КАЛЕНДАР
Pdf_calendar
Дата
Прояви
Дисциплини
Спортна база
Документи
23.08.2020-
25.08.2020
Международен турнир CEI3* 160 km, CEI2* 120 km, CEI1* 100 km
Издържливост
КСБ Кабиюк
Programme
CEI1* 100
24.08.2020 00.00 h
Изпитание No 1 ::
Маршрут
CEI2* - 120 km
25.08.2020 05.30 h
Изпитание No 1 ::
Маршрут
CEI3*-160 km
Изпитание No 1 ::
Маршрут
26.08.2020-
30.08.2020
CSI1*
Прескачане
СК Тракиец - с. Житница
Programme
CSI1*
27.08.2020 09.00 h
Изпитание No 1 Bronze tour :: По член: 238.2.1 :: Височина: 100 см
Паркур
27.08.2020 13.30 h
Изпитание No 2 Silver tour :: По член: 274.2 :: Височина: 120 см
Паркур
27.08.2020 15.45 h
Изпитание No 3 Gold tour :: По член: 274.2 :: Височина: 135 см
Паркур
28.08.2020 13.00 h
Изпитание No 4 Bronze tour :: По член: 238.2.2 :: Височина: 105 см
Паркур
28.08.2020 15.10 h
Изпитание No 5 Silver tour :: По член: 238.2.2 :: Височина: 125 см
Паркур
29.08.2020 13.30 h
Изпитание No 6 Gold Tour :: По член: 238.2.1 :: Височина: 135 см
Паркур
30.08.2020 10.00 h
Изпитание No 7 Bronze tour :: По член: 274.2 :: Височина: 105 см
Паркур
30.08.2020 13.50 h
Изпитание No 8 Silver tour :: По член: 238.2.1 :: Височина: 130 см
Паркур
30.08.2020 16.00 h
Изпитание No 9 Grand Prix :: По член: 238.2.2 :: Височина: 140 см
Паркур
CSI YH 1* 5 YO
27.08.2020 11.45 h
Изпитание No 10 Young horses 5 YO :: По член: 274.2 :: Височина: 110 см
Паркур
28.08.2020 10.00 h
Изпитание No 12 Young horses 5 YO :: По член: 238.2.1 :: Височина: 110 см
Паркур
29.08.2020 10.00 h
Изпитание No 14 Young horses Final 5 YO :: По член: 274.2 :: Височина: 115 см
Паркур
CSI YH 1* 6 - 7 YO
27.08.2020 00.00 h
Изпитание No 11 Young horses 6-7 Yo :: По член: 274.2 :: Височина: 120/125 см
Паркур
28.08.2020 11.15 h
Изпитание No 13 Young horses 6-7 YO :: По член: 238.2.1 :: Височина: 120/125 см
Паркур
29.08.2020 11.15 h
Изпитание No 15 Young horses Final 6-7 YO :: По член: 238.2.2 :: Височина: 125/130 см
Паркур
CSI Ch - B
27.08.2020 10.30 h
Изпитание No 16 Children :: По член: 274.2 :: Височина: 105 см
Паркур
29.08.2020 15.15 h
Изпитание No 17 Children :: По член: 238.2.1 :: Височина: 110 см
Паркур
30.08.2020 11.40 h
Изпитание No 18 Children Final :: По член: 238.2.2 :: Височина: 115 см
Паркур
29.08.2020
Турнир по покана
Прескачане
Кнежа
Programme
Изпитание 1 "Х" паркур
29.08.2020 00.00 h
Изпитание No 1 "Х" паркур :: По член: 238.1.1 :: Височина: 60/70
Паркур
Отворен паркур за 4/5 годишни коне, деца и аматьори
29.08.2020 00.00 h
Изпитание No 2 Отворен паркур за 4/5 годишни коне, деца и аматьори Приз "Роза Стефанова" :: По член: 238.2.1 :: Височина: 110 см
Паркур
Паркур за 6 годишни и по-възрастни коне Приз "Васил Фратев"
29.08.2020 00.00 h
Изпитание No 3 Паркур за 6 годишни и по-възрастни коне Приз "Васил Фратев" :: По член: 269.3 :: Височина: 125
Паркур
03.09.2020-
06.09.2020
Балкански шампионат по прескачане на препятствия CH-Balkan-S (A)
Прескачане
СК Тракиец - с. Житница
Programme
CSI1* Balkan Cup
03.09.2020 10.50 h
Изпитание No 1 Bronze Tour :: По член: 238.2.1 :: Височина: 100 cm
Паркур
03.09.2020 12.15 h
