КАЛЕНДАР
Pdf_calendar
1 3 > Следваща
Дата
Прояви
Дисциплини
Спортна база
Документи
01.05.2023
VI – ТИ ОБЛАСТЕН ТУРНИР ПО ПРЕСКАЧАНЕ И ОБЕЗДКА В ПАМЕТ НА ЕМИЛ БОГДАНОВ
Прескачане
Обездка
КСБ Хан Аспарух - София
Турнир прескачане на препятствия
01.05.2023 10.00 h
Х паркур и пони ездачи :: По член: 238.2.1 :: Височина: 60 см
Протокол
Паркур
Турнир по прескачане
01.05.2023 11.15 h
Изпитание No 3а Парур за 4 год. коне, деца и аматьори :: По член: 274.2.5 :: Височина: 90 см
Протокол
Паркур
01.05.2023 00.00 h
Изпитание No 3а млади коне - 4 год :: По член: 238.1.1 :: Височина: 90 см
Протокол
Паркур
Турнир по прескачане
01.05.2023 11.15 h
Изпитание No 3б Паркур за 5 год коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 110 см
Протокол
Паркур
Турнир по прескачане
01.05.2023 12.40 h
Изпитание No 4 паркур за 6 годишни и по-възрастни коне :: По член: 238.2.1 :: Височина: 120
Протокол
Паркур
Турнир по обездка
01.05.2023 13.30 h
Изпитание No 5 Обездка клас Т Сен Жорж :: Тест: Сен Жорж
Протокол
Тест
Турнир по обездка
01.05.2023 14.00 h
Изпитание No 6 Обездка клас Л :: Тест: Предварителен тест за 7 годишни коне
Протокол
Тест
Турнир по обездка
01.05.2023 14.10 h
Изпитание No 7 Обездка - 5 год коне и аматьори :: Тест: Предварителен тест за пет годишни коне
Протокол
Тест
Турнир по обездка
01.05.2023 16.00 h
Изпитание No 8 Обездка Деца :: Тест: Предварителен тест за деца
Протокол
Тест
Турнир по обездка
01.05.2023 15.50 h
Изпитание No 9 Обездка - пони, аматьори и деца :: Тест: ФЕИ тест за 4 годишни коне
Протокол
Тест
Турнир по обездка
01.05.2023 16.25 h
Изпитание No 10 Обездка - 4 год коне :: Тест: Втори тест за 4 годишни коне
Протокол
Тест
Турнир по обездка
01.05.2023 16.45 h
Изпитание No 11 Обездка - юноши 18 год :: Тест: Отборен тест за юноши
Протокол
Тест
Турнир по обездка
01.05.2023 00.00 h
Изпитание No 1 :: Тест: Предварителен тест за деца
Протокол
Тест
06.05.2023
Открит турнир
Прескачане
Варна
Х паркур, пони ездачи и юноши 14 год.
06.05.2023 00.00 h
Изпитание No 1 :: По член: 238.1.1 :: Височина: 70 см
Протокол
Паркур
Паркур за юноши до 14 год. и аматьори
06.05.2023 00.00 h
Изпитание No 2 :: По член: 274.2.5 :: Височина: 95 см
Протокол
Паркур
Паркур за 4 год. коне
06.05.2023 00.00 h
Изпитание No 3А :: По член: 238.1.1 :: Височина: 95 см
Протокол
Паркур
Паркур за 5 год. коне
06.05.2023 00.00 h
Изпитание No 3Б :: По член: 238.1.1 :: Височина: 110 см
Протокол
Паркур
Паркур за 5 год. и по-възрастни коне и юноши 14 год
06.05.2023 00.00 h
Изпитание No 4 :: По член: 274.2.5 :: Височина: 110 см
Протокол
Паркур
Паркур за 5 год. и по-възрастни коне и юноши 18 год
06.05.2023 00.00 h
Изпитание No 5 :: По член: 274.2.5 :: Височина: 120 см
Протокол
Паркур
Паркур за 6 год. и по-възрастни коне
06.05.2023 00.00 h
Изпитание No 6 :: По член: 238.2.1 :: Височина: 130 см
Протокол
Паркур
09.05.2023-
14.05.2023
Световна купа Модерен петобой
Прескачане
София
Открит турнир
12.05.2023 00.00 h
Изпитание No 1 :: По член: 238.2.1 :: Височина: 110 см
Протокол
Паркур
10.06.2023
Открит турнир
Прескачане
КСБ Ген. Крум Лекарски - Божурище
Х паркур
10.06.2023 09.00 h
Изпитание No 1 :: По член: 238.1.1 :: Височина: 60 см
Паркур
Междинна категория
10.06.2023 10.20 h
Изпитание No 2 :: По член: 238.1.1 :: Височина: 80 см
Паркур
Паркур за 4 год. коне
10.06.2023 12.20 h
Изпитание No 3А :: По член: 238.1.1 :: Височина: 95 см
Паркур
Паркур за деца и аматьори
10.06.2023 12.50 h
Изпитание No 3Б :: По член: 274.2.5 :: Височина: 100 см
Паркур
Отворен паркур - 5 год. и по-възрастни коне и юноши до 14 г
10.06.2023 14.40 h
Изпитание No 4 :: По член: 274.2.5 :: Височина: 110 см
Паркур
Отворен паркур - 5 год. и по-възрастни коне, юноши до 14 год. и юноши до 18 г.
