БТБ РУСЕ
Данни
|
Коне
|
Състезатели
|
Класирания
Председател
Ахим Байерл
Държава
България
Населено място
Русе
Адрес
бул. "България" No 125
Лицензионен номер
131 - 036 от 05.03.2020
Лице за контакт
Ахим Байерл
Телефон
e-mail
abayerl@btbulgaria.com
Уебсайт
Член на БФКС от
25.01.2008
Клубът развива
Спортна
БТБ РУСЕ