Изпитание No 2 Silver Tour :: По член: 274.2 :: Височина: 120 cm
Паркур
03.09.2020 17.50 h
Изпитание No 7 Gold Tour :: По член: 238.2.1 :: Височина: 135 cm
Паркур
04.09.2020 00.00 h
Изпитание No 8 Bronze Tour :: По член: 274.2 :: Височина: 105 cm
Паркур
04.09.2020 00.00 h
Изпитание No 9 Silver Tour :: По член: 238.2.1 :: Височина: 125 cm
Паркур
04.09.2020 00.00 h
Изпитание No 12 A Senior Balkan Cup Team Competition :: По член: 273.3.3 :: Височина: 140 cm
Паркур
04.09.2020 00.00 h
Изпитание No 12 B Seniors Balkan Cup Individual :: По член: 273.3.3 :: Височина: 140 sm
Паркур
05.09.2020 00.00 h
Изпитание No 13 Bronze Tour :: По член: 238.2.2 :: Височина: 110
Паркур
05.09.2020 00.00 h
Изпитание No 14 Silver Tour :: По член: 238.2.2 :: Височина: 125 cm
Паркур
06.09.2020 15.30 h
Изпитание No 21 :: По член: 238.2.2 :: Височина: 140
Паркур
CSIL1*
03.09.2020 13.50 h
Изпитание No 3 Ladies :: По член: 238.2.1 :: Височина: 120
Паркур
05.09.2020 00.00 h
Изпитание No 16 Ladies Team Competiton :: По член: 273.3.3 :: Височина: 125 cm
Протокол
Паркур
06.09.2020 09.30 h
Изпитание No 17 Ladies :: По член: 238.2.2 :: Височина: 125
Паркур
CSIY-B
03.09.2020 16.40 h
Изпитание No 6 Young Riders :: По член: 238.2.1 :: Височина: 110 cm
Паркур
04.09.2020 00.00 h
Изпитание No 11 Team Competition :: По член: 273.3.3 :: Височина: 130
Паркур
06.09.2020 13.15 h
Изпитание No 20 :: По член: 238.2.2 :: Височина: 135 cm
Протокол
Паркур
CSIJ-B
03.09.2020 16.00 h
Изпитание No 5 Juniors :: По член: 238.2.1 :: Височина: 125 cm
Паркур
04.09.2020 00.00 h
Изпитание No 10 Team Competition :: По член: 273.3.3 :: Височина: 125
Паркур
06.09.2020 12.45 h
Изпитание No 19 Final Juniors :: По член: 238.2.2 :: Височина: 130
Паркур
CSICh-B
03.09.2020 14.20 h
Изпитание No 4 Children :: По член: 238.2.1 :: Височина: 110 cm
Паркур
05.09.2020 00.00 h
Изпитание No 15 Children Team Competition :: По член: 273.3.3 :: Височина: 115 cm
Протокол
Паркур
06.09.2020 00.00 h
Изпитание No 18 :: По член: 238.2.2 :: Височина: 115
Паркур
03.09.2020-
06.09.2020
Пони турнир
Прескачане
СК Тракиец - с. Житница
Балканска купа Пони ездачи
03.09.2020 09.30 h
Изпитание No 1 Балканска купа Пони ездачи :: По член: 238.1.1 :: Височина: 65
Протокол
Паркур
04.09.2020 09.30 h
Изпитание No 2 Балканска Купа за Понита :: По член: 238.2.1 :: Височина: 70
Паркур
05.09.2020 09.30 h
Изпитание No 3 Балканска Купа за Пони ездачи :: По член: 238.2.2 :: Височина: 75 см
Протокол
Паркур
Jump & Drive
05.09.2020 20.30 h
Изпитание No 1 :: По член: 239 :: Височина: 50
Протокол
Паркур
03.09.2020-
06.09.2020
Международен турнир CDI1*, CDIY, CDIJ, CDICh-A
Обездка
КБ Фригопан
Programme
Team Competition
03.09.2020 18.00 h
Изпитание No 1 Children Preliminary B :: Тест: Предварителен тест за деца Б
Тест
03.09.2020 00.00 h
Изпитание No 2 Junior Preliminary :: Тест: Preliminary Junior
Тест
03.09.2020 00.00 h
Изпитание No 3 Senior Preliminary for regional Games :: Тест: 1* A
Тест
Category Children
04.09.2020 18.45 h
Изпитание No 2 Children Preliminary A :: Тест: Предварителен тест за деца
Тест