10.06.2023 16.45 h
Изпитание No 5 :: По член: 238.2.1 :: Височина: 120 см
Паркур
Отворен паркур за 6 год. и по - възрастни коне
10.06.2023 18.15 h
Изпитание No 6 :: По член: 238.2.2 :: Височина: 130 см
Паркур
01.07.2023
Открит турнир
Прескачане
Хиподрум - Шумен
Х паркур и пони ездачи
01.07.2023 10.00 h
Изпитание No 1А :: По член: 238.1.1 :: Височина: 70 см
Паркур
Паркур за деца и аматьори
01.07.2023 00.00 h
Изпитание No 2а :: По член: 274.2.5 :: Височина: 105 см
Паркур
Паркур за 4 и 5 год. коне
01.07.2023 00.00 h
Изпитание No 2б :: По член: 238.1.1 :: Височина: 105/ 110
Паркур
Паркур за 5 год. и по - възрастни коне и юноши до 14 год.
01.07.2023 00.00 h
Изпитание No 3 :: По член: 238.2.1 :: Височина: 115 см
Паркур
Паркур за 5 год. и по - възрастни коне и юноши до 18 год.
01.07.2023 00.00 h
Изпитание No 4 :: По член: 274.2.5 :: Височина: 120 cm
Паркур
Паркур за 6 год. и по-възрастни коне
01.07.2023 00.00 h
Изпитание No 5 :: По член: 238.2.1 :: Височина: 130 см
Паркур
Междинна категория
01.07.2023 00.00 h
Изпитание No 1б :: По член: 238.1.1 :: Височина: 80
Паркур
11.08.2023-
12.08.2023
Турнир КУПА БУРГАС
Прескачане
КСБ Парк Езерото - Бургас
Х паркур и понита
11.08.2023 09.00 h
Изпитание No 11 А Х паркур и понита :: По член: 238.1.1 :: Височина: 70см
Паркур
12.08.2023 09.00 h
Изпитание No 17А Х паркур и понита :: По член: 238.1.1 :: Височина: 75 см
Паркур
Междинна категория и понита
12.08.2023 09.50 h
Изпитание No 11Б Междинна категория и понита :: По член: 238.1.1 :: Височина: 85 см
Паркур
12.08.2023 09.40 h
Изпитание No 17Б Междинна категория и понита :: По член: 238.1.1 :: Височина: 85 см
Паркур
Паркур за 4 годишни коне
11.08.2023 11.00 h
Изпитание No 12А Паркур за 4 годишни коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 95 см
Паркур
12.08.2023 10.50 h
Изпитание No 18А Паркур за 4 годишни коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 100 см
Паркур
Паркур за 5 годишни коне
11.08.2023 11.30 h
Изпитание No 12Б Паркур за 5 годишни коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 105 см
Паркур
12.08.2023 11.30 h
Изпитание No 18Б Паркур за 5 годишни коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 110 см
Паркур
Паркур за юноши 14 год и аматьори
11.08.2023 12.30 h
Изпитание No 12С Паркур за юноши 14 год и аматьори :: По член: 274.2.5 :: Височина: 100 см
Паркур
12.08.2023 12.10 h
Изпитание No 18С Приз "Роза Стефанова" - юноши 14 год и аматьори :: По член: 238.2.1 :: Височина: 105 см
