СТАРТОВ ЛИСТ :: Изпитание No 3 Прескачане (ВсЕ)
N
Състезател
Кон
Год.
Клуб
Категория
Check1
1
Марина Илиева
Галерия Ефизия
2002
КЕНТАВЪР-РУСЕ
Юн./Дев. 14 г.
Check1
2
Божидара Илиева
Джеронимо
2007
КЕНТАВЪР-РУСЕ
Юн./Дев. 14 г.
Check1
3
Йордан Йорданов
Камач
2016
КАБИЮК
Юн./Дев. 14 г.
Check1
4
Павла Данева
Калифорния
2004
КАЛОЯН92
Юн./Дев. 14 г.
Check1
5
Елена Касакова
Валеско Т
1998
КАЛОЯН92
Юн./Дев. 14 г.