05.09.2020 18.45 h
Изпитание No 9 Children Team :: Тест: 2* A
Тест
06.09.2020 09.00 h
Изпитание No 16 Children Individual :: Тест: 2* A
Тест
Category Juniors
04.09.2020 08.30 h
Изпитание No 3 Junior Team Test :: Тест: Отборен тест за юноши
Тест
05.09.2020 08.30 h
Competition No 10 Junior Individual Test :: Тест: Индивидуален тест за юноши
Тест
06.09.2020 10.30 h
Изпитание No 17 Junior Freestyle :: Тест: Кюр – свободен стил – ниво Юноши
Тест
Category Young Riders
04.09.2020 09.30 h
Competiution 4 Young Rider team test :: Тест: Young Riders Team test
Тест
05.09.2020 09.30 h
Изпитание No 11 Young Rider Individual test :: Тест: Млади ездачи- Индивидуален тест
Тест
06.09.2020 11.15 h
Изпитание No 18 Young Rider Freestyle :: Тест: Млади ездачи- Кюр – свободен стил
Тест
Category CDI 1*
04.09.2020 17.00 h
Изпитание No 5 Prix St. George :: Тест: Сен Жорж
Тест
05.09.2020 17.00 h
Изпитание No 12 Intermediate I :: Тест: Междинна категория № 1
Тест
06.09.2020 12.10 h
Изпитание No 19 intermediate I Freestyle :: Тест: Кюр – свободен стил, МК1
Тест
Category Young horses 5 YO
04.09.2020 00.00 h
Изпитание No 6 5 YO Preliminary test :: Тест: 2* A
Протокол
Тест
05.09.2020 00.00 h
Изпитание No 13 5 YO final test :: Тест: 2* A
Протокол
Тест
Category Young horses 6 YO
04.09.2020 11.20 h
Изпитание No 7 6 YO Preliminary test :: Тест: 2* A
Тест
05.09.2020 11.20 h
Изпитание No 14 6 YO Final test :: Тест: 2* A
Тест
Category Young horses 7 YO
04.09.2020 11.00 h
Изпитание No 8 7 YO Preliminary test :: Тест: 2* A
Тест
05.09.2020 11.00 h
Изпитание No 15 7 YO Final test :: Тест: 2* A
Тест
11.09.2020-
13.09.2020
Квалификация ДП
Издържливост
Дебнево
Programme
Квалификация 80 km
Изпитание No 1 ::
Маршрут
Квалификация 60 km
12.09.2020 00.00 h
Изпитание No 1 ::
Маршрут
13.09.2020 00.00 h
Изпитание No 2 ::
Маршрут
Квалификация 40 км
12.09.2020 00.00 h
Изпитание No 1 ::
Маршрут
13.09.2020 00.00 h
Изпитание No 2 ::
Маршрут
12.09.2020
Квалификация ДП
Прескачане
Варна
Programme
Клас Пони ездачи
12.09.2020 11.00 h
Изпитание No 1 Клас Пони :: По член: 238.1.1 :: Височина: 70 см
Протокол
Паркур
Клас Н: Млади коне 4 г. коне (квалификация) и съпътстващи турнири за юноши до 14 г. и аматьори
12.09.2020 00.00 h
Изпитание No 2а Квалификация 4 год. коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 95 см
Паркур
12.09.2020 00.00 h
Изпитание No 2б Съпътстващ за юноши 14 год. :: По член: 238.1.1 :: Височина: 95 см
Паркур
12.09.2020 00.00 h
Изпитание No 2в Съпътстващ турнир Аматьори :: По член: 238.2.2 директен бараж :: Височина: 95 см
Паркур
Клас Н: Млади коне 5 г. коне (квалификация) и съпътстващи турнири за юноши до 14/15 г. и аматьори
12.09.2020 00.00 h
Изпитание No 3а Клас Н: Квалификация 5 год. коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 110 см
Паркур
12.09.2020 00.00 h
Изпитание No 3б Съпътстващ турнир юноши 14/ 15 год. :: По член: 238.1.1 :: Височина: 110 см
Паркур
12.09.2020 00.00 h
Изпитание No 3в Съпътстващ турнир за аматьори :: По член: 238.2.2 директен бараж :: Височина: 110 см
Паркур