Паркур
Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и юноши до 14 год
11.08.2023 18.00 h
Изпитание No 13 Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и юноши до 14 год :: По член: 274.2.5 :: Височина: 110 см
Паркур
12.08.2023 19.00 h
Изпитание No 19 Приз Светлозар Касчиев - 5 годишни и по-възрастни коне и юноши до 14 год :: По член: 238.2.1 :: Височина: 115 см
Паркур
Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и юноши до 14 год и юноши до 18 год
11.08.2023 20.00 h
Изпитание No 14 - 5 годишни и по-възрастни коне и юноши до 14 год и юноши до 18 год :: По член: 238.2.2 :: Височина: 120 см
Паркур
12.08.2023 20.40 h
Изпитание No 20 Приз "Димитър Генов" - 5 годишни и по-възрастни коне и юноши до 14 год и юноши до 18 год :: По член: 269.3 :: Височина: 125 см
Паркур
6 годишни и по-възрастни коне
11.08.2023 21.00 h
Изпитание No 15 Приз "Васил Фратев" - 6 годишни и по-възрастни коне :: По член: 238.2.1 :: Височина: 130 см
Паркур
12.08.2023 21.45 h
Изпитание No 21 Гран При Купа Бургас - 6 годишни и по-възрастни коне :: По член: 238.2.2 :: Височина: 135 см
Паркур
Jump and Cycling
11.08.2023 22.00 h
Изпитание No 16 Jump and Cycling :: По член: 239 :: Височина:
Паркур
15.08.2023
Открит турнир
Прескачане
КСБ Калоян - Арбанаси
Изп.1 Х паркур и пони ездачи
15.08.2023 10.00 h
Изпитание No 1а :: По член: 238.1.1 :: Височина: 70 см
Паркур
Изп. 1б Ловен паркур - 4 год. коне, пони ездачи и юноши до 14 год.
15.08.2023 10.50 h
Изпитание No 1б :: По член: 238.1.1 :: Височина: 70 см
Паркур
Изп. 2а - 4 год. коне
15.08.2023 12.30 h
Изпитание No 2а :: По член: 238.1.1 :: Височина: 100 см
Паркур
Изп. 2б - 5 год. коне
15.08.2023 13.00 h
Изпитание No 2б :: По член: 238.1.1 :: Височина: 110 см
Протокол
Паркур
Изп. 2с - Паркур за юноши до 14 год. и аматьори
15.08.2023 13.40 h
Изпитание No 2с :: По член: 274.2.5 :: Височина: 100 см
Паркур
Изп. 3 - Паркур за 5 год. коне и юноши до 14 год.
15.08.2023 15.00 h
Изпитание No 3 :: По член: 274.2.5 :: Височина: 115 см
Паркур
Изп. 4 - Паркур за 5 год. и по - възрастни коне, юноши до 14 год. и юноши до 18 год.
15.08.2023 15.50 h
Изпитание No 4 :: По член: 238.2.1 :: Височина: 120 см
Паркур
Изп. 5 - Паркур за 6 год. и по - възрастни коне
15.08.2023 16.15 h
Изпитание No 5 :: По член: 238.2.1 :: Височина: 130 см
Протокол
Паркур
Изп. 6 - Ловен паркур за 5 год. и по - възрастни коне и юноши до 14 год.
