КАЛЕНДАР
Pdf_calendar
Предишна < 1 3 4 5
Дата
Прояви
Дисциплини
Спортна база
Документи
12.03.2022
Тодоров ден
По места
26.03.2022-
27.03.2022
Турнир по покана
Прескачане
СК Тракиец - с. Житница
Programme
Х паркур
26.03.2022 10.00 h
Изпитание No 1 Х паркур :: По член: 238.1.1 :: Височина: 60 см
Паркур
27.03.2022 09.00 h
Изпитание No 8 Х паркур :: По член: 238.1.1 :: Височина: 65 см
Паркур
Отворен паркур
26.03.2022 11.10 h
Изпитание No 2 Отворен паркур :: По член: 238.1.1 :: Височина: 80 см
Паркур
27.03.2022 10.00 h
Изпитание No 9 Отворен паркур :: По член: 238.1.1 :: Височина: 85 см
Паркур
Паркур за 4/5 год. коне
26.03.2022 12.25 h
Изпитание No 3 Паркур за 4/5 год. коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 90/100
Паркур
27.03.2022 11.15 h
Изпитание No 10 Паркур за 4/5 год. коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 95/105 см
Паркур
Паркур за юноши до 14 год. и аматьори
26.03.2022 13.45 h
Изпитание No 4 Паркур за юноши до 14 год., аматьори и пони ездачи :: По член: 274.2.5 :: Височина: 90 см
Паркур
27.03.2022 12.45 h
Изпитание No 11 Паркур за юноши до 14 год. и аматьори :: По член: 274.2.5 :: Височина: 95 см
Паркур
Паркур за 5 год. и по-възрастни коне и юноши 14 год
26.03.2022 15.15 h
Изпитание No 5 - 5 год. и по-възрастни коне и юноши до 14 год. :: По член: 274.2.5 :: Височина: 110 см
Паркур
27.03.2022 14.15 h
Изпитание No 12 5 год. и по-възрастни коне и юноши до 14 год. :: По член: 238.2.1 :: Височина: до 115 см
Паркур
Паркур за 6 год. и по-възрастни коне, юноши до 14 год. и юноши до 18 год.
26.03.2022 17.00 h
Изпитание No 6 Паркур за 6 год. и по -възрастни коне, юноши до 14 год. и юноши до 18 год. :: По член: 238.2.1 :: Височина: 120 см
Паркур
27.03.2022 16.10 h
Изпитание No 13 Паркур за 6 год. и по -възрастни коне, юноши до 14 год. и юноши до 18 год. :: По член: 274.2 :: Височина: до 125 см
Паркур
Паркур за 7 год. и по-възрастни коне
26.03.2022 18.10 h
Изпитание No 7 Паркур за 7 год. и по - възрастни коне :: По член: 238.2.1 :: Височина: 130 см
Паркур
27.03.2022 17.15 h
Изпитание No 14 Гранд при "Житница" 7 год. и по - възрастни коне :: По член: 238.2.2 :: Височина: до 135 см
Паркур
02.04.2022-
03.04.2022
Турнир по покана
Прескачане
КБ Фригопан
Programme
Х паркур
02.04.2022 09.00 h
Изпитание No 1 Х паркур :: По член: 238.1.1 :: Височина: 60 см
Паркур
03.04.2022 08.00 h
Изпитание No 8 Х паркур :: По член: 238.1.1 :: Височина: 65 см
Паркур
Междинна категория
02.04.2022 10.15 h
Изпитание No 2 Междинна категория :: По член: 238.1.1 :: Височина: 80 см
Паркур
03.04.2022 09.00 h
Изпитание No 9 Междинна категория :: По член: 238.1.1 :: Височина: 85 см
Паркур
Паркур за 4/5 год. коне
02.04.2022 11.55 h
Изпитание No 3 Паркур 4/5 год. коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 90/100 см
Паркур
03.04.2022 10.40 h
Изпитание No 10 Паркур за 4/5 год. коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 95/ 105 см
Паркур
Паркур за юноши до 14 год. и аматьори
02.04.2022 13.25 h
Изпитание No 4 Паркур за юноши до 14 год. и аматьори :: По член: 274.2.5 :: Височина: 90 см
Паркур
03.04.2022 12.20 h
Изпитание No 11 Паркур за юноши до 14 год. и аматьори :: По член: 274.2.5 :: Височина: 95 см
Паркур
Паркур за 5 год. и по-възрастни коне и юноши 14 год
02.04.2022 15.20 h
Изпитание No 5 Паркур за 5 год. и по-възрастни коне и юноши 14 год :: По член: 274.2.5 :: Височина: 110 см
Паркур
03.04.2022 14.30 h
Изпитание No 12 Паркур за 5 год. и по-възрастни коне и юноши 14 год :: По член: 274.2.5 :: Височина: до 115 см
Паркур
Паркур за 6 год. и по-възрастни коне, юноши до 14 год. и юноши до 18 год.