Клас Л: 6 и 7 год. коне (квалификация) и съпътстващ за юноши 14/18 г. и група Б
12.09.2020 00.00 h
Изпитание No 4 Клас Л: Квалификация 6 и 7 коне :: По член: 274.2 :: Височина: 120/125
Паркур
12.09.2020 00.00 h
Изпитание No 4а Съпътстващ за юноши 14, юноши 18 г. и група Б :: По член: 274.2 :: Височина: 120/125 см
Паркур
Клас Т:Съпътстващ турнир
12.09.2020 00.00 h
Изпитание No 5 Клас T: съпътстващ турнир :: По член: 238.2.1 :: Височина: 135 см
Протокол
Паркур
18.09.2020-
20.09.2020
ДП 2*,1*, група Б и аматьори
Всестранна езда
Хиподрум Русе
Programme
ДП 2*
18.09.2020 13.30 h
Изпитание No 1 Обездка 2* B :: Тест: 2* B
Тест
19.09.2020 09.00 h
Изпитание No 2 Крос 2* :: По член: Крос :: Височина: до 110 см
Паркур
20.09.2020 09.00 h
Изпитание No 3 Прескачане (ВсЕ) :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: до 115 см
Паркур
ДП 1*
18.09.2020 00.00 h
Изпитание No 1 Обездка ФЕИ тест 1* интро :: Тест: Интро
Тест
19.09.2020 09.50 h
Изпитание No 2 Крос 1* :: По член: Крос :: Височина:
Паркур
20.09.2020 09.50 h
Изпитание No 3 Прескачане (ВсЕ) :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: до 110 см
Паркур
ДП група Б и съпътстващи турнири
18.09.2020 15.00 h
Изпитание No 1 Тест 5 год. коне :: Тест: 5 год. коне
Тест
19.09.2020 11.00 h
Изпитание No 2 Крос :: По член: Крос :: Височина:
Паркур
20.09.2020 10.30 h
Изпитание No 3 Прескачане (ВсЕ) :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: 100 см
Паркур
ДП Аматьори и съпътстващи турнири
18.09.2020 16.00 h
Изпитание No 1 Тест за 4 год. коне :: Тест: 4 год. коне
Тест
19.09.2020 12.00 h
Изпитание No 2 Крос :: По член: Крос :: Височина: 80 см
Паркур
20.09.2020 11.15 h
Изпитание No 3 Прескачане (ВсЕ) :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: до 90 см
Паркур
Клас 5 год. коне, Юноши 15 год. участващи за първа година
18.09.2020 17.00 h
Изпитание No 1 Тест за 5 год. коне :: Тест: 5 год. коне
Тест
19.09.2020 13.10 h
Изпитание No 2 Крос :: По член: Крос :: Височина: 110 см
Паркур
20.09.2020 12.00 h
Изпитание No 3 Прескачане (ВсЕ) :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина:
Паркур
Клас 4 год. коне
18.09.2020 17.50 h
Изпитание No 1 Тест 4 год. коне :: Тест: 4 год. коне
Тест
19.09.2020 14.15 h
Изпитание No 2 Крос :: По член: Крос :: Височина: 100
Паркур
20.09.2020 12.45 h
Изпитание No 3 Прескачане (ВсЕ) :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: 80
Паркур
Клас деца
18.09.2020 18.05 h
Изпитание No 1 Тест за деца :: Тест: Деца
Тест
19.09.2020 14.30 h
Изпитание No 2 Крос :: По член: Крос :: Височина:
Паркур
20.09.2020 12.40 h
Изпитание No 3 Прескачане (ВсЕ) :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: 80
Паркур
Клас Пони
18.09.2020 00.00 h
Изпитание No 1 Тест за деца :: Тест: Деца
Протокол
Тест
19.09.2020 00.00 h
Изпитание No 2 Крос :: По член: Крос :: Височина:
Протокол
Паркур
20.09.2020 00.00 h
Изпитание No 3 Прескачане (ВсЕ) :: По член: 238.2.1 :: Височина:
Протокол
Паркур
19.09.2020-
20.09.2020
Турнир по покана
Прескачане
КСБ Ген. Крум Лекарски - Божурище
Programme
Х¹ Паркур
19.09.2020 10.00 h