15.08.2023 17.00 h
Изпитание No 6 :: По член: 238.2.1 :: Височина: до 100 см
Паркур
25.08.2023-
27.08.2023
Държавен шампионат юноши 14 год., пони ездачи, юноши 18 год., млади ездачи и аматьори
Прескачане
СК Тракиец - с. Житница
Държавен шампионат за пони ездачи кат А
25.08.2023 12.20 h
Изпитание No 1 Държавен шампионат за пони ездачи кат А :: По член: 238.1.1 :: Височина: 80см
26.08.2023 09.25 h
Изпитание No 2 Държавен шампионат за пони ездачи кат А :: По член: 238.1.1 :: Височина: 85 см
27.08.2023 09.40 h
Изпитание No 3 Държавен шампионат за пони ездачи кат А :: По член: 238.2.2 :: Височина: 90 см
Държавен шампионат за пони ездачи кат. Б
25.08.2023 11.30 h
Изпитание No 1 Държавен шампионат за пони ездачи кат. Б :: По член: 238.1.1 :: Височина: 60 см
26.08.2023 08.30 h
Изпитание No 2 Държавен шампионат за пони ездачи кат. Б :: По член: 238.1.1 :: Височина: 65 см
27.08.2023 08.30 h
Изпитание No 3 Държавен шампионат за пони ездачи кат. Б :: По член: 238.2.2 :: Височина: 70 см
Държавен шампионат за Аматьори категория А
25.08.2023 14.15 h
Изпитание No 1 Държавен шампионат за Аматьори категория А :: По член: 238.2.1 :: Височина: 100 см
26.08.2023 11.40 h
Изпитание No 2 Държавен шампионат за Аматьори категория А :: По член: 238.2.1 :: Височина: 105 см
27.08.2023 12.25 h
Изпитание No 3 Държавен шампионат за Аматьори категория А :: По член: 238.2.2 :: Височина: 110 см
Паркур
Държавен шампионат за Аматьори категория Б
25.08.2023 13.20 h
Изпитание No 1 Държавен шампионат за Аматьори категория Б :: По член: 238.2.1 :: Височина: 80 см
26.08.2023 10.35 h
Изпитание No 2 Държавен шампионат за Аматьори категория Б :: По член: 238.2.1 :: Височина: 85 см
27.08.2023 11.15 h
Изпитание No 3 Държавен шампионат за Аматьори категория Б :: По член: 238.2.2 :: Височина: 90 см
Паркур
Държавен шампионат за юноши 14 год
25.08.2023 16.50 h
Изпитание No 1 Държавен шампионат за юноши 14 год :: По член: 238.2.1 :: Височина: 105 см
Паркур
26.08.2023 14.20 h
Изпитание No 2 Държавен шампионат за юноши 14 год :: По член: 238.2.1 :: Височина: 110/115 см
27.08.2023 07.30 h
Изпитание No 3 Утешително за юноши до 14 год :: По член: 238.2.1 :: Височина: 100 см
Протокол
Паркур
27.08.2023 15.00 h
Изпитание No 4 Финал Държавен шампионат за юноши 14 год :: По член: 273.3.3 :: Височина: 115 см
Паркур
Държавен шампионат за юноши 18 год
25.08.2023 18.15 h
Изпитание No 1 Държавен шампионат за юноши 18 год :: По член: 239 :: Височина: 125 см
26.08.2023 15.50 h
Изпитание No 2 Държавен шампионат за юноши 18 год :: По член: 238.2.1 :: Височина: 125/130 см
27.08.2023 07.30 h
Изпитание No 3 Утешителен за юноши до 18 год :: По член: 238.2.1 :: Височина: 115 см
Протокол
Паркур
27.08.2023 17.40 h
Изпитание No 4 Финал Държавен шампионат за юноши 18 год :: По член: 273.3.3 :: Височина: 130 см
Паркур
Държавен шампионат за Млади ездачи
25.08.2023 19.15 h
Изпитание No 1 Държавен шампионат за Млади ездачи :: По член: 239 :: Височина: 130 см
26.08.2023 17.30 h
Изпитание No 2 Държавен шампионат за Млади ездачи :: По член: 238.2.1 :: Височина: 130/135 см
Паркур
27.08.2023 17.40 h
Изпитание No 3 финал Държавен шампионат за Млади ездачи :: По член: 273.3.3 :: Височина: 135 см
Паркур
01.09.2023-
03.09.2023
Държавен шампионат за аматьори и съпътстващи турнири
Прескачане
Всестранна езда
Хиподрум Русе
Съпътстващ турнир по всестранна езда 2*и юноши до 18 год
01.09.2023 12.30 h