02.04.2022 17.25 h
Изпитание No 6 Паркур за 6 год. и по-възрастни коне, юноши до 14 год. и юноши до 18 год. :: По член: 238.2.1 :: Височина: 120 см
Паркур
03.04.2022 16.30 h
Изпитание No 13 Паркур за 6 год. и по-възрастни коне, юноши до 14 год. и юноши до 18 год. :: По член: 274.2.5 :: Височина: до 125 см
Паркур
Паркур за 7 год. и по-възрастни коне
02.04.2022 19.20 h
Изпитание No 7 Паркур за 7 год. и по-възрастни коне :: По член: 238.2.1 :: Височина: 130 см
Паркур
03.04.2022 18.10 h
Изпитание No 14 Паркур за 7 год. и по-възрастни коне :: По член: 238.2.2 :: Височина: до 135 см
Паркур
08.04.2022-
10.04.2022
Купа Русе
Всестранна езда
Хиподрум Русе
Programme
1*
09.04.2022 14.00 h
Изпитание No 1 Обездка 1* Интро :: Тест: 1* A
Тест
10.04.2022 10.00 h
Изпитание No 2 Крос :: По член: Крос :: Височина: до 105 см
Паркур
10.04.2022 10.00 h
Изпитание No 3 Прескачане (ВсЕ) :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: до 110 см
Паркур
гр. Б и 5 год коне
09.04.2022 14.40 h
Изпитание No 1 Обездка 5 год. коне :: Тест: 5 год. коне
Тест
10.04.2022 00.00 h
Изпитание No 2 Крос :: По член: Крос :: Височина: до 90 см
Паркур
10.04.2022 11.00 h
Изпитание No 3 Прескачане (ВсЕ) :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: до 100 см
Паркур
4 год. коне и аматьори
09.04.2022 16.15 h
Изпитание No 1 Обездка 4 год. коне :: Тест: 4 год. коне
Тест
10.04.2022 00.00 h
Изпитание No 2 Крос :: По член: Крос :: Височина: до 80 см
Паркур
10.04.2022 12.40 h
Изпитание No 3 Прескачане (ВсЕ) :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: до 90 см
Паркур
Юноши до 14 год.
09.04.2022 16.45 h
Изпитание No 1 Обездка деца :: Тест: Деца
Тест
10.04.2022 00.00 h
Изпитание No 2 Крос :: По член: Крос :: Височина: до 80 см
Паркур
10.04.2022 13.30 h
Изпитание No 3 Прескачане (ВсЕ) :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: до 90 см
Паркур
15.04.2022-
17.04.2022
Квалификации 80 км, 60 км,40 км, 30 км
Издържливост
Варна
Programme
Квалификация на 80 км
16.04.2022 07.30 h
Изпитание No 1 ::
Маршрут
квалификация на 60 км
16.04.2022 07.30 h
Изпитание No 1 ::
Маршрут
Квалификация на 40 км
16.04.2022 08.00 h
Изпитание No 1 ::
Маршрут
16.04.2022-
17.04.2022
Турнир по покана
Прескачане
КСБ Ген. Крум Лекарски - Божурище
Programme
X паркур
16.04.2022 09.00 h
Изпитание No 1 Х паркур :: По член: 238.1.1 :: Височина: 60 см
Паркур
17.04.2022 09.00 h
Изпитание No 7 Х паркур :: По член: 238.1.1 :: Височина: 65 см
Протокол
Паркур
Междинна категория
16.04.2022 10.20 h
Изпитание No 2 Междинна категория :: По член: 238.1.1 :: Височина: 80 см
Паркур
17.04.2022 10.00 h
Изпитание No 8 Междинна категория :: По член: 238.1.1 :: Височина: 85 см
Протокол
Паркур
4 год. коне
16.04.2022 12.10 h
Изпитание No 3а - 4 год. коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 100 см
Паркур
17.04.2022 11.20 h
Изпитание No 9а - 4 год. коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 105 см
Протокол
Паркур
Деца и аматьори
16.04.2022 00.00 h
Изпитание No 3б - Юноши до 14 год. и аматьори :: По член: 274.2.5 :: Височина: 100 см
Паркур
17.04.2022 00.00 h
Изпитание No 9б - Юноши до 14 год. и аматьори :: По член: 274.2.5 :: Височина: 105 см
Паркур
5 год. и по- възрастни, юноши до 14 год. и аматьори
16.04.2022 14.30 h
Изпитание No 4 - Паркур за 5 год. и по- възрастни, юноши до 14 год. и аматьори :: По член: 274.2.5 :: Височина: 110 см
Паркур
17.04.2022 00.00 h
Изпитание No 10 Паркур за 5 год. и по- възрастни, юноши до 14 год. и аматьори :: По член: 238.2.1 :: Височина: 115 см
Паркур
Паркур за 5 год. и по- възрастни, юноши до 14 год. и юноши до 18 год.