Изпитание No 1 Х¹ Паркур :: По член: 238.1.1 :: Височина: 60 см
Паркур
20.09.2020 09.00 h
Изпитание No 7 Х¹ Паркур :: По член: 238.1.1 :: Височина: 65 см
Паркур
Х² Паркур
19.09.2020 11.10 h
Изпитание No 2 Х² Паркур :: По член: 238.1.1 :: Височина: 80 см
Паркур
20.09.2020 10.15 h
Изпитание No 8 Х² Паркур :: По член: 238.1.1 :: Височина: 90 см
Паркур
Паркур за юноши до 14 години, аматьори и 4 годишни коне
19.09.2020 12.40 h
Изпитание No 3 Паркур за юноши до 14 години, аматьори и 4 годишни коне :: По член: 274.2.5 :: Височина: 100 см
Паркур
20.09.2020 11.50 h
Изпитание No 9 Паркур за юноши до 14 години, аматьори и 4 годишни коне :: По член: 274.2 :: Височина: 105 см
Паркур
20.09.2020 11.50 h
Изпитание No 9 Класиране 4 годишни коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 105 см
Протокол
Паркур
Отворен паркур за 5 годишни по-възрастни коне, юноши до 14 години и аматьори
19.09.2020 14.40 h
Изпитание No 4 Отворен паркур за 5 годишни и по-възрастни коне, юноши до 14 години и аматьори :: По член: 274.2.5 :: Височина: 110 см
Паркур
20.09.2020 14.00 h
Изпитание No 10 Отворен паркур за 5 годишни и по-възрастни коне, юноши до 14 години и аматьори :: По член: 238.2.1 :: Височина: 115 см
Паркур
Отворен паркур за 5 годишни и по-възрастни коне, юноши до 14 и до 18 години
19.09.2020 16.30 h
Изпитание No 5 Отворен паркур за 5 годишни и по-възрастни коне, юноши до 14 и до 18 години :: По член: 274.2.5 :: Височина: 115/120 см
Паркур
20.09.2020 15.45 h
Изпитание No 11 Отворен паркур за 5 годишни и по-възрастни коне, юноши до 14 и до 18 години :: По член: 238.2.1 :: Височина: 120/125 см
Паркур
Отворен паркур за 6 годишни и по-възрастни коне
19.09.2020 18.15 h
Изпитание No 6 Отворен паркур за 6 годишни и по-възрастни коне :: По член: 238.2.1 :: Височина: 130 см
Паркур
20.09.2020 17.15 h
Изпитание No 12 Отворен паркур за 6 годишни и по-възрастни коне :: По член: 238.2.2 :: Височина: 130 см
Паркур
25.09.2020-
27.09.2020
ДП клас Л, група Б, клас Н, деца, юноши, пони ездачи и съпътстващи турнири
Обездка
КБ Фригопан
Programme
Съпътстващ турнир по обездка клас Т
25.09.2020 14.00 h
Изпитание No 1 Съпътстващ турнир по обездка клас Т :: Тест: Междинна категория № 2
Протокол
Тест
26.09.2020 18.10 h
Изпитание No 2 Съпътстващ турнир по обездка клас Т :: Тест: Гранд При
Протокол
Тест
27.09.2020 08.00 h
Изпитание No 3 Съпътстващ турнир по обездка клас Т :: Тест: Кюр Гранд При
Протокол
Тест
ДП за юноши до 14 години
25.09.2020 14.15 h
Изпитание No 1 ДП за юноши до 14 години :: Тест: Предварителен тест за деца
Тест
26.09.2020 15.00 h
Изпитание No 2 ДП за юноши до 14 години :: Тест: Отборен тест за деца
Тест
27.09.2020 10.50 h
Изпитание No 3 ДП за юноши до 14 години :: Тест: Индивидуален тест за деца
Тест
ДП пони ездачи
25.09.2020 15.50 h
Изпитание No 1 ДП пони ездачи :: Тест: ФЕИ тест за 4 годишни коне
Тест
26.09.2020 16.50 h
Изпитание No 2 ДП пони ездачи :: Тест: Втори тест за 4 годишни коне
Тест
27.09.2020 09.45 h
Изпитание No 3 ДП пони ездачи :: Тест: Предварителен тест за деца
Тест
ДП по обездка за юноши до 18 г.
