ЕКЛИПС ЕК
Данни
|
Коне
|
Състезатели
|
Класирания
Председател
Ивайло Цанев
Държава
България
Населено място
София
Адрес
Хайдушко изворче No 28
Лицензионен номер
131 - 035 от 05.03.2020
Лице за контакт
Ивайло Цанев
Телефон
e-mail
horse.eclipse@gmail.com
Уебсайт
Член на БФКС от
13.02.2009
Клубът развива
Спортна, Любителска
ЕКЛИПС ЕК