16.04.2022 17.30 h
Изпитание No 5 Паркур за 5 год. и по- възрастни, юноши до 14 год. и юноши до 18 год. :: По член: 274.2.5 :: Височина: 120 см
Паркур
17.04.2022 15.45 h
Изпитание No 11 Паркур за 6 год. и по- възрастни, юноши до 14 год. и юноши до 18 год. :: По член: 238.2.1 :: Височина: 125 см
Паркур
Паркур за 6 год. и по-възрастни коне
16.04.2022 19.00 h
Изпитание No 6 Отворен паркур - 6 год. и по-възрастни коне :: По член: 238.2.1 :: Височина: 130 см
Паркур
17.04.2022 17.15 h
Изпитание No 12 Отворен паркур - 6 год. и по-възрастни коне :: По член: 238.2.2 :: Височина: 135 см
Паркур
20.04.2022-
24.04.2022
CSIO J, CH, Y
Прескачане
Zduchovice, CZE
CSIO
21.04.2022-
24.04.2022
CCI4*-L, CCI4*-S, CCI3*-L, CCI3*-S, CCI2*-L, CCI2*-S, CCI1*-Intro
Всестранна езда
Viarano, ITA
Турнир по покана
23.04.2022
Турнир по покана
Прескачане
Бутан
Programme
Турнир по покана
29.04.2022-
01.05.2022
CEI3* 160, 140, CEI2* 120, CEI1* 100, CEIJY
Издържливост
Samorin, SVK
Турнир по покана
29.04.2022-
01.05.2022
ДП 1* и Група Б и съпътстващи турнири
Всестранна езда
Хиподрум Русе
Programme
ДП 1*
29.04.2022 13.00 h
Изпитание No 1 Обездка 1* Интро :: Тест: 1* A
Тест
30.04.2022 10.00 h
Изпитание No 2 Крос :: По член: Крос :: Височина: до 105 см
Паркур
01.05.2022 11.00 h
Изпитание No 3 Прескачане (ВсЕ) :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: до 110 см
Паркур
ДП гр. Б и съпътстващи турнири
29.04.2022 00.00 h
Изпитание No 1 Обездка 5 год. коне :: Тест: 5 год. коне
Тест
30.04.2022 11.10 h
Изпитание No 2 Крос :: По член: Крос :: Височина: до 90 см
Паркур
01.05.2022 12.00 h
Изпитание No 3 Прескачане (ВсЕ) :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: до 100 см
Паркур
4 год. коне и аматьори
29.04.2022 00.00 h
Изпитание No 1 Обездка 4 год. коне :: Тест: 4 год. коне
Тест
30.04.2022 13.10 h
Изпитание No 2 Крос :: По член: Крос :: Височина: до 80 см
Паркур
01.05.2022 13.25 h
Изпитание No 3 Прескачане (ВсЕ) :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: до 90 см
Паркур
Юноши 14 год.
