КАЛЕНДАР
Pdf_calendar
1 3 > Следваща
Дата
Прояви
Дисциплини
Спортна база
Документи
11.09.2021-
12.09.2021
Турнир по покана
Прескачане
СК Тракиец - с. Житница
Турнир по покана
X - паркур
Изпитание No 1 - Х паркур :: По член: 238.2.1 :: Височина:
Протокол
Паркур
Изпитание No 8 - Х паркур :: По член: 238.2.1 :: Височина:
Протокол
Паркур
Отворен паркур
Изпитание No 2 - Отворен паркур :: По член: 238.2.1 :: Височина:
Протокол
Паркур
Изпитание No 9 - Отворен паркур :: По член: 238.2.1 :: Височина:
Протокол
Паркур


1 3 > Следваща