
СК Тракиец - с. Житница
Programme Application_form
Х Паркур
31.07.2021 09.00 h
Изпитание No 1 Х Паркур :: По член: 238.1.1 :: Височина: 60 sm
Паркур
01.08.2021 08.30 h
Изпитание No 8 Х паркур :: По член: 238.1.1 :: Височина: 65 см
Паркур
Отворен паркур, деца и пони ездачи
31.07.2021 10.00 h
Изпитание No 2 Отворен паркур, деца и пони ездачи :: По член: 238.1.1 :: Височина: 80 см
Паркур
01.08.2021 09.30 h
Изпитание No 9 Отворен паркур за деца и пони ездачи :: По член: 238.1.1 :: Височина: 85 см
Паркур
Паркур за деца и аматьори
31.07.2021 11.10 h
Изпитание No 3 Паркур за деца и аматьори :: По член: 274.2.5 :: Височина: 95 см
Паркур
01.08.2021 10.35 h
Изпитание No 9А Паркур за деца и аматьори :: По член: 274.2.5 :: Височина: 100 см
Паркур
Паркур за 4/5 годишни коне
31.07.2021 12.45 h
Изпитание No 4 Паркур за 4/5 годишни коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 100/110 см
Паркур
01.08.2021 11.50 h
Изпитание No 10 Паркур за 4/5 годишни коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 100/110 см
Паркур
Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и деца
31.07.2021 17.00 h
Изпитание No 5 Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и деца :: По член: 274.2.5 :: Височина: 110-115 см
Паркур
01.08.2021 13.30 h
Изпитание No 11 Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и деца :: По член: 238.2.1 :: Височина: 115 см
Паркур
Паркур за 6 годишни и по-възрастни коне, деца и юноши
31.07.2021 18.30 h
Изпитание No 6 Паркур за 6 годишни и по-възрастни коне, деца и юноши :: По член: 238.2.1 :: Височина: 120-125 см
Паркур
01.08.2021 15.00 h
Изпитание No 12 Паркур за 6 годишни и по-възрастни коне, деца и юноши :: По член: 274.2.5 :: Височина: 125 см
Протокол
Паркур
Паркур за 7 годишни и по-възрастни коне
31.07.2021 20.00 h
Изпитание No 7 Паркур за 7 годишни и по-възрастни коне :: По член: 238.2.1 :: Височина: 130 см
Паркур
01.08.2021 16.30 h
Изпитание No 13 Паркур за 7 годишни и по-възрастни коне :: По член: 238.2.2 :: Височина: 135-140 см
Паркур