25.09.2020 16.30 h
Изпитание No 1 ДП по обездка за юноши до 18 г. :: Тест: Отборен тест за юноши
Тест
26.09.2020 17.45 h
ГРЕШКА :: Тест: Индивидуален тест за юноши
Протокол
Тест
27.09.2020 00.00 h
Изпитание No 3 ДП по обездка за юноши до 18 г. :: Тест: Кюр – свободен стил – ниво Юноши
Тест
27.09.2020 14.00 h
Изпитание No 4 ДП по обездка за юноши до 18 години :: Тест: Кюр – свободен стил – ниво Юноши
Тест
ДП по обездка клас Л
25.09.2020 16.50 h
Изпитание No 1 ДП по обездка клас Л :: Тест: Индивидуален тест за деца
Тест
26.09.2020 13.45 h
Изпитание No 2 ДП по обездка клас Л :: Тест: Предварителен тест за 7 годишни коне
Тест
27.09.2020 08.15 h
Изпитание No 3 ДП по обездка клас Л :: Тест: Финален тест за 7 год. коне
Тест
ДП група Б
25.09.2020 17.15 h
Изпитание No 1 ДП по обездка група Б :: Тест: Индивидуален тест за деца
Тест
26.09.2020 14.15 h
Изпитание No 2 ДП по обездка група Б :: Тест: Предварителен тест за 7 годишни коне
Тест
27.09.2020 08.50 h
Изпитание No 3 ДП по обездка група Б :: Тест: Финален тест за 7 год. коне
Тест
Съпътстващ турнир по обездка за Млади ездачи
25.09.2020 00.00 h
Изпитание No 1 Съпътстващ турнир по обездка за Млади ездачи :: Тест: Млади ездачи - Отборен тест
Протокол
Тест
26.09.2020 00.00 h
Изпитание No 2 Съпътстващ турнир по обездка за Млади ездачи :: Тест: Млади ездачи- Индивидуален тест
Протокол
Тест
27.09.2020 00.00 h
Изпитание No 3 Съпътстващ турнир по обездка за Млади ездачи :: Тест: Млади ездачи- Кюр – свободен стил
Протокол
Тест
ДП по обездка клас Н - 4 годишни коне
26.09.2020 09.00 h
Изпитание No 1 ДП по обездка клас Н - 4 годишни коне :: Тест: ФЕИ тест за 4 годишни коне
Тест
27.09.2020 14.15 h
Изпитание No 2 ДП по обездка клас Н - 4 годишни коне :: Тест: Втори тест за 4 годишни коне
Тест
ДП по обездка клас Н - 5 годишни коне
26.09.2020 10.30 h
Изпитание No 1 ДП по обездка клас Н - 5 годишни коне :: Тест: Предварителен тест за пет годишни коне
Тест
27.09.2020 16.00 h
Изпитание No 2 ДП по обездка клас Н - 5 годишни коне :: Тест: 5 год. коне
Тест
ДП по обездка клас Н - 6 годишни коне
26.09.2020 12.30 h
Изпитание No 1 ДП по обездка клас Н - 6 годишни коне :: Тест: Предварителен тест за 6 год. коне
Тест
27.09.2020 18.00 h
Изпитание No 2 ДП по обездка клас Н - 6 годишни коне :: Тест: Финален тест за 6 годишни коне
Тест
26.09.2020
Турнир по покана - ОТЛАГА СЕ
Прескачане
Слънчево
Изпитание No 1 :: По член: :: Височина:
Протокол
Паркур
28.09.2020-
30.09.2020
Световен шампионат CH-M-E
Издържливост
Pisa, San Rossore, ITA
CH-M-E
30.09.2020-
02.10.2020
Балканска купа по издръжливост- 100 км, CEI3* 140 км, CEI2* 120 км, CEI1* 100 км, Квалификации
Издържливост
Хиподрум Русе
Programme Application_form
CH-Balkan-E 100
01.10.2020 00.00 h
Изпитание No 1 ::
Маршрут
CEI3* 140 km
01.10.2020 00.00 h
Изпитание No 1 ::
Маршрут
CEI 1* 100 km
02.10.2020 00.00 h
Изпитание No 1 ::
Маршрут
CEI2* 120 km
02.10.2020 00.00 h
Изпитание No 1 MT ::
Протокол
Маршрут
02.10.2020 00.00 h
Изпитание No 2 ДП ::
Маршрут
CEN 30 km
01.10.2020 00.00 h
Изпитание No 1 ::
Маршрут
CEN 40 km
01.10.2020 00.00 h
Изпитание No 1 ::
Маршрут
02.10.2020 00.00 h
Изпитание No 2 ::
Маршрут
CEN 80 km
Изпитание No 1 ::
Маршрут
03.10.2020-
04.10.2020
Квалификация ДП/ Турнир по покана
Прескачане
КБ Фригопан
Programme
Отворен паркур, деца и пони ездачи
03.10.2020 10.00 h
Изпитание No 1 :: По член: 238.1.1 :: Височина: 60 см
Паркур
04.10.2020 09.00 h
Изпитание No 7 :: По член: 238.1.1 :: Височина: 65 см
Паркур
Паркур за деца и аматьори