Изпитание No 1 :: Тест: 2* B
Тест
02.09.2023 10.00 h
Изпитание No 2 Крос Кънтри тест :: По член: Крос :: Височина: до 110 см
Паркур
03.09.2023 10.00 h
Изпитание No 3 прескачане на препятствия :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: 115 см
Паркур
Съпътстващ турнир по всестранна езда 1*
01.09.2023 13.15 h
Изпитание No 1 :: Тест: Интро
Протокол
Тест
02.09.2023 00.00 h
Изпитание No 2 :: По член: Крос :: Височина: до 105 см
Протокол
Паркур
03.09.2023 00.00 h
Изпитание No 3 :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: 110
Протокол
Паркур
Съпътстващ турнир за 5 год. коне и група Б
01.09.2023 13.30 h
Изпитание No 1 :: Тест: 5 год. коне
Тест
02.09.2023 12.50 h
Изпитание No 2 Крос кънтри тест :: По член: Крос :: Височина: 90-95 см
Паркур
03.09.2023 10.50 h
Изпитание No 3 Прескачане на препятствия клас 5 год коне :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: 100
Паркур
Съпътстващ турнир клас Н - 4 годишни коне
01.09.2023 14.15 h
Изпитание No 1 :: Тест: 4 год. коне
Тест
02.09.2023 11.50 h
Изпитание No 2 :: По член: Крос :: Височина: 90 cm
Паркур
03.09.2023 12.10 h
Изпитание No 3 Прескачане на препятствия :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: 90 см
Паркур
Съпътстваш турнир клас Пони ездачи
01.09.2023 15.50 h
Изпитание No 1 :: Тест: Деца
Тест
02.09.2023 14.00 h
Изпитание No 2 :: По член: Крос :: Височина: 70 cm
Паркур
03.09.2023 13.00 h
Изпитание No 3 Прескачане на препятствия :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: 70 см
Паркур
ДП Аматьори
01.09.2023 00.00 h
Изпитание No 1 :: Тест: 4 год. коне
Тест
02.09.2023 12.20 h
Изпитание No 2 :: По член: Крос :: Височина: до 90см
Паркур
03.09.2023 00.00 h
Изпитание No 3 Прескачане на препятствия :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: до 90 см
Паркур
Съпътстващ турнир за юноши до 14 год
01.09.2023 14.40 h
Изпитание No 1 :: Тест: Деца
Тест
02.09.2023 11.00 h
Изпитание No 2 :: По член: Крос :: Височина: 90 cm
Паркур
03.09.2023 11.45 h
Изпитание No 3 Прескачане на препятствия :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: 90 см
Паркур
Дерби паркур
03.09.2023 13.30 h
Изпитание No 1 :: По член: 238.2.1 :: Височина: 70
Протокол
Паркур
23.09.2023
Открит турнир
Прескачане
Хиподрум - Шумен
Х паркур и понита
23.09.2023 00.00 h
Изпитание No 1А Х паркур и понита :: По член: 238.1.1 :: Височина: 70 см
Паркур
Междинна категория и понита
23.09.2023 00.00 h
Изпитание No 1Б Междинна категория и понита :: По член: 238.2.1 :: Височина: 80 см
Паркур
Паркур за юноши до 14 год. и аматьори
23.09.2023 00.00 h
Изпитание No 2А Паркур за юноши до 14 год. и аматьори :: По член: 274.2.5 :: Височина: 105 см
Паркур
Паркур за 4 и 5 год. коне
23.09.2023 00.00 h
Изпитание No 2Б Паркур за 4 и 5 год. коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 100/110
Паркур
Паркур за 5 год. и по-възрастни коне и юноши 14 год
23.09.2023 00.00 h
Изпитание No 3 Паркур за 5 год. и по - възрастни коне и юноши 14 год. :: По член: 238.2.1 :: Височина: 115
Паркур
Паркур за 5 год. и по-възрастни коне и юноши 18 год
23.09.2023 00.00 h
Изпитание No 4 Паркур за 5 год. и по-възрастни коне и юноши 18 год :: По член: 274.2.5 :: Височина: 120 см
Паркур
Паркур за 6 год. и по-възрастни коне
23.09.2023 00.00 h
Изпитание No 5 Паркур за 6 год. и по-възрастни коне :: По член: 238.2.1 :: Височина: 130 см
Протокол
Паркур


1 3 > Следваща