29.04.2022 00.00 h
Изпитание No 1 Обездка деца :: Тест: Деца
Тест
30.04.2022 12.30 h
Изпитание No 2 Крос :: По член: Крос :: Височина: до 80 см
Паркур
01.05.2022 12.50 h
Изпитание No 3 Прескачане (ВсЕ) :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: до 90 см
Паркур
Пони ездачи
29.04.2022 00.00 h
Изпитание No 1 Тест за деца :: Тест: Деца
Тест
30.04.2022 14.10 h
Изпитание No 2 Крос :: По член: Крос :: Височина: до 70 см
Паркур
01.05.2022 13.50 h
Изпитание No 3 Прескачане (ВсЕ) :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: до 70 см
Паркур
30.04.2022-
01.05.2022
Турнир по покана
Прескачане
Студенец
Programme
Отворен паркур за юноши до 14 год., аматьори и пони ездачи
30.04.2022 10.00 h
Изпитание No 1 Отворен паркур за юноши до 14 год., аматьори и пони ездачи :: По член: 238.1.1 :: Височина: 80
Паркур
01.05.2022 09.00 h
Изпитание No 7 Отворен паркур за юноши до 14 год., аматьори и пони ездачи :: По член: 274.2.5 :: Височина: 90 см
Паркур
Паркур за 4 годишни коне
30.04.2022 11.10 h
Изпитание No 2 Паркур за 4 годишни коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 90 см
Паркур
01.05.2022 10.00 h
Изпитание No 8 Паркур за 4 годишни коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 95 см
Паркур
Паркур за 5 годишни коне
30.04.2022 11.30 h
Изпитание No 3 Паркур за 5 годишни коне и аматьори :: По член: 238.1.1 :: Височина: 100 см
Паркур
01.05.2022 10.30 h
Изпитание No 9 Паркур за 5 годишни коне и аматьори :: По член: 238.1.1 :: Височина: 110 см
Паркур
Паркур за 7 годишни и по-възрастни коне
30.04.2022 13.00 h
Изпитание No 4 Паркур за 7 годишни и по-възрастни коне :: По член: 238.2.1 :: Височина: 135 см
Паркур
01.05.2022 12.00 h
Изпитание No 10 Гранд При "Студенец" - 7 годишни и по-възрастни коне :: По член: 238.2.2 :: Височина: 140 см
Паркур
Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и юноши до 14 год
30.04.2022 14.15 h
Изпитание No 5 Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и юноши до 14 год :: По член: 274.2.5 :: Височина: 110 см
Паркур
01.05.2022 13.00 h
Изпитание No 11 Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и юноши до 14 год :: По член: 238.2.1 :: Височина: 115 см
Паркур
Паркур за 6 годишни и по-възрастни коне и юноши до 18 год
30.04.2022 16.00 h
Изпитание No 6 Паркур за 6 годишни и по-възрастни коне и юноши до 18 год :: По член: 238.2.1 :: Височина: 120
Паркур
01.05.2022 14.40 h
Изпитание No 12 Паркур за 6 годишни и по-възрастни коне и юноши до 18 год :: По член: 274.2.5 :: Височина: 125
Паркур
02.05.2022
Областен турнир по прескачане и обездка в памет на Емил Богданов
Прескачане
Обездка
КСБ Хан Аспарух - София
Programme
Х Паркур
02.05.2022 10.00 h
Изпитание No 2 Х паркур :: По член: 238.1.1 :: Височина: 40 cm
Протокол
Паркур
Паркур за 4 годишни коне
02.05.2022 00.00 h
Изпитание No 3А Паркур за 4 годишни коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 90 см
Протокол
Паркур
Паркур за деца и аматьори
02.05.2022 11.00 h
Изпитание No 3В Паркур за деца и аматьори :: По член: 238.2.1 :: Височина: 90 см
Протокол
Паркур
Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне
02.05.2022 12.00 h
Изпитание No 4 Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне :: По член: 238.2.1 :: Височина: 110 см
Протокол
Паркур
Паркур за 6 год. и по-възрастни коне
02.05.2022 12.50 h
Изпитание No 5 Паркур за 6 год. и по-възрастни коне :: По член: 238.2.1 :: Височина: 120 см
Протокол
Паркур
Обездка за деца
02.05.2022 14.30 h
Изпитание No 5 Предварителен тест за деца :: Тест: Предварителен тест за деца
Протокол
Тест
Обездка клас Л група Б
02.05.2022 15.20 h
Изпитание No 6 Индивидуален тест за деца :: Тест: Индивидуален тест за деца
Протокол
Тест
Обездка -пони: деца и аматьори
02.05.2022 16.05 h
Изпитание No 7 ФЕИ тест за 4 год коне - пони :: Тест: ФЕИ тест за 4 годишни коне
Протокол
Тест
Обездка за 4 годишни коне
02.05.2022 16.50 h
Изпитание No 8 ФЕИ тест за 4 год коне :: Тест: 4 год. коне
Протокол
Тест
Обездка - юноши до 18 год
02.05.2022 17.20 h
Изпитание No 9 Индивидуален тест за юноши :: Тест: Индивидуален тест за юноши
Протокол
Тест
Обздка клас Т
02.05.2022 18.00 h
Изпитание No 10 Интермедиер 1 :: Тест: Междинна категория № 1
Протокол
Тест
Обездка 5 год коне и аматьори
02.05.2022 18.30 h
Изпитание No 11 Предварителен тест за 5 год коне :: Тест: Предварителен тест за 5 год. коне
Протокол
Тест
06.05.2022
Турнир по покана
Прескачане
Варна
Programme
Турнир по покана
Х паркур, пони ездачи и юноши 14 год.