03.10.2020 11.20 h
Изпитание No 2 :: По член: 274.2 :: Височина: 90 см
Паркур
04.10.2020 10.10 h
Изпитание No 8 :: По член: 274.2 :: Височина: 95 см
Паркур
Паркур за 4/5 год. коне
03.10.2020 12.40 h
Изпитание No 3 :: По член: 238.1.1 :: Височина: 95/100 см
Паркур
Отворен паркур - 5 год. и по-възрастни коне
03.10.2020 14.30 h
Изпитание No 4 :: По член: 274.2 :: Височина: до 110 см
Паркур
04.10.2020 14.15 h
Изпитание No 11 :: По член: 238.2.1 :: Височина: 115 см
Паркур
Отворен паркур - 5 год. и по-възрастни коне
03.10.2020 16.30 h
Изпитание No 5 :: По член: 274.2 :: Височина: 120 см
Паркур
04.10.2020 16.10 h
Изпитание No 12 :: По член: 238.2.1 :: Височина: 125 см
Паркур
Отворен паркур - 6 год. и по - възрастни коне
03.10.2020 18.15 h
Изпитание No 6 :: По член: 238.2.1 :: Височина: 130 см
Паркур
04.10.2020 17.45 h
Изпитание No 13 :: По член: 238.2.2 :: Височина: 135 см
Паркур
Bike, Jump and Drive
03.10.2020 20.00 h
Bike, jump and Drive - Пони :: По член: 239 :: Височина: 70 см
Протокол
Паркур
03.10.2020 00.00 h
Bike, jump and Drive - Коне :: По член: 239 :: Височина: 100 см
Протокол
Паркур
Квалификация за ДП - 4 и 5 год коне
04.10.2020 11.30 h
Изпитание No 9 Клас Н - 4 и 5 год. коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 100/115 см
Паркур
Квалификация за ДП - 6 и 7 год коне
04.10.2020 13.30 h
Изпитание No 10 - Клас Л - 6 и 7 год. коне :: По член: 274.2 :: Височина: 125/130 см
Паркур
08.10.2020-
11.10.2020
ДП Финал Млади коне
Прескачане
Студенец
Programme Application_form
ДП Финал млади коне 5 годишни
09.10.2020 12.00 h
Изпитание No 1 ДП Финал млади коне 5 годишни :: По член: 238.1.1 :: Височина: 115
Паркур
10.10.2020 12.00 h
Изпитание No 5 ДП Финал млади коне 5 годишни :: По член: 238.1.1 :: Височина: 115 см
Паркур
11.10.2020 11.15 h
Изпитание No 9 ДП Финал млади коне 5 годишни :: По член: 238.2.2 :: Височина: 120 см
Паркур
ДП Финал Млади коне - 6 годишни
09.10.2020 00.00 h
Изпитание No 2 ДП Финал Млади коне - 6 годишни :: По член: 238.2.1 :: Височина: 125
Паркур
10.10.2020 15.20 h
Изпитание No 6 ДП Финал Млади коне - 6 годишни :: По член: 238.2.1 :: Височина: 125
Паркур
11.10.2020 13.30 h
Изпитание No 10 ДП Финал Млади коне - 6 годишни :: По член: 238.2.2 :: Височина: 130
Паркур
ДП Финал Млади коне - 7 годишни
09.10.2020 00.00 h
Изпитание No 3 ДП Финал Млади коне - 7 годишни :: По член: 238.2.1 :: Височина: 130 см
Паркур
10.10.2020 15.50 h
Изпитание No 7 ДП Финал Млади коне - 7 годишни :: По член: 238.2.1 :: Височина: 130 см
Паркур
11.10.2020 14.10 h
Изпитание No 11 ДП Финал Млади коне - 7 годишни :: По член: 238.2.2 :: Височина: 135 см
Паркур
ДП Финал Млади коне - 4 год
11.01.2020 10.15 h
Изпитание No 4 ДП Финал Млади коне - 4 год :: По член: 238.1.1 :: Височина: 100 см
Паркур
11.10.2020 09.00 h
Изпитание No 8 ДП Финал Млади коне - 4 год :: По член: 238.2.2 :: Височина: 105
Паркур
09.10.2020-
10.10.2020
Открит турнир
Прескачане
Студенец
Programme
Изпитание No 1 :: По член: :: Височина:
Протокол
Паркур
Паркур за пони ездачи, деца и аматьори
09.10.2020 10.00 h
Изпитание No 1 Паркур за пони ездачи, деца и аматьори :: По член: 238.2.1 :: Височина: 80 см
Паркур
10.10.2020 09.00 h
Изпитание No 4 Паркур за пони ездачи, деца и аматьори :: По член: 238.2.1 :: Височина: 85 см
Паркур
Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и деца
09.10.2020 00.00 h
Изпитание No 2 Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и деца :: По член: 238.2.1 :: Височина: 105-110 см
Паркур
10.10.2020 00.00 h
