БОЖУР
Данни
|
Коне
|
Състезатели
|
Класирания
Председател
Държава
България
Населено място
София
Адрес
ж.к.Младост 1 бл.26 вх.В, ап.117
Лицензионен номер
1-037-008
Лице за контакт
Бойко Найденов
Телефон
0898755428
e-mail
info@horsesbulgaria.com
Уебсайт
www.horsesbulgaria.com
Член на БФКС от
Клубът развива
Спортна, Любителска
БОЖУР