06.05.2022 10.30 h
Изпитание No 1 Х паркур, юноши до 14 год. :: По член: 238.1.1 :: Височина: 70 см
Протокол
Паркур
Паркур за юноши 14 год. и аматьори
06.05.2022 00.00 h
Изпитание No 2 Паркур за юноши до 14. год. и аматьори :: По член: 274.2.5 :: Височина: 95 см
Протокол
Паркур
Паркур за 4 и 5 год. коне
06.05.2022 00.00 h
Изпитание No 3 Паркур за 4 и 5 год. коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 95/110
Паркур
Паркур за 5 год. и по-възрастни коне и юноши 14 год
06.05.2022 00.00 h
Изпитание No 4 - Паркур за 5 год. и по- възрастни, юноши до 14 год. :: По член: 238.2.1 :: Височина: 110 см
Паркур
Паркур за 6 год. и по-възрастни коне и юноши 18 год
06.05.2022 00.00 h
Изпитание No 5 Паркур за 6 год. и по-възрастни коне и юноши до 18 год. :: По член: 274.2.5 :: Височина: 120 см
Паркур
Паркур за 7 год. и по-възрастни коне
06.05.2022 00.00 h
Изпитание No 6 Паркур за 7 год. и по - възрастни коне :: По член: 238.2.1 :: Височина: 130 см
Паркур
06.05.2022-
08.05.2022
Квалификации 80 км, 60 км,40 км, 30 км
Издържливост
Вакарел
Programme
Квалификация на 80 км
07.05.2022 00.00 h
Изпитание No 1 ::
Маршрут
Квалификация 60 км
07.05.2022 00.00 h
Изпитание No 1 ::
Маршрут
Квалификация на 40 км
07.05.2022 00.00 h
Изпитание No 1 ::
Маршрут
Квалификация на 20 км
07.05.2022 00.00 h
Изпитание No 1 ::
Маршрут
07.05.2022-
08.05.2022
Турнир по покана
Прескачане
КСБ Ген. Крум Лекарски - Божурище
Programme
Х паркур
07.05.2022 10.00 h
Изпитание No 1 Х паркур :: По член: 238.1.1 :: Височина: 60 см
Паркур
08.05.2022 09.00 h
Изпитание No 7 Х паркур :: По член: 238.1.1 :: Височина: 65 см
Паркур
Междинна категория
07.05.2022 11.30 h
Изпитание No 2 Междинна категория :: По член: 238.1.1 :: Височина: 80 см
Паркур
08.05.2022 10.00 h
Изпитание No 8 Междинна категория :: По член: 238.1.1 :: Височина: 85 см
Паркур
Паркур за 4 год. коне
07.05.2022 13.00 h
Изпитание No 3а Паркур за 4 год. коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 100 см
Паркур
08.05.2022 11.30 h
Изпитание No 9а Паркур за 4 год. коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 105
Паркур
Паркур за деца и аматьори
07.05.2022 00.00 h
Изпитание No 3Б Паркур за деца и аматьори :: По член: 274.2.5 :: Височина: 100 см
Паркур
08.05.2022 00.00 h
Изпитание No 9б Паркур за деца и аматьори :: По член: 274.2.5 :: Височина: 105
Паркур
Паркур за 5 год. и по-възрастни коне и юноши 14 год
07.05.2022 14.45 h
Изпитание No 4 Паркур за 5 год. и по-възрастни коне и юноши 14 год :: По член: 274.2.5 :: Височина: 110 см
Паркур
08.05.2022 13.00 h
Изпитание No 10 Паркур за 5 год. и по-възрастни коне и юноши 14 год :: По член: 238.2.1 :: Височина: 115 см
Паркур
Паркур за 5 год. и по- възрастни, юноши до 14 год. и юноши до 18 год.