Изпитание No 5 Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и деца :: По член: 238.2.1 :: Височина: 110 см
Паркур
Паркур за 6 годишни и по-възрастни коне
09.10.2020 00.00 h
Изпитание No 3 Паркур за 6 годишни и по-възрастни коне :: По член: 238.2.1 :: Височина: 135
Паркур
10.10.2020 00.00 h
Изпитание No 6 Приз "Цветан Дилчев" :: По член: 238.2.2 :: Височина: 140
Паркур
16.10.2020-
18.10.2020
Международен турнир CEI3* 160, CEI2* 120, CEI1* 100 A, CEI1* 100 B, CEIYJ2* 120, CEIYJ1* 100
Издържливост
Samorin, SVK
CEI3* 160,
07.11.2020 08.00 h
Изпитание No 1 ::
Протокол
Маршрут
16.10.2020-
18.10.2020
ДП 4/5 год. коне, 3*, деца, юноши, пони ездачи и съпътстващи турнири
Всестранна езда
КСБ Калоян - Арбанаси
Programme
ДП всестранна езда CCN 3*- S
16.10.2020 13.00 h
Изпитание No 1 Обездка за всестранна езда :: Тест: 3* B
Тест
17.10.2020 09.30 h
Изпитание No 2 Крос кънтри тест CCN 3* - S :: По член: Крос :: Височина: 115 cm
Паркур
18.10.2020 10.30 h
Изпитание No 3 Прескачане на препятствия за всестрнна езда :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: 120
Паркур
ДП всестранна езда за Юноши и съпътстващ турнир CCN2*
16.10.2020 13.40 h
Изпитание No 1 Обездка за всестранна езда :: Тест: 2* B
Тест
17.10.2020 10.15 h
Изпитание No 2 Крос кънтри тест CCN 2* - S :: По член: Крос :: Височина: 110
Паркур
18.10.2020 11.15 h
Изпитание No 3 Прескачане на препятствия за всестранна езда :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: 115 см
Паркур
Съпътстващ турнир по всестранна езда CCN1* Intro
16.10.2020 14.00 h
Изпитание No 1 Обездка за всестранна езда :: Тест: 1* B
Тест
17.10.2020 10.45 h
Изпитание No 2 Крос кънтри тест CCN 1* :: По член: Крос :: Височина: 110 cm
Паркур
18.10.2020 11.35 h
Изпитание No 3 прескачане на препятствия за всестранна езда :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: 110 см
Паркур
ДП по всестранна езда калс Н- 5 годишни коне и съпътстващ турнир група Б
16.10.2020 14.30 h
Изпитание No 1 Обездка за всестранна езда :: Тест: 5 год. коне
Тест
17.10.2020 11.30 h
Изпитание No 2 Крос Кънтри тест клас Н - 5 годишни коне :: По член: Крос :: Височина: 90
Паркур
18.10.2020 12.20 h
Изпитание No 3 Прескачане на препятствия клас 5 год :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: 110
Паркур
ДП по всестранна езда клас Н - 4 год коне и съпътстващ турнир за аматьори
16.10.2020 15.45 h
Изпитание No 1 Обездка за всестранна езда клас Н - 4 годишни :: Тест: 4 год. коне
Тест
17.10.2020 12.30 h
Изпитание No 2 Крос кънтри тест клас Н 4 годишни :: По член: Крос :: Височина: 80 см
Паркур
18.10.2020 13.15 h
Изпитание No 3 Прескачане на препятствия клас 4 год :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: 90 см
Паркур
ДП клас деца
16.10.2020 16.30 h
Изпитание No 1 Обездка за всестранна езда :: Тест: Деца
Тест
17.10.2020 13.05 h
Изпитание No 2 Крос кънтри тест категория деца :: По член: Крос :: Височина: 80 см
Паркур
18.10.2020 13.45 h
Изпитание No 3 Прескачане на препятствия клас деца :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: 80 см
Паркур
Съпътстващ турнир за пони ездачи
16.10.2020 00.00 h
Изпитание No 1 Обездка за всестранна езда :: Тест: Деца
Протокол
Тест
17.10.2020 14.15 h
Изпитание No 2 Крос Кънтри тест за пони ездачи :: По член: Крос :: Височина: 70 см
Паркур
18.10.2020 00.00 h
Изпитание No 3 Прескачане на препятствия за пони ездачи :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: 70 см
Протокол
Паркур
17.10.2020
Турнир по покана
Прескачане
Слънчево