07.05.2022 16.15 h
Изпитание No 5 Паркур за 5 год. и по- възрастни, юноши до 14 год. и юноши до 18 год. :: По член: 274.2.5 :: Височина: 120 см
Паркур
08.05.2022 14.30 h
Изпитание No 11 Паркур за 6 год. и по- възрастни, юноши до 14 год. и юноши до 18 год. :: По член: 238.2.1 :: Височина: 125 см
Паркур
Паркур за 6 год. и по-възрастни коне
07.05.2022 17.45 h
Изпитание No 6 Паркур за 6 год. и по-възрастни коне :: По член: 238.2.1 :: Височина: 130 см
Паркур
08.05.2022 15.45 h
Изпитание No 12 Паркур за 6 год. и по-възрастни коне :: По член: 238.2.2 :: Височина: 135 см
Паркур
10.05.2022-
15.05.2022
Световна купа Модерен петобой
к.к. Албена
12.05.2022-
15.05.2022
ДП клас Т, група Б
Прескачане
КБ Фригопан
Programme
ДП Група Б
13.05.2022 16.30 h
Изпитание No 1 Група Б :: По член: 238.2.1 :: Височина: 120 см
Паркур
14.05.2022 15.30 h
Изпитание No 4 Група Б :: По член: 238.2.1 :: Височина: 120/125 см
Паркур
15.05.2022 08.30 h
Изпитание No 7 Група Б :: По член: 273.3.3 :: Височина: 125-130 см
Паркур
Смесено отборно деца
13.05.2022 18.00 h
Изпитание No 2 Смесено отборно деца :: По член: 238.2.1 :: Височина: 100 см
Протокол
Паркур
14.05.2022 17.05 h
Изпитание No 5 Смесено отборно деца :: По член: 238.2.1 :: Височина: 105 см
Паркур
ДП клас Т
13.05.2022 19.00 h
Изпитание No 3 Клас Т :: По член: 239 :: Височина: 135 см
Паркур
14.05.2022 18.15 h
Изпитание No 6 Клас Т :: По член: 238.2.1 :: Височина: 140-145 см
Паркур
15.05.2022 00.00 h
Изпитание No 8 клас Т :: По член: 273.3.3 :: Височина: 145 см
Паркур
12.05.2022-
15.05.2022
Съпътстващ турнир по прескачане на препятствия
Прескачане
КБ Фригопан
Programme
Отворен паркур, деца и пони ездачи
13.05.2022 08.00 h
Изпитание No 1 Отворен паркур, деца и пони ездачи :: По член: 238.1.1 :: Височина: 70 см
Протокол
Паркур
14.05.2022 08.00 h
Изпитание No 5 Отворен паркур, деца и пони ездачи :: По член: 238.1.1 :: Височина: 75 см
Паркур
Паркур за деца и аматьори
13.05.2022 09.50 h
Изпитание No 2 Паркур за деца и аматьори :: По член: 238.2.1 :: Височина: 100 см
Паркур
14.05.2022 00.00 h
Изпитание No 6 Паркур за деца и аматьори :: По член: 238.2.1 :: Височина: 105 см
Паркур
Паркур за 4 годишни коне
13.05.2022 11.50 h
Изпитание No 3А Паркур за 4 годишни коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 100 см
Паркур
14.05.2022 00.00 h
Изпитание No 7А Паркур за 4 годишни коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 105 см
Паркур
Паркур за 5 годишни коне
13.05.2022 12.25 h
Изпитание No 3Б Паркур за 5 годишни коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 110 см
Паркур
14.05.2022 00.00 h
Изпитание No 7Б Паркур за 5 годишни коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 115 см
Паркур
Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и деца
13.05.2022 13.50 h
Изпитание No 4 Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и деца :: По член: 274.2.5 :: Височина: 115 см
Паркур
14.05.2022 00.00 h
Изпитание No 8 Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и деца :: По член: 238.2.1 :: Височина: 120 см
Паркур
20.05.2022-
22.05.2022
CCI4*-L, CCI4*-S, CCI3*-S, CCI2*-S, CCI1*-Intro
Всестранна езда
Dunakeszi, HUN
Турнир по покана


Предишна < 1 3 4 5